Penghargaan SAYA INGIN MENGUCAPKAN RIBUAN TERIMA KASIH KEPADA BEBERAPA PIHAK YANG MENOLONG SAYA MELAKSANAKAN KAJIAN

GEOGRAFI TEMPATAN INI DENGAN LEBIH SEMPURNA. PADA MULANYA, SAYA INGIN BERTERIMA KASIH KEPADA IBU BAPA SAYA YANG MEMBERI SOKONGAN , KEBENARAN SERTA MENGELUARKAN KOS MELAKSANAKAN KAJIAN INI. SAYA PUN HARUSLAH MENGHARGAI PENGETUA DAN PENOLONG KANAN PETANG YANG SUDI MEMBERI KEBENARAN KEPADA SEMUA PELAJAR TINGKATAN 1. TIDAK LUPA JUGA GURU GEOGRAFI KAMI YANG MEMBERI TUNJUK AJAR SERTA PENERANGAN YANG JELAS KEPADA KAMI. AKHIRNYA RAKAN-RAKAN KAMI YANG BERSAMA-SAMA BERKONGSI MAKLUMAT.

1

2

Pendahuluan Pada mulanya ,pelajar pelajar tingkatan 1berlian diwajibkan menjalankan kerja amali geografi yang bertajuk ‘pengaruh bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia di kawasan kediaman saya’. para pelajar diberi panduan daripada guru geografi 1Berlian iaiti Pn.Salasiah. Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja khursus ini ialah tiga minggu. Setiap pelajar perlu menulis rekod, jadual dan graf berpandukan pengaruh bentuk muka bumi berdasarkan kegiatan manusia di kawasan kediaman kami. Saya berasa gembira kerana dapat menyiapkan kerja khursus ini dalam tempoh yang di tetapkan. Saya berharap agar kajian geografi tempatan ini akan mendatangkan manfaat khursusnya kepada saya dan pelajar-palajar lain yang dapat menlaksanakankajian geografi tempatan ini dengan sempurna.

3

Objektif kajian  Dapat mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan penduduk di tempat kediaman saya yang berkaitan dengan bentuk muka bumi  Dapat memahirkan diri dengan perisian komputer seperti microsoft word, powerpoint atau excel di dalam menyediakan buku folio kgt ini.  Dapat mengenal pasti pengaruh bentuk muka bumi dengan kegiatan manusia di kawasan kediaman saya.  Memupuk sikap kerjasama dan berdikari dalam menghasilkan kajian geografi tempatan dengan lebih sempurna.

4

Pengaruh bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia di kawasan kediaman saya

(persisiran masai dan pasir gudang)

5

Kaedah kajian Pelbagai kaedah telah digunakan dalam melaksanakan kajian geografi tempatan ini dan antaranya ialah:  Pemerhatian  Soal-selidik Pemerhatian -saya telah menggunakan kaedah pemerhatian ini ketika meninjau jenis-jenis kegiatan penduduk di kawasan kediaman saya yang boleh dikaitkan dengan bentuk muka bumi Soal-selidik -kaedah soal-selidik ini digunakan untuk mengenal pasti jenis kegiatan penduduk setempat yang boleh dikaitkan dengan bentuk muka bumi .saya telah membuat soal-selidik seramai 20 responden. Saya memilih kaedah soal-selidik dan pemerhatian selain daripada kaedah lain kerana kaedah yang saya memilih ini sangat mudah dijalankan dan maklumatnya tepat serta benar

6

7

Hasil kajian

8

9

Peta kawasan kajian(persisiran masai dan pasir gudang) Gambar

10

Jadual

kegiatan perdagangan pertanian perlancongan penternakan perlombongan perikanan

Jumlah responden 2 3 2 2 i 2

Jadual di atas menerangkan bilangan responden yang dapat di kumpul sebagai fakta dalam kajian.

11

graf

jum hrep n e la s o dn
3

2

1

0

p rda a g n e gna

p rta ia e nn

p rla c n a p n rn k n p rlo b n a e n o g n e te a a e mo g n

p rik n n e aa

12

13

Rumusan graf Graf bar di atas menunjukkan jumlah responden yang menjalankan kegiatan pertanian dengan paling banyak. Diikuti pula dengannya penternakan, perikanan, perdagangandan pelancongan dengan jumlah 2 responden untuk setiap kegiatan. Yang paling kurang responden ialah perlombongan dengan hanya seorang responden kerana tiada kawasan perlombongan di persisiran masai dan pasir gudang tetapi cuma Aktiviti proses dijalankan di beberapa kilang di kawasan kediaman saya iaitu di persisiran masai dan pasir gudang

14

lampiran

15

GAMBAR
16

17

(insertkan borang soalselidik anda)

18

19

RUJUKAN Dalam mendapatkan bahan dan maklumat tentang kajian geografi ini, saya mengambil beberapa rujukan dari buku, laman web dan respondennya sendiri. Antaranya ialah: Buku  Buku teks geografi ting. 1 - penerbitan dewan bahasa  buku edu2u geografi ting.1 - penerbitan setia emas laman web
 

google map- http://maps.google.com/ laman web google- http://www.google.com/ wikipediahttp://www.wikipedia.org/

20