NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA (KAPA

)

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

PENGENALAN PERTAHANAN AWAM

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

2

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

PENGENALAN PERTAHANAN AWAM
PENGENALAN
Dalam tahun 1951, “ Civil Defence Ordinance 1951” telah diluluskan. Sehubungan dengan itu, pada 24 Mac 1952, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia ditubuhkan bagi melaksanakan ordinan tersebut. Apabila Negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, tanggungjawab Pertahanan Awam adalah terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan sebagaimana yang termaktub di dalam jadual kesembilan Perlembagaan Malaysia.

MAKSUD PERTAHANAN AWAM
Maksud mengikut Akta Pertahanan Awam 1951 ( Akta 221 ) ini terbahagi kepada dua keadaan iaitu : a. Semasa Peperangan Pertahanan Awam semasa peperangan bermaksud apa – apa jua tindakan yang tidak melibatkan penggunaan senjata bagi menghadapi serangan permusuhan sama ada langkah itu diambil sebelum, semasa atau selepas masa serangan musuh. b. Semasa Aman Pertahanan Awam semasa aman pula bermaksud apa – apa jua langkah yang diambil bagi melindungi nyawa dan harta benda sama ada langkah itu diambil sebelum, semasa atau selepas masa bencana.

VISI PERTAHANAN AWAM
Menjadi Pertahanan Awam Agenda Negara dan pengurusan bencana demi keselamatan dan kesejahteraan Negara. peneraju

MISI PERTAHANAN AWAM
Menjadi organisasi yang berwibawa menerusi penglibatan rakyat dalam program Pertahanan Awam. Mengapa Pertahanan Awam perlu diwujudkan Adalah mustahak persediaan untuk Pertahanan Awam dibuat semasa aman sebagaimana angkatan bersenjata patut disediakan. Persediaan ini bukannya bermakna peperangan mesti berlaku, tetapi mencegah peperangan. Memandangkan kepada sebuah negeri yang mengambil tindakan berjaga –jaga dengan tenang dan munasabah untuk melawan kesan serangan, boleh menyebabkan si bakal penyerang itu tidak jadi menyerang. Tambahan pula kegiatan – kegiatan Pertahanan Awam memberi peluang menyatupadukan masyarakat, memupuk semangat dan menguatkan keazaman terhadap ancaman musuh.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

3

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

LOGO PERTAHANAN AWAM
LOGO PASUKAN • • CREST – Konsep logo adalah untuk menonjolkan tugas Pertahanan Awam. SEGITIGA SAMA DAN WARNA OREN – Adalah lambing dan warna keselamatan iaitu berwaspada dan bersedia menghadapi kemungkinan. SENTIASA SIAP SEDIA – Di sekeliling tiga segi adalah Moto Pasukan Pertahanan Awam. BUNGA PADI BERWARNA HIJAU MUDA – Melambangkan kesuburan dan kemakmuran Negara

• •

TAPAK LOGO – Berwarna oren adalah melambangkan keteguhan, kesediaan dan sokongan padu Organisasi Pertahanan Awam

LOGO PAKAIAN SERAGAM • • • • OREN KUNING HIJAU LOGO Bentuk tiga segi adalah teras kepada logoPertahanan Awam. Ianya melambangkan huruf PA. Tujuan logo ini diperkenalkan adalah untuk symbol bagi maksud Pertahanan Awam.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

4

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

1.6. PAKAIAN SERAGAM DAN PERATURAN PEMAKAIANNYA
PAKAIAN – PAKAIAN SERAGAM PASUKAN 1.6.1. Pakaian Seragam No.1

Keterangan : Baju – Putih, seluar – Dark Grey berjalur oren & Songkok hitam. Pemakaian : 1. Boleh dipakai oleh semua anggota. 2. Dipakai untuk upacara rasmi. 3. Contoh : a. Menerima darjah kebesaran / pentauliahan pangkat. b. Jamuan Diraja

1.6.2. Pakaian Seragam No.2 Keterangan : Baju – Bush jacket dark grey, seluar – dark grey & beret oren / peak cap Pemakaian : 1. Dipakai oleh pegawai pasukan sahaja. 2. Dipakai untuk majlis rasmi. 3. Contoh : a. Mesyuarat / seminar. b. Menyambut lawatan orang Kenamaan.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

5

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

1.6.3. Pakaian Seragam No.3

Keterangan : Baju – Light Grey, seluar – dark grey & beret oren. Pemakaian :1. Dipakai oleh semua anggota pasukan. 2. Boleh dipakai utuk semua urusan am. 3. Contoh : a. Mesyuarat / seminar b. Kerja – kerja pejabat.

1.6.4. Pakaian Seragam No.4 Keterangan : Baju & seluar – dark grey & beret oren. Pemakaian : 1. Dipakai oleh semua anggota pasukan. 2. Dipakai untuk semua urusan am, tugasan dan operasi 3. Contoh : a. Operasi menyelamat. b. Latihan.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

6

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

1.7. PAKAIAN SERAGAM KADET
1.7.1. GURU PEMIMPIN / GURU PENYELARAS KADET 1. 2. 3. Guru pemimpin boleh memakai pakaian seragam No.3 ( Kadet ) atau No.4. Guru pemimpin akan memakai tanda KADET di bahagian bawah bahu. Pakaian tersebut dipakai untuk semua aktiviti.

1.7.2. ANGGOTA KADET 1. 2. Pakaian anggota Kadet adalah serupa seperti pakaian seragam No.3 pasukan. Pakaian ini akan dipakai untuk semua aktiviti.

1.8. PERATURAN AM BERPAKAIAN SERAGAM
a) Pakai pakaian seragam dengan lengkap dan betul. b) Hendaklah memberi hormat dengan anggota / pegawai yang lebih tinggi kedudukan apabila berjumpa mereka. c) Jaga semua tingkah laku. d) Jangan merokok. e) Buka beret ketika menghadiri kelas atau makan.

1.9. ORGANISASI PERTAHANAN AWAM
Tugas – Tugas Enam Seksyen Untuk menjalankan fungsi – fungsinya dengan cekap semasa aman atau perang Pasukan Pertahanan Awam adalah dibahagikan kepada 6 seksyen dengan masing – masingnya mempunyai tugas – tugas yang tertentu. Walaupun tiap – tiap seksyen menjalankan tugas – tugasnya yang tertentu, ianya adalah Koordinasikan bersama untuk membentuk satu operasi yang menyeluruh. Enam seksyen Pasukan Pertahanan Awam adalah seperti berikut :a. b. c. d. e. f. Ibu Pejabat ( Kawalan ) Warden Penyelamat Ambulan Kebajikan Perkhidmatan Bomba Tambahan

1.9.1 Seksyen Ibu Pejabat Seksyen ini merupakan saraf kepada semua Operasi Pertahanan Awam. Disinilah yang semua maklumat – maklumat diterima, ditaksirkan dan penetuan dibuat atas menggunakan Perkhidmatan Pertahanan Awam.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

7

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Fungsi – fungsi seksyen Ibu Pejabat adalah :a. b. c. d. 1.9.2 Untuk memenuhi kakitangan – kakitangan di pusat – pusat kawalan disemua lapisan. Untuk mengadakan system perhubungan yang diperlukan seperti telefon, wireless, tali kabel, perkhidmatan penghantaran surat. Untuk memberi maklumat teknikal dan tinjauan berhubung dengan peperangan moden. Untuk memberi nasihat saintifik berkaitan dengan radioaktif Fallout dan sebagainya. Seksyen Waden.

Ahli – ahli waden merupakan rantian penyambung diantara Perkhidmatan Pertahanan Awam dengan orang – orang ramai. Ianya dibentuk untuk mengekalkan perhubungan rapat dengan orang – orang ramai dan mengadakan pimpinan dan panduan kepada orang ramai dalam perlindungan diri. Ahli – ahli waden memainkan peranan penting dalam memelihara semangat orang – orang ramai. Fungsi – fungsi seksyen Waden adalah berikut :a. b. c. d. e. f. g. h. Meninjau dan menghantar laporan – laporan. Membantu dan menasihatkan orang ramai. Mengumpul dan mengisi daftar penghuni rumah dan peta kawasan posnya. Membentuk kumpulan – kumpulan lebih dan kumpulan – kumpulan gotong royong. Mengawal kerosakan, mengarah dan menetukan pembahagian perkhidmatan menyelamat nyawa di dalam kawasan posnya. Memberi amaran “ Fallout “ dan mengawal orang ramai di dalam kawasan “ Fallout “. Mengarahkan dan membantu orang – orang pemindahan, pelarian dan orang – orang cedera ke pusat – pusat tertentu. Membantu dalam amaran serangan udara.

1.9.3. Seksyen Penyelamat Tugas utama seksyen penyelamat ialah untuk menyelamat bilangan jiwa yang maksima di dalam masa yang singkat sekali. Disusunkan dalam satu kumpulan 8 orang dan bekerja selama 8 jam satu giliran. Fungsi – fungsi seperti berikut :a. b. c. d. e. Menyelamat jiwa dengan melepaskan segera orang – orang yang terperangkap di bawah runtuhan dan di dalam bangunan yang rosak. Memberi Pertolongan Cemas di masa menjalankan tugas – tugas operasi menyelamat. Memberi penahan atau penyokong kepada bangunan – bangunan yang membahayakan jiwa atau menghalang lalulintas. Menyelamatkan bahan – bahan makan dan alat – alat kelengkapan. Merubuhkan bangunan – bangunan yang rosak. 8

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

f. g. h. i.

Membersihkan lebok – lebuh raya dan kenderaan. Mangalihkan secara kecemasan kepada kemudahan – kemudahan awam (Debris Clearance). Mengalihkan secara kecemasan kepada kemudahan – kemudahan awam (Public Utilities Mendapat dan kembalikan mayat – mayat.

1.9.4. Seksyen Ambulan Seksyen Ambulan dibahagikan ke dalam dua bahagian iaitu kereta – kereta Ambulan dan Kumpulan Pertolongan Cemas. a) Kereta Ambulan Sebuah kereta Ambulan dianggotai oleh 2 orang pemandu dan Attenden.

Fungsi – fungsinya :Mengangkat dan memindahkan orang – orang cedera dari kawasan bencana ke Hospital – hospital. b) i. ii. iii. iv. v. Kumpulan Pertolongan Cemas Membawa alat – alat pertolongan cemas dan memberi pengusung – pengusung ke kawasan – kawasan hadapan. Memberi pertolongan cemas dan menjaga orang – orang yang cedera parah sehingga mereka dimasukkan ke kereta Ambulan untuk dihantar ke hospital. Menentukan kes – kes usungan dihantarkan dengan cepat mungkin ke tempat Angkut Ambulan (ALP) Memberi rawatan Pertolongan Cemas kepada orang – orang cedera ringan. Mengatur dan menyusunkan pembawa – pembawa usungan terdiri dari orang – orang yang terselamat di dalam kawasan bencana sebagai pembantu.

1.9.5. Seksyen Kabajikan Seksyen Kebajikan adalah disusun untuk memberikan bantuan segera kepada orang – orang kehilangan rumah kediaman, pemindahan dan pelarian. Fungsi – fungsi utama mereka ialah :a. b. c. d. e. f. g. h. Mengiringi dan menjaga kebajikan orang – orang yang kehilangan rumah kediaman dan pemindahan. Menyediakan tempat tumpangan. Menyedia dan menguruskan pusat – pusat kebajikan. Mengawas dan menjaga kebajikan orang – orang awam di dalam tempat – tempat perlindungan. Memberi makanan kecemasan Menyediakan dapur dan kantin bergerak Memberikan pakaian kecemasan Mengadakan penerangan di tempat pertanyaan kerosakan dan dipusat – pusat kebajikan.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

9

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

1.9.6 Seksyen Perkhidmatan Bomba Tambahan. Di masa peperangan atau bencana yang besar, unit perkhidmatan Bomba tambahan akan ditempatkan bersama dengan Perkhidmatan Bomba Tempatan di balai – balai bomba untuk menjalankan fungsi – fungsi seperti berikut :a. b. c. d. 1.10 1. 2. 3. Membantu perkhidmatan Bomba Tempatan dalam mencegah kebakaran. Menyelamat orang –orang yang terperangkap dalam bangunan terbakar. Memberi rawatan Pertolongan Cemas kepada orang – orang yang terperangkap di dalam bangunan terbakar. endapat kembali barang – barang berharga dari bangunan terbakar. FUNGSI PERTAHANAN AWAM Mengubal dasar – dasar yang sesuai mengenai Pertahanan Awam. Mengelola dan menyelenggara Angkatan Pertahanan Awam melalui perkhidmatan sokongan dan logistik yang memadai. Melatih dan mendidik orang ramai mengenai Pertahanan Awam supaya mereka dapat menerima dan memberi tindak balas yang sewajarnya kepada program yang penting bagi Keselamatan diri mereka. Mengubah dan menyusun jenis latihan – latihan yang sesuai bagi Angkatan Pertahanan Awam mengikut keadaan semasa. Menyediakan khidmat bantuan kecemasan dan talian 999 di seluruh Negara. Melakukan tugas – tugas menyelamat dan menyelia mangsa bencana dan kemalangan di seluruh Negara.

4. 5. 6.

10.11. KEANGGOTAAN PERTAHANAN AWAM Ada 3 kumpulan utama anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kumpulan anggota tersebut adalah seperti berikut :1. Anggota Tetap Pasukan

Kebanyakan anggota merupakan pegawai – pegawai tertinggi pasukan. Mereka kebanyakan terlibat dalam pentadbiran dan perancangan serta menentukan dasar – dasar pasukan. Mereka dibayar gaji tetap dan berpencen dan mendapat semua hak – hak sebagai kakitangan kerajaan. 2. Anggota Sukarela

Anggota sukarela merupakan anggota yang berkhidmat secara sukarela yang datang daripada pelbagai latarbelakang. Pangkat tertinggi yang boleh disandang oleh anggota sukarela ialah Kapten. Dalam kes – kes khas terdapat juga anggota sukarela yang berpangkat Mejar.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

10

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Anggota sukarela dibayar elaun mengikut kedudukan pangkat. Elaun dibayar setiap kali menghadiri apa – apa bentuk aktiviti dan latihan Angkatan Pertahanan Awam. Syarat – Syarat untuk menjadi anggota Angkatan Pertahanan Awam adalah seperti berikut :i. ii. iii. iv. v. vi. 3. Warganegara Malaysia Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 45 tahun Bersih dari sebarang rekod jenayah / dadah Sihat fizikal dan mental Berpendidikan sekurang – kurangnya PMR / SRP Tinggi sekurang – kurangnya 5’ 2” dan berat 48kg. Anggota Bersekutu dan Kehormat

Anggota Kehormat terdiri daripada mereka yang berkedudukan penting dalam politik dan dapat menyumbangkan kepada Angkatan Pertahanan Awam. Terdapat menteri kabinet, menteri besar dan exco – exco kerajaan negeri yang dilantik sebagai Pegawai kehormat. Pegawai Bersekutu pula biasanya terdiri daripada golongan profesional atau ahli perniagaan yang boleh menyumbangkan kepada pembangunan Angkatan Pertahanan Awam. Mereka ini tidak dibayar sebarang elaun ketika menghadiri apa – apa aktiviti pasukan. 1.12. MISI Menyalurkan dan menyampaikan dasar – dasar Jabatan secara khusus dan Kementerian secara amnya kepada pelatih – pelatih kursus. Untuk melahirkan anggota – anggota Pertahanan Awam yang berilmu, cekap dan berkeyakinan di dalam setiap bidang kursus yang dianjurkan selaras dengan motto Pertahanan Awam Malaysia. PUSAT – PUSAT LATIHAN PERTAHANAN AWAM & KEMAHIRAN YANG DILATIH

-

OBJEKTIF Merancang dan melaksanakan kursus – kursus menyelamat di peringkat Pusat untuk Pegawai Tetap ( skim KP ) dan Anggota Pertahanan Awam bagi meningkatkan kefahaman, kecekapan dan kemahiran dalam aspek teori dan praktikal. Merangka dan menyediakan silibus – silibus yang terkini mengenai kaedah menyelamat mengikut perubahan semasa dan sentiasa membuat penambah baikkan diatas strategik pengajaran jurulatih – jurulatih bagi menyampaikan pengetahuan dan pemahaman peserta dengan lebih berkesan dan tepat. 11

-

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

MOTTO Sebagai sebuah Pusat Latihan, maka institusi ini bertanggungjawab di atas setiap kecemerlangan di atas setiap kecemerlangan pegawai dan anggota.

Berikut adalah pengkhususan kursus yang ditetapkan bagi sesebuah pusat latihan. 1. Pusat Latihan Paramedik Pertahanan Awam ( PULAMED ) Butterworth. Kursus Paramedik ( Basic Life Support ( BLS ), Basic Trauma Life Support ( BTLS ), Pertolongan Cemas. Kursus Menyelamat Akuatik ( Asas Renang, Asas Menyelamat ( Scuba ), Pengendalian Bot, Menyelamat di Air ( Baywatch ).

2.

Pusat Latihan Pertahanan Awam, Baling, Kedah. Kursus Asas Anggota. Kursus Bakal Pegawai Kursus Pegawai Tak Bertauliah (PTB)

3.

Pusat Latihan Pertahanan Awam, Jengka , Pahang. 4. Kursus Penyelamat Teknikal Kursus Kemahiran Melawan Kebakaran. Kursus Ascending & Descending Kursus Pengendalian dan Penyelenggaraan Peralatan Operasi. Kursus Jurulatih Kawad Kaki. Kursus Penyelaras Kadet.

Akademi Latihan Pertahanan Awam ( ALPHA ) Bangi. Kursus Pemanduan Kelas E. Kursus Methologi. Kursus Kepimpinan Kursus IT.

1.13.

RINGKASAN SEJARAH PERTAHANAN AWAM DI MALAYSIA

PRA MERDEKA 1939 Aktiviti Pertahanan Awam di Malaysia telah dimulakan oleh pihak British sebagai Passive Defence yang dibentuk di bawah Emergency Regulation Enactment Chapter 41 untuk mengadakan langkah – langkah bagi menghadapi peperangan Dunia Kedua. 12

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

1951 1952

- The Civil Defence Ordinance 1951 digubal secara rasmi sebagai satu undang – undang dalam sistem keselamatan Tanah Melayu. - Jabatan Pertahanan Awam ditubuhkan pada 24 Mac secara rasmi bagi melaksanakan peruntukan Ordinan.

PASCA MERDEKA 1957 1958 - The Civil Defence Ordinance 1951 ditukar menjadi Akta Pertahanan Awam1951 ( Akta 221 ) berikutan kemerdekaan Negara. - Pertahanan Awam menjadi unsure tetap dan penting dalam sistem pertahanan Negara mengikut Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan. - Pertahanan Awam diperluaskan ke Sabah, Sarawak dan Singapura berikutan konfrontasi Malaysia – Indonesia ( Kertas Kabinet No. 302/314/64 ) - Jumlah keanggotaan ditambah menjadi seramai 36,000 anggota dengan 37 cawangan selain kelengkapan logistik terbaru pada masa itu diperolehi untuk seluruh Negara. - Kerahan tenaga anggota seluruh Negara dibuat mengikut peruntukan Akta Perkhidmatan Negara 1952 berikutan bencana banjir besar yang melanda Negara. - Akta Pertahanan Awam 1951 dipinda bagi melaksanakan tugas dan peranan semasa aman dengan menjalankan perkhidmatan bantuan bencana selain tugas hakiki menghadapi peperangan. - Tragedi Highland Tower tumbang di Hulu Kelang mula merubah organisasi Pertahanan Awam di Malaysia.

1964

1965

1970

1972

1993

ERA PEMBANGUNAN 1994 - Pengenalan nama ringkas JPA 3 mula digunakan dan diterima pakai di seluruh negara untuk membezakan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam dan Jabatan Penerbangan Awam. - Talian Kecemasan 991 dilancarkan pada 20 Mei sebagai tanda komitmen Jabatan Pertahanan Awam memberi kan khidmat bantuan kecemasan secara 24 jam. - Rancangan Pembangunan Jabatan Pertahanan Awam dirangka bagi memperlengkapkan sepenuhnya segala keperluan logistik dan prasarana dalam gerakan kerja menyelamat. - Semua Ibu negeri di seluruh negara dan enam pejabat cawangan telah melaksanakan perkhidmatan talian 991. 13

1995

1996

2000

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

2000 2001

- Rancangan Pembangunan Projek Fizikal dilaksanakan dengan tujuh projek Pusat Pertahanan Awam Negeri dan Daerah di bawah RMK 7 termasuk dua projek pusat latihan yang baru. - Sebanyak tujuh lagi projek Pusat Pertahanan Awam Negeri dan Daerah diluluskan untuk dilaksanakan didalam tempoh RMK 8 menjadi semua ibu negeri di seluruh Semenanjung bakal memiliki komplek pentadbiran, operasi dan latihannya sendiri. - Motto ’ Selangkah Ke Hadapan ’ diperkenalkan sebagai komitmen warga Jabatan Pertahanan Awam memberikan ’ Delivery Service ’ yang terbaik kepada orang ramai sesuai dengan pertambahan perjawatan dalam Jabatan. - Petukaran pengenalan nama ringkas JPA 3 kepada JPAM telah dilancarkan oleh Ketua Pengarah Pertahanan Awam sendiri pada bulan Mac semasa Hari Sambutan Pertahanan Awam yang diadakan di Ipoh Perak. - Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi ( KTAK ) telah memperkenalkan ’ Satu Negara Satu Nombor ’ sebagai talian panggilan pusat iaitu 999 bagi menyatukan talian kecemasan yang membabitkan Polis Diraja Malaysia, Kementerian Kesihatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia.

2004

2008

2008

KEMENTERIAN YANG MENGAWAL 1952 1955 1959 1964 1965 1967 1968 1970 1971 1975 1978 1982 2004 2008 Setiausaha Pertahanan Kemeterian Dalam Negeri Kemeterian Pertahanan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Kemeterian Hal Ehwal Sabah dan Pertahanan Awam Kementerian Pertahanan Kementerian Keadilan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Teknologi, Penyelidikan dan Kerajaan Tempatan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Wilayah Persekutuan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

14

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

PERTOLONGAN CEMAS

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

15

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

2.
2.1.

PERTOLONGAN CEMAS
PRINSIP – PRINSIP PERTOLONGAN CEMAS

PRINSIP – PRINSIP DAN LATIHAN PERTOLONGAN CEMAS. A. B. C. D. Prinsip – Prinsip Pertolongan Cemas Seorang Ahli Pertolongan Cemas yang baik dan mahir Tanggungjawab Ahli Pertolongan Cemas Tugas Ahli Pertolongan Cemas

A. Seorang Ahli Pertolongan Cemas yang baik dan mahir (i) ( ii ) ( iii ) ( iv ) (v) ( vi ) Tajam Perhatian - nampak segala tanda – tanda alamat – alamat kecederaan. Pantas ikthiar – Menggunakan dengan sebaik – baiknya apa – apa yang ada sekelilingnya. Tidak kasar – Jangan menyakiti orang yang tercedera. Berakal budi – Jangan menambah kesakitan mangsa. Bertimbang rasa – Menghiburkan hati orang yang tercedera. Sentiasa tersenyum – Muka yang tersenyum memberi keyakinan.

B. Tanggungjawab Ahli Pertolongan Cemas. (i) ( ii ) ( iii ) ( iv ) C. Sentiasa tenang dan dapat mengenal punca kesakitan Memberi rawatan yang sesuai kepada mangsa tercedera. Panggil doktor atau hantar ke hospital Berikan maklumat yang terang kepada doktor.

Tugas Ahli Pertolongan Cemas. Iaitu memberi seorang pesakit :(i) ( ii ) ( iii ) Menahan darah jika ada keluar. Berikan perlindungan di tempat yang teduh. Berikan bantuan pernafasan jika tiada bernafas 16

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

( iv ) (v) ( vi )

Tanggalkan sebarang benda yang boleh menghalang pernafasan. Jika muka pucat, baringkan pesakit, selimutkan pesakit itu. Berikan layanan tertentu yang dikehendaki.

( vii ) Jangan memberi orang – orang berkerumun, pesakit perlu udara yang bersih. Jangan beri apa – apa minuman :(a) (b) Jika pesakit itu tidak sedar. Jika pesakit tercedera paru – paru atau perutnya.

MUSTAHAK : Dengan segera panggil doktor atau hantar ke hospital. INGATAN 2.2. : Seorang Ahli Pertolongan Cemas bukanlah seorang doktor.

LUKA DAN BERDARAH

2.2.1 Luka Daging ditubuh terkoyak yang menyebabkan keluar darah. Boleh dapat dijangkiti kuman atau lain – lain benda yang berbahaya, mungkin juaga boleh membawa maut. (a) Luka terhiris :-

Benda –benda yang tajam seperti pisau cukur boleh mengakibatkan kecederaan punca pendarahan disebabkan oleh saluran darah terpotong. (b) Luka terkoyak :-

Terkoyak dengan sengkeling ( simpang siul ) oleh jentera kena serpihan tempurung atau cakar binatang. Darah keluar adalah terkurung daripada luka terhiris. (c) Luka berdarah dalam :Lebam binjul kena pukul tepat dengan benda tajam atau kena hempap. (d) Luka tembus :-

Terbuka kecil tetapi boleh jadi dalam oleh tikaman dari benda yang halus serta tajam seperti jarum, pisau atau baynet dan juga luka peluru senapang boleh dimasukkan kepada suatu atau lebih daripada jenis – jenis yang tersebut diatas.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

17

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Pemulihan : (i) Jika luka kecil dan tidak ada benda luar didalam dengan serta merta mencuci luka itu dengan air dan sabun kemudian tutup dengan kain yang bersih dan balut. ( ii ) Jika luka sangat besar, atau luka kecil yang ada benda luar didalam. Tekan tempat urut nadi yang paling berhampiran dengan luka itu. Tutup dengan kain paling berhampiran dengan luka itu. Tutup dengan yang bersih dan balut. ( Guna lapik atau lapik gelang ). ( iii ) Dengan segera perlu bantuan perubatan. Jangan cuba mengeluarkan benda luar yang ada dalam luka itu. Jangan cuci luka jika darahnya itu berbeku kerana ini akan menyebabkan darah keluar semula. 2.2.2 Berdarah Ada tiga jenis berdarah : (i) Dari urat nadi – darah keluar dengan warna merah terang dan memancut – mancut. ( ii ) Dari urat biru – darah keluar dengan warna merah tua dan meleleh perlahan – lahan. ( iii ) Dari urat halus – darah keluar dengan warna merah terang dan merintis.

Duar cara menahan darah dari keluar : (i) Tekan Tepat –

Tiada ada benda asing didalam luka itu. Dengan jari atau kain lapisan tekan atas luka kemudian balutkan dengan kain bersih. (Guna lapik gelang jika luka itu ada benda asing didalamnya). ( ii ) Tekanan tidak Tepat –

Jika tidak dapat menahankan darah itu, tekanlah di atas urat nadi ( mok ) dengan jari atau Toruikey ( cara ini mesti dijaga iaitu lepaskan ikatan ini setiap tidak melebihi masa selama lima belas minit). Tanda – tanda : (i) ( ii ) ( iii ) ( iv ) (v) Muka pucat. Seperti hendak rebah. Makin tidak dapat bergerak. Pernafasan sempit Peluh didahi, hidung dan keliling mulutnya.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

18

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Alamat – alamat : (i) ( ii ) Merasa sejuk. Denyutan nadinya lemah.

Pemulihan : (i) ( ii ) ( iii ) ( iv ) (v) ( vi ) Tahankan darah dari keluar dan balutkan. Baringkan pesakit itu. Selimutkan dengan baju atau kain selimut tetapi jangan membuatkan mangsa kepanasan atau kurang selesa. Biar pesakit itu mendapat udara yang segar dan bersih. Longgarkan pakaian yang ketat Perlu dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Gunakan tuap jika luka atau tempat yang cedera itu ada sesuatu kepatahan tulang. Hentikan darahnya terlebih dahulu dan selepas itu perhatikan lain – lain kecederaan.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

19

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

MELAWAN KEBAKARAN

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

20

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

3.
3.1. (a)

MELAWAN KEBAKARAN
BAGAIMANA API BERMULA Ada 3 peringkat yang penting untuk menerbitkan kebakaran :(i) Memanaskan sesuatu bahan kepada satu had yang mana ianya akan mengeluarkan wap gas menyal. ( ii ) Percampuran wap gas ini dengan oksigen dalam udara. ( iii ) Menambahkan kepanasan kepada bahan – bahan campuran mudah terbakar ini sehingga menghasilkan nyalaan api. Pembesaran Api

(b)

Apabila ada api, kita akan dapati lebih kepanasan, panas yang bertambah itu akan mengeluarkan wap gas dari bahan – bahan yang terbakar. Api itu juga akan menambahkan lagi kepanasan udara dan menarik oksigen yang diperlukan dengan lebih banyak dari segenap sudut. Tambahan lagi, ia akan meninggalkan suhu campuran tersebut sehingga menghasilkan nyalaan api yang besar, dan beginilah cara kitaran ianya berulang sehinggan ianya dapat dikawal atau dipadamkan. (c) Memadamkan Api

Dari apa yang kita ketahui di atas, nyatalah untuk menyalakan api berterusan ianya memerlukan :(i) Bahan Pembakar. ( ii ) Oksigen ( Udara ) ( iii ) Haba ( Kepanasan )

Bahan

Haba

Oksigen

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

21

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Dari itu jelaslah bahawa jika ada salah satu dari 3 perkara tersebut, akan menyebabkan menyalanya api atau pembakaran. Kita ’ Bulurkan ’ api dengan menjauhkan bahan – bahan pembakar, kita ’ Melemaskan ’ api dengan menjauhkan oksigen dan akhir sekali kita ’ Sejukkan ’ api dengan mencurahkan air keatasnya. Kebiasaannya kita dapati lebih praktikal cara memadam api dengan menggunakan air iaitu cara ’ Menyejukkan ’. 3.2. Kelas Api A. B. C. D. JENIS – JENIS API Jenis – Jenis Api / Bahan Alat Pemadam

Api Pepejal ( solid fires ) Kayu, Kertas, Kain dan lain – lain. Api Cecair (l iquids or Liquefiable solids ) Minyak, Varnish, Cat dan lain – lain. Api Gas atau Gas cecair ( Gas or Liquefiel Gas ) Methane, Propane, Butane dan lain – lain. Api Logam ( Metal Fires ) Phosprous, Magnesium. Potassium, Acctylene Gas dan lain – lain.

Air Buih , B.C.F. Carbon Dioxide Serbuk Kering. Buih, Serbuk Kering Carbon Dioxide. Pasir yang kering, Serbuk Kering.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

22

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

ASAS MENYELAMAT

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

23

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

4.
4.1.

ASAS MENYELAMAT
TALI DAN PENJAGAANNYA

Kekuatan tali adalah sangat berkurangan sekirannya tali itu : a) b) c) d) e) Basah / Lembap Terkena minyak Bersimpul – simpul kerana tarikan belati dalam tali tidak serupa, belati yang diluar akan tertakluk kepada tekanan yang lebih kuat dan akan putus. Apabila tali dilakukan ke atas bucu – bucu tajam, ini mungkin berlaku luka di tali dan merupakan catatan yang tetap. Jika bebanan dilepaskan dengan tersentap sentap dan tidak beransur – ansur.

Jagaan dan Selenggaraan Tali. Tali – tali adalah satu alat yang penting dalam kerja menyelamat. Tali mestilah disimpul dalam keadaan yang baik supaya sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sempurna dan dapat untuk digunakan dalam kerja – kerja penyelamatan, seperti mengangkat bebanan dan menyelamatkan orang – orang terperangkap.

Untuk menetukan keteguhan tali – tali belati, hendaklah sentiasa :(i) Menghamparkan tali baru mengikut panjangnya sebelum digunakan dengan cara ikatan hujung tali itu ke satu cangkuk yang berpusing dan tarikan tali itu. Elakkan dari memotong tali kecuali sangat mustahak membuat demikian. Sekiranya adalah amat mustahak memotong tali itu, hendaklah menetukan hujung yang dipotong itu diikat ( chipped ) dengan segera supaya tidak terburai. Bagi langkah sementara mengelakkan dari terburai ( frayed ), ikatan simpulan angka 8 dihujung tali itu. Tape plastik boleh juga digunakan sebagai ikatan sementara. Elakkan dari mengadakan simpulan yang tetap di tali, kerana ini mungkin akan mengurangkan kekuatan tali itu sendiri. Jangan sekali – kali mencuba memaksa tali yang kasar ( besar ) menjolok masuk melalui satu blok yang dikhaskan untuk tali kecil. Ini mungkin menyebabkan tali itu berbulu atau haus dan akan mengurangkan kekuatan tali itu. Elakkan tali dari melalui atas bucu yang tajam. Jika sangat perlu dilakukan hendaklah melapikkan satu guni atau sebatang kayu yang bulat supaya dapat melindungi tali.

( ii )

( iii ) ( iv )

(v)

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

24

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

( vi )

Elakkan tali dari tersentap atau dalam keadaan kering. Jika ianya basah jangan sekali – kali cuba menjemurkan dihadapan api yang terbuka. Hendaklah hamparkan tali di atas tangga dan baringkan membujur tinggi sedikit dari bumi supaya dapat terdedah kepada udara sekeliling.

( vii ) Simpankan tali – tali dibawah penutup tinggi sedikit dari lantai, seperti di rak dan tidak terkena cuaca yang terlaluan dan berjauhan dari bahan – bahan yang mengandungi asid atau kapur. Hendaklah juga dijaga dari diserang tikus dan anai – anai. (x) ( xi ) Selalu buat pemeriksaan kepada tali bagi menetukan kerosakan diluar dan reput pada tali tidak berlaku. Jika tali yang tergulung itu terpaksa ditinggalkan ditempat yang terdedah kepada cuaca, hendaklah dilindung dengan kain kenves terpetin atau lain – lain penutup.

( xii ) Apabila tali itu telah digunakan, hendaklah menentukan ianya bersih dan kering sebelum digulung dan disimpan. 4.2 LIMA JENIS SIMPULAN ASAS

Ahli – ahli Penyelamat hendaklah membiasakan dengan ikatan – ikatan dan lilitan tali berikut, dan sentiasa mengamalkannya. Mereka mestilah belajar bagaimana membuat dan menggunakan ikatan dan lilitan dengan cepat dan cekap. Ikatan – ikatan mestilah sentiasa diikat dengan kemas. ( 1 ) Thumb Knot ( Simpulan Mati )

Ini adalah satu simpulan yang mudah diikat dihujung sesuatu tali untuk menahan tali dari tercabut dari ” Block Pulley ” atau untuk kegunaan sementara mengikut hujung tali supaya tidak terburai. Simpulan ini dibentuk dengan membuat satu lingkaran dan simpulkan hujung melalui hujung lain.

( 2 ) Reef Knot ( Simpulan Buka Sila )
JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

25

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Ianya adalah digunakan untuk menyambungkan dua tali yang bersama ukuran saiznya. Ini boleh dibentuk seperti simpulan mati dengan diikat kerana menyusung iaitu kiri keatas kanan dan kanan keatas kiri. Ianya dengan cepat dapat dilucutkan dan merupakan satu ikatan yang berguna untuk maksud umum. Ianya hendaklah digunakan bagi semua saiz apabila terdapat yang tetap. (3) Clove Hitch ( Simpulan Manuk / Manggis ).

Ini merupakan asas bagi berbagai – bagai menambatkan ikatan – ikatan dan boleh digunakan pada hujung atau ditengah – tengah tali. Apabila diikat dipenghujung tali, ianya akan menjadi satu ikatan sauh yang kuat dan juga mudah dilucukkan. Cara – cara membuatkan simpulan manuk adalah. (4) Sheet Bend ( Bunga Geti )

Ada dua jenis ikatan Bunga Geti, iaitu Bunga Geti Tungal dan Bunga Geti Berganda. Kedua – duanya adalah digunakan untuk menyambungkan dua tali yang berlainan besar. Ianya mempunayai faedah supaya mereka tidak akan terlucut apabila tali – tali basah.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

26

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

(5)

Bowline ( Tindih Kasih )

Ikatan tindih kasih merupakan satu lubang gelung yang tidak terlucut dihujung seutas tali dan sangat berguna bagi ikatan penyauh. Ianya boleh digunakan bagi tujuan menurunkan atau menaikkan dan sebagai tali pandu keselamatan kepada seseorang. Seseorang yang pengsan kadangkala boleh ditarik keluar dari bangunan dengan menggunakan kedua hujung tali dengan ikatan tindih kasih dibawah ketiak dan didadanya. Mangsa itu hendaklah diterlentangkan dan penyelamat masukkan kepalanya melalui ikatan tali itu dan merangkak serta tarik keluar dari bangunan. 4.3. MEMINDAHKAN MANGSA MENGGUNAKAN PENGUSUNG 1. Anggota – anggota pertolongan cemas biasanya akan menguruskan orang tercedera tetapi ada masanya apabila orang – orang tercedera ini dijaga oleh anggota penyelamat yang mana tugas – tugasnya mereka juga ialah untuk menyelamat nyawa. Jenis orang – orang cedera yang memerlukan rawatan hendaklah dihantarkan ke Unit Bantuan Perubatan Garisan depan ( B.P.C.D ) mereka boleh dijeniskan di bawah tiga kepala yang besar :Mangsa yang boleh berjalan : Berikut adalah contoh dari setengah – setengah jenis orang – orang tercedera yang boleh berjalan yang mana PATUT TIDAK boleh berjalan kaki. (a) (b) (c) (d) Jika ada tanda – tanda menunjukkan terkejut. Sekiranya ada sedikit keraguan berkenaan dengan sama ada terdapat luka di bahagian dalam ” Internal Injuri ” atau tidak. Si cedera yang berdarah dari urat saraf ” Artery ” walaupun lukanya kecil. Semua kes – kes kena racun dari urat saraf atau gas yang menggatalkan paru – paru.

2.

i.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

27

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

ii.

Mangsa yang tidak boleh berjalan :

Adalah mereka yang cedera yang perlu dipindahkan untuk rawatan selanjutnya, tetapi keadaan luka – luka mereka tidak semestinya memerlukan mengguna usungan bagi dipindakan, yang mana boleh dijalankan dengan kereta biasa sebagai kes – kes duduk ” Sitting Case ”. (a) (b) (c) iii. Kes – kes terkejut yang teruk. Si cedera yang luka – luka di anggota bawah ( Lower limb ), kecuali luka – luka hanya amat ringan ( Flesh Wound ). Kes – kes yang orang – orang tercedera merupakan seolah – olah terkena dari gas beracun atau sedikit radiation. Mangsa yang luka parah :

Adalah mereka yang mungkin memerlukan rawatan Hospital. Contoh – contoh orang – orang yang tercedera parah adalah seperti berikut :(a) Semua kes – kes yang luka dibahagian dalam ( Internal Haeamorsage ), luka yang terluka di dada ( Pneumothorax ), anggota – anggota badan yang remok redan ( Shattered Limbs ), luka – luka di perut, patah – patah yang terbuka dan rumit, pecah ( fractures ) di tempurung kepala, tulang belakang, tulang pinggul ( pelvis ) dan peha, luka – luka yang melibatkan mata, tulang rahang dan kawalan lidah. Kes – kes yang luka – luka di luar dan terbakar yang banyak atau teruk. Kes – kes dimana tambahan terkejut yang mungkin berlaku, seperti orang – orang yang terperangkap di bawah runtuhan dalam beberapa ketika atau terdedah kepada kesejukan dan basah. Mestilah diingatkan bahawa luka – luka kecil yang nampak dipermukaan mungkin ada kaitan dengan yang tercedera di bahagian dalam juga. Semua penyakit yang mengidap kencing manis yang mungkin luka akan jatuh sakit dengan serta – merta.

(b) (c)

(d)

Menyelimutkan usungan. Sebelum seorang yang luka diletakkan di atas usungan, ianya mestilah ditutup dengan sehelai selimut supaya orang luka itu tidak tersentuh dengan kain kenvas usungan. Ini akan menambah kegelisahan, memberi panas dan banyak dapat mengurangkan pergerakan tempat patah yang telah berlaku. Adalah lebih penting meletakkan selimut – selimut di bawah orang cedera dari di atas badannya. Walau bagaimana pun di tempat keadaan cuaca yang panas hanya satu selimut sudah memadai. Cara – cara menyelimutkan usungan adalah serupa peraturan yang digunakan oleh Pertolongan Cemas. Di dalam beberapa kejadian orang – orang akan dikehendaki diikatkan dengan kemas kepada usungan supaya mudah melalui tempat yang sudah dilalui. Tiada satu pertunjuk yang tetap tentang bilakah orang – orang cedera itu dikehendaki di ikat atau tidak.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

28

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Dalam hal ini keadaan tempat menyelamat akan dapat menetukan jawapannya sendiri. Jika ada keraguan, gunakan ikatan. Tali yang amat sesuai untuk mengikat usungan adalah tali lashing 40 kaki ( 1 ½ inci ) yang dibawa oleh anggota penyelamat dan Pertolongan Cemas di dalam manpack. Tali – tali lain seperti dawai elektrik atau kain boleh digunakan sebagai aleh ganti yang baik di dalam keceraan di mana alat – alat tidak didapati. Cara membuat adalah seperti berikut :Mulai dengan membuat simpulan manuk di pemegang bahagian kepala disebelah usungan. Dari sudut itu buatkan tiga setengah belit di sekeliling orang cedera dan juga usungan. Belit yang pertama di kawasan dada yang kedua di pinggang dan yang ketiga sedikit di bawah lutut. Satu pusingan bulat dibuat di kaki orang tercedera dan seterusnya buatkan tiga setengah belit di atas tali di sebelah usungan dan matikan dengan simpulan manuk di pemegangnya. Adalah diingatkan bahawa tempat penambat ketiga – tiga setengah belit itu boleh diubah mengikut keadaan tempat kecederaan yang berlaku kepada orang yang cedera itu. 4.4. PENGUSUNG ALIH GANTI

Di dalam bencana yang besar adalah tepat dikatakan bahawa tidak akan terdapat usungan yang mencukupi bagi bilangan orang – orang tercedera yang ramai terlibat. Kekurangan alat – alat ini boleh diatasi dengan mengunakan berbagai – bagai cara seperti berikut :(i) Pintu Ini adalah yang terbaik sekali dan mudah diperolehi sebagai usungan alihganti kecuali bangunan – bangunan tidak semuanya hangus terbakar. Selimutkan orang cedera seperti yang biasa diamalkan. mengikut orang cedera memerlukan sedikit ubahsuai memandangkan tidak ada pemegang usungan. Ada dua cara yang mudah untuk mengatasinya :(a) Tebukkan dua lubang dikepala pintu dikedua – dua belah kepala orang cedera dan hulurkan tali melalui lubang – lubang ini dan teruskan ikatan. (b) Ambil satu lilitan pusingan desekeliling hujung atas pintu berhampiran kepala orang sakit dan ikatkan hujung tali yang bebas ( running end ) kehujung tali yang memegang ( standing part ) dengan simpul manuk, dan meninggalkan kira – kira 2 kaki hujung yang bebas.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

29

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Peringatan : (i) Adalah didapati sangat berfaedah untuk meletakkan 4 batu bata ditiap penjuru pintu sebelum menjalankan ikatan sebagai pelapik. ( ii ) Selimut

Selimut menjadikan satu usungan alihganti yang amat baik dan mudah didapati dikawasan – kawasan kediaman. Ianya sangat mudah dibuat dengan memerlukan dua batang kayu sepanjang enam kaki atau tujuh kaki panjang atau dua batang besi paip air ½ inci besar dan lain – lain. Hampakan selimut di atas tanah dan letakkan memanjang batang – batang kayu diatas antara sejarak dua kaki. Lipatkan lebihan selimut keatas kayu dan cantumkan ditengah dengan menggunakan paku – paku atau pin – pin yang kuat dikedua – dua hujung dan bahagian tengah. ( iii ) Guni atau Karung

Dikawasan – kawasan luar bandar guni – guni atau karung mudah didapati disetiap rumah orang kampung. Dua buah guni ditebuk bucunya dan sorongkan dengan duabatang kayu akan menjadi usungan yang baik juga. Karung karung, guni – guni gandum dan sebagainya boleh juga dijadikan usungan alihganti. ( iv ) Baju hujan dan Overcoat

Dua helai baju hujan yang tebal atau overcoat dengan lengannya dilipat kedalam dan dengan dua batang kayu disorong kedalam dan dengan dua batang kayu disorong kedalam akan menjadi satu usungan yang baik. (v) Bingkai Katil

Ini akan menjadi satu usungan yang baik tetapi kebanyakannya adalah agak besar bagi kemudahan memegang. Jika diperlakukan untuk diikat, teruskanlah dengan cara yang biasa, mulai dan matikan dengan simpulan manuk di bahagian kepala katil. ( vi ) Tangga

Ditempat – tempat yang sempit dimana usungan yang kecil dikehendaki seperti melalui jendela – jendela yang sempit, terowong dan lain – lain. Tangga – tangga yang pendek tidak kurang dari 6 – 8 kaki boleh digunakan dengan berfaedah. Dua keping papan hendaklah diatur keatas anak tangga dahulu dan kemudian selimut dan ikatkan mangsa yang cedera seperti biasa pada rajah 9. ( vii ) Kerusi

Kerusi – kerusi yang kukuh, walaupun ianya bukan dikatakan sebenarnya usungan tetapi janganlah dilupakan didalam kecemasan, ianya

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

30

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

boleh memberi sokongan yang selesa kepada orang – orang tercedera dan pertolongan yang berguna kepada penyelamat dalam mengangkat dan mengalihkan mangsa – mangsa. Mestilah diingatkan bahawa ada berbagai – bagai lagi cara yang boleh digunakan sebagai usungan alihganti yang diterangkan disini. Lain – lain cara adalah tidak terhad yang boleh diamalkan dan hendaklah diingatkan bahwa usungan alihganti boleh dibentuk dengan mudah dan cepat.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

31

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

5.

PERKHEMAHAN DAN LATIHAN TAHUNAN

Aktiviti perkhemahan Kadet Pertahanan Awam hendaklah dirancang dengan sempurna supaya perkhemahan pasukan ini tidak dilaksanakan seperti perkhemahan pasukan pakaian seragam yang lain misalnya Pengakap, KRS dan lain – lain. Perkhemahan Kadet Pertahanan Awam hendaklah dibuat seperti mana latihan tahunan yang dilaksanakan oleh Angkatan Pertahanan Awam. Perkhemahan paling sesuai dijalankan selepas silibas latihan ditamatkan. Berikut adalah cadangan perlaksanaan aktiviti ini : Tempoh : Tempat : Perlaksanaan 3 hari 2 malam Dalam kawasan sekolah atau di luar kawasan sekolah. :

Hari pertama hendaklah dikhususkan kepada melaksanakan aktiviti – aktiviti yang berbentuk ulangkaji semua pelajaran yang lepas. Pada hari kedua pula ialah mempraktikkan perkara – perkara yang diajar sepanjang latihan dikelas melalui satu aktiviti latihan mencari dan menyelamat. Latihan ini hendaklah dirancang dengan sempurna dan mendapat bantuan jurulatih bertauliah Angkatan Pertahanan Awam. Oleh kerana silibas latihan telah dirancang untuk mengurangkan peranan jurulatih Angkatan Pertahanan Awam menyebabkan latihan praktikal telah dikurangkan, maka dalam latihan tahunan inilah pasukan kadet memerlukan kepakaran mereka bagi menjalankan latihan secara praktikal. Pengendalian dan Senario Latihan. 1. Bahagikan peserta kepada beberapa kumpulan dengan setiap kumpulan mempunyai bilangan anggota seramai 10 orang. 2. Setiap kumpulan akan melantik ketua masing – masing. 3. Seorang anggota setiap kumpulan akan diasingkan untuk menjadi mangsa yang kemudiannya ditempatkan disatu lokasi yang dirahsiakan. 4. Setiap kumpulan dikehendaki mencari dan menyelamatkan anggota kumpulan masing – masing. 5. Bekalkan setiap kumpulan dengan : Peta kawasan kejadian ( peta lakar adalah memadai ) Kompas Arahan bertulis tentang operasi yang akan dijalankan termasuk menyatakan tentang kecederaan mangsa.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

32

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

6. Taklimat tentang latihan ini dibuat dengan jelas sebelum ia dimulakan. Aspek keselamatan hendaklah diambil serius. Lepaskan setiap kumpulan satu demi satu dan ada selang masa yang sesuai misalnya setiap lima minit supaya mudah merekodkan tempoh sesuatu kumpulan menyelesaikan operasi masing – masing. Laluan setiap kumpulan hendaklah sama dan lokasi semua mangsa juga hendaklah sama. Di sepanjang laluan hendaklah ada jurulatih / guru pemimpin dan pembantu bagi memantau perjalanan latihan dan menilai cara peserta menjalankan operasi. 7. Pastikan dalam latihan tersebut terangkum lain – lain aktiviti penting termasuk membaca peta dan kompas, merempuh halangan ( anak sungai, tebing curam dan seumpamanya ), menggunakan tali dan lain – lain. 8. Apabila kumpulan telah menjumpai mangsa, mereka akan diajarkan kaedah – kaedah rawatan pertolongan cemas keatas mangsa yang luka ( Peringkat Asas ) dan mangsa yang luka serta patah ( untuk Peringkat Lanjutan ) oleh seorang jurulatih yang bertauliah. Setiap kumpulan hendaklah dikhaskan seorang jurulatih / pembantu jurulatih. Jurulatih hendaklah menunjukkan cara membalut luka dan rawatan awal yang perlu diberikan ( bagi Peringkat Asas, tambahan membalut patah dibuat untuk peringkat lanjutan ), menyelimut mangsa, Oleh kerana latihan yang dikendalikan oleh guru – guru tidak meliputi latihan praktikal, maka latihan tahunan ini amat penting dijalankan. 9. Selepas itu, setiap kumpulan hendaklah membawa mangsa keluar dari lokasi kemalangan ke tempat ambulan menunggu ( bilik gerakan di tapak perkhemahan ). 10. Buat penilaian berdasarkan : Kerjasama Cara membalut luka Cara membalut patah Cara membuat usungan Cara mengusung mangsa Kepantasan operasi : : : : : : 20 markah 15 markah 15 markah 20 markah 15 markah 15 markah

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

33

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

6.
6.1.

KHIDMAT MASYARAKAT
GOTONG – ROYONG

Berbagai bentuk khidmat masyarakat boleh dibuat di peringkat Asas, menjalankan program gotong – royong di dalam kawasan sekolah terutamanya untuk keceriaan sekolah. Walau bagaimanapun apa juga bentuk khidmat masyarakat dalam kawasan sekolah boleh dijalankan. Aktiviti yang dijalankan hendaklah direkodkan di dalam buku log. 6.2. LAWATAN

Lawatan ke tempat – tempat yang berkaitan dengan Pertahanan Awam hendaklah dibuat sekurang –kurangnya sekali. Tempat – tempat yang boleh dilawati termasuklah Ibu Pejabat Pertahanan Awam, negeri ataupun pejabat – pejabat cawangan daerah. Pusat – pusat latihan juga boleh dilawati. Tujuan aktiviti ini ialah untuk meningkatkan lagi pengetahuan anggota terhadap Angkatan Pertahanan Awam dan agensi – agensi yang berkaitan dengannya sebagai melengkapkan pengetahuan yang diberikan di dalam silibas latihan. Selain itu, ia juga dapat mengeratkan perhubungan anggota Pertahanan Awam dengan Kadet. Tetapi yang lebih penting ia akan dapat meningkatkan minat untuk menyertai Angkatan Pertahanan Awam selepas tamat persekolahan nanti.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

34

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

KAWAD KAKI

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

35

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

7.

KAWAD KAKI

Kawat kaki telah menjadi sesuatu yang sangat biasa terutamanya apabila Pertandingan Kawat Kaki antara pasukan pakaian seragam dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran. Oleh itu, Latihan Kawat Kaki hendaklah diperluaskan skopnya supaya semua pasukan Kadet Pertahanan Awam boleh mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut. Kadet Pertahanan Awam mempunyai reputasi yang sangat baik dalam pertandingan ini baik di peringkat Daerah, Negeri mahupun Kebangsaan. Pada tahun 2000, 2001, 2002, Kadet Pertahanan Awam telah memenagi Anugerah Ketua Platun Terbaik Kebangsaan dalam pertandingan tersebut. Pada tahun 2001 dan 2004 Kadet Pertahanan Awam telah berjaya menjadi naib johan pertandingan tersebut. Kejayaan ini bukannya kecil kerana mereka terpaksa bertanding dengan kadet – kadet lain seperti Kadet Tentera, Kadet Polis, Kadet Bomba dan Penyelamat dan seumpamanya. Bagi menjamin kesinambungan pencapaian ini, tumpuan latihan kawat kaki perlu ditingkatkan. Oleh kerana penguasaan anggota kadet terhadap kemahiran pergerakan kawat adalah mengkagumkan maka latihan pasukan ini di Peringkat Asas hendaklah dibuat seperti berikut : 7.1. Kawad Statik 7.2. Jadikan tiga barisan Ke kanan lurus / pandang depan Pusing kanan / kiri Menghadap ke hadapan / ke belakang

Kawad Dinamik Cepat jalan Kiri belok / kanan belok Tukar langkah semasa cepat jalan Perlahan jalan Tukar langkah semasa perlahan jalan Ke hadapan hormat Ke kanan hormat Selaku terima sijil / hadiah Dll yang berkaitan.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

36

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

PERINGKAT LANJUTAN

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

37

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

PERTOLONGAN CEMAS

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

38

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

1. 1.1.

PERTOLONGAN CEMAS RENJATAN

Disebabkan oleh kecederaan dan menyebabkan trauma. Tanda - tanda (i) Muka pucat. ( ii ) Seperti hendak rebah. ( iii ) Mungkin tidak bergerak atau bercakap ( iv ) Nafas semput / sesak ( v ) Peluh didahi, hidung dan keliling mulutnya. Tanda – tanda. (i) Denyutan nadinya lemah ( ii ) Merasa sejuk Pemulihan (i) Baringkan mangsa itu. ( ii ) Tahankan darahnya dari keluar. ( Jika berdarah ) ( iii ) Selimutkan mangsa itu dengan selimut. ( iv ) Longgarkan pakaian yang ketat bagi keselesaan pernafasan. ( v ) Berikan sedikit minuman yang suam jika ia sedar dan juga beri udara bersih. ( vi ) Bantuan perubatan Jangan biarkan pesakit itu kena angin kering. 1.2. TERHALANG / TERGANGGU PERNAFASAN

Pernafasan ditakrifkan sebagai menyedut udara yang bersih dan menghembuskan udara yang kotor ( Oksigen akan menyerap di dalam badan dan karbon dioksida dikeluarkan dari saluran hidung dan mulut). Paru – paru menjadi kembang bila udara masuk ke dalam. Satu minit kita bernafas antara 16 atau 18 kali biasanya. Faktor – faktor lemas (i) ( ii ) ( iii ) Pakaian atau kain menutup mukanya. Air – lemas di air. Gas – ke kurangan oksigen atau oksigen nipis.

Apa yang harus dilakukan ? (i) ( ii ) Lepaskan orang atau barang itu daripadanya dan berikan cara – cara memulihkan pernafasan (Jika nafasnya tiada ). Bila pernafasan mangsa sudah pulih dapatkan rawatan segera dengan menjumpa doktor atau pergi ke hospital.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

39

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Faktor – faktor tercekik (i) ( ii ) ( iii ) Mereka yang tersengkang benda. Atau terhalang ( misalnya makanan masuk ke saluran paru – paru). Lidah tersekat.

Apa yang harus dilakukan ? (i) ( ii ) Berikan tepukan pada belakang mangsa diantara tulang bahunya. Jika bayi, telangkupkan badannya, kemudian tangan kiri tahan kepalanya dan tepuk belakang badannya, korekkan dengan jari jika ada benda asing yang tersangkut.

Tanda – tanda (i) ( ii ) ( iii ) ( iv ) Muka pucat. Sesak pernafasan atau batuk. Badan tidak bergerak Matanya keluar air mata.

Alamat – alamat (i) 1.3. Cakapan tidak terang dan tidak tentu hala.

KECEDERAAN PADA TULANG

Patah tulang disebabkan apabila sesuatu tulang dibadan telah tercedera iaitu :(i) ( ii ) ( iii ) Pukulan yang kuat dan tepat – Kecederaan yang berlaku pada tempat yang kena, misalnya kaki digilis roda kereta atau dihimpit barang yang sangat kuat. Pukulan sipi – Kecederaan berlaku jauh dari tempat yang terkena misalnya tulang peha patah apabila terjun dari tempat tinggi. Tersentap urat – Kecederaan berlaku kerana urat tersentap, misalnya tempurung lutut pecah apabila tertendang benda dengan kuat.

Ada empat jenis kepatahan :(i) ( ii ) Patah tebu Patah riok : Sekeliling tempat yang patah itu sedikit sahaja. : Kulitnya luka, tulangnya tersembul keluar dan boleh menyebabkan kuman disekeliling udara masuk ke bahagian luka.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

40

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

( iii ) ( iv )

Patah melarat : Sesuatu organ didalam badan mungkin tercedera. Patah rebung : Tulangnya retak dan tidak terputus (hanya berlaku pada kanak – kanak).

Tanda – tanda :(i) ( ii ) ( iii ) ( iv ) (v) Lebam dan bengkak. Anggotanya berbentuk ganjil. Tulang tidak pada tempat asalnya Sakit Tidak boleh bergerak.

Alamat – alamat :(i) ( ii ) Sakitan pada tempat patah. Tidak boleh bergerak dibahagian yang patah.

Pemulihan : (i) ( ii ) ( iii ) Jangan pindahkan pesakit itu. Berikan rawatan disitu juga. Elakkan pergerakan supaya tidak melarat cederanya, jika tidak perlu. Menggunakan pembalut tiga segi sebagai pengampu bahagian yang patah bagi memudahkan dan keselesaan pesakit itu. ( iv ) Perlu bantuan perubatan.

PERHATIAN : Apabila pembalut tiga segi digunakan pastikan perjalanan darah diperiksa dengan memerhatikan kuku sama ada menjadi putih atau biru. Ini menunjukkan ikatan itu dikenakan terlalu kuat dan segeralepaskan ikatan itu dan ulang sekali lagi, supaya kuku itu tidak ada kesan yang buruk. Dan juga jangan ikat pada tempat yang patah jika kecederaan berlaku dekat pada kulit. Gunakan seberapa banyak lapik dibahagian yang tercedera. A. Patah Tulang Dagu Tanda – tanda : (i) ( ii ) ( iii ) Gusi berdarah ( gum ) Air liur keluar dari mulut Tidak boleh bercakap dengan betul

Tanda – tanda : (i) Sakit apabila digerakkan.

Apa yang harus dilakukan ? (i) ( ii ) ( iii ) Tundukkan pesakit itu kehadapan sedikit. Ampukan bawah dagu dengan tapak tangan dan tekan keatas perlahan – lahan. Gunakan pembalut tiga segi ( iaitu liputan tirus ). 41

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

( iv )

Hantarkan Doktor atau rumah sakit.

B. Patah Tulang Rusuk Tanda – tanda : (i) Sakit apabila bernafas panjang.

Apa yang harus dilakukan ? (i) Guna pembalut tiga segi ( iaitu lipatan lebar dua helai, ikatkan tempat yang sakit dan satu lagi atas pembalut yang pertama. Simpulkan di tempat yang tidak sakit dan anduhkan tangannya pada bahagian sakit dengan menggunakan pembalut anduh yang besar. Kain anduh diikat pada pesakit / mangsa mengikut kelegaan pernafasan pesakit / mangsa. Segera hantar pesakit berjumpa doktor atau hantar ke hospital.

( ii ) ( iii )

C. Patahan Tulang selangka Tanda – tanda : (i) ( ii ) Pesakit akan dengan sendirinya akan mengampukan tangannya. Pesakit tidak berdaya mengangkat tinggi bahunya.

Alamat – alamat : (i) ( ii ) Bahu sakit. Berdarah di tempat yang patah.

Apa yang harus dilakukan ? (i) ( ii ) ( iii ) ( iv ) Elakkan atau kurangkan pergerakan di tempat yang cedera daripada menjadi patah riok. Jangan sekali – kali cuba menolakkan tulang yang patah tersembul keluar. Tutupkan luka itu dengan sekeping kain penutup luka yang bersih. Gunakan dua pembalut tiga segi ( iaitu lipatan lebar ). Ikat lengannya, dekat tempat yang cedera. Hantarkan ke doktor atau ke hospital.

D. Patah Tulang Pergerakan Tangan Tanda – tanda : (i) Bahagian tercedera itu menjadi bengkak atau lebam

Apa yang harus dilakukan ? (i) Basahkan pembalut kain dan menggunakan air yang sejuk dan balut di tempat yang cedera.
JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

42

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

( ii ) ( iii ) E.

Ampukan dengan pembalut anduh tangan besar. Hantarkan ke doktor atau rumah sakit. Patah Tulang Anggota Atas Iaitu pangkal ( bahagian bahu dan siku )

Alamat – alamat : (i) Bengkak ( ii ) Berubah bentuk rupa ( iii ) Berubah warna Tanda – tanda : (i) Sakit ditempat yang cedera.

Apa yang harus dilakukan ? (i) ( ii ) ( iii ) ( iv ) Bengkokkan dan melintangkan tangannya dengan perlahan – lahan kedada dan jari - jari ke bahu. Bubuhkan kain lapik diantara lengan dan badan. Gunakan dua pembalut tiga segi ( iaitu lipatan lebar ) satu ikatan pada bahagian atas dan satu lagi dibawah tempat cedera ( siku ). Hantarkan ke doktor atau ke hospital.

PERHATIAN : Jika sikunya cedera jangan sekali – kali digerakkan, anduhkan tanggannya dengan menggunakan tiga anduhan lebar ( didapati tegak dan lurus ). Jika didapati bengkuk, ampuhkan dengan kain anduh yang besar. F. Patah Tulang Anggota Bahagian Bawah atau Tulang Belakang Misalnya : Tulang belakang, tulang peha, tempurung lutut, tulang kaki dan tulang penjejak. Tanda – tanda : (i) ( ii ) Tidak boleh bangkit. Anggota – anggota bahagian bawah tidak boleh bergerak.

Alamat – alamat : (i) ( ii ) ( iii ) Jangan digerakkan pada anggota yang cedera. Tutup anggota yang cedera. Panggil doktor atau maklumkan pada doktor.

INGATAN : (i) Kecederaan ini adalah dianggap berat dan senang menjadi melarat oleh jika dilakukan dengan kekasaran.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

43

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

( ii )

Gunakan tuap yang berlapik jika perlu untuk melindungkan kesakitan dan kurangkan pergerakan.

MELAWAN KEBAKARAN

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

44

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

2.

MELAWAN KEBAKARAN

2.1.

ALAT – ALAT MEMADAM KEBAKARAN MUDAH ALIH

Alat – alat Jenis Kimia (i) Jenis Air Tabung luar dengan air biasa 9 liter ( 2 gelon ). Sortridge gas diisi dengan gas karbon dioxide dalam tekanan 35 bar ( 500 ps ). Cara Operasi :Apabila tekan plunger, ia akan merebak sealing dsc dan gas karbon dioxide akan keluar daripada cartridge. Gas ini akan menolak keluar air yang ada didalam tabung melalui tiub pengeluaran dan terus kecorong ( nozzle ). Jarak pancut air, lebih kurang 20 kaki selama 1 ½ minit. Ujian. A. (i) ( ii ) ( iii ) ( iv ) (v) ( vi ) B. 3 bulan sekali periksa : Selinder Blunger Vent Hole Washer Discharge tiub Nozzle Tidak berkarat dan dalam keadaan baik. Boleh digerakkan

4 tahun sekali buat ujian hydraulic pada selinder – 350 p.s.l.

Cara isi semula. (a) (b) (c) (d) Buka penutup dan keluar cartridge. Tabung dicuci dan diisi semula air. Tiub pengeluar dan carot ( nozzle ) diperiksa supaya tidak tersumbat. Ganti cartridge baru dan pasang balik penutup.

Kebaikan (a) (b) (c) Tidak merbahaya dan mudah digunakan. Bertindak dengan segera Mudah untuk mengisi semula

Keburukan
JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

45

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

(a) (b) ( ii )

Hanya sekali guna Tidak boleh memadam api minyak, api letrik.

Jenis Buih Tabung luar mengandungi bikarbonat soda sebanyak 8% bercampur dengan ” Stakliner ” 30%. Tabung dalam mengandungi aluminium sulphate sebanyak 13%. Isi kandungan tabung adalah 91 (2 gll ). Cara Operasi Tarik plunger dan terbalik tabung. Aluminium sulphate akan bercampur dengan sodium bicarbonate dan akan mengeluarkan buih melalui corong ( nozzle ). Rapat pancut jarak lebih kurang 20 kaki selama 1 minit. Ujian A. 3 Bulan sekali periksa : (i) ( ii ) ( iii ) ( iv ) (v) ( vi ) B. C. Tabung luar dan dalam berisi cukup. Nozzle tidak tersumbat. Washer Plunger value Plunger value dalam keadaan baik Selinder tidak bocor.

Setahun sekali uji kebolehannya : 4 Tahun sekali dibuat ujian hydraulic pada selinder – 350 p.s.l. Cara isi semula. (a) (b) Basuh tabung luar dan tabung dalam. Isi air dalam kedua – dua tabung air itu dalam 2 baldi berasingan. Untuk tabung luar bercampur dengan sodium bikarbonat dan untuk dalam bercampur dengan aluminium sulphate. Periksa corong ( nozzle ) tidak tersumbat, plunger boleh bergerak. Masukkan campuran sodium bakarbonate dalam tabung luar dan campuran aluminium sulphate didalam tabung dalam. Masukkan tabung dalam kedalam tabung luar dan tutup.

(c) (d) (e)

Kebaikan. (a) (b) (c) Boleh memadam api minyak yang kecil. Tidak merbahaya dan senang digunakan. Senang diisi semula

Keburukan

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

46

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

(a) (b) (c) iii.

Tidak boleh memadam api letrik. Boleh menjadi beku. Hanya sekali guna sahaja.

Carbon Dioxide Cecair karbon dioxide dalam tekanan 51 bar ( 731 p.s.i ) dan suhu 15’C (59’F). Muatan tabung adalah antara 0.9kg ( 21b) – 6.8kg ( 151b ). Cara Operasi. Tarik keluar pin keselamatan dan tekan release handle, pegang discharge tube ditempat tertentu. Jarak pancutan adalah 8 – 9 kaki dan masa pancutan adalah antara 16 saat ( 0.9kg ) – 30 saat ( 6.8kg ). Ujian A. 6 bulan sekali : (i) Timbang kalau kurang 10% isi semula ( ii ) Horn ( iii ) Selinder 5 tahun sekali dibuat ujian hydraulic pada selinder – 1300 p.s.i. Isi semula Hantar kepada agen. Kebaikan (a) (b) (c) (d) (e) Gas bersih – tidak menolong kebakaran Tidak meninggalkan kesan. Tidak mengalirkan letrik. Boleh memadam api dalam tempat yang tersorok. Boleh digunakan pada api cecair.

B.

Keburukan (a) (b) (c) iv. Keberatan tabung tidak berpatutan dengan gas CO2. Kandungan gas tidak boleh dilihat. Tidak boleh isi semula dengan sendiri.

Sebuk Kering Tabung luar mengandungi tepong kering campuran ( 9kg – 19.8 lb) seperti berikut : Sodium bocarbonat 97% Magnesium Stearate 1 ½ % Magnesium carbonate 1 % Triealesium phosphate ½% Dalam tabung dipasang satu cartridge gas karbon dioxide dengan 35 bar ( 500 p.s.l )

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

47

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Cara Operasi Bila plunger ditekan maka cartridge yang mengandungi gas CO2 akan terbocor dan gas CO2 akan keluar dan memaksa serbuk kering keluar melalui corong ( nozzle ). Jarak pancutan adalah 10 – 20 kaki dan masa pancutan adalah mengikut saiz. Ujian A. 3 bulan sekali periksa : (i) ( ii ) ( iii ) B. Nozzle, discharge tube, washer, vent ho Tepungnya cukup dan tidak berketul – ketul. Cartridge tidak bocor.

4 sekali dibuat ujian hydraulic pada selinder – 5000p.s.i.

Isi semula (a) (b) (c) (d) Bersihkan tabung, discharge tube dan nozzle. Isi semula tepong kering. Pasang cartridge baru dan tutup. Untuk jenis ” stoned pressure ” hantar kepada agen.

Kebaikan (a) (b) Bertindak lebih berkesan daripada alat pemadam api yang lain. Boleh memadam semula jenis api.

Keburukan (a) (b) Hanya sekali guna sahaja. Boleh mengotorkan barang – barang.

v.

B.C.F ( Bromochlorodif Luonomethone ) Tabung diisi dengan cecair BCF dengan tekanan dari gas dioxide atau nitrogen. Isi kandungan diantara 2.5 kg ( 5.5 ib (121b)). Cara Operasi. Tekan strike knob untuk pecahkan seal. Tekanan karbon dioxide akan tolak cecair BCF keluar yang menjadi wap apabila keluar melalui nozzle. Ujian

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

48

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

A. (i)

3 bulan sekali : Periksa pressure gauge. ( ii ) Timbang, kalau kurang 10% isi semula ( iii ) Nozzle ( iv ) Selinder 5 tahun sekali : (i) Ujian discharge. Isi semula ( a ) Hantar kepada agen Kebaikan (a) (b) (c) Tidak meninggalkan kesan Tidak mengalirkan elektrik. Tidak akan merosakkan barang – barang elektronik.

B.

Keburukannya (a) (b) Beracun sekiranya banyak terhidu Tidak boleh isi dengan sendiri

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

49

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

MENYELAMAT

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

50

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

3.

