P. 1
GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

|Views: 19|Likes:
Published by Archana Munusamy
nnn
nnn

More info:

Categories:Topics
Published by: Archana Munusamy on Sep 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2014

pdf

text

original

GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

DEFINISI GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Era globalisasi meletakkan Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran. Untuk menjadi sebuah Negara membangun sepenuhnya, Malaysia perlu meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Sebelum kita menyelami segala perihal berkaitan globalisasi, adalah lebih baik kita memahami maksud sebenar globalisasi. Berdasarkan gambar rajah di bawah ada sedikit maklumat berkaitan dengan definisi globalisasi dalam pendidikan. gambar rajah 1

Globalisasi berasal daripada perkataan Bahasa Inggeris iaitu globalization juga perkataan globalisasi diungkap menerusi Bahasa Perancis iaitu perkataan monodialisation yang mana semuanya bermaksud ‘seantero dunia’.

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ( 1986) telah mentafsirkan global bermaksud mengenai dunia seluruhnya atau pada keseluruhannya dan pada umumnya.Manakala, globalisasi pula bererti fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat.

Scholte (2000), menyatakan globalisasi ialah proses menyingkirkan batasan atau sekatan kerajaan mengenai pergerakan antara negara supaya mewujudkan satu ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa sempadan. Berdasarkan himpunan penulisan dan pandangan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamed sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia telah mengingatkan agar masyarakat Malaysia tidak dipengaruhi dengan arus globalisasi sehingga berjaya menghancurkan mereka, sebaliknya kita perlu membina kekuatan dan menangkis unsur-unsur negatif yang membawa kesan buruk kepada kita. Kita sedia maklum bahawa dengan globalisasi perkembangan yang signifikan dapat dicapai dan ianya berfokus kepada profesion keguruan yang semakin mencabar di negara ini.

PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN MELALUI GLOBALISASI Dengan globalisasi yang semakin rancak menguasai dunia-dunia dalam pelbagai bidang seperti politik, sosial, pendidikan dan ekonomi ianya memberikan kelebihan menerusi perkembangan profesionalisme keguruan dalam bidang pendidikan khasnya. Berdasarkan gambar rajah di bawah terdapat lima perkembangan yang jelas diperoleh menerusi globalisasi.

Meluaskan peluang kepada guru dalam perkhidmatan dan guru dalam latihan dari aspek pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme. Ini dilihat

menerusi adanya peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang yang ditawarkan bagi memantapkan diri dengan ilmu dan kemahiran dalam sesuatu tempoh yang telah ditetapkan mampu meningkatkan lagi taraf profesionalisme keguruan. Selain itu, menerusi globalisasi ianya dapat meluaskan pengetahuan guru secara global. Seperti yang kita tahu, guru perlu sentiasa mengekalkan nilai intelektualnya kerana guru merupakan agen perubahan dalam menghasilkan produk berkualiti atau modal insane yang diperlukan di Negara kita. Guru perlulah peka dengan perkembangan semasa kerana selain tanggungjawab menyalurkan ilmu kepada murid, guru menjadi sumber rujukan dan teladan bagi masyarakat di sekeliling. Dengan globalisasi guru dapat meningkatkan kemahiran ICT dan interaksi global yang mana ianya meluaskan konsep pembelajaran mengatasi bilik darjah. Contohnya, dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, guru dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang merentasi penyediaan pengalaman murid tanpa terbatas. Contohnya, murid berpeluang melihat keadaan gunung berapi, keadaan di kutub utara dan menyelami di dasar laut menerusi carian laman video pendidikan di internet. Meluaskan lagi program pensiswazahan guru bagi memperbaiki taraf kualiti dan taraf profesionalisme guru setanding dengan guru-guru di negara luar agar produk yang dihasilkan mampu membangunkan negara kita dengan lebih maju dan berjaya. Dengan globalisasi ianya meletakkan profesion keguruan sebagai satu profesion yang penting. Ini kerana berjayanya sesebuah negara adalah dengan berjayanya negara itu menghasilkan modal insan berguna yang akan membangunkan negaranya setaraf dengan negara maju yang lain. CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Menerusi pandangan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamed sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia mengenai dunia globalisasi terdapat sebanyak lima cabaran asas terhadap dunia globalisasi seperti yang dilihat menerusi rajah di bawah.

gambar rajah 2 Dalam membincangkan keperluan perubahan dari aspek bidang pendidikan dalam era globalisasi, pihak UNESCO telah mencadangkan untuk merombak cara-cara membangunkan potensi sumber manusia melalui tata cara pendidikan secara formal dan tidak formal. Menurut Hussein Ahmad ( 2001) menyatakan supaya diperbanyakkan institusi latihan dan pendidikan bagi orang-orang dewasa yang sudah mempunyai kerjaya untuk membangun dan mengembangkan potensi sumber manusia bagi membolehkannya memberi sumbangan lebih bermakna kepada pembangunan negara dan juga perkembangan diri individu itu sendiri. Ini bermakna mereka akan mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang perlu dikuasai bagi menghasilkan produk berkualiti sesuai dengan peraliran semasa yang mana menuntut kecekapan dan kesiap siagaan yang tinggi dalam berhadapan dengan pelbagai kemungkinan era globalisasi kini. Selain itu, Malaysia tidak dapat mengelak daripada menghadapi cabaran tersebut sebagai kesan daripada arus globalisasi. Hallinger (1998), menegaskan globalisasi telah mendorong berlakunya anjakan paradigma yang amat ketara di kebanyakan negara dalam konteks untuk mencari makna terhadap kualiti pendidikan dan juga kurikulum yang ditawarkan. Ini bermaksud, terdapat perubahan kurikulum terutama dari segi strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran telah diperkenalkan seperti: 1. Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia.

2. Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. Ini memberi peluang kepada pelajar mendapat kemahiran dan maklumat sesuai dengan keupayaan mereka dan aplikasi pelbagai stail pembelajaran. 3. Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudahcara. 4. Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru. Tambahan pula, perkembangan dari segi penggunaan teknologi maklumat, kurikulum di Malaysia juga telah disemak semula dan diberi nilai tambah supaya kurikulum tersebut adalah relevan dan berupaya untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran tertentu bagi menghadapi persekitaran global setelah mereka melepasi alam persekolahan. Cabaran ketiga ialah dalam pengurusan pendidikan. Dalam hal ini, pengurusan pendidikan telah mengalami transformasi dalam perkembangan dunia global terutama dari segi penggunaan teknologi telekomunikasi dan pengkomputeran. Beberapa perisian baru telah diaplikasikan yang dikenali sebagai Pengurusan Maklumat Sekolah (School Management Information System) bagi meningkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan. Dengan aplikasi tersebut ianya sedikit sebanyak membantu dalam pengurusan pendidikan seperti: - Membantu dan mempermudahkan pengurus sekolah membuat keputusan. - Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran. - Mengurangkan beban pengurus dalam melaksanakan tugas yang pelbagai. - Meningkatkan kecekapan sistem pengurusan fail. - Memudah dan menjimatkan masa dari segi mengumpul, memproses dan menyimpan data seperti laporan kehadiran pelajar. -Meningkatkan kecekapan dalam penyediaan gred/markah peperiksaan pelajar. - Penempatan pelajar dalam kelas. -Membuat agihan jadual waktu mengajar guru. -Pembinaan jadual waktu guru. - Membuat agihan sumber kewangan, buku teks, dan sebagainya. -Menyimpan data mengenai stok dan inventori sekolah serta pelbagai urusan rutin yang dikendalikan pentadbir dan guru. (Rahmad Sukor, 2006)

Budaya sekolah: Budaya sekolah yang mempraktikkan sikap amanah. Cabaran kelima yang wujud dalam globalisasi dalam pendidikan ialah perkembangan profesionalisme guru. Oleh itu. Guru juga perlu membawa watak orang yang taat kepada amalan agama. masyarakat perkembangan pendidikan masa kini sangat prihatin dan mengikuti . meluaskan pengetahuan guru bersifat global. sedia memberi pertolongan. ketekunan. persatuan. Aktiviti yang dijalankan melalui pemantauan guru akan menyuburkan sikap positif terhadap semangat bekerjasama. tolong menolong. di pergunungan tinggi mahu pun di lereng. pedalaman benua mahu pun di kepulauan kecil. Satu perbahasan relevan tentang globalisasi ialah pengkajian mengenai kesan globalisasi terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. penyabar. Aktiviti kokurikulum: Aktiviti seperti pakaian beruniform. cintakan kecemerlangan. berdikari. kualiti professional dan kualiti personal atau kepimpinan guru dalam organisasi sekolah dan masyarakat. kelab dan kegiatan sukan dapat memberi input penting kepada pembentukan sahsiah pelajar.Hussein Ahmad (2001) memberi penegasan bahawa proses globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan yang mendadak kepada perlakuan hidup dan norma kehidupan manusia di seluruh dunia. Kesan yang paling ketara akibat pengaruh globalisasi adalah perubahan gaya hidup terutama dalam kalangan anak-anak remaja di bangku sekolah yang begitu terpengaruh dengan amalan negatif kehidupan Barat. sedia berkorban dan berdedikasi perlu diterampilkan supaya dapat menjadi contohan pelajar. aspek berkaitan keperibadian guru. kaki dan lembah bukit. kepakaran dalam pengajaran. Aspek tersebut merupakan nilai yang seharusnya diberikan perhatian secara bersungguhsungguh oleh pihak pentadbiran sekolah 3. Usaha yang dilihat menerusi cabaran globalisasi dalam perkembangan profesionalisme keguruan ialah dapat meningkatkan kualiti guru sama ada dari segi kelayakan akademik. kesantunan akhlak dan mengamalkan kehidupan beragama adalah elemenelemen yang perlu dihidupkan dan dihayati secara berterusan. meluaskan peluang kepada guru perkhidmatan dan guru-guru dalam latihan dari segi pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme dan sebagainya. berkasih sayang. Keperibadian guru: Guru perlu menampilkan perawakan yang positif terutama ketika proses pengajaran dan pembelajaran. semangat cinta akan negara dan berdisiplin. budaya sekolah dan aktiviti-aktiviti kokurikulum kerana perkara tersebut memberi impak tersendiri dalam pembentukan moral pelajar seperti di bawah: 1. Kesimpulannya. Sama ada sesebuah negara itu kecil atau besar. bersopan santun. amanah. bertolong bantu. Perwatakan guru yang jujur. kemahiran ICT dan interaksi global membolehkan guru meluaskan konsep pembelajaran mengatasi halangan bilik darjah dan birokrasi sekolah. 2. penyayang. kesemuanya telah menerima tempias dan pengaruh fenomena globalisasi.

Krisis kewangan timbul apabila negara membangun menimbulkan masalah membiayai perbelanjaan untuk pembangunan pendidikan. Ini bermakna. Antara krisis pendidikan global dapat dilihat menerusi gambar rajah di bawah. bantuan pendidikan buku teks. Persaingan untuk memantapkan kualiti diri dengan kepakaran dalam sesuatu bidang dan kemahiran tertentu akan menghasilkan produk pendidik yang setaraf dengan pendidik di negara luar. guru perlu .dengan penuh minat dan bersikap kritikal terhadap isu-isu berbangkit yang berkaitan dengan kemajuan anak-anak mereka. pendidikan literasi komputer dan sebagainya. Selain itu. Pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif. Apa yang pasti. Kebanyakan Negara membangun mengalami kesan negatif globalisasi bagi membangun dan memajukan bidang pendidikan. Globalisasi memberikan kesan buruk terhadap keadaan ekonomi Negara membangun. Ini termasuklah penyediaan kemudahan pendidikan seperti menyediakan peluang pendidikan untuk semua. Menyelesaikan masalah secara runcitan dan memberi tumpuan kepada aspek tertentu dan mengurangkan tumpuan kepada aspek lain akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita terutama bagi memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu sendiri. dalam profesion keguruan. Tambahan pula. biodiversiti dan kejuruteraan. Persaingan adalah suatu dorongan untuk perubahan dan kemajuan yang penting dalam era globalisasi. nilai intelektual perlu dipertahankan dan sentiasa dipertingkatkan kerana warga pendidik merupakan agen dalam membentuk modal insan yang berkualiti. program twinning iaitu program kembar pendidikan diperluaskan melibatkan institusi pendidikan membangun dengan negara maju. program seperti ada kepentingan kerana pengetahuan dan kemahiran tertentu dipindahkan kepada tenaga pengajar di negara ini seperti latihan kepakaran dalam bidang perubatan. KRISIS GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Satu perancangan yang lebih baik boleh dilakukan dengan mengkaji krisis pendidikan global yang mana ianya mendedahkan guru dengan pengetahuan yang berlaku di negara-negara lain. di samping perdagangan pendidikan dan budaya dari Negaranegara Barat yang menguasai pasaran pendidikan di negara membangun. menyediakan sekolah dengan infrastruktur lengkap.

sentiasa ke hadapan dalam mendidik dan memimpin masyarakat kea rah perubahan dan kemajuan. Kemahiran pertama ialah menulis. PERANAN INSTITUSI KELUARGA DAN SEKOLAH DALAM MEMBINA KEMAHIRAN 7M BERDASARKAN GLOBALISASI Dunia sekarang sedang menghadapi era globalisasi yang kian memuncak. Keterbatasan dalam memantau penerimaan ledakan sumber dan bijak menapis serangan unsur-unsur perlu dilaksanakan dengan segera agar kita tidak jatuh dalam arus globalisasi. Ini kerana pelaburan yang rendah dalam bidang pendidikan di negara membangun dan persaingan global meningkatkan perbelanjaan pendidikan yang mana ianya menyulitkan untuk usaha ke arah merapatkan lagi jurang pendidikan. Kemahiran kedua ialah membaca. perasaan. Globalisasi jika dilihat memberikan manfaat dan juga keburukan kepada kita andai kita tersalah membuat pilihan dan keputusan. Semua pihak perlulah sama-sama bertanggungjawab dalam usaha memelihara kemajuan yang tercipta tanpa perlu kecundang disebabkan tewas dalam globalisasi. menyampaikan maklumat dan sebagai alat perhubungan sosial. di mana kemahiran literasi asas komunikasi dan menyampaikan idea secara tulisan dapat dikuasai oleh kerana menerusi penulisan. yang mana kemahiran literasi menimba ilmu melalui bahan-bahan bercetak perlu diterapkan sejak dari bangku sekolah agar . seseorangitu boleh mengeluarkan idea. Krisis pendidikan global seperti jurang pendidikan juga menimbulkan kebimbangan. Peranan sesebuah institusi keluarga dan sekolah amat penting dalam membantu membina kemahiran-kemahiran yang seharusnya dikuasai murid berdasarkan globalisasi.

murid-murid memperoleh pengalaman dan ilmu menerusi bahan-bahan ilmiah yang dibaca. Kemahiran menggunakan komputer perlu diterapkan dan didedahkan kepada anak-anak muda sekarang agar perkara seperti ‘fobia komputer’ dapat dielakkan. adakah mereka mampu untuk menguruskan kehidupan mereka secara sendiri kelak? Contohnya. apakah kesan yang dapat kita kenal pasti terhadap globalisasi dalam pendidikan? Adakah memberi kesan baik sahaja atau . kemahiran memikir. Dalam kemahiran ini. Kemahiran mencari dan menggunakan ilmu agama dalam proses mendapatkan keredhaan dan kecintaan Tuhan buat setiap hambanya. Kemahiran ketujuh ialah kemahiran mencintai Tuhan. perlunya individu diajar untuk menjadi individu yang boleh berinteraksi bersama orang lain secara positif. manusia harus sentiasa tersemat dalam diri setiap individu. Jika dilihat sekarang. jika tidak menguasai konsep asas nombor. Membaca jambatan ilmu. cabaran globalisasi dalam pendidikan. Dalam kemahiran ini. mencari maklumat dan sebagai alat pengajaran yang berkesan. KESAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Berdasarkan definisi globalisasi pendidikan. krisis pendidikan global dan sebagainya sebagaimana yang telah dinyatakan di ruangan sebelumnya. bagaimana murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan nilai nombor yang lebih besar? Kemahiran mengira merupakan kemahiran yang penting di samping perlunya kita menguasai kemahiran-kemahiran yang lain. Segala yang dilalui dalam kehidupan seharian melibatkan kita dengan hukum sains dan alam semesta. Cuba bayangkan seandainya anak-anak kita tidak menguasai kemahiran mengira. keredhaan Ilahi adalah sesuatu yang penting kerana hidup dalam keadaan dicintai Tuhan dan mendapat keredhaan menghasilkan dengan kejayaan dalam segala aspek dan memperoleh ketenangan yang sukar diterjemahkan. Kemahiran ketiga. penggunaan komputer dalam membantu memudahkan pengurusan harian. Dengan kemahiran komunikasi yang baik seperti kesantunan tingkah laku dan kesantunan berbahasa membuatkan kita sentiasa dihormati dan hidup dalam keadaan yang harmoni. mengira merupakan kemahiran literasi asas mengoperasikan otak secara abstrak tentang hukum sains dan alam semesta. Dengan melazimkan diri dengan aktiviti membaca sudah menerapkan nilai-nilai murni secara tidak langsung menerusi kandungan bahan yang dibaca. Dalam hidup kita. guru dan ibu bapa berperanan untuk menyediakan peluang dan ruang untuk murid-murid berfikir tentang sesuatu perkara dan melatih mereka untuk mengolah dan melontarkan idea menerusi kemahiran berfikir yang diaplikasikan. Kemahiran keempat. Kemahiran keenam ialah kemahiran menjadi manusia. Kemahiran kelima ialah kemahiran menggunakan komputer.

Apakah kesan positif yang dapat diberikan melalui globalisasi dalam pendidikan? Antaranya ialah:  budaya pembelajaran sepanjang hayat  kebolehan berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa  menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian  pendidikan Negara terbuka kepada dunia luar  perubahan peranan guru dalam bilik darjah  peluang pendidikan terbuka luas  persaingan sihat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan inovasi  perkongsian sumbangan hasil penyelidikan tentang pengajaran dan pembelajaran Terdapat beberapa kesan negatif melalui globalisasi dalam pendidikan iaitu: kadar pengangguran semakin meningkat  pengaliran keluar sumber manusia yang berkepakaran ke luar negara  meminggirkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda  perdagangan pendidikan  penyebaran sumber-sumber yang tidak bersesuaian dengan intelek dan rohani  berlaku penindasan dalam merampas peluang dan sumber bagi kemajuan sistem pendidikan sesebuah negara  pemantauan mendalam dari aspek permasalahan antisosial  . Globalisasi dalam pendidikan memberikan kesan positif dan negatif.member kesan buruk semata atau memiliki pro dan kontranya iaitu kesan baik dan buruk melalui globalisasi dalam pendidikan.

ianya adalah tanggungjawab individu dalam membuat pilihan bijak sama ada ingin memilih sumber yang bersesuaian atau sebaliknya. IMPAK GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Globalisasi meluaskan konsep dunia tanpa sempadan memberikan cabaran terhadap guru bagaimana perancangan pembelajaran dan dunia pendidikan boleh dimajukan dari perspektif global yang melibatkan penyesuaian . Tambahan pula. biarpun ianya mempunyai kesan positif dan negatif.Oleh itu. sebagai pendidik perlunya pemilihan dibuat dalam mencedok ilmu dan sumber maklumat yang bersesuaian untuk disalurkan kepada murid-murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah agar nilai-nilai negatif tidak dapat diterapkan dalam diri murid-murid.

keadaan di dasar laut. penjadualan belajar. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 7. Jika pada masa kini tiada pelaksanaan pembelajaran menggunakan teknologi maklumat di dalam bilik darjah. ada dinyatakan tentang impak globalisasi dalam pendidikan di mana rajah di sebelah kiri merupakan sebab yang berlaku menerusi globalisasi dan rajah di sebelah kanan menunjukkan akibat daripada globalisasi dalam pendidikan. . menjadi kelaziman individu menjadikan Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa sebagai bahasa ilmu utama.kurikulum. penggunaan teknologi maklumat dalam sesi pembelajaran dan pengajaran sering diaplikasikan. pengawalan dan penyeliaan. Ini secara langsung. adalah sukar untuk guru menyalurkan ilmu dan pengalaman berkaitan persekitaran yang sukar untuk disediakan. suasana di kutub utara dan melihat bagaimana gunung berapi meletus. serta peranan efektif guru dalam memajukan dunia pendidikan. Ini kerana. kebanyakan bahan penyelidikan dan sumber lain maklumat menggunakan Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa. Contohnya. Selain itu. dengan globalisasi. Lambakan sumber maklumat dalam Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa yang mudah diperoleh menerusi kecanggihan teknologi maklumat menghasilkan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa sebagai bahasa ilmu. Ini membuatkan muridmurid dan guru dapat menguasai ledakan maklumat dan menambah pengalaman murid. penerokaan maklumat melalui ICT. Dengan kecanggihan teknologi maklumat.

mewujudkan lebih banyak institusi pengajian tinggi swasta yang mana memberikan kesan ke atas semua individu untuk mendapatkan peluang pendidikan yang sama rata. Contohnya. Secara tidak langsung. penggunaan aplikasi Microsoft Excel. memudahkan kita untuk menguruskan sesuatu data dan boleh dikemas kini pada bila-bila masa. Pembudayaan teknologi dalam pelaksanaan harian membuatkan urusan kita menjadi lebih mudah dan lebih bersistematik. paparan slide dan sebaganyai. pembangunan negara semakin meningkat melalui penghasilan produk berkemahiran dan pakar dalam sesuatu bidang. Dengan globalisasi dalam pendidikan.murid berpeluang melihat dan meneroka pengetahuan baru yang terbatas melalui video. .

Pengenalan Sesungguhnya para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara dalam mewujudkan perpaduan kaum. Menurut Kamus Dewan „profesion‟ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. khidmat yang diperlui masyarakat. Pendidikan guru yang tinggi dan usaha melahirkan generasi muda yang baik merupakan cabaran yang kuat di dalam profesion perguruan bukan pada zaman dahulu sahaja tetapi juga masa kini. 2. kelengkapan.Masyarakat ketika itu menjadikan guru sebagai idola dan pakar rujuk dalam segala hal. Di dalam symposium tersebut perbincangan mengenai peranan universiti dan kedudukan profesion perguruan turut diadakan ( Lim Tay Boh 1948). mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956). bertanggungjawab dan bermoral tinggi. Kejayaan dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab. Guru adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. mementingkan mutu perkhidmatan.) Berdasarkan ciri-ciri profesion. alim atau ulamak.muallim.PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. perubatan. jajahannya diterjemahkan dalam bentuk yang lain pula iaitu lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran. Sebelum merdeka lagi sudah ada perbincangan mengenai perkara ini iaitu sebelum Universiti Malaya hendak ditubuhkan di Singapura (1949) terdapat satu symposium mengenai „Pendidikan Universiti dan Laporan Carr-Saunders‟. Mereka berfungsi bukan sahaja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat serta tentang hubungan. budaya dan jati diri yang perlu dihadapi secara professional dan kreatif.( contohnya : perundangan. keilmuan dan keluhuran peribadi. menikmati otonomi individu dan kumpulan. latihan iktisas yang mencukupi. Kedudukan perguruan sebagai satu profesion di dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan turut juga dipenuhi dengan cabaran-cabaran. bersikap jujur.Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. Para pendidik telah memperkatakan mengenai profesion perguruan dari masa ke semasa. dedikasi. PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION. Di antara perkara pokok yang dibangkitkan ialah keperluan guru-guru sekolah menengah untuk mendapat pendidikan tinggi supaya murid-murid yang bakal dididik nanti akan mempunyai mutu pendidikan yang baik.Pendidik pada hari ini telah membuktikan bahawa mereka telah mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. 1. Konsep Profesion dan nilaitaranya Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek. Pendidik dari kaca mata Islam merupakan murabbi. komitmen dan hubungannya dengan Allah. perguruan dan lain-lain. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh . muaddib. kini. Kalau dulu guru terpaksa berhadapan dengan pihak penjajah secara terangterangan. Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah telah membuktikan betapa golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara.

Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan.3 Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah Serta Berfikiran Kritis dan Kreatif Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja mengajar atau mendidik anak bangsa. pengurus.organisasinya. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. bersabar.1 Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. Di samping itu. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran.1998) 3. perancang. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang. Walaubagaimanapun.Sebagai pentadbir ataupun pengurus. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. guru juga mempunyai peranan-peranan lain yang diharapkan oleh masyarakat. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut . Individu yang terlibat dalam profesion keguruan sebenarnya akan terlibat sebagai pentadbir. Sebelum seseorang itu menjadi guru. pelaksana. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan. 3. guru harus . menjadi kaunselor kepada muridmurid. dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. penilai. Selain tugas dalam bilik darjah. menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. Umpananya.Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. 3.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. pengawal dan sebagainya. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ). samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak.Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan . menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid. Aspek Keguruan Dianggap Sebagai Satu Profesion 3. maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid. penyelia. malah lebih daripada itu. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini.2 Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa.

Sebagai pemangkin. Dalam era teknologi maklumat seperti sekarang. dengan harapan mereka tidak akan berkelakuan sedemikian apabila mereka menjadi pemandu kelak. 3. hiburan ( Video. proaktif dan responsive terhadap perkembangan kecanggihan teknologi yang telah banyak mengajar anak bangsa kita supaya menjadi satu bangsa yang maju. Jadi rakyat negara ini harus dapat menangani kehidupan di era teknologi maklumat sehingga teknologi itu menjadi sebahagian daripada amalan biasa tanpa disedari. Pelbagai usaha dijalankan oleh kerajaan untuk membangunkan teknologi maklumat seperti koridor raya multimedia [ multimedia super corridor (MSC)] yang menjadi pusat telekomunikasi dan penyiaran serantau dan antarabangsa. Hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020. 1996). pengurusan sekolah. khasnya dalam teknologi pendidikan. sistem pentadbiran pendidikan serta kemahiran dan latihan guru ( Mok Soon Sang. Hal yang sama juga berlaku dalam kurikulum pendidikan di negara ini. kita berhadapan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian. teori-teori pengajaranpembelajaran.tetapi jika perlu keadah berfikir secara kritis dan kreatif boleh diaplikasikan dalam pentadbiran. pendidikan memandu kereta adalah satu perkara yang dipandang serius oleh kerajaan pada masa ini. VCD) dan lain-lain. Guru diharapakan dapat mambawa isu-isu semasa untuk perbincangan dan mencari penyelesaiannya bersama-sama pelajar di dalam kelas.Perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan juga memerlukan guru untuk menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.4 Mahir Menggunakan IT Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan mengikut tuntutan zaman.mengurus ataupun dalam perancangan sesuatu program. perkhidmatan bank ( kad ATM).boleh membuat sesuatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan menilai semula hasil sesuatu perkara yang dijalankan. Melaluai pembacaan guru dapat menambah ilmu pengatahuan mengenai isu-isu . perkembangan pesat percantuman teknologi-teknologi telekomunikasi dan internet serta globalisasi dunia telah banyak membawa banyak cabaran kepada kita. teori pendidikan. Kita tidak dapat menyangkal betapa cepatnya IT merubah dunia pembelajaran umpamanya muncul pembelajaran melalui „online‟. di Malaysia kadar kemalangan jalan raya adalah tinggi. 3. Keselamatn di jalan raya dan cara-cara memandu yang selamat dan bertimbang rasa boleh dibincangkan di dalam kelas untuk menyedarkan pelajar tentang keperluan memperbaiki situasi yang terdapat sekarang. Para guru pada hari ini telah bersikap produktif. profesion keguruan harus memperlengkapkan diri secara global dalam perkembangan penggunaan teknologi maklumat dalam kurikulum di sekolah. Ilmu dan kemahiran dalam teknologi info-komunikasi yang dikuasai guru dapat digunakan sebagai pemankin kearah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. Penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer merupakan salah satu bentuk kurikulum yang memerlukan profesion keguruan tahu dan menguasai teknologi maklumat. Contohnya. komputer telah dijadikan sebagai satu kurikulum di sekolah. telekomunikasi (telefon bimbit).5 Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak Seseorang guru dalam profesion keguruan ini perlu serba tahu. Oleh itu. malah kemudahan teknologi telah menjadi satu cara hidup seperti penggunaan pengangkutan berasaskan teknologi (LRT). Pendekatan ini bukan sahaja perlu digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. guru menggunakan teknologi info-komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan ilmu di dunia semata-mata tetapi juga untuk meraih kepentingan ilmu akhirat kerana pendidikan berkualiti hanya akan dapat dicapai melalui keseimbangan dalam kedua-dua ilmu tersebut. menyebabkan pembangunan negara bergerak dengan rancak. Penggunaan komputer dalam pendidikan membawa satu reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang pendidikan.

Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. Rujukan Amir Hasan Dawi. ini kerana masih ada lagi yang menganggap profesion perguruan sebagai kelas kedua. hartanah dan sebagainya . Awang Had Salleh. penculikan dan seumpamanya . ETIKA PROFESION PERGURUAN & ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Definisi Etika . Johor Bharu 6-8 Disember. 2002. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. 1980. Penteorian sosiologi dan pendidikan. Oleh itu adalah mustahak bagi individu yang berkecimpung dalam bidang ini sentiasa berusaha mempertingkatkan kecekapan. Namun kini sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan perguruan sebagai satu profesion adalah bergantung kepada anggapan masyarakat. Pendidikan di Malaysia. Menurut Dr. KONPEN V. Setiap perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan yang diperkenalkan menjadi satu bentuk cabaran dalam profesion keguruan. Dalam kurikulum pendidikan peringkat rendah dan menengah telah ditegaskan nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam pengajaran. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Enam belas nilai murni yang disarankan dalam kurikulum pendidikan perlu dimiliki oleh guru terlebih dahulu. Pendidikan di Malaysia : sejarah. profesion keguruan juga perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan akhlak yang terpuji.semasa. Penutup Sistem pendidikan di negara ini akan sentiasa bergerak maju ke hadapan. pecah rumah. “ Keguruan dan perguruan di Malaysia: keperihalan kini dan arah yang dituju”. peguam dan arkitek? Dalam konteks ini pihak kerajaan perlu bersungguh-sungguh dalam menjadikan profesion perguruan sebagai profesion yang unggul dan disegani ramai. Dalam hal seperti ini. jual-beli saham. kebolehan prestasi dari semasa ke semasa. 1993. politik : hubungan negara di peringkat antarabangsa dan juga pergolakan politik sesebuah negara. sama ada yang berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti. 4. Pelaksanaan penerapan nilai penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada negara pada masa hadapan. Tanjung Malim : Quantum Books. ekonomi : urusan perniagaan. Sufean Hussin. Mok Soon Sang. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman.Adakah peranan guru semakin hilang taringnya kerana masyarakat telah mengalih pandangan kepada kerjaya yang diiktiraf sebagai professional oleh pihak kerajaan seperti doktor. Dalam perubahan-perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini. Perubahanperubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan adalah untuk memenuhi kehendak negara merealisasikan sebuah negara maju pada masa hadapan. Hal yang sama juga perlu dihayati oleh guru. Muhamad Hasan Abdul Rahman iaitu Timbalan Dekan Pelajar dan Pembangunan. Jika hal ini wujud. barulah tuntutan-tuntutan dalam perubahan kurikulum itu dapat ditangani. janayah : seperti peras ugut. guru diharapkan dapat menggunakan kebijaksanaan dan inisiatif sendiri dalam menggunakan isu-isu semasa untuk dikaji dan dibincangkan dengan pelajar. sistem dan falsafah. 1996. Ee Ah Meng. Persatuan Perguruan dan masyarakat. para guru sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang besar dalam meningkatkan aspek keprofesionalannya dengan melengkapkan diri dengan pelbagai jenis ilmu dan kemahiran yang tinggi. 1994. Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (UPM) beliau menegaskan dalam usaha untuk memartabatkan profesion perguruan selain daripada peranan pihak Kementerian Pendidikan.

Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Satu sistem dasar akhlak. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar.( contohnya : perundangan. menikmati otonomi individu dan kumpulan. latihan iktisas yang mencukupi. ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Konsep Profesion dan nilaitaranya a. b. Oleh itu. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. perubatan. 1994). mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956). e. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. Dari persepktif Islam.) . khidmat yang diperlui masyarakat.a. c. 1995). perguruan dan lain-lain. d. – Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. Kod etika dianggap penting kerana: a. mementingkan mutu perkhidmatan. adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Menurut Kamus Dewan ‘profesion’ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. b. pelajar. – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford. Etika Perguruan bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. Kod Etika dalam bentuk dokumen. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. c. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. – Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. d. b.

Walaubagaimanapun. Berikut merupakan aspek-aspek keguruan yang boleh dianggap sebagai satu profesion: a. Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang.Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran. Umpananya. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok. d. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ).Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya. bersikap jujur. Sebelum seseorang itu menjadi guru. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan. Berdasarkan ciri-ciri profesion. e. dedikasi. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. bersabar.c. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan. guru juga mempunyai perananperanan lain yang diharapkan oleh masyarakat. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut . menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid. Selain tugas dalam bilik darjah. Di samping itu. dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. menjadi kaunselor kepada murid-murid. menjadi pengamal dan penyebar nilai . bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu.

guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. Ini semua adalah nilai. ini yang membawa kita kepada aspek terakhir pada kertas ini. maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid. akauntan. maka nilai-nilai seperti keikhlasan. Maksudnya pekerjaan sebagai guru. Etika Keguruan Sebenarnya kod etika pada suatu kerjaya adalah sifat-sifat atau ciri-ciri vokasional. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. iaitu penghayatan.kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. nilai-nilai kerjaya itu harus dihayati(intemalized) lebih dahulu. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan. Lebih ketara lagi ciri-ciri ini jelas pada kerjaya keguruan. Keempat pengamalan. Dari segi pandangan Islam. perubatan dan lain-lain dipelajari. dedikasi dan lain-lain itu dihayati. pengubatan dan sebagainya. Oleh yang demikian marilah kita membicarakan dahulu di bawah ini apakah dia etika keguruan itu. b. perniagaan dan lain-lain sebagainya. Sebagai sebuah kerjaya keguruan. ilmiah dan aqidah yang harus dimiliki oleh seorang pengamal untuk berjaya dalam kerjayanya. kaunseling. maka agar seorang muslim itu berjaya menjalankan tugas yang . keguruan. Ketiga. Jadi ia adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjaya-kerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman. Tetapi sebelum sampai kepada amalan. Pertama sekali adalah keguruan. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa .Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini.1998) Pendahuluan Ada beberapa istilah yang harus diterangkan dahulu maksudnya sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita mengenai tajuk kertas ini. kejuruteraan. nilai-nilai yang menyertai setiap kerjaya itu seperti memberi perkhidmatan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan dan sebagainya. Kalau mahu dipertegaskan lagi kertas ini sebenarnya diharapkan menjawab persoalan bagaimana cara membimbing guru-guru pendidikan Islam agar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam etika keguruan itu. kejujuran. memang semua kerjaya mementingkan amalan. Sebab setiap pemegang kerjaya itu dipanggil pengamal(practitioner) dalam bidang tertentu seperti keguruan. iaitu penghayatan nilai-nilai. Kelima penghayatan. kejuruteraan dan lainlain. Kod etika adalah aturan-aturan yang disepakati bersama oleh ahli-ahli yang mengamalkan kerjaya tertentu seperti guaman. ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang dikenakan kepada kerjaya-kerjaya yang lain seperti kod etika dan sebagainya. pengubatan. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursuskursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan . perubatan. Kalau ilmu seperti matematik. Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab.

T dan mencari kebenaran serta melaksanakannya. Bahawa ia bersifat adil terhadap murid-muridnya. vokasional dan budaya menerusi ilmu-ilmu pengkhususannya seperti geografi. hati-hati dan penuh prihatin. Buku-buku pendidikan telah juga memberikan ciri-ciri umum seorang guru. Bahawa ia mempunyai persiapan ilmiah. Keseimbangan jiwa dan kestabilan emosi 5. Berbuat adillah. amanah. 2. sebab Allah Maha Mengetahui apa yang kamu buat". Bertaqwalah kepada Allah. supaya dapat mempengaruhi jiwa murid-muridnya dan anggota-anggota masyarakat lainnya. membawa perbaikan (muslih). seperti disebutkan oleh surah Al-imran. Tahap pencapaian ilmiah 2.T dan mereka harus melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Kekuatan sahsiah 7.T telah mewajibkan kepada diriNya sendiri dalam surah al-Nahl ayat ke 97. Optimisme dan entusiasme dalam pekerjaan 6. ia mengutamakan yang benar. 8. ayat 79. Bahawa ia fleksibel dalam mempelbagaikan kaedah-kaedah pengajaran dengan menggunakan kaedah yang sesuai bagi suasana tertentu. Positif dan semangat optimisme 9. Begitu juga mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggung jawab.W. maka mereka menghadapinya dengan sabar. Oleh yang demikian menyiapkannya juga harus untuk sekolah dan untuk luar sekolah. Kecerdasan dan kecepatan berfikir 4. kekuatan. tingkah laku dan pemikirannya mendapat bimbingan Tuhan (Rabbani).A. Bahawa ia ikhlas dalam kerja-kerja kependidikan dan risalah Islamnya dengan tujuan mencari keredhaan Allah S. tidak pilih kasih. 9.W. 4. Maka haruslah penyiapan ini juga dipikul bersama oleh institusi-institusi penyiapan guru seperti fakulti-fakulti pendidikan dan maktab-maktab perguruan bersama-sama dengan masyarakat Islam sendiri. Memiliki kebolehan untuk mendekatkan maklumat-maklumat kepada pemikiran murid-murid dan ia bersabar untuk menghadapi masalah yang timbul. 6. 3. Bahawa ia sedar akan pengaruh-pengaruh dan trend-trend global yang dapat mempengaruhi generasi dan segi aqidah dan pemikiran mereka. sehingga guru-guru yang dihasilkannya adalah guru yang soleh. Memelihara penampilan(mazhar) 8.W. Pengetahuan umum dan keluasan bacaan 3. ciri-ciri itu tidak terkeluar dan sifatsifat dan aspek-aspek berikut: 1.T pertama sekali dalam masyarakat Islam dan seterusnya di dalam masyarakat antarabangsa maka haruslah guru itu memiliki sifat-sifat yang berikut: 1. Dengan demikian umat Islam akan mencapai cita-citanya dalam kehidupan dengan penuh kemuliaan. tetapi juga diluarnya. "la tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik" .W. sebab itulah yang lebih dekat kepada taqwa. Bahawa ia benar dalam hal yang didakwahkannya dan tanda kebenaran itu ialah tingkah lakunya sendiri. Begitu juga mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakatnya. Yakin bahawa ia mempunyai risalah(message) Dari huraian di atas jelaslah bahawa seorang guru Muslim memiliki peranan bukan sahaja di dalam sekolah. Seperti makna firman Allah S.W. Inilah sifat-sifat terpenting yang patut dipunyai oleh seorang guru Muslim di atas mana proses penyediaan guruguru itu harus dibina. "Iman itu bukanlah berharap dan berhias tetapi meyakinkan dengan hati dan membuktikan dengan amal".dipikulkan kepadanya oleh Allah S. "Tetapi jadilah kamu Rabbani (mendapat bimbingan Tuhan)". Seperti makna sebuah hadith Nabi S. 7. Sebab Allah S. professionalisme dan kecekalan. "Janganlah kamu terpengaruh oleh keadaan suatu kaum sehinga kamu tidak adil. Ini memerlukan bahawa guru dipersiapkan dari segi professional dan psikologikal yang baik. Bahawa ia memiliki sahsiah yang kuat dan sanggup membimbing murid-murid ke arah yang dikehendaki. memberi dan mendapat petunjuk untuk menyiarkan risalah pendidikan Islam. Bahawa tujuan. 5. Petunjuk (hidayah) Islam di dalam dan di luar adalah sebab tujuan pendidikan dalam Islam untuk membentuk generasi-generasi umat Islam yang memahami dan menyedari risalahnya dalam kehidupan dan melaksanakan risalah ini dengan sungguh-sungguh dan amanah dan juga menyedari bahawa mereka mempunyai kewajipan kepada Allah S.W. ilmu-ilmu keIslaman dan kebudayaan dunia dalam bidang pengkhususannya.T dalam surah al Maidah ayat ke 8. ketenteraman dan kebanggaan. maka mereka melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab.

harum atau busuk dan sebagainya. Jangan kamu membunuh diri yang dihararamkan kamu membunuhnya kecuali dengan kebenaran. Sempumakanlah janjimu dengan Allah S. 8. Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Penghayatan Masalah penghayatan (internalization) sesuatu perkara berlaku bukan hanya pada pendidikan agama saja tetapi pada aspek pendidikan. 7. percaya atau tidak percaya. maka ikutilah olehmu.T. Berbuat baik kepada ibu bapa. Tidak boleh dibebani seseorang lebih dari kemampuannya. mempunyai syarat-syarat yang berlainan dengan pendidikan fakta-fakta ketrampilan. Yang bererti tempat di mana nilai itu melekat supaya dapat disaksikan bagaimana nilai-nilai itu beroperasi.W.Setelah berpanjang lebar tentang kod etika keguruan dalam pandangan pendidikan Islam. Jangan kamu mendekati perkara-perkara buruk yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Itulah pesanNya bagimu. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali untuk yang lebih baik sehinggalah ia dewasa. Selepas huraian tentang kod etika dalam keguruan. "Katakanlah(wahai Muhammad) marilah aku bacakan apa yang dihararamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Pertama sekali nilai itu mestilah mempunyai model. seorang bapa.W. kejujuran itu pada dirinya. Jika kamu berkata. mudah-mudahan kamu bertaqwa ” Ayat-ayat ini mengandungi sepuluh perakuan(wasaya) penting dalam kehidupan individu dan kumpulankumpulan Islam dan kemanusiaan. Syarat yang kedua kalau kejujuran itu dapat menimbulkan peneguhan pada diri murid-murid maka ia akan dipelajari. 9. Kalau model tadi dapat mencerminkan nilai-nilai yang disebut. juga model tempat kejujuran itu melekat diperlukan . sebab selain daripada nilai kejujuran itu sendiri.T. Nilai ini bersifat mujarrad(abstract). seorang kawan dan lain-lain. maka kejujuran itu boleh menjadi perangsang. seorang guru. Jangan membunuh anak kerana takut miskin. marilah kita tutup bahagian ini dengan suatu misal atau model yang menjamin bahawa bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan maka masyarakat akan hidup bahagia dan individu-individu dan kumpulan-kumpulan akan hidup dengan tenteram. mudah-mudahan kamu ingat. Dalam keadaan terakhir ini pendidikan tidak semudah dengan pendidikan fakta atau ketrampilan. Itu syarat pertama. jadi tidak dapat diraba dengan pancaindera. jangan kamu ikut jalan-jalan lain nescaya kamu bercerai-berai dari jalanNya. rupanya bagaimana. Sungguh inilah jalanKu yang lurus.T yang bermaksud. 1. Allah tidak memberi beban seseorang kecuali yang disanggupinya. sebab Kamilah yang memberi mereka dan kamu rezeki. Berbuat adillah dalam berkata-kata walaupun pada kaum kerabat. Pendidikan ilmu (knowledge) terutama yang berkenaan dengan fakta-fakta dan ketrampilan tidaklah terlalu rumit sebab tidak terlalu banyak melibatkan nilai-nilai. Jangan mendekati perkara-perkara buruk. 1. 4. Sempurnakanlah janjimu kepada Allah. 2. Hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. pendidikan pra-sekolah. Tetapi sebaliknya pendidikan sikap di mana terlibat nilai-nilai yang biasanya berasal dari cara-cara pemasyarakatan yang diperoleh oleh kanak-kanak semasa kecil. Tidak dapat dicium baunya. ertinya diulang-ulang dan kemudian berubah menjadi penghayatan. Ambillah suatu nilai seperti kejujuran. pendidikan sekolah. Sempumakanlah ukuran dan timbangan dengan adil. 6. Tidak dapat dilihat dengan mata. supaya nilai yang bernama kejujuran itu dapat disaksikan beroperasi maka ia harus melekat pada suatu model. pendidikan latihan perguruan dan lain-lain. Pendeknya. suka atau tidak suka dan lain-lain lagi. Syarat kedua agak rumit sedikit. Jangan membunuh manusia. Jangan mendekati harta anak-anak yatim. apa lagi kalau objek pendidikan itu memang adalah nilai-nilai yang tidak dapat dinilai dengan betul atau salah tetapi dengan baik atau buruk. marilah kita bahas tentang penghayatan dan pengamalan nilai. Model ini tergambar dalam firman Allah S. pengajian tinggi.W. yang selanjutnya kalau diulang-ulang sebab diteguhkan akan berubah menjadi penghayatan nilai-nilai. Jangan mensyarikatkan Allah S. Itulah pesanNya bagimu. Ia merupakan perlembagaan Ilahi dalam pendidikan dan bimbingan akhlak dan sosial yang intinya adalah sebagai berikut. Sebab adalah terlalu dangkal kalau pendidikan itu hanya ditujukan untuk memperoleh ilmu (knowledge) dan ketrampilan (skill) saja tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah penanaman sikap (attitude) yang positif pada diri pendidik terhadap hal yang menjadi tumpuan pendidikan. Sempurnakanlah timbangan dan ukuran dengan adil. maka berbuat adillah walaupun kepada sanak saudara. itulah wasiat Allah kepadamu. mudah-mudahan kamu berakal. 3. 10. 5. Pendidikan nilai-nilai.

Maka pada yang terakhir ini juga berlaku kaedah pengajaran fakta-fakta dan ketrampilan.berfungsi bersama untuk menimbulkan peneguhan itu. maka murid tersebut mungkin merasa bahawa guru tidak menyukai perbuatannya. Pendidikan agama sekadar untuk lulus ujian mata pelajaran agama sudah lewat masanya. Orientasi sekarang adalah ke arah kemasyarakatan yang bermotivasi dan berdisiplin. tetapi oleh guru-guru matematik. adalah pengajar nilai-nilai tertentu. terutama pada tingkat-tingkat sekolah dasar agar mereka melambangkan ciri kesempumaan dari segi jasmaniah dan rohaniah. sejarah dan lain-lain. Semua guru. haruslah ia sendiri lebih dahulu bersifat jujur. mungkin ada setengah-setengah guru-guru agama sendiri tidak menjadi perangsang nilainilai Islam itu. beribadat atau dengan kata lain kalau amal mereka mencerminkan nilai-nilai Islam. Tetapi memperlakukan semua pendidikan agama sebagai pengajaran fakta-fakta dan ketrampilanketrampilan saja adalah suatu kesalahan besar yang perlu diperbaiki dengan segera. Ini semua adalah nilai-nilai. Jadi daripada jujur dia menjadi tidak jujur. maka nilai-nilai yang akan diajarkan itu boleh menurun nilainya disebabkan oleh kekurangankekurangan yang ada pada model itu. Nilai-nilai yang sungguh-sungguh dihayati akan tercermin dalam amalan sehari-sehari. dengan pengertian dia mempunyai kekurangan-kekurangan. terlepas daripada mata pelajaran yang diajarkannya. maka ia menghukum tingkahlaku tertentu. kalau tidak menjadi perangsang negatif yang boleh menimbulkan sifat antiagama pada diri murid-murid. ada murid-murid yang benci kepada matematik sebab ia tidak suka kepada guru yang mengajarkan matematik. apapun yang diajarkannya. Malah bila guru tidak mengacuhkan seorang murid. mulai dari peringkat yang paling rendah sampai kepada peringkat tinggi. seperti pelajaran sains misalnya. maka orientasi pendidikan agama haruslah ditinjau kembali sesuai dengan tujuan tersebut. kalau sikap ini dikembangkan. Bila seorang guru memuji seorang murid. 3. Sebagaimana setiap guru. murid-murid boleh benci kepada semua yang berkaitan dengan matematik. adalah seorang guru bahasa maka setiap guru juga adalah seorang pengajar nilai-nilai. Oleh sebab model tempat melekatnya nilai-nilai yang ingin diajarkan kepada muridmurid adalah manusia biasa. Sebab guru-guru sama ada sedar atau tidak. geografi. malah ada kemungkinan anak didik mempelajari nilai sebaliknya. kalau tidak maka terjadi pertikaian antara perkataan dan perbuatan. walaupun mereka sendiri mengajarkan agama. Malah sebaliknya. iaitu jika perangai mereka seharihari bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain syarat penghayatan nilai-nilai sangat bergantung pada peribadi model yang membawa nilai-nilai itu. nilai-nilai agama itu sendiri tidak diajarkan oleh guru-guru agama di sekolah. Dalam keadaan terakhir ini. Kalau mereka mencerminkan nilai-nilai Islam dalam cara berpakaian. sebahagian. kalau tidak sebahagian besar. Oleh sebab pendidikan agama merupakan pendidikan ke arah nilai-nilai agama. 2. guru sebagai perangsang( stumulus) telah gagal sebagai model. Kelima: Peringkat Perwatakan Keempat : Peringkat Organisasi Ketiga : Peringkat Penilaian Kedua : Peringkat Gerak balas Pertama : Peringkat Penerimaan . seorang guru atau ibu yang mengajarkan kejujuran kepada murid atau anaknya. seperti tergambar pada gambarajah di bawah. Jadi jangankan menghayati agama. maka ia meneguhkan sesuatu tingkahlaku. Pengamalan Pengamalan nilai-nilai adalah kelanjutan daripada penghayatan nilai. Begitu juga dengan pendidikan agama. jika pada model itu timbul sifat-sifat atau tingkah laku yang tidak meneguhkan kejujuran itu. sebab ia tidak akan memancing tingkahlaku kejujuran dan muridmuridnya. Sebab kalau tidak maka suatu masa nanti akan timbul dalam masyarakat Islam sendiri ahli-ahli agama yang tidak menghayati ajaran agama atau orang-orang orientalis yang berdiam di negeri-negeri Timur. Sebagai misal. Oleh sebab itu dikehendaki dari guruguru. bersopan-santun. Bila guru menghukum seorang murid. Ini tidaklah mengesampingkan bahawa dalam pelajaran agama itu sendiri ada perkara-perkara yang bersifat fakta-fakta dan ketrampilan-ketrampilan. Sebab penghayatan itu pun berperingkat-peringkat. Dengan kata-kata yang lebih sederhana. Inilah sebahagian syarat-syarat yang perlu wujud untuk penghayatan nilai-nilai. sebaliknya murid-murid semakin menjauhi kalau tidak membenci segala yang berbau agama. mempengaruhi muridmuridnya melalui kaedah-kaedah dan strategi-strategi pengajaran yang digunakan yang sebahagian besarnya termasuk dalam kawasan "kurikulum informal”.

menilai.  Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit..  Menghormati masyarakat tempat berkhidmat. . masyarakat atau negara  Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. Di situ juga telah dinyatakan perakuan yang sepuluh (al-Wisaya al-'Asyarah) tentang segala kerjaya seorang muslim yang tercantum dalam al-Quran (al-An'am: 151-153). institusi pendidikan dengan masyarakat.  Berusaha menunaikan tanggungjawab...Bila nilai-nilai itu dihayati sampai ke peringkat perwatakan maka ia sebati dengan sahsiah dan sukar untuk diubah dan sentiasa terpancar dalam amalan sehari-hari.  Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. Kesimpulan Oleh sebab kod etika itu adalah nilai-nilai maka ia perlu dihayati dan diamalkan.  Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.  Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. bertanggungjawab. 2) Kod Etika Keguruan.  Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. Tanggungjawab terhadap pelajar  mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar  bersikap adil terhadap pelajar  merahsiakan maklumat ikhtisas  membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran  menunjukkan cara berpakaian. KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1) Konsep Etika:  sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan.. bukan sekadar diketahui dan dihafalkan. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion  Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.  Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara  Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.  guru perlu menjaga kod etika demi status..  Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. pertuturan dan tingkah laku  memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa  Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.  Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. akhlak dan maruah.  Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.  nilai moral yang baik / buruk  masyarakat menganalisis.  Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.

 Pengurusan bilik darjah  Memotivasikan pelajar  Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa  Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. ● kualiti guru ● kualiti pengajaran. akauntabiliti guru sebagai.3) Akauntabiliti Guru.  Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.  Akauntabiliti terhadap profesion  Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi  Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari  Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan  Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara  Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.  Bersikap adil dengan setiap murid.  Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.  Membentuk soalan penilaian.  Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. .kesempurnaan  Nillsen 2004.  Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.  Membantu rakan sejawat  Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. 4) Integriti Guru. bermaksud keikhlasan dan kejujuran  Institut Integriti Malaysia.  Integriti bermaksud wholeness atau completeness.  Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar  Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri.  Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.  Kemahiran interpersonal.  Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa.  Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. Konsep  Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu  Tanggungjawab kepada profesion perguruan  Leslie Kaplan & William Owings (2001).  Memberi sumbangan sukarela kepada negara.  Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem.

Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional. NOTA EDU3108 BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION 1) Pengenalan.Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan. 5) GURU PROFESIONAL VS.Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan. .Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion.Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. .Mementingkan mutu perkhidmatan. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan.  Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.1989) . .Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. . .Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas.1989). 2) Ciri-ciri Profesion. tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan. NON PROFESIONAL .Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan.Pakar dalam bidang pekerjaan . . mengawal mutu dan penyingkiran ahli.Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. . . .Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan. .Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. . Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. . .Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. .Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu.

. .Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja.Guru Profesional.Keberkesanan pengajaran .Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah. . .Gaya .Autonomi guru adalah terhad.Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan.Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. . . . Cth: guru sandaran. .Kepakaran dalam motivasi .Memastikan suasana „guru mengajar murid belajar‟ dalam bilik darjah.Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. .Bersikap profesional .Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. . Guru Non Profesional.Guru adalah pakar dalam pendidikan. bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.Berilmu . .1998).2002).Prihatin terhadap murid dan ibubapa .Bermoral . . berpersonaliti sihat dan serba boleh. 7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan. .Pintar .Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.With-it-ness .Mempertahankan martabat profesionnya. .Positif dan benar .Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika.Guru sebagai pemimpin .Pembelajaran kandungan .Celik minda .Dorongan oleh misi dan passionate .Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional.Melahirkan „persekolahan berwatak‟ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu. . . guru sementara .Patuh dengan Kod Etika.Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah. .Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . .

Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength. BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1. Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: . threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. weakness. Pada pendapat anda.GERKO .Kaedah mengajar . opportunity.Kawalan sosial di sekolah .8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani.Kawalan disiplin murid .Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? .Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid .Pembimbing kepada murid 10) Refleksi .1998) .Konsep Etika .

.memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa .Tanggungjawab kepada profesion perguruan .menunjukkan cara berpakaian.guru perlu menjaga kod etika demi status.membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran . . 3) Akauntabiliti Guru. . .Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit.Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. .Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.masyarakat menganalisis.Menghormati masyarakat tempat berkhidmat . . ● kualiti guru ● kualiti pengajaran..nilai moral yang baik / buruk . Konsep . 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar .Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. .Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu . Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion . akhlak dan maruah. . .Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa.Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. masyarakat atau negara .Leslie Kaplan & William Owings (2001). bertanggungjawab . .Berusaha menunaikan tanggungjawab.sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi.Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. pertuturan dan tingkah laku . menilai. institusi pendidikan dengan masyarakat. .bersikap adil terhadap pelajar .Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara . . .Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.merahsiakan maklumat ikhtisas .mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar .Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. akauntabiliti guru sebagai.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia.

. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. .Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari .kesempurnaan .Memotivasikan pelajar .Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara . . .Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. .Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar .Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri .Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. .Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan . .Membantu rakan sejawat . .Kemahiran interpersonal.Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. .Integriti bermaksud wholeness atau completeness. .Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.Memberi sumbangan sukarela kepada negara. 4) Integriti Guru .Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. .kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi .Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem.Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.Institut Integriti Malaysia.Pengurusan bilik darjah .Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa . . bermaksud keikhlasan dan kejujuran .Bersikap adil dengan setiap murid.Berdasarkan pengalaman anda di sekolah.Membentuk soalan penilaian. .Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. . Akauntabiliti terhadap profesion .Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. .Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa .Nillsen 2004. .Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.

Kawalan suara . bukan tatacara kita sahaja. dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .Pengurusan masa . .0 ISU KESANTUNAN GURU . Fokus Etika Guru : .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan .Cakap banyak .Kerjaya sambilan . pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya. perwakilan komposit perasaan.Ikut norma budaya setempat.Guru dikawal oleh etika perguruan.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati.Memonopoli sidang perbualan .Perasaan. pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.Kerjaya sambilan .Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan . mempunyai kesantunan.Pengurusan kewangan 1.Definisi .Kesantunan guru .Penampilan guru .Berniaga di sekolah . pemikiran.0 ISU KEPEDULIAN GURU . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. . .Kesantunan merujuk kepada tatacara.Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.Kepedulian guru .Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka . 2.Gabungan perasaan.BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : .Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi . kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : . .

Peringkat novis lanjutan . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya. tak kreatif dan imaginative . .c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Peringkat mahir .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Apakah pelajar suka saya? . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Mula mengaplikasikan kaedah mengajar .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Peringkat Impak Prihatin Diri : .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .Peringkat cekap .Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah .Peringkat novis .Dikatakan pasif.Peringkat Keprihatinan Diri . .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .

.Keutuhan peribadi . konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya. Guru Cekap Menjadi guru cekap : .Memahami fakta. mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.Menjadi teladan profesionalisme .Terbaik dalam bidang . Guru Mahir .Berkongsi visi yang sama .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat. Prinsip Guru Cekap : . kepakaran.Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru ..Ada kecekapan pada tahap minimum .Menyerlahkan diri secara profesionalisme .Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif .Bakti disemai bukti dituai .Guru mengajar murid belajar : mengajar.Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar . . bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca. yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri. mempunyai mental-life yang segar. konsep dan perkara asas pengajaran .Kecekapan profesionalisme .Penambahbaikan berterusan .Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : . Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.Guru mula kenali lebih banyak prinsip. membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh . fikiran positif.Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip .Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap .

Kemahiran penilaian . bebas berpendirian .Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima .Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .Kemahiran penyampaian .Mempamer kekuatan teori .Mahir berkomunikasi.Berupaya melahirkan „persekolahan berwatak‟ supaya pelajar mempunyai ilmu.Ciri guru berkesan : .Kemahiran merangsang . berpesonaliti sihat dan serba boleh. Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : . mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer.Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT.Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa . berimej.Dapat memberikan motivasi yang berkesan .Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.Berketrampilan .Sahsiah terpuji . yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : .Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu.Profesional . dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP. berwawasan . Guru Berintelek . Guru Mahir . Sahsiah guru pakar : .Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran. peribadi mulia.Kaya ilmu . memartabatkan profesionnya .Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik . .Bertindak atas landasan etika kerja .Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : .Professional dengan PNP di sekolah .„role model‟ kepada warga pendidikan . pengetahuan.Morality yang teguh .Taat setia terhadap perkhidmatannya.Menampilkan watak terpuji.Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .

Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru. Fokus isu : .Menjadi pakar rujuk PNP . Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara .Kurang mahir urus aktiviti sukan . responsive.Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru .Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah . bahan dan sumber .Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : . 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi.Berwawasan.Kurang teori dan amalan latihan . inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Bijak mengurus masa.Pengetahuan guru pakar : . Potensi : . proaktif.Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber .Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : .Kurang mahir urus Koku .Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.

.Menambahbaik aktiviti P&P.Mempraktikkan budaya ilmu – membaca. 6) Agen Sosial . 5) Penyelidik .Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes.Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. . .Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif.Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. .Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. berfikir.Guru agen sosialisasi.Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian.• Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Pembimbing • Pengamal Reflektif • Penyelidik • Agen Sosial • Agen Perubahan • Pengganti Ibu Bapa • Pembentuk Tingkah Laku • Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran .Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran.Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan.Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai.Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. . . membuat penyelidikan & mencari idea baru. sikap dan . . 3) Pembimbing . . soal selidik. .Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid.Dapat meningkatkan kualiti P&P. 4) Pengamal Reflektif . .Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid. pemerhatian & temubual.Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. . . sosioemosi & kesihatan. .Meningkatkan tahap profesional guru.

Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar.Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu.Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. . kerajinan.Bersikap proaktif . kemahiran dan nilai kepada murid.Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial.Guru berperanan mengawal kepincangan ini. prejudis atau diskriminasi. .Guru menyampaikan nilai moral. BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini. ketekunan. toleransi dalam kalangan pelajar. .Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. . toleransi dan kesabaran). keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. . . 10) Pengurus Pembelajaran . .Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi . . nilai agama.Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru.nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. persahabatan.Menggunakan strategi pemusatan murid .Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat.Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid.Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan .Mengawal sikap penyayang . kerjasama.Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan.Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya.Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih.Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. . BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG . . .Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA . .Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar.Guru hendak peka dengan emosi. . 7) Agen Perubahan . 9) Pembentuk Tingkah Laku . .Memupuk nilai persahabatan. .Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid.

akademik dan kokurikulum mahupun siasah. 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) .Penerap nilai .Mentor .e.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah.jangkaan terhadap pelajar.Agen perubahan .g penentuan hasil pembelajaran .Misi KPM: „Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti‟ .KPM didokong oleh 31 Bahagian.moe.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .Educare/educere .Penyelidik .Pengamal dan pelaksana ilmu .Jangkaan terhadap diri sendiri – e.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan . berintegriti dan bersungguh-sungguh . mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi(http://www. . prasarana dan persekitaran sekolah tersebut.Agen sosialisasi .Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: .gov.Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran . .PK2 – bertanggungjawab dlm HEM .PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru.Pemimpin .Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e.Role model .Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.Pengamal TMK . .Pakar rujuk .Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru. berdaya tahan.Menyebarkan ilmu .my/?id=143) .Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif.

5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh .BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat . . .penandaarasan . .Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid.Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.lawatan ke sekolah . 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat . 6) Budaya Membaca.Bengkel .Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”.Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi.Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain. .Seminar .penyelidikan .projek-projek komuniti .Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas.aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional. . 4) Pembelajaran Peribadi .kursus-kursus pendek . maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri.budaya membaca .

Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. . 9) Kolaborasi dan Musyawarah . . we must know it is possible.Perkembangan professional on-line .Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai. something is done with it.Kemahiran guru dalam pengurusan . . .Penyelidikann tindakan.Pengurusan kokurikulum .Peningkatan ilmu .7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan .Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan. bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri. or we wouldn‟t be teaching – because education is a constant process of change.and new human being emerges (Leo Buscaglia). . 8) Amalan Reflektif.Aktiviti Pusat Kegiatan Guru . tindakan.Penulisan reflektif/jurnal .Pedagogi terkini .Membentuk budaya reflektif.Portfolio pengajaran .Pentaksiran dan penilaian .Pembestarian sekolah . . it is ingested. Every single time you “teach” something to someone.Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru.Transformasi kurikulum .Bekerja bersama-sama secara sukarela. . penilaian terhadap tindakan.Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: . .Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan.Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem.Teknologi maklumat dan komunikasi . Pelajaran Malaysia.Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan.As teachers we must believe in change.Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: . Antaranya amalan refleksi melalui : .

E-Pembelajaran . Kebanyakan tindakan diambil berdasrkan keputusan mesyuarat.Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. Bertepatan dengan asal perkataan ini ( Yunani ) yang bermaksud rakyat dan memerintah atau lebih tepat lagi Diperintah oleh rakyat.Program Adobe . Dalam pengurusan di sekolah cara ini . Dalam hal organisasi sekolah cara urus tadbir seseorang Pengetua atau Guru Besar yang mengamalkan cara autokrasi adalah seorang pentadbir yang mengurus sekolah tanpa menerima pandangan sesiapa. Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah kadangkadang seorang pentadbir harus juga menggunakan kuasa mutlak atau autokrasi dalam menggerakkan guru-guru dan staf terutamanya kumpulan yang merasakan diri mereka selesa dan tidak mahu menerima perubahan walhal perubahan yang dibawa membawa kebaikan. Apa sahaja yang diarahkan semua guru dan staf mesti akur.Autokrasi. jika dalam hal negara ditentukan rakyat jelata.E-Buku . buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.E-Perpustakaan . Demokrasi dan Laissez faire Berdasarkan rujukan dan kefahaman saya autokrasi adalah satu cara mengurus atau memerintah atau mentadbir dengan kuasa mutlak kepada seseorang.12) Pembelajaran Autentik . Dipandang dari satu sudut cara ini memberi ruang untuk individu lebih kritis dan kreatif. Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah saya banyak mengamalkan cara ini. Laissez-faire secara amnya difahami sebagai satu mengurus atau mentadbir yang memberikan@menjamin kebebasan kepada individu. Dari sini diharapkan mereka akan menjalankan tugas dengan lebih berkesan dan cemerlang. jika tidak tindakan disiplin akan diambil oleh beliau.Program ERIC . Demokrasi pula pada pemahaman saya adalah satu bentuk pemerintahan yang mengamalkan cara mengurus@mentadbir@memerintah secara demokratik. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber .E-Jurnal Soalan Refleksi . Kepimpinan guru besar Gaya Kepimpinan .Sebagai guru permulaan. dan secara tidak langsung mereka akan mempunyai semangat kekitaan atau kepunyaan. agar guru-guru dan staf merasakan pandangan mereka diterima. dimana setiap seuatu perkara diputuskan melalui suara majoriti. ini bermakna pandangan semua pihak diambil kira.

Kebebasan diberikan kepada mereka yang faham akan tugas sebenar mereka dalam ertikata lain penurunan kuasa supaya mereka lebih bebas dan dengan sendirinya lebih kreatifKesimpulan dalam mengurus tadbir organisasi sekolah. Setiap satu gaya kepimpinan ini ada kebaikan dan keburukannya dan ia sebenarnya terpulang kepada individu bagaimana hendak mentadbir urus berdasarkan situasi. 9) sedia mengampuni seseorang yang bersalah. ketiga-tiga gaya kepimpinan harus digunakan oleh Pengetua atau Guru Besar berdasar situasi dan masa yang bersesuaian. guru-staf dan masa Datuk Abdul Aziz Ismail (1990). 3) mengambil berat tentang kebajikan kakitangannya dan sentiasa berperikemanusiaan dan bertimbangrasa. 4) tidak menggunakan semata-mata pangkat dan kuasa untuk bertindak. Kebebasan yang diberikan bukan bermakna untuk mereka bertindak sewenangnya hingga membawa keburukan kepada organisasi Cara ini mungkin boleh ditadbir urus oleh pengetua atau guru besar kepada key personel tertentu seperti Guru Penolong Kanan atau Ketua Panitia. jika tidak berat kesalahannya. kerana dikhuatiri ada yang akan mengambil kesempatan ke atas kebebasan yang diberikan. 7) tegas tetapi adil dan saksama. 6) sedia menerima hakikat bahawa ada orang lain yang mungkin lebih berpengetahuan atau lebih mahir daripadanya mengenai sesuatu bidang atau perkara.boleh diamalkan tetap tidak kepada semua guru dan staf. 8) mengkritik dan menegur sacara membina. . 2) menjalinkan hubungan yang mesra dengan pegawai-pegawai atasan dan bawahan serta rakan-rakan sejawatnya (The greatness of a big man lies in the way he treats little men). 5) bersedia mendengar dan mengambilkira pandangan dan cadangan pegawai-pegawainya sebelum membuat sesuatu keputusan. ciri-ciri penting seorang pengetua/Guru Besar di sekolah yang cemerlang dan berkaliber hendaklah seorang yang sentiasa : 1) berfikiran terbuka (open-minded) dan berpandangan jauh (far-sighted).

ciri guru besar cemerlang. nilai murni kepimpinan . guru cemerlang. 11) mempunyai pengetahuan yang kemaskini-memberi perhatian khas kepada idea-idea yang baru.10) mengeksploitkan kekuatan-kekuatan setiap pegawainya. 12) bersikap positif. soalan kissm guru besar. bukannya kelemahan-kelemahan mereka. Kata kunci: ciri guru cemerlang. sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. ciri kepimpinan guru besar. 13) berani dan sedia mengemukakan pendapat yang mungkin bercanggah dengan pandangan atau pendirian pihak atasan tetapi rela menerima keputusan muktamad pihak atasan.

sedangkan terdapat 33. Persentase ini bisa lebih besar lagi lantaran sekarang ditetapkan guru SMP minimal S-I. selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 disebutkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian. apalagi keterampilan. serta menguasai ipteks dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas. mengajar. yaitu beriman. karena masih ragu akan kemampuan guru mereka. sebanyak 50. sebagian orang tua terkadang merasa cemas ketika menyaksikan anak-anak mereka berangkat ke sekolah. dan pendidikan menengah. dan berahlak mulia. menurut Rizali (2009:22) Data tahun 2000/2001 menunjukkan bahwa terdapat 49. Pada tingkat SMP. guru-guru pada umumnya sudah menyadari betapa besar pengaruh terpendam yang mereka miliki terhadap pembinaan kepribadian peserta didik.49% guru SD yang layak jika mengacu pada kualifikasi mengajar minimal DII. maka menurut Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005. melatih. Guru-guru masih terjebak pada filosofi dan pendekatannya. kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Hal ini yang menyebabkan kelayakan mengajar gurur masih rendah.Mengembangkan Profesionalisme Guru Dipublikasi pada 12 Februari 2013 oleh riyana BAB I PENDAHULUAN A. mengarahkan. di pihak lain setelah beberapa bulan pertama mengajar.67% yang dinilai tidak layak. guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dan juga untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia seutuhnya.31% yang dinilai tidak layak. bertakwa.33% yang dinilai layak mengajar minimal DIII. Latar Belakang Para guru di indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik. terdapat 66. . Sedangkan. menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Rizal (2009:15) Guru masih melihat bidang studinya berupa “text” dan belum “context” karena metode CTL (Contextual teaching and learning) masih berupa wacana dan belum menjadi pengetahuan. Senada dengan hal itu. Namun. membimbing. pendidikan dasar.

Menurut Sudarwan Danim (2011:vii) Baik UU no. Jika kita telaah maka guru yang ada di Indonesia kebanyakan masih kurang profesional dalam hal kualifikasi pendidikan minimal seorang guru. Untuk dapat menjadi profesional. negara telah mengakuinya sebagai guru profesional.Namun tidak hanya itu. Rumusan Masalah Dalam makalah ini penulis akan menjelaskan masalah profesi. Dari sini pula muncul sebuah kontroversi. dalam hal mengembangkan profesionalisme guru din indonesia sangat diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut makalah ini akan memapaparkan pengertian profesi dan ciri-cirinya berikut syarat-syarat profesi guru. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. Untuk mengetahui pengertian kompetensi profesional guru dan kriterianya D. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dimiliki profesi guru 4. Tujuan Penulisan Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah : 1. Apakah pengertian profesionalisme guru? Bagaimanakah ciri-ciri atau karakteristik profesi guru? Syarat-syarat apakah yang harus di miliki profesi guru? 4. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: . B. Untuk mengetahui ciri-ciri atau karakteristik suatu profesi guru 3. guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. dimana dalam penulisan ini penulis akan mencoba untuk menjelaskan masalah yang di temukan oleh penulis melainkan : 1. Selanjutnya pemerintah juga masih mengeluarkan peraturan yang tumpang tindih sehingga memunculkan sebuah ketidak profesionalannya. Untuk mengetahui pengertian profesionalisme guru 2. 3. Oleh karena itu. Kemudian pengembangan dalam membangun profesionalisme guru. Apakah yang dimaksud kompetensi profesional guru dan kriterianya? C. 74 Tahun 2008 tentang Guru secara tegas menyebutkan bahwa ketika seseorang berkualifikasi S-1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik. 2.

Saran DAFTAR PUSTAKA BAB II PEMBAHASAN A. menyatakan mampu. istilah profesi. Untuk guru dapat menambah pengetahuan tentang profesionalisme guru 2. yang artinya mengakui. Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. yaitu pengetahuan. Rumusan Masalah 3. profecus. Kesimpulan 2. profesionalisme dan profesionalitas dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: . Sistematika Penulisan BAB II PEMBAHASAN 1. Kompetensi Profesional Guru 5. Syarat-syarat Profesi Guru 3. Tujuan Penelitian 4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Manfaat Penelitian 5. Pengertian Profesionalisme 2. Latar Belakang 2. Untuk guru dapat mengetahui dan juga dapat mengembangkan keprofesionalannya 3. Sedangkan secara terminologi. yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. profesional. keahlian. 2002) dalam Rusman (2011:16). Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok. Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru 4. Untuk civitas akademika dapat dijadikan bahan penelitian ataupun rujukan E. atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan.1. Pengertian Profesionalisme Secara estimologi. Mengembangkan Profesionalisme Guru BAB III PENUTUP 1. istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa latin. profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. bukan pekerjaan manual (Danin. adanya pengakuan. dan persiapan akademik.

serta dedikasi yang tinggi. dari profesi yang bersumber pada sosiologi. Profesi ialah istilah yang merupakan suatu model bagi konsepsi pekerjaan yang diinginkan. kualitas. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Rusman. . Secara teoritis. Menurut Frank H. 4.2011:18). Profesional ialah: a) bersangkutan dengan profesi. memiliki konotasi simbolik berisi nilai. pengakuan. 3. Profesionalisme ialah mutu. dsb) tertentu. suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang sebelumnya tidak dilatih atau disiapkan untuk profesi itu. b) keprofesian. Sementara itu.1. atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. dicita-citakan. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan Sehingga jika disimpulkan pemakaian istilah profesi sesungguhnya menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian. Menurut Danim (2011:101-102) Secara etimologi profesi berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus. bukan pekerjaan manual. mengakui. Blackington dalam Rusman (2011:16). (Barnawi dan Arifin. Profesionalitas ialah a) perihal profesi. dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Bahkan menurut Muhadjir Efendy. kejuruan. 2012a:110) Menurut Rusman (2011:16) Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise). menyatakan mampu. Kata Blackington. Sementara menurut Oteng Sutisna (1983:357) definisi lain. Artinya. b) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. tanggungjawab. bahwa profesi adalah: A profession must satisfy an indispensable social need and be based upon well established and socially acceptable scientific principles (sebuah profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan dan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang diterima oleh masyarakat). dan kesetiaan terhadap profesi. c)kemampuan untuk bertindak secara profesional. c) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannnya. Berasal dari kata professioyang artinya semacam ikrar yang dilakukan oleh biarawan dan biarawati sebelum melaksanakan pekerjaan pelayanan kepada umat. Intinya mereka berikrar akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk mencintai pekerjaannya itu da mengabdikan manfaat pekerjaan itu untuk kepentingan kemanusiaan. Sementara secara terminologi. makna profesi adalah memahami kewajibannya terhadap masyarakat dan mendorong anggotanya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan etika yang sudah diterima dan sudah mapan. profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik pada pekerjaan mental. menggunakan teknik-teknik ilmiah. (2011) dalam Barnawi dan Arifin (2012a:109-110) profesi berakar dari tradisi gereja. 2. Profesi ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan.

orang yang meyandang suatu profesi. Lebih lanjut. Mohamad Surya (2003:94) mengatakan guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian. Moh. Danim (2010:6) mengungkapkan bagi guru profesional. nilai. tanggung jawab. penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Profesionalisme mengarah pada komitmen para anggota suatu profesi Untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan srategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang dibutuhkan (Rusman. dan kualitas suatu keahlian dan kwenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Atas dasar pengertian ini. Lebih lanjut dia mengatakan profesionalisme guru merupakan kondisi. Sedangkan. dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. misalnya “ dia seorang propfesional”. ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Dengan demikian pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Menurut Arifin (1995) dalam Rusman (2011:18) profesion mengandung arti yang sama dngan occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Syarat-Syarat Profesi Guru Persyaratan khusus profesi menurut Moh. pengetahuan tidak bisa direduksi menjadi aturan gagal-aman dan resep universal…tenaga profesional tidak bisa selalu ertahan sebatas “dugaan” melainkan harus mengandalkan pengetahuan ilmiah dan perasaan tajam tentang bagaimana menerapkan keduanya. Uzer Usman (2011:14) profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. arah.Menurut Dja‟man Satori dalam Rusman (2011:18) “profesional menunjuk pada dua hal. tujuan. Profesionalisme berasal dari profession yang berarti pekerjaan. Kunandar (2007:45) dalam Rusman (2011:18) mengatakan profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang atau pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni seseorang. B. Sementara guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang dibidangnya. 2011:18). Ali (1985) dalam Uzer Usman (2011:15) adalah sebagai berikut: . Pertama.” Jadi seorang yang profesional tidak boleh bekerja asal-asalan atau amatiran. Kedua.

Memiliki klien/objek layanan yang tetap. dan kemandirian 8.1. Sementara itu. tingkah laku. Diakui oleh masyarakat karena memang diperukan jasanya di masyarakat. . Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu diluar jangkauan khalayak ramai. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan. Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru Menurut Ornstein dan Levine (1984) dalam Rusman (2011:24) menyatakan bahwa profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi di bawah ini: 1. 7. 5. Richey (1974:11) dalam Buchari Alma (2010:117-118) mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut: 1. 2. Mebutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi 6. 3. 2. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang. sikap serta kerja. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Memberikan kesempatan untuk kemajuan. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktik. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika khidupan. 5. guru dengan muridnya. disiplin dari dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya. 5. Memandang suau profesi sebagai suatu karier hidup dan menjadi anggota permanen C. sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Terkendali berdasarkan lisensi buku dan atau mempunyai persyaratan yang masuk. 4. Lebih mementingkan pelayanan kemanusian yang ideal daripada kepentingan pibadi. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan. 2. 3. Melayani masyarakat merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat. Adanya kepekaaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Memiliki kode etik. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. 2. Robert W. spesialisasi. Seorang pekerja sosial secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. seperti dokter dengan pasiennya. 4. Namun Uzer Usman (2011:15) menambahkan beberapa persyaratan sebuah profesi sebagai berikut: 1. 4. 3. 3.

Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu 7. Contohnya. 1. Rasa tanggung jawab. 1.6. Danim (2011:106-108) karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh profesi guru profesional adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi. Memiliki anggota organisasi profesi Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota. pemahaman terhadap norma-norma organiasi. 1. Memiliki pengetahuan spesialisasi Maksudnya adalah seorang guru profesional harus memiliki kekhususan bidang keilmuan tertentu. Selanjutnya. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan 13. Pengetahuan ini bersifat aplikatif. Guru profesional bisa berkomunikasi sebagai guru. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien. Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok „elit‟ untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya 12. 1. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi Berbeda dengan pendapat diatas Surya (2003:95) mengungkapkan bahwa profesional guru ditandai dengan perwujudan guru yang memiliki: 1. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. . Makin spesialis seseorang maka makin mendalam pengetahuannya. dalam makna apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh siswa. Termasuk dalam kerangka ini adalah pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimilikinya. dimana aplikasinya didasari oleh kerangka teori yang jelas dan teruji. Keahlian. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang gerhubungan denan layanan yang diberikan 8. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya relatif bebas dari supervisi dalam jabatan 10. Dan rasa kesejawatan yang tinggi. 11. 9. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien. 2. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setiap anggotanya 14. dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh organisasi. dokter umum menjadi dokter spesialis jantung. 3. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri.

Budaya profesional. Budaya profesi. Memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. Sistem upah yang dimaksud adalah standar gaji. atau sanksi dari atasannya. 1. 1. Melaksanakan pertemuan profesional tahunan. 14 Tahun 2005. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini. 1. dokter. dan workshop. guru profesional siap menerima sanksi pidana. Hakim. 1. guru profesional bertanggung jawab atas kominitasnya terutama anak didiknya. Memiliki kode etik Kode etik merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam berkerja. dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan. . jaksa.1. Guru profesional dapat melakukan pekerjaannya dengan mandiri meski tidak menafikan bantuan dari pihak lainnya. National Education Association (1948) dalam Alma (2010:122-123) menyusun sejumlah syarat atau kriteria yang mesti ada dalam jabatan guru. diskusi panel. karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat mendominasi kegiatan intelektual. sebagai berikut: 1. polisi. 1. Manakala terjadi “malpratik”. kata “Upah” ini bermakna gaji dan penghasilan lainnya. Ketika berkerja. Kode etik ini merupakan pedoman bersikap dan berprilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa. dapat pula berupa penggunaan simbol-simbol yang berbeda dengan simbolsimbol untuk profesi lain. sanksi dari masyarakat. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization. 1. seminar. Mementingkan kepentingan orang lain (altruism). Pertemuan ini dapat dilakukan dalam bentuk forum guru. Mempunyai sistem upah. Guru profesional bisa memberikan layanan atau bantuan kepada murid baik itu didalam kelas ataupun diluar kelas. Menurut UU No. Di dunia kedokteran sistem upah dapat pula diberi makna tarif yang ditetapkan yang harus dibayar. 2. Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam. dan pengacara memiliki seragam yang khas dan standar ketika berdinas.

6. baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. Jabatan yang memerlukan persiapan professional yang lama. Mengabdi kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial. pengetahuan. Jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen Setiap guru di indonesia jarang yang berpindah jabatannya mungkin karena lapangan kerja atau sistem yang sulit. Jabatan yang mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat Dalam beberapa hal. dan ada pula Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang mewadahi seluruh sarjana pendidikan Bila kita simpulkan pernyataannya hampir sama dan saling melengkapi. jabatan guru telah memenuhi kriteria ini dan dalam hal lain belum dapat dicapai. Ilmu. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. Pilihan terhadap jabatan itu didasari oleh motivasi yang kuat dan merupakan panggilan hidup orang bersangkutan 2. 8. Anggota kelompok guru dan yang berwenang di deparemen pendidikan berpendapat persiapan profesional yang cukup lama diperlukan untuk mendidik guru yang berwenang. Jabatan yang memerlukan “latihan dalam jabatan”yang bersinambungan. 3. Setiap guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional. bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata . 5. Telah memiliki ilmu. maka baku yang digunakan sering tidak dibuat oleh anggota profesi tapi oleh pemerintah ataupun pihak lain seperti yayasan pendidikan. 7. Di indonesia telah ada PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) yang merupakan wadah seluruh guru mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru sekolah lanjutan tingkat atas. tidak perlu ragu lagi. Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri Karena jabatan guru menyangkut hajat hidup orang banyak.Anggota-anggota suatu profesi harus menguasai bidang keilmuannya dengan membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan. Dengan demikian bahwa ciri-ciri profesi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. 4. Dengan demikian kriteria ini dapat dipenuhi oleh guru di indonesia. dan keterampilan khusus tersebut diatas diperoleh melalui studi dalam jangka waktu lama 4. Punya otonomi dalam bertindak ketika melayani klien 5. dan keterampilan khusus yang bersifat dinamis dan terus berkembang 3. pengetahuan.

Selanjutnya. etc. dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang dalam kaitan dengan suatu tugas tertentu. Punya kekuatan dan status yang tinggi sebagai ekspert yang diakui oleh masyarakat 11. 9. power. daya (kemampuan). Sedangkan definisi kedua. otoritas (kewenangan). (to do what is needed) 3. knowledge. Rusman (2011:58) menambahkan bahwa kriteria yang berkenaan dengan kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut: . Kompetensi Profesional Guru Kompetensi berasal dari bahasa inggris dalam Alma (2010:133) minimal terdapat tiga peristilahan yang mangandung makna apa yang dimaksudkan dengan kata kompetensi itu 1. Competent (adj) refers to (person) having ability. dan memperjuangkan kesejahteraan anggota. sikap. ability (to do the work). kompetensi profesional ialah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Sementara itu. Memiliki kode etik profesi 10. Dari pengertian diatas ada sebuah hubungan antara kinerja dengan kompetensi guru karena menurut Barnawi dan Arifin (2012b:14) kinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan. Competence (n) is being competent. Organisasi tersebut menentukan persyaratan penerimaan anggota. pengetahuan. Competency is rational performance which satisfactorily meets the objectives for a desired condition Definisi pertama menunjukan bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukan kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. authority. untuk mengerjakan apa yang diperlukan. Tidak mengdivertensikan keahliannya untuk mendapatkan klien 7. Berhak mendapat imbalan yang layak D. Selanjutnya. Surya (2003:92-93) Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan.6. Rusman (2011:56) kompetensi profesional adalah yang harus dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran. Kemudian definisi yang ketiga. menunjukan lebih lanjut kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan. memmbina profesi anggota. 2. Menjadi anggota organisi profesi 8. memberi sanksi. mengawasi prilaku anggota. skill. ialah bahwa kompetensi itu menunjukan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan. kemahiran (keterampilan).

2010:138) Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komponen yang harus dimiliki dalam kompetensi profesional adalah sebagai berikut: 1. 1. Pendidikan dan pelatihan A. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya 3. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia 2. tingkah laku. dan terampil dalam mengelola mata pelajaran 3. Mengembangkan Profesionalisme Guru Menurut Danim (2011:94) dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi dalm bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat. Mempunyai keretampilan dalam teknik mengajar. Penguasaan sikap. Penguasaan bahan bidang studi 2. Menurut Cooper ada 4 komponen kompetensi profesional yaitu. Penguasaan terhadap teknologi dan informasi 4.1. Menguasai materi. dan bidang studi yang dibinanya. sekolah. 4. tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki . Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 5. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal dikelompok kerja guru. E. antara lain. 2. Berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan visi dan misi profesional 7. atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran baik yang bersifat makro ataupun mikro. teman sejawat. struktur. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 3. Mengembangan keprofesionalan secara berkelanjuatan dengan melakukan tidakan reflektif. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi standar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karier guru tidak harus dilakukan secara eksternal. konsep. 1. (Alma. In-house training (IHT). sekolah. Penguasaan terhadap metode dan teknik mengajar 5. Menguasai kurikulum yang digunakan 6. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri. 4.

Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. antara sekolah negeri dan swasta. Pelatihan berjenjang dan khusus. melalui rapat dinas. rotasi tugas mengajar. misalnya. dan tinggi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. C. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. merencanakan.kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain. Pembinaan lewat belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil. dimana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar. dan mengevaluasi pembelajaran. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina. G. pemberian tugas-tugas internal tambahan. dibidang menejemen sekolah atau kelas. i. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman nyata. magang disekolah tertentu untuk belajara menejemen kelas atau menejemen sekolah efektif. Belajar jarak jauh. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan didunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Jadi pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Dengan srategi ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. I. . D. kursus singkat dimaksud untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas. Pendidikan lanjut. lanjut. Kemitraan sekolah. melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Program magang ini diperuntukan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik dalam maupun luar negeri bagi guru yang berprestasi. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. dan diskusi dengan teman sejawat. H. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra. Pembinaan internal oleh sekolah. Pelatihan melalui kemiraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dan kurang baik. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu. misalnya. B. Program magang. Non-pendidikan dan pelatihan Diskusi masalah pendidikan. melaksanakan. E. menengah. menyusun karya ilmiah. F.

Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutanbagi peningkatan keprofesian guru. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut: 1. serta dedikasi yang tinggi. Pembuatan karya teknologi/karya seni. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. ataupun buku dalam bidang pendidikan. 3.ii. Menjadi seorang professional bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk mencapainya. 2. menggunakan teknik-teknik ilmiah. BAB III PENUTUP A. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise). serta hal-hal yang berhubungan dengan sifat. Penelitian. Dengan kata lain profesi bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain. Media pembelajaran yang dibuat oleh guru dapat berbentuk alat peraga. peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. karena ukuran profesionalitas seseorang akan dilihat dua sisi. Yakni teknis keterampilan atau keahlian yang dimilikinya. Penulisan buku/bahan ajar. Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran. Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam hal upaya peningkatan kualitas pendidikan. Di dalam profesi dituntut adanya keahlian dan etika khusus serta standar layanan. maupun bahan ajar elektronik atau pembelajaran. iii. Workshop. dan kepribadiannya. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. iv. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas. ataupun jenis lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran v. . Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP. penelitian eksperimen. alat praktikum sederhana. vi. Pengertian ini mengandung implikasi bahwa profesi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang secara khusus di persiapkan untuk itu. vii. Seminar. watak. Pembuatan media pembelajaran. ada delapan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin jadi seorang professional. buku pelajaran. Paling tidak. penulisan rencana pembelajaran. analisis kurikulum. pengembangan silabus. Bahan ajar yang ditulis oleh guru dapat berbentuk diktat. diperlukan usaha yang keras.

2. Untuk Guru bekerjalah penuh tanggung jawab dengan ihklas. Mempunyai loyalitas 3. 3. B. sehingga diharapkan guru bisa mandiri dalam membuat membuat karya ilmiah. atau untuk mengisi waktu luang. hak tersebut harus sebanding kinerja kita selaku guru. Menguasai pekerjaan 2. Mampu bekerja keras 1. untuk senang-senang. Karena guru sekarang sudah diakui sebagai profesi dan mendapatkan tunjangan profesi. DAPTAR PUSTAKA . SARAN Saran yang dapat kita berikan untuk para pembaca ataupun para guru khususnya dan pemerintah pada umumnya adalah sebagai berikut: 1. Kepada pemeritah selain harus selalu memperhatikan kesejehteraan guru tetapi juga harus melakukan berbagai pelatihan kepada guru dengan demikian akan tercipta harmonisasi dan pendidikan kita akan semakin baik kedepannya. Guru juga harus lebih aktif dalam menulis buku ataupun penelitian. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.1. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi berkah. Mempunyai integritas 4. sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi.

Mohammad. & Arifin.Alma. Mohammad.2 . 2012.a. Bandung: Alfabeta Barnawi. 2010. Etika dan Profesi Kependidikan. & Arifin. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Barnawi. Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar. Buchari.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->