Melaka Sebagai Pusat Kegiatan Ilmu

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Masa Tarikh Tema Tajuk Subtajuk

: Kajian Tempatan : 5 Jujur : 12.15 tengahari hingga 1.15 tengahari (60 minit) : 28 Ogos 2013 : Tema : Unit 3 Sejarah Negara Kita Kesultanan Melayu Melaka

: Aktiviti C :Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu, Pusat penyebaran agama Islam

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: i. Melengkapkan 2 daripada 3 jadual cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dengan betul ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 peranan istana Melaka dengan betul iii. Melakar peta minda tentang Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat kegiatan ilmu.

Isi Pelajaran

:

Cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka

Penerapan Nilai Murni

:

Bekerjasama, semangat bermasyarakat, keberanian, kesyukuran, menghargai, berbangga, berani, yakin

Unsur Patriotisme Pengetahuan Sedia Ada

: :

Berbangga dengan sejarah negara kita, Malaysia Murid mengetahui sejarah kegemilangan Melaka

interpersonal. jadual penyebaran Islam 6. Pen marker 4. memproses maklumat. menjana idea. Kecerdasan pelbagai : Visual ruang . menganalisis maklumat. Soalan kuiz KUANTITI 1 set 5 helai 5 helai 31 set 1 set 1 set . mereka cipta iv. membuat kesimpulan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BBM) : BAHAN 1. Kemahiran Generik : berpusatkan murid dan kolaboratif. verbal linguistik . koperatif. Kemahiran Berfikir : Mendengar. merangsang pemikiran. Kertas sebak 3.kinestatik.Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/Kemahiran Generik : Kemahiran bernilai tambah : i. ii. menganalisis. KBKK: Menghubungkait. Gambar rumah ibadat 2. lembaran kerja 5. berpusatkan bahan iii. intrapersonal.

Rumah ibadat 1. Guru dan murid bersoal jawab mengenai gambar.Visual spatial .Berpusatkan murid 3.Interpersonal .Menghubungkait Kemahiran Generik di zaman Melaka. Soalan guru: Apakah yang kamu KBKK .Verbal linguistik Kemahiran Berfikir: .Berpusatkan bahan . Cara kedatangan 1. Langkah 1 -peranan pedagang dari Sumatera 2.Merangsang pemikiran . Murid ditunjukkan dengan gambar-gambar rumah ibadat. Murid diminta untuk memberi (15 minit) -pedagang Islam -peranan ulama -perkahwinan pendapat tentang video yang ditonton.Mendengar . .Menghubungkait Kemahiran Generik . Murid ditayangkan dengan penyebaran di Melaka Islam sebuah klip video menggambarkan perniagaan KBKK . Guru mengaitkan isi perbincangan dengan tajuk pengajaran iaitu “Pusat Penyebaran Agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu. Murid mendengar .Berpusatkan guru dapat Kecerdasan Pelbagai rumuskan dalam gamba? Set Induksi (5 minit) 3.Langkah / masa Isi Pelajaran Prosedur Pelaksanaan Catatan 1. 2. Apakah agama rasmi negara kita? .Memproses maklumat Memberikan pendapat Nilai Murni - Menghormati BBM: Gambar rumah ibadat 1.

penerangan guru dan guru mengaitkn tentang cara kedatangan dan penyebaran agama Islam secara menyeluruh. jadual kedatangan Islam Melaka sebagai 1. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan sampul surat mengandungi kertas gambar yang perlu dicantum. KBKK: -Menjana idea pusat kegiatan ilmu dan peranan istana. .Kinestetik .pertemuan Langkah 2 (10 minit) ulama Kemahiran Generik: -Berpusatkan bahan -Berpusatkan murid . Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk ke hadapan kelas dan melengkapkan jadual tentang cara penyebaran Islam di papan putih. Kecerdasan Pelbagai . . Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja yang diberi. Kecerdasan pelbagai: -kinestetik -linguistik . Nilai Murni . Murid diedarkan dengan lembaran kerja.Interpersonal .Menganalisis maklumat 5.penyaduran buku .Memproses maklumat .Mendengar . 6.penyimpanan buku . Lembaran kerja.Yakin .kegiatan dakwah 2.Menghargai BBM: Video.Intrapersonal Kemahiran Berfikir: 4. Murid diminta melengkapkan gambar puzzle tersebut dan berbincang tentang gambar tersebut. STRATEGI: Mediatif Direktif.

Kemahiran Berfikir .bekerjasama BBM: puzzle. Murid menerangkan gambar yang dicantum sambil dibantu guru. Setelah selesai berbincang dengan guru.Berusaha . Wakil setiap kumpulan diminta untuk menerangkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas.Berpusatkan bahan . Kemahiran Berfikir: . Semua murid dibiarkan kekal KBKK dalam kumpulan yang sama.Menjana idea .Memproses maklumat 4. - Kinestatik Interpersonal Verbal linguistik Visual-ruang 5.Berpusatkan dan kolaboratif murid Kecerdasan Pelbagai 4.3. Nilai Murni .Mereka cipta . Setiap kumpulan diminta untuk melaka sebuah peta minda merangkumi cara kedatangan dan penyebaran Langkah 3 (25 minit) agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka .Menganalisis Kemahiran Generik 2. . Setiap kumpulan dibekalkan dengan kertas sebak dan juga pen marker. murid diminta untuk menjawab lembara kerja. 3. lembaran kerja Melaka sebagai Pusat Penyebaran Islam dan Pusat Kegiatan Ilmu 1.Koperatif . Kumpulan yang dapat melakar peta yang paling kemas dan cantik diberikan ganjaran.

Soalan guru: Nilai Murni .Menghargai . Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran dan menerapkan nilai. Rumusan 2.Berani . Kecerdasan Pelbagai: -Verbal linguistik 4. Guru dan murid bersoal jawab berkaitan dengan isi Penutup (5 minit) pelajaran yang telah dipelajari . KBKK -Membuat kesimpulan Kemahiran Generik: -Berpusatkan murid 3. Guru mengimbas semula secara ringkas isi pelajaran yang telah dipelajari dengan menguji murid melalui soalan kuiz.Soalan kuiz .Berbangga BBM: 1.Nilai Murni . Apakah peranan istana di Melaka? . Sebutkan cara penyebaran Islam di Melaka 2.Bekerjasama BBM: -Kertas sebak dan pen marker 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful