BORANG SOAL SELIDIK NILAI-NILAI MURNI

Sila tandakan ( / ) pada pernytaan yang bertepatan dengan pilihan anda 1. Jantina a. Lelaki b. Perempuan

2. Saya membuang sampah di tong sampah. a. Ya b. Tidak

3. Saya suka membantu rakan. a. Ya b. Tidak

4. Saya mematuhi jadual bertugas di dalam kelas. a. Ya b. Tidak

5. Saya memberi salam ketika berselisih dengan guru. a. Ya b. Tidak

6. Saya selalu membantu ibu dan ayah di rumah. a. Ya b. Tidak

7. Apabila guru memanggil saya untuk menjawab soalan dalam kelas, saya segera berdiri untuk menjawab soalan tersebut. a. Ya b. Tidak