Pengajian Perniagaan 1 Bab 1 Definisi Perniagaan

iv. v. vi.  i. ii. iii. iv. v.  i. ii. iii. iv. v. vi.

Bekal bahan mentah, jualan dan sistem vendor. Tanggungjawab sosial. Kemudahan infrastruktur.
Kepentingan perniagaan kepada kerajaan.

Aktiviti menyediakan barang dan perkhidmatan kepada pelanggan dengan bermotifkan keuntungan.
Perbezaan Perniagaan & Bukan Perniagaan

 a. b.

Perniagaan Motif = Untung Objektif :i. Keuntungan ii. Penakatan ( Survival) iii. Pertumbuhan iv. Tanggungjawab sosial  Bukan Perniagaan a. Motif=Keperluan Awam b. Objektif: i. Meningkatkan penglibatan ahli ii. Mengrekrut lebih ramai ahli iii. Mengubah sikap –ve kepada +ve.
 Definisi Keuntungan

Membayar cukai,lesen perniagaan dan duty stamp. Mematuhi undang-undang Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pelaburan dalam import dan eksport. Mengatasi masalah pengangguran. Tunai tanggungjawab sosial.
Faktor Pengeluaran

Tanah - Sumber semula jadi (Perhutanan/Pertanian) Buruh - Sumber manusia. Modal – Kewangan & aset syarikat Keusahawanan – Usahawan & faktor-faktor lain. Teknologi – Jentera,mesin dan aset syarikat Mesin.
Proses Pengeluaran

Baki pendapatan setelah ditolak semua perbelanjaan pengeluaran, pemasaran, dan perkhidmatan daripada jumlah penerimaan.
 Kepentingan untung kepada perniagaan

i. ii. iii.  i. ii. iii. iv. v.  a.

Input – Faktor pengeluaran & persekitaran umum Transformasi – Proses pengeluaran (Tambah nilai) Output – Barang siap / separuh siap.
Proses Perniagaan

 Untuk mengembangkan perniagaan -Modal tambahan yang boleh digunakan untuk membuka cawangan baru dan membiayai kos operasi.  Meningkatkan imej perniagaan. -Untung menunjukkan kejayaan syarikat dan secara tidak langsung meningkatkan keyakinan pihak luar seperti pelabur, pembiaya dan pembekal membuat urus niaga dengan syarikat.  Membolehkan perniagaan bersaing. -Dengan keuntungan, perniagaan boleh mengambil langkah strategik seperti membuat promosi atau melakukan penambahbaikan produk bagi menghadapi persaingan.  Membolehkan perniagaan terus wujud. -Keuntungan dapat memastikan perniagaan terus kekal di dalam pasaran.  Untuk membayar kos operasi dan kos over head. -Keuntungan digunakan untuk membayar gaji, bil-bil, membeli input dan membayar hutang.  Membayar faedah kepada pelabur. -Keuntungan digunakan untuk membayar faedah pinjaman bank, pinjaman dan dividen kepada pemodal/pemegang saham.
 Kepentingan Perniagaan kepada ekonomi negara.

Input – F/p & Persekitaran Umum Transformasi – Proses tambah nilai input > output Output – Barang siap / separuh siap Pemasaran – Kaedah produk sampai kepada pengguna Keuntungan – Untung daripada aktiviti perniagaan.
Cabaran masa depan

b.

c.

d. e.

f. i. ii. iii. iv. v.

Mewujudkan peluang pekerjaan. Meningkatkan pendapatan negara Menstabilkan harga barang > kurang kadar inflasi Wujud petempatan baru. Perkembang industri sokongan.
Kepentingan perniagaan kepada masyarakat.

g.

Globalisasi / dunia tanpa sempadan -Persaingan sengit (kualiti , harga , penyampaian) , mobiliti pekerja/modal, celaru budaya. Peningkatan kemajuan teknologi - perubahan produk, tempoh ke pasaran semakin pendek, perlu kemahiran teknologi , perlu modal tinggi. Peningkatan tanggungjawab sosial -batasan aktiviti komersial , desakan /tekanan pihak NGO , kerajaan, pihak berkepentingan : buruh kanakkanak ; perihatin terhadap OKU . Peningkatan system perniagaan Islam (perbankan Islam) -pematuhan syariah Kewujudan blok-blok perdagangan (Produktiviti) -ketepuan pasaran , persaingan sengit, batasan perdagangan. Sumber semakin berkurangan -batasan pengeluaran, perlukan inovasi dan kreativiti yang tinggi , meningkatkan produktiviti (meningkatkan kecekapan penggunaan sumber) Perubahan struktur demografi -kebanjiran tenaga wanita dalam pasaran memerlukan kemudahan atau suasana kerja yang berbeza daripada suasana biasa; hayat semakin panjang – ramai pekerja yang sudah “matang”.

i. ii. iii.

Sedia barang keperluan Wujud peluang pekerjaan Pembangunan masyarakat

Membantu memberi sumber idea supaya dapat mengeluarkan produk atau perkhidmatan yang berkualiti. 4. a) Memberi ganjaran dan menjaga kebajikan pekerja. iii) Syarikat (Berhad/Tidak Berhad) -Terdiri daripada individu-individu yang menyumbangkan modal dalam bentuk saham biasa dan bersetuju untuk berkongsi untung dengan rugi. b) Memberi maklumat kepada pembekal dalam meningkatkan kualiti produk. b) Memberi galakan dan insentif yang berpatutan. i. P Monopolistik/ P. b) Mematuhi undang-undang.  Persekitaran Tugas / Pihak Berkepentingan. a) Membeli barangan / perkhidmatan b) Memberi pendapatan kepada perniagaan 2.Memberi bantuan kewangan seperti Bagaimana perniagaan membantu pihak2 /persekitaran a) Menyediakan barang / perkhidmatan bagi memenuhi keperluan & kehendak pengguna. -Pengguna kepada produk yang dikeluarkan Kepentingan pihak2 / persekitaran kepada perniagaan. Oligopoli/ P. Persekitaran Teknologi -Ciptaan-ciptaan baru seperti reka bentuk produk baru dan peluang pasaran baru yang dihasilkan daripada penggunaan teknologi. lesen perniagaan dan duty stamp. Persaingan Sempurna iii. a) Membeli bahan mentah daripada pembekal. persepsi. a) Bersaing secara sihat. Pihak-pihak Berkepentingan 1. Pekerja -Pelanggan yang paling hampir dengan perniagaan. Persekitaran Fizikal -Sumber-sumber semula jadi yang diperlukan sebagai input oleh pemasar/mendapat kesan hasil daripada aktiviti-aktiviti pemasaran.Membayar dividen kepada pemodal 6. agensi kerajaan & kumpulan pendesak yang mempengaruhi & menyekat aktiviti pelbagai organisasi & individu dalam perniagaan. -Bank/syarikat kewangan/syarikat insurans/syarikat kad kredit yang menanggung risiko. -Membayar hutang dan pinjaman tepat pada masa. b) Menyediakan pelbagai pilihan produk. iv. c) Menyediakan kemudahan bayaran secara kredit. dan gelagat pengguna. . a) Membantu dan menggerakkan operasi perniagaan. pemberi kredit. -Membuat tambahan pelaburan. . iv) Koperasi (Pengeluar / Pengguna / Perumahan ) -Ditubuhkansecara sukarela untuk menjaga kepentingan ahli-ahli berdasarkan kepada falsafah kerjasama. Persekitaran Persaingan -P. Persekitaran Sosiobudaya -Institusi seperti keluarga& masyarakat yang mempengaruhi nilai. Pembekal -Jambatan @ orang tengah antara pihak pengeluar dengan pelanggan 3. a) Menetapkan undang-undang dan peraturan yang digunakan oleh organisasi perniagaan. pemegang saham dan pemilik perniagaan. c) Mengatasi masalah pengangguran.  Aktiviti Perniagaan a) Industri -Aktiviti pengeluaran faktor pengeluaran untuk dijadikan sebagai input untuk mengeluarkan output (Proses tambah nilai) . vi. d) Membantu dari segi tanggungjawab sosial. Kerajaan . ii. -Sejenis perniagaan yang dimiliki dan dikawal oleh hanya seorang individu. b) Menjamin bekalan secara berterusan dan berkualiti. b) Setia kepada sesebuah perniagaan. Pesaing . kegemaran. v. c) Membekalkan kuantiti barangan yang mencukupi. Persekitaran politik dan perundangan -Undang-undang. c) Membayar tepat pada masa.• Persekitaran Umum Persekitaran Ekonomi -Faktor yang mempengaruhi kuasa belian dan corak perbelanjaan pengguna. b) Mewujudkan hubungan baik dengan pekerja. e) Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. a) Membayar cukai. b) Menjadi penanda aras dan kualiti. Pelanggan. ii) Perkongsian (Umum/Terhad/Lelap/Nominal) -Dibentuk secara gabungan & persetujuan antara 2 @ lebih individu dengan tujuan mendapatkan keuntungan.Syarikat-syarikat lain yang wujud di dalam industri yang sama 5. Monopoli/ P.  Entiti Perniagaan i) Milikan Tunggal.Mempengaruhi keputusankeputusan dan tindakan-tindakan dibuat syarikat perniagaan. Pembiaya / pemodal a) Membekal bahan mentah / khidmat sokongan untuk mengeluarkan output.

-Aktiviti yang menggunakan bahan-bahan yang dikeluarkan olehindustri ekstraktif sebagai input dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang akhir. komunikasi dan penyiaran ii) Profesional / Perdagangan -Syarikat peguam / Hospital. b) Sektor Awam. b) Sekunder -Pemprosesan bahan-bahan semula jadi / bahan mentah dari tahap primer menjadi barang siap / separuh siap. -E.g : Pengangkutan. -Melalui pembayaran lesen. c) Domestik -Perniagaan yang beroperasi dalam sesebuah negara dan mengeluarkan hasil keluaran untuk pasaran tempatan / domestik di negara tersebut.  Masalah budaya berbeza. b) Hiliran .g Pembuatan / Pemasangan a. a) Sektor Swasta (badan-badan bukan kerajaan) . Ekstraktif. perikanan. -E. ii. Barang Konsumer -Barang yang dibeli oleh pengguna akhir. -Dengan cara menarik pelabur asing. c) Tertiar -Aktiviti menghasilkan produk tidak ketara / perkhidmatan. c) Kewangan -Institusi kewangan yang bertanggungjawab menyediakan modal pelaburan / modal kerja kepada syarikat-syarikat perniagaan.  Kemampuan bersaing syarikat.  Meningkatkan kemahiran tenaga kerja. c) Badan Berkanun -Perbadanan kerajaan yang ditubuhkan di bawah undang-undang tertentu. -Melalui penggunaan sumber tempatan dan mengurangkan pengaliran keluar mata wang negara. d) Menjimatkan pertukaran asing. kapas dijadikan benang atau pakaian. -Organisasi-organisasi milik kerajaan yang menawarkan pelbagai barang dan perkhidmatan kepada rakyat. -Melalui kegiatan perusahaan huluan dapat mewujudkan industri sokongan.Organisasi milik individu @ organisasi tertentu secara persendirian yang memenuhi keperluan dan kehendak konsumer dengan mengeluarkan barangbarang dan perkhidmatan. Perkilangan. kraf tangan dan makanan.i. -E. a) a) Primer .  Pertambahan tabungan negara.  Mendapat untung lebih.Mengeluarkan sumber-sumber bahan mentah dari tempat asal dan di dalam bentuk yang asal. -Halangan-halangan dalam perdagangan antarabangsa:  Peraturan dan perundangan  Ketidakstabilan politik.  Sumbangan Perniagaan Kepada Negara.  Peringkat Perniagaan. -Aktiviti mengeluarkan hasil sumber bahan mentah dari tanah dan laut.Aktiviti perniagaan yang diwujudkan daripada sesebuah perniagaan lain (Huluan) .  Mendapat kos upah lebih murah. -Hasil daripada tahap primer digunakan sebagai input dalam industri. -Mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan kadar guna tenaga negara.  Sektor Perniagaan. Barang Industri -Barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual semula bagi menghasilkan produk baru. e) Membangunkan peluang-peluang perniagaan.g : Pengangkutan. -E. d) Antarabangsa -Perniagaan yang memasarkan produknya dalam dua atau lebih negara.E.g : Bank / Syarikat Kewangan / Insurans / Pelaburan d) Perkhidmatan i) Faedah Kepada Orang Awam -Syarikat pengangkutan.g : Mengeluarkan susu getah / kilang padi.g : Perniagaan mengeluarkan susu getah  tayar. Huluan -Perniagaan utama/ teras yang diwujudkan oleh sesebuah organisasi berasaskan sumber semulajadi.g Pertanian.  Tahap Perniagaan. insurans dan kesihatan Memberi pendapatan kepada negara. . b. -E. -E. -Sumbangan sektor antarabangsa :  Dapat memperluas pasaran produk. pertanian dan pembalakan.  Menjimatkan tukaran asing akibat penggunaan bahan mentah tempatan. -E.g : Perlombongan petroleum. cukai dan duty stamp. -Sumbangan perniagaan domestik:  Mewujudkan peluang pekerjaan  Mengimbangkan pendapatan penduduk tempatan.  Mengekalkan prestasi jualan apabila pasaran tempatan sudah tepu. a) b) Perdagangan -Aktiviti menyediakan barangan supaya mudah didapati oleh pembeli apabial diperlukan. c) Meningkatkan imej negara. b) Menjual dan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. -Eg : Ikan kepada keropok lekor.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.