STRATIFIKASI SOSIAL

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
Menjelaskan asas-asas ketidaksamaan sosial; Menghuraikan jenis-jenis masyarakat menurut stratifikasi sosial masing-masing;

Membandingkan teori-teori stratifikasi menurut perspektif fungsionalisme dan perspektif konflik.

terutamanya dalam masyarakat yang mempunyai kadar mobiliti sosial yang tinggi.  Sejauhmanakah stratifikasi sosial mempengaruhi peranan sosial kita dalam masyarakat?  . misalnya jika kita ditakdirkan lahir sebagai anak raja. Tetapi ada juga kes di mana kita masih boleh berusaha mengubah nasib kita. Kadangkala kita terikat kepada sesuatu status sosial kerana faktor kelahiran.Stratifikasi sosial Stratifikasi sosial menentukan kedudukan sosial kita di dalam masyarakat.

dan  Status dan prestij. terdapat tiga kriteria asas untuk mengukur tahap ketidaksamaan sosial: Kekayaan.  Kuasa.  .Ketidaksamaan sosial Menurut Max Weber.

 Masyarakat berdarjat. pakar-pakar antropologi telah membezakan tiga jenis masyarakat berdasarkan tahap ketidaksamaan sosial. Tiga jenis masyarakat ini adalah: Masyarakat egalitarian. dan  Masyarakat berstrata.JENIS-JENIS MASYARAKAT Menurut Morton Fried.  .

Egalitarian???  ( orang ) yang memegang prinsip hak yang sama untuk semua .

individu-individu ini tidak akan mendapatkan kekayaan ataupun kekuasaan yang melebihi individu-individu lain. Semua dianggap sama. kekuasaan ataupun prestij seseorang individu tidak akan melebihi individuindividu yang lain. . tahap kekayaan. ketidaksamaan sosial tidak langsung wujud. Oleh yang demikian dalam masyarakat jenis ini. Biarpun sesetengah individu dihormati dan diiktiraf kerana kemahiran mereka mengendalikan sesuatu tugas.Masyarakat Egalitarian  Di dalam sebuah masyarakat egalitarian. seperti memburu.

masyarakat darjat  pembahagian kekayaan dan kekuasaan tetap sama rata. Misalnya. bukan sebarang orang dapat menduduki tempat-tempat berprestij ini. berstatus dan berpangkat. tetapi ia berbeza dengan masyarakat egalitarian di mana sesetengah individu dianggap berprestij. kemahirannya. tempat-tempat berprestij ini akan diwarisi oleh mereka yang datang dari golongan bangsawan. tetapi dia menduduki tempat berprestij itu oleh kerana keturunannya. . Di dalam masyarakat darjat. seseorang itu tidak akan dipilih menjadi ketua kerana kebolehannya. Kebiasaannya. mahupun kebijaksanaannya.

. di dalam masyarakat berstrata. Ketidaksamaan ini boleh dilihat daripada sudut politik.Masyarakat Berstrata  Berbeza daripada masyarakat darjat. ekonomi dan sosial. ketidaksamaan ini wujud dalam semua bentuk (kekayaan. kuasa dan status). di mana ketidaksamaan wujud dari segi perbezaan status.

.Bezakan antara:  Masyarakat darjat dan masyarakat berstrata.  Sistem kelas dan sistem kasta.

TEORI-TEORI STRATIFIKASI Fungsionalisme  Konflik  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful