RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh Hari Waktu Masa Matapelajaran Tahun Bilangan pelajar Bidang Teknik Tajuk Objektik

pembelajaran : 13 hb April 2010 : Selasa : 2 waktu : 1 jam (7.50 – 8.50 pagi) : Pendidikan Seni Visual : 6 Cerdik : 29 orang : Menggambar : Kolaj (guntingan dan tampalan) : Pasu Bunga (Hiasan dinding) : Diakhir pembelajaran murid akan dapat : i) Kognitif : - memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari. ii) Psikomotor : - menghasilkan lukisan kolaj sebuah pasu bunga untuk iii) Afektif : - membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri dan rakan secara kritis dan merekod pengalaman pembelajaran dalam portfolio.

hiasan dinding.

Menghargai warisan seni 2. Kekemasan dan kebersihan : Gunting. Alat/bahan/sumber calendar. majalah atau pun secara ‘real’di rumah dan di pusat membeli belah. majalah. Rujukan : 1. gam. Pengetahuan sedia ada : Murid sering melihat pasu bunga samada di televisyen. KBKK Nilai : Menjana idea. ♣ Menggunakan elemen-elemen dalam prinsip rekaan ♣ Menggunakan elemen-elemen dalam teknik kolaj.menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsur-unsur budaya tanah air melalui kegiatan seni visual.. kekemasan. Berkerjasama dalam menghasilkan hasil kerja. membuat gambaran mental.Huraian Sukatan Pelajaran Seni Visual Tahun 6 2. 4. Penggabungjalinan : ♣ Mengenal elemen-elemen dalam kraftangan penghasilan sebuah pasu tradisional dan moden. kebersihan dan mengutamakan keselamatan. kertas lukisan. . keselamatan menggunakan peralatan. ketekunan. kritis : 1. kain. berkeyakinan diri. 3. suratkhabar. Ketekunan dan teliti 5.mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama.Buku Pendidikan Seni Tahun 6 .

Guru bersoal jawab dengan murid tentang karya yang Murid memberi respon terhadap karya yang dipamerkankan ▪ Karya lukisan kolaj yang digunakan. ▪ Alatan yang di gun akan Langkah 1 (10 minit)  yang menghasilkan lukisan kolaj Meneroka teknik asas dan unsur seni dalam penghasilan lukisan kolaj. BBM/catatan ▪ Mempamerkan sebuah karya  lukisan dengan teknik kolaj.  Murid mendengar penerangan guru.  Penerangan tentang teknik kolaj dan tokoh tempatan  Guru menerangkan beberapa unsur seni seperti bentuk. Guru mempamerkan .  Murid menjawab soalan guru Set induksi (5 minit) dipamerkan. .PROSEDUR PENGAJARAN Langkah/ masa Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru  Aktiviti Murid Isi kandungan Alat.   Murid memberi respon terhadap penerangan guru.  Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan isi pelajaran. ruang imbangan dan kestabilan dalam penghasilan kolaj.  Guru mempamerkan lukisan kolaj.

Langkah 3 .  Guru mengarahkan muridmurid untuk membentuk kumpulan masing-masing. Langkah 2 (10 minit)  dengan menggunakan teknik kolaj (guntingan dan tampalan bertindih). Murid-murid berada dalam kumpulan mereka. Meneroka bahan yang akan digunakan dalam penghasilan lukisan kolaj bahan/alatan yang akan digunakan untuk menghasilkan lukisan kolaj nanti. Amir Zain odin Toko h lukis an kolaj Malaysia  Demonstrasi/Tunjuk cara menghasilkan lukisan  Guru menunjuk cara menghasilkan lukisan kolaj. Pembahagian kumpulan.   Murid memerhati dengan penuh perhatian.

 Murid mempamerkan hasil luksian kolaj di hadapan kelas  Hasil lukisan kolaj ‘pasu bunga’  Murid membuat apresiasi terhadap hasil kerja  Guru memilih beberapa contoh terbaik sebagai motivasi dan rangsangan kepada pelajar untuk aktif .(30 minit)  Murid menggunakan bahan dan teknik di dalam menghasilkan lukisan kolaj  Guru mengarahkan murid untuk menghasilkan lukisan kolaj dalam kumpulan dengan penuh teliti.  Guru membimbing setiap kumpukan dalam meghasilkan lukisan kolaj berbentuk sebuah pasu bunga mengikut kreativiti masing-masing.   Guru membimbing murid dari masa ke semasa    Penutup (5 minit) Penilaian Apresiasi Rumusan  Guru meminta setiap kumpulan membuat pembentangan ringkas tentang hasil kerja mereka yang telah siapkan.  Murid mengaplikasikan konsep dan teknik asas dalam menghasilkan lukisan kolaj (Pasu bunga)  Bahan yang digunakan oleh murid.  Murid menjalankan aktiviti dengan kreativiti masing-masing.

.dalam proses pengajaran pada masa akan datang.  Guru membuat rumusan berkenaan aktiviti yang atelah dijalankan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful