RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Masa Tarikh Tema Tajuk Subtajuk

: Kajian Tempatan : 5 Jujur : 12.15 tengahari hingga 1.15 tengahari (60 minit) : 28 Ogos 2013 : Tema : Unit 3 Sejarah Negara Kita Kesultanan Melayu Melaka

: Aktiviti C :Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu, Pusat penyebaran agama Islam

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: i. Melengkapkan 2 daripada 3 jadual cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dengan betul ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 peranan istana Melaka dengan betul iii. Melakar peta minda tentang Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat kegiatan ilmu.

Isi Pelajaran

:

Cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka

Penerapan Nilai Murni

:

Bekerjasama, semangat bermasyarakat, keberanian, kesyukuran, menghargai, berbangga, berani, yakin

Unsur Patriotisme Pengetahuan Sedia Ada

: :

Berbangga dengan sejarah negara kita, Malaysia Murid mengetahui sejarah kegemilangan Melaka

kinestatik. berpusatkan bahan iii. Kemahiran Berfikir : Mendengar. verbal linguistik . Kecerdasan pelbagai : Visual ruang . KBKK: Menghubungkait. koperatif. Gambar rumah ibadat 2. memproses maklumat. menganalisis maklumat. Soalan kuiz KUANTITI 1 set 5 helai 5 helai 31 set 1 set 1 set . Pen marker 4.Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/Kemahiran Generik : Kemahiran bernilai tambah : i. ii. menganalisis. merangsang pemikiran. Kemahiran Generik : berpusatkan murid dan kolaboratif. intrapersonal. Kertas sebak 3. menjana idea. jadual penyebaran Islam 6. mereka cipta iv. membuat kesimpulan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BBM) : BAHAN 1. lembaran kerja 5. interpersonal.

Guru dan murid bersoal jawab mengenai gambar. Murid diminta untuk memberi (15 minit) -pedagang Islam -peranan ulama -perkahwinan pendapat tentang video yang ditonton. 2. Murid mendengar .Mendengar . .Menghubungkait Kemahiran Generik di zaman Melaka.Memproses maklumat Memberikan pendapat Nilai Murni - Menghormati BBM: Gambar rumah ibadat 1. Langkah 1 -peranan pedagang dari Sumatera 2.Menghubungkait Kemahiran Generik . Cara kedatangan 1. Murid ditunjukkan dengan gambar-gambar rumah ibadat. Murid ditayangkan dengan penyebaran di Melaka Islam sebuah klip video menggambarkan perniagaan KBKK .Verbal linguistik Kemahiran Berfikir: .Visual spatial .Berpusatkan bahan .Interpersonal . Apakah agama rasmi negara kita? . Soalan guru: Apakah yang kamu KBKK .Berpusatkan murid 3. Guru mengaitkan isi perbincangan dengan tajuk pengajaran iaitu “Pusat Penyebaran Agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu. Rumah ibadat 1.Berpusatkan guru dapat Kecerdasan Pelbagai rumuskan dalam gamba? Set Induksi (5 minit) 3.Merangsang pemikiran .Langkah / masa Isi Pelajaran Prosedur Pelaksanaan Catatan 1.

kegiatan dakwah 2. Lembaran kerja. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk ke hadapan kelas dan melengkapkan jadual tentang cara penyebaran Islam di papan putih.Intrapersonal Kemahiran Berfikir: 4.Yakin . Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja yang diberi. 6. Kecerdasan pelbagai: -kinestetik -linguistik . Murid diedarkan dengan lembaran kerja. .Menganalisis maklumat 5. Nilai Murni .Interpersonal .penyaduran buku . Kecerdasan Pelbagai . STRATEGI: Mediatif Direktif.pertemuan Langkah 2 (10 minit) ulama Kemahiran Generik: -Berpusatkan bahan -Berpusatkan murid .Mendengar .Menghargai BBM: Video.penyimpanan buku .penerangan guru dan guru mengaitkn tentang cara kedatangan dan penyebaran agama Islam secara menyeluruh. jadual kedatangan Islam Melaka sebagai 1. KBKK: -Menjana idea pusat kegiatan ilmu dan peranan istana. Murid diminta melengkapkan gambar puzzle tersebut dan berbincang tentang gambar tersebut.Kinestetik .Memproses maklumat . . Murid dibahagikan kepada lima kumpulan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan sampul surat mengandungi kertas gambar yang perlu dicantum.

bekerjasama BBM: puzzle.Menjana idea . Setiap kumpulan dibekalkan dengan kertas sebak dan juga pen marker. Kemahiran Berfikir: .3. murid diminta untuk menjawab lembara kerja.Berusaha .Memproses maklumat 4.Menganalisis Kemahiran Generik 2. Setiap kumpulan diminta untuk melaka sebuah peta minda merangkumi cara kedatangan dan penyebaran Langkah 3 (25 minit) agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka . .Koperatif .Berpusatkan dan kolaboratif murid Kecerdasan Pelbagai 4. Semua murid dibiarkan kekal KBKK dalam kumpulan yang sama.Berpusatkan bahan .Mereka cipta . Kemahiran Berfikir . Murid menerangkan gambar yang dicantum sambil dibantu guru. Setelah selesai berbincang dengan guru. lembaran kerja Melaka sebagai Pusat Penyebaran Islam dan Pusat Kegiatan Ilmu 1. 3. Kumpulan yang dapat melakar peta yang paling kemas dan cantik diberikan ganjaran. - Kinestatik Interpersonal Verbal linguistik Visual-ruang 5. Nilai Murni . Wakil setiap kumpulan diminta untuk menerangkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas.

Berbangga BBM: 1. KBKK -Membuat kesimpulan Kemahiran Generik: -Berpusatkan murid 3. Apakah peranan istana di Melaka? .Nilai Murni . Soalan guru: Nilai Murni .Soalan kuiz . Guru mengimbas semula secara ringkas isi pelajaran yang telah dipelajari dengan menguji murid melalui soalan kuiz.Berani . Kecerdasan Pelbagai: -Verbal linguistik 4. Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran dan menerapkan nilai. Sebutkan cara penyebaran Islam di Melaka 2. Rumusan 2. Guru dan murid bersoal jawab berkaitan dengan isi Penutup (5 minit) pelajaran yang telah dipelajari .Menghargai .Bekerjasama BBM: -Kertas sebak dan pen marker 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful