STRATIFIKASI SOSIAL

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
Menjelaskan asas-asas ketidaksamaan sosial; Menghuraikan jenis-jenis masyarakat menurut stratifikasi sosial masing-masing;

Membandingkan teori-teori stratifikasi menurut perspektif fungsionalisme dan perspektif konflik.

Kadangkala kita terikat kepada sesuatu status sosial kerana faktor kelahiran.  Sejauhmanakah stratifikasi sosial mempengaruhi peranan sosial kita dalam masyarakat?  . Tetapi ada juga kes di mana kita masih boleh berusaha mengubah nasib kita. terutamanya dalam masyarakat yang mempunyai kadar mobiliti sosial yang tinggi.Stratifikasi sosial Stratifikasi sosial menentukan kedudukan sosial kita di dalam masyarakat. misalnya jika kita ditakdirkan lahir sebagai anak raja.

 .  Kuasa.Ketidaksamaan sosial Menurut Max Weber. terdapat tiga kriteria asas untuk mengukur tahap ketidaksamaan sosial: Kekayaan. dan  Status dan prestij.

dan  Masyarakat berstrata. Tiga jenis masyarakat ini adalah: Masyarakat egalitarian.  Masyarakat berdarjat.  .JENIS-JENIS MASYARAKAT Menurut Morton Fried. pakar-pakar antropologi telah membezakan tiga jenis masyarakat berdasarkan tahap ketidaksamaan sosial.

Egalitarian???  ( orang ) yang memegang prinsip hak yang sama untuk semua .

tahap kekayaan. individu-individu ini tidak akan mendapatkan kekayaan ataupun kekuasaan yang melebihi individu-individu lain. kekuasaan ataupun prestij seseorang individu tidak akan melebihi individuindividu yang lain. ketidaksamaan sosial tidak langsung wujud. Semua dianggap sama.Masyarakat Egalitarian  Di dalam sebuah masyarakat egalitarian. . Biarpun sesetengah individu dihormati dan diiktiraf kerana kemahiran mereka mengendalikan sesuatu tugas. Oleh yang demikian dalam masyarakat jenis ini. seperti memburu.

tempat-tempat berprestij ini akan diwarisi oleh mereka yang datang dari golongan bangsawan. . tetapi ia berbeza dengan masyarakat egalitarian di mana sesetengah individu dianggap berprestij. mahupun kebijaksanaannya. Kebiasaannya. Di dalam masyarakat darjat. berstatus dan berpangkat. tetapi dia menduduki tempat berprestij itu oleh kerana keturunannya. bukan sebarang orang dapat menduduki tempat-tempat berprestij ini. seseorang itu tidak akan dipilih menjadi ketua kerana kebolehannya.masyarakat darjat  pembahagian kekayaan dan kekuasaan tetap sama rata. kemahirannya. Misalnya.

di mana ketidaksamaan wujud dari segi perbezaan status. ketidaksamaan ini wujud dalam semua bentuk (kekayaan. Ketidaksamaan ini boleh dilihat daripada sudut politik. kuasa dan status). di dalam masyarakat berstrata.Masyarakat Berstrata  Berbeza daripada masyarakat darjat. ekonomi dan sosial. .

.Bezakan antara:  Masyarakat darjat dan masyarakat berstrata.  Sistem kelas dan sistem kasta.

TEORI-TEORI STRATIFIKASI Fungsionalisme  Konflik  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful