Roberval tokoh kalkulus

Ia seorang tokoh matematika asal Perancis. Nama aslinya adalah Gilles Personne, dilahirkan pada tanggal 8 Agustus 1602 di Roberval Perancis.Selanjutnya tempat kelahirannya ini menyatu dengan nama aslinya menjadi Gilles Personne de Roberval – Gilles Personne dari Roberval. Gilles Roberval mulai belajar matematika sejak berumur 14 tahun. Ia berkeliling ke seluruh pelososk Perancis menemui para ilmuwan pada jamannya. Untuk menopang hidupnya ia bekerja sebagai guru matematika. Sambil mengajar matematika di daerah yang dikunjungi, ia mendiskusikan matematika lanjut dengan para dosen matematika di tempat itu. Sebut saja yang ia temui, misalnya Fermat, Mersenne, Claude Hardy, Mydorge, Etienne Pascal, dan Blaise Pascal. Pada tahun 1632 Robervalm pada usia 30 tahun, diangkat menjadi professor filsafat di Collège Gervais di Paris. Dua tahun kemudian ia diangkat Ketua Jurusan matematika di Collège Royale. Jabatan ini sangat kompetitif dan menghendaki Roberval harus bersaing secara berkala untuk kembali menduduki jabatan itu. Ia selalu diminta mengajukan masalah matematika yang harus diselesaikan oleh pesaingnya. Ia berhasil menduduki posisi tersebut hingga akhir hayat. This was a competitive appointment and Roberval had to compete for reappointment regularly. Pada tahun 1655 ia diangkat sebagai Ketua Gassendi matematika. Jabatan ini juga ia tempat hingga meninggal dunia. Roberval merupakan salah seorang tokoh yang mengembangkan teori-teori integral. Ia menemukan cara menghitung integral berhingga dariSin x, meneliti tentang sikloida, serta menghitung panjang busur sipral (pegas). Ia juga dikenal sebagai penemu kurvakurva dalam bidang datar dan salah satu penggagas cara menemukan garis singgung sebuah kurva.

Secara kebetulan Fermat juga mempelajarinya. Namun. sesungguhnya mereka menggunakan pendekatan yang berbeda. Ambil sebagai contoh garis singgung pada parabola seperti disajikan pada Gambar dibawah Pada Gambar ini. Kelak hal serupa akan dipelajari oleh Leibniz dan Newton. Selain di bidang matematika. Robervel mencoba membahasnya dari 1630 hingga 1640. Masalah garis singgung sebuah kurva sudah dibahas sejak jaman Archimedes. kurva itu merupakan sebuah lintasan yang dibuat oleh sebuah benda yang bergerak. generalisasinya yang suka diperoleh. Karena itu. Belakang hari akan terjadi sedikit gesekan anatar kedua orang ini. Dengan metode ini Roberval dapat menentukan garis singgung dalam beberbagai kurva termasuk eliips dan sikloida. Pada prinsipnya neraca ini terdiri atas dua lengan yang berpungsi agar piring timbangan tetap mendatar. Metode Fermat yang menggunakan pendekatan Limit terbukti lebih baik. Dengan perkataan lain. serta V2 sebagai garis yang tegak luruk dengan sumbu Y (direktriknya). Garis singgung di titik P adalah V = V1 + V2.Metode yang ditemukan untuk menentukan garis singgung ini membawa dirinya menjadi salah seorang pelopor geometri kinematika. Namun demikian. setiap titik pada kurva dapat digambarkan vektor posisinya. Setiap titik pada kurva merupakan representasi posisi benda pada saat itu. Walaupun. Garis singgung di titik yang bersangkutan merupakan resultan dari vektor-vektor posisi itu. . ia juga bergerak dalam fisika. Hingga kini kita mengenalnya dengan istilah Metode Roberval. Roberval menggunakan Gerak sesaat dalam menentukan garis singgung sebuah kurva. Ia menggambarkan sebuah benda yang bergerak sepanjang kurva yang dibahas. sebuah kurva parabola yang dijalani oleh sebuah ”benda titik” yang vektor posisinya adalah V1 dan V2. Gilles Personne Roberval dapat dipandang sebagai peletak dasarnya. Ia menemukan neraca yang kini dikenal sebagai neraca Roberval. Pada saat di P posisi ’benda titik’ yang sedang bergerak itu adalah V1 sebagai baris hubung antara titik P dan fukus parabola.

20 Tokoh Matematik Tokoh Islam Matematik : Al-Khawarizmi . Nama : Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Atau juga dikenali sebagai Abu Abdullah Ahmad bin Yusoff. Tempat lahir : Bukhara Tarikh Wafat : Antara tahun 220 dan 230M.created diner keren di 01. Muhammad bin . Zaman Kegemilangan : Tahun 780-850M.

Tentera Rom tidak mengetahui siapa sebenarnya. Beliau juga dianggap sebagai “Bapa Kalkulus”.y). al-Cowarizmi. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. Egypt merupakan kota terbesar pada ketika itu. adalah mencukupi untuk melukis suatu garis lurus jika penjangnya diketahui. Pencapaian beliau yang terkenal ialah  Hukum Hidrostatik Archimedes  Mencipta Takal  Skru Archimedes  Menemui pi  Sir Isaac Newton (1642-1727) . Menurut beliau. Beliau telah diajar mengenai kalkulus. Negara Perancis pula alGorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. al-Goritmi atau al-Gorism. 2. dibunuh oleh tentera Rom. Rene’ Descartes (1596-1650) Beliau adalah pencipta bagi cabang matematik geometri koordinat. 5. Al-Amal bi’ Usturlab’ Al-Tarikh Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. Archimedes 287 – 212 sm Dilahirkan pada 287 sebelum masihi dan meninggal pada tahun 212 sebelum masihi ketika perang. 6. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri.. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. di sekolah Euklid. Beliau dikatakan mendapat idea mengenai koordinat ketika beliau sedang terbaring dan memerhatikan seekor labah-labah pada siling biliknya.Gelaran : Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. Pendidikan : Hasil Karya : 1. al-karismi. Beliau kemungkinan mendapat pendidikan di Alexandria. Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. 4. Graf dilukis pada paksi Cartesan mengandungi satu set pasangan tertib (x. 3. 7.

maka beliau menghabiskan masa lapangnya dengan merekacipta berbagai permainan seperti lelayang bertanglung. Jerman dan meninggal dunia pada 23 Feb 1855 di Göttingen. Hanover . Beliau banyak membuat kajian terhadap logik dan kebarangkalian. Jerman. Beliau mengembangkan lagi idea George Boole mengenai logik dengan mencipta gambarajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set. hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdana . Minatnya bertambah apabila membaca buku tulisan George Boole dan De Morgan.Dilahirkan pada 1642 di sebuah keluarga petani di jajahan Lincoln. Johann Carl Friedrich Gauss Beliau dilahirkan pada 30 April 1777 di Brunswick. apabila dia mengira jumlah nombor 1-100 dengan cepat menyedari bahawa kiraan nombornya adalah 50 pasang dan setiap satunya ialah 101. England. jam kayu dan jam matahari. roda yang dipusingkan oleh air. Beliau banyak memberi sumbangan di dalam bidang Matematikdan astronimi. arithmetik-geometrik. Pencapaian  Hukum Newton  Teorem binomial John Venn (1834-1923) John Venn dilahirkan pada 4 August 1834 di Hull. England. Yorkshire. Semasa kecil beliau tidak dapat bermain permainan kasar kerana badannya tidak cukup kuat. England dan meninggal pada 4 April 1923 di Cambridge. Kepintarannya terserlah seawal 7 tahun. Antara pencapaiannya ialah :  Menemui Hukum Bode iaitu teorem binomial.

. Al-Biruni merupakan ahli falsafah.6 km Al-Battani (850-929) Al-Battani atau Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah adalah bapa trigonometri dan dilahirkan di Battan. Al-Biruni telah membincangkan teori putaran bumi tanpa paksinya yang sendiri. Al-Biruni (973-1050) Nama sebenarnya ialah Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Beliau putera Arab dan juga pemerintah Syria. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Khwarazm (sekarang dikenali sebagai KaraKalpakskaya. Damsyik. fizik dan ahli matematik. Al-Biruni juga telah menggunakan kaedah Matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia. Selama 600 tahun sebelum Galgeo. Afganistan). Beliau dilahirkan pada 15 September 973 di Kath. ahli geografi. Uzbekistan) dan meninggal dunia pada 13 Dec 1048 di Ghazna (sekarang dikenali sebagai Ghazni. Beliau berjaya meletakkan trigonometri pada tahap yang tinggi dan merupakan orang pertama yang menghasilkan jadual cotangents Al-Khawarizmi (780 – 850) Nama penuhnya ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dan dikenali sebagai bapa algebra. astronomi. Beliau juga adalah orang yang pertama menyatakan bahawa jejari bumi ialah 6339. Pembinaan 17-gon(poligon) menggunakan pembaris dan kompas. Al-Battani diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor.

Malah beliau juga menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalah algebra. Pengklasifikasian persamaan yang dilakukan oleh Omar Khayyam adalah berasaskan kerumitan sesuatu persamaan. Terjemahan ini digunakan di seluruh dunia sehinggalah kurun ke-16 Omar Khayyam (1048-1131) Nama sebenarnya ialah Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam dan dilahirkan pada 18 Mei 1048 dan meninggal dunia pada 4 dec 1131. Omar Khayyam telah mengenal pasti 13 jenis bentuk persamaan kiub. Sumbangan terbesar Omar Khayyam ialah dalam bidang Algebra. Dalam bidang geometri pula. Gerard of Cremona dan Roberts of Chester telah menterjemahkan buku algebra Al-Khawarizmi ke dalam bahasa Latin. Perbaikan dan Pengurangan) dan Algebra. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuat khemah. . Pada kurun ke-12. Beliau pernah membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ke tiga. beliau banyak membuat kajiankajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari. Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh Omar Khayyam adalah bersifat geometrikal. Ini termasuklah penyelesaian geometrik bagi persamaan kiub dan sebahagian daripada penyelesaian kebanyakan persamaan lain.Antara buku-buku terkenal hasil tulisan beliau ialah Hisab AlJabr wal Mugabalah (Buku Pengiraan. Bukunya `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila’ adalah karya agungnya dalam bidang algebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra.

” Salah satu hasil kerja al-Khazin iaitu Zij al-Safa’ih telah dinobatkan sebagai satu kejayaannya yang terbaik dalam kerja lapangan yang akhirnya menjadi bahan rujukan utama saintis lain. Di sana.Jalali. Lebih dikenali sebagai al-Khazin dan merupakan ahli astronomi dan matematik terkenal pada zamannya. Perdana Menteri Rayy yang dilantik oleh Adud ad-Dawlah meminta al-Khazin mengukur sudut tidak tepat gerhana iaitu sudut di mana permukaan rata atau datar yang muncul pada matahari untuk bergerak ke arah garisan Khatulistiwa di bumi. Al-Khazin merupakan salah seorang saintis yang tinggal di bandar dikenali.Beliau juga pernah diarahkan oleh Sultan Saljuq – Malikshah Jalal al-Din untuk bekerja di balai cerap. . z. y. Rayy. Pada tahun 959 atau 960 Masehi. alKhujandi. Selepas pengukuran dilakukan. beliau ditugas untuk menentukan kalendar solat yang tepat. Al Khazin (900-971) ABU Jafar Muhammad ibn al-Hasan Khazin lahir pada tahun 900 Masehi di Khurasan yang terletak di timur Iran. Al-Khujandi mendakwa berjaya membuktikan bahawa x3 + y3 = z3 adalah mustahil untuk semua nombor x. Khayyam berjaya memperkenalkan kalendar yang hampirhampir tepat dan dinamakan Al-Tarikh-al. al-Khazin berkata: “Saya menggunakan cincin yang saiznya kira-kira empat meter untuk mengukurnya. Kerja itu menggambarkan peralatan astronomi dan salinannya telah dibuat di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. Hasil kerja al-Khazin dikatakan banyak dipengaruhi oleh motivasi yang diterimanya daripada ahli Matematik.

Lebih dari prestasi ilmiahnya. Produktivitasnya sangat hebat sehingga Academy Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy. Pieree Fermat. Karena kesehatannya yang buruk ia dinasehatkan untuk memusatkan pikiran pada matematika. ia menjabat mahaguru di Ecole Polytechnique. ia mulai mempelajari geometri.Selain itu. Nama segitiga Pascal diberikan kepada susunan bilangan yang terdiri dari koefisien-koefisien binomial. Blaise Pascal memberikan sumbangan-sumbangan kepada kalkulus. dengan roda yang diputar dengan tangan adalah leluhur primitif dari kalkulator elektronika dan komputer yang kita kenal saat ini. Penseesnya adal kesusastraan klasik yang amat besar. Berikut adalah beberapa ilmuan yang berperan penting dalam sejarah perkembangan matematika: 1. Gagasannya ini mempengaruhi Leibniz dan melalui dia penemuan kalkulus. Sementara ia berpikir bahwa hanya penalaran dalam ilmu dan matematika. Konsep-konsep matematika terlahir dari pemikiran-pemikiran para ilmuan matematika. Pada usia 19 tahun ia menciptakan mesin penambahan yang pertama. matahari bergerak dalam satu pusingan yang berpusatkan bumi ILMUAN MATEMATIKA SEPANJANG HAYAT Matematika merupakan ilmu dasar yang konsepnya selalu digunakan dalam berbagai sendi kehidupan. ia mengatakan bahwa misteri dari keyakinan tersembunyi dari penalarandan seharusnya diterima pada Injil. Sumbangan-sumbangan matematisnya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya. Perancis. di bidang inilah ia membuat sumbangan matematis yang terbesar. Al-Khazin yang tidak setuju dengan model itu mengusulkan satu model yang mana menurut beliau. Dalam analisis akhir. Pada usia 12 tahun. . Augustin-Louis-Cauchy Augustin-Louis-Cauchy lahir di Paris dan di didik di Ecole Polytechnique. Sorbone dan College de France. Pascal akan meminta dengan tegas bahwa keyakinan lebih tinggi daripada penalaran. Bersama orang sebangsanya. Beliau adalah anak yang sering sakit-sakitan yang selalu diganggu oleh kesehatan buruk selama hidupnya yang singkat itu. al-Khazin telah mengusulkan model solar yang berbeza daripada Ptolemy. Blaise Pascal Pascal lahir di Clermont. memahaminya dan pada akhirnya menemukan konsep-konsep ilmu matematika itu sendiri. Beliau mempunyai pendapat yang berbeza mengenai model solar yang dikemukakan oleh Ptolemy yang menyatakan bahawa pergerakan matahari adalah mengikut kitaran seragam yang bukan berpusatkan bumi. Ilmuan-ilmuan ini mempelajari gejala-gejala. Selama karirnya. 2. Alat ini. ia diberi penghargaan dengan perintisan pengkajian serius tentang teori probabilitas. Pascal diabadikan oleh tulisan-tulisan keagamaannya.

ian membujuk ibu Newton untuk memberangkatkannya ke Trinity College dari Universitas Cambridge. Pieree Fermat (1601-1665) ia diberi pujian denga gabungan tersebut yang saat ini kita sebut geometri analitik atau geometri koordinat. Walaupun Kalkulus diciptakan pada akhir abad ke 17. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie yang diterbitkan tahun 1637. Keimanannya dalam beragama mengantarnya mensponsori kerja sosial untuk ibu-ibu tanpa nikah dan narapidana. Tidak terdapat kejeniusan yang dapat dibandingkan penuh dalam sejarah ilmu. Ayahnya mengirimknya kesekolah Jesuit pada imur delapan tahun. sesaat setelah diwisuda dari Trinity. Dalam waktu singkat. Newton pulang untuk menghindari wabah penyakit pes 1664-1665. Descrates diijikan mengahabiskan waktu paginya belajar di tempat tidur. Ia juga penemu biologi modern. Ia bosan dengan sekolah. . Abel dan Bolzano) mengadakan ketelitian baku. penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy. sejak Januari 1665. Barrow melihat didalam Newton kemampuan yang lebih dari dirinya dan menyerahkan kemahaguruannya kepada Newton pada waktu Newton berusia 26 tahun. 1642. Di dalamnya. lebih senang membuat layangan. roda air. Issac Newton Lahir pada keluarga petani Inggris pada hari natal. Ia mencintai puisi dan mengarang suatu naskah dala ilmu persajakan bahasa Yahudi. Newton menemukan teorema binomial umum. ia menekuni masalahmasalah matematika dan ilmu yang terkemuka. karena hanya sekali sistem semesta dapat dikembangkan. Penyelidikan itu mengantarnya ke matematika yang ia simpulkan sebagai saran pengembangan kebenaran di segala bidang. Pada umur 20 tahun ia mendapat gelar sarjana hukum dan selanjutnya menjalani kehidupan tuan yang terhormat. suatu kebiasaan yang dipandangnya berguna sehingga dilanjutkan sepanjang hidupnya. Seorang paman pertama kali mengenali bakat luar biasa anak tersebut. Issac Newton sebagai seoarng pemuda remaja memperlihatkan sedikit harapan akademis. Selama 18 bulan. Kepada Cauchy kita berhutang pemikiran pembearian dasar kalkulus pada definisi yang jelas tentang konsep limit. yang lumayan kekayaanya. seorang pakar ilmu agama dan mahaguru matematika. dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya (Gauss. Perancis putra dari seorang ahli hukum. Ia meninggal sebagai seorang terhormat pada usia 85 tahun dan dimakamkan dengan kebesaran bangsanya di Westminster Abbey. ia mengasingkan diri ke Italia untuk beberapa tahun dan mengajar di beberapa institut keagamaan di Paris sampai sumpah kesetiaan dihapuskan setelah revolusi 1848. Cauchy mempunyai perhatian luas. ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. Lagrange memuji bahwa Newtonlah jenius terbesar yang pernah hidup dan yang paling mujur. Ia pergi ke Swedia diundang untuk mengajari Ratu Christina dimana ia meninggal karena Pnemonia pada tahun 1850. teori warnawarna dan hukun gravitasi universal. 3. menjalani tugas militer beberapa tahun dan tnggal beberapa waktu di Paris dan kemudian di Belanda. Disana ia terkena pengaruh Issac Barrow. Sebelum itu.Cauchy seorang pemeluk Katolik saleh dan pengikut Raja yang patuh. elemen dari kalkulus diferensial maupun integral. Dengan menolak bersumpah setia kepada pemerintah Perancis yang berkuasa pada tahun 1830. Rene Descates Rene Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern pertama yang besar. Newton adalah seorang pemeluk agama yang saleh dan dikatakan telah memberika waktu yang sama banyaknya untuk mempelajari Injil dan untuk matematika. ahli fisika dan matematika. Sama seperti banyak ilmuan pada umumnya. Descrates menyelidiki suatu metode berpikir yang umum pada pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu. Descrates lahir di Touraine. 4. Bersama dengan seorang Perancis. namun karena kesehatannya yang kurang baik. jam dan pekakas lainnya. Semua buku-buku ajar modern mengikuti paling sedikit pada intinya.

setelah itu ia tinggal di Gottingen untuk mengajar. karena meskipun Newton dan Leibniz mempunyai suatu versi mengenai integral dan mengetahui teorema dasar kalkulus namun Riemannlah yang memberikan definisi modern tentang integral tentu. Tetapi karyanya mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Ia tidak memiliki waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak ilmuan lain. Hidupnya singkat. Gauss. Swiss. Disana ia terkena pengaruh W. Keturunan Yunani. Archimedes Archimedes dari syracuse. Georg Friedrich Bernhard Riemann Bernhard Riemann menerima pendidikan dini dari ayahnya. Ia telah memberi sumbangan pada kalkulus fungfi transeden ( bukan aljabar). Pada tahun 1851 ia menerima Ph. . Ia dikatakan telah meminta kepada teman-temannya agar diatas batu nisannya diletakkan sebuah bola yang berisi tabung berukir.5. ia mengetahui dalam hati rumus-rumus trigonometri dan analisis. Riemann memberi sumbangan yang cukup berarti bagi ilmu matematika. volume dan luas permukaan bola dan volume kerucut dan benda-benda putar lainnya. Ia menjabat di Universitas Basel. Beruntung untuk matematika. Ia menciptakan sekrup Archimedes untuk memompa air. 6. ia menerima pendidikan di Alexandria. seorang pendeta protestan Jerman. Lahir di dekat Basel. luas elips. dan Berlin Academy of Sciences. ia bermaksud mempelajari ilmu agama dan ilmu bahasa. St. matematikawan terbesar saat itu. Sebagian disebabkan oleh daya ingat yang ajaib. ditulisi dengan hasil bagi volume bola dan tabung tersebut. Leonhard Euler Leonhard Euler. Dikatakan bahwa ian telah mengerjakan suatu perhitungan samapai 50 posisi desimal didalam kepalanya. 7. luas dari potongan parabol. Minat Euler terentang di semua matematika dan fisika. hanya 39 tahun. Pada masanya sendiri ia terkenal sebagai pencipta dan seorang ilmuan praktis. pusat pengajaran dan kebudayaan Yunani. Khususnya ia memperkenalkan e sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli. Makalah-malakah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks memprakarsai studi mendalam dari apa yang sekarang ini disebut topologi. Peterburg Academy of Sciences. Seseorang tidak perlu menginginkan guru yang lebih baik.D di bawah Gauss. Sumbangansumbangannya antara lain adalah rumus luas lingkaran. memperlihatkan bahwa e e2 adalah tak rasional dan menemukan hubungan luar biasa e1π = -1 Kebutaan selama 17 tahun terakhir dari hidupnya nampaknya tidak menghambat karyanya. Oleh karena itu untuk menghormatinya disebutlah integral Riemann. tulisan-tulisannya yang terbaik dan pukirannya yang paling tajam dicurahkan kebagian dari matematika yang sekarang dikenal sebagai kalkulus integral. ia menemukan cara untuk memutuskan apakah mahkota raja terbuat dari emas tanpa meleburnya. ia memilih Universitas Gittingen yang telah dan selama 100 tahun berikutnya menjadi pusat matematika dunia. ia membangun sebuah model mekanis yang meniru gerakan bulan dan planet-planet dan untuk memuaskan raja syrause. tokoh matematika dominan pada abad ke-18 yang paling subur sepanjang masa. Pada waktu ia memasuki pendidikan tinggi tahun 1946. Penemuan-penemuan dan perkakas-perkakas praktis untuk Archimedes hanyalah hiburan belaka. seorang fisikawan kelas satu. dan Karl F. ditambah banyak puisi dan seluruh Aeneid. ia menyatakan “berikan saya tempat untuk berdiri dan saya akan gerakkan bumi”. tanpa diragukan merupakan matematikawan terbesar dari zaman purbakala.E Weber.(prinsip apung archimedes). ia belajar kepada orang sebangsanya Johann Bernoulli dan telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. dan dalam geometri memulai perkembangannya yang memuncaka tahun 50 kemudian dalam teori Relativitas Einstein. Ia meninggal karena TBC 15 tahun kemudian.

Leibniz mencari suatu metode universal dengan mana ia dapat memperoleh pengetahuan dan memahami kesatuan sifat-sifat dasarnya. Kepadanya kita berhutang nama-nama kalkulus integral dan kalkulus diferensial. dengan sedikit bakat matematis dan lebih banyak uang. Salah satu keinginan besarnya adalah mendamaikan keyakinan katolik dan protestan. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus. Usaha-usaha Leibniz untuk mendamaikan hanya semakin melibatkannya dalam percekcokkan tersebut. Lahir dari orangtua bangsawan Perancis. Jerman. Setelah kematiannya. De I’Hopital Merupakan salah satu sinar yang kurang cemerlang dari cakrawala matematis dan ia tetap diabadika oleh suatu hasil yang dikenal dengan namanya ( Aturan I’Hopital). seorang pakar dalam hukum. Johann akan menghaki hasil-hasil yang ditemukan oleh saudaranya dan Jacques akan memberikan reaksi serupa. Leonhard Euler. deret tak terhingga. A. termasuk titiktitik balik. geologis. walaupun mereka tetap berkomunikasi satu sama lain dan dengan Leibniz tentang matematika. Johann dan saudaranya Jacques. Johann Bernoulli. Kedua bersaudara tersebut bersaing dengan penuh semangat dan sering dengan sengit demi pengakuan. diterbitkan tahun 1696. Bernoulli mencoba untuk menuntut penemuannya sebagai miliknya tetapi bukti kurang cukup hingga tahun 1955 surat-surat antara Bernoulli dan I’hopital ynag berisi rencana ini ditemukan yang akhirnya membenarkan tuntutan Bernoulli. Lahir di Leipzig. agama. ia membagi penghargaan untuk penemuan kalkulus. Seperti Descrates yang karyanya ia pelajari. kesusastraan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692. tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1742 dan tentang kalkulus diferensial sampai tahun 1924. Sebagai penggantinya pada tahun 1696. dan teknik-teknik pengintegralan. sama halnya seperti lambang baku dy/dx dan untuk turunan dan integral. A. Bersama dengan Issac Newton. Paling sedikit delapan orang matematikawan abad ke-18 yang terkemuka mempunyai nama Swiss-Bernoulli. Sumbangan I’Hopital antara lain buku pelajaran pertama tentang kalkulus diferensial. merupakan perintis-perintis terpenting dalam kalkulus. De I’Hopital mahasiswa Johann menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. setelah Newton dan leibniz.ebih hasil tersebut bukan miliknya melainkan gurunya. Bentuknya diubah sedikit dengan karya gurunya. ia setuju untuk menunjang Johann Bernoulli jika yang belakangan ini menerbitkan penemuan Bernoulli. Johann Bernoulli Johann Bernoulli mungkin yang paling terkenal dari sebuah keluarga matematikawan yang produktif. Buku ini memakai sejenis bahasa yang biasa pada semua pekerja dini dalam kalkulus yaitu bahasa tentang hal yang sangat kecil. . Gottfried Wilhelm Leibniz Leibniz merupakan seorang jenius universal. politik. panjang kurva-kurva. filsafat. 10.8. sejarah dan matematika. 9. Lebih-. Guillaume F. Mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat pada mahasiswanya yang lain dan yang lebih terkenal. Mungkin Leibnizlah pencipta lambang-lambang matematis terbesar. Guillaume F. ia mendaftar di Universitas Leipzig dan mendapt gelar Doktor dari Universitas Altdorf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful