P. 1
Kepentingan Penggunaan Resos Yang Efektif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Kepentingan Penggunaan Resos Yang Efektif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

|Views: 166|Likes:
Published by Tinie Khamis

More info:

Published by: Tinie Khamis on Sep 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

Kepentingan Penggunaan Resos yang Efektif dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Kamus mendefinisikan bahan sebagai sesuatu atau beberapa benda yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu atau untuk sesuatu tujuan. Bahan juga berkaitan dengan hal-hal yang akan dibincangkan seperti dalam pengajaran dan pembentangan. Kamus Longman Dictionary of Contemporary English telah memberikan definisi bahan sebagai “information from which a (written) work is to be produced”. Pada asasnya, perkataan bahan dapat diertikan sebagai merangkumi sebagai segala benda, alat, maklumat dan media yang dapat memenuhi sesuatu tujuan dan bahan.

Sedasawarsa ini, guru-guru sering menghadapi masalah dalam memberikan pemahaman konsep yang mantap kepada murid-murid. Sering kali murid tertukar konsep-konsep pembelajaran antara tajuk-tajuk yang mereka murid-muridi, contohnya, konsep peratus dengan pecahan dan sebagainya. Oleh itu, guru-guru haruslah kreatif dan kritis dalam berfikir bagi membina satu resos yang sesuai untuk dijadikan sebagai bahan bantu belajar dalam pengajaran dan pembelajaran supaya ianya dapat meningkatkan mutu kefahaman dalam kalangan murid-murid. Penggunaan resos yang efektif sebenarnya mampu mewujudkan kejayaan mencapai objek pengajaran dan pembelajaran pada hari itu. Oleh itu, terdapat banyak kepentingan dalam menggunakan resos bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Antaranya ialah,dengan menggunakan resos yang efektif, guru-guru boleh mencapai objektif pembelajaran dan pengajaran dengan senang dan berkesan. Hal ini dapat dilihat apabila penggunaan resos yang dibina, digunakan oleh murid-murid secara menyeluruh, mereka akan dapat menjawab soalan-soalan latihan yang diberikan dengan berkesan. JIka kita dapat perhatikan, murid-murid yang dapat menjawab soalan dengan cepat dan betul merupakan murid-murid yang faham akan konsep pembelajaran pada hari itu. Selain itu juga, mereka akan mampu untuk menyatakan kembali apa yang telah mereka pelajari pada hari ini secara mantap dan tepat dan dapat menggalakkan pemikiran secara membina.

Penggunaan bahan bantu belajar juga bertujuan untuk membantu guru mengajar dengan lebih berjaya selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mengutamakan kepentingan terhadap keperluan murid-murid. Melalui falsafah ini, Kementerian Pendidikan di Malaysia berusaha menjelaskan konsep pembangunan kemanusiaan dalam penggubalan kurikulum selain memberi perhatian kepada perkembangan individu khususnya dari aspek JERIS iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Perkembangan yang seimbang berdasarkan konsep JERIS adalah amat diperlukan oleh

murid-murid pasti akan menyukai pembelajaran matematik. kepelbagaian bahan bantu belajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah amat digalakkan kerana setiap murid mempunyai kecerdasan yang pelbagai. penambahan. bahan bantu belajar dapat dilihat sebagai medium yang berupaya menyerlahkan bakat dan potensi murid-murid dalam sesuatu subjek yang mana mereka akan meneroka bahan tersebut dan meningkatkan daya pemikiran mereka supaya menjadi lebih kreatif dan kritis. sekali gus dapat menepis tanggapan stereotaip yang menyatakan bahawasanya pembelajaran Matematik adalah amat susah. Dengan penggunaan bahan bantu belajar yang sesuai dengan tajuk. carta atau slaid yang dipancarkan pada layar dan sebagainya yang merupakan bahan yang menyokong penyampaian pengajaran dan pembelajaran. murid-murid akan dapat menjana idea-idea yang baru dan membuat inovasi terhadap tajuk atau bahan yang mereka gunakan. bahan bantu belajar yang dipilih mampu mempengaruhi minat muridmurid untuk meneruskan tumpuan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran pada waktu tersebut. Sehubungan itu. Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang bersesuaian. Pembelajaran subjek Matematik adalah sebenarnya adalah sangat mudah dan menyeronokkan jika murid-murid dapat memahami dan menguasai konsep matematik yang baik. Hal ini adalah amat digalakkan selaras dengan membentuk kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Dalam menjalankan pengajaran berbentuk pemikiran secara kreatif dan kritis. Selain itu. Keempat-empat operasi ini. Guru-guru harus memainkan peranan penting dalam menyediakan bahan bantu belajar yang sesuai selaras dengan perkembangan semasa supaya murid-murid pada hari ini dapat mempraktikkan pemikiran di luar kotak. guru memainkan peranan yang sangat penting ketika . jika dikuasai dengan baik dan cepat serta secara efektif.dengan kepelbagaian bahan bantu belajar yang ada. penolakan. Bahan-bahan itu mungkin dalam bentuk buku. Pembelajaran matematik hanya melibatkan empat jenis operasi iaitu. pendaraban dan pembahagian. Bahan-bahan pengajaran dan bahan bantu belajar ada dalam pelbagai bentuk. Secara tidak langsung. Tambahan pula. Inilah pembangunan pendidikan yang kita inginkan terhadap murid-murid masa kini. murid-murid akan mengalami proses pembelajaran yang lebih interaktif dan segar. ianya memang susah kerana setiap murid membesar dalam persekitaran yang berbeza. murid-murid pasti akan memilih bahan yang mereka minati bagi membantu mereka memahami konsep subjek dalam pengajaran dan pembelajaran pada waktu tersebut. ianya pasti akan menjadi kesenangan kepada murid-murid dalam menjalankan operasi dalam Matematik. Setiap sesuatu kejayaan yang besar adalah bermula daripada satu langkah tapak kaki. penggunaan bahan bantu belajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dapat menggalakkan murid-murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Oleh itu.murid-murid supaya mereka berdaya saing dalam era pasca globalisasi pada masa kini.Oleh itu.

Cara ini adalah cara yang paling baik dan patut digunakan oleh semua guru kerana cara ini terbukti merupakan cara terbaik bagi memastikan murid-murid akan memahami konsep . Dengan pembinaan bahan bantu belajar yang bersifat permainan. ianya dapat memudahkan kerja guru dalam memberikan dan mengukuhkan konsep sesuatu mata pelajaran murid-muridan tersebut. ada yang perlu menggunakan bahan elektronik seperti iPad.proses pengajaran dan pembelajaran berlaku supaya penjanaan minda terhadap muridmurid dapat dilaksanakan secara ansur maju. ianya akan menggalakkan penglibatan murid-murid di dalam bilik darjah secara langsung. dengan adanya bahan bantu belajar.murid-murid juga akan mudah tertarik dengan subjek tersebut jika kita menggunakan konsep bermain sambil belajar dengan menggunakan bahan bantu belajar. Penggunaan bahan bantu belajar yang sesuai pasti akan dapat memberikan kefahaman yang baik dan mantap serta cepat kepada murid-murid. guru haruslah kreatif dalam menyediakan bahan bantu belajar yang mengikut kemampuan guru dan juga yang mampu memenuhi keperluan murid-murid supaya objektif pembelajaran pada waktu tersebut akan mudah tercapai tanpa melibatkan kos yang tinggi. tidak semua murid mempunyai kecerdasan yang sama. pasti mereka akan dapat memahami konsep subjek itu dengan sebaiknya. Secara tidak langsung objektif pengajaran pasti akan tercapai. dengan penggunaan bahan bantu belajar. menggangu rakan-rakan yang lain. Selain itu. ianya akan memudahkan pengajaran guru pada hari tersebut. Yang paling meyeronokkan adalah. Tambahan pula. ada sesetangah murid perlu belajar dengan menggunakan muzik. Jika kita bergantung semata-mata dengan papan putih atau papan hitam yang disediakan.iPhone atau komputer. membuat kerja lain dan sebagainya. bahan bantu belajar itu mestilah menarik dan berwarna-warni mengikut kesesuaian aktiviti supaya muridmurid akan dapat mengenali warna sambil bermain menggunakan bahan bantu belajar yang disediakan. Namun begitu. murid-murid pasti akan lebih berminat untuk menggunakan bahan bantu belajar tersebut kerana sememangnya fitrah seorang murid-murid suka bermain sambil belajar. dengan menggunakan bahan bantu belajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Jika mereka menggunakan bahan bantu belajar tersebut sepenuhnya. Dengan adanya bahan bantu belajar ini. Selain itu. Dalam setiap bilik darjah. muridmurid pasti akan cepat berasa bosan dengan subjek tersebut. Tambahan lagi. Secara tidak langsung objektif pengajaran dan pembelajaran pasti akan tercapai dengan mudah. Tumpuan mereka akan mula hilang dan mereka akan cuba untuk membuat sesuatu di luar kawalan guru contoh. ianya dapat memberi kefahaman kepada murid-murid dengan mudah dan cepat.

guru boleh menyediakan bahanbahan tersebut bagi setiap murid supaya mereka boleh meneroka dan memegang sendiri barang tersebut. Boon dan Sharifah Fakhriah. Bahan bantu belajar ini disediakan dengan berpandukan kepada aspek psikologi muridmurid dan mengikut kemampuan serta kebolehan mereka dengan kemahiran yang berbeza. . Menurut teori instinct (naluri). Penggunaan bahan bantu belajar juga dapat menilai perkembangan intelek murid-murid. Bahan bantu belajar yang berbentuk 3D adalah bahan yang paling baik. Bermain sangat penting dalam memupuk interaksi murid-murid dengan rakan-rakan mereka. Bermain juga dapat meningkatkan keyakinan dan keberanian diri kanak-kanak supaya tidak malu untuk bersosial dengan orang lain. kesediaan dan kecerdasan untuk belajar. Murid-murid juga akan dapat mengetahui pelbagai kemahiran sekaligus dapat membantu mereka berfikir dengan lebih kreatif dan logik. Jika guru tidak menghiraukan tentang psikologi murid-murid. Cara berfikir seperti ini perlu dipupuk semenjak mereka kecil lagi supaya mereka akan lebih kreatif pada masa hadapan. jika berbentuk permainan adalah sangat digalakkan. alam kanak-kanak merupakan tempoh persediaan diri untuk ke alam dewasa (Noriati. Perkembangan intelek yang seimbang dapat menyeimbangkan aktiviti harian dan kecerdasan murid-murid dalam pelbagai aspek kehidupan berdasarkan konsep JERIS. Murid-murid dapat mengetahui tahap keupayaan. dan jika seseorang guru itu berkemampuan. Kita dapat lihat pelbagai kemahiran dalam kalangan murid-murid yang akan dapat ditonjolkan jika cara ini diguna pakai dalam bilik darjah.subjek tersebut dengan baik. Mereka juga dapat menambahkan maklumat tambahan ke dalam minda dan akan mengembangkan potensi pemikiran mereka dalam mendedahkan mereka dengan cara menyelesaikan masalah. contohnya dengan menggunakan Polyas’ Model. Murid-murid akan dapat mengenali dan mengetahui bahawa emosi seseorang mungkin berbeza mengikut situasi tertentu dan tahu bagaimana cara untuk mengawal emosi tersebut. 2009). Pembelajaran kooperatif adalah amat sesuai digunakan bagi meningkatkan kemahiran sosial murid-murid. Guru perlu mengenalpasti setiap perwatakan dan gaya belajar murid-muridnya supaya guru dapat menyediakan bahan bantu belajar dengan baik dan bersesuaian dengan psikologi murid –murid. pembelajaran pasti akan menjadi bosan dan tidak efektif. Sekali lagi diterangkan bahawa seseorang guru itu perlu mahir dan fasih akan perangai murid-muridnya. Bahan bantu belajar yang disediakan. kita boleh lihat betapa pentingnya penggunaan bahan bantu belajar 3D dan penggunaannya digunakan sepenuhnya oleh murid-murid. Murid-murid akan terlibat secara langsung dalam pengajaran dan pembelajaran dan mereka pasti tidak akan berasa bosan dengan subjek tersebut. Oleh itu. guru-guru dan orang-orang di sekeliling mereka termasuklah dengan ibu bapa.

Bahan-bahan manipulatif dalam Matematik Penggunaan abakus dapat meningkatkan kemahiran pengiraan dan kebolehan menyelesaikan masalah matematik dalam kalangan murid. jari tengah dan ibu jari untuk menaik dan menurunkan manik-manik tersebut. Selain daripada itu.Secara umum.Contoh bahan asas 10 yang biasa digunakan ialah Blok Dienes. Salah satu jenis bahan manipulatif yang sangat berguna untuk melakukan pengiraan ialah bahan asas 10. penolakan.Ikatan Straw dan Abakus juga merupakan bahan manipulatif yang biasa digunakan dalam pengiraan asas matematik.Cipberwarna. pengajaran dan pembelajaran matematik amat bergantung kepada bahan manipulatif untuk melakukan proses pengiraan secara berkesan. penambahan. Contoh – contoh bahan manipulatif yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah seperti dalam gambar rajah di bawah. Contohnya.rod Cuisenaire. Ianya amat mudah untuk digunakan dan sangat efisien bagi menyelesaikan masalah dalam matematik. . Murid juga dapat mengira dengan pantas. meningkatkan penggunaan otak kanan murid dan penglibatan semua deria utama murid ketika mengendalikan abakus. pendaraban dan bahagi. Murid-murid hanya perlu menggunakan jari telunjuk. Penggunaan abakus boleh diaplikasikan dalam keempat-empat operasi matematik iaitu. penambahan nombor dua digit dengan nombor dua digit tanpa kumpul semula.

klip video juga boleh digunakan untuk menunjukkan tunjuk cara yang sukar dan bahaya dilakukan serta prosedur-prosedur penggunaan sesuatu alat atau bahan pengajaran dan pembelajaran. Ianya amat mudah untuk digunakan. Murid-murid pasti akan suka belajar dengan menggunakan abakus apabila mereka perlu menyelesaikan soalan matematik yang melibatkan operasi-operasi dalam matematik. murid-murid akan mudah ingat apa yang mereka belajar melalui grafik yang mana dapat membantu murid mengekalkan ingatan jangka panjang mereka. Guru-guru muda sudah mula sedar akan kelebihan menggunakan video sebagai medium untuk mengajar kerana mereka sendiri sedar bahawa jika mereka belajar dengan melihat video. Selain itu juga. Selain itu.Naikkan 2 manik bawah yang paling kanan ke arah palang/bim. dan 3 manik bahagian nilai tempat puluh ke atas. mereka akan lebih mudah ingat sesuatu subjek itu dengan mudah dan baik. kepentingan dalam ICT sebenarnya mampu mencorakkan semula cara dan gaya pemikiran serta sistem nilai masyarakat masa kini dan akan datang. dan naikkan 1 manik bawah yang berada di sebelah kiri untuk menunjukkan nilai 12. gerakkan 1 manik di bahagian nilai tempat sa ke atas. . Mahu atau tidak. klip video dapat membawa situasi-situasi apklikasi konsep matematik dalam kehidupan harian kepada murid-murid untuk melihat bagaimana dan bilakah matematik dapat diaplikasikan ke dalam konteks sebenar. Dengan menggunakan video juga. Hasilnya adalah 43. Dalam pengajaran pembelajaran yang berasaskan kaedah pembelajaran secara kontekstual. Ini merupakan contoh yang sangat mudah bagi menunjukkan cara menggunakan abakus. bahan video dalam bentuk digital dapat digunakan sebagai satu medium untuk meningkatkan lagi kesenangan dalam mengakses kepada bahan pembelajaran. Selain daripada itu.untuk menambahkannya dengan nilai 31. Kemudian. Strategi ini dapat meningkatkan kefahaman dan minat murid-murid serta pembelajaran adalah lebih bermakna.

Penggunaan komputer di dalam bilik darjah membawa satu reformasi dan perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dari segi teknik dan strategi. guru hanya menjadi fasilltator dengan menyediakan isi kandungan tajuk yang hendak diajar dalam bentuk modul. Akhir sekali. Namun begitu. muridmurid menjawab soalan yang diutarakan dalam komputer.Langkah kerajaan dalam menggalakkan guruguru mengajar menggunakan ICT adalah amat bagus kerana ianya dapat meningkatkan perasaan inkuiri dalam diri murid-murid dan juga guru-guru boleh memberikan inputinput tambahan kepada murid-murid yang tidak dapat dibeli atau ditunjukkan secara langsung kepada murid-murid. Terdapat dua cara yang guru boleh gunakan untuk membuat penilaian menggunakan komputer.persaingan akan wujud yang memerlukan kepada tindakan pantas dan bijaksana bagi menghadapi keadaan ini. penyelesaian masalah serta pemainan berasaskan komputer. Pengajaran menggunakan komputer yang mana. jawapan akan disemak oleh guru itu sendiri. Dengan cara ini murid-murid akan mengetahui prestasi mereka dengan serta merta. Komputer menjadi media pengantara guru dan pengajar. guru boleh mengubahsuai dan memperbaiki rancangan pengajaran hariannya untuk pengajaran akan datang. latihan murid. Semua ini memerlukan kredibiliti dan kemampuan manusia sebagai pengurus atau pekerja yang mahir dan mempunyai ilmu pengetahuan. tidak dapat mengamalkan pengiraan secara mental dan tidak menghafal fakta asas metematik. murid-murid tidak akan cekap dalam mengira. ianya telah menimbulkan kontroversi dalam kalangan warga pendidik. Antara kelebihan penggunaan kalkulator yang telah dikenalpasti ialah dapat meningkatkan minat . dan interaksi murid-murid di dalam bilik darjah. Penggunaan kalkulator sebagai bahan bantu belajar dalam pengajaran dan pembelajaran matematik juga boleh digunakan. penilaian menggunakan komputer di mana guru juga boleh menilai kesan hasil pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan komputer. Murid-murid belajar dengan merujuk kepada modul tersebut. Oleh itu. Antara isu yang ditimbulkan ialah. Pembelajaran juga pasti akan menjadi lebih seronok dan interaktif. perubahan demi perubahan perlu dilaksanakan bagi mengisi ruang-ruang input yang baru dan terkini dalam pendidikan di negara ini. Walaubagaimanapun pengunaan kalkulator sebagai bahan bantu belajar dalam pembelajaran pada situasi yang sesuai boleh membantu muridmurid untuk lebih memahami nombor dan operasi pengiraan dengan baik. Daripada penilaian ini nanti. proses pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan pengajaran menggunakan komputer pula adalah apabila sebilangan besar guru di sekolah kini menggunakan teknologi dan komputer untuk mengumpul data dan seterusnya membuat analisis bagi penilaian pengajaran. Kebanyakan modul adalah dalam bentuk pakej pembelajaran formal. bahan pembelajaran individu. penggunaan bahan pembelajaran. yang pertama adalah. atau murid-murid menjawab soalan dalam komputer dan terus menyemak jawapan mereka.

Cara menggunakan blok asas sepuluh juga adalah sangat mudah dan memang sesuai digunakan untuk mengukuhkan konsep – konsep asas kepada murid-murid yang baru hendak belajar dalam matematik terutama apabila melibatkan operasi dalam matematik. selain ianya menunjukkan kesan positif terhadap kemahiran mengira dan perkembangan konsep matematik dan juga dapat meningkatkan kemahiran pengiraan mental murid-murid. Oleh itu.dua nombor diwakilkan menggunakan blok asas sepuluh.murid-murid dalam pengiraan matematik. guru harus mengenalpasti kesesuaian bahan bantu belajar bagi setiap subjek yang diajar pada hari tersebut supaya pencapaian objektif pemebelajaran dapat dioptimumkan. Selain itu. Kita boleh melihat contoh penggunaan blok asas sepuluh dalam penambahan. guru juga boleh menggunakan blok asas sepuluh sebagai bahan bantu belajar dalam pengajaran dan pembelajaran mereka bagi menarik minat murid-murid dalam subjek matematik. contohnya digunakan untuk menambah. Dengan menggunakan model ini. Blok asas sepuluh amat meluas digunakan dalam pengajaran matematik. menolak. menambah dalam perpuluhan dan sebagainya. “Kedua. cari jumlahnya dan tuliskan persamaan untuk merekod proses penambahan itu” .

kini terdapat manipulatif berbentuk virtual yang boleh digunakan secara interaktif oleh murid-murid. Program ini banyak membantu dalam tajuk pengumpulan. terdapat pelbagai perisian matematik yang membantu pengajaran dan pembelajaran matematik. Beberapa kajian mendapati perisian seperti Geometric Sketch Pad (GSP).Perisian yang terdapat dalam komputer itu sendiri juga boleh membantu dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di dalam bilik darjah. Cabri dan Geogebra membantu murid-murid mengukuhkan konsep geometri dan menganalisis masalah dan situasi yang berkaitan dengan bentuk dan ruang.Internet juga boleh digunakan untuk membuat kajian dan mengumpul data. Tambahan pula. persembahan data. Selain itu.Hasil tambah ini dalam bentuk persamaan seperti berikut: 369 + 244 = 613 Tambahan pula. Satu contoh yang baik ialah program microsoft excel.Pelbagai laman web boleh diakses untuk .

Guru memainkan peranan yang penting dalam merancang dan melaksanakan rancangan pengajaran harian yang bersesuaian dengan subtopik yang ingin diajar pada waktu tersebut serta guru perlu bijak dan pandai memilih bahan bantu belajar yang sesuai bagi murid-murid mereka. guru harus berhati-hati dalam menilai maklumat yang sesuai dan wajar dalam pengajarannya.membantu guru dan murid-murid mencari bahan dan maklumat berkaitan matematik. kita dapat mengetahui beberapa bahan-bahan manipulatif yang boleh digunakan dalam dalam pengajaran matematik yang mana. Di sini. Kad imbasan amat efektif digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. jelaslah kepada kita semua bahawa kepentingan menggunakan bahan bantu belajar dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. 2669 patah perkataan Kad Imbasan Kad imbasan boleh juga digunakan sebagai bahan bantu belajar kerana ianya bersifat secara langsung. Bahan – bahan manipulatif ini adalah sangat bagus bagi mengukuhkan konsep matematik terhadap diri murid-murid. . Selain itu juga. Namun.

dan meminta murid membacakan nombor . .nombor yang terdapat pada kad imbasan tersebut. warna dan bentuk bagi menarik minat murid-murid untuk belajar tentang tajuk yang ingin diajarkan. Guru boleh menggunakan kad imbasan dengan mengedarkan kepada murid-murid atau guru boleh hanya menunjukkan dari hadapan.Cara menggunakan kad imbasan adalah sangat mudah. Guru boleh membuat kad imbasan dalam pelbagai saiz. Berikut merupakan contoh-contoh kad imbasan yang boleh digunakan dalam mengajar nombor perpuluhan pada tiga tempat perpuluhan.

Alhamdulillah syukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat saya menyiapkan tugasan yang diberikan pada masa yang telah ditetapkan dengan baik dan jayanya. Saya ingin mngucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Datin Zaitun bt Othman. Selain itu. selaku pensyarah pembimbing saya yang tidak pernah jemu dan putus-putus dalam mengajarkan kepada saya cara-cara untuk menjadi guru yang baik. saya ingin mengucapkan ribuan terim kasih kepada semua kawan-kawan saya yang telah membantu saya sama ada secara langsung atau tidak .

Cukuplah bagi tempoh masa jika kita hanya diperuntukkan dengan 30 minit waktu pengajaran dan pembelajaran. namun baru saya sedar apa yang saya pelajari sebelum ini adalah kurang tepat dan baik. saya akui saya memang kurang ilmu dan tidak langsung berusaha untuk mencari ilmu tersebut. Oleh itu. Saya berasa sungguh risau dengan keadaan ini kerana. kita mengenali kebolehan murid-murid kita yang mana. Ramai dalam kalangan kawan-kawan saya memberi cadangan supaya meletakkan tempoh masa bagi setiap slot-slot yang ada dalam rancangan pengajaran harian. Saya berasa sungguh kesal kerana tidak dapat menggembirakan hati beliau. Seingat saya. kita mengetahui berapa lama masa yang mereka perlukan bagi memahami setiap isi pelajaran yang kita ajarkan pada waktu tersebut. namun beliau sungguh kecewa dengan penulisan yang saya berikan. dari segi penyusunan isi kandungan dalam rancangan pengajaran harian. saya telah menghadapi banyak masalah. Contohnya. Saya pernah membuat rancangan pengajaran harian sebelum ini. Secara jujurnya. apa yang perlu ada dan apa yang tidak perlu ada. Namun begitu. kawan-kawan saya ada menasihati supaya. baris dan lajur dalam rancangan pengajaran harian. . Saya telah mempelajari banyak perkara dalam pengajaran beliau pada hari tersebut. Saya sudah tahu sedikit sebanyak cara untuk menyusun isi kandungan pelajaran dalam rancangan pengajaran harian. Saya amat terkejut kerana cara saya membuat rancangan pengajaran harian sebelum ini amat berlainan. kuliah kami hanya pernah menjalani satu kali sahaja proses mikro-teaching bersama-sama dengan pensyarah pembimbing kami yang lepas. Dengan ini. set induksi 5 minit. Sepanjang dalam menyiapkan tugasan ini. Saya telah bertanyakan kepada rakan-rakan saya bagaimana cara untuk memastikan perkara seperti itu tidak berlaku. perkembangan 20 minit dan penutup 5 minit.saya kagum dengan semangat yang ada pada beliau yang mana. Masalah utama yang saya hadapi adalah saya masih lagi tidak tahu cara-cara untuk membuat rancangan pengajaran harian yang baik. Semoga kalian akan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya. Selain itu juga. beliau tidak berhnti di situ sahaja. Saya sedar akan kelemahan dan kekuatan saya sewaktu proses mikro pengajaran yang lepas. namun ketepatan masa tidak dapat saya penuhi. keyakinan masih lagi tidak dapat wujud dalam diri saya. kita pasti akan berjaya dalam memastikan masa yang diperuntukkan adalah mencukupi dan digunakan dengan amat berkesan dan efektif terhadap muridmurid. Walhal itu adalah perkara yang paling utama yang perlu saya ambil berat supaya saya tidak akan terambil masa kelas guru lain.langsung. Saya sudah menghantar rancangan pengajaran harian saya yang pertama kepada Datin Zaitun. Kesalahan yang paling jelas saya lakukan adalah. Perasaan saya sewaktu menjalankan mikro-teaching secara jujurnya saya berasa sungguh gementar dan takut kerana saya amat jarang sekali melakukan aktivit ini. Selain itu. saya masih lagi tidak dapat menguasai sepenuhnya cara-cara untuk membuat rancangan pengajaran harian yang baik. Bagi saya idea itu sangat bernas kerana ianya dapat memberikan cue kepada guru-guru bila mereka perlu untuk masuk ke setiap slotslot yang telah dirancangan supaya mereka tidak akan terambil masa orang lain. saya juga menghadapi masalah dalam menentukan masa yang diperlukan bagi setiap slot dalam rancangan pengajaran harian yang saya lakukan.sebaliknya beliau menerangkan satu-satu kepada kami untuk setiap perenggan. Saya amat khuatir jika perancangan saya bagus.

Saya amat memerlukan latihan yang lebih mantap dalam memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang. Semasa pengajaran saya.Dalam melaksanakan set induksi sebagai permulaan pengajaran. saya haruslah memperbaiki pengajaran agar memastikan murid-murid lebih aktif dan berani dengan pendekatan yang lebih berpusatkan murid dan teknik penyoalan yang lebih baik. murid-murid juga agak malu dan pasif dalam memberikan respon atau maklum balas kepada soalan guru. Dalam perancangan sepatutnya saya melaksanakan set induksi itu selama lima minit tetapi ia telah dijalankan hampir sepuluh minit. saya mendapati tempoh masa yang diambil terlalu panjang dan melebihi masa yang dirancang. saya perlu bijak menguruskan masa dan merancang set induksi agar tidak mengambil masa yang terlalu lama. Sebagai tindakan susulan saya haruslah menyediakan bahan bantu mengajar terutamanya carta poket pendaraban yang lebih jelas dan menarik agar tidak menimbulkan sebarang kekeliruan dan dapat menimbulkan perasaan minat murid-murid terhadap pengajaran dan pembelajaran pada waktu tersebut. Selain itu. penggunaan alat bantu mengajar yang terlalu banyak juga boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan set induksi sehingga menjejaskan pengurusan masa yang ditetapkan. saya seharusnya menggunakan bahan yang bersesuaian dan tidak terlalu banyak agar masa dapat dihadkan dan menjadikan pelaksanaan slot-slot dalam rancangan pengajaran harian menjadi lebih teratur. Hal ini mungkin berlaku kerana para pelajar agak terganggu dengan rakaman yang dibuat dan kurang menguasai pelajaran yang lepas atau murid-murid masih lagi tidak faham akan konsep pembelajaran pada hari tersebut. saya hendaklah lebih menilai keberkesanan pencapaian objektif pelajaran yang hendak dicapai. Sebagai memperbaiki mutu pengajaran. Justeru itu. Ini menjadikan pelaksanaan pengajaran mikro menjadi terlalu lama dan membuatkan para pelajar mungkin tertanya-tanya akan pelajaran yang dipelajari. saya juga boleh merangsang minat dan penglibatan murid dengan memberikan . saya perlulah memperbaiki pengajaran supaya lebih tahu tempoh masa yang sesuai untuk mengaitkan isi pelajaran. ada kalanya saya terlepas pandang kepada beberapa murid yang tergolong dalam golongan lemah di mana mereka pun berminat untuk menjawab soalan tetapi saya tidak melayan mereka kerana asyik melayan murid-murid yang begitu menonjol dalam kelas. Oleh yang demikian. Oleh itu. Penggunaan carta poket pendaraban dan persembahan multimedia sebagai bahan bantu pengajaran juga agak mengelirukan sehingga menyebabkan pelajar memberikan jawapan atau maklum balas yang kurang tepat. Dengan demikian. Di samping itu. Selain memanggil nama murid dan memberi peluang untuk menjawab. saya terpaksa membantu pelajar agar lebih mengingati pelajaran lepas dengan tepat. saya juga agak lambat mengaitkan set induksi yang dilaksanakan dengan isi atau tajuk pelajaran yang hendak diajar. Kelemahan para pelajar dalam mengingati pelajaran lepas yang telah dipelajari juga mengganggu kelancaran set induksi. Selain itu. Sebagai tindakan susulan untuk memperbaiki pengajaran.

Nampaknya murid-murid begitu berminat sekali dengan cerita yang direka untuk merangsang otak mereka berkaitan dengan pembelajaran pada waktu tersebut.peneguhan positif dan pujian seperti baik. saya juga dapat memperbaiki setiap kelemahan dengan tujuan untuk meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran agar objektif yang dirancang akan dapat dicapai. Ini secara tidak langsung meningkatkan kemahiran berfikir murid secara kritis. Selain itu. Sebagai meningkatkan lagi mutu pengajaran. Faktor ini adalah sangat penting agar sesi pembelajaran saya lebih bermakna dan berkesan. sekiranya saya bijak dan mahir . Selain daripada itu. Ini adalah bertujuan untuk menarik minat murid ke arah tajuk yang akan dipelajari iaitu pendaraban dalam perpuluhan pada tiga tempat perpuluhan. saya boleh menggunakan gambar atau nyanyian untuk memberikan lebih keseronokan bagi menggantikan penggunaan kad gambar perpuluhan. Namun demikian. Namun begitu. saya mengharapkan murid-murid akan lebih bermotivasi sebelum pergi ke langkah pengajaran yang seterusnya. penggunaan kad gambar perpuluhan juga dapat membantu murid untuk mengingat semula pelajaran yang sudah dipelajari. Penggunaan kad gambar perpuluhan dapat merangsang murid-murid untuk berfikir dan cuba membuat andaian. gambar yang ditunjukkan juga bersesuaian dengan isi pelajaran yang hendak diajar. Kepelbagaian bahan bantu mengajar sememangnya banyak membantu proses pengajaran dan pembelajaran saya. Dengan penyediaan kad gambar perpuluhan yang berwarna boleh menarik minat murid untuk menumpukan perhatian mereka semasa membacakan kad-kad perkataan tersebut. Saya telah merancang supaya dibuat dalam pertandingan supaya wujud persaingan dalam kalangan murid-murid. saya dapat menilai keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan dalam pengajaran mikro. Harapan saya telah tercapai kerana murid-murid menjadi bermotivasi sehinggakan mereka begitu seronok belajar dan ini akan lebih memudahkan saya untuk menyampaikan pengajaran yang seterusnya. bagus dan sebagainya untuk memberi galakan dan motivasi kepada mereka. saya juga ingin melihat keberkesanan objektif pengajaran dan pembelajaran pada waktu tersbut. saya boleh menambahkan lagi daya tarikan dan minat murid sekiranya gambar yang ditunjukkan disertakan dengan audio yang bersesuaian. Sebagai kekuatan kepada set induksi yang dijalankan. Dalam kaedah set induksi. Di samping itu. Ini lebih membantu murid terutamanya yang lemah untuk lebih faham sekiranya dibuat dalam bentuk audio dan visual dan menampakkan situasi yang lebih nyata. Selain itu. Akhir sekali saya akan menjalankan pertandingan kuiz serta membuat rumusan tajuk yang dipelajari pada hari tersebut. Nampaknya objektif saya tercapai kerana murid-murid dapat menjawab soalan kuiz tersebut dengan cepat dan betul. Melalui refleksi yang dibuat. saya telah menggunakan teknik bercerita yang bertajuk “sang kura-kura”. Maklum balas daripada murid-murid begitu memberangsangkan kerana penglibatan murid secara aktif dan saling bekerjasama dalam pembelajaran.

proses pengajaran dan pembelajaran saya akan menjadi lebih menyeronokkan dan dapat meningkatkan minat serta tumpuan murid. .mempelbagaikan bahan bantu pengajaran dengan penggunaan pelbagai media yang lebih canggih terutamanya pengaplikasian teknologi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->