P. 1
Pertanian SPM

Pertanian SPM

|Views: 689|Likes:
Published by aimnazri4379
nota ringkas dan skima pemerkahan spm
nota ringkas dan skima pemerkahan spm

More info:

Published by: aimnazri4379 on Jun 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2010

pdf

text

original

TAJUK: SEKTOR PERTANIAN

A. FAKTOR MENGGALAKKAN PERTANIAN
1.Bentuk muka bumi – tanah pamah , rata, beralun,
2. kawasan tanah tinggi.
3.- jumlah hujan melebihi 2500 mm,
- suhu 27 °C
- iklim panas an lembap sepanjang tahun.
!. "enis tanah #laterit $ getah% kelapa sawit& gambut
$ nanas & alu'ium $ pai(
5.pasaran )ang tinggi ari luar negara
*.pasaran tinggi alam negara.
7.+enaga buruh )ang murah , ramai an mahir
,."aringan sistem pengangkutan seperti jalan ra)a
-../0 apat meningkatkan hasil
10.1enggunaan baja
11.1enggunaan baja
12. 0asar 2erajaan
13. 1enggunaan jentera pertanian
B. KEPENTINGAN SEKTOR PERTANIAN
KEPADA NEGARA
1. 3embekalkan sumber makanan
2. 1enapatan negara % ieksp4rt
3. 3en)eiakan peluang pekerjaan
!. 3emajukan inustri hiliran
5. 3eningkatkan tekn4l4gi melalui . / 0
*. 3enarik m4al ari pelaburan asing.
7. 3emperluas pasaran ke negara luar an an
tempatan.
,. 5umber bahan mentah untuk inustri
pembuatan.
-. 3emajukan jaringan pengangkutan an
perhubungan.
10. Buka kawasan baru
C. KESAN-KESAN KEGIATAN
PERTANIAN TERHADAP ALAM SEKITAR
1. 3engubah lanskap akibat pener4kaan
hutan
2. kejaian tanah runtuh % hakisan tanah
3. 1en6emaran uara apabila hutan ibakar.
!. kejaian jerebu an peningkatan suhu
setempat.
5. 1en6emaran sungai akibat penggunaan
ra6un serangga .
*. 1enggunaan ra6un serangga men)ebabkan
keasian tanih meningkat an tanah kurang
subur.
7. 1enggunaan baja men)ebabkan pen6emaran
air
,. 2epupusan 7l4ra an 7auna air
-.
D. LANGKAH-LANGKAH
MENGURANGKAN KESAN PERTANIAN
KEPADA ALAM SEKITAR
1. 2uatkuasa kawalan unang-unang untuk
kawal kegiatan pertanian )ang jejaskan
kualiti alam sekitar.
2. +anaman tutup bumi an p4k4k bagi
kawasan )ang iter4ka.
3. 8malan pertanian berteres i kawasan
lereng bukit.
!. 1enggunaan baja k4mp4s #4rganik (an
najis haiwan
5. 3emajukan kaeah pertanian hir4p4nik.
*. ./0
7. 2empen alam sekitar
,. +anaman berbaris
-. +anaman bergilir
F. MASALAH PERTANIAN
1. 9arga tiak stabil
2. 1etani miskin – hasil renah
3. 5aingan aripaa tanaman lain
!. 5aingan aripaa negara pengeluaran lain
5. 5erangan pen)akit
*. 3asalah ben6ana alam
7. 2urang tenaga buruh sebab lebih suka
kilang
,. 24s meningkat kerana upah naik
-. +anah ke6il an tiak ek4n4mik kerana
pebahagian se6ara traisi4nal
G. LANGKAH MENGATASI MASALAH
PERTANIAN
1. penggunaan baja
2. penggunaan jentera pertanian
3.pen)emburan ra6un serangga
!.asar kerajaan – subsii
5. tanam semula
*. mengambil pekerja asing
7. pertanian berkel4mp4k% laang ke6il
,. majukan sistem pengairan
-.bantu memasarkan hasil pertanian
10../0
LATIHAN SEKTOR PERTANIAN
1. 5enaraikan * 7akt4r )ang mempengaruhi
kemajuan sekt4r pertanian i 3ala)sia.
a( :::::::::::::::::::::::::::::::::
b( :::::::::::::::::::::::::::::::::
6( :::::::::::::::::::::::::::::::::
( :::::::::::::::::::::::::::::::::
e( :::::::::::::::::::::::::::::::::
7( :::::::::::::::::::::::::::::::::
2. Bin6angkan * kepentingan 5ekt4r 1ertanian
kepaa pembangunan ek4n4mi negara.
a( :::::::::::::::::::::::::::::::::
b( :::::::::::::::::::::::::::::::::
6( :::::::::::::::::::::::::::::::::
( :::::::::::::::::::::::::::::::::
e( :::::::::::::::::::::::::::::::::
7( :::::::::::::::::::::::::::::::::
3. ;)atakan 5 kesan kegiatan pertanian
terhaap alam sekitar.
a( :::::::::::::::::::::::::::::::::
b( :::::::::::::::::::::::::::::::::
6( :::::::::::::::::::::::::::::::::
( :::::::::::::::::::::::::::::::::
e( :::::::::::::::::::::::::::::::::
!. 9uraikan * langkah untuk mengurangkan
kesan kegiatan pertanian terhaap alam
sekitar.
a( ::::::::::::::::::::::::::::::::
b( ::::::::::::::::::::::::::::::::
6( ::::::::::::::::::::::::::::::::
( ::::::::::::::::::::::::::::::::
e( ::::::::::::::::::::::::::::::::
7( ::::::::::::::::::::::::::::::::
5. Bin6angkan * 7akt4r )ang mempengaruhi
tanaman kelapa sawit i 3ala)sia.
a....................................................................
b......................................................................
6........................................................................
.......................................................................
e......................................................................
7........................................................................
*. "elaskan * masalah tanaman kelapa sawit i
3ala)sia.
a...........................................................................
b..........................................................................
6..........................................................................
..........................................................................
e.........................................................................
7...........................................................................
7. Bin6angkan enam langkah untuk mengatasi
masalah tanaman kelapa sawit i 3ala)sia.
a..............................................................................
b..............................................................................
6..............................................................................
..............................................................................
e...............................................................................
7..............................................................................
,. bin6angkan enam kesan tanaman kelapa sawit
terhaap alam sekitar.
a..............................................................................
b..............................................................................
6..............................................................................
..............................................................................
e...............................................................................
7..............................................................................
-. Bin6angkan perubahan lanskap )ang berlaku ke
atas sesebuah kawasan akibat penanaman kelapa
sawit.
a..............................................................................
b..............................................................................
6..............................................................................
..............................................................................
e...............................................................................
7..............................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->