Roberval tokoh kalkulus

Ia seorang tokoh matematika asal Perancis. Nama aslinya adalah Gilles Personne, dilahirkan pada tanggal 8 Agustus 1602 di Roberval Perancis.Selanjutnya tempat kelahirannya ini menyatu dengan nama aslinya menjadi Gilles Personne de Roberval – Gilles Personne dari Roberval. Gilles Roberval mulai belajar matematika sejak berumur 14 tahun. Ia berkeliling ke seluruh pelososk Perancis menemui para ilmuwan pada jamannya. Untuk menopang hidupnya ia bekerja sebagai guru matematika. Sambil mengajar matematika di daerah yang dikunjungi, ia mendiskusikan matematika lanjut dengan para dosen matematika di tempat itu. Sebut saja yang ia temui, misalnya Fermat, Mersenne, Claude Hardy, Mydorge, Etienne Pascal, dan Blaise Pascal. Pada tahun 1632 Robervalm pada usia 30 tahun, diangkat menjadi professor filsafat di Collège Gervais di Paris. Dua tahun kemudian ia diangkat Ketua Jurusan matematika di Collège Royale. Jabatan ini sangat kompetitif dan menghendaki Roberval harus bersaing secara berkala untuk kembali menduduki jabatan itu. Ia selalu diminta mengajukan masalah matematika yang harus diselesaikan oleh pesaingnya. Ia berhasil menduduki posisi tersebut hingga akhir hayat. This was a competitive appointment and Roberval had to compete for reappointment regularly. Pada tahun 1655 ia diangkat sebagai Ketua Gassendi matematika. Jabatan ini juga ia tempat hingga meninggal dunia. Roberval merupakan salah seorang tokoh yang mengembangkan teori-teori integral. Ia menemukan cara menghitung integral berhingga dariSin x, meneliti tentang sikloida, serta menghitung panjang busur sipral (pegas). Ia juga dikenal sebagai penemu kurvakurva dalam bidang datar dan salah satu penggagas cara menemukan garis singgung sebuah kurva.

Dengan metode ini Roberval dapat menentukan garis singgung dalam beberbagai kurva termasuk eliips dan sikloida. sesungguhnya mereka menggunakan pendekatan yang berbeda. Gilles Personne Roberval dapat dipandang sebagai peletak dasarnya. Secara kebetulan Fermat juga mempelajarinya. Pada prinsipnya neraca ini terdiri atas dua lengan yang berpungsi agar piring timbangan tetap mendatar. Namun. setiap titik pada kurva dapat digambarkan vektor posisinya. Garis singgung di titik P adalah V = V1 + V2. Metode Fermat yang menggunakan pendekatan Limit terbukti lebih baik. Ia menemukan neraca yang kini dikenal sebagai neraca Roberval. Setiap titik pada kurva merupakan representasi posisi benda pada saat itu. generalisasinya yang suka diperoleh. Pada saat di P posisi ’benda titik’ yang sedang bergerak itu adalah V1 sebagai baris hubung antara titik P dan fukus parabola. Robervel mencoba membahasnya dari 1630 hingga 1640. Dengan perkataan lain. serta V2 sebagai garis yang tegak luruk dengan sumbu Y (direktriknya). Selain di bidang matematika. Walaupun. Namun demikian. . Roberval menggunakan Gerak sesaat dalam menentukan garis singgung sebuah kurva. Ambil sebagai contoh garis singgung pada parabola seperti disajikan pada Gambar dibawah Pada Gambar ini. sebuah kurva parabola yang dijalani oleh sebuah ”benda titik” yang vektor posisinya adalah V1 dan V2. Ia menggambarkan sebuah benda yang bergerak sepanjang kurva yang dibahas. Masalah garis singgung sebuah kurva sudah dibahas sejak jaman Archimedes. Belakang hari akan terjadi sedikit gesekan anatar kedua orang ini. ia juga bergerak dalam fisika. Kelak hal serupa akan dipelajari oleh Leibniz dan Newton.Metode yang ditemukan untuk menentukan garis singgung ini membawa dirinya menjadi salah seorang pelopor geometri kinematika. Karena itu. Hingga kini kita mengenalnya dengan istilah Metode Roberval. kurva itu merupakan sebuah lintasan yang dibuat oleh sebuah benda yang bergerak. Garis singgung di titik yang bersangkutan merupakan resultan dari vektor-vektor posisi itu.

Nama : Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi.20 Tokoh Matematik Tokoh Islam Matematik : Al-Khawarizmi . Tempat lahir : Bukhara Tarikh Wafat : Antara tahun 220 dan 230M. Zaman Kegemilangan : Tahun 780-850M. Atau juga dikenali sebagai Abu Abdullah Ahmad bin Yusoff.created diner keren di 01. Muhammad bin .

Beliau kemungkinan mendapat pendidikan di Alexandria. 6. al-Goritmi atau al-Gorism. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. Beliau juga dianggap sebagai “Bapa Kalkulus”. Egypt merupakan kota terbesar pada ketika itu. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. al-karismi.Gelaran : Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. Pendidikan : Hasil Karya : 1. Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. al-Cowarizmi. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. 2. Pencapaian beliau yang terkenal ialah  Hukum Hidrostatik Archimedes  Mencipta Takal  Skru Archimedes  Menemui pi  Sir Isaac Newton (1642-1727) . Archimedes 287 – 212 sm Dilahirkan pada 287 sebelum masihi dan meninggal pada tahun 212 sebelum masihi ketika perang.y). Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. adalah mencukupi untuk melukis suatu garis lurus jika penjangnya diketahui.. Beliau telah diajar mengenai kalkulus. di sekolah Euklid. Tentera Rom tidak mengetahui siapa sebenarnya. 3. 4. Rene’ Descartes (1596-1650) Beliau adalah pencipta bagi cabang matematik geometri koordinat. dibunuh oleh tentera Rom. Al-Amal bi’ Usturlab’ Al-Tarikh Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. Negara Perancis pula alGorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. 7. Graf dilukis pada paksi Cartesan mengandungi satu set pasangan tertib (x. Menurut beliau. Beliau dikatakan mendapat idea mengenai koordinat ketika beliau sedang terbaring dan memerhatikan seekor labah-labah pada siling biliknya. 5.

arithmetik-geometrik. jam kayu dan jam matahari. England. Yorkshire. Pencapaian  Hukum Newton  Teorem binomial John Venn (1834-1923) John Venn dilahirkan pada 4 August 1834 di Hull. apabila dia mengira jumlah nombor 1-100 dengan cepat menyedari bahawa kiraan nombornya adalah 50 pasang dan setiap satunya ialah 101. Hanover . England. Minatnya bertambah apabila membaca buku tulisan George Boole dan De Morgan. Johann Carl Friedrich Gauss Beliau dilahirkan pada 30 April 1777 di Brunswick. maka beliau menghabiskan masa lapangnya dengan merekacipta berbagai permainan seperti lelayang bertanglung. Beliau banyak membuat kajian terhadap logik dan kebarangkalian. Jerman dan meninggal dunia pada 23 Feb 1855 di Göttingen.Dilahirkan pada 1642 di sebuah keluarga petani di jajahan Lincoln. Semasa kecil beliau tidak dapat bermain permainan kasar kerana badannya tidak cukup kuat. Beliau mengembangkan lagi idea George Boole mengenai logik dengan mencipta gambarajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set. Beliau banyak memberi sumbangan di dalam bidang Matematikdan astronimi. Antara pencapaiannya ialah :  Menemui Hukum Bode iaitu teorem binomial. Kepintarannya terserlah seawal 7 tahun. Jerman. roda yang dipusingkan oleh air. hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdana . England dan meninggal pada 4 April 1923 di Cambridge.

 Pembinaan 17-gon(poligon) menggunakan pembaris dan kompas. Al-Biruni telah membincangkan teori putaran bumi tanpa paksinya yang sendiri. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Selama 600 tahun sebelum Galgeo. Al-Biruni (973-1050) Nama sebenarnya ialah Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. astronomi. Afganistan). fizik dan ahli matematik. . Uzbekistan) dan meninggal dunia pada 13 Dec 1048 di Ghazna (sekarang dikenali sebagai Ghazni.6 km Al-Battani (850-929) Al-Battani atau Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah adalah bapa trigonometri dan dilahirkan di Battan. Beliau juga adalah orang yang pertama menyatakan bahawa jejari bumi ialah 6339. Beliau putera Arab dan juga pemerintah Syria. Khwarazm (sekarang dikenali sebagai KaraKalpakskaya. Al-Biruni merupakan ahli falsafah. Damsyik. Al-Battani diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor. Beliau berjaya meletakkan trigonometri pada tahap yang tinggi dan merupakan orang pertama yang menghasilkan jadual cotangents Al-Khawarizmi (780 – 850) Nama penuhnya ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dan dikenali sebagai bapa algebra. Al-Biruni juga telah menggunakan kaedah Matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia. Beliau dilahirkan pada 15 September 973 di Kath. ahli geografi.

Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh Omar Khayyam adalah bersifat geometrikal. Omar Khayyam telah mengenal pasti 13 jenis bentuk persamaan kiub. Sumbangan terbesar Omar Khayyam ialah dalam bidang Algebra. Perbaikan dan Pengurangan) dan Algebra. Bukunya `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila’ adalah karya agungnya dalam bidang algebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra. Malah beliau juga menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalah algebra. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuat khemah. Terjemahan ini digunakan di seluruh dunia sehinggalah kurun ke-16 Omar Khayyam (1048-1131) Nama sebenarnya ialah Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam dan dilahirkan pada 18 Mei 1048 dan meninggal dunia pada 4 dec 1131.Antara buku-buku terkenal hasil tulisan beliau ialah Hisab AlJabr wal Mugabalah (Buku Pengiraan. Pada kurun ke-12. Gerard of Cremona dan Roberts of Chester telah menterjemahkan buku algebra Al-Khawarizmi ke dalam bahasa Latin. Ini termasuklah penyelesaian geometrik bagi persamaan kiub dan sebahagian daripada penyelesaian kebanyakan persamaan lain. beliau banyak membuat kajiankajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari. Beliau pernah membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ke tiga. Pengklasifikasian persamaan yang dilakukan oleh Omar Khayyam adalah berasaskan kerumitan sesuatu persamaan. Dalam bidang geometri pula. .

z. alKhujandi. Selepas pengukuran dilakukan. Al-Khujandi mendakwa berjaya membuktikan bahawa x3 + y3 = z3 adalah mustahil untuk semua nombor x. Rayy. al-Khazin berkata: “Saya menggunakan cincin yang saiznya kira-kira empat meter untuk mengukurnya. Khayyam berjaya memperkenalkan kalendar yang hampirhampir tepat dan dinamakan Al-Tarikh-al. Hasil kerja al-Khazin dikatakan banyak dipengaruhi oleh motivasi yang diterimanya daripada ahli Matematik. Di sana.” Salah satu hasil kerja al-Khazin iaitu Zij al-Safa’ih telah dinobatkan sebagai satu kejayaannya yang terbaik dalam kerja lapangan yang akhirnya menjadi bahan rujukan utama saintis lain. beliau ditugas untuk menentukan kalendar solat yang tepat. Lebih dikenali sebagai al-Khazin dan merupakan ahli astronomi dan matematik terkenal pada zamannya.Jalali. Pada tahun 959 atau 960 Masehi.Beliau juga pernah diarahkan oleh Sultan Saljuq – Malikshah Jalal al-Din untuk bekerja di balai cerap. y. Perdana Menteri Rayy yang dilantik oleh Adud ad-Dawlah meminta al-Khazin mengukur sudut tidak tepat gerhana iaitu sudut di mana permukaan rata atau datar yang muncul pada matahari untuk bergerak ke arah garisan Khatulistiwa di bumi. Al-Khazin merupakan salah seorang saintis yang tinggal di bandar dikenali. Kerja itu menggambarkan peralatan astronomi dan salinannya telah dibuat di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. Al Khazin (900-971) ABU Jafar Muhammad ibn al-Hasan Khazin lahir pada tahun 900 Masehi di Khurasan yang terletak di timur Iran. .

Bersama orang sebangsanya. Blaise Pascal memberikan sumbangan-sumbangan kepada kalkulus. Alat ini. Selama karirnya. Beliau mempunyai pendapat yang berbeza mengenai model solar yang dikemukakan oleh Ptolemy yang menyatakan bahawa pergerakan matahari adalah mengikut kitaran seragam yang bukan berpusatkan bumi. Pada usia 19 tahun ia menciptakan mesin penambahan yang pertama. Ilmuan-ilmuan ini mempelajari gejala-gejala. Dalam analisis akhir. Pascal diabadikan oleh tulisan-tulisan keagamaannya. Pada usia 12 tahun. . Konsep-konsep matematika terlahir dari pemikiran-pemikiran para ilmuan matematika. Pieree Fermat.Selain itu. dengan roda yang diputar dengan tangan adalah leluhur primitif dari kalkulator elektronika dan komputer yang kita kenal saat ini. Lebih dari prestasi ilmiahnya. ia mulai mempelajari geometri. al-Khazin telah mengusulkan model solar yang berbeza daripada Ptolemy. Produktivitasnya sangat hebat sehingga Academy Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy. Penseesnya adal kesusastraan klasik yang amat besar. ia mengatakan bahwa misteri dari keyakinan tersembunyi dari penalarandan seharusnya diterima pada Injil. Beliau adalah anak yang sering sakit-sakitan yang selalu diganggu oleh kesehatan buruk selama hidupnya yang singkat itu. Berikut adalah beberapa ilmuan yang berperan penting dalam sejarah perkembangan matematika: 1. Karena kesehatannya yang buruk ia dinasehatkan untuk memusatkan pikiran pada matematika. Al-Khazin yang tidak setuju dengan model itu mengusulkan satu model yang mana menurut beliau. Nama segitiga Pascal diberikan kepada susunan bilangan yang terdiri dari koefisien-koefisien binomial. matahari bergerak dalam satu pusingan yang berpusatkan bumi ILMUAN MATEMATIKA SEPANJANG HAYAT Matematika merupakan ilmu dasar yang konsepnya selalu digunakan dalam berbagai sendi kehidupan. Pascal akan meminta dengan tegas bahwa keyakinan lebih tinggi daripada penalaran. Sementara ia berpikir bahwa hanya penalaran dalam ilmu dan matematika. 2. ia diberi penghargaan dengan perintisan pengkajian serius tentang teori probabilitas. Blaise Pascal Pascal lahir di Clermont. ia menjabat mahaguru di Ecole Polytechnique. Sorbone dan College de France. Perancis. Augustin-Louis-Cauchy Augustin-Louis-Cauchy lahir di Paris dan di didik di Ecole Polytechnique. memahaminya dan pada akhirnya menemukan konsep-konsep ilmu matematika itu sendiri. Gagasannya ini mempengaruhi Leibniz dan melalui dia penemuan kalkulus. di bidang inilah ia membuat sumbangan matematis yang terbesar. Sumbangan-sumbangan matematisnya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya.

Perancis putra dari seorang ahli hukum. Ia meninggal sebagai seorang terhormat pada usia 85 tahun dan dimakamkan dengan kebesaran bangsanya di Westminster Abbey. sesaat setelah diwisuda dari Trinity. Di dalamnya. Pieree Fermat (1601-1665) ia diberi pujian denga gabungan tersebut yang saat ini kita sebut geometri analitik atau geometri koordinat. Ia mencintai puisi dan mengarang suatu naskah dala ilmu persajakan bahasa Yahudi. lebih senang membuat layangan. roda air. . Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie yang diterbitkan tahun 1637. Dalam waktu singkat. Keimanannya dalam beragama mengantarnya mensponsori kerja sosial untuk ibu-ibu tanpa nikah dan narapidana. penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy. Ia juga penemu biologi modern. Kepada Cauchy kita berhutang pemikiran pembearian dasar kalkulus pada definisi yang jelas tentang konsep limit. Selama 18 bulan. Newton adalah seorang pemeluk agama yang saleh dan dikatakan telah memberika waktu yang sama banyaknya untuk mempelajari Injil dan untuk matematika. suatu kebiasaan yang dipandangnya berguna sehingga dilanjutkan sepanjang hidupnya. Sama seperti banyak ilmuan pada umumnya. sejak Januari 1665. Newton pulang untuk menghindari wabah penyakit pes 1664-1665. ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. ia mengasingkan diri ke Italia untuk beberapa tahun dan mengajar di beberapa institut keagamaan di Paris sampai sumpah kesetiaan dihapuskan setelah revolusi 1848. Descrates diijikan mengahabiskan waktu paginya belajar di tempat tidur. Descrates lahir di Touraine. Newton menemukan teorema binomial umum. namun karena kesehatannya yang kurang baik. Semua buku-buku ajar modern mengikuti paling sedikit pada intinya. karena hanya sekali sistem semesta dapat dikembangkan. 4. Sebelum itu. 3. Penyelidikan itu mengantarnya ke matematika yang ia simpulkan sebagai saran pengembangan kebenaran di segala bidang. Issac Newton Lahir pada keluarga petani Inggris pada hari natal. teori warnawarna dan hukun gravitasi universal. Issac Newton sebagai seoarng pemuda remaja memperlihatkan sedikit harapan akademis. dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya (Gauss. seorang pakar ilmu agama dan mahaguru matematika. menjalani tugas militer beberapa tahun dan tnggal beberapa waktu di Paris dan kemudian di Belanda. Tidak terdapat kejeniusan yang dapat dibandingkan penuh dalam sejarah ilmu. Seorang paman pertama kali mengenali bakat luar biasa anak tersebut. Barrow melihat didalam Newton kemampuan yang lebih dari dirinya dan menyerahkan kemahaguruannya kepada Newton pada waktu Newton berusia 26 tahun. ia menekuni masalahmasalah matematika dan ilmu yang terkemuka. ian membujuk ibu Newton untuk memberangkatkannya ke Trinity College dari Universitas Cambridge. 1642. Ayahnya mengirimknya kesekolah Jesuit pada imur delapan tahun. Walaupun Kalkulus diciptakan pada akhir abad ke 17. Rene Descates Rene Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern pertama yang besar. jam dan pekakas lainnya. Lagrange memuji bahwa Newtonlah jenius terbesar yang pernah hidup dan yang paling mujur. Cauchy mempunyai perhatian luas. Ia bosan dengan sekolah. ahli fisika dan matematika. Bersama dengan seorang Perancis. Dengan menolak bersumpah setia kepada pemerintah Perancis yang berkuasa pada tahun 1830. Disana ia terkena pengaruh Issac Barrow.Cauchy seorang pemeluk Katolik saleh dan pengikut Raja yang patuh. Pada umur 20 tahun ia mendapat gelar sarjana hukum dan selanjutnya menjalani kehidupan tuan yang terhormat. yang lumayan kekayaanya. elemen dari kalkulus diferensial maupun integral. Abel dan Bolzano) mengadakan ketelitian baku. Ia pergi ke Swedia diundang untuk mengajari Ratu Christina dimana ia meninggal karena Pnemonia pada tahun 1850. Descrates menyelidiki suatu metode berpikir yang umum pada pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu.

ia menerima pendidikan di Alexandria. ia memilih Universitas Gittingen yang telah dan selama 100 tahun berikutnya menjadi pusat matematika dunia. dan Karl F. Riemann memberi sumbangan yang cukup berarti bagi ilmu matematika. Tetapi karyanya mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Khususnya ia memperkenalkan e sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli.E Weber. Archimedes Archimedes dari syracuse. luas dari potongan parabol. pusat pengajaran dan kebudayaan Yunani.D di bawah Gauss. ia menemukan cara untuk memutuskan apakah mahkota raja terbuat dari emas tanpa meleburnya. Hidupnya singkat. Peterburg Academy of Sciences. Sumbangansumbangannya antara lain adalah rumus luas lingkaran. Dikatakan bahwa ian telah mengerjakan suatu perhitungan samapai 50 posisi desimal didalam kepalanya. tanpa diragukan merupakan matematikawan terbesar dari zaman purbakala. Penemuan-penemuan dan perkakas-perkakas praktis untuk Archimedes hanyalah hiburan belaka. 6. dan Berlin Academy of Sciences. Keturunan Yunani. Sebagian disebabkan oleh daya ingat yang ajaib. dan dalam geometri memulai perkembangannya yang memuncaka tahun 50 kemudian dalam teori Relativitas Einstein. Ia tidak memiliki waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak ilmuan lain.(prinsip apung archimedes). Disana ia terkena pengaruh W. 7. Ia menjabat di Universitas Basel. seorang fisikawan kelas satu. Ia meninggal karena TBC 15 tahun kemudian. karena meskipun Newton dan Leibniz mempunyai suatu versi mengenai integral dan mengetahui teorema dasar kalkulus namun Riemannlah yang memberikan definisi modern tentang integral tentu. volume dan luas permukaan bola dan volume kerucut dan benda-benda putar lainnya. St. Lahir di dekat Basel. ditambah banyak puisi dan seluruh Aeneid. Makalah-malakah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks memprakarsai studi mendalam dari apa yang sekarang ini disebut topologi. Gauss. . Ia menciptakan sekrup Archimedes untuk memompa air. Pada tahun 1851 ia menerima Ph. Seseorang tidak perlu menginginkan guru yang lebih baik. Pada waktu ia memasuki pendidikan tinggi tahun 1946. ia belajar kepada orang sebangsanya Johann Bernoulli dan telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. seorang pendeta protestan Jerman. ia menyatakan “berikan saya tempat untuk berdiri dan saya akan gerakkan bumi”. ia membangun sebuah model mekanis yang meniru gerakan bulan dan planet-planet dan untuk memuaskan raja syrause. Ia telah memberi sumbangan pada kalkulus fungfi transeden ( bukan aljabar).5. tulisan-tulisannya yang terbaik dan pukirannya yang paling tajam dicurahkan kebagian dari matematika yang sekarang dikenal sebagai kalkulus integral. Ia dikatakan telah meminta kepada teman-temannya agar diatas batu nisannya diletakkan sebuah bola yang berisi tabung berukir. matematikawan terbesar saat itu. Beruntung untuk matematika. tokoh matematika dominan pada abad ke-18 yang paling subur sepanjang masa. Oleh karena itu untuk menghormatinya disebutlah integral Riemann. Swiss. ia mengetahui dalam hati rumus-rumus trigonometri dan analisis. Georg Friedrich Bernhard Riemann Bernhard Riemann menerima pendidikan dini dari ayahnya. Leonhard Euler Leonhard Euler. memperlihatkan bahwa e e2 adalah tak rasional dan menemukan hubungan luar biasa e1π = -1 Kebutaan selama 17 tahun terakhir dari hidupnya nampaknya tidak menghambat karyanya. ia bermaksud mempelajari ilmu agama dan ilmu bahasa. setelah itu ia tinggal di Gottingen untuk mengajar. luas elips. ditulisi dengan hasil bagi volume bola dan tabung tersebut. Minat Euler terentang di semua matematika dan fisika. Pada masanya sendiri ia terkenal sebagai pencipta dan seorang ilmuan praktis. hanya 39 tahun.

setelah Newton dan leibniz. Guillaume F. Mungkin Leibnizlah pencipta lambang-lambang matematis terbesar. Paling sedikit delapan orang matematikawan abad ke-18 yang terkemuka mempunyai nama Swiss-Bernoulli. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus. Johann Bernoulli Johann Bernoulli mungkin yang paling terkenal dari sebuah keluarga matematikawan yang produktif. Johann akan menghaki hasil-hasil yang ditemukan oleh saudaranya dan Jacques akan memberikan reaksi serupa. Johann Bernoulli. seorang pakar dalam hukum. filsafat. Sebagai penggantinya pada tahun 1696.ebih hasil tersebut bukan miliknya melainkan gurunya. dan teknik-teknik pengintegralan. Johann dan saudaranya Jacques. 10. Guillaume F. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692. diterbitkan tahun 1696. Usaha-usaha Leibniz untuk mendamaikan hanya semakin melibatkannya dalam percekcokkan tersebut. Lebih-. kesusastraan. ia mendaftar di Universitas Leipzig dan mendapt gelar Doktor dari Universitas Altdorf. De I’Hopital Merupakan salah satu sinar yang kurang cemerlang dari cakrawala matematis dan ia tetap diabadika oleh suatu hasil yang dikenal dengan namanya ( Aturan I’Hopital). . Buku ini memakai sejenis bahasa yang biasa pada semua pekerja dini dalam kalkulus yaitu bahasa tentang hal yang sangat kecil. Gottfried Wilhelm Leibniz Leibniz merupakan seorang jenius universal. agama. geologis. sama halnya seperti lambang baku dy/dx dan untuk turunan dan integral. Leonhard Euler. politik. deret tak terhingga. A. walaupun mereka tetap berkomunikasi satu sama lain dan dengan Leibniz tentang matematika. Jerman. Kedua bersaudara tersebut bersaing dengan penuh semangat dan sering dengan sengit demi pengakuan. Mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat pada mahasiswanya yang lain dan yang lebih terkenal. Kepadanya kita berhutang nama-nama kalkulus integral dan kalkulus diferensial. Salah satu keinginan besarnya adalah mendamaikan keyakinan katolik dan protestan. 9. Leibniz mencari suatu metode universal dengan mana ia dapat memperoleh pengetahuan dan memahami kesatuan sifat-sifat dasarnya. tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1742 dan tentang kalkulus diferensial sampai tahun 1924. panjang kurva-kurva.8. Bernoulli mencoba untuk menuntut penemuannya sebagai miliknya tetapi bukti kurang cukup hingga tahun 1955 surat-surat antara Bernoulli dan I’hopital ynag berisi rencana ini ditemukan yang akhirnya membenarkan tuntutan Bernoulli. ia setuju untuk menunjang Johann Bernoulli jika yang belakangan ini menerbitkan penemuan Bernoulli. De I’Hopital mahasiswa Johann menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. ia membagi penghargaan untuk penemuan kalkulus. Bersama dengan Issac Newton. Lahir dari orangtua bangsawan Perancis. Seperti Descrates yang karyanya ia pelajari. Setelah kematiannya. merupakan perintis-perintis terpenting dalam kalkulus. Lahir di Leipzig. termasuk titiktitik balik. dengan sedikit bakat matematis dan lebih banyak uang. sejarah dan matematika. Sumbangan I’Hopital antara lain buku pelajaran pertama tentang kalkulus diferensial. Bentuknya diubah sedikit dengan karya gurunya. A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful