Pengajian Perniagaan 1 Bab 1 Definisi Perniagaan

iv. v. vi.  i. ii. iii. iv. v.  i. ii. iii. iv. v. vi.

Bekal bahan mentah, jualan dan sistem vendor. Tanggungjawab sosial. Kemudahan infrastruktur.
Kepentingan perniagaan kepada kerajaan.

Aktiviti menyediakan barang dan perkhidmatan kepada pelanggan dengan bermotifkan keuntungan.
Perbezaan Perniagaan & Bukan Perniagaan

 a. b.

Perniagaan Motif = Untung Objektif :i. Keuntungan ii. Penakatan ( Survival) iii. Pertumbuhan iv. Tanggungjawab sosial  Bukan Perniagaan a. Motif=Keperluan Awam b. Objektif: i. Meningkatkan penglibatan ahli ii. Mengrekrut lebih ramai ahli iii. Mengubah sikap –ve kepada +ve.
 Definisi Keuntungan

Membayar cukai,lesen perniagaan dan duty stamp. Mematuhi undang-undang Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pelaburan dalam import dan eksport. Mengatasi masalah pengangguran. Tunai tanggungjawab sosial.
Faktor Pengeluaran

Tanah - Sumber semula jadi (Perhutanan/Pertanian) Buruh - Sumber manusia. Modal – Kewangan & aset syarikat Keusahawanan – Usahawan & faktor-faktor lain. Teknologi – Jentera,mesin dan aset syarikat Mesin.
Proses Pengeluaran

Baki pendapatan setelah ditolak semua perbelanjaan pengeluaran, pemasaran, dan perkhidmatan daripada jumlah penerimaan.
 Kepentingan untung kepada perniagaan

i. ii. iii.  i. ii. iii. iv. v.  a.

Input – Faktor pengeluaran & persekitaran umum Transformasi – Proses pengeluaran (Tambah nilai) Output – Barang siap / separuh siap.
Proses Perniagaan

 Untuk mengembangkan perniagaan -Modal tambahan yang boleh digunakan untuk membuka cawangan baru dan membiayai kos operasi.  Meningkatkan imej perniagaan. -Untung menunjukkan kejayaan syarikat dan secara tidak langsung meningkatkan keyakinan pihak luar seperti pelabur, pembiaya dan pembekal membuat urus niaga dengan syarikat.  Membolehkan perniagaan bersaing. -Dengan keuntungan, perniagaan boleh mengambil langkah strategik seperti membuat promosi atau melakukan penambahbaikan produk bagi menghadapi persaingan.  Membolehkan perniagaan terus wujud. -Keuntungan dapat memastikan perniagaan terus kekal di dalam pasaran.  Untuk membayar kos operasi dan kos over head. -Keuntungan digunakan untuk membayar gaji, bil-bil, membeli input dan membayar hutang.  Membayar faedah kepada pelabur. -Keuntungan digunakan untuk membayar faedah pinjaman bank, pinjaman dan dividen kepada pemodal/pemegang saham.
 Kepentingan Perniagaan kepada ekonomi negara.

Input – F/p & Persekitaran Umum Transformasi – Proses tambah nilai input > output Output – Barang siap / separuh siap Pemasaran – Kaedah produk sampai kepada pengguna Keuntungan – Untung daripada aktiviti perniagaan.
Cabaran masa depan

b.

c.

d. e.

f. i. ii. iii. iv. v.

Mewujudkan peluang pekerjaan. Meningkatkan pendapatan negara Menstabilkan harga barang > kurang kadar inflasi Wujud petempatan baru. Perkembang industri sokongan.
Kepentingan perniagaan kepada masyarakat.

g.

Globalisasi / dunia tanpa sempadan -Persaingan sengit (kualiti , harga , penyampaian) , mobiliti pekerja/modal, celaru budaya. Peningkatan kemajuan teknologi - perubahan produk, tempoh ke pasaran semakin pendek, perlu kemahiran teknologi , perlu modal tinggi. Peningkatan tanggungjawab sosial -batasan aktiviti komersial , desakan /tekanan pihak NGO , kerajaan, pihak berkepentingan : buruh kanakkanak ; perihatin terhadap OKU . Peningkatan system perniagaan Islam (perbankan Islam) -pematuhan syariah Kewujudan blok-blok perdagangan (Produktiviti) -ketepuan pasaran , persaingan sengit, batasan perdagangan. Sumber semakin berkurangan -batasan pengeluaran, perlukan inovasi dan kreativiti yang tinggi , meningkatkan produktiviti (meningkatkan kecekapan penggunaan sumber) Perubahan struktur demografi -kebanjiran tenaga wanita dalam pasaran memerlukan kemudahan atau suasana kerja yang berbeza daripada suasana biasa; hayat semakin panjang – ramai pekerja yang sudah “matang”.

i. ii. iii.

Sedia barang keperluan Wujud peluang pekerjaan Pembangunan masyarakat

Mempengaruhi keputusankeputusan dan tindakan-tindakan dibuat syarikat perniagaan. e) Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. -Pengguna kepada produk yang dikeluarkan Kepentingan pihak2 / persekitaran kepada perniagaan. b) Memberi galakan dan insentif yang berpatutan. iv) Koperasi (Pengeluar / Pengguna / Perumahan ) -Ditubuhkansecara sukarela untuk menjaga kepentingan ahli-ahli berdasarkan kepada falsafah kerjasama. b) Mematuhi undang-undang. a) Membayar cukai. Persekitaran Sosiobudaya -Institusi seperti keluarga& masyarakat yang mempengaruhi nilai. Pekerja -Pelanggan yang paling hampir dengan perniagaan.  Aktiviti Perniagaan a) Industri -Aktiviti pengeluaran faktor pengeluaran untuk dijadikan sebagai input untuk mengeluarkan output (Proses tambah nilai) .Memberi bantuan kewangan seperti Bagaimana perniagaan membantu pihak2 /persekitaran a) Menyediakan barang / perkhidmatan bagi memenuhi keperluan & kehendak pengguna. b) Menyediakan pelbagai pilihan produk. -Sejenis perniagaan yang dimiliki dan dikawal oleh hanya seorang individu. a) Menetapkan undang-undang dan peraturan yang digunakan oleh organisasi perniagaan. Pembiaya / pemodal a) Membekal bahan mentah / khidmat sokongan untuk mengeluarkan output. a) Membeli barangan / perkhidmatan b) Memberi pendapatan kepada perniagaan 2. pemberi kredit.  Entiti Perniagaan i) Milikan Tunggal. Persekitaran Persaingan -P. a) Membeli bahan mentah daripada pembekal. kegemaran. dan gelagat pengguna.  Persekitaran Tugas / Pihak Berkepentingan. a) Membantu dan menggerakkan operasi perniagaan. Monopoli/ P. Pesaing . pemegang saham dan pemilik perniagaan. c) Mengatasi masalah pengangguran. P Monopolistik/ P. . a) Bersaing secara sihat. Persaingan Sempurna iii.Syarikat-syarikat lain yang wujud di dalam industri yang sama 5. Persekitaran Teknologi -Ciptaan-ciptaan baru seperti reka bentuk produk baru dan peluang pasaran baru yang dihasilkan daripada penggunaan teknologi. d) Membantu dari segi tanggungjawab sosial. iv. Persekitaran politik dan perundangan -Undang-undang. c) Membekalkan kuantiti barangan yang mencukupi. v. c) Membayar tepat pada masa. persepsi. Pihak-pihak Berkepentingan 1. -Bank/syarikat kewangan/syarikat insurans/syarikat kad kredit yang menanggung risiko. i.Membayar dividen kepada pemodal 6. b) Menjadi penanda aras dan kualiti. . b) Menjamin bekalan secara berterusan dan berkualiti. a) Memberi ganjaran dan menjaga kebajikan pekerja. -Membuat tambahan pelaburan. c) Menyediakan kemudahan bayaran secara kredit. b) Memberi maklumat kepada pembekal dalam meningkatkan kualiti produk. b) Mewujudkan hubungan baik dengan pekerja. Membantu memberi sumber idea supaya dapat mengeluarkan produk atau perkhidmatan yang berkualiti. b) Setia kepada sesebuah perniagaan. Persekitaran Fizikal -Sumber-sumber semula jadi yang diperlukan sebagai input oleh pemasar/mendapat kesan hasil daripada aktiviti-aktiviti pemasaran. Pelanggan. vi. agensi kerajaan & kumpulan pendesak yang mempengaruhi & menyekat aktiviti pelbagai organisasi & individu dalam perniagaan. 4. -Membayar hutang dan pinjaman tepat pada masa.• Persekitaran Umum Persekitaran Ekonomi -Faktor yang mempengaruhi kuasa belian dan corak perbelanjaan pengguna. ii) Perkongsian (Umum/Terhad/Lelap/Nominal) -Dibentuk secara gabungan & persetujuan antara 2 @ lebih individu dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kerajaan . iii) Syarikat (Berhad/Tidak Berhad) -Terdiri daripada individu-individu yang menyumbangkan modal dalam bentuk saham biasa dan bersetuju untuk berkongsi untung dengan rugi. ii. lesen perniagaan dan duty stamp. Oligopoli/ P. Pembekal -Jambatan @ orang tengah antara pihak pengeluar dengan pelanggan 3.

-E.  Peringkat Perniagaan.  Pertambahan tabungan negara. -Organisasi-organisasi milik kerajaan yang menawarkan pelbagai barang dan perkhidmatan kepada rakyat.  Tahap Perniagaan.  Mengekalkan prestasi jualan apabila pasaran tempatan sudah tepu. -Melalui kegiatan perusahaan huluan dapat mewujudkan industri sokongan. c) Domestik -Perniagaan yang beroperasi dalam sesebuah negara dan mengeluarkan hasil keluaran untuk pasaran tempatan / domestik di negara tersebut. -Sumbangan perniagaan domestik:  Mewujudkan peluang pekerjaan  Mengimbangkan pendapatan penduduk tempatan. -E. -E. c) Kewangan -Institusi kewangan yang bertanggungjawab menyediakan modal pelaburan / modal kerja kepada syarikat-syarikat perniagaan. c) Tertiar -Aktiviti menghasilkan produk tidak ketara / perkhidmatan.  Menjimatkan tukaran asing akibat penggunaan bahan mentah tempatan. -Hasil daripada tahap primer digunakan sebagai input dalam industri.Mengeluarkan sumber-sumber bahan mentah dari tempat asal dan di dalam bentuk yang asal. kraf tangan dan makanan.  Meningkatkan kemahiran tenaga kerja. b) Sekunder -Pemprosesan bahan-bahan semula jadi / bahan mentah dari tahap primer menjadi barang siap / separuh siap. e) Membangunkan peluang-peluang perniagaan. -Melalui pembayaran lesen. -Aktiviti yang menggunakan bahan-bahan yang dikeluarkan olehindustri ekstraktif sebagai input dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang akhir. ii. -E.g Pertanian.  Sumbangan Perniagaan Kepada Negara. cukai dan duty stamp.Organisasi milik individu @ organisasi tertentu secara persendirian yang memenuhi keperluan dan kehendak konsumer dengan mengeluarkan barangbarang dan perkhidmatan. perikanan.g Pembuatan / Pemasangan a. -Aktiviti mengeluarkan hasil sumber bahan mentah dari tanah dan laut.  Sektor Perniagaan. -Halangan-halangan dalam perdagangan antarabangsa:  Peraturan dan perundangan  Ketidakstabilan politik. pertanian dan pembalakan.g : Perniagaan mengeluarkan susu getah  tayar. Huluan -Perniagaan utama/ teras yang diwujudkan oleh sesebuah organisasi berasaskan sumber semulajadi. a) b) Perdagangan -Aktiviti menyediakan barangan supaya mudah didapati oleh pembeli apabial diperlukan. b) Hiliran .Aktiviti perniagaan yang diwujudkan daripada sesebuah perniagaan lain (Huluan) .g : Bank / Syarikat Kewangan / Insurans / Pelaburan d) Perkhidmatan i) Faedah Kepada Orang Awam -Syarikat pengangkutan. a) Sektor Swasta (badan-badan bukan kerajaan) . Perkilangan. -Mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan kadar guna tenaga negara.  Mendapat untung lebih. . komunikasi dan penyiaran ii) Profesional / Perdagangan -Syarikat peguam / Hospital. -Melalui penggunaan sumber tempatan dan mengurangkan pengaliran keluar mata wang negara. a) a) Primer . Barang Konsumer -Barang yang dibeli oleh pengguna akhir. -Eg : Ikan kepada keropok lekor. -Sumbangan sektor antarabangsa :  Dapat memperluas pasaran produk. c) Badan Berkanun -Perbadanan kerajaan yang ditubuhkan di bawah undang-undang tertentu. d) Menjimatkan pertukaran asing. -Dengan cara menarik pelabur asing.E.i.g : Perlombongan petroleum.  Kemampuan bersaing syarikat. -E.g : Pengangkutan. -E. Ekstraktif. c) Meningkatkan imej negara. b) Sektor Awam. d) Antarabangsa -Perniagaan yang memasarkan produknya dalam dua atau lebih negara. kapas dijadikan benang atau pakaian. Barang Industri -Barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual semula bagi menghasilkan produk baru. b) Menjual dan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan.  Mendapat kos upah lebih murah.g : Mengeluarkan susu getah / kilang padi.  Masalah budaya berbeza. b. insurans dan kesihatan Memberi pendapatan kepada negara. -E.g : Pengangkutan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful