Pengajian Perniagaan 1 Bab 1 Definisi Perniagaan

iv. v. vi.  i. ii. iii. iv. v.  i. ii. iii. iv. v. vi.

Bekal bahan mentah, jualan dan sistem vendor. Tanggungjawab sosial. Kemudahan infrastruktur.
Kepentingan perniagaan kepada kerajaan.

Aktiviti menyediakan barang dan perkhidmatan kepada pelanggan dengan bermotifkan keuntungan.
Perbezaan Perniagaan & Bukan Perniagaan

 a. b.

Perniagaan Motif = Untung Objektif :i. Keuntungan ii. Penakatan ( Survival) iii. Pertumbuhan iv. Tanggungjawab sosial  Bukan Perniagaan a. Motif=Keperluan Awam b. Objektif: i. Meningkatkan penglibatan ahli ii. Mengrekrut lebih ramai ahli iii. Mengubah sikap –ve kepada +ve.
 Definisi Keuntungan

Membayar cukai,lesen perniagaan dan duty stamp. Mematuhi undang-undang Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pelaburan dalam import dan eksport. Mengatasi masalah pengangguran. Tunai tanggungjawab sosial.
Faktor Pengeluaran

Tanah - Sumber semula jadi (Perhutanan/Pertanian) Buruh - Sumber manusia. Modal – Kewangan & aset syarikat Keusahawanan – Usahawan & faktor-faktor lain. Teknologi – Jentera,mesin dan aset syarikat Mesin.
Proses Pengeluaran

Baki pendapatan setelah ditolak semua perbelanjaan pengeluaran, pemasaran, dan perkhidmatan daripada jumlah penerimaan.
 Kepentingan untung kepada perniagaan

i. ii. iii.  i. ii. iii. iv. v.  a.

Input – Faktor pengeluaran & persekitaran umum Transformasi – Proses pengeluaran (Tambah nilai) Output – Barang siap / separuh siap.
Proses Perniagaan

 Untuk mengembangkan perniagaan -Modal tambahan yang boleh digunakan untuk membuka cawangan baru dan membiayai kos operasi.  Meningkatkan imej perniagaan. -Untung menunjukkan kejayaan syarikat dan secara tidak langsung meningkatkan keyakinan pihak luar seperti pelabur, pembiaya dan pembekal membuat urus niaga dengan syarikat.  Membolehkan perniagaan bersaing. -Dengan keuntungan, perniagaan boleh mengambil langkah strategik seperti membuat promosi atau melakukan penambahbaikan produk bagi menghadapi persaingan.  Membolehkan perniagaan terus wujud. -Keuntungan dapat memastikan perniagaan terus kekal di dalam pasaran.  Untuk membayar kos operasi dan kos over head. -Keuntungan digunakan untuk membayar gaji, bil-bil, membeli input dan membayar hutang.  Membayar faedah kepada pelabur. -Keuntungan digunakan untuk membayar faedah pinjaman bank, pinjaman dan dividen kepada pemodal/pemegang saham.
 Kepentingan Perniagaan kepada ekonomi negara.

Input – F/p & Persekitaran Umum Transformasi – Proses tambah nilai input > output Output – Barang siap / separuh siap Pemasaran – Kaedah produk sampai kepada pengguna Keuntungan – Untung daripada aktiviti perniagaan.
Cabaran masa depan

b.

c.

d. e.

f. i. ii. iii. iv. v.

Mewujudkan peluang pekerjaan. Meningkatkan pendapatan negara Menstabilkan harga barang > kurang kadar inflasi Wujud petempatan baru. Perkembang industri sokongan.
Kepentingan perniagaan kepada masyarakat.

g.

Globalisasi / dunia tanpa sempadan -Persaingan sengit (kualiti , harga , penyampaian) , mobiliti pekerja/modal, celaru budaya. Peningkatan kemajuan teknologi - perubahan produk, tempoh ke pasaran semakin pendek, perlu kemahiran teknologi , perlu modal tinggi. Peningkatan tanggungjawab sosial -batasan aktiviti komersial , desakan /tekanan pihak NGO , kerajaan, pihak berkepentingan : buruh kanakkanak ; perihatin terhadap OKU . Peningkatan system perniagaan Islam (perbankan Islam) -pematuhan syariah Kewujudan blok-blok perdagangan (Produktiviti) -ketepuan pasaran , persaingan sengit, batasan perdagangan. Sumber semakin berkurangan -batasan pengeluaran, perlukan inovasi dan kreativiti yang tinggi , meningkatkan produktiviti (meningkatkan kecekapan penggunaan sumber) Perubahan struktur demografi -kebanjiran tenaga wanita dalam pasaran memerlukan kemudahan atau suasana kerja yang berbeza daripada suasana biasa; hayat semakin panjang – ramai pekerja yang sudah “matang”.

i. ii. iii.

Sedia barang keperluan Wujud peluang pekerjaan Pembangunan masyarakat

vi. Pembiaya / pemodal a) Membekal bahan mentah / khidmat sokongan untuk mengeluarkan output. b) Setia kepada sesebuah perniagaan. kegemaran. Membantu memberi sumber idea supaya dapat mengeluarkan produk atau perkhidmatan yang berkualiti. Pekerja -Pelanggan yang paling hampir dengan perniagaan. a) Membantu dan menggerakkan operasi perniagaan. P Monopolistik/ P. e) Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. ii) Perkongsian (Umum/Terhad/Lelap/Nominal) -Dibentuk secara gabungan & persetujuan antara 2 @ lebih individu dengan tujuan mendapatkan keuntungan. ii. iii) Syarikat (Berhad/Tidak Berhad) -Terdiri daripada individu-individu yang menyumbangkan modal dalam bentuk saham biasa dan bersetuju untuk berkongsi untung dengan rugi. d) Membantu dari segi tanggungjawab sosial. Pembekal -Jambatan @ orang tengah antara pihak pengeluar dengan pelanggan 3. pemberi kredit.  Aktiviti Perniagaan a) Industri -Aktiviti pengeluaran faktor pengeluaran untuk dijadikan sebagai input untuk mengeluarkan output (Proses tambah nilai) .• Persekitaran Umum Persekitaran Ekonomi -Faktor yang mempengaruhi kuasa belian dan corak perbelanjaan pengguna. Persekitaran Persaingan -P. iv.Mempengaruhi keputusankeputusan dan tindakan-tindakan dibuat syarikat perniagaan. c) Membekalkan kuantiti barangan yang mencukupi. persepsi. a) Bersaing secara sihat. b) Mematuhi undang-undang. b) Mewujudkan hubungan baik dengan pekerja. a) Memberi ganjaran dan menjaga kebajikan pekerja. Persekitaran Sosiobudaya -Institusi seperti keluarga& masyarakat yang mempengaruhi nilai. Persekitaran Fizikal -Sumber-sumber semula jadi yang diperlukan sebagai input oleh pemasar/mendapat kesan hasil daripada aktiviti-aktiviti pemasaran. c) Mengatasi masalah pengangguran. a) Membeli barangan / perkhidmatan b) Memberi pendapatan kepada perniagaan 2. -Sejenis perniagaan yang dimiliki dan dikawal oleh hanya seorang individu. b) Memberi maklumat kepada pembekal dalam meningkatkan kualiti produk. v. i. Persekitaran Teknologi -Ciptaan-ciptaan baru seperti reka bentuk produk baru dan peluang pasaran baru yang dihasilkan daripada penggunaan teknologi. -Membuat tambahan pelaburan. Pesaing .  Persekitaran Tugas / Pihak Berkepentingan. -Membayar hutang dan pinjaman tepat pada masa. lesen perniagaan dan duty stamp.Membayar dividen kepada pemodal 6. Persaingan Sempurna iii. 4. c) Membayar tepat pada masa. a) Membeli bahan mentah daripada pembekal. c) Menyediakan kemudahan bayaran secara kredit. a) Menetapkan undang-undang dan peraturan yang digunakan oleh organisasi perniagaan. . -Bank/syarikat kewangan/syarikat insurans/syarikat kad kredit yang menanggung risiko. b) Memberi galakan dan insentif yang berpatutan. Pihak-pihak Berkepentingan 1.  Entiti Perniagaan i) Milikan Tunggal. b) Menjamin bekalan secara berterusan dan berkualiti. Monopoli/ P.Memberi bantuan kewangan seperti Bagaimana perniagaan membantu pihak2 /persekitaran a) Menyediakan barang / perkhidmatan bagi memenuhi keperluan & kehendak pengguna. Oligopoli/ P. . pemegang saham dan pemilik perniagaan. Pelanggan. b) Menyediakan pelbagai pilihan produk. dan gelagat pengguna. agensi kerajaan & kumpulan pendesak yang mempengaruhi & menyekat aktiviti pelbagai organisasi & individu dalam perniagaan. -Pengguna kepada produk yang dikeluarkan Kepentingan pihak2 / persekitaran kepada perniagaan.Syarikat-syarikat lain yang wujud di dalam industri yang sama 5. Kerajaan . iv) Koperasi (Pengeluar / Pengguna / Perumahan ) -Ditubuhkansecara sukarela untuk menjaga kepentingan ahli-ahli berdasarkan kepada falsafah kerjasama. b) Menjadi penanda aras dan kualiti. Persekitaran politik dan perundangan -Undang-undang. a) Membayar cukai.

Ekstraktif. -Aktiviti yang menggunakan bahan-bahan yang dikeluarkan olehindustri ekstraktif sebagai input dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang akhir. Perkilangan.  Sektor Perniagaan.Aktiviti perniagaan yang diwujudkan daripada sesebuah perniagaan lain (Huluan) . a) Sektor Swasta (badan-badan bukan kerajaan) .  Mengekalkan prestasi jualan apabila pasaran tempatan sudah tepu. a) b) Perdagangan -Aktiviti menyediakan barangan supaya mudah didapati oleh pembeli apabial diperlukan.  Kemampuan bersaing syarikat. -Melalui penggunaan sumber tempatan dan mengurangkan pengaliran keluar mata wang negara.  Sumbangan Perniagaan Kepada Negara. -Sumbangan perniagaan domestik:  Mewujudkan peluang pekerjaan  Mengimbangkan pendapatan penduduk tempatan. b) Hiliran . -E. b) Menjual dan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. -E. d) Antarabangsa -Perniagaan yang memasarkan produknya dalam dua atau lebih negara.  Pertambahan tabungan negara. .g : Mengeluarkan susu getah / kilang padi. b) Sekunder -Pemprosesan bahan-bahan semula jadi / bahan mentah dari tahap primer menjadi barang siap / separuh siap.  Masalah budaya berbeza. -E. b) Sektor Awam. Barang Konsumer -Barang yang dibeli oleh pengguna akhir. -Sumbangan sektor antarabangsa :  Dapat memperluas pasaran produk. komunikasi dan penyiaran ii) Profesional / Perdagangan -Syarikat peguam / Hospital. Barang Industri -Barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual semula bagi menghasilkan produk baru. a) a) Primer . c) Domestik -Perniagaan yang beroperasi dalam sesebuah negara dan mengeluarkan hasil keluaran untuk pasaran tempatan / domestik di negara tersebut.Mengeluarkan sumber-sumber bahan mentah dari tempat asal dan di dalam bentuk yang asal.g : Bank / Syarikat Kewangan / Insurans / Pelaburan d) Perkhidmatan i) Faedah Kepada Orang Awam -Syarikat pengangkutan. -E. Huluan -Perniagaan utama/ teras yang diwujudkan oleh sesebuah organisasi berasaskan sumber semulajadi. kapas dijadikan benang atau pakaian. -Eg : Ikan kepada keropok lekor.  Meningkatkan kemahiran tenaga kerja. -Melalui kegiatan perusahaan huluan dapat mewujudkan industri sokongan.  Mendapat untung lebih. -E.g Pembuatan / Pemasangan a. -Halangan-halangan dalam perdagangan antarabangsa:  Peraturan dan perundangan  Ketidakstabilan politik. -Mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan kadar guna tenaga negara. e) Membangunkan peluang-peluang perniagaan.  Peringkat Perniagaan. c) Badan Berkanun -Perbadanan kerajaan yang ditubuhkan di bawah undang-undang tertentu.g : Perlombongan petroleum.g : Pengangkutan. -Organisasi-organisasi milik kerajaan yang menawarkan pelbagai barang dan perkhidmatan kepada rakyat.E.  Menjimatkan tukaran asing akibat penggunaan bahan mentah tempatan. b. perikanan. -Dengan cara menarik pelabur asing. c) Meningkatkan imej negara.i. insurans dan kesihatan Memberi pendapatan kepada negara. d) Menjimatkan pertukaran asing. -Aktiviti mengeluarkan hasil sumber bahan mentah dari tanah dan laut. -Melalui pembayaran lesen.  Mendapat kos upah lebih murah. -E.g : Perniagaan mengeluarkan susu getah  tayar. ii. c) Kewangan -Institusi kewangan yang bertanggungjawab menyediakan modal pelaburan / modal kerja kepada syarikat-syarikat perniagaan. c) Tertiar -Aktiviti menghasilkan produk tidak ketara / perkhidmatan. -Hasil daripada tahap primer digunakan sebagai input dalam industri.g : Pengangkutan. cukai dan duty stamp. kraf tangan dan makanan. -E. pertanian dan pembalakan.Organisasi milik individu @ organisasi tertentu secara persendirian yang memenuhi keperluan dan kehendak konsumer dengan mengeluarkan barangbarang dan perkhidmatan.  Tahap Perniagaan.g Pertanian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful