P. 1
Tugasan Projek MTE3109_2

Tugasan Projek MTE3109_2

|Views: 13|Likes:
Published by Hamsah Mat Sidek
Tugasan Projek MTE3109_2
Tugasan Projek MTE3109_2

More info:

Published by: Hamsah Mat Sidek on Sep 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG TUGASAN PROJEK

PROGRAM: PPG NAMA GURU PELATIH:

TAJUK KURSUS: Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratusan

SEMESTER: Sem 5 (Amb Jan 2012)

(MTE3109)
TARIKH MULA 29/07/2013 TARIKH HANTAR

02/09/2013

Hasil Pembelajaran Kursus
1. Menghubungkaitkan teori pembelajaran Matematik dalam rangka pembelajaran kanakkanak dengan nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pengajaran mikro / makro. 2. Menerangkan perkembangan kefahaman kanak-kanak tentang nombor, perpuluhan dan peratusan . pecahan,

3. Mengukuhkan konsep Matematik kanak-kanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

4. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam tajuk nombor,
pecahan, perpuluhan dan peratusan

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 3 dan 4.

Objektif Kerja Kursus: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. 2.
Mengenalpasti miskonsepsi dalam topik yang berkait kursus MTE3109 melalui pengajaran dalam bilik darjah. Memperbetulkan miskonsepsi dan mengukuhkan fahaman konsep Matematik kanakkanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

3.

Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.

1

Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh enam minggu. Membuat cadangan menambahbaikkan aktiviti anda sekiranya ada. pelaksanaan dan penilaian keberkesanan aktiviti anda. Huraikan permasalahan murid tentang miskonsepsi. Lampiran Jika perlu 3. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: 3. Abaikan kesilapan yang disebabkan kelalaian. Perkara ini sering menjadi penghalang kepada mereka untuk memahami konsep-konsep matematik yang berkaitan. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat.4. Tugasan yang disediakan akan memberi pendedahan serta pengalaman yang konkrit dan releven untuk anda meneroka pelbagai miskonsepsi yang timbul. 2 4. Tugasan 1 (40%) Berdasarkan penilaian yang sudah anda jalankan di dalam sekolah.Tugasan Projek (100%) Miskonsepsi adalah satu fenomena yang sering wujud di kalangan murid-murid dalam pembelajaran matematik. Panduan Pelaksanaan Projek 1. Laksanakan sesi bimbingan dengan aktiviti itu. atau penilaian khas untuk tujuan tugasan ini. Saiz huruf  11 3. Tugasan 2 (50%) Merancang satu aktiviti yang anda anggap dapat membetulkan miskonsepsi yang wujud di kalangan murid. Fon Arial 3. Fokus pada sebab miskonsepsi berlaku dan perkara yang perlu diperhatikan dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran agar kewujudan miskonsepsi berkenaan boleh dielakkan. Rujukan mengikut format APA( American Psychological Association) 3. Tugasan ini adalah tugasan individu. 5 6. Tugasan 3 (10%) Sediakan laporan refleksi. . Membuat penilaian kendiri terhadap keberkesanan aktiviti yang telah anda merancang dan melaksanakan untuk pembetulan miskonsepsi. 2. Menilai murid berkenaan sekali lagi untuk menentukan sama ada miskonsepsi berkaitan telah dibetulkan.3. Sediakan laporan tentang perancangan.5. Jawab dalam Bahasa Melayu Amalan plagiat tidak dibenarkan.7. Tugasan ini membawa markah 100% dan menyumbangkan sebanyak 60% markah akhir kursus.1. serta berupaya mencari pengajaran alternatif untuk mengatasinya. Muka depan hendaklah mengikut templet terkini 3. tetapi catatkan huraian mereka tentang miskonsepsi yang berlaku. pilih murid yang membuat kesilapan dalam standard / hasil pembelajaran dalam mana-mana dua tajuk dari kursus ini. 3.5 baris 3.6. kemudian menjalankan sesi temu bual dengan mereka. ketidakfahaman atau faktor-faktor lain.2. Langkau 1.

4.Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Kriteria Kriteria Berikut : 1. Penulisan esei / laporan / refleksi harus menunjukkan kefasihan bahasa. konsisten dan terperinci. 2. Liputan isi kandungan yang menyeluruh. laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan dan kematangan hujah Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan (sekurang-kurangnya 5 sumber yang pelbagai). 5. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren. Tugasan disediakan oleh: Disemak oleh: (TEOH YEW TEIK) Penyelaras Kursus MTE3109 Jabatan Matemnatik IPG Kampus Pulau Pinang (TEH KIM HONG) Pakar Bidang SME Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang Disahkan oleh: (ZAINURIAH AWANG KECHEK) Ketua Jabatan Akademik Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang 3 . Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. 6.

Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Bahasa    Lancar. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid dan punca / sebab miskonsepsi berlaku. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih.0 – 40. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. 1 . Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar.0% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid Kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN MTE3109 MENGAJAR NOMBOR. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. PECAHAN. Sebutan jelas dan betul. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan.0 – 35. 32. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Ejaan betul. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. luas dan bersesuaian. PERPULUHAN DAN PERATUSAN RUBRIK PERMARKAHAN TUGASAN-TUGASAN Tugasan 1 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (40%)    KRITERIA 36. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian.

Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid  Kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian.0% Keseluruhan kurang lancar.0 – 25. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. Kepujian 65 – 79 26. Terdapat satu atau dua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih.0 – 31. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Lulus 50 – 64 20. Bahasa      Gagal 0 – 49 <20. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Kesalahan ejaan ketara. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang mungkin dihadapi murid. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini.  Sedikit kesilapan ejaan.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. 2 . Bahasa      Agak lancar.

Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual tidak dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar. Susunan langkah aktiviti logikal. luas dan bersesuaian. Ejaan betul. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti amat terperinci.0% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati semua masalah yang dihadapi murid. Sebahagian besar sebutan salah. Sebutan jelas dan betul. 40. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Kesalahan ejaan yang sangat ketara.9% Perancangan Aktiviti  Rancangan menepati 80% masalah yang dihadapi murid.  Berupaya memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. 3 . punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Semua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. KRITERIA Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti amat terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah menyeluruh dan relevan. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk semua ketidaksempurnaan rancangan aktiviti.0 – 50. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Sering kali penyampaian tidak difahami. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. Tugasan 2 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (50%) 45. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku.0 – 44.

Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan.  Bahasa      Lancar. 4 . Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan. Kesalahan ejaan ketara. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti terperinci. Aktiviti adalah realistik tetapi kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan.9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 60% masalah yang dihadapi murid.  Bahasa      Agak lancar. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian.   Susunan langkah aktiviti logikal. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 80% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti.0 – 39. Sedikit kesilapan ejaan. Susunan langkah aktiviti logikal. Kepujian 65 – 79 33. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 60% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat.

Aktiviti adalah tidak realistik dan tidak sesuai Laporan rancangan aktiviti tidak dapat memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku.Lulus 50 – 64 25.  Bahasa      Gagal 0 – 49 <25. Aktiviti adalah realistik dan kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Tiada cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Susunan langkah aktiviti kurang logikal.0% Keseluruhan kurang lancar. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Sebahagian besar sebutan salah. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti tidak memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati kurang daripada 50% masalah yang dihadapi murid. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh dan kurang relevan. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar. Susunan langkah aktiviti kurang logikal.9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 50% masalah yang dihadapi murid. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 50% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Sering kali penyampaian tidak difahami.0 – 33. 5 . Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi tidak didokumentasikan dan tiada huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti atau huraian tidak relevan.

Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan.9% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh 6 . Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. luas dan bersesuaian.Tugasan 3 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (10%) 9. Ejaan betul. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan baik. Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian.0 – 8. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. Organisasi   Organisasi maklumat yang baik. Sedikit kesilapan ejaan. Bahasa      Lancar. relevan. KRITERIA Organisasi   Organisasi maklumat yang cemerlang. Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian yang lain secara logik Bahasa      Sangat lancar.0% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh. Cemerlang 80 – 89 8. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai. amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Struktur dan perkembangan idea jelas secara keseluruhan walaupun terdapat kekurangan pada beberapa bahagian. jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Sebutan jelas dan betul.0 – 10. relevant.

 Organisasi    Organisasi maklumat yang memuaskan. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan memuaskan. Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik.bahasa lain / loghat. Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Bahasa      Agak lancar. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. serta mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang memuaskan. tetapi relevan dan kritis pada beberapa bahagian. 7 . Kesalahan ejaan ketara.  Lulus 50 – 64 5. Kemahiran Merujuk   Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang memuaskan. kurang kritis.4% Refleksi   Perbincangan terhad. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Kurang mencungkil pemikiran pembaca.5 – 7.9% Refleksi  Walaupun elemen perbincangan kurang menyeluruh.0 – 6. Sebahagian isi sahaja dalam sesuatu bahagian yang dikaitkan dengan bahagian lain. Kepujian 65 – 79 6. kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai. kurang relevan. Terdapat unsur pengulangan idea. Struktur ada tetapi kurang jelas.

Kemahiran Merujuk  8 . Kurang atau hampir tiada rujukan. Organisasi   Organisasi maklumat yang lemah. Bahasa        Keseluruhan kurang lancar. Hanya beberapa rujukan yang relevan. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. tidak kritis. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Sering kali penyampaian tidak difahami. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang terhad. Tidak dapat mencungkil pemikiran pembaca. Tidak menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Kurang atau hampir tiada bahan sokongang. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Struktur yang tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. Kemahiran Merujuk  Gagal 0 – 49 <5. Sebahagian besar sebutan salah.0% Refleksi   Perbincangan sangat terhad. Kesalahan ejaan yang sangat ketara.Organisasi   Organisasi maklumat yang kurang memuaskan. tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis. tidak relevan. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Bahasa         Keseluruhan tidak lancar. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Hasil penulisan kurang menjurus dan kurang menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->