TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN • • • Beduk Ketuk-ketuk Laungan

1. Kaedah berikut digunakan bagi tujuan I. memberikan amaran tentang kedatangan musuh II mengangkut barangan III mengumpulkan orang kampung IV. menghubungkan kampung-kampung A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV 2. Antara yang berikut,manakah jenis perhubungan awal di Malaysia? A. perkhidmatan pos B. perkhidmatan telegraf C. perkhidmatan faksimili D. perkhidmatan telefon 3. Pengankutan awal negara Malaysia sebelum penjajahan bergantung kepada A. jalan raya B. jalan air C. jalan kereta api D. jalan udara • • Rakit Perahu

4. Senarai di atas penting untuk pengangkutan I sungai II pinggir pantai III laut IV tasik A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV Denai  X  Jalan tidak berturap  Jalan berturap 5. X ialah A. jalan sungai B. lebuh raya

C. lorong jalan kaki D. jalan kereta api 6. Pembinaan jalan kereta api awal di Semenanjung Malaysia dipengaruhi oleh industri A. perlombongan petroleum B. perlombongan bijih timah C. penanaman getah D. penanaman kelapa sawit 7. Apakah tujuan utama sistem pengangkutan di atas diperkenalkan di metropolitan Kuala Lumpur? A. mengurangkan pencemaran udara B. mengurangkan kesesakan lalu lintas C. pengurangan kenderaan awam D. mengindahkan dan memajukan bandar raya

8. Pasangan yang manakah BENAR tentang lebuh raya antara X dan Y? A B C D X Y Cuping Gemas Padang Besar Johor Bahru Bukit Kayu Hitam Johor Bahru Sintok Kluang

9. Malaysia menerima siaran langsung negara luar melalui satelit bumi yang terletak di I. Kuantan II. Kuching

III. Pulau Pinang IV. Pulau Langkawi A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV 10. Antara berikut, pernyataan manakah BENAR tentang pengangkutan udara di Malaysia? I. memendekkan masa perjalanan II. meningkatkan industri pelancongan III. menghubungkan kawasan pedalaman IV. memudahkan pengangkutan barangan pukal A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 11. Pembinaan lebih raya timur barat dapat meningkatkan I. integrasi penduduk II pembangunan kawasan III industri pelancongan IV. perdagangan persisir pantai A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

12. Pola jalan kereta api seperti dalam peta dpengaruhi oleh A. sungai B. sempadan C. jalan raya

D. bentuk muka bumi • • LRT Monorel

13. Senarai di atas merujuk kepada I. pengangkutan yang cepat II. pengangkutan di luar bandar III kemudahan mengangkut barangan IV mengurangkan kesesakan lalu lintas A. I dan I B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 14. Antara berikut, manakah yang merupakan cara-cara untuk mengurangkan pencemaran udara akibat pertambahan bilangan kenderaan di bandar utama? I memasang alat catalyic converter pasa ekzos kereta II meningkatkan penggunaan kenderaan awam di pusat bandar III pemantauan kualiti udara di seluruh negara IV mengehadkan bilangan kenderaan awam ke bandar utama A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 15. Antara berikut, manakah sumbangan Jalan Air St Lawrence – Tasik-tasik Besar kepada pertumbuhan perindustrian di Tanah Pamah St. Lawrence A. kawalan pencemaran air B. bekalan air menyejukkan jentera C. kemudahan pengangkutan yang murah D. mempercepatkan penghantaran barangan • • • TMNet MaxiNet Jaring

16. Senarai di atas adalah merujuk kepada ... A. jenis komputer B. jenis telefon C. perkhidmatan internet D. sistem pembelajaran 17. Apakah objektif MSC ditubuhkan? I pusat tele-perubatan

II sekolah bestari III pusat pentadbiran IV pusat pemasaran tanpa sempadan A. I, II dan IV B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV • • Pengajaran melalui internet Interaksi pelajar dengan pensyarah secara langsung

18. Huraian dalam senarai di atas berkaitan dengan A. kerajaan elaktronik B. tele-sidang C. sekolah bestari D. tele-perubatan 19. Perkhidmatan tele-perubatan membolehkan A. keperluan doktor dikurangkan B. pesakit tidak perlu ke hospital C. harga ubat dikurangkan D. kepakaran doktor dikongsi 20. Dua buah ’bandar bestari’ yang terletak di Koridor Raya Multimedia ialah I Sepang II Cyberjaya III Putrajaya IV Puchong Jaya A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV