PBS/PSK/B1D4E1

UNIT 6: CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM
Nama : ___________________________________
Kelas : ___________________________________
Tarikh : ___________________________________
Jawab semua soalan berikut.
1. Nyatakan tiga kumpulan terbesar kaum di Malaysia.
a) _______________________________________
b) _______________________________________
c) _______________________________________
2. Nyatakan empat kumpulan etnik yang terdapat di Sabah.
a) _______________________________________
b) _______________________________________
c) _______________________________________
d) _______________________________________
3. Nyatakan empat kumpulan etnik yang terdapat di Sarawak.
a) _______________________________________
b) _______________________________________
c) _______________________________________
d) _______________________________________

4. Padankan agama di bawah denga prinsip penting ajarannya.

a) Agama Islam

Kasih sayang sesama insan

a) Agama
Kristian

Hukum Karma

a) Agama
Buddha

Rukun Islam

a) Agama Hindu

Lapan Jalan Betul

Masyarakat / Kaum Melayu Cina India Kristian Kadazan/Dusun Iban Perayaan . Lengkapkan jadual di bawah tentang perayaan masyarakat/kaum yang berbeza.PBS/PSK/B1D4E1 5.