Lembaran Kerja

Nama : ____________________ Kelas : ____ Tarikh : __________
Tuliskan jawapan yang betul berdasarkan gambar-gambar yang diberikan.

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

Tuliskan frasa yang disusun dan dibentuk. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ . __________________ _____________________ __________________ _____________________ __________________ _____________________ __________________ _____________________ __________________ _____________________ Tuliskan ayat disusun dan dibentuk.

q w e r t y a y a m u i o p q a z s x d c f v t g y e j k l i o r e n l y h n g d h r e j a d g t u S u s d f y i t i k v b n m a s l q w e r t y u i i z x c v b a n m g t h d e k k a s d f l t u f d o y g d e a s r y e w b y j k b u t d r n d r n u d g r w q o g t n t b n c o f g j a r u p a r t y c f o u b a t l u n d s a a e z x c l b n m l k j h g f w m q w e r t y u i o p d e b a a z x c v b n m a s d f g h n k p o i u y t h e p a l b d W m .Cari dan bulatkan perkataan yang tersembunyi.