STRATIFIKASI SOSIAL

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
Menjelaskan asas-asas ketidaksamaan sosial; Menghuraikan jenis-jenis masyarakat menurut stratifikasi sosial masing-masing;

Membandingkan teori-teori stratifikasi menurut perspektif fungsionalisme dan perspektif konflik.

terutamanya dalam masyarakat yang mempunyai kadar mobiliti sosial yang tinggi. Kadangkala kita terikat kepada sesuatu status sosial kerana faktor kelahiran.  Sejauhmanakah stratifikasi sosial mempengaruhi peranan sosial kita dalam masyarakat?  . misalnya jika kita ditakdirkan lahir sebagai anak raja. Tetapi ada juga kes di mana kita masih boleh berusaha mengubah nasib kita.Stratifikasi sosial Stratifikasi sosial menentukan kedudukan sosial kita di dalam masyarakat.

 Kuasa.  . terdapat tiga kriteria asas untuk mengukur tahap ketidaksamaan sosial: Kekayaan.Ketidaksamaan sosial Menurut Max Weber. dan  Status dan prestij.

pakar-pakar antropologi telah membezakan tiga jenis masyarakat berdasarkan tahap ketidaksamaan sosial.  . Tiga jenis masyarakat ini adalah: Masyarakat egalitarian.JENIS-JENIS MASYARAKAT Menurut Morton Fried.  Masyarakat berdarjat. dan  Masyarakat berstrata.

Egalitarian???  ( orang ) yang memegang prinsip hak yang sama untuk semua .

Biarpun sesetengah individu dihormati dan diiktiraf kerana kemahiran mereka mengendalikan sesuatu tugas. seperti memburu. kekuasaan ataupun prestij seseorang individu tidak akan melebihi individuindividu yang lain. Semua dianggap sama. tahap kekayaan. . individu-individu ini tidak akan mendapatkan kekayaan ataupun kekuasaan yang melebihi individu-individu lain. ketidaksamaan sosial tidak langsung wujud.Masyarakat Egalitarian  Di dalam sebuah masyarakat egalitarian. Oleh yang demikian dalam masyarakat jenis ini.

tetapi ia berbeza dengan masyarakat egalitarian di mana sesetengah individu dianggap berprestij. Misalnya. seseorang itu tidak akan dipilih menjadi ketua kerana kebolehannya. Di dalam masyarakat darjat. kemahirannya. mahupun kebijaksanaannya. . bukan sebarang orang dapat menduduki tempat-tempat berprestij ini.masyarakat darjat  pembahagian kekayaan dan kekuasaan tetap sama rata. berstatus dan berpangkat. tempat-tempat berprestij ini akan diwarisi oleh mereka yang datang dari golongan bangsawan. Kebiasaannya. tetapi dia menduduki tempat berprestij itu oleh kerana keturunannya.

di mana ketidaksamaan wujud dari segi perbezaan status. ekonomi dan sosial. di dalam masyarakat berstrata. . ketidaksamaan ini wujud dalam semua bentuk (kekayaan. Ketidaksamaan ini boleh dilihat daripada sudut politik.Masyarakat Berstrata  Berbeza daripada masyarakat darjat. kuasa dan status).

.Bezakan antara:  Masyarakat darjat dan masyarakat berstrata.  Sistem kelas dan sistem kasta.

TEORI-TEORI STRATIFIKASI Fungsionalisme  Konflik  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful