P. 1
Soalan Bm Sept 13

Soalan Bm Sept 13

|Views: 28|Likes:
Published by Xiao Ling Lo
Soalan assignment
Soalan assignment

More info:

Categories:Types
Published by: Xiao Ling Lo on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2013

________________________________________________________________________

ARAHAN KEPADA PELAJAR

1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa Melayu.

modul

3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 5hb-15hb November 2013 (ONLINE). Serahan selepas 15hb November 2013 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula. plagiarisme dikesan. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. markah akan dipotong seperti berikut::    Jika Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. . Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 .______________________________________________________________________________ PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik.

penerokaan. Fokuskan penganalisisan anda tentang perkara-perkara berikut: (a) (b) Konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT PANDUAN PELAJAR : . Kekuatan dan kelemahan penggunaan mod tutorial.SOALAN TUGASAN Penerangan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara bijak akan dapat memperkayakan persekitaran pembelajaran dan membolehkan murid mencapai kemahiran yang dapat digunakan dalam alam pekerjaan kelak. aplikasi dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. anda dikehendaki untuk membuat suatu analisis tentang penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah. (c) Aplikasikan salah satu mod dan membina rancangan pengajaran harian (RPH) untuk pengajaran bahasa Melayu peringkat sekolah rendah Tahun Lima selama dua waktu pengajaran (60 minit). Oleh itu golongan pendidik perlulah menimbang potensi mengintegrasikan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di peringkat sekolah rendah dengan cara terbaik dan berkesan. Soalan Berkaitan dengan kenyataan di atas.

4. 2. Mohon pelajar rujuk dokumen standard membolehkan mereka menyediakan rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang dibincangkan di atas. 4. Ingatkan pelajar kaji. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti amat diambil kira dalam pemberian markah. Bahagian 3: Rujuk dokumen standard mata pelajaran . 5. PANDUAN TUTOR 1. 3. fahami Mod Penggunaan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran dengan teliti. . 2. sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang anda bincangkan di atas. Berbincang dengan tutor anda bagi mendapatkan khidmat nasihat memahami kehendak soalan meningkatkan pengetahuan dan membuat penghujahan yang relevan 3. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti anda amat diambil kira dalam pemberian markah. Buat pencarian di internet berkaitan untuk mendapatkan pelbagai maklumat tambahan atau terkini berkaitan tugasan. Bincangkan dengan jelas setiap mod termasuk kelebihan dan kelemahannya. sumber-sumber bercetak lain diperlukan untuk memahami konsep sebelum anda dapat menghuraikan maklumat yang tepat dan sesuai. Tugasan merangkumi TIGA bahagian. Bahagian 1: Huraikan secara ringkas konsep penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. 5. Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. Membantu pelajar menyediakan tugasan dengan menjelaskan fakta secara jelas dan relevan. Menggunakan gambar foto/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan.Anda dinasihatkan memahami: 1. Bahagian 2: Memerlukan anda mengkaji dengan teliti dan jelaskan mod penggunaan TMK seterusnya bincangkan kelebihan dan kelemahan setiap mod tersebut dalam proses pembelajaran. Merujuk kepada modul.

. Guna gaya APA. Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan. 7.6. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul.

tentang penulisan agak baik dan menampakkan sebahagian daripada keseluruhan penulisan. (c) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan amat baik dan amat jelas. (d) Tiada sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan dalam penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan agak baik.RUBRIK TUGASAN HBML 2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEMESTER SEPTEMBER 2013 Kriteria Pemberatan Amat Lemah 0 Tiada pengenalan Lemah 1 Sederhana 2 ( a) Pengenalan Baik 3 Cemerlang 4 Markah Pengenalan 1 (a) Pengenalan tentang tajuk tugasan ringkas. (d) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan (a) Pengenalan tentang penulisan amat baik dan amat relevan. (d) Sekurang- 4 . (b) Objektif penulisan tugasan agak baik. Penulisan pengenalan menampakkan keseluruhan penulisan. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan baik dan menjelaskan sebahagian daripada tujuan penulisan. (b) Objektif penulisan juga dinyatakan secara ringkas sahaja dan tidak menampakkan keseluruhan penulisan tugasan. (c) Definisi TMK dinyatakan secara ringkas sahaja. (a) Pengenalan tentang penulisan baik dan relevan. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan amat baik dan menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan baik. Mengemukakan ayat tesis dalam perenggan pertama penulisan yang memberikan impak kepada pengenalan keseluruhan penulisan.

amat baik dan amat sempurna. (b) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan.penerokaan. (b) Sekurang-kurangnya satu sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. Menjelaskan sekurangkurangnya empat ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. dan komunikasi agak baik. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. aplikasi. Sekurang-kurangnya 6 Perbincangan penggunaan TMK  Mod Tutorial  Mod Penerokaan  Mod Aplikasi  Mod Komunikasi dalam proses 3 Tiada berkaitan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. penerokaan. Menjelaskan sekurangkurangnya dua ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran.5 Tiada berkaitan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan secara ringkas sahaja. Huraian hanya berasaskan penulisan daripada modul. aplikasi. (b) Tiada sumber rujukan yang dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan. dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. Menjelaskan ciri-ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran secara umum tanpa sebarang contoh yang berkaitan. dan komunikasi adalah baik. Sekurangkurangnya dua fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. aplikasi. (b) Sekurangkurangnya tiga sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan agak baik. 1. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan amat baik dan amat sempurna. penerokaan. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan baik.kurangnya tiga atau lebih sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. dan komunikasi adalah amat jelas.penerokaan. aplikasi. Huraian konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sekurangkurangnya tiga fakta yang berkaitan dan 12 .

(b) Sekurang-kurangnya dua kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan agak baik. Ada kesinambungan persembahan setiap fakta. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis 12 . Hujah dan idea bernas dan menampakkan kematangan penulis. perkembangan. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik dan amat tersusun serta ada kontinuiti. (b) Penulisan objektif juga baik dan selaras dengan bahagian perkembangan atau langkah-langkah pengajaran. amat baik dan sempurna. relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. empat fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. (b) Kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dalam TMK hanya disampaikan secara umum. dan penutup. (b) Objektif ditulis dengan agak baik tetapi tidak ada kontinuiti dalam langkah-langkah atau bahagian perkembangan pengajaran. Hujah dan idea bernas. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) ditulis secara umum sahaja. (b) Sekurangkurangnya tiga kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. dengan sokongan sumber rujukan. perkembangan. (b) Objektif juga ditulis secara umum (c) Perkembangan pengajaran tidak menampakkan aktiviti penggunaan salah satu mod dalam proses pengajaran (a) Rancangan pengajaran (RPH) disediakan agak baik. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan amat jelas. (c) Tiada sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan. Ada susunan bahagian pengenalan. (b) Sekurangkurangnya empata kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. dan penutup. 3 Tiada berkaitan.pembelajaran termasuk kelebihan dan kelemahannya. (b) Penulisan objektif juga amat baik dan amat bertepatan dengan bahagian perkembangan atau Sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod penggunaan TMK yang dibincangkan. Pengenalan. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. secara umum sahaja. Pengenalan. (c) Perkembangan pengajaran juga agak (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan baik. Tiada susunan bahagian pengenalan. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik. Kebanyakan fakta hanya diambil daripada modul.

Rumusan dan kesimpulan yang ringkas dan tidak menjelaskan perkara berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. Menampakkan sekurang-kurangnya tiga susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. dengan baik.dan pembelajaran. 2 . Menampakkan sebahagian daripada aktiviti penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Rumusan dan kesimpulan yang baik dan mejelaskan keseluruhan kandungan penulisan tetapi tiada penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. bahasa. langkah-langkah pengajaran. Rumusan dan kesimpulan yang amat baik dan sempurna. bahasa.5 Tiada berkaitan. perkembangan diri dan kemahiran murid. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis dengan amat baik. Menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan dengan teliti (koheran dan kohesi) dan memberikan penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. bahasa. perkembangan diri dan kemahiran murid. perkembangan diri dan kemahiran murid. Rumusan dan kesimpulan yang agak baik dan menjelaskan hanya sebahagian perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. Menampakkan sekurang-kurangnya dua susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (c) RPH tidak menampakkan penggabungjalinan unsur nilai. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. perkembangan diri dan kemahiran murid dengan jelas dan sempurna. bahasa. Rumusan 0. (d) RPH menjelaskan sebahagian daripada unsur penggabungjalinan unsur nilai. baik.

Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai. Bahasa yang digunakan sesuai. Tugasan mengandungi pelbagai kesilapan tatabahasa. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai Kesinambungan penulisan (koheran dan kohesi) agak baik. Hanya sebahagian daripada penulisan mengikut gaya penulisan APA. Penulisan tidak ada kesinambungan dan urutan yang betul (koheran dan kohesi). Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. tanda baca dan ejaan. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan tetapi kurang tersususun. Terdapat penulisan bahagian pengenalan. 4 Jumlah 40 . Gaya penulisan APA tidak digunakan dalam penulisan kertas kerja. Terdapat bahagian pengenalan. Kesinambungan dan urutan (koheran dan kohesi) penulisan dikawal rapi dan amat baik. Tugasan mengandungi sebahagian kecil kesilapan tatabahasa. Penulisan bibliografi mengikut gaya APA sepenuhnya. Kesinambungan dan urutan penulisan (koheran dan kohesi) adalah baik. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan yang tersusun. penggunaan tanda baca dan sistem ejaan dipatuhi dan diikuti dengan amat baik. Peraturan tatabahasa. 1 Tiada berkaitan. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. penggunaan tanda baca dan ejaan diikuti dengan baik. Peraturan tatabahasa. Bahasa yang digunakan dalam penulisan amat baik dan amat relevan. tanda baca dan ejaan. Tentang tajuk serta rumusan yang amat tersusun dan berkaitan.Organisasi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->