RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Masa Tarikh Tema Tajuk Subtajuk

: Kajian Tempatan : 5 Jujur : 12.15 tengahari hingga 1.15 tengahari (60 minit) : 28 Ogos 2013 : Tema : Unit 3 Sejarah Negara Kita Kesultanan Melayu Melaka

: Aktiviti C :Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu, Pusat penyebaran agama Islam

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: i. Melengkapkan 2 daripada 3 jadual cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dengan betul ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 peranan istana Melaka dengan betul iii. Melakar peta minda tentang Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat kegiatan ilmu.

Isi Pelajaran

:

Cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka

Penerapan Nilai Murni

:

Bekerjasama, semangat bermasyarakat, keberanian, kesyukuran, menghargai, berbangga, berani, yakin

Unsur Patriotisme Pengetahuan Sedia Ada

: :

Berbangga dengan sejarah negara kita, Malaysia Murid mengetahui sejarah kegemilangan Melaka

jadual penyebaran Islam 6.kinestatik. Kemahiran Generik : berpusatkan murid dan kolaboratif. Soalan kuiz KUANTITI 1 set 5 helai 5 helai 31 set 1 set 1 set . verbal linguistik . memproses maklumat. intrapersonal. ii. Gambar rumah ibadat 2. mereka cipta iv. berpusatkan bahan iii. KBKK: Menghubungkait. Kecerdasan pelbagai : Visual ruang . merangsang pemikiran. Kertas sebak 3. menganalisis maklumat. interpersonal. menjana idea. Pen marker 4. lembaran kerja 5. koperatif.Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/Kemahiran Generik : Kemahiran bernilai tambah : i. Kemahiran Berfikir : Mendengar. membuat kesimpulan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BBM) : BAHAN 1. menganalisis.

Soalan guru: Apakah yang kamu KBKK . Guru mengaitkan isi perbincangan dengan tajuk pengajaran iaitu “Pusat Penyebaran Agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu. Langkah 1 -peranan pedagang dari Sumatera 2. . Guru dan murid bersoal jawab mengenai gambar.Visual spatial .Berpusatkan bahan .Mendengar . Murid mendengar .Menghubungkait Kemahiran Generik di zaman Melaka.Verbal linguistik Kemahiran Berfikir: .Merangsang pemikiran .Memproses maklumat Memberikan pendapat Nilai Murni - Menghormati BBM: Gambar rumah ibadat 1. Murid diminta untuk memberi (15 minit) -pedagang Islam -peranan ulama -perkahwinan pendapat tentang video yang ditonton.Berpusatkan guru dapat Kecerdasan Pelbagai rumuskan dalam gamba? Set Induksi (5 minit) 3. Murid ditayangkan dengan penyebaran di Melaka Islam sebuah klip video menggambarkan perniagaan KBKK . 2.Berpusatkan murid 3. Murid ditunjukkan dengan gambar-gambar rumah ibadat. Apakah agama rasmi negara kita? .Interpersonal .Menghubungkait Kemahiran Generik . Cara kedatangan 1.Langkah / masa Isi Pelajaran Prosedur Pelaksanaan Catatan 1. Rumah ibadat 1.

penerangan guru dan guru mengaitkn tentang cara kedatangan dan penyebaran agama Islam secara menyeluruh. Kecerdasan pelbagai: -kinestetik -linguistik .penyaduran buku . STRATEGI: Mediatif Direktif.penyimpanan buku . Murid dibahagikan kepada lima kumpulan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan sampul surat mengandungi kertas gambar yang perlu dicantum.Menganalisis maklumat 5.Yakin . Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk ke hadapan kelas dan melengkapkan jadual tentang cara penyebaran Islam di papan putih.Interpersonal .Menghargai BBM: Video.Kinestetik . Murid diedarkan dengan lembaran kerja.Memproses maklumat . . 6. Nilai Murni . Kecerdasan Pelbagai .kegiatan dakwah 2. . KBKK: -Menjana idea pusat kegiatan ilmu dan peranan istana.Mendengar . Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja yang diberi. Lembaran kerja.pertemuan Langkah 2 (10 minit) ulama Kemahiran Generik: -Berpusatkan bahan -Berpusatkan murid .Intrapersonal Kemahiran Berfikir: 4. Murid diminta melengkapkan gambar puzzle tersebut dan berbincang tentang gambar tersebut. jadual kedatangan Islam Melaka sebagai 1.

bekerjasama BBM: puzzle. murid diminta untuk menjawab lembara kerja.Berpusatkan bahan . Wakil setiap kumpulan diminta untuk menerangkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas.Berpusatkan dan kolaboratif murid Kecerdasan Pelbagai 4. Kemahiran Berfikir .Menganalisis Kemahiran Generik 2. Kemahiran Berfikir: .Menjana idea . lembaran kerja Melaka sebagai Pusat Penyebaran Islam dan Pusat Kegiatan Ilmu 1. Kumpulan yang dapat melakar peta yang paling kemas dan cantik diberikan ganjaran.Mereka cipta . .Koperatif . Murid menerangkan gambar yang dicantum sambil dibantu guru. Nilai Murni .3. Semua murid dibiarkan kekal KBKK dalam kumpulan yang sama.Memproses maklumat 4. Setelah selesai berbincang dengan guru. Setiap kumpulan dibekalkan dengan kertas sebak dan juga pen marker. 3. - Kinestatik Interpersonal Verbal linguistik Visual-ruang 5. Setiap kumpulan diminta untuk melaka sebuah peta minda merangkumi cara kedatangan dan penyebaran Langkah 3 (25 minit) agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka .Berusaha .

Kecerdasan Pelbagai: -Verbal linguistik 4.Menghargai . Apakah peranan istana di Melaka? .Berbangga BBM: 1.Soalan kuiz . Guru dan murid bersoal jawab berkaitan dengan isi Penutup (5 minit) pelajaran yang telah dipelajari .Nilai Murni . Soalan guru: Nilai Murni .Berani . KBKK -Membuat kesimpulan Kemahiran Generik: -Berpusatkan murid 3. Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran dan menerapkan nilai. Sebutkan cara penyebaran Islam di Melaka 2. Rumusan 2.Bekerjasama BBM: -Kertas sebak dan pen marker 1. Guru mengimbas semula secara ringkas isi pelajaran yang telah dipelajari dengan menguji murid melalui soalan kuiz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful