PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS

Ada tiga peringkat :

Peringkat pramenulis (peringkat persediaan); Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis); Peringkat pelahiran (peringkat mentalis).

i. PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)
 

Kemahiran asas untuk kemahiran menulis secara mekanis. Latihan menggunakan dan mengawal otot-otot jari dan tangan bagi memudahkan mereka memegang alat tulis dan membentuk huruf. Latihan korordinasi pergerakan otot-otot tangan dan mata supaya mereka berkebolehan untuk menulis dalam bentuk mendatar dari kiri ke kanan atau sebaliknya.

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah :  Latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari. Latihan untuk memegang pensel atau alat tulis yang lain dengan betul. menekan-nekan jari. meramas jari. . menggoyangkan tangan.   Latihan penggunaan otot-otot tapak tangan seperti membuat bentuk daripada plastisin. tanah liat atau tepung gandum yang telah dibancuh dengan air.

   .PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. Bermain dengan benda-benda seperti plastisin atau tanah liat untuk membentuk huruf. ialah.. Latihan menyusun benda-benda yang ada unsurunsur huruf. di pasir. tiga segi. empat segi. di lantai. bujur di udara.. Latihan menulis bentuk huruf menggunakan jari di atas meja.  Latihan menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf:  Latihan membentuk bulatan.

. ialah..PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan..  Latihan menggerakkan mata mengikut bentuk tulisan.

 Latihan mengikut garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan atau sebaliknya. .  Latihan menggerakkan tangan menggunakan alat tulis. ialah..PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan..

seperti :  Sesuaikan gambar di bawah : ..  Latihan penggunaan alat tulis dan mata secara sertamerta.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah..

 Latihan menggunting dan menampal gambar : .PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.. ialah..

 Sesuaikan pasangan huruf yang betul : .PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah...

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.  Latihan melukis dan mewarna gambar atau rajah : ...

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ .  Latihan-latihan membentuk garisan lurus melintang. menegak atau campuran melintang dan menegak.. ialah.

__________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ ..PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah..  Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat.

 Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus. ialah... . dilakukan secara bebas.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.

 Latihan mewarna dari kiri ke kanan atau sebaliknya. .. ialah..PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.

membentuk huruf-huruf dan seumpamanya.ii. Bertujuan untuk memberi latihan dan pengalaman asas agar berupaya menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad. Antara latihan mekanikal yang diperlukan ialah :   . PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS (PERINGKAT MEKANIS)   Perlu dikuasai pada peringkat awal. Antara aktiviti seperti membuat corak. menekap.

ialah.  Latihan menulis bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik penulisan yang betul.. Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan..   Contoh : bentuk bulan sabit yang mirip huruf ‘c’: c .

 Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf... ialah..  Contoh : bentuk ais krim yang mirip huruf ‘v’: v  Contoh : bentuk topi yang mirip huruf ‘n’: n .PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan..

PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan..  Contohnya : . ialah..  Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang.

 Latihan menulis huruf mengikut turutan yang betul.  Contohnya menulis dalam buku garis empat : .PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan... ialah.

.  Latihan menulis huruf menjadi suku kata..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Padankan huruf menjadi dua suku kata KV : ……………… ……………… ……………… . ialah.

 Latihan menulis huruf menjadi suku kata.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan...  Padankan suku kata KV dengan huruf konsonan : ba + s = bas ca + m = da + n = fa + t = ……… ……… ……… . ialah.

.  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. am eng pan bu sa + boi kau tai nyi yang = = = = = amboi + + + + ..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. vokal berganding. dan konsonan bergabung. ialah.

 Memilih. a i ba ka sa pa kak bu ya bang = = = = = abang bapa .. ialah.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.. memadan dan menyalin suku kata menjadi perkataan yang bermakna.

..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.  Latihan menamakan gambar-gambar secara terkawal.. k__d__ a__n__b i__k__n g__j____ p__n____  Latihan menamakan gambar-gambar secara bebas.

      Latihan menulis menggunakan tanda baca. Latihan menulis cepat. . Latihan menulis dengan tulisan cantik dan kemas. saiz. Latihan menyalin frasa atau ayat yang mudah. jelas dan senang dibaca. jarak. ialah. Latihan menulis tulisan berangkai. kebersihan dan sebagainya. Mengawasi tulisan murid tentang bentuk. kekemasan.. Latihan menyalin ayat daripada buku.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. tegak atau condong..   Menulis perkataan yang mudah.

Banyak melibatkan mental atau minda untuk tujuan pelahiran. Melibatkan latihan pernyataan fikiran atau pendapat. pernyataan perasaan. PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)    Dikuasai setelah menguasai kemahiran mekanis.iii. pernyataan kehendak. Antara latihan mentalis yang boleh dijalankan ialah :   . Murid digalakkan melahirkan atau mencetuskan idea dan pendapat mereka secara bertulis. dan latihan melahirkan idea atau pendapat yang tulen.

u u a a a r O M A E B A E L N O L N a r  Mengisi tempat kosong dalam ayat.  Mengisi silang kata.. .. ialah.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan.

Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai. Menulis ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi.    Menulis bagi melengkapkan ayat yang menerangkan peraturan membuat sesuatu kerja.  Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  ... ialah. Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai.

Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi...PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan.     Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita. Menyusun dan menulis semula perkataan-perkataan yang disenaraikan supaya menjadi ayat yang betul.   . Membina dan menulis ayat mudah. ialah. Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan. Menulis semula ayat matematik menjadi ayat biasa.

Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan. Membina dan menulis ayat berbilang subjek.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Menulis jawapan-jawapan pemahaman.. Membina dan menulis ayat berbilang predikat.      ..  Menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan.  Menulis ayat yang mengandungi kata ganda. ialah. Menyambung dua ayat dengan kata hubung yang sesuai.

      . Menulis beberapa ayat dalam satu perenggan. Mencatat pesanan. ialah. Membuat imlak (mengambil rencana)..  Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan. Menulis kesudahan sesuatu cerita. Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang dibaca dan diperdengarkan.. Mencatat nota peringatan.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan.

Menulis pernyataan untuk sesuatu pengumuman..  Mencatat isi-isi penting bagi tujuan menulis karangan. Menulis cerita pendek yang diperdengarkan. ialah.  Menulis tajuk atau pernyataan yang sesuai tentang sesuatu gambar.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. cerita dan karangan. Menulis semula arahan-arahan yang dibaca.      .. Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur. Menulis karangan dalam bentuk prosa.

    Menulis surat kiriman mengikut format. Menulis rangkaian isi sesuatu bahan yang dibaca... . ialah.   Menulis kata bual. Menulis teks ucapan dan syarahan. Menulis laporan ringkas. Mengisi borang.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Menulis pelbagai bentuk puisi.   Mengarang kata-kata dalam kad ucapan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful