STRATIFIKASI SOSIAL

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
Menjelaskan asas-asas ketidaksamaan sosial; Menghuraikan jenis-jenis masyarakat menurut stratifikasi sosial masing-masing;

Membandingkan teori-teori stratifikasi menurut perspektif fungsionalisme dan perspektif konflik.

misalnya jika kita ditakdirkan lahir sebagai anak raja. Kadangkala kita terikat kepada sesuatu status sosial kerana faktor kelahiran. terutamanya dalam masyarakat yang mempunyai kadar mobiliti sosial yang tinggi.Stratifikasi sosial Stratifikasi sosial menentukan kedudukan sosial kita di dalam masyarakat.  Sejauhmanakah stratifikasi sosial mempengaruhi peranan sosial kita dalam masyarakat?  . Tetapi ada juga kes di mana kita masih boleh berusaha mengubah nasib kita.

terdapat tiga kriteria asas untuk mengukur tahap ketidaksamaan sosial: Kekayaan.  Kuasa. dan  Status dan prestij.  .Ketidaksamaan sosial Menurut Max Weber.

Tiga jenis masyarakat ini adalah: Masyarakat egalitarian. pakar-pakar antropologi telah membezakan tiga jenis masyarakat berdasarkan tahap ketidaksamaan sosial.  Masyarakat berdarjat.JENIS-JENIS MASYARAKAT Menurut Morton Fried.  . dan  Masyarakat berstrata.

Egalitarian???  ( orang ) yang memegang prinsip hak yang sama untuk semua .

Masyarakat Egalitarian  Di dalam sebuah masyarakat egalitarian. kekuasaan ataupun prestij seseorang individu tidak akan melebihi individuindividu yang lain. Oleh yang demikian dalam masyarakat jenis ini. tahap kekayaan. individu-individu ini tidak akan mendapatkan kekayaan ataupun kekuasaan yang melebihi individu-individu lain. Biarpun sesetengah individu dihormati dan diiktiraf kerana kemahiran mereka mengendalikan sesuatu tugas. Semua dianggap sama. seperti memburu. . ketidaksamaan sosial tidak langsung wujud.

tempat-tempat berprestij ini akan diwarisi oleh mereka yang datang dari golongan bangsawan. kemahirannya. Di dalam masyarakat darjat. bukan sebarang orang dapat menduduki tempat-tempat berprestij ini. . berstatus dan berpangkat.masyarakat darjat  pembahagian kekayaan dan kekuasaan tetap sama rata. Kebiasaannya. seseorang itu tidak akan dipilih menjadi ketua kerana kebolehannya. tetapi ia berbeza dengan masyarakat egalitarian di mana sesetengah individu dianggap berprestij. Misalnya. tetapi dia menduduki tempat berprestij itu oleh kerana keturunannya. mahupun kebijaksanaannya.

. kuasa dan status).Masyarakat Berstrata  Berbeza daripada masyarakat darjat. Ketidaksamaan ini boleh dilihat daripada sudut politik. ekonomi dan sosial. ketidaksamaan ini wujud dalam semua bentuk (kekayaan. di mana ketidaksamaan wujud dari segi perbezaan status. di dalam masyarakat berstrata.

Bezakan antara:  Masyarakat darjat dan masyarakat berstrata. .  Sistem kelas dan sistem kasta.

TEORI-TEORI STRATIFIKASI Fungsionalisme  Konflik  .