Roberval tokoh kalkulus

Ia seorang tokoh matematika asal Perancis. Nama aslinya adalah Gilles Personne, dilahirkan pada tanggal 8 Agustus 1602 di Roberval Perancis.Selanjutnya tempat kelahirannya ini menyatu dengan nama aslinya menjadi Gilles Personne de Roberval – Gilles Personne dari Roberval. Gilles Roberval mulai belajar matematika sejak berumur 14 tahun. Ia berkeliling ke seluruh pelososk Perancis menemui para ilmuwan pada jamannya. Untuk menopang hidupnya ia bekerja sebagai guru matematika. Sambil mengajar matematika di daerah yang dikunjungi, ia mendiskusikan matematika lanjut dengan para dosen matematika di tempat itu. Sebut saja yang ia temui, misalnya Fermat, Mersenne, Claude Hardy, Mydorge, Etienne Pascal, dan Blaise Pascal. Pada tahun 1632 Robervalm pada usia 30 tahun, diangkat menjadi professor filsafat di Collège Gervais di Paris. Dua tahun kemudian ia diangkat Ketua Jurusan matematika di Collège Royale. Jabatan ini sangat kompetitif dan menghendaki Roberval harus bersaing secara berkala untuk kembali menduduki jabatan itu. Ia selalu diminta mengajukan masalah matematika yang harus diselesaikan oleh pesaingnya. Ia berhasil menduduki posisi tersebut hingga akhir hayat. This was a competitive appointment and Roberval had to compete for reappointment regularly. Pada tahun 1655 ia diangkat sebagai Ketua Gassendi matematika. Jabatan ini juga ia tempat hingga meninggal dunia. Roberval merupakan salah seorang tokoh yang mengembangkan teori-teori integral. Ia menemukan cara menghitung integral berhingga dariSin x, meneliti tentang sikloida, serta menghitung panjang busur sipral (pegas). Ia juga dikenal sebagai penemu kurvakurva dalam bidang datar dan salah satu penggagas cara menemukan garis singgung sebuah kurva.

Setiap titik pada kurva merupakan representasi posisi benda pada saat itu. generalisasinya yang suka diperoleh. Ia menemukan neraca yang kini dikenal sebagai neraca Roberval. Secara kebetulan Fermat juga mempelajarinya. sesungguhnya mereka menggunakan pendekatan yang berbeda. Garis singgung di titik P adalah V = V1 + V2. Namun demikian. ia juga bergerak dalam fisika. kurva itu merupakan sebuah lintasan yang dibuat oleh sebuah benda yang bergerak. Karena itu.Metode yang ditemukan untuk menentukan garis singgung ini membawa dirinya menjadi salah seorang pelopor geometri kinematika. serta V2 sebagai garis yang tegak luruk dengan sumbu Y (direktriknya). sebuah kurva parabola yang dijalani oleh sebuah ”benda titik” yang vektor posisinya adalah V1 dan V2. Robervel mencoba membahasnya dari 1630 hingga 1640. Metode Fermat yang menggunakan pendekatan Limit terbukti lebih baik. Masalah garis singgung sebuah kurva sudah dibahas sejak jaman Archimedes. setiap titik pada kurva dapat digambarkan vektor posisinya. Selain di bidang matematika. Pada saat di P posisi ’benda titik’ yang sedang bergerak itu adalah V1 sebagai baris hubung antara titik P dan fukus parabola. Pada prinsipnya neraca ini terdiri atas dua lengan yang berpungsi agar piring timbangan tetap mendatar. Belakang hari akan terjadi sedikit gesekan anatar kedua orang ini. . Garis singgung di titik yang bersangkutan merupakan resultan dari vektor-vektor posisi itu. Gilles Personne Roberval dapat dipandang sebagai peletak dasarnya. Ia menggambarkan sebuah benda yang bergerak sepanjang kurva yang dibahas. Dengan perkataan lain. Dengan metode ini Roberval dapat menentukan garis singgung dalam beberbagai kurva termasuk eliips dan sikloida. Kelak hal serupa akan dipelajari oleh Leibniz dan Newton. Hingga kini kita mengenalnya dengan istilah Metode Roberval. Ambil sebagai contoh garis singgung pada parabola seperti disajikan pada Gambar dibawah Pada Gambar ini. Walaupun. Namun. Roberval menggunakan Gerak sesaat dalam menentukan garis singgung sebuah kurva.

Muhammad bin .created diner keren di 01.20 Tokoh Matematik Tokoh Islam Matematik : Al-Khawarizmi . Nama : Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Zaman Kegemilangan : Tahun 780-850M. Atau juga dikenali sebagai Abu Abdullah Ahmad bin Yusoff. Tempat lahir : Bukhara Tarikh Wafat : Antara tahun 220 dan 230M.

4. al-karismi. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. 5. adalah mencukupi untuk melukis suatu garis lurus jika penjangnya diketahui. dibunuh oleh tentera Rom. di sekolah Euklid.Gelaran : Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi.. 6. al-Goritmi atau al-Gorism. Beliau dikatakan mendapat idea mengenai koordinat ketika beliau sedang terbaring dan memerhatikan seekor labah-labah pada siling biliknya. Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. 3. Pencapaian beliau yang terkenal ialah  Hukum Hidrostatik Archimedes  Mencipta Takal  Skru Archimedes  Menemui pi  Sir Isaac Newton (1642-1727) . Tentera Rom tidak mengetahui siapa sebenarnya. Rene’ Descartes (1596-1650) Beliau adalah pencipta bagi cabang matematik geometri koordinat. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. Egypt merupakan kota terbesar pada ketika itu. al-Cowarizmi. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. Beliau telah diajar mengenai kalkulus. Beliau kemungkinan mendapat pendidikan di Alexandria. Archimedes 287 – 212 sm Dilahirkan pada 287 sebelum masihi dan meninggal pada tahun 212 sebelum masihi ketika perang.y). Beliau juga dianggap sebagai “Bapa Kalkulus”. Graf dilukis pada paksi Cartesan mengandungi satu set pasangan tertib (x. Al-Amal bi’ Usturlab’ Al-Tarikh Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. Negara Perancis pula alGorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. Pendidikan : Hasil Karya : 1. 7. 2. Menurut beliau.

England. jam kayu dan jam matahari. Jerman. Antara pencapaiannya ialah :  Menemui Hukum Bode iaitu teorem binomial. England dan meninggal pada 4 April 1923 di Cambridge. Minatnya bertambah apabila membaca buku tulisan George Boole dan De Morgan. maka beliau menghabiskan masa lapangnya dengan merekacipta berbagai permainan seperti lelayang bertanglung. England. hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdana . Beliau banyak membuat kajian terhadap logik dan kebarangkalian. Hanover . Jerman dan meninggal dunia pada 23 Feb 1855 di Göttingen. Pencapaian  Hukum Newton  Teorem binomial John Venn (1834-1923) John Venn dilahirkan pada 4 August 1834 di Hull. Beliau banyak memberi sumbangan di dalam bidang Matematikdan astronimi. apabila dia mengira jumlah nombor 1-100 dengan cepat menyedari bahawa kiraan nombornya adalah 50 pasang dan setiap satunya ialah 101.Dilahirkan pada 1642 di sebuah keluarga petani di jajahan Lincoln. Beliau mengembangkan lagi idea George Boole mengenai logik dengan mencipta gambarajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set. Kepintarannya terserlah seawal 7 tahun. Yorkshire. roda yang dipusingkan oleh air. Semasa kecil beliau tidak dapat bermain permainan kasar kerana badannya tidak cukup kuat. Johann Carl Friedrich Gauss Beliau dilahirkan pada 30 April 1777 di Brunswick. arithmetik-geometrik.

Beliau dilahirkan pada 15 September 973 di Kath. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Afganistan). Selama 600 tahun sebelum Galgeo. ahli geografi. Al-Biruni telah membincangkan teori putaran bumi tanpa paksinya yang sendiri. Beliau berjaya meletakkan trigonometri pada tahap yang tinggi dan merupakan orang pertama yang menghasilkan jadual cotangents Al-Khawarizmi (780 – 850) Nama penuhnya ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dan dikenali sebagai bapa algebra. astronomi. Al-Biruni merupakan ahli falsafah. Al-Biruni (973-1050) Nama sebenarnya ialah Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. fizik dan ahli matematik. Beliau putera Arab dan juga pemerintah Syria. Al-Biruni juga telah menggunakan kaedah Matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia. . Al-Battani diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor. Pembinaan 17-gon(poligon) menggunakan pembaris dan kompas. Khwarazm (sekarang dikenali sebagai KaraKalpakskaya. Beliau juga adalah orang yang pertama menyatakan bahawa jejari bumi ialah 6339. Uzbekistan) dan meninggal dunia pada 13 Dec 1048 di Ghazna (sekarang dikenali sebagai Ghazni.6 km Al-Battani (850-929) Al-Battani atau Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah adalah bapa trigonometri dan dilahirkan di Battan. Damsyik.

Bukunya `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila’ adalah karya agungnya dalam bidang algebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra. Dalam bidang geometri pula. beliau banyak membuat kajiankajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari. Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh Omar Khayyam adalah bersifat geometrikal. Ini termasuklah penyelesaian geometrik bagi persamaan kiub dan sebahagian daripada penyelesaian kebanyakan persamaan lain. Sumbangan terbesar Omar Khayyam ialah dalam bidang Algebra. Malah beliau juga menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalah algebra. Pada kurun ke-12. Pengklasifikasian persamaan yang dilakukan oleh Omar Khayyam adalah berasaskan kerumitan sesuatu persamaan. Gerard of Cremona dan Roberts of Chester telah menterjemahkan buku algebra Al-Khawarizmi ke dalam bahasa Latin. Perbaikan dan Pengurangan) dan Algebra. Omar Khayyam telah mengenal pasti 13 jenis bentuk persamaan kiub. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuat khemah. Terjemahan ini digunakan di seluruh dunia sehinggalah kurun ke-16 Omar Khayyam (1048-1131) Nama sebenarnya ialah Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam dan dilahirkan pada 18 Mei 1048 dan meninggal dunia pada 4 dec 1131. .Antara buku-buku terkenal hasil tulisan beliau ialah Hisab AlJabr wal Mugabalah (Buku Pengiraan. Beliau pernah membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ke tiga.

y. Perdana Menteri Rayy yang dilantik oleh Adud ad-Dawlah meminta al-Khazin mengukur sudut tidak tepat gerhana iaitu sudut di mana permukaan rata atau datar yang muncul pada matahari untuk bergerak ke arah garisan Khatulistiwa di bumi.” Salah satu hasil kerja al-Khazin iaitu Zij al-Safa’ih telah dinobatkan sebagai satu kejayaannya yang terbaik dalam kerja lapangan yang akhirnya menjadi bahan rujukan utama saintis lain. Rayy. Al-Khazin merupakan salah seorang saintis yang tinggal di bandar dikenali. Kerja itu menggambarkan peralatan astronomi dan salinannya telah dibuat di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. Al Khazin (900-971) ABU Jafar Muhammad ibn al-Hasan Khazin lahir pada tahun 900 Masehi di Khurasan yang terletak di timur Iran.Jalali. beliau ditugas untuk menentukan kalendar solat yang tepat. Hasil kerja al-Khazin dikatakan banyak dipengaruhi oleh motivasi yang diterimanya daripada ahli Matematik. Lebih dikenali sebagai al-Khazin dan merupakan ahli astronomi dan matematik terkenal pada zamannya.Beliau juga pernah diarahkan oleh Sultan Saljuq – Malikshah Jalal al-Din untuk bekerja di balai cerap. Selepas pengukuran dilakukan. Khayyam berjaya memperkenalkan kalendar yang hampirhampir tepat dan dinamakan Al-Tarikh-al. Pada tahun 959 atau 960 Masehi. Al-Khujandi mendakwa berjaya membuktikan bahawa x3 + y3 = z3 adalah mustahil untuk semua nombor x. . al-Khazin berkata: “Saya menggunakan cincin yang saiznya kira-kira empat meter untuk mengukurnya. z. alKhujandi. Di sana.

Bersama orang sebangsanya. Karena kesehatannya yang buruk ia dinasehatkan untuk memusatkan pikiran pada matematika. ia menjabat mahaguru di Ecole Polytechnique. Pada usia 19 tahun ia menciptakan mesin penambahan yang pertama. memahaminya dan pada akhirnya menemukan konsep-konsep ilmu matematika itu sendiri. . Konsep-konsep matematika terlahir dari pemikiran-pemikiran para ilmuan matematika. Blaise Pascal Pascal lahir di Clermont. Nama segitiga Pascal diberikan kepada susunan bilangan yang terdiri dari koefisien-koefisien binomial. Beliau adalah anak yang sering sakit-sakitan yang selalu diganggu oleh kesehatan buruk selama hidupnya yang singkat itu. Produktivitasnya sangat hebat sehingga Academy Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy. Augustin-Louis-Cauchy Augustin-Louis-Cauchy lahir di Paris dan di didik di Ecole Polytechnique. di bidang inilah ia membuat sumbangan matematis yang terbesar. Penseesnya adal kesusastraan klasik yang amat besar. Perancis. Pada usia 12 tahun. al-Khazin telah mengusulkan model solar yang berbeza daripada Ptolemy. Blaise Pascal memberikan sumbangan-sumbangan kepada kalkulus. Lebih dari prestasi ilmiahnya. matahari bergerak dalam satu pusingan yang berpusatkan bumi ILMUAN MATEMATIKA SEPANJANG HAYAT Matematika merupakan ilmu dasar yang konsepnya selalu digunakan dalam berbagai sendi kehidupan. Pascal diabadikan oleh tulisan-tulisan keagamaannya. Al-Khazin yang tidak setuju dengan model itu mengusulkan satu model yang mana menurut beliau. ia mulai mempelajari geometri. Sorbone dan College de France. Gagasannya ini mempengaruhi Leibniz dan melalui dia penemuan kalkulus. Ilmuan-ilmuan ini mempelajari gejala-gejala.Selain itu. dengan roda yang diputar dengan tangan adalah leluhur primitif dari kalkulator elektronika dan komputer yang kita kenal saat ini. Alat ini. ia mengatakan bahwa misteri dari keyakinan tersembunyi dari penalarandan seharusnya diterima pada Injil. Beliau mempunyai pendapat yang berbeza mengenai model solar yang dikemukakan oleh Ptolemy yang menyatakan bahawa pergerakan matahari adalah mengikut kitaran seragam yang bukan berpusatkan bumi. Berikut adalah beberapa ilmuan yang berperan penting dalam sejarah perkembangan matematika: 1. Dalam analisis akhir. Selama karirnya. Pieree Fermat. Pascal akan meminta dengan tegas bahwa keyakinan lebih tinggi daripada penalaran. ia diberi penghargaan dengan perintisan pengkajian serius tentang teori probabilitas. Sumbangan-sumbangan matematisnya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya. 2. Sementara ia berpikir bahwa hanya penalaran dalam ilmu dan matematika.

yang lumayan kekayaanya. teori warnawarna dan hukun gravitasi universal. Descrates menyelidiki suatu metode berpikir yang umum pada pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie yang diterbitkan tahun 1637. jam dan pekakas lainnya. Newton pulang untuk menghindari wabah penyakit pes 1664-1665. Descrates lahir di Touraine. lebih senang membuat layangan. 1642. Ia juga penemu biologi modern. Ia bosan dengan sekolah. Ia pergi ke Swedia diundang untuk mengajari Ratu Christina dimana ia meninggal karena Pnemonia pada tahun 1850. Perancis putra dari seorang ahli hukum. Rene Descates Rene Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern pertama yang besar. Bersama dengan seorang Perancis. ahli fisika dan matematika. seorang pakar ilmu agama dan mahaguru matematika. sejak Januari 1665. Ia meninggal sebagai seorang terhormat pada usia 85 tahun dan dimakamkan dengan kebesaran bangsanya di Westminster Abbey. Issac Newton Lahir pada keluarga petani Inggris pada hari natal. Keimanannya dalam beragama mengantarnya mensponsori kerja sosial untuk ibu-ibu tanpa nikah dan narapidana. sesaat setelah diwisuda dari Trinity. menjalani tugas militer beberapa tahun dan tnggal beberapa waktu di Paris dan kemudian di Belanda. ian membujuk ibu Newton untuk memberangkatkannya ke Trinity College dari Universitas Cambridge. 3. 4. Newton menemukan teorema binomial umum. Descrates diijikan mengahabiskan waktu paginya belajar di tempat tidur. Ia mencintai puisi dan mengarang suatu naskah dala ilmu persajakan bahasa Yahudi. Selama 18 bulan. ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. . Lagrange memuji bahwa Newtonlah jenius terbesar yang pernah hidup dan yang paling mujur. ia menekuni masalahmasalah matematika dan ilmu yang terkemuka. Dalam waktu singkat. Di dalamnya. Abel dan Bolzano) mengadakan ketelitian baku. elemen dari kalkulus diferensial maupun integral. Disana ia terkena pengaruh Issac Barrow. Pieree Fermat (1601-1665) ia diberi pujian denga gabungan tersebut yang saat ini kita sebut geometri analitik atau geometri koordinat. Dengan menolak bersumpah setia kepada pemerintah Perancis yang berkuasa pada tahun 1830. penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy. ia mengasingkan diri ke Italia untuk beberapa tahun dan mengajar di beberapa institut keagamaan di Paris sampai sumpah kesetiaan dihapuskan setelah revolusi 1848. Semua buku-buku ajar modern mengikuti paling sedikit pada intinya. Sebelum itu. Tidak terdapat kejeniusan yang dapat dibandingkan penuh dalam sejarah ilmu. karena hanya sekali sistem semesta dapat dikembangkan. Ayahnya mengirimknya kesekolah Jesuit pada imur delapan tahun. Cauchy mempunyai perhatian luas. Pada umur 20 tahun ia mendapat gelar sarjana hukum dan selanjutnya menjalani kehidupan tuan yang terhormat. Walaupun Kalkulus diciptakan pada akhir abad ke 17. Barrow melihat didalam Newton kemampuan yang lebih dari dirinya dan menyerahkan kemahaguruannya kepada Newton pada waktu Newton berusia 26 tahun. Sama seperti banyak ilmuan pada umumnya. Newton adalah seorang pemeluk agama yang saleh dan dikatakan telah memberika waktu yang sama banyaknya untuk mempelajari Injil dan untuk matematika. Issac Newton sebagai seoarng pemuda remaja memperlihatkan sedikit harapan akademis. Seorang paman pertama kali mengenali bakat luar biasa anak tersebut. Penyelidikan itu mengantarnya ke matematika yang ia simpulkan sebagai saran pengembangan kebenaran di segala bidang. dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya (Gauss.Cauchy seorang pemeluk Katolik saleh dan pengikut Raja yang patuh. roda air. namun karena kesehatannya yang kurang baik. Kepada Cauchy kita berhutang pemikiran pembearian dasar kalkulus pada definisi yang jelas tentang konsep limit. suatu kebiasaan yang dipandangnya berguna sehingga dilanjutkan sepanjang hidupnya.

Makalah-malakah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks memprakarsai studi mendalam dari apa yang sekarang ini disebut topologi. Penemuan-penemuan dan perkakas-perkakas praktis untuk Archimedes hanyalah hiburan belaka. volume dan luas permukaan bola dan volume kerucut dan benda-benda putar lainnya. ditambah banyak puisi dan seluruh Aeneid. Keturunan Yunani. 7. ia menyatakan “berikan saya tempat untuk berdiri dan saya akan gerakkan bumi”. dan Berlin Academy of Sciences. Pada tahun 1851 ia menerima Ph. ia bermaksud mempelajari ilmu agama dan ilmu bahasa. tanpa diragukan merupakan matematikawan terbesar dari zaman purbakala. seorang pendeta protestan Jerman. seorang fisikawan kelas satu. Ia menciptakan sekrup Archimedes untuk memompa air. ia menerima pendidikan di Alexandria. ia mengetahui dalam hati rumus-rumus trigonometri dan analisis. ia menemukan cara untuk memutuskan apakah mahkota raja terbuat dari emas tanpa meleburnya. hanya 39 tahun. Disana ia terkena pengaruh W. matematikawan terbesar saat itu. Khususnya ia memperkenalkan e sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli. Sebagian disebabkan oleh daya ingat yang ajaib.D di bawah Gauss. Oleh karena itu untuk menghormatinya disebutlah integral Riemann. St. Gauss. ia belajar kepada orang sebangsanya Johann Bernoulli dan telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. Pada masanya sendiri ia terkenal sebagai pencipta dan seorang ilmuan praktis. karena meskipun Newton dan Leibniz mempunyai suatu versi mengenai integral dan mengetahui teorema dasar kalkulus namun Riemannlah yang memberikan definisi modern tentang integral tentu. Seseorang tidak perlu menginginkan guru yang lebih baik. . Ia telah memberi sumbangan pada kalkulus fungfi transeden ( bukan aljabar). luas elips. ditulisi dengan hasil bagi volume bola dan tabung tersebut. pusat pengajaran dan kebudayaan Yunani. luas dari potongan parabol. Peterburg Academy of Sciences. dan Karl F. Lahir di dekat Basel. Tetapi karyanya mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya.E Weber. Ia menjabat di Universitas Basel. Georg Friedrich Bernhard Riemann Bernhard Riemann menerima pendidikan dini dari ayahnya. Beruntung untuk matematika. tokoh matematika dominan pada abad ke-18 yang paling subur sepanjang masa. Pada waktu ia memasuki pendidikan tinggi tahun 1946.5. Riemann memberi sumbangan yang cukup berarti bagi ilmu matematika.(prinsip apung archimedes). Hidupnya singkat. Swiss. Ia meninggal karena TBC 15 tahun kemudian. 6. Minat Euler terentang di semua matematika dan fisika. Leonhard Euler Leonhard Euler. ia membangun sebuah model mekanis yang meniru gerakan bulan dan planet-planet dan untuk memuaskan raja syrause. tulisan-tulisannya yang terbaik dan pukirannya yang paling tajam dicurahkan kebagian dari matematika yang sekarang dikenal sebagai kalkulus integral. memperlihatkan bahwa e e2 adalah tak rasional dan menemukan hubungan luar biasa e1π = -1 Kebutaan selama 17 tahun terakhir dari hidupnya nampaknya tidak menghambat karyanya. Archimedes Archimedes dari syracuse. dan dalam geometri memulai perkembangannya yang memuncaka tahun 50 kemudian dalam teori Relativitas Einstein. Sumbangansumbangannya antara lain adalah rumus luas lingkaran. Ia tidak memiliki waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak ilmuan lain. ia memilih Universitas Gittingen yang telah dan selama 100 tahun berikutnya menjadi pusat matematika dunia. setelah itu ia tinggal di Gottingen untuk mengajar. Dikatakan bahwa ian telah mengerjakan suatu perhitungan samapai 50 posisi desimal didalam kepalanya. Ia dikatakan telah meminta kepada teman-temannya agar diatas batu nisannya diletakkan sebuah bola yang berisi tabung berukir.

setelah Newton dan leibniz. filsafat. sejarah dan matematika. Johann Bernoulli Johann Bernoulli mungkin yang paling terkenal dari sebuah keluarga matematikawan yang produktif. Sebagai penggantinya pada tahun 1696. Paling sedikit delapan orang matematikawan abad ke-18 yang terkemuka mempunyai nama Swiss-Bernoulli. De I’Hopital Merupakan salah satu sinar yang kurang cemerlang dari cakrawala matematis dan ia tetap diabadika oleh suatu hasil yang dikenal dengan namanya ( Aturan I’Hopital). Mungkin Leibnizlah pencipta lambang-lambang matematis terbesar. ia setuju untuk menunjang Johann Bernoulli jika yang belakangan ini menerbitkan penemuan Bernoulli. dengan sedikit bakat matematis dan lebih banyak uang.ebih hasil tersebut bukan miliknya melainkan gurunya. . Lebih-.8. A. Gottfried Wilhelm Leibniz Leibniz merupakan seorang jenius universal. sama halnya seperti lambang baku dy/dx dan untuk turunan dan integral. walaupun mereka tetap berkomunikasi satu sama lain dan dengan Leibniz tentang matematika. Kedua bersaudara tersebut bersaing dengan penuh semangat dan sering dengan sengit demi pengakuan. Bernoulli mencoba untuk menuntut penemuannya sebagai miliknya tetapi bukti kurang cukup hingga tahun 1955 surat-surat antara Bernoulli dan I’hopital ynag berisi rencana ini ditemukan yang akhirnya membenarkan tuntutan Bernoulli. Mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat pada mahasiswanya yang lain dan yang lebih terkenal. 10. geologis. deret tak terhingga. Lahir dari orangtua bangsawan Perancis. Usaha-usaha Leibniz untuk mendamaikan hanya semakin melibatkannya dalam percekcokkan tersebut. Bersama dengan Issac Newton. ia mendaftar di Universitas Leipzig dan mendapt gelar Doktor dari Universitas Altdorf. Johann dan saudaranya Jacques. Lahir di Leipzig. tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1742 dan tentang kalkulus diferensial sampai tahun 1924. Johann Bernoulli. De I’Hopital mahasiswa Johann menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Johann akan menghaki hasil-hasil yang ditemukan oleh saudaranya dan Jacques akan memberikan reaksi serupa. Leibniz mencari suatu metode universal dengan mana ia dapat memperoleh pengetahuan dan memahami kesatuan sifat-sifat dasarnya. merupakan perintis-perintis terpenting dalam kalkulus. agama. Salah satu keinginan besarnya adalah mendamaikan keyakinan katolik dan protestan. Kepadanya kita berhutang nama-nama kalkulus integral dan kalkulus diferensial. diterbitkan tahun 1696. dan teknik-teknik pengintegralan. ia membagi penghargaan untuk penemuan kalkulus. Sumbangan I’Hopital antara lain buku pelajaran pertama tentang kalkulus diferensial. 9. panjang kurva-kurva. A. Jerman. Bentuknya diubah sedikit dengan karya gurunya. Leonhard Euler. Setelah kematiannya. politik. termasuk titiktitik balik. Buku ini memakai sejenis bahasa yang biasa pada semua pekerja dini dalam kalkulus yaitu bahasa tentang hal yang sangat kecil. seorang pakar dalam hukum. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692. Guillaume F. Seperti Descrates yang karyanya ia pelajari. kesusastraan. Guillaume F. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus.