Pengajian Perniagaan 1 Bab 1 Definisi Perniagaan

iv. v. vi.  i. ii. iii. iv. v.  i. ii. iii. iv. v. vi.

Bekal bahan mentah, jualan dan sistem vendor. Tanggungjawab sosial. Kemudahan infrastruktur.
Kepentingan perniagaan kepada kerajaan.

Aktiviti menyediakan barang dan perkhidmatan kepada pelanggan dengan bermotifkan keuntungan.
Perbezaan Perniagaan & Bukan Perniagaan

 a. b.

Perniagaan Motif = Untung Objektif :i. Keuntungan ii. Penakatan ( Survival) iii. Pertumbuhan iv. Tanggungjawab sosial  Bukan Perniagaan a. Motif=Keperluan Awam b. Objektif: i. Meningkatkan penglibatan ahli ii. Mengrekrut lebih ramai ahli iii. Mengubah sikap –ve kepada +ve.
 Definisi Keuntungan

Membayar cukai,lesen perniagaan dan duty stamp. Mematuhi undang-undang Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pelaburan dalam import dan eksport. Mengatasi masalah pengangguran. Tunai tanggungjawab sosial.
Faktor Pengeluaran

Tanah - Sumber semula jadi (Perhutanan/Pertanian) Buruh - Sumber manusia. Modal – Kewangan & aset syarikat Keusahawanan – Usahawan & faktor-faktor lain. Teknologi – Jentera,mesin dan aset syarikat Mesin.
Proses Pengeluaran

Baki pendapatan setelah ditolak semua perbelanjaan pengeluaran, pemasaran, dan perkhidmatan daripada jumlah penerimaan.
 Kepentingan untung kepada perniagaan

i. ii. iii.  i. ii. iii. iv. v.  a.

Input – Faktor pengeluaran & persekitaran umum Transformasi – Proses pengeluaran (Tambah nilai) Output – Barang siap / separuh siap.
Proses Perniagaan

 Untuk mengembangkan perniagaan -Modal tambahan yang boleh digunakan untuk membuka cawangan baru dan membiayai kos operasi.  Meningkatkan imej perniagaan. -Untung menunjukkan kejayaan syarikat dan secara tidak langsung meningkatkan keyakinan pihak luar seperti pelabur, pembiaya dan pembekal membuat urus niaga dengan syarikat.  Membolehkan perniagaan bersaing. -Dengan keuntungan, perniagaan boleh mengambil langkah strategik seperti membuat promosi atau melakukan penambahbaikan produk bagi menghadapi persaingan.  Membolehkan perniagaan terus wujud. -Keuntungan dapat memastikan perniagaan terus kekal di dalam pasaran.  Untuk membayar kos operasi dan kos over head. -Keuntungan digunakan untuk membayar gaji, bil-bil, membeli input dan membayar hutang.  Membayar faedah kepada pelabur. -Keuntungan digunakan untuk membayar faedah pinjaman bank, pinjaman dan dividen kepada pemodal/pemegang saham.
 Kepentingan Perniagaan kepada ekonomi negara.

Input – F/p & Persekitaran Umum Transformasi – Proses tambah nilai input > output Output – Barang siap / separuh siap Pemasaran – Kaedah produk sampai kepada pengguna Keuntungan – Untung daripada aktiviti perniagaan.
Cabaran masa depan

b.

c.

d. e.

f. i. ii. iii. iv. v.

Mewujudkan peluang pekerjaan. Meningkatkan pendapatan negara Menstabilkan harga barang > kurang kadar inflasi Wujud petempatan baru. Perkembang industri sokongan.
Kepentingan perniagaan kepada masyarakat.

g.

Globalisasi / dunia tanpa sempadan -Persaingan sengit (kualiti , harga , penyampaian) , mobiliti pekerja/modal, celaru budaya. Peningkatan kemajuan teknologi - perubahan produk, tempoh ke pasaran semakin pendek, perlu kemahiran teknologi , perlu modal tinggi. Peningkatan tanggungjawab sosial -batasan aktiviti komersial , desakan /tekanan pihak NGO , kerajaan, pihak berkepentingan : buruh kanakkanak ; perihatin terhadap OKU . Peningkatan system perniagaan Islam (perbankan Islam) -pematuhan syariah Kewujudan blok-blok perdagangan (Produktiviti) -ketepuan pasaran , persaingan sengit, batasan perdagangan. Sumber semakin berkurangan -batasan pengeluaran, perlukan inovasi dan kreativiti yang tinggi , meningkatkan produktiviti (meningkatkan kecekapan penggunaan sumber) Perubahan struktur demografi -kebanjiran tenaga wanita dalam pasaran memerlukan kemudahan atau suasana kerja yang berbeza daripada suasana biasa; hayat semakin panjang – ramai pekerja yang sudah “matang”.

i. ii. iii.

Sedia barang keperluan Wujud peluang pekerjaan Pembangunan masyarakat

Persekitaran Fizikal -Sumber-sumber semula jadi yang diperlukan sebagai input oleh pemasar/mendapat kesan hasil daripada aktiviti-aktiviti pemasaran. pemegang saham dan pemilik perniagaan. iv) Koperasi (Pengeluar / Pengguna / Perumahan ) -Ditubuhkansecara sukarela untuk menjaga kepentingan ahli-ahli berdasarkan kepada falsafah kerjasama. Pihak-pihak Berkepentingan 1. ii) Perkongsian (Umum/Terhad/Lelap/Nominal) -Dibentuk secara gabungan & persetujuan antara 2 @ lebih individu dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Monopoli/ P. . b) Menjadi penanda aras dan kualiti. . Pesaing . Kerajaan . b) Memberi maklumat kepada pembekal dalam meningkatkan kualiti produk.  Persekitaran Tugas / Pihak Berkepentingan. b) Memberi galakan dan insentif yang berpatutan.• Persekitaran Umum Persekitaran Ekonomi -Faktor yang mempengaruhi kuasa belian dan corak perbelanjaan pengguna. Pelanggan. dan gelagat pengguna. 4. b) Menyediakan pelbagai pilihan produk. b) Mewujudkan hubungan baik dengan pekerja. i. c) Mengatasi masalah pengangguran.  Entiti Perniagaan i) Milikan Tunggal. kegemaran. -Bank/syarikat kewangan/syarikat insurans/syarikat kad kredit yang menanggung risiko. vi. -Membuat tambahan pelaburan. -Membayar hutang dan pinjaman tepat pada masa. a) Membayar cukai. a) Memberi ganjaran dan menjaga kebajikan pekerja. Pembiaya / pemodal a) Membekal bahan mentah / khidmat sokongan untuk mengeluarkan output. c) Membekalkan kuantiti barangan yang mencukupi. lesen perniagaan dan duty stamp.Memberi bantuan kewangan seperti Bagaimana perniagaan membantu pihak2 /persekitaran a) Menyediakan barang / perkhidmatan bagi memenuhi keperluan & kehendak pengguna.  Aktiviti Perniagaan a) Industri -Aktiviti pengeluaran faktor pengeluaran untuk dijadikan sebagai input untuk mengeluarkan output (Proses tambah nilai) . b) Setia kepada sesebuah perniagaan. a) Membantu dan menggerakkan operasi perniagaan. Persekitaran politik dan perundangan -Undang-undang. -Pengguna kepada produk yang dikeluarkan Kepentingan pihak2 / persekitaran kepada perniagaan. v. c) Menyediakan kemudahan bayaran secara kredit. persepsi. b) Mematuhi undang-undang. d) Membantu dari segi tanggungjawab sosial. Pembekal -Jambatan @ orang tengah antara pihak pengeluar dengan pelanggan 3. Pekerja -Pelanggan yang paling hampir dengan perniagaan. Persekitaran Persaingan -P. a) Membeli bahan mentah daripada pembekal. e) Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Persekitaran Teknologi -Ciptaan-ciptaan baru seperti reka bentuk produk baru dan peluang pasaran baru yang dihasilkan daripada penggunaan teknologi. a) Menetapkan undang-undang dan peraturan yang digunakan oleh organisasi perniagaan. iv. P Monopolistik/ P. b) Menjamin bekalan secara berterusan dan berkualiti. Membantu memberi sumber idea supaya dapat mengeluarkan produk atau perkhidmatan yang berkualiti.Syarikat-syarikat lain yang wujud di dalam industri yang sama 5. iii) Syarikat (Berhad/Tidak Berhad) -Terdiri daripada individu-individu yang menyumbangkan modal dalam bentuk saham biasa dan bersetuju untuk berkongsi untung dengan rugi. a) Membeli barangan / perkhidmatan b) Memberi pendapatan kepada perniagaan 2. c) Membayar tepat pada masa. pemberi kredit. a) Bersaing secara sihat. Oligopoli/ P. -Sejenis perniagaan yang dimiliki dan dikawal oleh hanya seorang individu. agensi kerajaan & kumpulan pendesak yang mempengaruhi & menyekat aktiviti pelbagai organisasi & individu dalam perniagaan. Persekitaran Sosiobudaya -Institusi seperti keluarga& masyarakat yang mempengaruhi nilai. Persaingan Sempurna iii.Membayar dividen kepada pemodal 6.Mempengaruhi keputusankeputusan dan tindakan-tindakan dibuat syarikat perniagaan. ii.

c) Badan Berkanun -Perbadanan kerajaan yang ditubuhkan di bawah undang-undang tertentu. kraf tangan dan makanan. -Mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan kadar guna tenaga negara. Ekstraktif. Perkilangan. Barang Industri -Barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual semula bagi menghasilkan produk baru. ii. Barang Konsumer -Barang yang dibeli oleh pengguna akhir. insurans dan kesihatan Memberi pendapatan kepada negara.g : Perniagaan mengeluarkan susu getah  tayar. b) Menjual dan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. a) a) Primer . -E.  Masalah budaya berbeza.g : Mengeluarkan susu getah / kilang padi. c) Tertiar -Aktiviti menghasilkan produk tidak ketara / perkhidmatan. cukai dan duty stamp. e) Membangunkan peluang-peluang perniagaan. -Melalui pembayaran lesen. -E. -E. c) Kewangan -Institusi kewangan yang bertanggungjawab menyediakan modal pelaburan / modal kerja kepada syarikat-syarikat perniagaan.Organisasi milik individu @ organisasi tertentu secara persendirian yang memenuhi keperluan dan kehendak konsumer dengan mengeluarkan barangbarang dan perkhidmatan.g Pertanian. a) Sektor Swasta (badan-badan bukan kerajaan) .E. b) Sekunder -Pemprosesan bahan-bahan semula jadi / bahan mentah dari tahap primer menjadi barang siap / separuh siap. -Sumbangan perniagaan domestik:  Mewujudkan peluang pekerjaan  Mengimbangkan pendapatan penduduk tempatan. -Melalui kegiatan perusahaan huluan dapat mewujudkan industri sokongan.g : Bank / Syarikat Kewangan / Insurans / Pelaburan d) Perkhidmatan i) Faedah Kepada Orang Awam -Syarikat pengangkutan. -Eg : Ikan kepada keropok lekor.  Pertambahan tabungan negara. -Aktiviti yang menggunakan bahan-bahan yang dikeluarkan olehindustri ekstraktif sebagai input dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang akhir.  Menjimatkan tukaran asing akibat penggunaan bahan mentah tempatan. -Dengan cara menarik pelabur asing. a) b) Perdagangan -Aktiviti menyediakan barangan supaya mudah didapati oleh pembeli apabial diperlukan.  Tahap Perniagaan.  Sumbangan Perniagaan Kepada Negara.g : Perlombongan petroleum.  Peringkat Perniagaan.  Mendapat kos upah lebih murah. -E.  Mengekalkan prestasi jualan apabila pasaran tempatan sudah tepu.  Sektor Perniagaan. -E.Mengeluarkan sumber-sumber bahan mentah dari tempat asal dan di dalam bentuk yang asal. -E. Huluan -Perniagaan utama/ teras yang diwujudkan oleh sesebuah organisasi berasaskan sumber semulajadi. pertanian dan pembalakan. -Aktiviti mengeluarkan hasil sumber bahan mentah dari tanah dan laut. .  Kemampuan bersaing syarikat.  Mendapat untung lebih. c) Meningkatkan imej negara.g Pembuatan / Pemasangan a. c) Domestik -Perniagaan yang beroperasi dalam sesebuah negara dan mengeluarkan hasil keluaran untuk pasaran tempatan / domestik di negara tersebut.g : Pengangkutan. -Halangan-halangan dalam perdagangan antarabangsa:  Peraturan dan perundangan  Ketidakstabilan politik.i. d) Menjimatkan pertukaran asing. kapas dijadikan benang atau pakaian. -Sumbangan sektor antarabangsa :  Dapat memperluas pasaran produk.  Meningkatkan kemahiran tenaga kerja. b) Hiliran . -Hasil daripada tahap primer digunakan sebagai input dalam industri. d) Antarabangsa -Perniagaan yang memasarkan produknya dalam dua atau lebih negara. perikanan. -Melalui penggunaan sumber tempatan dan mengurangkan pengaliran keluar mata wang negara. komunikasi dan penyiaran ii) Profesional / Perdagangan -Syarikat peguam / Hospital.g : Pengangkutan. -Organisasi-organisasi milik kerajaan yang menawarkan pelbagai barang dan perkhidmatan kepada rakyat. -E.Aktiviti perniagaan yang diwujudkan daripada sesebuah perniagaan lain (Huluan) . b) Sektor Awam. b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful