RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Masa Tarikh Tema Tajuk Subtajuk

: Kajian Tempatan : 5 Jujur : 12.15 tengahari hingga 1.15 tengahari (60 minit) : 28 Ogos 2013 : Tema : Unit 3 Sejarah Negara Kita Kesultanan Melayu Melaka

: Aktiviti C :Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu, Pusat penyebaran agama Islam

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: i. Melengkapkan 2 daripada 3 jadual cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dengan betul ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 peranan istana Melaka dengan betul iii. Melakar peta minda tentang Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat kegiatan ilmu.

Isi Pelajaran

:

Cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka

Penerapan Nilai Murni

:

Bekerjasama, semangat bermasyarakat, keberanian, kesyukuran, menghargai, berbangga, berani, yakin

Unsur Patriotisme Pengetahuan Sedia Ada

: :

Berbangga dengan sejarah negara kita, Malaysia Murid mengetahui sejarah kegemilangan Melaka

ii. merangsang pemikiran. menganalisis maklumat. Gambar rumah ibadat 2. interpersonal. menganalisis. koperatif. Kemahiran Generik : berpusatkan murid dan kolaboratif. mereka cipta iv.kinestatik. jadual penyebaran Islam 6. berpusatkan bahan iii. Pen marker 4. Kecerdasan pelbagai : Visual ruang . intrapersonal. memproses maklumat. KBKK: Menghubungkait. Soalan kuiz KUANTITI 1 set 5 helai 5 helai 31 set 1 set 1 set .Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/Kemahiran Generik : Kemahiran bernilai tambah : i. lembaran kerja 5. verbal linguistik . menjana idea. Kertas sebak 3. membuat kesimpulan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BBM) : BAHAN 1. Kemahiran Berfikir : Mendengar.

Murid ditunjukkan dengan gambar-gambar rumah ibadat. . 2. Guru mengaitkan isi perbincangan dengan tajuk pengajaran iaitu “Pusat Penyebaran Agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu. Cara kedatangan 1. Murid diminta untuk memberi (15 minit) -pedagang Islam -peranan ulama -perkahwinan pendapat tentang video yang ditonton.Visual spatial .Interpersonal .Merangsang pemikiran .Menghubungkait Kemahiran Generik di zaman Melaka.Menghubungkait Kemahiran Generik . Soalan guru: Apakah yang kamu KBKK .Berpusatkan guru dapat Kecerdasan Pelbagai rumuskan dalam gamba? Set Induksi (5 minit) 3. Apakah agama rasmi negara kita? .Berpusatkan bahan .Verbal linguistik Kemahiran Berfikir: .Berpusatkan murid 3. Rumah ibadat 1. Murid ditayangkan dengan penyebaran di Melaka Islam sebuah klip video menggambarkan perniagaan KBKK . Guru dan murid bersoal jawab mengenai gambar.Mendengar .Langkah / masa Isi Pelajaran Prosedur Pelaksanaan Catatan 1. Langkah 1 -peranan pedagang dari Sumatera 2.Memproses maklumat Memberikan pendapat Nilai Murni - Menghormati BBM: Gambar rumah ibadat 1. Murid mendengar .

Nilai Murni . KBKK: -Menjana idea pusat kegiatan ilmu dan peranan istana. . Kecerdasan pelbagai: -kinestetik -linguistik . Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk ke hadapan kelas dan melengkapkan jadual tentang cara penyebaran Islam di papan putih.penyaduran buku . STRATEGI: Mediatif Direktif.Menganalisis maklumat 5.Memproses maklumat . Murid diminta melengkapkan gambar puzzle tersebut dan berbincang tentang gambar tersebut.Menghargai BBM: Video. jadual kedatangan Islam Melaka sebagai 1.Interpersonal . Kecerdasan Pelbagai .pertemuan Langkah 2 (10 minit) ulama Kemahiran Generik: -Berpusatkan bahan -Berpusatkan murid . Murid dibahagikan kepada lima kumpulan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan sampul surat mengandungi kertas gambar yang perlu dicantum. Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja yang diberi.kegiatan dakwah 2.penyimpanan buku .Intrapersonal Kemahiran Berfikir: 4.penerangan guru dan guru mengaitkn tentang cara kedatangan dan penyebaran agama Islam secara menyeluruh.Kinestetik . Lembaran kerja. Murid diedarkan dengan lembaran kerja.Mendengar .Yakin . . 6.

Nilai Murni .Menganalisis Kemahiran Generik 2. Kemahiran Berfikir: . Murid menerangkan gambar yang dicantum sambil dibantu guru.Berusaha . Semua murid dibiarkan kekal KBKK dalam kumpulan yang sama. Setiap kumpulan dibekalkan dengan kertas sebak dan juga pen marker. - Kinestatik Interpersonal Verbal linguistik Visual-ruang 5. Setelah selesai berbincang dengan guru. Setiap kumpulan diminta untuk melaka sebuah peta minda merangkumi cara kedatangan dan penyebaran Langkah 3 (25 minit) agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka .Koperatif .Menjana idea .Memproses maklumat 4.Berpusatkan bahan .3.bekerjasama BBM: puzzle. murid diminta untuk menjawab lembara kerja. lembaran kerja Melaka sebagai Pusat Penyebaran Islam dan Pusat Kegiatan Ilmu 1. Wakil setiap kumpulan diminta untuk menerangkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas. . 3. Kemahiran Berfikir .Berpusatkan dan kolaboratif murid Kecerdasan Pelbagai 4. Kumpulan yang dapat melakar peta yang paling kemas dan cantik diberikan ganjaran.Mereka cipta .

Guru dan murid bersoal jawab berkaitan dengan isi Penutup (5 minit) pelajaran yang telah dipelajari . Kecerdasan Pelbagai: -Verbal linguistik 4.Nilai Murni . Soalan guru: Nilai Murni . Sebutkan cara penyebaran Islam di Melaka 2.Soalan kuiz .Bekerjasama BBM: -Kertas sebak dan pen marker 1. Rumusan 2. KBKK -Membuat kesimpulan Kemahiran Generik: -Berpusatkan murid 3.Menghargai .Berani .Berbangga BBM: 1. Apakah peranan istana di Melaka? . Guru mengimbas semula secara ringkas isi pelajaran yang telah dipelajari dengan menguji murid melalui soalan kuiz. Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran dan menerapkan nilai.