P. 1
Soalan Bm Sept 13

Soalan Bm Sept 13

|Views: 28|Likes:
Published by Xiao Ling Lo
Soalan assignment
Soalan assignment

More info:

Categories:Types
Published by: Xiao Ling Lo on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2013

________________________________________________________________________

ARAHAN KEPADA PELAJAR

1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa Melayu.

modul

3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 5hb-15hb November 2013 (ONLINE). Serahan selepas 15hb November 2013 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. plagiarisme dikesan.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. markah akan dipotong seperti berikut::    Jika Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula. .______________________________________________________________________________ PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 .

[Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT PANDUAN PELAJAR : . (c) Aplikasikan salah satu mod dan membina rancangan pengajaran harian (RPH) untuk pengajaran bahasa Melayu peringkat sekolah rendah Tahun Lima selama dua waktu pengajaran (60 minit). Soalan Berkaitan dengan kenyataan di atas. Kekuatan dan kelemahan penggunaan mod tutorial.SOALAN TUGASAN Penerangan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara bijak akan dapat memperkayakan persekitaran pembelajaran dan membolehkan murid mencapai kemahiran yang dapat digunakan dalam alam pekerjaan kelak. Fokuskan penganalisisan anda tentang perkara-perkara berikut: (a) (b) Konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. aplikasi dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. anda dikehendaki untuk membuat suatu analisis tentang penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah. penerokaan. Oleh itu golongan pendidik perlulah menimbang potensi mengintegrasikan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di peringkat sekolah rendah dengan cara terbaik dan berkesan.

Bahagian 1: Huraikan secara ringkas konsep penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahagian 3: Rujuk dokumen standard mata pelajaran . sumber-sumber bercetak lain diperlukan untuk memahami konsep sebelum anda dapat menghuraikan maklumat yang tepat dan sesuai. 5. 2. PANDUAN TUTOR 1. Merujuk kepada modul. Tugasan merangkumi TIGA bahagian. fahami Mod Penggunaan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran dengan teliti. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti anda amat diambil kira dalam pemberian markah. Menggunakan gambar foto/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. Bincangkan dengan jelas setiap mod termasuk kelebihan dan kelemahannya. Membantu pelajar menyediakan tugasan dengan menjelaskan fakta secara jelas dan relevan. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti amat diambil kira dalam pemberian markah. Berbincang dengan tutor anda bagi mendapatkan khidmat nasihat memahami kehendak soalan meningkatkan pengetahuan dan membuat penghujahan yang relevan 3. Mohon pelajar rujuk dokumen standard membolehkan mereka menyediakan rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang dibincangkan di atas. sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang anda bincangkan di atas. Buat pencarian di internet berkaitan untuk mendapatkan pelbagai maklumat tambahan atau terkini berkaitan tugasan. 4. 5. 2. 4. Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. Ingatkan pelajar kaji. . 3.Anda dinasihatkan memahami: 1. Bahagian 2: Memerlukan anda mengkaji dengan teliti dan jelaskan mod penggunaan TMK seterusnya bincangkan kelebihan dan kelemahan setiap mod tersebut dalam proses pembelajaran.

Guna gaya APA. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. . Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan.6. 7. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan.

(c) Definisi TMK dinyatakan dengan agak baik. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan amat baik dan menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan. (c) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. (c) Definisi TMK dinyatakan secara ringkas sahaja. (d) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan (a) Pengenalan tentang penulisan amat baik dan amat relevan. (d) Tiada sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan dalam penulisan. Penulisan pengenalan menampakkan keseluruhan penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan baik. (b) Objektif penulisan juga dinyatakan secara ringkas sahaja dan tidak menampakkan keseluruhan penulisan tugasan. (d) Sekurang- 4 . tentang penulisan agak baik dan menampakkan sebahagian daripada keseluruhan penulisan. (b) Objektif penulisan tugasan agak baik. (a) Pengenalan tentang penulisan baik dan relevan. Mengemukakan ayat tesis dalam perenggan pertama penulisan yang memberikan impak kepada pengenalan keseluruhan penulisan.RUBRIK TUGASAN HBML 2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEMESTER SEPTEMBER 2013 Kriteria Pemberatan Amat Lemah 0 Tiada pengenalan Lemah 1 Sederhana 2 ( a) Pengenalan Baik 3 Cemerlang 4 Markah Pengenalan 1 (a) Pengenalan tentang tajuk tugasan ringkas. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan amat baik dan amat jelas. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan baik dan menjelaskan sebahagian daripada tujuan penulisan.

(a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan amat baik dan amat sempurna. Huraian hanya berasaskan penulisan daripada modul. Sekurangkurangnya dua fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. (b) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. (b) Sekurang-kurangnya satu sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. dan komunikasi adalah baik.kurangnya tiga atau lebih sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. Sekurang-kurangnya 6 Perbincangan penggunaan TMK  Mod Tutorial  Mod Penerokaan  Mod Aplikasi  Mod Komunikasi dalam proses 3 Tiada berkaitan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. penerokaan.5 Tiada berkaitan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan secara ringkas sahaja.penerokaan. aplikasi. aplikasi. penerokaan. Huraian konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menjelaskan sekurangkurangnya empat ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. dan komunikasi agak baik. Menjelaskan ciri-ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran secara umum tanpa sebarang contoh yang berkaitan. dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. dan komunikasi adalah amat jelas. aplikasi. amat baik dan amat sempurna. aplikasi. 1. (b) Sekurangkurangnya tiga sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. Sekurangkurangnya tiga fakta yang berkaitan dan 12 . Menjelaskan sekurangkurangnya dua ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan agak baik.penerokaan. (b) Tiada sumber rujukan yang dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan baik.

dan penutup. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik. relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. dengan sokongan sumber rujukan. Pengenalan. perkembangan. perkembangan. Pengenalan. 3 Tiada berkaitan. (b) Penulisan objektif juga baik dan selaras dengan bahagian perkembangan atau langkah-langkah pengajaran. empat fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) ditulis secara umum sahaja. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan amat jelas. (c) Perkembangan pengajaran juga agak (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan baik. (b) Sekurangkurangnya empata kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik.pembelajaran termasuk kelebihan dan kelemahannya. Kebanyakan fakta hanya diambil daripada modul. secara umum sahaja. amat baik dan sempurna. (b) Objektif juga ditulis secara umum (c) Perkembangan pengajaran tidak menampakkan aktiviti penggunaan salah satu mod dalam proses pengajaran (a) Rancangan pengajaran (RPH) disediakan agak baik. Ada susunan bahagian pengenalan. Hujah dan idea bernas. dan penutup. (c) Tiada sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis 12 . (b) Objektif ditulis dengan agak baik tetapi tidak ada kontinuiti dalam langkah-langkah atau bahagian perkembangan pengajaran. (b) Kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dalam TMK hanya disampaikan secara umum. (b) Penulisan objektif juga amat baik dan amat bertepatan dengan bahagian perkembangan atau Sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod penggunaan TMK yang dibincangkan. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik dan amat tersusun serta ada kontinuiti. (b) Sekurang-kurangnya dua kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan agak baik. Ada kesinambungan persembahan setiap fakta. Hujah dan idea bernas dan menampakkan kematangan penulis. (b) Sekurangkurangnya tiga kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. Tiada susunan bahagian pengenalan. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta.

(d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai.5 Tiada berkaitan. Rumusan dan kesimpulan yang amat baik dan sempurna.dan pembelajaran. Menampakkan sebahagian daripada aktiviti penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bahasa. Menampakkan sekurang-kurangnya tiga susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. langkah-langkah pengajaran. perkembangan diri dan kemahiran murid. baik. bahasa. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis dengan amat baik. Menampakkan sekurang-kurangnya dua susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dengan baik. Rumusan 0. Rumusan dan kesimpulan yang ringkas dan tidak menjelaskan perkara berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. (c) RPH tidak menampakkan penggabungjalinan unsur nilai. Rumusan dan kesimpulan yang agak baik dan menjelaskan hanya sebahagian perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. Menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan dengan teliti (koheran dan kohesi) dan memberikan penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. bahasa. (d) RPH menjelaskan sebahagian daripada unsur penggabungjalinan unsur nilai. perkembangan diri dan kemahiran murid. bahasa. perkembangan diri dan kemahiran murid. 2 . perkembangan diri dan kemahiran murid dengan jelas dan sempurna. Rumusan dan kesimpulan yang baik dan mejelaskan keseluruhan kandungan penulisan tetapi tiada penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan.

huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan yang tersusun. Kesinambungan dan urutan penulisan (koheran dan kohesi) adalah baik. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai Kesinambungan penulisan (koheran dan kohesi) agak baik. Gaya penulisan APA tidak digunakan dalam penulisan kertas kerja. Bahasa yang digunakan dalam penulisan amat baik dan amat relevan. 1 Tiada berkaitan. Kesinambungan dan urutan (koheran dan kohesi) penulisan dikawal rapi dan amat baik. Terdapat bahagian pengenalan. penggunaan tanda baca dan ejaan diikuti dengan baik.Organisasi. penggunaan tanda baca dan sistem ejaan dipatuhi dan diikuti dengan amat baik. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai. 4 Jumlah 40 . Penulisan bibliografi mengikut gaya APA sepenuhnya. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan tetapi kurang tersususun. Tugasan mengandungi pelbagai kesilapan tatabahasa. tanda baca dan ejaan. Peraturan tatabahasa. Bahasa yang digunakan sesuai. tanda baca dan ejaan. Tugasan mengandungi sebahagian kecil kesilapan tatabahasa. Terdapat penulisan bahagian pengenalan. Peraturan tatabahasa. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. Penulisan tidak ada kesinambungan dan urutan yang betul (koheran dan kohesi). Tentang tajuk serta rumusan yang amat tersusun dan berkaitan. Hanya sebahagian daripada penulisan mengikut gaya penulisan APA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->