RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Masa Tarikh Tema Tajuk Subtajuk

: Kajian Tempatan : 5 Jujur : 12.15 tengahari hingga 1.15 tengahari (60 minit) : 28 Ogos 2013 : Tema : Unit 3 Sejarah Negara Kita Kesultanan Melayu Melaka

: Aktiviti C :Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu, Pusat penyebaran agama Islam

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: i. Melengkapkan 2 daripada 3 jadual cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dengan betul ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 peranan istana Melaka dengan betul iii. Melakar peta minda tentang Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat kegiatan ilmu.

Isi Pelajaran

:

Cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka

Penerapan Nilai Murni

:

Bekerjasama, semangat bermasyarakat, keberanian, kesyukuran, menghargai, berbangga, berani, yakin

Unsur Patriotisme Pengetahuan Sedia Ada

: :

Berbangga dengan sejarah negara kita, Malaysia Murid mengetahui sejarah kegemilangan Melaka

membuat kesimpulan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BBM) : BAHAN 1. menganalisis maklumat. verbal linguistik . merangsang pemikiran. jadual penyebaran Islam 6. Soalan kuiz KUANTITI 1 set 5 helai 5 helai 31 set 1 set 1 set . ii. KBKK: Menghubungkait. interpersonal. Kecerdasan pelbagai : Visual ruang . Kemahiran Berfikir : Mendengar. menjana idea. mereka cipta iv. Gambar rumah ibadat 2.kinestatik. koperatif. berpusatkan bahan iii. Pen marker 4. menganalisis. Kertas sebak 3. Kemahiran Generik : berpusatkan murid dan kolaboratif. intrapersonal.Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/Kemahiran Generik : Kemahiran bernilai tambah : i. memproses maklumat. lembaran kerja 5.

Murid ditayangkan dengan penyebaran di Melaka Islam sebuah klip video menggambarkan perniagaan KBKK .Verbal linguistik Kemahiran Berfikir: .Berpusatkan murid 3.Interpersonal . Apakah agama rasmi negara kita? .Memproses maklumat Memberikan pendapat Nilai Murni - Menghormati BBM: Gambar rumah ibadat 1. 2. Soalan guru: Apakah yang kamu KBKK . Guru mengaitkan isi perbincangan dengan tajuk pengajaran iaitu “Pusat Penyebaran Agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu.Langkah / masa Isi Pelajaran Prosedur Pelaksanaan Catatan 1. Murid diminta untuk memberi (15 minit) -pedagang Islam -peranan ulama -perkahwinan pendapat tentang video yang ditonton. Guru dan murid bersoal jawab mengenai gambar. Murid mendengar . Rumah ibadat 1.Berpusatkan bahan .Berpusatkan guru dapat Kecerdasan Pelbagai rumuskan dalam gamba? Set Induksi (5 minit) 3. Murid ditunjukkan dengan gambar-gambar rumah ibadat.Menghubungkait Kemahiran Generik .Menghubungkait Kemahiran Generik di zaman Melaka. Langkah 1 -peranan pedagang dari Sumatera 2. Cara kedatangan 1.Merangsang pemikiran .Visual spatial .Mendengar . .

pertemuan Langkah 2 (10 minit) ulama Kemahiran Generik: -Berpusatkan bahan -Berpusatkan murid .Kinestetik . .kegiatan dakwah 2. Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja yang diberi. KBKK: -Menjana idea pusat kegiatan ilmu dan peranan istana.Menghargai BBM: Video.Yakin .penyaduran buku .penyimpanan buku . . Nilai Murni .Interpersonal . Murid diedarkan dengan lembaran kerja. jadual kedatangan Islam Melaka sebagai 1. Kecerdasan Pelbagai .Mendengar . STRATEGI: Mediatif Direktif. Murid diminta melengkapkan gambar puzzle tersebut dan berbincang tentang gambar tersebut. 6. Kecerdasan pelbagai: -kinestetik -linguistik . Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk ke hadapan kelas dan melengkapkan jadual tentang cara penyebaran Islam di papan putih.penerangan guru dan guru mengaitkn tentang cara kedatangan dan penyebaran agama Islam secara menyeluruh. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan sampul surat mengandungi kertas gambar yang perlu dicantum. Lembaran kerja.Menganalisis maklumat 5.Intrapersonal Kemahiran Berfikir: 4.Memproses maklumat .

Semua murid dibiarkan kekal KBKK dalam kumpulan yang sama.Koperatif .Menganalisis Kemahiran Generik 2. Setelah selesai berbincang dengan guru.Berpusatkan bahan . Kemahiran Berfikir: . Wakil setiap kumpulan diminta untuk menerangkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas.Berpusatkan dan kolaboratif murid Kecerdasan Pelbagai 4.Memproses maklumat 4. Kemahiran Berfikir . 3. Setiap kumpulan dibekalkan dengan kertas sebak dan juga pen marker.bekerjasama BBM: puzzle. lembaran kerja Melaka sebagai Pusat Penyebaran Islam dan Pusat Kegiatan Ilmu 1.Berusaha . Murid menerangkan gambar yang dicantum sambil dibantu guru. Nilai Murni .Mereka cipta .Menjana idea . . murid diminta untuk menjawab lembara kerja. - Kinestatik Interpersonal Verbal linguistik Visual-ruang 5. Kumpulan yang dapat melakar peta yang paling kemas dan cantik diberikan ganjaran. Setiap kumpulan diminta untuk melaka sebuah peta minda merangkumi cara kedatangan dan penyebaran Langkah 3 (25 minit) agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka .3.

Kecerdasan Pelbagai: -Verbal linguistik 4. Guru mengimbas semula secara ringkas isi pelajaran yang telah dipelajari dengan menguji murid melalui soalan kuiz. Rumusan 2.Bekerjasama BBM: -Kertas sebak dan pen marker 1. Soalan guru: Nilai Murni . Sebutkan cara penyebaran Islam di Melaka 2. Apakah peranan istana di Melaka? . Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran dan menerapkan nilai. Guru dan murid bersoal jawab berkaitan dengan isi Penutup (5 minit) pelajaran yang telah dipelajari .Nilai Murni .Berbangga BBM: 1. KBKK -Membuat kesimpulan Kemahiran Generik: -Berpusatkan murid 3.Berani .Soalan kuiz .Menghargai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful