SENARAI KANDUNGAN Kandungan Pendahuluan/Pengenalan Matlamat Objektif Jadual Pelaksanaan Kandungan Refleksi Penilaian Kendiri Penutup Kertas

Kerja Lampiran Muka Surat 1 3 4 5 6 9 12 13 14 21

” Dari pandangan inilah timbul suatu kesedaran bahawa kita tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri. Oleh sebab itu perlu tumbuh suatu kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan bersama. membina. Revolusi Konvensyen Pendidikan kali pertama tahun 2003 mengatakan. “…pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat dan komitmen untuk melahirkan. . membentuk dan memupuk insan guru yang berkualiti iaitu memiliki keterampilan professional yang tinggi dan dicirikan oleh penampilan diri yang terpuji selaras dengan hasrat negara. Melalui aktiviti yang dirancang.0 Pendahuluan/ Pengenalan Program Bina Insan Guru (BIG) melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP).Laporan Refleksi Individu ( Ceramah Fungsi Dan Peranan PPD/Unit/PKG ) 1. pelajar dapat mengenal diri yang sebenar (real-self) dan mampu mengaplikasi pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh kearah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. pembentuk jati diri dan role model kepada masyarakat. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa professional yang tinggi serta sentiasa bersedia menagani pelbagai cabaran pendidikan dalam arus globalisasi. oleh itu guru harus mampu menyesuaikan diri di dalam semua keadaan dan mampu menagani cabaran era globalisasi. Pelaksaan BIG adalah berasaskan kepada kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan insan guru adalah pembina generasi.

IPG Kampus Batu Lintang telah menganjurkan satu ceramah tentang fungsi dan peranan PPD/Unit/PKG di Bilik Kuliah A. IPG Kampus Batu Lintang. . kumpulan Pengajian Agama (PA) dan kumpulan Pendidikan Khas (PA) ambilan Januari 2010. kumpulan Bahasa Melayu (BM). Ceramah ini berlangsung pada pukul 2 hingga 5 petang. kumpulan Sains (SN). Kumpulan yang terlibat ialah kumpulan PISMP Bahasa Cina (BC).Pada hari Jumaat iaitu 10 Februari 2012. Penceramah ialah Puan Lydia yang dihormati. terdiri daripada 104 orang.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Selain itu. .2.0 Matlamat Program Bina Insan Guru (BIG) bermatlamat melahirkan guru-guru yang mempunyai akhlak. daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara. ceramah bertajuk “Fungsi & Peranan PPD/Unit/PKG” telah menjadi aktiviti bagi Program BIG ini juga dapat menekankan peranan guru sebagai pendidik. nilai-nilai kerohanian dan keguruan yang mantap. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. supaya semua bakal guru dapat lebih memahami apakah fungsi beberapa badan tersebut semasa pada waktu perkhidmatan pada masa kelak. pemimpin dan agen perubahan.

III. V. Membina kualiti peribadi dan professional sebagaimana guru yang mulia. peranan guru sebagai pendidik dan agen perubahan masyarakat. diharapkan akan dapat: I. . Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar berkaitan domain kandungan kurikulum Bina Insan Guru (BIG). IV.0 Objektif Melalui ceramah Fungsi dan Peranan PPD/Unit/PKG ini. Mendedahkan kepada pelajar-pelajar mengenai Etiket Sosial & Moral Profesional yang menjadi pegangan seorang pendidik dalam menjalankan tugas seharian. Memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar mengenai pentingnya bersikap positif serta peka terhadap persekitaran dan komuniti dalam usaha meningkatkan profesionalisme keguruan.3. Meningkatkan tanggungjawab guru dalam memberi perkhidmatan yang berkualiti dalam menjayakan dasar-dasar serta wawasan pendidikan Negara. II.

30 p. Masa 1.00 petang – 5.45 p. PA-AQ) Ambilan Januari 2010 semester 5 .4.30 p.0 Jadual pelaksanaan Tarikh: 10 Februari 2012 Masa: 2. 3. IPGKBL.m  Puan Lydia memberi ceramah mengenai Fungsi dan Peranan Pejabat Pelajaran Daerah(PPD). Michael Tarang Jelaming Pegawai Pengurusan Bina Insan Guru.m  Taklimat ringkas oleh En..m  Puan Lydia memberi ceramah mengenai Fungsi dan Peranan Pusat Kegiatan Guru (PKG).m Kumpulan Sasaran 5 kumpulan PISMP (PK-BM.00 p.00 petang Tempat / Lokasi Lawatan: Bilik Kuliah A. IPGKBL.45 p.  Penyampaian Cenderamata.30 p. Skop Tugasan  Semua pelajar-pelajar PISMP Januari 2010 mengambil tempat di Dewan Kuliah A Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang 2. SN. BC. 4.m 5. BM.00 p.  Ceramah tamat.m 4.m  Sesi soal jawab mengenai tajuk. 2.

5. 2. Organisasi 3. Pengurusan Sekolah Pengurusan Maklumat / ICT Pengurusan Akademik Pengurusan Pendidikan Islam & Moral Pengurusan Pembangunan & Bekalan Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan .0 Kandungan Carta Organisasi Pejabat Pelajaran Daerah Samarahan Pegawai Pelajaran Daerah & Timbalan Pengurusan 1.

Bidang Tugas Pengawai Pelajaran Daerah Pengurusan Kurikulum dan Ko-Kurikulum Pengurusan Kakitangan dan Organisasi .Kemudahan dan sumber.Carta Organisasi Bidang Tugas Pengawai Pelajaran Daerah Pengurusan Kebajikan Pelajar Pengurusan Pembangunan Dalaman Dan Luaran Pengurusan Kewangan. Keselamatan.

teknologi pendidikan serta kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. pelaksanaan dan pembangunan media.Mengurus Dan Memproses Permohonan Kemasukan Semula Pelajar Ke Sekolah Pengurusan Pendidikan Islam & Moral Mengurus dan menyelia hal-hal yang berkaitan dalam perlaksanaan Pendidikan Islam Teras. . Pendidikan Islam Elektif dan Bahasa Arab serta kegiatan keagamaan di sekolah bagi melahirkan ihsan yang seimbang dan berakhlak mulia. dan perjawatan. kewangan. UNIT PENGURUSAN SEKOLAH Menguruskan Perancangan Kelas Dan Keperluan Guru. Pengurusan Akademik Mengurus hal-hal berkaitan perancangan. Pengurusan Maklumat / ICT Mengurus hal-hal berkaitan perancangan. pelaksanaan dan pemantauan program Pendidikan dan program peningkatan profesionalisme guru.Fungsi dan Peranan Pengurusan Pejabat Pelajaran UNIT PENGURUSAN ORGANISASI (UPO) Bertanggungjawab dalam urusan hal-hal perkhidmatan.

alat bahan mengajar serta penghasilan bahan pengajaran-pembelajaran Peranan Pusat Kegiatan Guru (PKG) Pusat sosial bagi meningkatkan proses sosialisasi antara pendidik. Pusat Sumber bagi menyediakan kedudukan dan perkhidmatan bahanbahan pendidikan. pentadbir dan guru melalui aktivitiaktiviti kebudayaan. kesenian dan majlis gotong-royong.Carta Organisasi Peranan Pusat Kegiatan Guru (PKG) Pusat kegiatan profesional dan kurikulum serta pusat melaksanakan aktiviti-aktiviti ikhtisas dan kurikulum yang berkait rapat dengan keperluan sekolah dan sesuatu kelompok. Alat Bantu Mengajar (ABM) .

