P. 1
GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

|Views: 19|Likes:
Published by Archana Munusamy
nnn
nnn

More info:

Categories:Topics
Published by: Archana Munusamy on Sep 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2014

pdf

text

original

GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

DEFINISI GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Era globalisasi meletakkan Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran. Untuk menjadi sebuah Negara membangun sepenuhnya, Malaysia perlu meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Sebelum kita menyelami segala perihal berkaitan globalisasi, adalah lebih baik kita memahami maksud sebenar globalisasi. Berdasarkan gambar rajah di bawah ada sedikit maklumat berkaitan dengan definisi globalisasi dalam pendidikan. gambar rajah 1

Globalisasi berasal daripada perkataan Bahasa Inggeris iaitu globalization juga perkataan globalisasi diungkap menerusi Bahasa Perancis iaitu perkataan monodialisation yang mana semuanya bermaksud ‘seantero dunia’.

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ( 1986) telah mentafsirkan global bermaksud mengenai dunia seluruhnya atau pada keseluruhannya dan pada umumnya.Manakala, globalisasi pula bererti fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat.

Scholte (2000), menyatakan globalisasi ialah proses menyingkirkan batasan atau sekatan kerajaan mengenai pergerakan antara negara supaya mewujudkan satu ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa sempadan. Berdasarkan himpunan penulisan dan pandangan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamed sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia telah mengingatkan agar masyarakat Malaysia tidak dipengaruhi dengan arus globalisasi sehingga berjaya menghancurkan mereka, sebaliknya kita perlu membina kekuatan dan menangkis unsur-unsur negatif yang membawa kesan buruk kepada kita. Kita sedia maklum bahawa dengan globalisasi perkembangan yang signifikan dapat dicapai dan ianya berfokus kepada profesion keguruan yang semakin mencabar di negara ini.

PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN MELALUI GLOBALISASI Dengan globalisasi yang semakin rancak menguasai dunia-dunia dalam pelbagai bidang seperti politik, sosial, pendidikan dan ekonomi ianya memberikan kelebihan menerusi perkembangan profesionalisme keguruan dalam bidang pendidikan khasnya. Berdasarkan gambar rajah di bawah terdapat lima perkembangan yang jelas diperoleh menerusi globalisasi.

Meluaskan peluang kepada guru dalam perkhidmatan dan guru dalam latihan dari aspek pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme. Ini dilihat

menerusi adanya peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang yang ditawarkan bagi memantapkan diri dengan ilmu dan kemahiran dalam sesuatu tempoh yang telah ditetapkan mampu meningkatkan lagi taraf profesionalisme keguruan. Selain itu, menerusi globalisasi ianya dapat meluaskan pengetahuan guru secara global. Seperti yang kita tahu, guru perlu sentiasa mengekalkan nilai intelektualnya kerana guru merupakan agen perubahan dalam menghasilkan produk berkualiti atau modal insane yang diperlukan di Negara kita. Guru perlulah peka dengan perkembangan semasa kerana selain tanggungjawab menyalurkan ilmu kepada murid, guru menjadi sumber rujukan dan teladan bagi masyarakat di sekeliling. Dengan globalisasi guru dapat meningkatkan kemahiran ICT dan interaksi global yang mana ianya meluaskan konsep pembelajaran mengatasi bilik darjah. Contohnya, dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, guru dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang merentasi penyediaan pengalaman murid tanpa terbatas. Contohnya, murid berpeluang melihat keadaan gunung berapi, keadaan di kutub utara dan menyelami di dasar laut menerusi carian laman video pendidikan di internet. Meluaskan lagi program pensiswazahan guru bagi memperbaiki taraf kualiti dan taraf profesionalisme guru setanding dengan guru-guru di negara luar agar produk yang dihasilkan mampu membangunkan negara kita dengan lebih maju dan berjaya. Dengan globalisasi ianya meletakkan profesion keguruan sebagai satu profesion yang penting. Ini kerana berjayanya sesebuah negara adalah dengan berjayanya negara itu menghasilkan modal insan berguna yang akan membangunkan negaranya setaraf dengan negara maju yang lain. CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Menerusi pandangan bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamed sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia mengenai dunia globalisasi terdapat sebanyak lima cabaran asas terhadap dunia globalisasi seperti yang dilihat menerusi rajah di bawah.

gambar rajah 2 Dalam membincangkan keperluan perubahan dari aspek bidang pendidikan dalam era globalisasi, pihak UNESCO telah mencadangkan untuk merombak cara-cara membangunkan potensi sumber manusia melalui tata cara pendidikan secara formal dan tidak formal. Menurut Hussein Ahmad ( 2001) menyatakan supaya diperbanyakkan institusi latihan dan pendidikan bagi orang-orang dewasa yang sudah mempunyai kerjaya untuk membangun dan mengembangkan potensi sumber manusia bagi membolehkannya memberi sumbangan lebih bermakna kepada pembangunan negara dan juga perkembangan diri individu itu sendiri. Ini bermakna mereka akan mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang perlu dikuasai bagi menghasilkan produk berkualiti sesuai dengan peraliran semasa yang mana menuntut kecekapan dan kesiap siagaan yang tinggi dalam berhadapan dengan pelbagai kemungkinan era globalisasi kini. Selain itu, Malaysia tidak dapat mengelak daripada menghadapi cabaran tersebut sebagai kesan daripada arus globalisasi. Hallinger (1998), menegaskan globalisasi telah mendorong berlakunya anjakan paradigma yang amat ketara di kebanyakan negara dalam konteks untuk mencari makna terhadap kualiti pendidikan dan juga kurikulum yang ditawarkan. Ini bermaksud, terdapat perubahan kurikulum terutama dari segi strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran telah diperkenalkan seperti: 1. Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia.

2. Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. Ini memberi peluang kepada pelajar mendapat kemahiran dan maklumat sesuai dengan keupayaan mereka dan aplikasi pelbagai stail pembelajaran. 3. Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudahcara. 4. Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru. Tambahan pula, perkembangan dari segi penggunaan teknologi maklumat, kurikulum di Malaysia juga telah disemak semula dan diberi nilai tambah supaya kurikulum tersebut adalah relevan dan berupaya untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran tertentu bagi menghadapi persekitaran global setelah mereka melepasi alam persekolahan. Cabaran ketiga ialah dalam pengurusan pendidikan. Dalam hal ini, pengurusan pendidikan telah mengalami transformasi dalam perkembangan dunia global terutama dari segi penggunaan teknologi telekomunikasi dan pengkomputeran. Beberapa perisian baru telah diaplikasikan yang dikenali sebagai Pengurusan Maklumat Sekolah (School Management Information System) bagi meningkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan. Dengan aplikasi tersebut ianya sedikit sebanyak membantu dalam pengurusan pendidikan seperti: - Membantu dan mempermudahkan pengurus sekolah membuat keputusan. - Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran. - Mengurangkan beban pengurus dalam melaksanakan tugas yang pelbagai. - Meningkatkan kecekapan sistem pengurusan fail. - Memudah dan menjimatkan masa dari segi mengumpul, memproses dan menyimpan data seperti laporan kehadiran pelajar. -Meningkatkan kecekapan dalam penyediaan gred/markah peperiksaan pelajar. - Penempatan pelajar dalam kelas. -Membuat agihan jadual waktu mengajar guru. -Pembinaan jadual waktu guru. - Membuat agihan sumber kewangan, buku teks, dan sebagainya. -Menyimpan data mengenai stok dan inventori sekolah serta pelbagai urusan rutin yang dikendalikan pentadbir dan guru. (Rahmad Sukor, 2006)

kelab dan kegiatan sukan dapat memberi input penting kepada pembentukan sahsiah pelajar. masyarakat perkembangan pendidikan masa kini sangat prihatin dan mengikuti . penyabar. penyayang. bertolong bantu. ketekunan. kesantunan akhlak dan mengamalkan kehidupan beragama adalah elemenelemen yang perlu dihidupkan dan dihayati secara berterusan. budaya sekolah dan aktiviti-aktiviti kokurikulum kerana perkara tersebut memberi impak tersendiri dalam pembentukan moral pelajar seperti di bawah: 1. Sama ada sesebuah negara itu kecil atau besar. semangat cinta akan negara dan berdisiplin. Aspek tersebut merupakan nilai yang seharusnya diberikan perhatian secara bersungguhsungguh oleh pihak pentadbiran sekolah 3. kaki dan lembah bukit. tolong menolong. Budaya sekolah: Budaya sekolah yang mempraktikkan sikap amanah. Kesan yang paling ketara akibat pengaruh globalisasi adalah perubahan gaya hidup terutama dalam kalangan anak-anak remaja di bangku sekolah yang begitu terpengaruh dengan amalan negatif kehidupan Barat. amanah. kualiti professional dan kualiti personal atau kepimpinan guru dalam organisasi sekolah dan masyarakat. Aktiviti kokurikulum: Aktiviti seperti pakaian beruniform. Kesimpulannya. Satu perbahasan relevan tentang globalisasi ialah pengkajian mengenai kesan globalisasi terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. kepakaran dalam pengajaran. Cabaran kelima yang wujud dalam globalisasi dalam pendidikan ialah perkembangan profesionalisme guru. Oleh itu. meluaskan pengetahuan guru bersifat global. di pergunungan tinggi mahu pun di lereng. sedia memberi pertolongan. Usaha yang dilihat menerusi cabaran globalisasi dalam perkembangan profesionalisme keguruan ialah dapat meningkatkan kualiti guru sama ada dari segi kelayakan akademik.Hussein Ahmad (2001) memberi penegasan bahawa proses globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan yang mendadak kepada perlakuan hidup dan norma kehidupan manusia di seluruh dunia. pedalaman benua mahu pun di kepulauan kecil. meluaskan peluang kepada guru perkhidmatan dan guru-guru dalam latihan dari segi pendidikan guru dan peningkatan taraf profesionalisme dan sebagainya. bersopan santun. berkasih sayang. persatuan. sedia berkorban dan berdedikasi perlu diterampilkan supaya dapat menjadi contohan pelajar. Keperibadian guru: Guru perlu menampilkan perawakan yang positif terutama ketika proses pengajaran dan pembelajaran. kesemuanya telah menerima tempias dan pengaruh fenomena globalisasi. aspek berkaitan keperibadian guru. Guru juga perlu membawa watak orang yang taat kepada amalan agama. 2. Aktiviti yang dijalankan melalui pemantauan guru akan menyuburkan sikap positif terhadap semangat bekerjasama. berdikari. Perwatakan guru yang jujur. cintakan kecemerlangan. kemahiran ICT dan interaksi global membolehkan guru meluaskan konsep pembelajaran mengatasi halangan bilik darjah dan birokrasi sekolah.

nilai intelektual perlu dipertahankan dan sentiasa dipertingkatkan kerana warga pendidik merupakan agen dalam membentuk modal insan yang berkualiti. pendidikan literasi komputer dan sebagainya. Persaingan adalah suatu dorongan untuk perubahan dan kemajuan yang penting dalam era globalisasi. Antara krisis pendidikan global dapat dilihat menerusi gambar rajah di bawah. bantuan pendidikan buku teks. Selain itu. Krisis kewangan timbul apabila negara membangun menimbulkan masalah membiayai perbelanjaan untuk pembangunan pendidikan. KRISIS GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Satu perancangan yang lebih baik boleh dilakukan dengan mengkaji krisis pendidikan global yang mana ianya mendedahkan guru dengan pengetahuan yang berlaku di negara-negara lain. Apa yang pasti.dengan penuh minat dan bersikap kritikal terhadap isu-isu berbangkit yang berkaitan dengan kemajuan anak-anak mereka. program twinning iaitu program kembar pendidikan diperluaskan melibatkan institusi pendidikan membangun dengan negara maju. Tambahan pula. Pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif. Ini termasuklah penyediaan kemudahan pendidikan seperti menyediakan peluang pendidikan untuk semua. program seperti ada kepentingan kerana pengetahuan dan kemahiran tertentu dipindahkan kepada tenaga pengajar di negara ini seperti latihan kepakaran dalam bidang perubatan. dalam profesion keguruan. Globalisasi memberikan kesan buruk terhadap keadaan ekonomi Negara membangun. guru perlu . Kebanyakan Negara membangun mengalami kesan negatif globalisasi bagi membangun dan memajukan bidang pendidikan. Ini bermakna. Menyelesaikan masalah secara runcitan dan memberi tumpuan kepada aspek tertentu dan mengurangkan tumpuan kepada aspek lain akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita terutama bagi memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu sendiri. di samping perdagangan pendidikan dan budaya dari Negaranegara Barat yang menguasai pasaran pendidikan di negara membangun. biodiversiti dan kejuruteraan. menyediakan sekolah dengan infrastruktur lengkap. Persaingan untuk memantapkan kualiti diri dengan kepakaran dalam sesuatu bidang dan kemahiran tertentu akan menghasilkan produk pendidik yang setaraf dengan pendidik di negara luar.

yang mana kemahiran literasi menimba ilmu melalui bahan-bahan bercetak perlu diterapkan sejak dari bangku sekolah agar . Globalisasi jika dilihat memberikan manfaat dan juga keburukan kepada kita andai kita tersalah membuat pilihan dan keputusan. Peranan sesebuah institusi keluarga dan sekolah amat penting dalam membantu membina kemahiran-kemahiran yang seharusnya dikuasai murid berdasarkan globalisasi. Kemahiran pertama ialah menulis. seseorangitu boleh mengeluarkan idea. PERANAN INSTITUSI KELUARGA DAN SEKOLAH DALAM MEMBINA KEMAHIRAN 7M BERDASARKAN GLOBALISASI Dunia sekarang sedang menghadapi era globalisasi yang kian memuncak. perasaan. menyampaikan maklumat dan sebagai alat perhubungan sosial. Semua pihak perlulah sama-sama bertanggungjawab dalam usaha memelihara kemajuan yang tercipta tanpa perlu kecundang disebabkan tewas dalam globalisasi. Keterbatasan dalam memantau penerimaan ledakan sumber dan bijak menapis serangan unsur-unsur perlu dilaksanakan dengan segera agar kita tidak jatuh dalam arus globalisasi.sentiasa ke hadapan dalam mendidik dan memimpin masyarakat kea rah perubahan dan kemajuan. Kemahiran kedua ialah membaca. Krisis pendidikan global seperti jurang pendidikan juga menimbulkan kebimbangan. Ini kerana pelaburan yang rendah dalam bidang pendidikan di negara membangun dan persaingan global meningkatkan perbelanjaan pendidikan yang mana ianya menyulitkan untuk usaha ke arah merapatkan lagi jurang pendidikan. di mana kemahiran literasi asas komunikasi dan menyampaikan idea secara tulisan dapat dikuasai oleh kerana menerusi penulisan.

adakah mereka mampu untuk menguruskan kehidupan mereka secara sendiri kelak? Contohnya. Kemahiran keenam ialah kemahiran menjadi manusia. bagaimana murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan nilai nombor yang lebih besar? Kemahiran mengira merupakan kemahiran yang penting di samping perlunya kita menguasai kemahiran-kemahiran yang lain. Dengan kemahiran komunikasi yang baik seperti kesantunan tingkah laku dan kesantunan berbahasa membuatkan kita sentiasa dihormati dan hidup dalam keadaan yang harmoni. Kemahiran keempat. Membaca jambatan ilmu. Kemahiran menggunakan komputer perlu diterapkan dan didedahkan kepada anak-anak muda sekarang agar perkara seperti ‘fobia komputer’ dapat dielakkan. Kemahiran kelima ialah kemahiran menggunakan komputer. Dalam kemahiran ini. Dengan melazimkan diri dengan aktiviti membaca sudah menerapkan nilai-nilai murni secara tidak langsung menerusi kandungan bahan yang dibaca. manusia harus sentiasa tersemat dalam diri setiap individu. cabaran globalisasi dalam pendidikan. mengira merupakan kemahiran literasi asas mengoperasikan otak secara abstrak tentang hukum sains dan alam semesta. KESAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Berdasarkan definisi globalisasi pendidikan. keredhaan Ilahi adalah sesuatu yang penting kerana hidup dalam keadaan dicintai Tuhan dan mendapat keredhaan menghasilkan dengan kejayaan dalam segala aspek dan memperoleh ketenangan yang sukar diterjemahkan. guru dan ibu bapa berperanan untuk menyediakan peluang dan ruang untuk murid-murid berfikir tentang sesuatu perkara dan melatih mereka untuk mengolah dan melontarkan idea menerusi kemahiran berfikir yang diaplikasikan. perlunya individu diajar untuk menjadi individu yang boleh berinteraksi bersama orang lain secara positif. Cuba bayangkan seandainya anak-anak kita tidak menguasai kemahiran mengira. apakah kesan yang dapat kita kenal pasti terhadap globalisasi dalam pendidikan? Adakah memberi kesan baik sahaja atau . Segala yang dilalui dalam kehidupan seharian melibatkan kita dengan hukum sains dan alam semesta. Jika dilihat sekarang. mencari maklumat dan sebagai alat pengajaran yang berkesan. jika tidak menguasai konsep asas nombor. Dalam kemahiran ini.murid-murid memperoleh pengalaman dan ilmu menerusi bahan-bahan ilmiah yang dibaca. kemahiran memikir. Kemahiran ketiga. Kemahiran ketujuh ialah kemahiran mencintai Tuhan. penggunaan komputer dalam membantu memudahkan pengurusan harian. Kemahiran mencari dan menggunakan ilmu agama dalam proses mendapatkan keredhaan dan kecintaan Tuhan buat setiap hambanya. krisis pendidikan global dan sebagainya sebagaimana yang telah dinyatakan di ruangan sebelumnya. Dalam hidup kita.

Globalisasi dalam pendidikan memberikan kesan positif dan negatif. Apakah kesan positif yang dapat diberikan melalui globalisasi dalam pendidikan? Antaranya ialah:  budaya pembelajaran sepanjang hayat  kebolehan berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa  menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian  pendidikan Negara terbuka kepada dunia luar  perubahan peranan guru dalam bilik darjah  peluang pendidikan terbuka luas  persaingan sihat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan inovasi  perkongsian sumbangan hasil penyelidikan tentang pengajaran dan pembelajaran Terdapat beberapa kesan negatif melalui globalisasi dalam pendidikan iaitu: kadar pengangguran semakin meningkat  pengaliran keluar sumber manusia yang berkepakaran ke luar negara  meminggirkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda  perdagangan pendidikan  penyebaran sumber-sumber yang tidak bersesuaian dengan intelek dan rohani  berlaku penindasan dalam merampas peluang dan sumber bagi kemajuan sistem pendidikan sesebuah negara  pemantauan mendalam dari aspek permasalahan antisosial  .member kesan buruk semata atau memiliki pro dan kontranya iaitu kesan baik dan buruk melalui globalisasi dalam pendidikan.

biarpun ianya mempunyai kesan positif dan negatif. sebagai pendidik perlunya pemilihan dibuat dalam mencedok ilmu dan sumber maklumat yang bersesuaian untuk disalurkan kepada murid-murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah agar nilai-nilai negatif tidak dapat diterapkan dalam diri murid-murid. ianya adalah tanggungjawab individu dalam membuat pilihan bijak sama ada ingin memilih sumber yang bersesuaian atau sebaliknya. IMPAK GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN Globalisasi meluaskan konsep dunia tanpa sempadan memberikan cabaran terhadap guru bagaimana perancangan pembelajaran dan dunia pendidikan boleh dimajukan dari perspektif global yang melibatkan penyesuaian .Oleh itu. Tambahan pula.

Selain itu. dengan globalisasi. penggunaan teknologi maklumat dalam sesi pembelajaran dan pengajaran sering diaplikasikan. serta peranan efektif guru dalam memajukan dunia pendidikan.kurikulum. Lambakan sumber maklumat dalam Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa yang mudah diperoleh menerusi kecanggihan teknologi maklumat menghasilkan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa sebagai bahasa ilmu. penjadualan belajar. ada dinyatakan tentang impak globalisasi dalam pendidikan di mana rajah di sebelah kiri merupakan sebab yang berlaku menerusi globalisasi dan rajah di sebelah kanan menunjukkan akibat daripada globalisasi dalam pendidikan. keadaan di dasar laut. . Contohnya. kebanyakan bahan penyelidikan dan sumber lain maklumat menggunakan Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa. Ini membuatkan muridmurid dan guru dapat menguasai ledakan maklumat dan menambah pengalaman murid. adalah sukar untuk guru menyalurkan ilmu dan pengalaman berkaitan persekitaran yang sukar untuk disediakan. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 7. Ini kerana. menjadi kelaziman individu menjadikan Bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa sebagai bahasa ilmu utama. Dengan kecanggihan teknologi maklumat. suasana di kutub utara dan melihat bagaimana gunung berapi meletus. Jika pada masa kini tiada pelaksanaan pembelajaran menggunakan teknologi maklumat di dalam bilik darjah. pengawalan dan penyeliaan. Ini secara langsung. penerokaan maklumat melalui ICT.

pembangunan negara semakin meningkat melalui penghasilan produk berkemahiran dan pakar dalam sesuatu bidang. Pembudayaan teknologi dalam pelaksanaan harian membuatkan urusan kita menjadi lebih mudah dan lebih bersistematik. paparan slide dan sebaganyai. penggunaan aplikasi Microsoft Excel. . Dengan globalisasi dalam pendidikan. memudahkan kita untuk menguruskan sesuatu data dan boleh dikemas kini pada bila-bila masa.murid berpeluang melihat dan meneroka pengetahuan baru yang terbatas melalui video. Secara tidak langsung. mewujudkan lebih banyak institusi pengajian tinggi swasta yang mana memberikan kesan ke atas semua individu untuk mendapatkan peluang pendidikan yang sama rata. Contohnya.

Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah telah membuktikan betapa golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara. Mereka berfungsi bukan sahaja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat serta tentang hubungan. latihan iktisas yang mencukupi. dedikasi. jajahannya diterjemahkan dalam bentuk yang lain pula iaitu lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran. perubatan.muallim.) Berdasarkan ciri-ciri profesion. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh . Pendidikan guru yang tinggi dan usaha melahirkan generasi muda yang baik merupakan cabaran yang kuat di dalam profesion perguruan bukan pada zaman dahulu sahaja tetapi juga masa kini. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956).Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. Di antara perkara pokok yang dibangkitkan ialah keperluan guru-guru sekolah menengah untuk mendapat pendidikan tinggi supaya murid-murid yang bakal dididik nanti akan mempunyai mutu pendidikan yang baik. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. bersikap jujur. Sebelum merdeka lagi sudah ada perbincangan mengenai perkara ini iaitu sebelum Universiti Malaya hendak ditubuhkan di Singapura (1949) terdapat satu symposium mengenai „Pendidikan Universiti dan Laporan Carr-Saunders‟.Masyarakat ketika itu menjadikan guru sebagai idola dan pakar rujuk dalam segala hal. khidmat yang diperlui masyarakat. keilmuan dan keluhuran peribadi. mementingkan mutu perkhidmatan.Pendidik pada hari ini telah membuktikan bahawa mereka telah mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Pendidik dari kaca mata Islam merupakan murabbi. Para pendidik telah memperkatakan mengenai profesion perguruan dari masa ke semasa. perguruan dan lain-lain. Konsep Profesion dan nilaitaranya Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek. menikmati otonomi individu dan kumpulan. muaddib.PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION. 1. Kedudukan perguruan sebagai satu profesion di dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan turut juga dipenuhi dengan cabaran-cabaran. budaya dan jati diri yang perlu dihadapi secara professional dan kreatif. kini. Kejayaan dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab.( contohnya : perundangan. PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION. Kalau dulu guru terpaksa berhadapan dengan pihak penjajah secara terangterangan. Guru adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. kelengkapan. Menurut Kamus Dewan „profesion‟ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Pengenalan Sesungguhnya para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara dalam mewujudkan perpaduan kaum. 2. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. komitmen dan hubungannya dengan Allah. alim atau ulamak. Di dalam symposium tersebut perbincangan mengenai peranan universiti dan kedudukan profesion perguruan turut diadakan ( Lim Tay Boh 1948).

dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan. pelaksana. guru harus .Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. malah lebih daripada itu. Aspek Keguruan Dianggap Sebagai Satu Profesion 3.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. penilai. 3. pengurus. Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok. Umpananya.1998) 3. pengawal dan sebagainya. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran. menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan .Sebagai pentadbir ataupun pengurus. Individu yang terlibat dalam profesion keguruan sebenarnya akan terlibat sebagai pentadbir. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut . maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid.3 Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah Serta Berfikiran Kritis dan Kreatif Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja mengajar atau mendidik anak bangsa. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. Sebelum seseorang itu menjadi guru. menjadi kaunselor kepada muridmurid.organisasinya. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. perancang. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang.2 Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab.Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya. Selain tugas dalam bilik darjah.1 Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. Di samping itu. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. penyelia. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan. 3. guru juga mempunyai peranan-peranan lain yang diharapkan oleh masyarakat. Walaubagaimanapun. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ). bersabar.

malah kemudahan teknologi telah menjadi satu cara hidup seperti penggunaan pengangkutan berasaskan teknologi (LRT). VCD) dan lain-lain. Contohnya. profesion keguruan harus memperlengkapkan diri secara global dalam perkembangan penggunaan teknologi maklumat dalam kurikulum di sekolah. khasnya dalam teknologi pendidikan. Ilmu dan kemahiran dalam teknologi info-komunikasi yang dikuasai guru dapat digunakan sebagai pemankin kearah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. Melaluai pembacaan guru dapat menambah ilmu pengatahuan mengenai isu-isu . menyebabkan pembangunan negara bergerak dengan rancak.mengurus ataupun dalam perancangan sesuatu program. Hal yang sama juga berlaku dalam kurikulum pendidikan di negara ini. perkembangan pesat percantuman teknologi-teknologi telekomunikasi dan internet serta globalisasi dunia telah banyak membawa banyak cabaran kepada kita. teori pendidikan.tetapi jika perlu keadah berfikir secara kritis dan kreatif boleh diaplikasikan dalam pentadbiran. Hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020. Guru diharapakan dapat mambawa isu-isu semasa untuk perbincangan dan mencari penyelesaiannya bersama-sama pelajar di dalam kelas. guru menggunakan teknologi info-komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan ilmu di dunia semata-mata tetapi juga untuk meraih kepentingan ilmu akhirat kerana pendidikan berkualiti hanya akan dapat dicapai melalui keseimbangan dalam kedua-dua ilmu tersebut. Penggunaan komputer dalam pendidikan membawa satu reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang pendidikan. komputer telah dijadikan sebagai satu kurikulum di sekolah. hiburan ( Video. 1996). Pendekatan ini bukan sahaja perlu digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.5 Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak Seseorang guru dalam profesion keguruan ini perlu serba tahu. Penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer merupakan salah satu bentuk kurikulum yang memerlukan profesion keguruan tahu dan menguasai teknologi maklumat. Dalam era teknologi maklumat seperti sekarang.4 Mahir Menggunakan IT Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan mengikut tuntutan zaman. 3. Jadi rakyat negara ini harus dapat menangani kehidupan di era teknologi maklumat sehingga teknologi itu menjadi sebahagian daripada amalan biasa tanpa disedari. Para guru pada hari ini telah bersikap produktif. Keselamatn di jalan raya dan cara-cara memandu yang selamat dan bertimbang rasa boleh dibincangkan di dalam kelas untuk menyedarkan pelajar tentang keperluan memperbaiki situasi yang terdapat sekarang.Perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan juga memerlukan guru untuk menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kita tidak dapat menyangkal betapa cepatnya IT merubah dunia pembelajaran umpamanya muncul pembelajaran melalui „online‟. perkhidmatan bank ( kad ATM). di Malaysia kadar kemalangan jalan raya adalah tinggi. proaktif dan responsive terhadap perkembangan kecanggihan teknologi yang telah banyak mengajar anak bangsa kita supaya menjadi satu bangsa yang maju.boleh membuat sesuatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan menilai semula hasil sesuatu perkara yang dijalankan. kita berhadapan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian.Sebagai pemangkin. sistem pentadbiran pendidikan serta kemahiran dan latihan guru ( Mok Soon Sang. telekomunikasi (telefon bimbit). dengan harapan mereka tidak akan berkelakuan sedemikian apabila mereka menjadi pemandu kelak. pendidikan memandu kereta adalah satu perkara yang dipandang serius oleh kerajaan pada masa ini. 3. pengurusan sekolah. Oleh itu. teori-teori pengajaranpembelajaran. Pelbagai usaha dijalankan oleh kerajaan untuk membangunkan teknologi maklumat seperti koridor raya multimedia [ multimedia super corridor (MSC)] yang menjadi pusat telekomunikasi dan penyiaran serantau dan antarabangsa.

Muhamad Hasan Abdul Rahman iaitu Timbalan Dekan Pelajar dan Pembangunan. Johor Bharu 6-8 Disember. Menurut Dr. Persatuan Perguruan dan masyarakat. Pelaksanaan penerapan nilai penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada negara pada masa hadapan. profesion keguruan juga perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan akhlak yang terpuji. jual-beli saham. 1993. Enam belas nilai murni yang disarankan dalam kurikulum pendidikan perlu dimiliki oleh guru terlebih dahulu. guru diharapkan dapat menggunakan kebijaksanaan dan inisiatif sendiri dalam menggunakan isu-isu semasa untuk dikaji dan dibincangkan dengan pelajar. Mok Soon Sang. Ee Ah Meng. Oleh itu adalah mustahak bagi individu yang berkecimpung dalam bidang ini sentiasa berusaha mempertingkatkan kecekapan. Rujukan Amir Hasan Dawi. Penutup Sistem pendidikan di negara ini akan sentiasa bergerak maju ke hadapan. Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (UPM) beliau menegaskan dalam usaha untuk memartabatkan profesion perguruan selain daripada peranan pihak Kementerian Pendidikan. barulah tuntutan-tuntutan dalam perubahan kurikulum itu dapat ditangani. hartanah dan sebagainya . Perubahanperubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan adalah untuk memenuhi kehendak negara merealisasikan sebuah negara maju pada masa hadapan. KONPEN V. janayah : seperti peras ugut. 1996. pecah rumah. sama ada yang berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti.semasa. Tanjung Malim : Quantum Books. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. politik : hubungan negara di peringkat antarabangsa dan juga pergolakan politik sesebuah negara. Namun kini sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan perguruan sebagai satu profesion adalah bergantung kepada anggapan masyarakat. ETIKA PROFESION PERGURUAN & ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Definisi Etika . ini kerana masih ada lagi yang menganggap profesion perguruan sebagai kelas kedua. “ Keguruan dan perguruan di Malaysia: keperihalan kini dan arah yang dituju”. Hal yang sama juga perlu dihayati oleh guru. Dalam hal seperti ini. 1980. 4. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. 1994.Adakah peranan guru semakin hilang taringnya kerana masyarakat telah mengalih pandangan kepada kerjaya yang diiktiraf sebagai professional oleh pihak kerajaan seperti doktor. Pendidikan di Malaysia : sejarah. kebolehan prestasi dari semasa ke semasa. Pendidikan di Malaysia. Sufean Hussin. sistem dan falsafah. Penteorian sosiologi dan pendidikan. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Awang Had Salleh. penculikan dan seumpamanya . para guru sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang besar dalam meningkatkan aspek keprofesionalannya dengan melengkapkan diri dengan pelbagai jenis ilmu dan kemahiran yang tinggi. Dalam kurikulum pendidikan peringkat rendah dan menengah telah ditegaskan nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam pengajaran. 2002. ekonomi : urusan perniagaan. Setiap perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan yang diperkenalkan menjadi satu bentuk cabaran dalam profesion keguruan. peguam dan arkitek? Dalam konteks ini pihak kerajaan perlu bersungguh-sungguh dalam menjadikan profesion perguruan sebagai profesion yang unggul dan disegani ramai. Dalam perubahan-perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini. Jika hal ini wujud.

) . rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. d. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Kod etika dianggap penting kerana: a. c. 1994). Oleh itu. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. Menurut Kamus Dewan ‘profesion’ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. menikmati otonomi individu dan kumpulan. – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. b. perguruan dan lain-lain. c. perubatan. e.a. Etika Perguruan bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. Satu sistem dasar akhlak. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford. Kod Etika dalam bentuk dokumen. – Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. mementingkan mutu perkhidmatan. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. d. ASPEK KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION Konsep Profesion dan nilaitaranya a. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956). Dari persepktif Islam. khidmat yang diperlui masyarakat. b. b. pelajar.( contohnya : perundangan. – Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. latihan iktisas yang mencukupi. adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka. Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. 1995).

Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ). bersikap jujur.Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang. e. Umpananya. menjadi pengamal dan penyebar nilai . d. Berdasarkan ciri-ciri profesion. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. Berikut merupakan aspek-aspek keguruan yang boleh dianggap sebagai satu profesion: a. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak. dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok. Walaubagaimanapun. Sebelum seseorang itu menjadi guru. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Di samping itu. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut . menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid. guru juga mempunyai perananperanan lain yang diharapkan oleh masyarakat. Selain tugas dalam bilik darjah. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. menjadi kaunselor kepada murid-murid. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. bersabar. dedikasi.Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan.c.

perniagaan dan lain-lain sebagainya. Oleh yang demikian marilah kita membicarakan dahulu di bawah ini apakah dia etika keguruan itu. b. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. Dari segi pandangan Islam. kaunseling. perubatan dan lain-lain dipelajari. Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. keguruan. Ini semua adalah nilai. iaitu penghayatan nilai-nilai. Pertama sekali adalah keguruan. memang semua kerjaya mementingkan amalan. Keempat pengamalan. kejuruteraan dan lainlain. Etika Keguruan Sebenarnya kod etika pada suatu kerjaya adalah sifat-sifat atau ciri-ciri vokasional. Kalau ilmu seperti matematik. Kod etika adalah aturan-aturan yang disepakati bersama oleh ahli-ahli yang mengamalkan kerjaya tertentu seperti guaman. perubatan. pengubatan dan sebagainya. Jadi ia adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjaya-kerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman. Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. iaitu penghayatan. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursuskursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan . ini yang membawa kita kepada aspek terakhir pada kertas ini. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. maka agar seorang muslim itu berjaya menjalankan tugas yang . Kalau mahu dipertegaskan lagi kertas ini sebenarnya diharapkan menjawab persoalan bagaimana cara membimbing guru-guru pendidikan Islam agar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam etika keguruan itu. akauntan. Sebab setiap pemegang kerjaya itu dipanggil pengamal(practitioner) dalam bidang tertentu seperti keguruan.1998) Pendahuluan Ada beberapa istilah yang harus diterangkan dahulu maksudnya sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita mengenai tajuk kertas ini. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang dikenakan kepada kerjaya-kerjaya yang lain seperti kod etika dan sebagainya. Tetapi sebelum sampai kepada amalan. dedikasi dan lain-lain itu dihayati. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. ilmiah dan aqidah yang harus dimiliki oleh seorang pengamal untuk berjaya dalam kerjayanya.kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. kejuruteraan. maka nilai-nilai seperti keikhlasan. Ketiga. nilai-nilai kerjaya itu harus dihayati(intemalized) lebih dahulu. nilai-nilai yang menyertai setiap kerjaya itu seperti memberi perkhidmatan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan dan sebagainya. Lebih ketara lagi ciri-ciri ini jelas pada kerjaya keguruan. Kelima penghayatan. pengubatan. Sebagai sebuah kerjaya keguruan. kejujuran. Maksudnya pekerjaan sebagai guru.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini.

ayat 79.W. tidak pilih kasih. 7. Maka haruslah penyiapan ini juga dipikul bersama oleh institusi-institusi penyiapan guru seperti fakulti-fakulti pendidikan dan maktab-maktab perguruan bersama-sama dengan masyarakat Islam sendiri.T dan mereka harus melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Memelihara penampilan(mazhar) 8. Kekuatan sahsiah 7.W.T telah mewajibkan kepada diriNya sendiri dalam surah al-Nahl ayat ke 97. 9. tingkah laku dan pemikirannya mendapat bimbingan Tuhan (Rabbani). amanah. Tahap pencapaian ilmiah 2. seperti disebutkan oleh surah Al-imran. maka mereka menghadapinya dengan sabar. Inilah sifat-sifat terpenting yang patut dipunyai oleh seorang guru Muslim di atas mana proses penyediaan guruguru itu harus dibina. Berbuat adillah. kekuatan. Optimisme dan entusiasme dalam pekerjaan 6. Begitu juga mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakatnya. Bahawa ia bersifat adil terhadap murid-muridnya. ilmu-ilmu keIslaman dan kebudayaan dunia dalam bidang pengkhususannya. Bahawa ia ikhlas dalam kerja-kerja kependidikan dan risalah Islamnya dengan tujuan mencari keredhaan Allah S. memberi dan mendapat petunjuk untuk menyiarkan risalah pendidikan Islam. Yakin bahawa ia mempunyai risalah(message) Dari huraian di atas jelaslah bahawa seorang guru Muslim memiliki peranan bukan sahaja di dalam sekolah. ketenteraman dan kebanggaan. Oleh yang demikian menyiapkannya juga harus untuk sekolah dan untuk luar sekolah. 8. Bahawa ia memiliki sahsiah yang kuat dan sanggup membimbing murid-murid ke arah yang dikehendaki. Bahawa ia mempunyai persiapan ilmiah.T dan mencari kebenaran serta melaksanakannya. "Tetapi jadilah kamu Rabbani (mendapat bimbingan Tuhan)". sebab Allah Maha Mengetahui apa yang kamu buat". membawa perbaikan (muslih). vokasional dan budaya menerusi ilmu-ilmu pengkhususannya seperti geografi. Ini memerlukan bahawa guru dipersiapkan dari segi professional dan psikologikal yang baik. Bahawa ia benar dalam hal yang didakwahkannya dan tanda kebenaran itu ialah tingkah lakunya sendiri. professionalisme dan kecekalan. ia mengutamakan yang benar.T pertama sekali dalam masyarakat Islam dan seterusnya di dalam masyarakat antarabangsa maka haruslah guru itu memiliki sifat-sifat yang berikut: 1. Dengan demikian umat Islam akan mencapai cita-citanya dalam kehidupan dengan penuh kemuliaan.A. Buku-buku pendidikan telah juga memberikan ciri-ciri umum seorang guru.W.T dalam surah al Maidah ayat ke 8. sehingga guru-guru yang dihasilkannya adalah guru yang soleh. Kecerdasan dan kecepatan berfikir 4. 5.W.W. Bahawa ia sedar akan pengaruh-pengaruh dan trend-trend global yang dapat mempengaruhi generasi dan segi aqidah dan pemikiran mereka. Seperti makna firman Allah S. "Janganlah kamu terpengaruh oleh keadaan suatu kaum sehinga kamu tidak adil. "Iman itu bukanlah berharap dan berhias tetapi meyakinkan dengan hati dan membuktikan dengan amal". Keseimbangan jiwa dan kestabilan emosi 5. Bertaqwalah kepada Allah. Bahawa tujuan. supaya dapat mempengaruhi jiwa murid-muridnya dan anggota-anggota masyarakat lainnya. Seperti makna sebuah hadith Nabi S. Begitu juga mereka sedar bahawa mereka mempunyai tanggung jawab.dipikulkan kepadanya oleh Allah S. 2. "la tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik" . Sebab Allah S. maka mereka melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Petunjuk (hidayah) Islam di dalam dan di luar adalah sebab tujuan pendidikan dalam Islam untuk membentuk generasi-generasi umat Islam yang memahami dan menyedari risalahnya dalam kehidupan dan melaksanakan risalah ini dengan sungguh-sungguh dan amanah dan juga menyedari bahawa mereka mempunyai kewajipan kepada Allah S.W. sebab itulah yang lebih dekat kepada taqwa. Pengetahuan umum dan keluasan bacaan 3. Bahawa ia fleksibel dalam mempelbagaikan kaedah-kaedah pengajaran dengan menggunakan kaedah yang sesuai bagi suasana tertentu. Positif dan semangat optimisme 9. tetapi juga diluarnya. hati-hati dan penuh prihatin. 6. 4. Memiliki kebolehan untuk mendekatkan maklumat-maklumat kepada pemikiran murid-murid dan ia bersabar untuk menghadapi masalah yang timbul. ciri-ciri itu tidak terkeluar dan sifatsifat dan aspek-aspek berikut: 1. 3.

Pendeknya. 8.Setelah berpanjang lebar tentang kod etika keguruan dalam pandangan pendidikan Islam. apa lagi kalau objek pendidikan itu memang adalah nilai-nilai yang tidak dapat dinilai dengan betul atau salah tetapi dengan baik atau buruk. Jangan kamu mendekati perkara-perkara buruk yang terang-terangan dan yang tersembunyi. ertinya diulang-ulang dan kemudian berubah menjadi penghayatan. Jangan mensyarikatkan Allah S. seorang guru. Ambillah suatu nilai seperti kejujuran. mudah-mudahan kamu berakal. 3. suka atau tidak suka dan lain-lain lagi. Tidak dapat dilihat dengan mata. seorang bapa.T yang bermaksud. maka ikutilah olehmu. Itu syarat pertama. pendidikan latihan perguruan dan lain-lain. Jika kamu berkata. pendidikan sekolah. mempunyai syarat-syarat yang berlainan dengan pendidikan fakta-fakta ketrampilan. marilah kita bahas tentang penghayatan dan pengamalan nilai. Hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Penghayatan Masalah penghayatan (internalization) sesuatu perkara berlaku bukan hanya pada pendidikan agama saja tetapi pada aspek pendidikan. Itulah pesanNya bagimu. sebab selain daripada nilai kejujuran itu sendiri. Jangan mendekati harta anak-anak yatim. pendidikan pra-sekolah. Nilai ini bersifat mujarrad(abstract). seorang kawan dan lain-lain. maka berbuat adillah walaupun kepada sanak saudara. Pendidikan ilmu (knowledge) terutama yang berkenaan dengan fakta-fakta dan ketrampilan tidaklah terlalu rumit sebab tidak terlalu banyak melibatkan nilai-nilai. mudah-mudahan kamu bertaqwa ” Ayat-ayat ini mengandungi sepuluh perakuan(wasaya) penting dalam kehidupan individu dan kumpulankumpulan Islam dan kemanusiaan. juga model tempat kejujuran itu melekat diperlukan . Berbuat adillah dalam berkata-kata walaupun pada kaum kerabat. 6. Jangan membunuh manusia. maka kejujuran itu boleh menjadi perangsang. Berbuat baik kepada ibu bapa. Pendidikan nilai-nilai. 1. Sempumakanlah ukuran dan timbangan dengan adil. Yang bererti tempat di mana nilai itu melekat supaya dapat disaksikan bagaimana nilai-nilai itu beroperasi. Sungguh inilah jalanKu yang lurus. rupanya bagaimana. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan. 9. harum atau busuk dan sebagainya. jadi tidak dapat diraba dengan pancaindera.W. 2. Sebab adalah terlalu dangkal kalau pendidikan itu hanya ditujukan untuk memperoleh ilmu (knowledge) dan ketrampilan (skill) saja tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah penanaman sikap (attitude) yang positif pada diri pendidik terhadap hal yang menjadi tumpuan pendidikan. supaya nilai yang bernama kejujuran itu dapat disaksikan beroperasi maka ia harus melekat pada suatu model. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali untuk yang lebih baik sehinggalah ia dewasa. sebab Kamilah yang memberi mereka dan kamu rezeki.W. Sempurnakanlah janjimu kepada Allah. Jangan kamu membunuh diri yang dihararamkan kamu membunuhnya kecuali dengan kebenaran.W. Ia merupakan perlembagaan Ilahi dalam pendidikan dan bimbingan akhlak dan sosial yang intinya adalah sebagai berikut. Tidak boleh dibebani seseorang lebih dari kemampuannya. Kalau model tadi dapat mencerminkan nilai-nilai yang disebut. Dalam keadaan terakhir ini pendidikan tidak semudah dengan pendidikan fakta atau ketrampilan. mudah-mudahan kamu ingat. marilah kita tutup bahagian ini dengan suatu misal atau model yang menjamin bahawa bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan maka masyarakat akan hidup bahagia dan individu-individu dan kumpulan-kumpulan akan hidup dengan tenteram.T. jangan kamu ikut jalan-jalan lain nescaya kamu bercerai-berai dari jalanNya. Tidak dapat dicium baunya. 10. 1. Pertama sekali nilai itu mestilah mempunyai model. kejujuran itu pada dirinya. 5. Jangan mendekati perkara-perkara buruk. Selepas huraian tentang kod etika dalam keguruan. "Katakanlah(wahai Muhammad) marilah aku bacakan apa yang dihararamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Allah tidak memberi beban seseorang kecuali yang disanggupinya. Tetapi sebaliknya pendidikan sikap di mana terlibat nilai-nilai yang biasanya berasal dari cara-cara pemasyarakatan yang diperoleh oleh kanak-kanak semasa kecil. pengajian tinggi. Sempurnakanlah timbangan dan ukuran dengan adil. Jangan membunuh anak kerana takut miskin. Model ini tergambar dalam firman Allah S. Syarat yang kedua kalau kejujuran itu dapat menimbulkan peneguhan pada diri murid-murid maka ia akan dipelajari. 7. Sempumakanlah janjimu dengan Allah S. 4.T. Syarat kedua agak rumit sedikit. itulah wasiat Allah kepadamu. yang selanjutnya kalau diulang-ulang sebab diteguhkan akan berubah menjadi penghayatan nilai-nilai. percaya atau tidak percaya. Itulah pesanNya bagimu.

mulai dari peringkat yang paling rendah sampai kepada peringkat tinggi. Sebagaimana setiap guru. malah ada kemungkinan anak didik mempelajari nilai sebaliknya. seperti tergambar pada gambarajah di bawah. Malah bila guru tidak mengacuhkan seorang murid. Pengamalan Pengamalan nilai-nilai adalah kelanjutan daripada penghayatan nilai. nilai-nilai agama itu sendiri tidak diajarkan oleh guru-guru agama di sekolah. Semua guru. Nilai-nilai yang sungguh-sungguh dihayati akan tercermin dalam amalan sehari-sehari. jika pada model itu timbul sifat-sifat atau tingkah laku yang tidak meneguhkan kejujuran itu. Oleh sebab itu dikehendaki dari guruguru. Kalau mereka mencerminkan nilai-nilai Islam dalam cara berpakaian. Pendidikan agama sekadar untuk lulus ujian mata pelajaran agama sudah lewat masanya. Jadi daripada jujur dia menjadi tidak jujur. iaitu jika perangai mereka seharihari bertentangan dengan nilai-nilai Islam. guru sebagai perangsang( stumulus) telah gagal sebagai model. kalau tidak sebahagian besar. maka nilai-nilai yang akan diajarkan itu boleh menurun nilainya disebabkan oleh kekurangankekurangan yang ada pada model itu. adalah pengajar nilai-nilai tertentu. Orientasi sekarang adalah ke arah kemasyarakatan yang bermotivasi dan berdisiplin. kalau tidak menjadi perangsang negatif yang boleh menimbulkan sifat antiagama pada diri murid-murid. geografi. maka ia menghukum tingkahlaku tertentu. Dengan kata lain syarat penghayatan nilai-nilai sangat bergantung pada peribadi model yang membawa nilai-nilai itu. kalau tidak maka terjadi pertikaian antara perkataan dan perbuatan. sejarah dan lain-lain. beribadat atau dengan kata lain kalau amal mereka mencerminkan nilai-nilai Islam. Sebab guru-guru sama ada sedar atau tidak. Bila guru menghukum seorang murid. Bila seorang guru memuji seorang murid. sebab ia tidak akan memancing tingkahlaku kejujuran dan muridmuridnya. seperti pelajaran sains misalnya. tetapi oleh guru-guru matematik. Begitu juga dengan pendidikan agama. adalah seorang guru bahasa maka setiap guru juga adalah seorang pengajar nilai-nilai. 2. ada murid-murid yang benci kepada matematik sebab ia tidak suka kepada guru yang mengajarkan matematik. haruslah ia sendiri lebih dahulu bersifat jujur. bersopan-santun. mempengaruhi muridmuridnya melalui kaedah-kaedah dan strategi-strategi pengajaran yang digunakan yang sebahagian besarnya termasuk dalam kawasan "kurikulum informal”. Inilah sebahagian syarat-syarat yang perlu wujud untuk penghayatan nilai-nilai. Jadi jangankan menghayati agama. Oleh sebab pendidikan agama merupakan pendidikan ke arah nilai-nilai agama. dengan pengertian dia mempunyai kekurangan-kekurangan. sebahagian. Ini semua adalah nilai-nilai. Tetapi memperlakukan semua pendidikan agama sebagai pengajaran fakta-fakta dan ketrampilanketrampilan saja adalah suatu kesalahan besar yang perlu diperbaiki dengan segera. Sebab penghayatan itu pun berperingkat-peringkat. Maka pada yang terakhir ini juga berlaku kaedah pengajaran fakta-fakta dan ketrampilan. mungkin ada setengah-setengah guru-guru agama sendiri tidak menjadi perangsang nilainilai Islam itu. Sebab kalau tidak maka suatu masa nanti akan timbul dalam masyarakat Islam sendiri ahli-ahli agama yang tidak menghayati ajaran agama atau orang-orang orientalis yang berdiam di negeri-negeri Timur. seorang guru atau ibu yang mengajarkan kejujuran kepada murid atau anaknya. maka orientasi pendidikan agama haruslah ditinjau kembali sesuai dengan tujuan tersebut. maka ia meneguhkan sesuatu tingkahlaku. kalau sikap ini dikembangkan. murid-murid boleh benci kepada semua yang berkaitan dengan matematik. Kelima: Peringkat Perwatakan Keempat : Peringkat Organisasi Ketiga : Peringkat Penilaian Kedua : Peringkat Gerak balas Pertama : Peringkat Penerimaan . maka murid tersebut mungkin merasa bahawa guru tidak menyukai perbuatannya. apapun yang diajarkannya. terutama pada tingkat-tingkat sekolah dasar agar mereka melambangkan ciri kesempumaan dari segi jasmaniah dan rohaniah. 3.berfungsi bersama untuk menimbulkan peneguhan itu. walaupun mereka sendiri mengajarkan agama. terlepas daripada mata pelajaran yang diajarkannya. Sebagai misal. Malah sebaliknya. Dengan kata-kata yang lebih sederhana. sebaliknya murid-murid semakin menjauhi kalau tidak membenci segala yang berbau agama. Dalam keadaan terakhir ini. Ini tidaklah mengesampingkan bahawa dalam pelajaran agama itu sendiri ada perkara-perkara yang bersifat fakta-fakta dan ketrampilan-ketrampilan. Oleh sebab model tempat melekatnya nilai-nilai yang ingin diajarkan kepada muridmurid adalah manusia biasa.

bertanggungjawab... KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1) Konsep Etika:  sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi.  Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit.  Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.  Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.  Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. .  Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. Tanggungjawab terhadap pelajar  mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar  bersikap adil terhadap pelajar  merahsiakan maklumat ikhtisas  membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran  menunjukkan cara berpakaian.  guru perlu menjaga kod etika demi status.Bila nilai-nilai itu dihayati sampai ke peringkat perwatakan maka ia sebati dengan sahsiah dan sukar untuk diubah dan sentiasa terpancar dalam amalan sehari-hari. Kesimpulan Oleh sebab kod etika itu adalah nilai-nilai maka ia perlu dihayati dan diamalkan. Di situ juga telah dinyatakan perakuan yang sepuluh (al-Wisaya al-'Asyarah) tentang segala kerjaya seorang muslim yang tercantum dalam al-Quran (al-An'am: 151-153). 2) Kod Etika Keguruan. pertuturan dan tingkah laku  memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa  Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.  nilai moral yang baik / buruk  masyarakat menganalisis. akhlak dan maruah. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion  Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. institusi pendidikan dengan masyarakat.  Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. masyarakat atau negara  Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia...  Menghormati masyarakat tempat berkhidmat.  Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan.  Berusaha menunaikan tanggungjawab.  Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. menilai. bukan sekadar diketahui dan dihafalkan.  Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara  Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.  Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

● kualiti guru ● kualiti pengajaran. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan  Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.  Memberi sumbangan sukarela kepada negara.  Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi  Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari  Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. akauntabiliti guru sebagai.  Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.  Membentuk soalan penilaian.  Kemahiran interpersonal.  Membantu rakan sejawat  Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. bermaksud keikhlasan dan kejujuran  Institut Integriti Malaysia.  Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.  Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.  Bersikap adil dengan setiap murid.  Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar  Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri.  Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. .  Akauntabiliti terhadap profesion  Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara  Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.  Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.kesempurnaan  Nillsen 2004.  Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem.  Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa.  Integriti bermaksud wholeness atau completeness.3) Akauntabiliti Guru. 4) Integriti Guru.  Pengurusan bilik darjah  Memotivasikan pelajar  Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa  Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Konsep  Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu  Tanggungjawab kepada profesion perguruan  Leslie Kaplan & William Owings (2001).

Pakar dalam bidang pekerjaan .Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. .Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan.Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas.Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan.Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan.Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional.Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. .1989) .Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. . . . imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. . kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.1989).Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan.Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan. 2) Ciri-ciri Profesion.  Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.Mementingkan mutu perkhidmatan. .Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan. . . . NON PROFESIONAL . . 5) GURU PROFESIONAL VS. . mengawal mutu dan penyingkiran ahli.Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. .Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. NOTA EDU3108 BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION 1) Pengenalan. Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. .

. Cth: guru sandaran.With-it-ness . . .Guru adalah pakar dalam pendidikan. bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. .Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah. .Memastikan suasana „guru mengajar murid belajar‟ dalam bilik darjah. .Guru Profesional.Bermoral .Keberkesanan pengajaran . Guru Non Profesional.Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori . . berpersonaliti sihat dan serba boleh.Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional.Prihatin terhadap murid dan ibubapa .Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.Gaya .Guru sebagai pemimpin .Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara. . . . . 7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan.Patuh dengan Kod Etika. .Pembelajaran kandungan .Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika.Melahirkan „persekolahan berwatak‟ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu.Mempertahankan martabat profesionnya.Autonomi guru adalah terhad.Bersikap profesional .Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan.Dorongan oleh misi dan passionate . guru sementara .Pintar . . .Positif dan benar .Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan. .Celik minda . . .Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja.Kepakaran dalam motivasi .2002).Berilmu .Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .1998).Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah.

Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength. Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: .Kawalan sosial di sekolah .Konsep Etika . Pada pendapat anda.GERKO . opportunity. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? .Pembimbing kepada murid 10) Refleksi . threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan.8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani.Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid .Kaedah mengajar .Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. weakness. BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1.1998) .Kawalan disiplin murid .

. institusi pendidikan dengan masyarakat. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara . .Leslie Kaplan & William Owings (2001).Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. .Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. pertuturan dan tingkah laku .sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. bertanggungjawab . 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar .Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. 3) Akauntabiliti Guru.Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.Tanggungjawab kepada profesion perguruan .membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran .menunjukkan cara berpakaian.Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. masyarakat atau negara .Menghormati masyarakat tempat berkhidmat . akhlak dan maruah.Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.masyarakat menganalisis.Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu .memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa . .merahsiakan maklumat ikhtisas .Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.guru perlu menjaga kod etika demi status. . akauntabiliti guru sebagai. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion . . .Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan.nilai moral yang baik / buruk .Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa..mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar .Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia.bersikap adil terhadap pelajar . . . Konsep . . . menilai.Berusaha menunaikan tanggungjawab. ● kualiti guru ● kualiti pengajaran.Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. .Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. .

Memotivasikan pelajar .Integriti bermaksud wholeness atau completeness. 4) Integriti Guru .Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar . .Membentuk soalan penilaian.kesempurnaan . .Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan.Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa . .kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi . .Kemahiran interpersonal. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari .Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. . . .Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri .Pengurusan bilik darjah . .Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan . .Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.Memberi sumbangan sukarela kepada negara. .Nillsen 2004.Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. .Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa .Membantu rakan sejawat . .Institut Integriti Malaysia. Akauntabiliti terhadap profesion . .Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. .Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.Bersikap adil dengan setiap murid. . . bermaksud keikhlasan dan kejujuran .Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara .Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.

Pengurusan masa . 2. mempunyai kesantunan. kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : .Perasaan.0 ISU KEPEDULIAN GURU .0 ISU KESANTUNAN GURU .Kerjaya sambilan . .Kerjaya sambilan . perwakilan komposit perasaan.Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan .Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan . bukan tatacara kita sahaja.Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) . Fokus Etika Guru : . pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.Memonopoli sidang perbualan .BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : .Cakap banyak . .Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati.Kawalan suara .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.Kesantunan merujuk kepada tatacara. dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Kesantunan guru .Pengurusan kewangan 1.Kepedulian guru .Gabungan perasaan. .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka .Penampilan guru .Definisi .Berniaga di sekolah .Ikut norma budaya setempat. pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.Guru dikawal oleh etika perguruan. pemikiran. .

Peringkat mahir .Peringkat Keprihatinan Diri .Peringkat novis lanjutan .Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah . .Mula mengaplikasikan kaedah mengajar .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Dikatakan pasif.Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Apakah pelajar suka saya? .Peringkat novis .Peringkat cekap . tak kreatif dan imaginative .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? . .Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .Peringkat Impak Prihatin Diri : .

Guru mengajar murid belajar : mengajar.Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP. Guru Cekap Menjadi guru cekap : . Guru Mahir .Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar .Guru mula kenali lebih banyak prinsip. konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Ada kecekapan pada tahap minimum . ..Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.Penambahbaikan berterusan . bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca. mempunyai mental-life yang segar.Bakti disemai bukti dituai .Menjadi teladan profesionalisme . fikiran positif.Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip . yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri.Keutuhan peribadi .Menyerlahkan diri secara profesionalisme . Prinsip Guru Cekap : . .Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat. kepakaran. mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka. Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.Kecekapan profesionalisme .Memahami fakta.Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap .Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru . konsep dan perkara asas pengajaran .Terbaik dalam bidang . membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh .Berkongsi visi yang sama .

Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : .Mahir berkomunikasi.Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Kemahiran penilaian . dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP.Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .Berupaya melahirkan „persekolahan berwatak‟ supaya pelajar mempunyai ilmu. Guru Mahir .Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Profesional . Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : . bebas berpendirian . .Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. Sahsiah guru pakar : .Ciri guru berkesan : .Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.Bertindak atas landasan etika kerja . Guru Berintelek .Sahsiah terpuji .Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT.Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Morality yang teguh .Berketrampilan .Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa . memartabatkan profesionnya . pengetahuan. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer. berwawasan . Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik .„role model‟ kepada warga pendidikan .Kaya ilmu .Professional dengan PNP di sekolah . berpesonaliti sihat dan serba boleh.Dapat memberikan motivasi yang berkesan .Kemahiran merangsang . yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : .Mempamer kekuatan teori . peribadi mulia.Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. berimej.Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran.Taat setia terhadap perkhidmatannya.Menampilkan watak terpuji.Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima .Kemahiran penyampaian .Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.

Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan. Potensi : . responsive.Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : .Kurang mahir urus Koku .Berwawasan. proaktif.Kurang mahir urus aktiviti sukan . Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.Kurang teori dan amalan latihan .Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru .Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran . Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara .Pengetahuan guru pakar : . inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah . bahan dan sumber .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : .Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.Bijak mengurus masa.Menjadi pakar rujuk PNP .Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber . 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. Fokus isu : .

5) Penyelidik .Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.Guru agen sosialisasi. pemerhatian & temubual. . . . 6) Agen Sosial .Mempraktikkan budaya ilmu – membaca. sikap dan . . sosioemosi & kesihatan.Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran.Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran.Menambahbaik aktiviti P&P.Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid. membuat penyelidikan & mencari idea baru.Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. berfikir. . . .Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. 4) Pengamal Reflektif . soal selidik. .Dapat meningkatkan kualiti P&P. .Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. 3) Pembimbing . .Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan.Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. . .Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai.Meningkatkan tahap profesional guru. .Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes.Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif.• Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Pembimbing • Pengamal Reflektif • Penyelidik • Agen Sosial • Agen Perubahan • Pengganti Ibu Bapa • Pembentuk Tingkah Laku • Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran .Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah.

.Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih.Memupuk nilai persahabatan. .Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi.Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. 9) Pembentuk Tingkah Laku .Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. .nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. .Guru hendak peka dengan emosi.Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA .Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. kerajinan. nilai agama. 10) Pengurus Pembelajaran . .Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. persahabatan.Guru menyampaikan nilai moral.Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. .Mengawal sikap penyayang . toleransi dan kesabaran). 7) Agen Perubahan .Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan .Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. ketekunan. kemahiran dan nilai kepada murid. kerjasama. toleransi dalam kalangan pelajar.Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. prejudis atau diskriminasi. . nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. .Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu.Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial.Bersikap proaktif . BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. . BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG .Guru berperanan mengawal kepincangan ini. . keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. . .Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. . .Menggunakan strategi pemusatan murid .Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi . .

Pengamal dan pelaksana ilmu .Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e.Penyelidik .Misi KPM: „Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti‟ .e.Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: .Role model .PK2 – bertanggungjawab dlm HEM .Educare/educere .PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru.Penerap nilai .KPM didokong oleh 31 Bahagian. . 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) .Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran .Pengamal TMK . .Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e. berdaya tahan. prasarana dan persekitaran sekolah tersebut.Pakar rujuk . .Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif.Mentor .g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan .g penentuan hasil pembelajaran .Agen perubahan .Jangkaan terhadap diri sendiri – e.gov.Pemimpin . mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi(http://www.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .Menyebarkan ilmu .moe.Agen sosialisasi .jangkaan terhadap pelajar. berintegriti dan bersungguh-sungguh .Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru.my/?id=143) .g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah.akademik dan kokurikulum mahupun siasah.

5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh . .BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat .Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas. . .aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional.Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid.Bengkel .projek-projek komuniti .Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”.lawatan ke sekolah .Seminar . 6) Budaya Membaca.penyelidikan . . maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri. 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat .kursus-kursus pendek . . 4) Pembelajaran Peribadi .budaya membaca .penandaarasan .Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi.

Pengurusan kokurikulum .Penulisan reflektif/jurnal .Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru.Pentaksiran dan penilaian .Portfolio pengajaran .Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan.Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: .Teknologi maklumat dan komunikasi . . something is done with it. we must know it is possible. Every single time you “teach” something to someone.Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem.Pedagogi terkini . .Penyelidikann tindakan.Aktiviti Pusat Kegiatan Guru .Peningkatan ilmu .Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. tindakan. penilaian terhadap tindakan. bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri.Membentuk budaya reflektif.As teachers we must believe in change. Antaranya amalan refleksi melalui : . .Perkembangan professional on-line . it is ingested. . 8) Amalan Reflektif. Pelajaran Malaysia. or we wouldn‟t be teaching – because education is a constant process of change.and new human being emerges (Leo Buscaglia).Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.Kemahiran guru dalam pengurusan . 9) Kolaborasi dan Musyawarah . .Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: . . .Bekerja bersama-sama secara sukarela.Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan.Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan.Transformasi kurikulum .Pembestarian sekolah .7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan . .

jika tidak tindakan disiplin akan diambil oleh beliau. Demokrasi pula pada pemahaman saya adalah satu bentuk pemerintahan yang mengamalkan cara mengurus@mentadbir@memerintah secara demokratik. Dipandang dari satu sudut cara ini memberi ruang untuk individu lebih kritis dan kreatif. Laissez-faire secara amnya difahami sebagai satu mengurus atau mentadbir yang memberikan@menjamin kebebasan kepada individu. Bertepatan dengan asal perkataan ini ( Yunani ) yang bermaksud rakyat dan memerintah atau lebih tepat lagi Diperintah oleh rakyat.E-Buku . Apa sahaja yang diarahkan semua guru dan staf mesti akur. dimana setiap seuatu perkara diputuskan melalui suara majoriti.Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.E-Perpustakaan . Kepimpinan guru besar Gaya Kepimpinan .Sebagai guru permulaan. Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah saya banyak mengamalkan cara ini.Program Adobe . Dalam pengurusan di sekolah cara ini . Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah kadangkadang seorang pentadbir harus juga menggunakan kuasa mutlak atau autokrasi dalam menggerakkan guru-guru dan staf terutamanya kumpulan yang merasakan diri mereka selesa dan tidak mahu menerima perubahan walhal perubahan yang dibawa membawa kebaikan. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber . buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.Program ERIC . dan secara tidak langsung mereka akan mempunyai semangat kekitaan atau kepunyaan. Demokrasi dan Laissez faire Berdasarkan rujukan dan kefahaman saya autokrasi adalah satu cara mengurus atau memerintah atau mentadbir dengan kuasa mutlak kepada seseorang. jika dalam hal negara ditentukan rakyat jelata.E-Pembelajaran . Dalam hal organisasi sekolah cara urus tadbir seseorang Pengetua atau Guru Besar yang mengamalkan cara autokrasi adalah seorang pentadbir yang mengurus sekolah tanpa menerima pandangan sesiapa.Autokrasi. Kebanyakan tindakan diambil berdasrkan keputusan mesyuarat. Dari sini diharapkan mereka akan menjalankan tugas dengan lebih berkesan dan cemerlang. ini bermakna pandangan semua pihak diambil kira.12) Pembelajaran Autentik .E-Jurnal Soalan Refleksi . agar guru-guru dan staf merasakan pandangan mereka diterima.

3) mengambil berat tentang kebajikan kakitangannya dan sentiasa berperikemanusiaan dan bertimbangrasa. 2) menjalinkan hubungan yang mesra dengan pegawai-pegawai atasan dan bawahan serta rakan-rakan sejawatnya (The greatness of a big man lies in the way he treats little men). . Setiap satu gaya kepimpinan ini ada kebaikan dan keburukannya dan ia sebenarnya terpulang kepada individu bagaimana hendak mentadbir urus berdasarkan situasi. 4) tidak menggunakan semata-mata pangkat dan kuasa untuk bertindak. 8) mengkritik dan menegur sacara membina. Kebebasan yang diberikan bukan bermakna untuk mereka bertindak sewenangnya hingga membawa keburukan kepada organisasi Cara ini mungkin boleh ditadbir urus oleh pengetua atau guru besar kepada key personel tertentu seperti Guru Penolong Kanan atau Ketua Panitia. ciri-ciri penting seorang pengetua/Guru Besar di sekolah yang cemerlang dan berkaliber hendaklah seorang yang sentiasa : 1) berfikiran terbuka (open-minded) dan berpandangan jauh (far-sighted).boleh diamalkan tetap tidak kepada semua guru dan staf. jika tidak berat kesalahannya. 9) sedia mengampuni seseorang yang bersalah. 6) sedia menerima hakikat bahawa ada orang lain yang mungkin lebih berpengetahuan atau lebih mahir daripadanya mengenai sesuatu bidang atau perkara. 7) tegas tetapi adil dan saksama. kerana dikhuatiri ada yang akan mengambil kesempatan ke atas kebebasan yang diberikan. 5) bersedia mendengar dan mengambilkira pandangan dan cadangan pegawai-pegawainya sebelum membuat sesuatu keputusan. guru-staf dan masa Datuk Abdul Aziz Ismail (1990). Kebebasan diberikan kepada mereka yang faham akan tugas sebenar mereka dalam ertikata lain penurunan kuasa supaya mereka lebih bebas dan dengan sendirinya lebih kreatifKesimpulan dalam mengurus tadbir organisasi sekolah. ketiga-tiga gaya kepimpinan harus digunakan oleh Pengetua atau Guru Besar berdasar situasi dan masa yang bersesuaian.

nilai murni kepimpinan . 11) mempunyai pengetahuan yang kemaskini-memberi perhatian khas kepada idea-idea yang baru. 13) berani dan sedia mengemukakan pendapat yang mungkin bercanggah dengan pandangan atau pendirian pihak atasan tetapi rela menerima keputusan muktamad pihak atasan. ciri guru besar cemerlang.10) mengeksploitkan kekuatan-kekuatan setiap pegawainya. 12) bersikap positif. Kata kunci: ciri guru cemerlang. ciri kepimpinan guru besar. guru cemerlang. sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. soalan kissm guru besar. bukannya kelemahan-kelemahan mereka.

Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Rizal (2009:15) Guru masih melihat bidang studinya berupa “text” dan belum “context” karena metode CTL (Contextual teaching and learning) masih berupa wacana dan belum menjadi pengetahuan. maka menurut Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005. bertakwa.Mengembangkan Profesionalisme Guru Dipublikasi pada 12 Februari 2013 oleh riyana BAB I PENDAHULUAN A. mengajar. dan pendidikan menengah. membimbing. Latar Belakang Para guru di indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Sedangkan. di pihak lain setelah beberapa bulan pertama mengajar. sebagian orang tua terkadang merasa cemas ketika menyaksikan anak-anak mereka berangkat ke sekolah. sedangkan terdapat 33.33% yang dinilai layak mengajar minimal DIII. menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. karena masih ragu akan kemampuan guru mereka. menurut Rizali (2009:22) Data tahun 2000/2001 menunjukkan bahwa terdapat 49. guru-guru pada umumnya sudah menyadari betapa besar pengaruh terpendam yang mereka miliki terhadap pembinaan kepribadian peserta didik. serta menguasai ipteks dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas. guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dan juga untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia seutuhnya.49% guru SD yang layak jika mengacu pada kualifikasi mengajar minimal DII. melatih. apalagi keterampilan. pendidikan dasar. Guru-guru masih terjebak pada filosofi dan pendekatannya. dan berahlak mulia. yaitu beriman. . Namun. Pada tingkat SMP.31% yang dinilai tidak layak. mengarahkan. terdapat 66. sebanyak 50. Hal ini yang menyebabkan kelayakan mengajar gurur masih rendah.67% yang dinilai tidak layak. selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 disebutkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian. pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik. Senada dengan hal itu. kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Persentase ini bisa lebih besar lagi lantaran sekarang ditetapkan guru SMP minimal S-I.

2. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: . mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. Selanjutnya pemerintah juga masih mengeluarkan peraturan yang tumpang tindih sehingga memunculkan sebuah ketidak profesionalannya. Menurut Sudarwan Danim (2011:vii) Baik UU no. dimana dalam penulisan ini penulis akan mencoba untuk menjelaskan masalah yang di temukan oleh penulis melainkan : 1. Berkaitan dengan hal tersebut makalah ini akan memapaparkan pengertian profesi dan ciri-cirinya berikut syarat-syarat profesi guru. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. Jika kita telaah maka guru yang ada di Indonesia kebanyakan masih kurang profesional dalam hal kualifikasi pendidikan minimal seorang guru. Untuk dapat menjadi profesional. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan Masalah Dalam makalah ini penulis akan menjelaskan masalah profesi. Apakah yang dimaksud kompetensi profesional guru dan kriterianya? C. Tujuan Penulisan Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dimiliki profesi guru 4. B. guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. Untuk mengetahui pengertian kompetensi profesional guru dan kriterianya D. Untuk mengetahui ciri-ciri atau karakteristik suatu profesi guru 3. Apakah pengertian profesionalisme guru? Bagaimanakah ciri-ciri atau karakteristik profesi guru? Syarat-syarat apakah yang harus di miliki profesi guru? 4. dalam hal mengembangkan profesionalisme guru din indonesia sangat diperlukan. Oleh karena itu. Untuk mengetahui pengertian profesionalisme guru 2. Dari sini pula muncul sebuah kontroversi. 74 Tahun 2008 tentang Guru secara tegas menyebutkan bahwa ketika seseorang berkualifikasi S-1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik. negara telah mengakuinya sebagai guru profesional. 3. Kemudian pengembangan dalam membangun profesionalisme guru.Namun tidak hanya itu.

Syarat-syarat Profesi Guru 3. adanya pengakuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Mengembangkan Profesionalisme Guru BAB III PENUTUP 1. profesionalisme dan profesionalitas dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: . Pengertian Profesionalisme Secara estimologi. Pengertian Profesionalisme 2. atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. profecus. istilah profesi. bukan pekerjaan manual (Danin. yang artinya mengakui. Untuk civitas akademika dapat dijadikan bahan penelitian ataupun rujukan E. menyatakan mampu. Manfaat Penelitian 5. 2002) dalam Rusman (2011:16). yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. keahlian. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok. Sistematika Penulisan BAB II PEMBAHASAN 1. Saran DAFTAR PUSTAKA BAB II PEMBAHASAN A. profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru 4. Latar Belakang 2. Rumusan Masalah 3. dan persiapan akademik. Tujuan Penelitian 4. Sedangkan secara terminologi. Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1. profesional. yaitu pengetahuan. Kesimpulan 2. Untuk guru dapat mengetahui dan juga dapat mengembangkan keprofesionalannya 3. Untuk guru dapat menambah pengetahuan tentang profesionalisme guru 2. Kompetensi Profesional Guru 5. istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa latin.

Artinya. Intinya mereka berikrar akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk mencintai pekerjaannya itu da mengabdikan manfaat pekerjaan itu untuk kepentingan kemanusiaan.1. Profesional ialah: a) bersangkutan dengan profesi. Profesi ialah istilah yang merupakan suatu model bagi konsepsi pekerjaan yang diinginkan. Profesi ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan. Sementara menurut Oteng Sutisna (1983:357) definisi lain. 4. (2011) dalam Barnawi dan Arifin (2012a:109-110) profesi berakar dari tradisi gereja. Secara teoritis. makna profesi adalah memahami kewajibannya terhadap masyarakat dan mendorong anggotanya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan etika yang sudah diterima dan sudah mapan. bahwa profesi adalah: A profession must satisfy an indispensable social need and be based upon well established and socially acceptable scientific principles (sebuah profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan dan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang diterima oleh masyarakat). dsb) tertentu. dicita-citakan. kualitas. menggunakan teknik-teknik ilmiah. Blackington dalam Rusman (2011:16). 3. menyatakan mampu. 2. Sementara itu. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Rusman. . suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang sebelumnya tidak dilatih atau disiapkan untuk profesi itu.2011:18). profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik pada pekerjaan mental. Menurut Danim (2011:101-102) Secara etimologi profesi berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus. pengakuan. dan kesetiaan terhadap profesi. serta dedikasi yang tinggi. kejuruan. dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. c)kemampuan untuk bertindak secara profesional. (Barnawi dan Arifin. 2012a:110) Menurut Rusman (2011:16) Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise). b) keprofesian. Bahkan menurut Muhadjir Efendy. Sementara secara terminologi. Profesionalitas ialah a) perihal profesi. Kata Blackington. c) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannnya. bukan pekerjaan manual. tanggungjawab. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan Sehingga jika disimpulkan pemakaian istilah profesi sesungguhnya menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian. b) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. mengakui. Menurut Frank H. Profesionalisme ialah mutu. Berasal dari kata professioyang artinya semacam ikrar yang dilakukan oleh biarawan dan biarawati sebelum melaksanakan pekerjaan pelayanan kepada umat. memiliki konotasi simbolik berisi nilai. dari profesi yang bersumber pada sosiologi.

tanggung jawab. Lebih lanjut dia mengatakan profesionalisme guru merupakan kondisi. Kunandar (2007:45) dalam Rusman (2011:18) mengatakan profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang atau pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni seseorang. Atas dasar pengertian ini. orang yang meyandang suatu profesi. Danim (2010:6) mengungkapkan bagi guru profesional. arah. Pertama. Sementara guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang dibidangnya. dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. Sedangkan. Mohamad Surya (2003:94) mengatakan guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian. 2011:18). Profesionalisme mengarah pada komitmen para anggota suatu profesi Untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan srategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang dibutuhkan (Rusman. Kedua.Menurut Dja‟man Satori dalam Rusman (2011:18) “profesional menunjuk pada dua hal. Menurut Arifin (1995) dalam Rusman (2011:18) profesion mengandung arti yang sama dngan occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Uzer Usman (2011:14) profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. B. pengetahuan tidak bisa direduksi menjadi aturan gagal-aman dan resep universal…tenaga profesional tidak bisa selalu ertahan sebatas “dugaan” melainkan harus mengandalkan pengetahuan ilmiah dan perasaan tajam tentang bagaimana menerapkan keduanya. nilai. tujuan. Lebih lanjut. Ali (1985) dalam Uzer Usman (2011:15) adalah sebagai berikut: . Syarat-Syarat Profesi Guru Persyaratan khusus profesi menurut Moh. dan kualitas suatu keahlian dan kwenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Moh. misalnya “ dia seorang propfesional”. Dengan demikian pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Profesionalisme berasal dari profession yang berarti pekerjaan.” Jadi seorang yang profesional tidak boleh bekerja asal-asalan atau amatiran.

Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika khidupan. Richey (1974:11) dalam Buchari Alma (2010:117-118) mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut: 1.1. 5. 7. 5. Mebutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi 6. sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. 2. tingkah laku. 4. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan. 4. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktik. Memiliki klien/objek layanan yang tetap. Memiliki kode etik. Terkendali berdasarkan lisensi buku dan atau mempunyai persyaratan yang masuk. Lebih mementingkan pelayanan kemanusian yang ideal daripada kepentingan pibadi. 4. 3. sikap serta kerja. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. spesialisasi. disiplin dari dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya. Adanya kepekaaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Namun Uzer Usman (2011:15) menambahkan beberapa persyaratan sebuah profesi sebagai berikut: 1. Seorang pekerja sosial secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Sementara itu. 3. Memberikan kesempatan untuk kemajuan. guru dengan muridnya. 2. Robert W. 3. dan kemandirian 8. Diakui oleh masyarakat karena memang diperukan jasanya di masyarakat. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu diluar jangkauan khalayak ramai. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Memandang suau profesi sebagai suatu karier hidup dan menjadi anggota permanen C. 3. Ciri-ciri atau Karakteristik Profesi Guru Menurut Ornstein dan Levine (1984) dalam Rusman (2011:24) menyatakan bahwa profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi di bawah ini: 1. 5. . Melayani masyarakat merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang. seperti dokter dengan pasiennya. 2. 2.

Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya relatif bebas dari supervisi dalam jabatan 10. Guru profesional bisa berkomunikasi sebagai guru. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri. 1. 1. dimana aplikasinya didasari oleh kerangka teori yang jelas dan teruji. Memiliki anggota organisasi profesi Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setiap anggotanya 14. dokter umum menjadi dokter spesialis jantung. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien. Pengetahuan ini bersifat aplikatif. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan 13. Memiliki pengetahuan spesialisasi Maksudnya adalah seorang guru profesional harus memiliki kekhususan bidang keilmuan tertentu. Selanjutnya. Danim (2011:106-108) karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh profesi guru profesional adalah sebagai berikut: 1. . 1. Makin spesialis seseorang maka makin mendalam pengetahuannya. 9. dalam makna apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh siswa. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang gerhubungan denan layanan yang diberikan 8. Contohnya. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Keahlian. Dan rasa kesejawatan yang tinggi. 2. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi Berbeda dengan pendapat diatas Surya (2003:95) mengungkapkan bahwa profesional guru ditandai dengan perwujudan guru yang memiliki: 1. 11. Termasuk dalam kerangka ini adalah pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimilikinya. Rasa tanggung jawab. 1. Pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi. dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh organisasi. Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok „elit‟ untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya 12. 3. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu 7.6. pemahaman terhadap norma-norma organiasi.

polisi. kata “Upah” ini bermakna gaji dan penghasilan lainnya. Menurut UU No. diskusi panel. 1. 1. gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan. 1. sebagai berikut: 1. 2. dapat pula berupa penggunaan simbol-simbol yang berbeda dengan simbolsimbol untuk profesi lain. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini. 1. atau sanksi dari atasannya. jaksa. Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam. dan pengacara memiliki seragam yang khas dan standar ketika berdinas. 1. sanksi dari masyarakat. National Education Association (1948) dalam Alma (2010:122-123) menyusun sejumlah syarat atau kriteria yang mesti ada dalam jabatan guru. 14 Tahun 2005. Guru profesional dapat melakukan pekerjaannya dengan mandiri meski tidak menafikan bantuan dari pihak lainnya. dokter. guru profesional siap menerima sanksi pidana. Budaya profesi. Hakim. Kode etik ini merupakan pedoman bersikap dan berprilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa. Manakala terjadi “malpratik”. Mementingkan kepentingan orang lain (altruism). dan workshop. Pertemuan ini dapat dilakukan dalam bentuk forum guru. Melaksanakan pertemuan profesional tahunan. seminar. Memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. . Di dunia kedokteran sistem upah dapat pula diberi makna tarif yang ditetapkan yang harus dibayar. 1. Budaya profesional. guru profesional bertanggung jawab atas kominitasnya terutama anak didiknya. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization. Memiliki kode etik Kode etik merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam berkerja. Sistem upah yang dimaksud adalah standar gaji. Mempunyai sistem upah. Guru profesional bisa memberikan layanan atau bantuan kepada murid baik itu didalam kelas ataupun diluar kelas.1. karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat mendominasi kegiatan intelektual. Ketika berkerja. dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya.

4. 5. Punya otonomi dalam bertindak ketika melayani klien 5. pengetahuan. bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata . Ilmu.Anggota-anggota suatu profesi harus menguasai bidang keilmuannya dengan membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan. Jabatan yang memerlukan “latihan dalam jabatan”yang bersinambungan. jabatan guru telah memenuhi kriteria ini dan dalam hal lain belum dapat dicapai. maka baku yang digunakan sering tidak dibuat oleh anggota profesi tapi oleh pemerintah ataupun pihak lain seperti yayasan pendidikan. 8. dan keterampilan khusus yang bersifat dinamis dan terus berkembang 3. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. Jabatan yang mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat Dalam beberapa hal. pengetahuan. baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. Setiap guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional. Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri Karena jabatan guru menyangkut hajat hidup orang banyak. dan ada pula Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang mewadahi seluruh sarjana pendidikan Bila kita simpulkan pernyataannya hampir sama dan saling melengkapi. Telah memiliki ilmu. dan keterampilan khusus tersebut diatas diperoleh melalui studi dalam jangka waktu lama 4. 7. Dengan demikian bahwa ciri-ciri profesi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Pilihan terhadap jabatan itu didasari oleh motivasi yang kuat dan merupakan panggilan hidup orang bersangkutan 2. 6. tidak perlu ragu lagi. Anggota kelompok guru dan yang berwenang di deparemen pendidikan berpendapat persiapan profesional yang cukup lama diperlukan untuk mendidik guru yang berwenang. Jabatan yang memerlukan persiapan professional yang lama. Jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen Setiap guru di indonesia jarang yang berpindah jabatannya mungkin karena lapangan kerja atau sistem yang sulit. 3. Mengabdi kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial. Dengan demikian kriteria ini dapat dipenuhi oleh guru di indonesia. Di indonesia telah ada PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) yang merupakan wadah seluruh guru mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru sekolah lanjutan tingkat atas.

pengetahuan. mengawasi prilaku anggota. Dari pengertian diatas ada sebuah hubungan antara kinerja dengan kompetensi guru karena menurut Barnawi dan Arifin (2012b:14) kinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan. kemahiran (keterampilan). knowledge. ability (to do the work). Organisasi tersebut menentukan persyaratan penerimaan anggota. Rusman (2011:56) kompetensi profesional adalah yang harus dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran. Sementara itu. sikap. Sedangkan definisi kedua. Selanjutnya. (to do what is needed) 3. authority. Kompetensi Profesional Guru Kompetensi berasal dari bahasa inggris dalam Alma (2010:133) minimal terdapat tiga peristilahan yang mangandung makna apa yang dimaksudkan dengan kata kompetensi itu 1. Rusman (2011:58) menambahkan bahwa kriteria yang berkenaan dengan kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut: . etc. Selanjutnya. Punya kekuatan dan status yang tinggi sebagai ekspert yang diakui oleh masyarakat 11. kompetensi profesional ialah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. daya (kemampuan). Kemudian definisi yang ketiga. Surya (2003:92-93) Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan. memberi sanksi.6. skill. dan memperjuangkan kesejahteraan anggota. 2. Competent (adj) refers to (person) having ability. Competence (n) is being competent. otoritas (kewenangan). Berhak mendapat imbalan yang layak D. 9. dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang dalam kaitan dengan suatu tugas tertentu. Competency is rational performance which satisfactorily meets the objectives for a desired condition Definisi pertama menunjukan bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukan kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. menunjukan lebih lanjut kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan. ialah bahwa kompetensi itu menunjukan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan. memmbina profesi anggota. Menjadi anggota organisi profesi 8. Memiliki kode etik profesi 10. power. untuk mengerjakan apa yang diperlukan. Tidak mengdivertensikan keahliannya untuk mendapatkan klien 7.

struktur. antara lain. (Alma. Menguasai kurikulum yang digunakan 6. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran baik yang bersifat makro ataupun mikro. dan terampil dalam mengelola mata pelajaran 3.2010:138) Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komponen yang harus dimiliki dalam kompetensi profesional adalah sebagai berikut: 1. Berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan visi dan misi profesional 7. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia 2. tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki . 4. Pendidikan dan pelatihan A. sekolah. 1. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya 3. Mempunyai keretampilan dalam teknik mengajar. E. Penguasaan bahan bidang studi 2.1. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi standar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. Menguasai materi. Penguasaan sikap. 4. tingkah laku. 1. Penguasaan terhadap metode dan teknik mengajar 5. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karier guru tidak harus dilakukan secara eksternal. 3. atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. sekolah. Menurut Cooper ada 4 komponen kompetensi profesional yaitu. dan bidang studi yang dibinanya. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri. Mengembangkan Profesionalisme Guru Menurut Danim (2011:94) dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi dalm bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat. 2. Mengembangan keprofesionalan secara berkelanjuatan dengan melakukan tidakan reflektif. In-house training (IHT). Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. konsep. 5. Penguasaan terhadap teknologi dan informasi 4. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal dikelompok kerja guru. teman sejawat.

Kemitraan sekolah. I. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang. magang disekolah tertentu untuk belajara menejemen kelas atau menejemen sekolah efektif. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik dalam maupun luar negeri bagi guru yang berprestasi. lanjut. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman nyata. D. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina. Pembinaan internal oleh sekolah. Program magang ini diperuntukan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu. menyusun karya ilmiah. merencanakan. Non-pendidikan dan pelatihan Diskusi masalah pendidikan. Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. H. Jadi pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. . E. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan didunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra. Pelatihan berjenjang dan khusus. kursus singkat dimaksud untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas. F. Pendidikan lanjut. misalnya. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. C. Pembinaan lewat belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil. pemberian tugas-tugas internal tambahan. misalnya. Pelatihan melalui kemiraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dan kurang baik. dan tinggi. melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. G. i. antara sekolah negeri dan swasta. melalui rapat dinas. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi.kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain. Dengan srategi ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya. Belajar jarak jauh. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Program magang. dan mengevaluasi pembelajaran. dimana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar. dibidang menejemen sekolah atau kelas. B. rotasi tugas mengajar. melaksanakan. menengah. dan diskusi dengan teman sejawat.

karena ukuran profesionalitas seseorang akan dilihat dua sisi. Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas. pengembangan silabus. Workshop. penulisan rencana pembelajaran. diperlukan usaha yang keras. . peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Seminar. serta hal-hal yang berhubungan dengan sifat. alat praktikum sederhana. iii. penelitian eksperimen. vi. Penelitian. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut: 1. ataupun buku dalam bidang pendidikan. Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutanbagi peningkatan keprofesian guru. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.ii. maupun bahan ajar elektronik atau pembelajaran. Di dalam profesi dituntut adanya keahlian dan etika khusus serta standar layanan. serta dedikasi yang tinggi. dan kepribadiannya. Pengertian ini mengandung implikasi bahwa profesi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang secara khusus di persiapkan untuk itu. Untuk mencapainya. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian (expertise). Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP. Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam hal upaya peningkatan kualitas pendidikan. 3. Penulisan buku/bahan ajar. ataupun jenis lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran v. Paling tidak. buku pelajaran. Bahan ajar yang ditulis oleh guru dapat berbentuk diktat. Pembuatan media pembelajaran. analisis kurikulum. 2. Dengan kata lain profesi bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain. ada delapan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin jadi seorang professional. vii. Pembuatan karya teknologi/karya seni. Yakni teknis keterampilan atau keahlian yang dimilikinya. BAB III PENUTUP A. Media pembelajaran yang dibuat oleh guru dapat berbentuk alat peraga. iv. menggunakan teknik-teknik ilmiah. watak. Menjadi seorang professional bukanlah pekerjaan yang mudah.

atau untuk mengisi waktu luang. 2. sehingga diharapkan guru bisa mandiri dalam membuat membuat karya ilmiah. 3. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. Menguasai pekerjaan 2. sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi. Guru juga harus lebih aktif dalam menulis buku ataupun penelitian. hak tersebut harus sebanding kinerja kita selaku guru. SARAN Saran yang dapat kita berikan untuk para pembaca ataupun para guru khususnya dan pemerintah pada umumnya adalah sebagai berikut: 1. B. Kepada pemeritah selain harus selalu memperhatikan kesejehteraan guru tetapi juga harus melakukan berbagai pelatihan kepada guru dengan demikian akan tercipta harmonisasi dan pendidikan kita akan semakin baik kedepannya. sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi berkah. Mempunyai loyalitas 3. Mempunyai integritas 4. Karena guru sekarang sudah diakui sebagai profesi dan mendapatkan tunjangan profesi. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Mampu bekerja keras 1. untuk senang-senang.1. Untuk Guru bekerjalah penuh tanggung jawab dengan ihklas. DAPTAR PUSTAKA .

Buchari. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Barnawi. & Arifin.2 .a. 2010. Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar. Mohammad. & Arifin. 2012. Mohammad. Bandung: Alfabeta Barnawi. Etika dan Profesi Kependidikan.Alma.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->