TAJUK: SEKTOR PERTANIAN

A. FAKTOR MENGGALAKKAN PERTANIAN
1.Bentuk muka bumi – tanah pamah , rata, beralun,
2. kawasan tanah tinggi.
3.- jumlah hujan melebihi 2500 mm,
- suhu 27 °C
- iklim panas dan lembap sepanjang tahun.
4. Jenis tanah (laterit : getah/ kelapa sawit; gambut
: nanas ; aluvium : padi)
5.pasaran yang tinggi dari luar negara
6.pasaran tinggi dalam negara.
7.Tenaga buruh yang murah , ramai dan mahir
8.Jaringan sistem pengangkutan seperti jalan raya
9.R&D dapat meningkatkan hasil
10.Penggunaan baja
11.Penggunaan baja
12. Dasar Kerajaan
13. Penggunaan jentera pertanian
B. KEPENTINGAN SEKTOR PERTANIAN
KEPADA NEGARA

1. Membekalkan sumber makanan
2. Pendapatan negara / dieksport
3. Menyediakan peluang pekerjaan
4.
5.

Memajukan industri hiliran
Meningkatkan teknologi melalui R & D
6. Menarik modal dari pelaburan asing.
7. Memperluas pasaran ke negara luar dan dan
tempatan.
8. Sumber bahan mentah untuk industri
pembuatan.
9. Memajukan jaringan pengangkutan dan
perhubungan.
10. Buka kawasan baru
C. KESAN-KESAN KEGIATAN
PERTANIAN TERHADAP ALAM SEKITAR

1. Mengubah landskap akibat penerokaan
hutan

2. kejadian tanah runtuh / hakisan tanah
3. Pencemaran udara apabila hutan dibakar.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

kejadian jerebu dan peningkatan suhu
setempat.
Pencemaran sungai akibat penggunaan
racun serangga .
Penggunaan racun serangga menyebabkan
keasidan tanih meningkat dan tanah kurang
subur.
Penggunaan baja menyebabkan pencemaran
air
Kepupusan flora dan fauna air

D. LANGKAH-LANGKAH
MENGURANGKAN KESAN PERTANIAN
KEPADA ALAM SEKITAR
1. Kuatkuasa kawalan undang-undang untuk
kawal kegiatan pertanian yang jejaskan
kualiti alam sekitar.
2. Tanaman tutup bumi dan pokok bagi
kawasan yang diteroka.
3. Amalan pertanian berteres di kawasan
lereng bukit.
4. Penggunaan baja kompos (organik )dan
najis haiwan
5. Memajukan kaedah pertanian hidroponik.

6. R&D
7.

Kempen alam sekitar

8.

Tanaman berbaris

9.

Tanaman bergilir

F. MASALAH PERTANIAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Harga tidak stabil
Petani miskin – hasil rendah
Saingan daripada tanaman lain
Saingan daripada negara pengeluaran lain
Serangan penyakit
Masalah bencana alam
Kurang tenaga buruh sebab lebih suka
kilang
Kos meningkat kerana upah naik
Tanah kecil dan tidak ekonomik kerana
pebahagian secara tradisional

G. LANGKAH MENGATASI MASALAH
PERTANIAN
1. penggunaan baja
2. penggunaan jentera pertanian
3.penyemburan racun serangga
4.dasar kerajaan – subsidi
5. tanam semula
6. mengambil pekerja asing
7. pertanian berkelompok/ ladang kecil
8. majukan sistem pengairan
9.bantu memasarkan hasil pertanian
10.R&D

LATIHAN SEKTOR PERTANIAN
1.

Senaraikan 6 faktor yang mempengaruhi
kemajuan sektor pertanian di Malaysia.
a) _________________________________
b) _________________________________
c) _________________________________
d) _________________________________
e) _________________________________
f) _________________________________

7. Bincangkan enam langkah untuk mengatasi
masalah tanaman kelapa sawit di Malaysia.
a..............................................................................
b..............................................................................
c..............................................................................
d..............................................................................
e...............................................................................
f..............................................................................

2. Bincangkan 6 kepentingan Sektor Pertanian
a)
b)
c)
d)
e)
f)

kepada pembangunan ekonomi negara.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

3.

Nyatakan 5 kesan kegiatan pertanian
terhadap alam sekitar.
a) _________________________________
b) _________________________________
c) _________________________________
d) _________________________________
e) _________________________________

4. Huraikan 6 langkah untuk mengurangkan
kesan kegiatan pertanian terhadap alam
sekitar.
a) ________________________________
b) ________________________________
c) ________________________________
d) ________________________________
e) ________________________________
f) ________________________________
5.

Bincangkan 6 faktor yang mempengaruhi
tanaman kelapa sawit di Malaysia.

a....................................................................
b......................................................................
c........................................................................
d.......................................................................
e......................................................................
f........................................................................
6.

Jelaskan 6 masalah tanaman kelapa sawit di
Malaysia.
a...........................................................................
b..........................................................................
c..........................................................................
d..........................................................................
e.........................................................................
f...........................................................................

8. bincangkan enam kesan tanaman kelapa sawit
terhadap alam sekitar.
a..............................................................................
b..............................................................................
c..............................................................................
d..............................................................................
e...............................................................................
f..............................................................................
9. Bincangkan perubahan lanskap yang berlaku ke
atas sesebuah kawasan akibat penanaman kelapa
sawit.
a..............................................................................
b..............................................................................
c..............................................................................
d..............................................................................
e...............................................................................
f..............................................................................