MENYELAMAT

Jenis – Jenis simpulan Asas Terdapat sepuluh ikatan asas yang digunapakai dalam kerja-kerja menyelamat.Ikatan dan simpulan ini boleh dipelbagaikan untuk kerja-kerja menyelamat.Ikatan dan simpulan yang digunakan ialah: • Thumb Knot/Stopper Knot (Simpul Mati) • Figure Of Eight Knot (Simpul Angka Lapan) • Reef Knot (Buku Sila) • Sheet Bends (Bunga Geti) • Bowline (Tindih Kasih) • Half Hitch (Setengah Belit) • Clove Hitch (Simpul Manuk) • Round Turn and Half Hitch (1 lengkar 2setengah belit) • Timber Hitch (Simpul Balak) • Chair Knot (Simpul Kerusi) Thumb Knot/Stopper Knot (Simpul Mati)

Digunakan untuk menyimpul hujung tali terburai dan menjadi ikatan penahan pada takal.Ianya sukar untuk dibuka. Digunakan untuk menyimpul hujung tali terburai dan menjadi ikatan penahan pada takal.Ianya sukar untuk dibuka

Figure Of Eight Knot (Simpul Angka Lapan)

Kegunaanya adalah sama seperti simpul mati, akan tetapi ianya lebih mudah dibuka berbanding simpul mati.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

51

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Reef Knot (Buku Sila)

Ianya digunakan untuk mengikat dua tali yang sama saiz.Ianya juga ikatan yang digunakan dalam pertolongan cemas iaitu mengikat hujung kain anduh atau pembalut. Sheet Bends (Bunga Geti)

Ianya digunakan untuk mengikat dua tali yang tidak sama saiz.Ianya juga ikatan yang digunakan untuk mengikat hujung tali di dalam kawasan berair.Terdapat dua jenis.Iaitu Double (Berganda) dan Single (Tunggal) SheetBend (Bunga Geti). Untuk Bunga Geti Berganda ianya dililit dua kali. Perbezaannya ialah dari segi kekuatan. Semakin banyak lilitan semakin kuat ikatan. Bowline (Tindih Kasih)

Ianya digunakan untuk menurun atau menaikkan mangsa yang sedar dan jua bertindak sebagi tali pandu.

Half Hitch (Setengah Belit)

Ianya digunakan untuk mengunci ikatan atau simpulan yang dibuat

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

52

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Round Turn and Half Hitch (1 lengkar 2 setengah belit)

Ianya digunakan untuk sebagai ikatan sauh/anchor pada sesebuah tiang untuk kerja-kerja menyelamat.Perbezaannya ianya boleh diubah-ubah dan mudah dibuka. Clove Hitch (Simpul Manuk)

Timber Hitch (Simpul Balak)

Ianya digunakan untuk mengangkat atau menurunkan kayu, papan, atau peralatan.

Chair Knot (Simpul Kerusi) Ianya digunakan untuk menaik dan menurunkan mangsa dari tempat tinggi atau kawasan rendah.Ianya hanya digunakan pada mangsa yang tidak sedarkan diri.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

53

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

ALIH GANTI Alih ganti dalam istilah penyelamat merupakan kaedah-kaedah ke-2 yang digunakan bagi menggantikan kaedah asal. Kaedah ini digunakan mungkin juga kerana keadaan tempat yang tidak mengizinkan seseorang penyelamat menggunakan peralatan menyelamat yang di bawa. Selain itu juga alih ganti ini boleh di bahagikan mengikut kategori – kategori silibus latihan yang lain seperti pertolongan cemas, mengeluarkan mangsa dari tempat sempit dan menyelamat kecemasan. Kebiasaannya kaedah – kaedah alih ganti ini terdapat dalam silibus – silibus latihan yang di nyatakan di atas. Dukung Sayang Mengangkat mangsa cara mendukung di depan Teknik ini sesuai untuk mangsa yang ringan dan kanak-kanak Pikul Tangan Penyelamat akan menarik dan memegang tangan mangsa Pastikan mangsa tidak mengalami kecederaan di bahagian tangan atau bahu Pikul Uncang Memikul mangsa cara dukung di belakang Mangsa tidak pengsan kedudukan mangsa tidak mengelunsur ke bawah Penyelamat membongkok sedikit ke depan dan boleh mengengam tangan sendiri Pikul Bomba Mangsa tidak berupaya untuk berjalan atau pengsan Penyelamat menunduk kepala ke pinggang mangsa supaya badannya berada di atas bahu penyelamat.Tangan penyelamat masuk dan pegang sendi tangan mangsa dan terus berdiri tegak Mengheret menuruni tangga Terlentangkan mangsa ke atas lengan penyelamat Penyelamat masukkan tangan di bawah ketiak mangsa dan pegang tangannya Tarik perlahan-lahan untuk turun dari tangga Lutut penyelamat menyokong bahagian belakang mangsa

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

54

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Merangkak Bomba Menyelamat mangsa di ruang sempit Terlentangkan mangsa, ikat sendi tangannya dengan ikatan buku sila Penyelamat melutut dan masukkan kepala di antara dua tangan mangsa Merangkak perlahan-lahan sambil mengheret mangsa Gaya memapah Mangsa sedar dan boleh di papah Penyelamat berdiri disebelah mangsa dan bertindak sebagai penyokong Sebelah tangan akan memegang tangan mangsa dan sebelah tangannya lagi akan memegang pada pinggang mangsa Letakkan kaki mangsa yang cedera di atas kaki penyelamat Berekor ekor Seorang penyelamat akan berada di belakang mangsa dan seorang lagi akan berada di bahagian hadapan mangsa Penyelamat di belakang akan memegang di bawah ketiak mangsa Penyelamat di hadapan akan duduk diantara dua kaki mangsa dan pegang / ampu bahagian bawah pelipat lutut mangsa Duduk di atas dua tangan Dua tangan penyelamat dicantunkan untuk dijadikan tempat duduk Dua tangan penyelamat lagi memegang bahagian belakang pinggang mangsa Tangan mangsa berpaut pada bahu penyelamat Mangsa akan duduk atas tangan penyelamat Kaki mangsa akan di ampu jika mengalami kecederaan Duduk di atas tiga tangan Seorang dari penyelamat akan mencantumkan kedua tangannya. Seorang penyelamat lagi akan mencantumkan sebelah tangannya pada tangan penyelamat tadi. Mangsa akan duduk di atas tangan penyelamat Kaki mangsa akan diampu jika mengalami kecederaan Duduk di atas empat tangan Kedua-dua penyelamat akan mencantumkan kedua-dua tangan mereka bagi dijadikan sebagai tempat duduk Mangsa akan duduk di atas tangan penyelamat dan kedua-dua tangan mangsa akan berpaut di bahu penyelamat

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

55

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Teknik Mengalih Mangsa Menggunakan Kerusi

Teknik Mengalih Mangsa Menggunakan Selimut

Penggunaan tuap/splint Alat – alat alih ganti yang boleh di buat splint adalah seperti kayu, kadbord, dan alat –alat yang boleh menyokong kecederaaan pada mangsa. Alat – alat ini perlulah diikat dengan kuat pada bahagian yang tercedera bagi memastikan tiada pergerakkan pada anggota – anggota badan yang mengalami kecederaan. Menggunakan kain Sediakan baju / kain yang kuat bagi menampung beban yang akan diangkat di atas stratcher baju / kain. Dua batang kayu yang kuat diperlukan bagi menampung beban mangsa yang akan diangkat menggunakan streatcher ini. Streatcher jenis ini perlulah diangkat sekurang – kurangnya 4 orang penyelamat

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

56

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

PERTAHANAN AWAM SEMASA BENCANA DAN PEPERANGAN

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

57

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

4.
4.1

PERTAHANAN AWAM SEMASA BENCANA & PEPERANGAN
Takrif Bencana Bencana adalah suatu kejadian yang berlaku secara mengejut, bersifat kompleks danmengakibatkan kehilangan nyawa, kehilangan harta benda alam sekitar serta menjejaskanaktiviti masyarakat setempat memerlukan pengendalian yang melibatkan sumber, peralatan, kekerapan dan tenaga manusia yang ekstensif daripada banyak agensi serta penyelarasan yang berkesan. Berkemungkinan memerlukan tindakan yang kompleks dan jangkamasa yang panjang

atau

Bencana bokeh dibahagi kepada 2 kategori:a. Bencana Buatan Manusia :- bencana yang berlaku disebabkan kelalaian dan kecuaian manusia contohnya: tanah runtuh, pelepasan gas beracun, jerebu dan banjir kilat faktor monsun, b. Bencana Semulajadi:- bencana yang berlaku disebabkan cuaca atau geologi seperti; gempa bumi, tsunami,banjir siklon atau tornado dan ribut

Mengikut Mekanisme Pengurusan Bencana melalui Arahan MKN No. 20 bencana diketegorikan kepada 3 tahap yang diukendalikan oleh Jawatankuasa Pengendalian Dan Pengurusan Bencana: 4.1.1 Bencana Tahan I Kejadian setempat yang terkawal dan tidak berpotensi untuk merebak. Ianya tidak begitu kompleks dan kemungkinan mengakibatkan kehilangna nyawa dan harta benda yang kecil. Bencana ini juga tidak menjejaskan aktiviti harian penduduk setempat secara meluas. Pihak Berkuasa di Peringkat Daerah mempunyai kemampuan untuk mengawal dan mengatasi kejadian ini melalui agensi – agensi di Peringkat Daerah tanpa atau dengan bantuan dari luar yang terhad. 4.1.2 Bencana Tahap II Kejadian yang lebih serius meliputi kawasan yang luas atau melebihi dua Daerah dan berpotensi untuk merebak. Kemungkinan akan mengakibatkan kehilangan nyawa danfkemusnahan harta benda yang banyak. Kejadian ini juga memusnahkan infrastruktur danmenjejaskan aktiviti harian masyarakat. Bersift lebih kompleks daripada Bencana Tahap I dan menyulitkan dari segi usaha mencari dan menyelamat. Perlu dn berupaya dikendalikan oleh Pihak Berkuasa di peringkat Negari tanpa atau dengan bantuan dari luar yang terhad

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

58

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

4.1.3 Bencana Tahap III Kejadian yang berpunca daripada Bencana Tahap II bersifat lebih kompleks atau meliputi kawasan yang lebih luas ata melebihi 2 buah negeri. Perlu dan berupaya dikendalikan oleh Pihak Berkuasa di Peringkat Pusat tanpa atau dengan bantuan dari luar negara 4.2 Zon – Zon Bencana Agensi – agensi dan badan – badan sukarela yang terlibat dalam pengurusan dan bantuan bencana boleh dibahagikan kepada tiga(3) kategori: Agensi Penyelamat Utama iaitu SMART, PDRM, JBPM, Jabatan Perubatan Kecemasan, Angkatan Tentera Malaysia(ATM) dan mana – mana pasukan khas yang ditubuhkan oleh mana-mana agensi yang mempunyai kepakaran khas untuk menjalankan tugas bersama pasukan penyelamat utama. Agensi Penyelamat Sokongan iaitu Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM) dan mana – mana pasukan khas yang ditubuhkan oleh mana – mana agensi yang boleh membantu pasukan pemyelamat utama dalam kerja mencari dan menyelamat. Agensi Bantuan dan Pemulihan iaitu Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM), Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kerja Raya (JKR), Ikatan Relawan Rakyat (RELA), Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia ( PBSMM), St. John Ambulance, Tenaga Nasional Berhad (TNB), Telekom Malaysia (TM) dan mana – manaagensi atau badan sukarela yang lain. 4.2.1 Zon Merah Meliputi suatu kawasan yang mengelilingi tempat bencana. Zon ini adalah kawasan operasi khas untuk pasukan – pasukan penyelamat utama yang mempunyai kepakaran tertentu sahaja seperti unit – unit khas daripada SMART, JBPM,PDRM,ATM, Jabatan Perubatan Kecemasan dan manamana pasukan khas yang mempunyai kepakaran khas akan menjalankan tugas bersamadan membantu pasukan penyelamat utama. 4.2.2 Zon Kuning Meliputi suatu kawasan yang mengelilingi kawasan Zon Meras ini dikhaskan untuk menempatkan Pos Kawalan Tempat Kejadian (PKTK) dan pos – pos Agensi Penyelamat Utama seperti SMART, PDRM,JBPM, ATM, Jabatan Perubatan Kecemasan dan mana – mana pasukan khas yang ditubuhkan oleh mana - mana agensi yang mempunyi kepakaran khas untuk menjalankan tugas bersama dan membamtu pasukan pemyelamat utama serta agensi – agensi penyelamat sokongan seperti Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM).
JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

59

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

4.2.3 Zon Hijau Meliputi suatu kawasan yang mengelilingi Zon Kuning. Zon ini dikhaskan untuk penempatan dan penugasan agensi 0 agensi Bantuan Dan Pemulihan dan badan – badan sukarela. Antaranya ialan JKR, Jabatan Kebajikan Masyarakat, TNB, TM Berhad, RELA, PBSM, St. John Ambulance dan mana – mana agensi dan badan sukarela yang lain. Zon Hijau ini juga ditempatkan Pusat Pengurusan Media, Pusat Keluarga Mangsa, Pusat Kaunseling, Tempat Bekalan Makanan, Tempat Rehat dan Tempat mayat.

Zon Merah

Zon Kuning

Zon Hijau

4.3

DEFINISI – DEFINISI KEJADIAN BENCANA  Tanah runtuh merupakan yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah, seperti batu jatuh, kegagalan dalam cerun, dan aliran tidak terkawal . Walaupun graviti bertindak pada cerun curam merupakan punca utama tanah runtuh, terdapat faktor tambahan lain: - oleh sungai, glasier, atau ombak laut yang menghasilkan cerun curam - gempa bumi yang menghasilkan ketegangan yang menyebabkan cerun lemah runtuh - letusan gunung berapi menghasilkan mendakan abu, hujan lebat, dan aliran sampah.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

60

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

- berat melampau yang terhasil dari pengumpulan hujan, timbunan batu atau bijih, daripada timbunan sampah, atau struktur binaan manusia yang memberi tekanan kepada cerun lemah hingga runtuh dan struktur lain - Tekanan bertindak menjadikan cerun tidak stabil - Bahan di cerun yang menjadi tepu dengan air boleh membentuk aliran sampah atau aliran lumpur. Campuran pekat batu dan lumpur mungkin menghanyutkan pokok, rumah, dan kereta, dengan itu menghalang jambatan dan aliran sungai menyebabkan banjir sepanjang laluannya.  Banjir adalah peningkatan paras air yang meningkat. Banjir terjadi akibat limpahan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan lebat, limpahan air sungai, atau empangan.  Gempa bumi adalah getaran yang terjadi permukaan bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Kata gempa bumi juga digunakan untuk menunjukkan daerah asal terjadinya kejadian gempa bumi tersebut. Bumi kita walaupun padat, selalu bergerak, dan gempa bumi terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar untuk dapat ditahan.  Tsunami (bahasa Jepun: 津 波 ; bermaksud "ombak besar di pelabuhan") adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi, gempa laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut. Tenaga setiap tsunami adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya. Dengan itu, apabila gelombang menghampiri pantai, ketinggiannya meningkat sementara kelajuannya menurun. Gelombang tersebut bergerak pada kelajuan tinggi, hampir tidak dapat dirasakan efeknya oleh kapal laut (misalnya) saat melintasi di laut dalam, tetapi meningkat ketinggian hingga mencapai 30 meter atau lebih di kawasan pantai. Tsunami boleh menyebabkan kerosakan harta benda dan kehilangan jiwa pada kawasan pesisir pantai dan kepulauan. 4.4 Tugas – Tugas Pertahanan Awam Antara tugas Jabatan Pertahanan Awam Malaysia yang telah ditetapkan didalam Arahan MKN No.20 sewaktu berlakunya bencana adalah seperti berikut:  Mengurangkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa sebelum, semasa dan selepas bencana.  Membantu menyedia dan menyelenggara pusat – pusat pemindahan serta menyediakan makanan bagi mangsa – mangsa  Membantu dalam memberikan pertolongan cemas kepada mangsa- mangsa jika diperlukan. 4.5 Pusat Pemindahan

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

61

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Pusat pemindahan adalah kawasan perlindungan sementara magi mangsa dan keluarga mangsa yang terlibat dengan bencana. Mangsa akan ditempatkan dan diberi kemudahan asas seperti makanan dan keperluan lain. Ini bertujuan untuk mengurangkan kesengsaraan mangsa. Kebiasaannya Pusat pemindahan ini diuruskan oleh Pasukan Bantuan Dan Pemulihan. Pusat Pemindahan ini ditempatkan dikawasan yang selamat dan tidak terjejas oleh bencana tersebut. Kebiasaannya mangsa – mangsa bencana akan ditempatkan di dewan – dewan serbaguna, balai raya, sekolah dan lain – lain tempat yang boleh memuatkan ramai mangsa. Disinilah bantuan akan disalurkan kepada mangsa termasuk pakaian, alat keperluan harian dan lain – lain. 4.5.1 Tugas - Tugas di Pusat Pemindahan Tugas tugas yang perlu dilaksanakan di Pusat Pemindahan seperti yang terkandung di dalam Arahan MKN No. 20 adalah seperti berikut : - Menyediakan tempat perlindungan sementara kepada mangsa - Menyediakan bantuan keperluan asas kepada mangsa - Menyediakan bantuan makanan dan perubatan - Menyediakan perkhidmatan pemulihan kepada mangsa yang mengalami trauma 4.6 PEPERANGAN Peperangan Konvensional ( Biasa ) Peperangan Konvensional melibatkan penggunaan semua jenis senjata api ringan dan berat dan pelbagai jenis bom letupan tanpa kimia, unsur biologi ataupun nuklear. Kesan segera daripada peperangan ini ialah kematian, kecederaan dan kebakaran yang meluas. Penyebab uatama bagi kesan – kesan tersebut ialah penggunaan – penggunaan bom. Bom – bom yang biasa digunakan termasuklah :1. Bom Serbaguna.

Bom ini berbentuk bujur dan dindingnya tebal seberat 33% daripada kedudukan sumbunya terletak samada di ekornya dan dengan tujuan untuk memusnahkan dengan cara ledakan, serpihan dan gegaran bumi. Ukuran beratnya diantara 250 sehingga 1,000 paun. 2. Bom Kekuatan Sederhana.

Bom ini dimaksudkan untuk kegunaan Gerakan Am dan tempat – tempat sasaran di kilang dan perindustrian biasa. Ianya mempunyai kuasa muatan peletup / berat kira – kira 50% dan sumbunya di kepala atau di ekornya. Ukuran beratnya ialah diantara 250 sehingga 4,000 paun. 3. Bom Kekuatan Sederhana – Penembusan Dalaman. 62

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Bom ini berbentuk bujur, padat di kepala dan fiusnya terletak diekor sahaja. Bom ini untk digunakan terhadap kubu – kubu dan lain – lain sasaran seperti konkrit yang tebal dan tempat perlindung kapal – kapal selam. Bom – bom ini tersangat besar sehingga sampai 22000 paun beratnya. 4. Bom Kekuatan Tinggi.

Bom ini untuk digunakan terhadap sesuatu sasaran dengan menimpakan kerosakan yang maksimum dengan cara ledakan seperti kawasan penduduk ramai. Bom ini mempunyai sarung nipis, dengan kadar muatan bahan letupan / berat yang tinggi sehingga 75% dan fius di kepala sahaja. Besar dan beratnya diantara 2,000 hingga 12,000 paun. 5. Bom Serpihan.

Bom mini bertujuan untuk kegunaan sebagai senjata pemusnah orang ( anti personal ) bagi mengakibatkan kerosakan kederaan dari pecah serpihan sarungnya. Bom ini bersarung nipis dan fiusnya di kepala sahaja. Biasanya digugurkan secara berangkai – rangkai dan boleh juga digugurkan dengan cara satu – satu butir. Tiap – tiap sebutir beratnya sehingga 20 paun. 6. Bom Penembus Perisai

Bom ini dibentuk untuk menembuskan perisai besi atau simin konkrit yang diperkukuhkan, ( kubu – kubu ) sebelum meletup didalam sasaran tersebut. Bom ini mempunyai sarung yang tebal pada kepalanya, berfius diekor sahaja. Kadar muatan bahan letupan / berat ialah kira – kira 10%. 7. Peluru Berpandu.

Biasanya semua jenis bom boleh dibentuk atau ditukar menjadi peluru berpandu. Alat – alat moden seperti radar, televisyen dan autimatik ’ Homing ’ telah pun digunakan pada masa – masa sekarang. Satu contoh bom berpandu ialah peluru jenis ( glidergon ) berkuasa jet dan dikawal oleh radio. 8. Roket

Roket Jermen A4, biasanya dikenali dengan roket V2 adalah satu contoh roket yang tergulung dalam jenis ini. Roket ini boleh dilancarkan dari mana – mana sahaja asalkan tempatnya boleh dilalui kenderaan berat. Tetapi bom terbang VI boleh dilancarkan di tempat pelancaran yang dikhaskan sahaja. 9. Bom Kecil Pemusnah Orang

Bom ini boleh digugurkan dengan banyaknya dan akan jatuh ke bumi dan tersangkut di pokok – pokok, diatap – atap rumah dan tersembunyi di dalam rumput – rumput. Ini adalah menjadi satu bahaya. Contoh bom ini adalah bom kupu – kupu yang digunakan semasa peperangan kedua dahulu. Beratnya lebih kurang 4 paun.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

63

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

10.

Bom Melayang ( Terbang )

Bom ini digunakan pada peringkat penghujung Perang Dunia Ke 2. Ia berupa sebuah pesawat bersayap setingkat. Dikuasai oleh jet tetapi tanpa pemandu. ( Berpandu automatik ). Masa letupannya ditentukan terlebih dahulu, iaitu setelah bom itu gugur ke bumi dan berterbangan beberapa jauh. Beratnya 1 tan TNT dan lajunya 400 b.s.j. maxima. Jarak ke sasarannya 150 batu. Bom jenis ini telah menyebabkan kerosakan teruk dalam peperangan ke atas Kota London dan daerah sekitarnya. 11. Roket Jarak Jauh

Jenis ini digunakan pada penghujung Peperangan Dunia ke 2 juga. Ia dikuasai oleh campuran Oksigen Cair dan Alkohol. Panjangnya 6 kaki, beratnya semua sekali 12 ½ tan termasuk berat bahan pembakar ( fuel ) 8% tan. Laju maksima 3.5000 b.s.j. dan jarak perjalanannya ke England dari Holland. Ia dilancarkan dari satu tapak teguh yang luasnya tidak kurang 20 kaki persegi. Tapak ini boleh di pindah – pindahkan. Ia dipandu dengan menggunakan alat – alat ”Vanes” dan ”Tabs” yang dijalani oleh Gyres dan Dervomotors. Berat kepala roket hanya 1 tan. 12. Bom Api

Bom api digunakan bagi tujuan menyebarkan kebakaran besar – besaran dan kematian. Penggunaan bom – bom api akan menyukarkan kerja – kerja memadamkan api oleh pihak Pertahanan Awam dan Bomba. Serangan bom api besar – besaran akan menyebabkan berlakunya kesukaran untuk dipadamkan. Oleh kerana bom –bom api ini begitu berkesan dalam peperangan maka adalah dijangkakan penggunaan akan berterusan pada masa akan datang. Bom api digugurkan dari pesawat dan mengandungi bahan pembakar yang banyak. Bom – Bom api yang pernah digunakan dalam peperangan lalu :a) Kelungsung bom ini dibuat daripada aluminium dan berwarna perak. Ianya dibuat dalam 3 bahagian yang dicantum bersama. Keseluruhan beratnya 750 paun dan 72 paun bagi kelungsung yang kosong. BO mini 8 kaki 10 inci panjang dan 1 kaki 6 inci lebar. 100 gelen Napalam sebagai agen pembakar diisikan melalui lubang tempat mengisi yang disediakan dan mestilah digunakan dalam mana 3 – 4 jam setelah diisikan. Bermula dengan 2 fius apabila terhempas meletupkan bom ini dan kandungan didalamnya tumpah keluar. Napalam yang dicampurkan dengan phosphorus sebaik sahaja terkena udara akan terbakar dan menyala hingga pada 2000c – 3000c meliputi hingga 500 kaki / segi.

b)

Kesan

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

64

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Menyebabkan kebakaran besar dan telah dibuktikan paling berkesan untuk membakar binaan – binaan yang teguh. Dengan adanya phosphorus ia akan melekat dan membakar jika tersentuh menyebabkan kecederaan yang teruk dan boleh membawa maut.

Kawalan Memadamkan dengan air tidak digalakkan. Gunakan pasir kering atau tanah atau pemadam jenis buih. (c) German Kilo megnisium dengan kuasa peletup tinggi. i) Rupanya serupa dengan bom api Kilo Magnesium ( elektron ) dipasang dengan satu bekas 1 inci x 1 ¼ inci diskrew pada hujung yang tirus dan ditutup dengan ekor dimana diisikan sedikit bahan peletup. Bom mini terbakar bila terhempas, kesan peletupnya agak meluas, serpihan dan magnesium yang terbakar berterbangan dengan laju dan jauh, serpihan boleh mengakibatkan kecederaan teruk hingga sejauh 30 kaki.

ii )

(d)

Bom Api Minyak Gerunam Bom ini digunakan untuk menyebabkan kebakaran dan menggangu persediaan melawan kebakaran. Ini lebih kurang serupa dengan Bom Kuasa Letupan Tinggi 250 kilogram. Kelungsungnya dibuat daripada kepingan besi nipis dan fiusnya satu dengan suis cara tekanan dan yang satu lagi dengan hentakan.

(e)

Bom Paraffin Wax Jepun i) ii ) Panjang lebih kurang 3 – 7 inci dan lebar 9 ½ inci. Berat 60kg dengan kelungsung besi. Di isi dengan Paraffin Wax dicampur dengan minyak kerosene yang akan terbakar oleh Thermite bila terhempas.

Kesan Terbakar selama lebih kurang 2 jam dan mengakibatkan kebakaran besar yang hanya boleh diambil tindakan oleh Bomba. Kawalan Air yang banyak dengan tekanan yang tinggi hendaklah digunakan kalau tidak akan memasakan lagi tindakan Thermite. Menyelimutkan dengan pasir yang banyak adalah tindakan yang baik.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

65

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Langkah Perlindungan i) Semasa berada ditempat lapang ( luar ) Sekiranya terdengar bunyi sebutir bom atau peluru berpandu yang akan jatuh berhampiran dengan anda, bunyikan hanya biasa kedengaran tidak lebih daripada beberapa saat.

Jika anda terdedah di tempat lapang ketika berlaku serangan, anda hanya mempunyai sesaat atau dua sahaja untuk bertindak melindungi diri. Perbuatan yang tidak bijak dan merbahaya sekali yang anda lakukan adalah berlari untuk mengambil perlindungan, kecuali anda hanya berada selangkah sahaja untuk melompat ke dalamnya. Rebahkan diri anda ditempat anda berada, meniarap kebumi dan angkatkan dada sedikit dengan kedua – dua siku dan tekupkan kedua – dua belah tangan di belakang kepala anda. Dengan mengangkat sedikit dada, anda akan dapat mengelakkan kecederaan dalam badan dari gegaran bumi. Ledakan, serpihan dan sampah sarap runtuhan mungkin akan berterbangan keluar. Sekiranya anda boleh menggulungkan diri ke dalam parit, buatlah demikian, kerana cekong jalan dan tebing parit akan dapat memberi perlindungan. Ditempat kawasan lapang adalah mungkin bagi anda untuk berguling ke dalam lubang dalam tanah atau parit – parit. ii ) Apabila sangat berhampiran dengan bangunan atau lain – lain perlindungan. Sesuatu dinding, jejambat, pintu gerbang atau lorong sempit antara dua bangunan akan memberi perlindungan. Mestilah diingatkan iaitu samaada diluar atau didalam bangunan, bahawa gegaran akan terpancar melali dinding – dinding, maka adalah merbahaya untuk menyandar dimana – mana bahagian bangunan. Bahagian kepala anda adalah bahagian yang paling mudah / terdedah pada kecederaan berbanding bahagian anggota badan yang lain. iii ) Apabila berada di dalam bangunan.

Adalah lebih baik berada berhampiran dibahagian dalam dinding dari bahagian luar. Elakkan dari bertentangan terus dengan pintu besar atau jendela luar. Ingatkan bahaya yang terlaluan dari kaca – kaca yang berterbangan. Walaupun kaca di bahagian dalam boleh menjadi senjata yang membunuh. Satu dari bahagian yang terselamat sekali dalam sebuah bilik ialah di sudut diantara dinding dengan tempat serombong api.

iv ) Adalah paling selamat dengan sentiasa mendengar dan memahami arahan pihak berkuasa dari masa ke semasa dan
JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

66

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

berpindah ke pusat – pusat perlindungan khas yang disediakan oleh pihak kerajaan apabila diarahkan.

4.7.

PEPERANGAN KIMIA BAHAN – BAHAN KIMIA ( CHEMICAL AGENTS ) Pendahuluan Gas ialah sejenis kimia yang bergantung kepada kesan – kesan racunnya dan seperti senjata – senjata yang lain yang digunakan didalam peperangan. Tujuan utamanya ialah membunuh atau mencacatkan. Sebagaimana yang didapati, ia boleh digunakan sabagai “ wap yang tidak nampak “. Ianya juga boleh digunakan sebagai debu – debu halus atau titisan cecair yang halus yang berterbangan di udara dan tidak nampak di pandang. Kedua – dua, wap ataupun titisan cecair yang halus adalah MERBAHAYA. Sifat – sifat dan kesan gas. Kesan – kesan gas yang dikeluarkan oleh gas peperangan adalah tertakluk kepada banyaknya gas yang dikeluarkan dan lamanya mas seseorang itu terdedah kepadanya. Lebih juat tumpuannya adalah lebih buruklah kecederaan yang akan dirasai. Janganlah difikirkan sejumlah gas yang kecil boleh mendatangkan apa – apa kemalangan. (a) Gas Saraf ( Nearve gas ) (i) Boleh jadi tahan lama atau sederhana tahan lama yang mengeluarkan wap yang tidak nampak dan tidak berbau. Gas ini meresap masuk melalui mata dan juga lubang – lubang pernafasan. Dengan tiadapertolongan alat pengesan yang khas ianya hanya dapat dikesan akan akibat – akibatnya pada tubuh badan sahaja. Cecair gas memasuki tubuh manusia melalui kulit dan boleh menembusi pakaian dan boleh menyerap ke kulit dibawahnya. Wap dan juga cecair ini tidak akan menyebabkan kegatalan atau melecur kulit. (ii) Kesan – kesan wap gas ( Vapour ) : Pendedahan kepada sejumlah wap gas yang rendah dengan tiada apa – apa perlindungan, didalam beberapa minit sahaja, seseorang akan tegang ( ketat ) dada dan sesak nafas. Keadaannya samalah seperti seorang yang diserang oleh penyakit lelah, diikuti dengan hidung berair dan pening kepala. Ini diikuti pula dengan cepatnya anak mata menjadi kecil dan menggaggu pemandangan, seperti sukar hendak melihat benda – benda yang berdekatan dan sakit dibelakang mata adalah satu perkara biasa dan teruk. Pendedahan pada jumlah yang tinggi, tanda – tanda yang disebutkan diatas tadi adalah lebih teruk dan lebih cepat serangannya.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

67

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Otot – otot menjadi lemah dan dengan cepatnya mengganggu lain – lain perjalanan urat saraf dan boleh jadi diikuti pula dengan lumpuh anggota dan pengsan dan mengakibatkan kematian jika pertolongan cemas tidak diberikan dengan segera.

(iii)

Cecair ( Liquid )

Dalam bentuk cecair, gas ini dengan cepatnya akan meresap ke dalam kulit apabila tersentuh dan lebih cepat lagi apabila menemui mata atau kulit yang tercedera. Tanda – tandanya akan mengambil masa yang agak panjang sedikit setelah gas cecair ini menjangkiti kulit. Akibat awal yang akan dirasai adalah berlainan daripada wap gas yang diseduti. Misalnya ada terasa penyakit mabuk laut, muntah, tak sedarkan diri diikuti dengan tanda – tanda yang lebih dahsyat lagi seperti menggetar, kekacauan otot – otot, lumpuh dan ain – lain lagi. (b) Gas Mustard (i) Gas ini tahan lama dan berupa cecair minyak pekat ( warna kelabu tua ). Ia mengeluarkan wap gas yang tidak nampak dipandang dan berbau seperti bawang merah dan putih, Lobak ataupun mustard. Baunya tidak berapa kuat, oleh kerana gas ini berupa minyak, maka ianya mudah melekat ke pakaian dan benda – benda lain. Ianya menjadi beku apabila jatuh kedalam air. (ii) Kesan – kesan wap gas ( Vapour ) : Jika wap gas ini terkena kepada mata dia tidak memberi kesan buat sementara waktu, tetapi jika terdedah beberapa lama akan menyebabkan mata tertutup beberapa jam dan seterusnya akan membutakan mata buat sementara waktu, 1 – 2 minggu. Jika terkena pada kulit akan menyebabkan kulit itu menjadi merah, gatal dan seterusnya melecur dalam masa 12 jam atau lebih. Tempat – tempat yang lembab di tubuh manusia ialah tempat yang senang baginya menyerang seperti saluran pernafasan iaitu dikerongkong yang akan menyebabkan kehilangan suara dan batuk – batuk serak. (iii) Cecair ( Liquid ) :

Gas cecair jika termasuk ke dalam mata tidak akan menyakitkan mata dengan serta – merta, tetapi ia akan berasa seolah – olah terbakar biji mata dalam masa satu atau dua jam. Permukaan kulit pula akan kelihatan merah di dalam tempoh 2 jam dan di antara 12 – 24 jam, ianya akan melecur. (c) Gas Melecur Kulit Gas – gas dalam bahagian adalah cecair , mengeluarkan wap – wap yang tidak nampak. Ada juga gas – gas dalam bahagian ini mengeluarkan bau yang amat tajam menyebabkan mata dan hidung
JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

68

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

menjadi kemerah – merahan dan mudah dikesan. Gas – gas ini mempunyai tenaga yang kuat dan mampu meresap ke pakaian dan apabila terkena gas ini boleh menyebabkan kecederaan.

Jikalau mata terdedah pada wap ini dalam masa yang singkat sahaja tidak akan membawa kecederaan, tetapi jika terlalu lama terdedah mata boleh menjadi buta. Menghidu wap ini dengan lamanya boleh mencederakan saluran pernafasan dan jantung. Jikalau kulit terdedah pada wap ini dengan jangka masa yang lama juga boleh mencederakan kulit sehingga menjadi luka. Setitik gas ini memasuki mata akan mengakibatkan mata menjadi rosak selama – lamanya jikalau tidak dirawat dengan serta merta. Setitik cecair ini jika ditelan atau dimasukkan melalui saluran pernafasan akan menimbulkan kemerahan dan luka. (d) Gas Pelemas Gas – gas ini ialah gas yang tidak tahan lama, mengandungi bau yang kuat dengan senang sahaja dikesan. akibatnya sakit hidung dan tengkok disertai batuk yang kencang dan keras. Sakit di mata juga adalah satu daripada akibatnya. (e) Gas Pemedih Mata Gas – gas dalam bahagian ini merupakan sejenis debu pepejal halus yang tidak dapat dilihat atau wap yang tidak dapat dilihat. Ianya sangat berkesan walaupun sedikit. Kesannyaialah sakit mata dan mengeluarkan air mata. Ini tidak mengakibatkan kerosakan kekal kepada mata melainkan jikalau pepejal atau gas mata cecair yang masuk kedalam mata. (f) Gas Pemedih Hidung Gas – gas ini adalah campuran ” Arsenical ” yang mengeluarkan debu – debu pepejal kecil di udara apabila tersebar oleh letupan. Apabila menyedut atau menghidunya akan mengakibatkan sakit dibahagian hidung, di dalam kerongkong dan dada, berat kepala dan merasa gelisah, sakit kepala, terbatuk – batuk dan sakit lelangit adalah perkara biasa. Langkah Perlindungan Langkah – langkah kawalan yang boleh diambil terhadap peperangan gas adalah seperti di bawah :(i) Topeng Gas : Topeng gas ialah alat yang utama digunakan untuk mengawal diri daripada gas – gas apabila berlakunya peperangan tersebut. Ianya hendaklah
JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

69

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

disimpan dengan baik dan dijaga dengan baik. Jika difikirkan musuh akan menggunakan gas – gas atau difikirkan kemungkinan musuh menggunakannya haruslah bersedia memakai sekiranya mendengar letupan bom sama ada letupan di udara ataupun di permukaan bumi.

( ii )

Rumah atau Tempat Perlindungan :

Sebuah rumah yang tidak rosak akan ditutup dengan rapi ataupun sebuah tempat perlindungan yang pintunya ditutup dengan kain selimut dengan secukup – cukupnya rapat adalah memberi satu tempat perlindungan yang baik daripada serangan peperangan wap gas. ( iii ) Apabila di luar :

Pekerja – pekerja Pertahanan Awam yang terdedah pada bahaya atau bertugas di luar hendaklah melindungi bahagian tubuh dengan pakaian khas dengan lain perkataan biarlah sedikit sahaja tubuh yang terdedah. ( iv ) Mencegah dari jangkitan :

Mana – mana tugas yang penting dan perlu dilaksanakan, setiap orang mastilah menghala peredaran udara atau arah angin dari tempat yang berjangkit kerana gas dan kuman akan mengikut arah angin bertiup. Tidak sesiapa pun seharusnya berjalan diatas kawasan jangkitan dan jika pakaian kita dijangkiti hendaklah ianya ditanggalkan dengan secepat mungkin dan jangan dibawa masuk ke dalam bangunan. (v) Makanan dan minuman :

Almari – almari didalam rumah hendaklah ditutup apabila tidak digunakan dan semua makanan yang tidak di dalam bungkusan hendaklah disimpan dan bertutup seperti di bawah besen atau mangkuk dan sebagainya. Semua alat – alat dan perkakas dapur hendaklah dibasuh dengan bersih dengan menggunakan air panas.

4.8. PEPERANGAN BIOLOGI Peperangan jenis ini menggunakan bom-bom yang diisikan dengan agen- agen hayat yang sangat merbahaya dan tersebar dengan sangat cepat. Apabila bom digugurkan dan meletup, agen-agen biologi akan tersebar dan menyebabkan pihak yang terkena serangan mengalami masalah kesihatan yang dashyat. Kesan serangan ini akan memberi kesan yang besar kepada orang awam. Untuk mengatasi serangan bom hayat ini adalah sangat sukar kerana:a) Ianya tidak boleh dikesan dengan pancaindera dan kewujudannya tidak boleh dikesan dengan menggunakan pengesan kimia. 70

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

b) c) d)

Kesannya adalah lambat, sukar dan mengambil masa beberapa hari. Sukar untuk menentukan kawasan-kawasan yang dijangkiti. Proses pembersihan dan penghapusan kuman adalah lambat, sukar dan tidak menentu. Proses pembiakan kuman akan menjadi cepat dan ini akan menyebabkan jangkitan ini bertambah bahaya.

e)

Langkah Keselamatan 1) Individu a) Mempunyai topeng gas. Simpankannya dalam keadaan yang baik, bersih dan jika hendak memakainya, hendaklah memakai dalam keadaan yang terlatih dan cekap. b) Sekiranya berada di luar rumah, hendaklah sentiasa menutup kepala dengan topi atau skaf dan juga memakai sarung tangan. Sekiranya tiada sarung tangan, hendaklah memasukkn kedua-dua tangan ke dalam poket. c) Hendaklah berlindung di tempat perlindungan yang tertutup dan selamat seperti di rumah, bilik bawah tanah dan sebagainya kerana dengan cara ini juga dapat mengurangkan banyak ancaman dari bahan-bahan peperangan hayat atau gas-gas yang merbahaya. Ia juga dapat mengurangkan jangkitan semasa serangan. d) Hendaklah menjaga kesihatan diri dengan seberapa baik yang boleh. Pastikan mandi dengan bersih dan hendaklah memakai pakaian yang bersih selepas serangan. Pastikan juga berkumur dengan air panas atau air garam sekiranya terdedah dengan asap-asap daripada serangan tersebut. 2) Berkumpulan a) Pastikan semua pintu, tingkap dan sistem ventilasi ditutup kecuali penapisan udara kerana dapat menurangkan peredaran udara dengan kadar yang minima daripada asap-asap serangan tersebut. b) Sentiasa menyediakan topeng-topeng gas untuk digunakan segera sekiranya amaran gas diterima atau bom-bom digugurkan di kawasan berhampiran. c) Memastikan makanan dan minuman dalam keadaan bertutup. d) Bilik perlindungan (Panic Room) atau tempat-tempat perlindungan hendaklah berada dalam keadaan bersih peredaran udara yang lancar dan tidak sesak dengan sampah sarap.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

71

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

3) Mengelak dari terkena jangkitan. a) Elakkan dari memakai kasut dan pakaian yang terkena jangkitan. b) Elakkan berada di kawasan-kawasan yang berangin dan berbukit. c) Kawasan-kawasan yang terkena jangkitan hendaklah sentiasa basah dengan semburan air. Sekiranya tidak dapat dikawal segera, hendaklah diletakkan dengan lapisan tanah yang basah atau lembap. d) Kawasan yang terkena banyak jangkitan kuman, hendaklah menggunakan ubat-ubat pembasmi kuman yang kuat dan bagi kawasan yang kurang terkena jangkitan kuman, hendaklah menggunakan pemutih asid atau api dan dikawal mengikut keadaan tempat. e) Pembersihan udara boleh dilakukan di kawasan-kawasan yang terkena jangkitan oleh kuman-kuman yang tidak tahan lama dan pastikan kawasan-kawasan ini mestilah jauh dari tumpuan-tumpuan kegiatankegiatan manusia. f) Bagi mereka yang terkena jangkitan, hendaklah membuka kasut dan pakaian luar mereka dan tinggalkan di luar sebelum memasuki rumah atau tempat perlindungan. Pastikan pakaian dalam direndam, dan pastikan mereka mandi dan memakai pakaian yang bersih. g) Topeng-topeng gas dan sarung tangan yang terdedah kepada kuman, hendaklah disapu dan dilap perlahan-lahan dengan span yang bersih dan basah atau kain lembut yang dicelup dengan air sabun. h) Bilik-bilik atau tempat-tempat perlindungan yang terkena sedikit jangkitan kuman, hendaklah diberi pengaliran udara yang baik serta lancar. i) Arahan-arahan mengenai langkah-langkah untuk mengelakkan jangkitan kuman daripada pakaian-pakaian, bilik-bilik atau tempat perlindungan akan dikeluarkan apabila jenis kuman yang digunakan itu diketahui. j) Makanan dan minuman yang terdedah kepada jangkitan kuman, hendaklah dilupuskan.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

72

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

4.9. PEPERANGAN NUKLEAR Pengenalan Di zaman sekarang ada beberapa kuasa besar dunia mempunyai simpanan stok senjata nuklear. Diantara Amerika Syarikat dan Russia, mereka mempunyai banyak senjata ini dan senjata nuklear mereka ini dapat dilancarkan dengan sasaran dari jarak jauh. Tiada sebarang negara di dalam dunia ini menganggap mereka itu terkecuali dari menggunakan senjata ini sekirannya berlaku peperangan. Kuasa kemusnahan senjata nuklear sangatlah besar. Terdapat satu senjata nuklear yang paling besar sekali ialah peluru pandu antara benua jenis SS 9 kepunyaan Russia. Ia mempunyai lebih kurang 4 kali ganda semua kuasa letupan yang telah digunakan semasa perang dunia ke-2 dan melebihi 1,000 kali ganda kuasa dari bom yang telah menghancurkan Bandar Hiroshima dahulu. Menurut kiraan yang diperolehi, di Hiroshima, terdapat sebanyak 78,000 orang telah terbunuh manakala 84,000 orang tercedera dan beribu-ribu orang lain telah hilang. Sekurang-kurangnya 60,000 buah rumah telah musnah. Untuk memberi bandingan kuasa kemusnahan kuasa seperti berikut:i) ii) iii) Bom yang digugurkan di Hiroshima ialah 20 KT. Peluru berpandu Minuteman, Amerika Syarikat ialah 2 MT. Peluru berpandu SS 9 Russia ialah 25 MT.

PEMBAHAGIAN TENAGA DALAM LETUPAN NUKLEAR Tenaga-tenaga yang terbit dari letupan nuklear adalah seperti berikut:i) ii) iii) iv) 45% dalam bentuk ledakan dan gelombang gegaran. 35% cahaya dan radiasi haba. 5% radiasi awal nuklear (Initial Radiation). 15% sisa-sisa radiasi.

BOLA API DAN BENTUK AWAN RADIOAKTIF Apabila letupan nuklear berlaku di atas atau berhampiran darat, banyak bahan-bahan akan bertukar menjadi wap, dan kemudian menjadi sejuk dan beku serta menjadi serpihan-serpihan yang sangat halus dan padat. Ketika bola api naik ke udara, kebanyakkan bahan-bahan ini disedut bersama-sama awan radioaktif tanpa menjadi wap.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

73

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Angin putaran di dalam awan itu menyebabkan bahan-bahan radioaktif pun bercampur sekali dengan begitu besar sekali. Putaran angin di tengah awan itu lebih kuat daripada di tepi awan tersebut dan yang paling kuat sekali adalah di puncak awan itu.

Bentuk terakhir awan tersebut terjadi adalah bergantung kepada setinggi mana ia dapat naik ke udara dan ini pula bergantung kepada kekuatan bom tersebut. Pada amnya, bom-bom dalam ukuran KILOTAN (KT) akan mengeluarkan awan bentuk bulat dan bagi bom-bom dalam ukuran MEGATAN (MT) pula akan berbentuk seperti dulang. Rajah 1 menunjukkan bentuk awan yang dikeluarkan oleh bom ukuran KILOTAN. Dari letupan dalam ukuran KT, bentuk awan adalah di jangka bulat. Puncak asap (T) dan pangkalnya (S) adalah berbeza mengikut kekuatan bom. Akhirnya akan tersebar rata di seluruh asap dan dipuncak batangnya. KESAN SERANGAN NUKLEAR KESAN SERTA MERTA (i) RADIASI AWAL NUKLEAR Pancaran panas nuklear akan dikeluarkan berterusan dari masa mula-mula bom itu meletup dan hinggalah beberapa lama selepas itu sinaran Gamma akan keluar serta merta daripada bola api. Walaupun pengeluaran pada paras kemuncaknya iaitu sama dengan kelajuan radiasi haba, kesannya masih merbahaya walaupun selepas 1 minit letupan itu berlaku. Sinaran Gamma mempunyai kuasa tembusan yang mendalam. Ianya tidak meninggalkan kesan pada barang-barang atau bahan-bahan tetapi membahayakan kepada manusia iaitu ia boleh mengakibatkan penyakit radiasi. Ianya akan menyebabkan kematian sekiranya radiasi terlalu banyak memasuki tubuh badan. Radiasi yang di terima dalam satu masa adalah dinamakan sebagai ’Dosis Radiation’ dan unit ukurannya ialah ’RONJEN’ (r). Jadual di bawah ini menunjukkan jarak di mana 50% daripada Dosis Radiation 450 r yang paling merbahaya (iaitu 50% peluang untuk hidup) dan sukatan kecemasan semasa peperangan yang akan diterima oleh orang ramai dalam keadaan tempat yang lapang daripada radiasi awal berikutan dari letupan di darat atau di udara. (ii) JENIS LETUPAN NUKLEAR Tekanan gelombang yang kuat disebabkan oleh perkembangan bola api, tersebar keluar dari segenap jurus 1,100 kaki sesaat (sama dengan kelajuan suara) tidak kira kuasa bom tersebut. Ditambah pula, dengan angin yang kuat yang
JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

74

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

disebabkan oleh pergerakan udara yang banyak. Gelombang tekanan adalah diikuti dengan satu gelombang sedutan (iaitu disebabkan oleh udara separuh kosong). Tempoh peringkat tekanan udara ini akan menyebabkan kerosakan bangunanbangunan diantara 0.7 saat sehingga 1 saat oleh bom ukuran 20 KT. Dengan bom ukuran 10 MT akan menghasilkan gelombang tekanan ledakan sehingga 5 saat atau lebih. KESAN JANGKA MASA PANJANG a) PENYAKIT RADIASI Apabila seseorang yang terdedah dan terkena sinaran gamma dengan dos yang banyak (walaupun radiasi awal atau beberapa ketika dari sisa-sisa radiasi), ini akan menyebabkan kerosakan teruk pada tali perut (gastro inestestinal) dan akan melemahkan sistem imun badan supaya sukar untuk sembuh kembali. Bagi jangka masa panjang, penyakit radiasi akan berlaku apabila terkena dos yang lebih dari 150r. Tanda-tandanya ialah seperti lemah atau letih tubuh badan, pening kepala, kurang penghadaman, dan hilang selera makan. Apabila dosnya bertambah, tandatandanya ialah muntah dan ceret beret berdarah. Pada masa sama, tanda-tanda ini akan berlaku sekiranya dos yang diterimanya adalah banyak. Anggaran dos-dos yang diterima di antara 350-500 r yang boleh menyebabkan 50% maut kepada sesiapa yang terdedah. Apabila seseorang itu selepas beberapa jam terdedah daripada sinaran gamma, biasanya menunjukkan tanda-tanda terkejut (shock) yang teruk serta muntah. b) KECEDERAAN JANGKA MASA PANJANG Ini termasuk kekurangan darah (anaemia) dan leukimia (lumpuh disebabkan oleh jenis barah darah dalam masa kejadian di antara 3- 6 tahun). Selepas beberapa tahun seseorang itu terdedah pada sinaran gamma, pertumbuhan barah pada tulang-tulang atau tisu akan timbul. Apabila seseorang itu sudah tua, dosnya akan bertambah sebanyak 400 r tetapi ini tidak dapat dipastikan akibat daripada radiasi atau kekurangan keupayaan tubuh badan menentang penyakit ini. c) KEROSAKAN BAKA (GENETIC) Sekiranya seseorang itu terkena radiasi, kerosakan baka akan berlaku di atas organ pembiakan sel-sel benih yang mengeluarkan baka. d) RACUN RADIOAKTIF biasanya jangkitan radioaktif berada di dalam debu-debu dan akan masuk dalam tubuh manusia melalui pernafasan, makan, minum, atau liang luka, dan akan menimbulkan penyakit radiasi. Walaubagaimanapun, apabila pengawalan kepada pendedahan sinaran gamma yang berpunca dari sisa radioaktif, maka bahaya dari racun radioaktif itu tidak menjadi begitu serius. PERLINDUNGAN 1. Jarak 75

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

- Pastikan anda menjauhi kawasan serangan. - Jika berada di kawasan serangan, ambil perlindungan di dalam bangunan yang besar dan terasing. 2. Kepadatan - bangunan-bangunan yang besar dan tinggi dapat menghalang / melambatkan penyebaran radioaktif. Masa - Radioaktif akan lemah mengikut masa. Jangan hampiri kawasan serangan bagi satu tempoh masa. Sentiasa mendengar arahan pihak berkuasa darisemasa ke semasa dan bersedia untuk berpindah ke tempat-tempat perlindungan yang disediakan oleh pihak berkuasa.

3.

4.

4.10. PUSAT PERLINDUNGAN 4.10.1. MENJAGA ORANG YANG KEHILANGAN TEMPAT TINGGAL.

Orang yang hilang tempat tinggal adalah orang yang rumahnya telah musnah ataupun telah rosak, serta orang yang meninggalkan halaman kediaman disebabkan risau akan keselamatan keluarga juga dimasukkan dalam kategori ini. Orang – orang ini memerlukan bantuan segera dari segi bantuan makanan, pakaian, tempat perlindungan dan penerangan. Selepas satu kejadian, orang ramai yang kehilangan tempat tinggal akan diarahkan atau dinasihatkan supaya berpindah ke Pusat Perlindungan yang berhampiran. Petugas di tempat Pusat Perlindungan perlu menunjukkan sikap yang sopan, memahami dan berintegriti. 4.10.2. (a) PUSAT PERLINDUNGAN Bilangan dan Penempatan.

Pusat perlindungan adalah disediakan untuk meliputi segenap kawasan oleh kerana semasa peperangan hanya sedikit sahaja kawasan akan terselamat dari akibat serangan musuh iaitu samada terkena bom untuk menerima orang – orang pelarian dari kawasan yang terkena bom. (b) Jenis – jenis Bangunan

Terpulang kepada keadaan semasa peperangan dan juga jumlah bilangan orang – orang kehilangan tempat tinggal, semua jenis bangunan dengan ruangan luas boleh digunakan seperti dewan, panggung wayang, kelab dan sekolah. Yang paling sesuai adalah sekolah kerana tempat tinggal untuk orang ramai yang berkeluarga boleh ditempatkan di dalam bilik darjah.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

76

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

(c)

Fungsi Pusat Perlindungan

Fungsi Pusat Perlindungan adalah tempat untuk memberi perlindungan pada orang ramai yang kehilangan tempat tinggal. Pusat Perlindungan ini adalah bersifat sementara sahaja dan hendaklah dikosongkan dengan seberapa segera yang boleh untuk menerima mangsa – mangsa lain. (d) Taraf Tumpangan

Ukuran Pusat Perlindungan adalah berbeza dari tempat. Walaupun berapa besar satu Pusat Perlindungan ianya pasti tidak dapat menjamin tempat tidur yang selesa bagi semua orang. Tujuan Pusat Perlindungan adalah menyediakan tempat tidur yang sesuai untuk 1 / 3 dari tumpangan di Pusat Perlindungan. Satu Pelan yang tetap untuk menyusun Pusat Perlindungan tidak dapat dirangka oleh sebab kerana perbezaan rangka dan bentuk bangunan. Mana – mana bangunan yang digunakan sebagai Pusat Perlindungan, peraturan dibawah perlu diikuti :(i) ( ii ) ( iii ) ( iv ) (v) Menyediakan tanda bagi setiap tempat masuk dan keluar, bilik – bilik, tandas dsb mesti diadakan. Dewan besar untuk mangsa, tempat memasak, bilik mandi dan tandas mesti disediakan. Pejabat Pentadbiran, Penerangan, Pendaftaran. Pos Pertolongan Cemas dan tempat anak – anak bermain. Kelengkapan.

Kelengkapan untuk Pusat Perlindungan yang memberi tumpangan untuk 150 mangsa adalah seperti berikut :(i) ( ii ) ( iii ) Perabut dan tempat tidur Alat – alat makan Alat – alat kebersihan

Tambahan pada kelengkapan ini, Pusat Perlindungan perlu mengadakan tempat membaca serta peralatan menulis serta pos pertolongan cemas dengan kelengkapannya. 4.10.3. KAKITANGAN PUSAT PERLINDUNGAN

( a ) Penyelia Pusat Perlindungan adalah pegawai yang bertanggungjawab atas urusan melicinkan proses pengurusan Pusat Perlindungan. Mereka tidak
JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

77

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

bekerja mengikut giliran. Mereka mesti tahu sebagai pegawai yang dipertanggungjawab dan juga mana dari mana arahan dan maklumat berkenaan dengan berbagai perkara boleh didapati. ( b ) Kakitangan Pusat Perlindungan akan bekerja mengikut satu giliran seramai 7 orang akan menjaga 150 mangsa dan mereka akan bekerja selama 8 jam. Seorang dari giliran akan ditugaskan menjadi Ketua Giliran. 4.10.4. TUGAS KAKITANGAN PUSAT PERLINDUNGAN.

Kakitangan Pusat Perlindungan adalah bertanggungjawab atas semua urusan di Pusat Perlindungan termasuk :(a) Penerimaan : Mangsa – mangsa diterima dengan cara teratur dan dibantu untuk mendapat rehat dan pemulihan dengan seberapa awal yang boleh. Penyegar : Memberi minuman ringan seperti kopi atau teh dan juga susu bagi bayi. Petugas bilik mandi : Menyediakan tuala, sabun serta mengawasi dan menjaga kebersihan. Pertolongan Cemas : Memberi rawatan pada pesakit. Gubahan khas bagi anak – anak dan orang tua : Satu tempat berasingan untuk menyediakan makanan bayi dan juga tempat membasuh pakaian bayi disediakan. Juga satu tempat untuk anak – anak bermain disediakan. Satu bilik berasingan untuk orang tua berehat disediakan. Pakaian : Pakaian diberikan pada mangsa yang datang ke Pusat Perlindungan. Kakitangan Pusat perlu mengadakan satu stok pakaian. Mereka juga perlu merekodkan jumlah pakaian yang telah diagihkan serta bertanggungjawab dalam menjaga pakaian di Pusat Perlindungan. Pendaftaran : Satu catitan atau maklumat mangsa yang masuk di Pusat Perlindungan hendaklah direkodkan dan disimpan. Setiap pendaftaran perlu dibuat atas borang Pendaftaran Awam. Borang ini akan menunjukkan maklumat berkenaan mangsa. Penerangan : Untuk memberi maklumat dan nasihat atas masalah yang dihadapi oleh mangsa. Seorang ahli akan ditugaskan untuk menjawab soalan – soalan dari mangsa – mangsa tersebut. Menjaga setor dan kelengkapan : Apabila Pusat Perlindungan dibuka atau ditutup dan juga semasa membuat pengeluaran alatan kepada mangsa.

(b) (c) (d) (e)

(f)

(g)

(h)

(i)

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

78

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

(j)

Meninggalkan Pusat Perlindungan : Dalam keadaan baik apabila ditutup. Semua kakitangan Pusat Perlindungan mesti tahu penjaga bangunan bagi mendapatkan kunci dengan serta merta.

4.10.5.

BANTUAN Kakitangan dari Pejabat Pengarah Perubatan dan Kesihatan adalah tanggungjawab atas kesihatan di Pusat Perlindungan. Pegawai Kesihatan akan melawat Pusat Perlindungan umntuk memeriksa kebersihan. Jika ada penyakit maka Pegawai Perubatan akan mengambil tindakan yang sesuai. Bantuan dari badan sukarelawan seperti Persatuan Bulan Sabit Merah, Persatuan St. John Ambulan, Pengakap, Pandu Puteri dan Kumpulan Wanita boleh didapati. Ini tertakluk kepada persiapan yang dibuat masing – masing. Bantuan juga boleh didapati oleh mangsa – mangsa di Pusat Perlindungan. Kaum wanita boleh membantu menjaga anak – anak dan memasak didapur. Kaum lelaki boleh membantu dari segi menjaga keselamatan di Pusat Perlindungan.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

79

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

5.

PERKHEMAHAN DAN LATIHAN TAHUNAN : : : 3 hari 2 malam Di luar kawasan sekolah Sama seperti peringkat asas, yang bezanya ialah operasi mencari dan menyelamat dibuat pada waktu malam dan kecederaan mangsa ditambahkan lagi.

Tempoh Tempat Perlaksanaan

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

80

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

6.

KHIDMAT MASYARAKAT

Gotong royong Berbagai bentuk khidmat mesyarakat boleh dibuat di luar kawasan sekolah. Adalah dicadangkan bagi anggota Peringkat lanjutan, menjalankan program gotong – royong di rumah – rumah ibadat atau rumah orang tua- tua terutamanya untuk kecerian kawasan tersebut. Walau bagaimanapun apa juga bentuk khidmat masyarakat di luar kawasan seklah boleh dijalankan. Aktiviti yang dijalankan hendaklah direkodkan di dalam buku log. Lawatan Lawatan ke tempat –tempat bekas kejadian bencana yang berkaitan dengan aktiviti Pertahanan Awam hendaklah dibuat sekurang – kurangnya sekali. Tempat – tempat yang boleh dilawati seperti tapak Tragedi Highland Tower, Pos Dipang dan seumpamanya. Tujuan aktiviti ini ialah untuk meningkatkan lagi pengetahuan anggota terhadap tugas dan peranan yang dimainkan oleh Jabatan Pertahanan Awam Malaysia dan agensi –agensi berkaitan dengannya sebagai melengkapkan pengetahuan yang diberikan didalam silibus latihan. Selain itu, ia dapat meningkatkan kesedaran anggota tentang perlunya perkhidmatan seperti Jabatan Pertahanan Awam khususnya tetapi apa yang lebih penting adalah ia akan dapat meningkatkan minat pelajar untuk menyertai Pertahanan Awam selepas tamat sekolah nanti.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

81

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

7.

KAWAD KAKI

Pengenalan Berkawad adalah asas untuk membentuk tatatertib dalam pasukan. Asas dan panduan tatatertib semasa peperangan atau waktu aman adalah berdasarkan kepada kawad yang diperbaiki berkali-kali. Kebiasaannya apabila kejayaan tercapai tidak kira di mana tempatnya, maka upacara perbarisan akan diuruskan kepada semua ahli dalam satu keluarga. Tujuan Berkawad Membentuk seorang Kadet Pertahanan Awam yang mempunyai tahap disiplin yang tinggi, tatatertib dan cergas. .Membentuk kadet yang taat kepada perintah ketua. serta membentuk ahli-ahli supaya bekerjasama dalam satu kumpulan. Jenis Kawad - Kawad Statik - Kawad Dinamik - Kawad Asas - Kawad Formasi - Kawalan Kehormatan Sedia Tumit rapat sebaris Hujung kaki dibuka 30 darjah Badan ditegakkan dengan kedua bahu dibawa ke belakang Tangan diluruskan ke bawah dengan kedua siku dirapatkan ke rusuk badan Kedua tangan dirapatkan ke peha dan ibu jari diletakkan sedikit di belakang garisan jahitan seluar. Kepala ditegakkan di mana tengkuk kena leher baju. Mata memandang ke hadapan. Senang Diri Kaki kanan dibiarkan pegun di atas bumi. Kaki kiri diangkat, lutut dibengkokkan separas dengan peha. Kaki kiri dibawa ke sebelah kiri dan dihentak ke bumi. Jarak antara dua kaki ialah 12 inci. Pada masa yang sama, kedua tangan dibawa ke belakang. Tapak tangan kanan diletakkan di atas tapak tangan kiri dengan ibu jari bersilang. Kedua lengan lurus tunjuk ke arah bumi. Sedia Dari Senang Diri Kaki kiri diangkat Lutut dibengkokkan separas peha.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

82

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Hentak kaki di sebelah tumit kaki kanan. Pada masa yang sama, kedua tangan dibawa dengan pantas dalam kedudukan sedia Rehatkan Diri Di atas hukuman rehatkan diri, kira masa 1, 2, 3 rehat. Kendurkan anggota badan iaitu bahagian pinggang ke atas dengan perlahan tanpa menggerakkan kaki.

Berbaris Dalam Tiga Barisan Semua orang berbaris dalam tiga barisan (hadapan, tengah dan belakang) Jarak antara barisan adalah 30 inci. Jarak antara ahli adalah jarak satu tangan (dengan jari digenggam) Semua berdiri dalam keadaan rehatkan diri. Meluruskan Barisan Tangan kanan diangkat ke paras bahu dengan orang di sebelah kanan.Jari digenggam dengan bahagian belakang tangan ke atas. Pada masa yang sama, kepala dipusingkan memandang ke kanan. Kaki di hentak berturut-turut serta meluruskan barisan. Dengan pantas, orang di sebelah kanan, barisan tengah dan belakang tentukan jarak ke barisan hadapan 30 inci. Dengan hukuman Pandang Depan, kepala dan muka dipusingkan dengan pantas ke hadapan.Tangan dijatuhkan ke tepi dan kembali ke kedudukan sedia. Pusing Kanan / Kiri Kaki kanan / kiri dipusingkan 90 darjah dengan kedudukan tumit ditetapkan. Badan dan anggota berpusing ke kanan / kiri. Kedudukan kedua belah tangan dirapatkan ke sisi Kaki kiri/ kanan di bawa ke hadapan dengan lutut dibengkokkan separas peha Hentak di sebelah tumit kaki kiri/ kanan ke bumi. Menghadap Ke Hadapan / Ke Belakang Kaki kanan / kiri dipusingkan 180 darjah dengan kedudukan tumit ditetapkan. Badan dan anggota berpusing ke hadapan / belakang. Kedudukan kedua belah tangan dirapatkan ke sisi Kaki kiri/ kanan di bawa ke hadapan dengan lutut dibengkokkan separas peha Hentak di sebelah tumit kaki kiri/ kanan ke bumi. Kawad Dinamik 1. Cepat jalan 2. Berhenti dari cepat jalan 3. Kiri belok / kanan belok 4. Tukar langkah semasa jalan cepat 5. Perlahan jalan 6. Tukar langkah semasa perlahan jalan 7. Berhenti semasa perlahan jalan 8. Ke hadapan hormat 9. Ke kanan hormat 10. Selaku terima sijil / hadiah

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

83

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Cepat Jalan (I) Dengan hukuman ‘Cepat jalan’, skuad hendaklah sentiasa melangkahkan kaki dengan mulanya kaki kiri dan menghayunkan tangan dengan mulanya tangan kanan ke hadapan. Dengan pantas, kaki kiri dilangkahkan ke hadapan sejauh 30 inci dengan keadaan tumit terpacak. Tapak kaki kanan sama rata dengan bumi.

Cepat Jalan (Ii) Pada masa yang sama, tangan kanan dilenggangkan ke hadapan separas bahu dan tangan kiri dilenggangkan ke belakang seberapa yang boleh. Muka terus pandang ke hadapan Diikuti langkah seterusnya. Berhenti Dari Cepat Jalan (I) Kaki kanan melangkah sejauh 30 inci ke hadapan dan berhenti, tapak kaki kanan rata di atas bumi. Kaki kiri di belakang dengan keadaan tumit terangkat , kedua lutut tegang. Tangan kiri lenggang ke hadapan dan tangan kanan lenggang ke belakang. Berhenti Dari Cepat Jalan (Ii) Bawakan kaki kiri sejauh 15 inci ke hadapan dengan keadaan tapak kaki kiri tergantung dan lutut tegang. Berdiri di atas kaki kanan. Pada masa yang sama, lenggangkan tangan kanan ke hadapan dan tangan kiri ke belakang. Berhenti Dari Cepat Jalan (Iii) Kaki kiri di bawa ke hadapan dengan lutut dibengkokkan separas peha Hentak di sebelah tumit kaki kanan dan angkat kaki kanan ke hadapan dengan lutut dibengkokkan separas peha. Hentak di sebelah tumit kaki kiri dengan kedudukan sedia Kedua tangan dibawa dengan pantas kepada keadaan sedia. Membelok Barisan dalam hendaklah membelok di keliling bulatan, iaitu garisan pusat bulatan empat kaki dan hendaklah menukar haluan mulai 90 darjah. Barisan luar mengikut langkah dengan memanjangkan langkah. Barisan dalam hendaklah menjeling dengan hujung matanya ke arah luar dan seterusnya memendekkan langkah Barisan di belakang hendaklah berjalan lurus ke hadapan dan mengikut jejak yang dilalui oleh barisan hadapan. Perlahan Jalan Tolak kaki kiri ke hadapan sejauh 15 inci, hujung kaki dikeluarkan sedikit menghala ke tanah, bahagian atas badan tegak, tangan lurus ke tepi, berat badan di atas kaki kanan. Penuhkan langkah 30 inci dengan menolak kaki kiri ke hadapan 15 inci lagi.Hujung kaki jejak ke tanah tetapi bukan tumit atau bahagian luar kaki. Bawa berat badan pada kaki kiri, kaki kanan ke belakang dan bengkok sedikit supaya dapat mengangkat tumit kaki dari bumi. Ulang dengan kaki kanan.

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

84

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Berhenti Semasa Perlahan Jalan Kaki kanan dilangkahkan ke hadapan sejauh 30 inci dan berhenti. Tapak kaki kanan rata di atas bumi. Tumit kaki kiri terangkat sedikit dengan kedua lutut tegang. Berat badan di atas kaki kanan dan muka terus pandang ke hadapan Dengan pantas, bawa kaki kiri ke hadapan, lutut bengkok, peha paras, hentak ke bumi dan angkat kaki kanan, bengkok lutut, peha paras dan hentak di sebelah tumit kaki kiri. Ke Hadapan Hormat Kaki dihentak kiri dan kanan. Tangan kanan dibawa ke hadapan, siku dibengkokkan ,lengan diangkat paras bahu, hujung jari dibawa sehingga mencecah hujung kening sebelah kanan Jari-jari tangan kanan dilurus dan dirapatkan. Tangan dipotong dan dibawa ke sisi seperti dalam kedudukan sedia Ulang sekali lagi. Ke Kanan Hormat Cara hormat ke kanan sama seperti kedudukan hormat ke hadapan tetapi kepala dan mata dipusing ke kanan tanpa mengubah kedudukan lengan kanan. Tangan kiri digenggam dengan ibu jari menunjuk ke bawah dan dikunci pada kedudukan penjahit seluar sebelah kiri. Selaku Terima Sijil / Hadiah Hormat ke hadapan dan melangkah selangkah ke hadapan Hulur kedua-dua belah tangan ke hadapan dengan lurus dan tarik kedua-dua belah tangan seperti kedudukan sedia(2X) Melangkah selangkah ke belakang dan hormat. Pusing ke belakang dan terus berjalan. Kawad Formasi Kawad Formasi dipelajari untuk menghasilkan kepelbagaian gerak kawad yang unik. Kawad Formasi melibatkan pergerakan Kawad Asas dan juga pergerakan bukan Kawad Asas yang diselitkan dengan pelbagai unsur gerak yang menarik. Kawad Formasi mempunyai beberapa unsur yang menjadi intipati kepada keunikan kawad Formasi. Unsur Gerak Keindahan Gerak Gerakan dalam unsur kawad Gerakan bukan dalam unsur kawad Gerakan konsisten(berturutan) Kepelbagaian gerak kawad Keseimbangan dalam penggunaan ruang Kesatuan gerak Kekayaan Gerak Formasi Pecahan dan cantuman formasi Unsur Penghayatan Keunikan Keserasian Kemantapan hentakan
JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

85

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Unsur Suara Padu Tepat dengan gerakan Kesesuian slogan

Gerakan Penutup Diakhiri dengan gerak kawad Kawalan Kehormatan  Kawalan Kehormatan dikelolakan oleh unit-unit yang tertentu dengan arahan pihak atasan sekiranya unit itu dikehendaki untuk menjalankannya.  Bertujuan untuk memberi hormat keistimewaan kepada tetamu kehormat. Jenis Kawalan Kehormatan Kawalan Kehormatan terbahagi kepada 3 bahagian: Kawalan Kehormatan Penuh  Kawalan Kehormatan Separuh  Kawalan Darjat Kawalan Kehormatan Penuh Kekuatan : Ketua Kawalan Pen. Ketua Kawalan Pegawai Panji-panji PW Perbarisan Pemandu Kanan Pemandu Kiri Penanda Kanan Penanda Kiri Anggota Jumlah Kawalan Kehormatan Separuh Kekuatan : Ketua Kawalan Pegawai Panji-panji PW Perbarisan Pemandu Kanan Pemandu Kiri Penanda Kanan Penanda Kiri

1 1 1 104

1 1 1 1 1 96

1 1 -

1 1 1 1 1

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

86

NOTA KADET PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Anggota Jumlah

55

48

Kawalan Darjat Kekuatan : Ketua Kawalan Pegawai Panji-panji PW Perbarisan Pemandu Kanan Pemandu Kiri Pengiring Panji-panji Anggota Jumlah

31 1 2 1

1 1 1 24

Cadangan Kawalan Kehormatan Di Sekolah Kekuatan : Ketua Perbarisan Penanda Kanan / Pelurus Barisan1 Penanda Kiri Anggota Jumlah 33

1 1 30

JAWATANKUASA TEKNIKAL KAPA KEBANGSAAN

87