PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS

Ada tiga peringkat :

Peringkat pramenulis (peringkat persediaan); Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis); Peringkat pelahiran (peringkat mentalis).

i. PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)
 

Kemahiran asas untuk kemahiran menulis secara mekanis. Latihan menggunakan dan mengawal otot-otot jari dan tangan bagi memudahkan mereka memegang alat tulis dan membentuk huruf. Latihan korordinasi pergerakan otot-otot tangan dan mata supaya mereka berkebolehan untuk menulis dalam bentuk mendatar dari kiri ke kanan atau sebaliknya.

menggoyangkan tangan. Latihan untuk memegang pensel atau alat tulis yang lain dengan betul. ialah :  Latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari. menekan-nekan jari.   Latihan penggunaan otot-otot tapak tangan seperti membuat bentuk daripada plastisin.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. tanah liat atau tepung gandum yang telah dibancuh dengan air. . meramas jari.

. empat segi. di pasir. Bermain dengan benda-benda seperti plastisin atau tanah liat untuk membentuk huruf. Latihan menulis bentuk huruf menggunakan jari di atas meja.. ialah.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. bujur di udara. tiga segi. di lantai.  Latihan menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf:  Latihan membentuk bulatan. Latihan menyusun benda-benda yang ada unsurunsur huruf.    .

.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan menggerakkan mata mengikut bentuk tulisan. ialah. ..

ialah.  Latihan mengikut garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan atau sebaliknya.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ...  Latihan menggerakkan tangan menggunakan alat tulis.

seperti :  Sesuaikan gambar di bawah : .  Latihan penggunaan alat tulis dan mata secara sertamerta.. ialah..PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.

.  Latihan menggunting dan menampal gambar : .. ialah.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.

ialah...PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.  Sesuaikan pasangan huruf yang betul : .

 Latihan melukis dan mewarna gambar atau rajah : ..PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.. ialah.

menegak atau campuran melintang dan menegak.. ialah.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan-latihan membentuk garisan lurus melintang.. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ .

__________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ ..PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.  Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat..

.  Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. dilakukan secara bebas.. ialah..

.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan..  Latihan mewarna dari kiri ke kanan atau sebaliknya. ialah..

ii. menekap. Antara latihan mekanikal yang diperlukan ialah :   . Bertujuan untuk memberi latihan dan pengalaman asas agar berupaya menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad. membentuk huruf-huruf dan seumpamanya. PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS (PERINGKAT MEKANIS)   Perlu dikuasai pada peringkat awal. Antara aktiviti seperti membuat corak.

..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Latihan menulis bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik penulisan yang betul. ialah. Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf.   Contoh : bentuk bulan sabit yang mirip huruf ‘c’: c .

.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.  Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf....  Contoh : bentuk ais krim yang mirip huruf ‘v’: v  Contoh : bentuk topi yang mirip huruf ‘n’: n .

 Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang.. ialah.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Contohnya : ..

.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah..  Contohnya menulis dalam buku garis empat : .  Latihan menulis huruf mengikut turutan yang betul.

.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.. ialah.  Latihan menulis huruf menjadi suku kata.  Padankan huruf menjadi dua suku kata KV : ……………… ……………… ……………… .

.  Latihan menulis huruf menjadi suku kata. ialah.  Padankan suku kata KV dengan huruf konsonan : ba + s = bas ca + m = da + n = fa + t = ……… ……… ……… ..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.

.  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. vokal berganding. am eng pan bu sa + boi kau tai nyi yang = = = = = amboi + + + + .PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.. dan konsonan bergabung.

memadan dan menyalin suku kata menjadi perkataan yang bermakna.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.. a i ba ka sa pa kak bu ya bang = = = = = abang bapa . ialah.  Memilih..

 Latihan menamakan gambar-gambar secara terkawal. .PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.. ialah.. k__d__ a__n__b i__k__n g__j____ p__n____  Latihan menamakan gambar-gambar secara bebas.

ialah. Latihan menulis tulisan berangkai. .       Latihan menulis menggunakan tanda baca. kebersihan dan sebagainya. jarak. saiz.. jelas dan senang dibaca. Latihan menyalin frasa atau ayat yang mudah.. kekemasan.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. tegak atau condong. Latihan menulis dengan tulisan cantik dan kemas.   Menulis perkataan yang mudah. Latihan menyalin ayat daripada buku. Mengawasi tulisan murid tentang bentuk. Latihan menulis cepat.

dan latihan melahirkan idea atau pendapat yang tulen. pernyataan kehendak. Antara latihan mentalis yang boleh dijalankan ialah :   . Banyak melibatkan mental atau minda untuk tujuan pelahiran.iii. Murid digalakkan melahirkan atau mencetuskan idea dan pendapat mereka secara bertulis. Melibatkan latihan pernyataan fikiran atau pendapat. pernyataan perasaan. PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)    Dikuasai setelah menguasai kemahiran mekanis.

ialah. u u a a a r O M A E B A E L N O L N a r  Mengisi tempat kosong dalam ayat..  Mengisi silang kata.. .PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan.

Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai.  .. Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai..  Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai. Menulis ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi.    Menulis bagi melengkapkan ayat yang menerangkan peraturan membuat sesuatu kerja.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.

.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Menulis semula ayat matematik menjadi ayat biasa.. Membina dan menulis ayat mudah.     Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita. ialah. Menyusun dan menulis semula perkataan-perkataan yang disenaraikan supaya menjadi ayat yang betul. Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan.   . Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi.

ialah. Membina dan menulis ayat berbilang subjek. Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan. Menyambung dua ayat dengan kata hubung yang sesuai.  Menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan.. Menulis jawapan-jawapan pemahaman.. Membina dan menulis ayat berbilang predikat.  Menulis ayat yang mengandungi kata ganda.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan.      .

. Menulis kesudahan sesuatu cerita.. Menulis beberapa ayat dalam satu perenggan.  Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan. Mencatat pesanan.       .PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Membuat imlak (mengambil rencana). Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang dibaca dan diperdengarkan. ialah. Mencatat nota peringatan.

Menulis karangan dalam bentuk prosa.  Menulis tajuk atau pernyataan yang sesuai tentang sesuatu gambar.. Menulis semula arahan-arahan yang dibaca.      . Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur. Menulis pernyataan untuk sesuatu pengumuman.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Mencatat isi-isi penting bagi tujuan menulis karangan.. ialah. Menulis cerita pendek yang diperdengarkan. cerita dan karangan.

  Mengarang kata-kata dalam kad ucapan.. Menulis laporan ringkas.   Menulis kata bual. Mengisi borang.. ialah. Menulis rangkaian isi sesuatu bahan yang dibaca.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. . Menulis teks ucapan dan syarahan.     Menulis surat kiriman mengikut format. Menulis pelbagai bentuk puisi.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.