RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Masa Tarikh Tema Tajuk Subtajuk

: Kajian Tempatan : 5 Jujur : 12.15 tengahari hingga 1.15 tengahari (60 minit) : 28 Ogos 2013 : Tema : Unit 3 Sejarah Negara Kita Kesultanan Melayu Melaka

: Aktiviti C :Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu, Pusat penyebaran agama Islam

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: i. Melengkapkan 2 daripada 3 jadual cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dengan betul ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 peranan istana Melaka dengan betul iii. Melakar peta minda tentang Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat kegiatan ilmu.

Isi Pelajaran

:

Cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka

Penerapan Nilai Murni

:

Bekerjasama, semangat bermasyarakat, keberanian, kesyukuran, menghargai, berbangga, berani, yakin

Unsur Patriotisme Pengetahuan Sedia Ada

: :

Berbangga dengan sejarah negara kita, Malaysia Murid mengetahui sejarah kegemilangan Melaka

Kecerdasan pelbagai : Visual ruang . intrapersonal. merangsang pemikiran. jadual penyebaran Islam 6. koperatif. menganalisis maklumat. interpersonal. Kemahiran Berfikir : Mendengar. lembaran kerja 5. Kemahiran Generik : berpusatkan murid dan kolaboratif. ii. Kertas sebak 3. Pen marker 4. verbal linguistik . membuat kesimpulan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BBM) : BAHAN 1. menjana idea.kinestatik. berpusatkan bahan iii. KBKK: Menghubungkait.Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/Kemahiran Generik : Kemahiran bernilai tambah : i. Gambar rumah ibadat 2. mereka cipta iv. memproses maklumat. Soalan kuiz KUANTITI 1 set 5 helai 5 helai 31 set 1 set 1 set . menganalisis.

Menghubungkait Kemahiran Generik . Langkah 1 -peranan pedagang dari Sumatera 2. Murid ditunjukkan dengan gambar-gambar rumah ibadat. Rumah ibadat 1.Berpusatkan bahan .Interpersonal . Cara kedatangan 1.Verbal linguistik Kemahiran Berfikir: . Murid diminta untuk memberi (15 minit) -pedagang Islam -peranan ulama -perkahwinan pendapat tentang video yang ditonton.Visual spatial .Mendengar .Menghubungkait Kemahiran Generik di zaman Melaka. . Murid mendengar .Memproses maklumat Memberikan pendapat Nilai Murni - Menghormati BBM: Gambar rumah ibadat 1. Murid ditayangkan dengan penyebaran di Melaka Islam sebuah klip video menggambarkan perniagaan KBKK .Berpusatkan guru dapat Kecerdasan Pelbagai rumuskan dalam gamba? Set Induksi (5 minit) 3. Apakah agama rasmi negara kita? .Merangsang pemikiran . Soalan guru: Apakah yang kamu KBKK . 2.Berpusatkan murid 3.Langkah / masa Isi Pelajaran Prosedur Pelaksanaan Catatan 1. Guru dan murid bersoal jawab mengenai gambar. Guru mengaitkan isi perbincangan dengan tajuk pengajaran iaitu “Pusat Penyebaran Agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu.

Interpersonal . KBKK: -Menjana idea pusat kegiatan ilmu dan peranan istana.penyaduran buku . Murid diedarkan dengan lembaran kerja. .Yakin . Lembaran kerja.Kinestetik . Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja yang diberi. Kecerdasan Pelbagai . Murid diminta melengkapkan gambar puzzle tersebut dan berbincang tentang gambar tersebut. Nilai Murni .Menganalisis maklumat 5. 6.penyimpanan buku . Kecerdasan pelbagai: -kinestetik -linguistik .Memproses maklumat .penerangan guru dan guru mengaitkn tentang cara kedatangan dan penyebaran agama Islam secara menyeluruh.Menghargai BBM: Video.pertemuan Langkah 2 (10 minit) ulama Kemahiran Generik: -Berpusatkan bahan -Berpusatkan murid .Mendengar . jadual kedatangan Islam Melaka sebagai 1. .Intrapersonal Kemahiran Berfikir: 4. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk ke hadapan kelas dan melengkapkan jadual tentang cara penyebaran Islam di papan putih. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan sampul surat mengandungi kertas gambar yang perlu dicantum.kegiatan dakwah 2. STRATEGI: Mediatif Direktif.

Menjana idea . Wakil setiap kumpulan diminta untuk menerangkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas. Kumpulan yang dapat melakar peta yang paling kemas dan cantik diberikan ganjaran.3. - Kinestatik Interpersonal Verbal linguistik Visual-ruang 5. Murid menerangkan gambar yang dicantum sambil dibantu guru. Semua murid dibiarkan kekal KBKK dalam kumpulan yang sama. lembaran kerja Melaka sebagai Pusat Penyebaran Islam dan Pusat Kegiatan Ilmu 1. Setiap kumpulan diminta untuk melaka sebuah peta minda merangkumi cara kedatangan dan penyebaran Langkah 3 (25 minit) agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka . murid diminta untuk menjawab lembara kerja.Berpusatkan bahan . Setiap kumpulan dibekalkan dengan kertas sebak dan juga pen marker.bekerjasama BBM: puzzle. .Berusaha .Koperatif .Mereka cipta . Nilai Murni . 3.Berpusatkan dan kolaboratif murid Kecerdasan Pelbagai 4. Setelah selesai berbincang dengan guru.Menganalisis Kemahiran Generik 2. Kemahiran Berfikir .Memproses maklumat 4. Kemahiran Berfikir: .

Soalan kuiz . Kecerdasan Pelbagai: -Verbal linguistik 4. Soalan guru: Nilai Murni . Rumusan 2.Nilai Murni . Sebutkan cara penyebaran Islam di Melaka 2. Guru mengimbas semula secara ringkas isi pelajaran yang telah dipelajari dengan menguji murid melalui soalan kuiz. Apakah peranan istana di Melaka? . KBKK -Membuat kesimpulan Kemahiran Generik: -Berpusatkan murid 3.Menghargai . Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran dan menerapkan nilai. Guru dan murid bersoal jawab berkaitan dengan isi Penutup (5 minit) pelajaran yang telah dipelajari .Berbangga BBM: 1.Berani .Bekerjasama BBM: -Kertas sebak dan pen marker 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful