Roberval tokoh kalkulus

Ia seorang tokoh matematika asal Perancis. Nama aslinya adalah Gilles Personne, dilahirkan pada tanggal 8 Agustus 1602 di Roberval Perancis.Selanjutnya tempat kelahirannya ini menyatu dengan nama aslinya menjadi Gilles Personne de Roberval – Gilles Personne dari Roberval. Gilles Roberval mulai belajar matematika sejak berumur 14 tahun. Ia berkeliling ke seluruh pelososk Perancis menemui para ilmuwan pada jamannya. Untuk menopang hidupnya ia bekerja sebagai guru matematika. Sambil mengajar matematika di daerah yang dikunjungi, ia mendiskusikan matematika lanjut dengan para dosen matematika di tempat itu. Sebut saja yang ia temui, misalnya Fermat, Mersenne, Claude Hardy, Mydorge, Etienne Pascal, dan Blaise Pascal. Pada tahun 1632 Robervalm pada usia 30 tahun, diangkat menjadi professor filsafat di Collège Gervais di Paris. Dua tahun kemudian ia diangkat Ketua Jurusan matematika di Collège Royale. Jabatan ini sangat kompetitif dan menghendaki Roberval harus bersaing secara berkala untuk kembali menduduki jabatan itu. Ia selalu diminta mengajukan masalah matematika yang harus diselesaikan oleh pesaingnya. Ia berhasil menduduki posisi tersebut hingga akhir hayat. This was a competitive appointment and Roberval had to compete for reappointment regularly. Pada tahun 1655 ia diangkat sebagai Ketua Gassendi matematika. Jabatan ini juga ia tempat hingga meninggal dunia. Roberval merupakan salah seorang tokoh yang mengembangkan teori-teori integral. Ia menemukan cara menghitung integral berhingga dariSin x, meneliti tentang sikloida, serta menghitung panjang busur sipral (pegas). Ia juga dikenal sebagai penemu kurvakurva dalam bidang datar dan salah satu penggagas cara menemukan garis singgung sebuah kurva.

ia juga bergerak dalam fisika. generalisasinya yang suka diperoleh. Roberval menggunakan Gerak sesaat dalam menentukan garis singgung sebuah kurva. Secara kebetulan Fermat juga mempelajarinya.Metode yang ditemukan untuk menentukan garis singgung ini membawa dirinya menjadi salah seorang pelopor geometri kinematika. serta V2 sebagai garis yang tegak luruk dengan sumbu Y (direktriknya). Kelak hal serupa akan dipelajari oleh Leibniz dan Newton. Belakang hari akan terjadi sedikit gesekan anatar kedua orang ini. Ia menggambarkan sebuah benda yang bergerak sepanjang kurva yang dibahas. Setiap titik pada kurva merupakan representasi posisi benda pada saat itu. Metode Fermat yang menggunakan pendekatan Limit terbukti lebih baik. sesungguhnya mereka menggunakan pendekatan yang berbeda. Garis singgung di titik yang bersangkutan merupakan resultan dari vektor-vektor posisi itu. Namun. Dengan perkataan lain. Robervel mencoba membahasnya dari 1630 hingga 1640. Pada prinsipnya neraca ini terdiri atas dua lengan yang berpungsi agar piring timbangan tetap mendatar. Hingga kini kita mengenalnya dengan istilah Metode Roberval. Ia menemukan neraca yang kini dikenal sebagai neraca Roberval. setiap titik pada kurva dapat digambarkan vektor posisinya. sebuah kurva parabola yang dijalani oleh sebuah ”benda titik” yang vektor posisinya adalah V1 dan V2. Karena itu. Pada saat di P posisi ’benda titik’ yang sedang bergerak itu adalah V1 sebagai baris hubung antara titik P dan fukus parabola. . Ambil sebagai contoh garis singgung pada parabola seperti disajikan pada Gambar dibawah Pada Gambar ini. Dengan metode ini Roberval dapat menentukan garis singgung dalam beberbagai kurva termasuk eliips dan sikloida. Masalah garis singgung sebuah kurva sudah dibahas sejak jaman Archimedes. kurva itu merupakan sebuah lintasan yang dibuat oleh sebuah benda yang bergerak. Selain di bidang matematika. Walaupun. Garis singgung di titik P adalah V = V1 + V2. Gilles Personne Roberval dapat dipandang sebagai peletak dasarnya. Namun demikian.

20 Tokoh Matematik Tokoh Islam Matematik : Al-Khawarizmi . Zaman Kegemilangan : Tahun 780-850M. Muhammad bin . Nama : Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Atau juga dikenali sebagai Abu Abdullah Ahmad bin Yusoff.created diner keren di 01. Tempat lahir : Bukhara Tarikh Wafat : Antara tahun 220 dan 230M.

Beliau juga dianggap sebagai “Bapa Kalkulus”. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. Beliau kemungkinan mendapat pendidikan di Alexandria. Rene’ Descartes (1596-1650) Beliau adalah pencipta bagi cabang matematik geometri koordinat. Beliau dikatakan mendapat idea mengenai koordinat ketika beliau sedang terbaring dan memerhatikan seekor labah-labah pada siling biliknya. 7. Graf dilukis pada paksi Cartesan mengandungi satu set pasangan tertib (x. Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. al-karismi. Egypt merupakan kota terbesar pada ketika itu. Al-Amal bi’ Usturlab’ Al-Tarikh Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. al-Goritmi atau al-Gorism. 4. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri.Gelaran : Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi. Menurut beliau.y). adalah mencukupi untuk melukis suatu garis lurus jika penjangnya diketahui. al-Cowarizmi. di sekolah Euklid. Negara Perancis pula alGorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. 3. 2. Tentera Rom tidak mengetahui siapa sebenarnya. 5. dibunuh oleh tentera Rom. Pencapaian beliau yang terkenal ialah  Hukum Hidrostatik Archimedes  Mencipta Takal  Skru Archimedes  Menemui pi  Sir Isaac Newton (1642-1727) . 6. Pendidikan : Hasil Karya : 1. Beliau telah diajar mengenai kalkulus.. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. Archimedes 287 – 212 sm Dilahirkan pada 287 sebelum masihi dan meninggal pada tahun 212 sebelum masihi ketika perang.

apabila dia mengira jumlah nombor 1-100 dengan cepat menyedari bahawa kiraan nombornya adalah 50 pasang dan setiap satunya ialah 101. England. England dan meninggal pada 4 April 1923 di Cambridge. Pencapaian  Hukum Newton  Teorem binomial John Venn (1834-1923) John Venn dilahirkan pada 4 August 1834 di Hull. Antara pencapaiannya ialah :  Menemui Hukum Bode iaitu teorem binomial. roda yang dipusingkan oleh air. jam kayu dan jam matahari. Johann Carl Friedrich Gauss Beliau dilahirkan pada 30 April 1777 di Brunswick. Minatnya bertambah apabila membaca buku tulisan George Boole dan De Morgan. Beliau banyak memberi sumbangan di dalam bidang Matematikdan astronimi.Dilahirkan pada 1642 di sebuah keluarga petani di jajahan Lincoln. Jerman dan meninggal dunia pada 23 Feb 1855 di Göttingen. arithmetik-geometrik. Semasa kecil beliau tidak dapat bermain permainan kasar kerana badannya tidak cukup kuat. Kepintarannya terserlah seawal 7 tahun. Beliau banyak membuat kajian terhadap logik dan kebarangkalian. maka beliau menghabiskan masa lapangnya dengan merekacipta berbagai permainan seperti lelayang bertanglung. hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdana . Hanover . Jerman. Yorkshire. England. Beliau mengembangkan lagi idea George Boole mengenai logik dengan mencipta gambarajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set.

Khwarazm (sekarang dikenali sebagai KaraKalpakskaya. ahli geografi. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Afganistan). Al-Battani diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor. Beliau putera Arab dan juga pemerintah Syria. Pembinaan 17-gon(poligon) menggunakan pembaris dan kompas. Damsyik. Al-Biruni merupakan ahli falsafah.6 km Al-Battani (850-929) Al-Battani atau Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah adalah bapa trigonometri dan dilahirkan di Battan. . Beliau juga adalah orang yang pertama menyatakan bahawa jejari bumi ialah 6339. astronomi. Selama 600 tahun sebelum Galgeo. Al-Biruni juga telah menggunakan kaedah Matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia. Al-Biruni (973-1050) Nama sebenarnya ialah Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Uzbekistan) dan meninggal dunia pada 13 Dec 1048 di Ghazna (sekarang dikenali sebagai Ghazni. fizik dan ahli matematik. Beliau dilahirkan pada 15 September 973 di Kath. Beliau berjaya meletakkan trigonometri pada tahap yang tinggi dan merupakan orang pertama yang menghasilkan jadual cotangents Al-Khawarizmi (780 – 850) Nama penuhnya ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dan dikenali sebagai bapa algebra. Al-Biruni telah membincangkan teori putaran bumi tanpa paksinya yang sendiri.

Ini termasuklah penyelesaian geometrik bagi persamaan kiub dan sebahagian daripada penyelesaian kebanyakan persamaan lain. Perbaikan dan Pengurangan) dan Algebra. Bukunya `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila’ adalah karya agungnya dalam bidang algebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra. Malah beliau juga menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalah algebra. Terjemahan ini digunakan di seluruh dunia sehinggalah kurun ke-16 Omar Khayyam (1048-1131) Nama sebenarnya ialah Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam dan dilahirkan pada 18 Mei 1048 dan meninggal dunia pada 4 dec 1131. beliau banyak membuat kajiankajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari. Dalam bidang geometri pula. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuat khemah. Pengklasifikasian persamaan yang dilakukan oleh Omar Khayyam adalah berasaskan kerumitan sesuatu persamaan. Beliau pernah membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ke tiga. Sumbangan terbesar Omar Khayyam ialah dalam bidang Algebra. . Omar Khayyam telah mengenal pasti 13 jenis bentuk persamaan kiub. Pada kurun ke-12. Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh Omar Khayyam adalah bersifat geometrikal. Gerard of Cremona dan Roberts of Chester telah menterjemahkan buku algebra Al-Khawarizmi ke dalam bahasa Latin.Antara buku-buku terkenal hasil tulisan beliau ialah Hisab AlJabr wal Mugabalah (Buku Pengiraan.

Al-Khujandi mendakwa berjaya membuktikan bahawa x3 + y3 = z3 adalah mustahil untuk semua nombor x.” Salah satu hasil kerja al-Khazin iaitu Zij al-Safa’ih telah dinobatkan sebagai satu kejayaannya yang terbaik dalam kerja lapangan yang akhirnya menjadi bahan rujukan utama saintis lain. Pada tahun 959 atau 960 Masehi. beliau ditugas untuk menentukan kalendar solat yang tepat. Perdana Menteri Rayy yang dilantik oleh Adud ad-Dawlah meminta al-Khazin mengukur sudut tidak tepat gerhana iaitu sudut di mana permukaan rata atau datar yang muncul pada matahari untuk bergerak ke arah garisan Khatulistiwa di bumi. Lebih dikenali sebagai al-Khazin dan merupakan ahli astronomi dan matematik terkenal pada zamannya. z. Di sana. Selepas pengukuran dilakukan. . Al-Khazin merupakan salah seorang saintis yang tinggal di bandar dikenali. Rayy. Hasil kerja al-Khazin dikatakan banyak dipengaruhi oleh motivasi yang diterimanya daripada ahli Matematik. alKhujandi. Al Khazin (900-971) ABU Jafar Muhammad ibn al-Hasan Khazin lahir pada tahun 900 Masehi di Khurasan yang terletak di timur Iran. al-Khazin berkata: “Saya menggunakan cincin yang saiznya kira-kira empat meter untuk mengukurnya. Kerja itu menggambarkan peralatan astronomi dan salinannya telah dibuat di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua.Jalali. Khayyam berjaya memperkenalkan kalendar yang hampirhampir tepat dan dinamakan Al-Tarikh-al. y.Beliau juga pernah diarahkan oleh Sultan Saljuq – Malikshah Jalal al-Din untuk bekerja di balai cerap.

Pieree Fermat. 2. Lebih dari prestasi ilmiahnya. Nama segitiga Pascal diberikan kepada susunan bilangan yang terdiri dari koefisien-koefisien binomial. ia menjabat mahaguru di Ecole Polytechnique. Pascal diabadikan oleh tulisan-tulisan keagamaannya. Blaise Pascal Pascal lahir di Clermont. Konsep-konsep matematika terlahir dari pemikiran-pemikiran para ilmuan matematika. di bidang inilah ia membuat sumbangan matematis yang terbesar. ia mengatakan bahwa misteri dari keyakinan tersembunyi dari penalarandan seharusnya diterima pada Injil. al-Khazin telah mengusulkan model solar yang berbeza daripada Ptolemy. Pascal akan meminta dengan tegas bahwa keyakinan lebih tinggi daripada penalaran. Sumbangan-sumbangan matematisnya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya. ia mulai mempelajari geometri. ia diberi penghargaan dengan perintisan pengkajian serius tentang teori probabilitas. Blaise Pascal memberikan sumbangan-sumbangan kepada kalkulus. Augustin-Louis-Cauchy Augustin-Louis-Cauchy lahir di Paris dan di didik di Ecole Polytechnique. Penseesnya adal kesusastraan klasik yang amat besar. Dalam analisis akhir. . Beliau mempunyai pendapat yang berbeza mengenai model solar yang dikemukakan oleh Ptolemy yang menyatakan bahawa pergerakan matahari adalah mengikut kitaran seragam yang bukan berpusatkan bumi. Karena kesehatannya yang buruk ia dinasehatkan untuk memusatkan pikiran pada matematika. dengan roda yang diputar dengan tangan adalah leluhur primitif dari kalkulator elektronika dan komputer yang kita kenal saat ini. Sementara ia berpikir bahwa hanya penalaran dalam ilmu dan matematika. Bersama orang sebangsanya. Ilmuan-ilmuan ini mempelajari gejala-gejala. Sorbone dan College de France. Beliau adalah anak yang sering sakit-sakitan yang selalu diganggu oleh kesehatan buruk selama hidupnya yang singkat itu. Pada usia 19 tahun ia menciptakan mesin penambahan yang pertama. matahari bergerak dalam satu pusingan yang berpusatkan bumi ILMUAN MATEMATIKA SEPANJANG HAYAT Matematika merupakan ilmu dasar yang konsepnya selalu digunakan dalam berbagai sendi kehidupan. Pada usia 12 tahun. Gagasannya ini mempengaruhi Leibniz dan melalui dia penemuan kalkulus. memahaminya dan pada akhirnya menemukan konsep-konsep ilmu matematika itu sendiri. Selama karirnya. Perancis. Berikut adalah beberapa ilmuan yang berperan penting dalam sejarah perkembangan matematika: 1. Al-Khazin yang tidak setuju dengan model itu mengusulkan satu model yang mana menurut beliau. Alat ini.Selain itu. Produktivitasnya sangat hebat sehingga Academy Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy.

yang lumayan kekayaanya. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie yang diterbitkan tahun 1637. Penyelidikan itu mengantarnya ke matematika yang ia simpulkan sebagai saran pengembangan kebenaran di segala bidang. Disana ia terkena pengaruh Issac Barrow. ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. Kepada Cauchy kita berhutang pemikiran pembearian dasar kalkulus pada definisi yang jelas tentang konsep limit. Ia pergi ke Swedia diundang untuk mengajari Ratu Christina dimana ia meninggal karena Pnemonia pada tahun 1850. Pada umur 20 tahun ia mendapat gelar sarjana hukum dan selanjutnya menjalani kehidupan tuan yang terhormat. Newton adalah seorang pemeluk agama yang saleh dan dikatakan telah memberika waktu yang sama banyaknya untuk mempelajari Injil dan untuk matematika. ia menekuni masalahmasalah matematika dan ilmu yang terkemuka. teori warnawarna dan hukun gravitasi universal. ian membujuk ibu Newton untuk memberangkatkannya ke Trinity College dari Universitas Cambridge. Ia mencintai puisi dan mengarang suatu naskah dala ilmu persajakan bahasa Yahudi. Seorang paman pertama kali mengenali bakat luar biasa anak tersebut. Descrates diijikan mengahabiskan waktu paginya belajar di tempat tidur. dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya (Gauss. Newton pulang untuk menghindari wabah penyakit pes 1664-1665. Ia bosan dengan sekolah. . 3. Newton menemukan teorema binomial umum. Barrow melihat didalam Newton kemampuan yang lebih dari dirinya dan menyerahkan kemahaguruannya kepada Newton pada waktu Newton berusia 26 tahun. Dengan menolak bersumpah setia kepada pemerintah Perancis yang berkuasa pada tahun 1830. Cauchy mempunyai perhatian luas. Selama 18 bulan. Rene Descates Rene Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern pertama yang besar. jam dan pekakas lainnya. Sebelum itu. seorang pakar ilmu agama dan mahaguru matematika. lebih senang membuat layangan. Keimanannya dalam beragama mengantarnya mensponsori kerja sosial untuk ibu-ibu tanpa nikah dan narapidana. karena hanya sekali sistem semesta dapat dikembangkan. elemen dari kalkulus diferensial maupun integral. Pieree Fermat (1601-1665) ia diberi pujian denga gabungan tersebut yang saat ini kita sebut geometri analitik atau geometri koordinat. Ia juga penemu biologi modern. suatu kebiasaan yang dipandangnya berguna sehingga dilanjutkan sepanjang hidupnya. 1642. Bersama dengan seorang Perancis. sesaat setelah diwisuda dari Trinity. menjalani tugas militer beberapa tahun dan tnggal beberapa waktu di Paris dan kemudian di Belanda. namun karena kesehatannya yang kurang baik. Semua buku-buku ajar modern mengikuti paling sedikit pada intinya. Dalam waktu singkat. penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy. ahli fisika dan matematika. Tidak terdapat kejeniusan yang dapat dibandingkan penuh dalam sejarah ilmu. Ia meninggal sebagai seorang terhormat pada usia 85 tahun dan dimakamkan dengan kebesaran bangsanya di Westminster Abbey. roda air. Abel dan Bolzano) mengadakan ketelitian baku. Descrates menyelidiki suatu metode berpikir yang umum pada pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu. Di dalamnya. Descrates lahir di Touraine. sejak Januari 1665. Issac Newton sebagai seoarng pemuda remaja memperlihatkan sedikit harapan akademis. Lagrange memuji bahwa Newtonlah jenius terbesar yang pernah hidup dan yang paling mujur. 4. Perancis putra dari seorang ahli hukum.Cauchy seorang pemeluk Katolik saleh dan pengikut Raja yang patuh. Issac Newton Lahir pada keluarga petani Inggris pada hari natal. Walaupun Kalkulus diciptakan pada akhir abad ke 17. Sama seperti banyak ilmuan pada umumnya. ia mengasingkan diri ke Italia untuk beberapa tahun dan mengajar di beberapa institut keagamaan di Paris sampai sumpah kesetiaan dihapuskan setelah revolusi 1848. Ayahnya mengirimknya kesekolah Jesuit pada imur delapan tahun.

tulisan-tulisannya yang terbaik dan pukirannya yang paling tajam dicurahkan kebagian dari matematika yang sekarang dikenal sebagai kalkulus integral. matematikawan terbesar saat itu. luas elips. Ia tidak memiliki waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak ilmuan lain. ia belajar kepada orang sebangsanya Johann Bernoulli dan telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. ditambah banyak puisi dan seluruh Aeneid.D di bawah Gauss. hanya 39 tahun. Gauss. tokoh matematika dominan pada abad ke-18 yang paling subur sepanjang masa.5. ia menyatakan “berikan saya tempat untuk berdiri dan saya akan gerakkan bumi”. Lahir di dekat Basel. . Pada masanya sendiri ia terkenal sebagai pencipta dan seorang ilmuan praktis. 6. St. Disana ia terkena pengaruh W. Georg Friedrich Bernhard Riemann Bernhard Riemann menerima pendidikan dini dari ayahnya. ia menemukan cara untuk memutuskan apakah mahkota raja terbuat dari emas tanpa meleburnya.(prinsip apung archimedes). Riemann memberi sumbangan yang cukup berarti bagi ilmu matematika. Pada waktu ia memasuki pendidikan tinggi tahun 1946. Archimedes Archimedes dari syracuse. Ia telah memberi sumbangan pada kalkulus fungfi transeden ( bukan aljabar). seorang fisikawan kelas satu. Ia meninggal karena TBC 15 tahun kemudian. Ia menjabat di Universitas Basel. seorang pendeta protestan Jerman. Keturunan Yunani. dan dalam geometri memulai perkembangannya yang memuncaka tahun 50 kemudian dalam teori Relativitas Einstein. Makalah-malakah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks memprakarsai studi mendalam dari apa yang sekarang ini disebut topologi. Ia menciptakan sekrup Archimedes untuk memompa air. memperlihatkan bahwa e e2 adalah tak rasional dan menemukan hubungan luar biasa e1π = -1 Kebutaan selama 17 tahun terakhir dari hidupnya nampaknya tidak menghambat karyanya. ditulisi dengan hasil bagi volume bola dan tabung tersebut. Beruntung untuk matematika. ia membangun sebuah model mekanis yang meniru gerakan bulan dan planet-planet dan untuk memuaskan raja syrause. Seseorang tidak perlu menginginkan guru yang lebih baik. tanpa diragukan merupakan matematikawan terbesar dari zaman purbakala. Leonhard Euler Leonhard Euler. ia mengetahui dalam hati rumus-rumus trigonometri dan analisis. karena meskipun Newton dan Leibniz mempunyai suatu versi mengenai integral dan mengetahui teorema dasar kalkulus namun Riemannlah yang memberikan definisi modern tentang integral tentu. Swiss. ia menerima pendidikan di Alexandria. setelah itu ia tinggal di Gottingen untuk mengajar. Peterburg Academy of Sciences. Pada tahun 1851 ia menerima Ph. Penemuan-penemuan dan perkakas-perkakas praktis untuk Archimedes hanyalah hiburan belaka. pusat pengajaran dan kebudayaan Yunani. ia bermaksud mempelajari ilmu agama dan ilmu bahasa. Ia dikatakan telah meminta kepada teman-temannya agar diatas batu nisannya diletakkan sebuah bola yang berisi tabung berukir. Tetapi karyanya mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Dikatakan bahwa ian telah mengerjakan suatu perhitungan samapai 50 posisi desimal didalam kepalanya. Hidupnya singkat. Sumbangansumbangannya antara lain adalah rumus luas lingkaran. 7. ia memilih Universitas Gittingen yang telah dan selama 100 tahun berikutnya menjadi pusat matematika dunia. dan Karl F. Sebagian disebabkan oleh daya ingat yang ajaib. dan Berlin Academy of Sciences.E Weber. Minat Euler terentang di semua matematika dan fisika. luas dari potongan parabol. Khususnya ia memperkenalkan e sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli. volume dan luas permukaan bola dan volume kerucut dan benda-benda putar lainnya. Oleh karena itu untuk menghormatinya disebutlah integral Riemann.

tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1742 dan tentang kalkulus diferensial sampai tahun 1924. dengan sedikit bakat matematis dan lebih banyak uang. agama. diterbitkan tahun 1696. A. walaupun mereka tetap berkomunikasi satu sama lain dan dengan Leibniz tentang matematika. Leonhard Euler. Johann akan menghaki hasil-hasil yang ditemukan oleh saudaranya dan Jacques akan memberikan reaksi serupa.ebih hasil tersebut bukan miliknya melainkan gurunya. ia mendaftar di Universitas Leipzig dan mendapt gelar Doktor dari Universitas Altdorf. dan teknik-teknik pengintegralan. sejarah dan matematika. setelah Newton dan leibniz. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus. seorang pakar dalam hukum. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692. sama halnya seperti lambang baku dy/dx dan untuk turunan dan integral. . termasuk titiktitik balik. Johann dan saudaranya Jacques. 9. Sebagai penggantinya pada tahun 1696. panjang kurva-kurva. Mungkin Leibnizlah pencipta lambang-lambang matematis terbesar. De I’Hopital mahasiswa Johann menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. ia membagi penghargaan untuk penemuan kalkulus. politik. Johann Bernoulli Johann Bernoulli mungkin yang paling terkenal dari sebuah keluarga matematikawan yang produktif. Lahir dari orangtua bangsawan Perancis. De I’Hopital Merupakan salah satu sinar yang kurang cemerlang dari cakrawala matematis dan ia tetap diabadika oleh suatu hasil yang dikenal dengan namanya ( Aturan I’Hopital). Kepadanya kita berhutang nama-nama kalkulus integral dan kalkulus diferensial. Lahir di Leipzig. Paling sedikit delapan orang matematikawan abad ke-18 yang terkemuka mempunyai nama Swiss-Bernoulli. Jerman. kesusastraan. Mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat pada mahasiswanya yang lain dan yang lebih terkenal. Guillaume F. geologis. Lebih-. deret tak terhingga. Seperti Descrates yang karyanya ia pelajari. Bentuknya diubah sedikit dengan karya gurunya. filsafat. Bersama dengan Issac Newton. Kedua bersaudara tersebut bersaing dengan penuh semangat dan sering dengan sengit demi pengakuan. merupakan perintis-perintis terpenting dalam kalkulus. A. Sumbangan I’Hopital antara lain buku pelajaran pertama tentang kalkulus diferensial. Guillaume F. Setelah kematiannya.8. Gottfried Wilhelm Leibniz Leibniz merupakan seorang jenius universal. Johann Bernoulli. 10. ia setuju untuk menunjang Johann Bernoulli jika yang belakangan ini menerbitkan penemuan Bernoulli. Salah satu keinginan besarnya adalah mendamaikan keyakinan katolik dan protestan. Buku ini memakai sejenis bahasa yang biasa pada semua pekerja dini dalam kalkulus yaitu bahasa tentang hal yang sangat kecil. Leibniz mencari suatu metode universal dengan mana ia dapat memperoleh pengetahuan dan memahami kesatuan sifat-sifat dasarnya. Bernoulli mencoba untuk menuntut penemuannya sebagai miliknya tetapi bukti kurang cukup hingga tahun 1955 surat-surat antara Bernoulli dan I’hopital ynag berisi rencana ini ditemukan yang akhirnya membenarkan tuntutan Bernoulli. Usaha-usaha Leibniz untuk mendamaikan hanya semakin melibatkannya dalam percekcokkan tersebut.