PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS

Ada tiga peringkat :

Peringkat pramenulis (peringkat persediaan); Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis); Peringkat pelahiran (peringkat mentalis).

i. PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)
 

Kemahiran asas untuk kemahiran menulis secara mekanis. Latihan menggunakan dan mengawal otot-otot jari dan tangan bagi memudahkan mereka memegang alat tulis dan membentuk huruf. Latihan korordinasi pergerakan otot-otot tangan dan mata supaya mereka berkebolehan untuk menulis dalam bentuk mendatar dari kiri ke kanan atau sebaliknya.

Latihan untuk memegang pensel atau alat tulis yang lain dengan betul. ialah :  Latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. menekan-nekan jari. tanah liat atau tepung gandum yang telah dibancuh dengan air. meramas jari. . menggoyangkan tangan.   Latihan penggunaan otot-otot tapak tangan seperti membuat bentuk daripada plastisin.

Bermain dengan benda-benda seperti plastisin atau tanah liat untuk membentuk huruf..  Latihan menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf:  Latihan membentuk bulatan. tiga segi. ialah. di lantai. empat segi.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.    . Latihan menyusun benda-benda yang ada unsurunsur huruf. di pasir. Latihan menulis bentuk huruf menggunakan jari di atas meja. bujur di udara..

.  Latihan menggerakkan mata mengikut bentuk tulisan.. ialah..PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.

.  Latihan menggerakkan tangan menggunakan alat tulis.  Latihan mengikut garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan atau sebaliknya.. ialah..PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.

.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah..  Latihan penggunaan alat tulis dan mata secara sertamerta. seperti :  Sesuaikan gambar di bawah : .

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan..  Latihan menggunting dan menampal gambar : . ialah..

.. ialah.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.  Sesuaikan pasangan huruf yang betul : .

.  Latihan melukis dan mewarna gambar atau rajah : . ialah..PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.

. ialah. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ .  Latihan-latihan membentuk garisan lurus melintang.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. menegak atau campuran melintang dan menegak..

.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ . ialah..  Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat.

 Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus. ialah.. dilakukan secara bebas.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan. ..

 Latihan mewarna dari kiri ke kanan atau sebaliknya. ialah.PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…  Antara latihan yang diperlukan.. ..

Bertujuan untuk memberi latihan dan pengalaman asas agar berupaya menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad. menekap.ii. Antara aktiviti seperti membuat corak. membentuk huruf-huruf dan seumpamanya. Antara latihan mekanikal yang diperlukan ialah :   . PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS (PERINGKAT MEKANIS)   Perlu dikuasai pada peringkat awal.

Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf.   Contoh : bentuk bulan sabit yang mirip huruf ‘c’: c . ialah.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan..  Latihan menulis bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik penulisan yang betul..

... ialah.  Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Contoh : bentuk ais krim yang mirip huruf ‘v’: v  Contoh : bentuk topi yang mirip huruf ‘n’: n ..

.  Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.. ialah.  Contohnya : .

ialah..  Contohnya menulis dalam buku garis empat : .PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan..  Latihan menulis huruf mengikut turutan yang betul.

 Latihan menulis huruf menjadi suku kata.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.  Padankan huruf menjadi dua suku kata KV : ……………… ……………… ……………… . ialah...

 Padankan suku kata KV dengan huruf konsonan : ba + s = bas ca + m = da + n = fa + t = ……… ……… ……… . ialah.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan..  Latihan menulis huruf menjadi suku kata..

.  Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. ialah. am eng pan bu sa + boi kau tai nyi yang = = = = = amboi + + + + . vokal berganding.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. dan konsonan bergabung..

memadan dan menyalin suku kata menjadi perkataan yang bermakna. ialah..  Memilih. a i ba ka sa pa kak bu ya bang = = = = = abang bapa ..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.

k__d__ a__n__b i__k__n g__j____ p__n____  Latihan menamakan gambar-gambar secara bebas..  Latihan menamakan gambar-gambar secara terkawal.. . ialah.PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan.

Latihan menulis dengan tulisan cantik dan kemas.       Latihan menulis menggunakan tanda baca. . Latihan menyalin frasa atau ayat yang mudah. jarak. Latihan menulis cepat..PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)…  Antara latihan yang diperlukan. tegak atau condong. kekemasan. Latihan menyalin ayat daripada buku.   Menulis perkataan yang mudah. Mengawasi tulisan murid tentang bentuk. kebersihan dan sebagainya. saiz.. ialah. Latihan menulis tulisan berangkai. jelas dan senang dibaca.

dan latihan melahirkan idea atau pendapat yang tulen. Banyak melibatkan mental atau minda untuk tujuan pelahiran. PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)    Dikuasai setelah menguasai kemahiran mekanis. Antara latihan mentalis yang boleh dijalankan ialah :   .iii. pernyataan perasaan. Melibatkan latihan pernyataan fikiran atau pendapat. pernyataan kehendak. Murid digalakkan melahirkan atau mencetuskan idea dan pendapat mereka secara bertulis.

.. u u a a a r O M A E B A E L N O L N a r  Mengisi tempat kosong dalam ayat..  Mengisi silang kata.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. ialah.

   Menulis bagi melengkapkan ayat yang menerangkan peraturan membuat sesuatu kerja.  .PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai. Menulis ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi..  Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai.. ialah. Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai.

    Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita. Menulis semula ayat matematik menjadi ayat biasa.. ialah.   .PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan.. Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi. Membina dan menulis ayat mudah. Menyusun dan menulis semula perkataan-perkataan yang disenaraikan supaya menjadi ayat yang betul. Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan.

 Menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan.  Menulis ayat yang mengandungi kata ganda.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Membina dan menulis ayat berbilang subjek. ialah. Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan.. Membina dan menulis ayat berbilang predikat.      .. Menulis jawapan-jawapan pemahaman. Menyambung dua ayat dengan kata hubung yang sesuai.

 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan. Membuat imlak (mengambil rencana)..PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan.. ialah. Mencatat nota peringatan. Mencatat pesanan.       . Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang dibaca dan diperdengarkan. Menulis kesudahan sesuatu cerita. Menulis beberapa ayat dalam satu perenggan.

Menulis cerita pendek yang diperdengarkan.. Menulis pernyataan untuk sesuatu pengumuman.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan. Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur. Menulis karangan dalam bentuk prosa.      .  Mencatat isi-isi penting bagi tujuan menulis karangan.. Menulis semula arahan-arahan yang dibaca.  Menulis tajuk atau pernyataan yang sesuai tentang sesuatu gambar. cerita dan karangan. ialah.

ialah. Menulis rangkaian isi sesuatu bahan yang dibaca. Mengisi borang.   Menulis kata bual.. Menulis laporan ringkas. Menulis pelbagai bentuk puisi.. Menulis teks ucapan dan syarahan. .   Mengarang kata-kata dalam kad ucapan.PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…  Antara latihan yang diperlukan.     Menulis surat kiriman mengikut format.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful