STRATIFIKASI SOSIAL

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
Menjelaskan asas-asas ketidaksamaan sosial; Menghuraikan jenis-jenis masyarakat menurut stratifikasi sosial masing-masing;

Membandingkan teori-teori stratifikasi menurut perspektif fungsionalisme dan perspektif konflik.

 Sejauhmanakah stratifikasi sosial mempengaruhi peranan sosial kita dalam masyarakat?  . misalnya jika kita ditakdirkan lahir sebagai anak raja. Kadangkala kita terikat kepada sesuatu status sosial kerana faktor kelahiran.Stratifikasi sosial Stratifikasi sosial menentukan kedudukan sosial kita di dalam masyarakat. Tetapi ada juga kes di mana kita masih boleh berusaha mengubah nasib kita. terutamanya dalam masyarakat yang mempunyai kadar mobiliti sosial yang tinggi.

 . terdapat tiga kriteria asas untuk mengukur tahap ketidaksamaan sosial: Kekayaan.  Kuasa.Ketidaksamaan sosial Menurut Max Weber. dan  Status dan prestij.

Tiga jenis masyarakat ini adalah: Masyarakat egalitarian. dan  Masyarakat berstrata. pakar-pakar antropologi telah membezakan tiga jenis masyarakat berdasarkan tahap ketidaksamaan sosial.  .  Masyarakat berdarjat.JENIS-JENIS MASYARAKAT Menurut Morton Fried.

Egalitarian???  ( orang ) yang memegang prinsip hak yang sama untuk semua .

Masyarakat Egalitarian  Di dalam sebuah masyarakat egalitarian. Oleh yang demikian dalam masyarakat jenis ini. individu-individu ini tidak akan mendapatkan kekayaan ataupun kekuasaan yang melebihi individu-individu lain. kekuasaan ataupun prestij seseorang individu tidak akan melebihi individuindividu yang lain. Semua dianggap sama. . ketidaksamaan sosial tidak langsung wujud. seperti memburu. tahap kekayaan. Biarpun sesetengah individu dihormati dan diiktiraf kerana kemahiran mereka mengendalikan sesuatu tugas.

kemahirannya. bukan sebarang orang dapat menduduki tempat-tempat berprestij ini. Misalnya. tempat-tempat berprestij ini akan diwarisi oleh mereka yang datang dari golongan bangsawan. Di dalam masyarakat darjat. berstatus dan berpangkat. seseorang itu tidak akan dipilih menjadi ketua kerana kebolehannya. mahupun kebijaksanaannya.masyarakat darjat  pembahagian kekayaan dan kekuasaan tetap sama rata. tetapi ia berbeza dengan masyarakat egalitarian di mana sesetengah individu dianggap berprestij. Kebiasaannya. tetapi dia menduduki tempat berprestij itu oleh kerana keturunannya. .

ekonomi dan sosial. ketidaksamaan ini wujud dalam semua bentuk (kekayaan. kuasa dan status). di dalam masyarakat berstrata. Ketidaksamaan ini boleh dilihat daripada sudut politik.Masyarakat Berstrata  Berbeza daripada masyarakat darjat. di mana ketidaksamaan wujud dari segi perbezaan status. .

 Sistem kelas dan sistem kasta.Bezakan antara:  Masyarakat darjat dan masyarakat berstrata. .

TEORI-TEORI STRATIFIKASI Fungsionalisme  Konflik  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful