P. 1
Tugasan Projek MTE3109_2

Tugasan Projek MTE3109_2

|Views: 13|Likes:
Published by Hamsah Mat Sidek
Tugasan Projek MTE3109_2
Tugasan Projek MTE3109_2

More info:

Published by: Hamsah Mat Sidek on Sep 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG TUGASAN PROJEK

PROGRAM: PPG NAMA GURU PELATIH:

TAJUK KURSUS: Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratusan

SEMESTER: Sem 5 (Amb Jan 2012)

(MTE3109)
TARIKH MULA 29/07/2013 TARIKH HANTAR

02/09/2013

Hasil Pembelajaran Kursus
1. Menghubungkaitkan teori pembelajaran Matematik dalam rangka pembelajaran kanakkanak dengan nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pengajaran mikro / makro. 2. Menerangkan perkembangan kefahaman kanak-kanak tentang nombor, perpuluhan dan peratusan . pecahan,

3. Mengukuhkan konsep Matematik kanak-kanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

4. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam tajuk nombor,
pecahan, perpuluhan dan peratusan

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 3 dan 4.

Objektif Kerja Kursus: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. 2.
Mengenalpasti miskonsepsi dalam topik yang berkait kursus MTE3109 melalui pengajaran dalam bilik darjah. Memperbetulkan miskonsepsi dan mengukuhkan fahaman konsep Matematik kanakkanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

3.

Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.

1

serta berupaya mencari pengajaran alternatif untuk mengatasinya. 3. Panduan Pelaksanaan Projek 1. Tugasan 1 (40%) Berdasarkan penilaian yang sudah anda jalankan di dalam sekolah. Fokus pada sebab miskonsepsi berlaku dan perkara yang perlu diperhatikan dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran agar kewujudan miskonsepsi berkenaan boleh dielakkan. Fon Arial 3. Abaikan kesilapan yang disebabkan kelalaian. Perkara ini sering menjadi penghalang kepada mereka untuk memahami konsep-konsep matematik yang berkaitan. . Jawab dalam Bahasa Melayu Amalan plagiat tidak dibenarkan. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: 3.1.6. kemudian menjalankan sesi temu bual dengan mereka. Membuat cadangan menambahbaikkan aktiviti anda sekiranya ada.5 baris 3. Muka depan hendaklah mengikut templet terkini 3. Tugasan ini membawa markah 100% dan menyumbangkan sebanyak 60% markah akhir kursus.5. 2 4. atau penilaian khas untuk tujuan tugasan ini. Langkau 1. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh enam minggu. Saiz huruf  11 3. Tugasan 2 (50%) Merancang satu aktiviti yang anda anggap dapat membetulkan miskonsepsi yang wujud di kalangan murid. tetapi catatkan huraian mereka tentang miskonsepsi yang berlaku.Tugasan Projek (100%) Miskonsepsi adalah satu fenomena yang sering wujud di kalangan murid-murid dalam pembelajaran matematik.4. Huraikan permasalahan murid tentang miskonsepsi. ketidakfahaman atau faktor-faktor lain. Rujukan mengikut format APA( American Psychological Association) 3.3. pilih murid yang membuat kesilapan dalam standard / hasil pembelajaran dalam mana-mana dua tajuk dari kursus ini. 5 6. Lampiran Jika perlu 3. Laksanakan sesi bimbingan dengan aktiviti itu.2. Tugasan yang disediakan akan memberi pendedahan serta pengalaman yang konkrit dan releven untuk anda meneroka pelbagai miskonsepsi yang timbul. Tugasan 3 (10%) Sediakan laporan refleksi. pelaksanaan dan penilaian keberkesanan aktiviti anda. Sediakan laporan tentang perancangan.7. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat. Tugasan ini adalah tugasan individu. 2. Membuat penilaian kendiri terhadap keberkesanan aktiviti yang telah anda merancang dan melaksanakan untuk pembetulan miskonsepsi. Menilai murid berkenaan sekali lagi untuk menentukan sama ada miskonsepsi berkaitan telah dibetulkan.

4. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren. Tugasan disediakan oleh: Disemak oleh: (TEOH YEW TEIK) Penyelaras Kursus MTE3109 Jabatan Matemnatik IPG Kampus Pulau Pinang (TEH KIM HONG) Pakar Bidang SME Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang Disahkan oleh: (ZAINURIAH AWANG KECHEK) Ketua Jabatan Akademik Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang 3 . Penulisan esei / laporan / refleksi harus menunjukkan kefasihan bahasa. konsisten dan terperinci. 2. 5. 6. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan.Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Kriteria Kriteria Berikut : 1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh. laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan dan kematangan hujah Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan (sekurang-kurangnya 5 sumber yang pelbagai).

0 – 35. 32. PERPULUHAN DAN PERATUSAN RUBRIK PERMARKAHAN TUGASAN-TUGASAN Tugasan 1 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (40%)    KRITERIA 36. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. Bahasa    Lancar.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN MTE3109 MENGAJAR NOMBOR. luas dan bersesuaian.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Sebutan jelas dan betul. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. PECAHAN. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid dan punca / sebab miskonsepsi berlaku.0% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid Kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian.0 – 40. Ejaan betul. 1 . Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai.

Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih.0 – 25. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang mungkin dihadapi murid. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Lulus 50 – 64 20. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid  Kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Bahasa      Agak lancar. 2 . Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara.  Sedikit kesilapan ejaan. Bahasa      Gagal 0 – 49 <20. Terdapat satu atau dua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian.0% Keseluruhan kurang lancar. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan.0 – 31. Kesalahan ejaan ketara. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Kepujian 65 – 79 26.

Sering kali penyampaian tidak difahami. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar. Susunan langkah aktiviti logikal. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali.0% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati semua masalah yang dihadapi murid. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual tidak dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Tugasan 2 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (50%) 45. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti amat terperinci. Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. 3 . Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad.0 – 44. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Ejaan betul. luas dan bersesuaian. Semua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan.9% Perancangan Aktiviti  Rancangan menepati 80% masalah yang dihadapi murid.0 – 50. Sebahagian besar sebutan salah. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk semua ketidaksempurnaan rancangan aktiviti.  Berupaya memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Sebutan jelas dan betul. 40. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. KRITERIA Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti amat terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah menyeluruh dan relevan.

Aktiviti adalah realistik tetapi kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 60% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 80% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti terperinci. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian.9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 60% masalah yang dihadapi murid.   Susunan langkah aktiviti logikal.  Bahasa      Lancar. Kesalahan ejaan ketara. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Susunan langkah aktiviti logikal. Sedikit kesilapan ejaan. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat.  Bahasa      Agak lancar. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. 4 . Kepujian 65 – 79 33.0 – 39.

Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar. Sebahagian besar sebutan salah. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh dan kurang relevan. Susunan langkah aktiviti kurang logikal. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Sering kali terdapat sebutan yang salah. 5 . Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Tiada cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan. Sering kali penyampaian tidak difahami.9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 50% masalah yang dihadapi murid. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Aktiviti adalah tidak realistik dan tidak sesuai Laporan rancangan aktiviti tidak dapat memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan. Kesalahan ejaan yang sangat ketara.0 – 33. Susunan langkah aktiviti kurang logikal. Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati kurang daripada 50% masalah yang dihadapi murid. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 50% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti.  Bahasa      Gagal 0 – 49 <25. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi tidak didokumentasikan dan tiada huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti atau huraian tidak relevan. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku.Lulus 50 – 64 25.0% Keseluruhan kurang lancar. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti tidak memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan. Aktiviti adalah realistik dan kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan.

Sebutan jelas dan betul. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Sedikit kesilapan ejaan. relevant. KRITERIA Organisasi   Organisasi maklumat yang cemerlang. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh 6 . amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan baik.Tugasan 3 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (10%) 9. Ejaan betul. Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian yang lain secara logik Bahasa      Sangat lancar.0 – 10.9% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh. Organisasi   Organisasi maklumat yang baik. Struktur dan perkembangan idea jelas secara keseluruhan walaupun terdapat kekurangan pada beberapa bahagian. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan.0 – 8. relevan. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Bahasa      Lancar. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai. luas dan bersesuaian. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan.0% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh. Cemerlang 80 – 89 8. Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik.

kurang relevan. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan memuaskan.9% Refleksi  Walaupun elemen perbincangan kurang menyeluruh. Bahasa      Agak lancar.bahasa lain / loghat. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. tetapi relevan dan kritis pada beberapa bahagian. Sebahagian isi sahaja dalam sesuatu bahagian yang dikaitkan dengan bahagian lain. Struktur ada tetapi kurang jelas. Kepujian 65 – 79 6. Kurang mencungkil pemikiran pembaca.5 – 7.0 – 6. Terdapat unsur pengulangan idea. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. serta mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis.4% Refleksi   Perbincangan terhad. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang memuaskan. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. Kesalahan ejaan ketara. Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. kurang kritis.  Organisasi    Organisasi maklumat yang memuaskan. Kemahiran Merujuk   Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang memuaskan.  Lulus 50 – 64 5. Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. 7 . Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara.

Bahasa        Keseluruhan kurang lancar. Struktur yang tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. Hanya beberapa rujukan yang relevan. Organisasi   Organisasi maklumat yang lemah. Sebahagian besar sebutan salah. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Sering kali terdapat sebutan yang salah.0% Refleksi   Perbincangan sangat terhad. Tidak dapat mencungkil pemikiran pembaca. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Sering kali penyampaian tidak difahami. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. Bahasa         Keseluruhan tidak lancar. Tidak menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Hasil penulisan kurang menjurus dan kurang menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. tidak relevan. Kurang atau hampir tiada rujukan.Organisasi   Organisasi maklumat yang kurang memuaskan. Kurang atau hampir tiada bahan sokongang. Kemahiran Merujuk  Gagal 0 – 49 <5. tidak kritis. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Kemahiran Merujuk  8 . tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang terhad.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->