. kewangan dan pengurusan. Puan Lydia tetap menyampaikan ceramah tersebut dengan baik. Puan Lydia merupakan penceramah pada hari tersebut. saya telah mengikuti ceramah Fungsi dan Peranan PPD/Unit/PKG yang telah diadakan di Dewan Kuliah A. Selepas mengikuti ceramah ini. saya telah mempelajari banyak ilmu pengetahuan yang baru. Ceramah ini dibahagikan kepada tiga sesi iaitu ceramah tentang fungsi dan peranan PPD. Sesi pertama dimulakan dengan ceramah yang bertajuk “Peranan dan Fungsi sebagai Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). Mereka memegangkan peranan yang amat penting bagi sesebuah sekolah dari segi perkhidmatan. fungsi dan peranan PKG serta sesi soal jawab. .6. Walaupun tajuk ini agak membosankan kerana melibatkan banyak fakta-fakta. Tujuan ceramah ini diadakan adalah untuk memenuhi tuntutan pengajian semester lima bagi program Bina Insan Guru (BIG).kumpulan Sains (SN). kumpulan Pengajian Agama (PA) dan kumpulan Pendidikan Khas (PA) ambilan Januari 2010. IPG Kampus Batu Lintang. kumpulan Bahasa Melayu (BM). Saya berpeluang mempelajari tentang peranan-peranan kakitangan PPD dengan amat terperinci.0 Refleksi Kendiri Pada 10 Februari 2012. Ceramah ini telah disertai oleh sebanyak lima kumpulan kuliah yang berbeza iaitu daripada kumpulan PISMP Bahasa Cina (BC). Sesi soal jawab melibatkan perbincangan dua hala antara para pelajar dan Puan Lydia dibawah tema yang diberikan.

Kelemahan yang paling besar adalah pertukaran penceramah pada saat terakhir memberikan kesukaran untuk penceramah iaitu Puan Lydia untuk bersiap sedia menyampaikan ceramah. Saya berasa amat bersyukur kerana mendapat penjagaan yang baik dari kerajaan sebagai seorang bakal guru. terdapat beberapa kelemahan yang dapat saya perhatikan sepanjang mengikuti ceramah ini. Perancangan kewangan yang lebih baik dapat dilakukan dengan perkhidmatan ini. Pemahaman penceramah terhadap isi-isi yang ingin disampaikan juga amat penting. Namun. kami dapat menikmati perkhidmatan yang lebih baik dari segi skim pinjaman skim pinjaman kereta atau rumah. Penceramah mungkin kekurangan masa untuk membaca slaid-slaid yang disediakan dan tidak sempat untuk membuat pembetulan atau penambahan. Saya akan memanfaatkan dengan apa yang memperolehi. cuti bersalin dan lain-lain. Puan Lydia menekankan bahawa kami perlu cekap merancang pengambilan cuti supaya cuti tahunan tidak melebihi lalu menyebabkan kami perlu memohon cuti tanpa gaji. . kami sebagai bakal guru dan pekerja kerajaan. Tambahan pula. Cuti ini boleh dibahagikan kepada beberapa jenis seperti cuti tanpa gaji.Ceramah menjadi lebih menarik apabila Puan Lydia menerangkan tentang cuti-cuti bagi seorang guru. Mendapatkan maklumatmaklumat mengenai cuti ini dapat membantu kami terutamanya guru wanita kerana kami akan menghadapi cuti bersalin pada masa yang akan datang.

Secara kesimpulannya. Ceramah yang dirancangkan dapat dijalankan dengan lebih lancar dan sempurna.ceramah ini telah berjaya menyediakan minda bakal-bakal guru untuk menempuh alam pedidikan pada masa kelak. Pelbagai cabaran yang mendatang dapat diatasi oleh guru dan seterusnya mencapai matlamat yang diinginkan seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). saya mencadangkan supaya pihak BIG dapat memberi notis awal kepada penceramah yang akan bertugas supaya perancangan masa dapat dilakukan. . ceramah ini telah berjaya mencapai objektif yang diinginkan.Bagi langkah menyelesaikan masalah di atas. Secara tidak langsung. Pihak BIG boleh memilih seorang penceramah sampingan untuk bersiap sedia sekiranya berlakunya apa-apa perkara kecemasan seperti pertukaran penceramah.

7.  Memahami konsep nilai dan etika keguruan.  Berupaya berfikir secara reflektif dalam nilai kelemahan dan kekuatan diri untuk melakukan penambahbaikan  Mengeratkan hubungan silaturahim .0 Penilaian Kendiri  Sikap menghormati dan menumpukan perhatian semasa penceramah menyampaikan isi-isi.  Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.  Berasa lebih yakin semasa berkomunikasi dengan orang lain.  Menunjukkan kemahiran dalam pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan dan pihak berkaitan.  Memanfaatkan ilmu pengetahuan tentang fungsi dan peranan PPD/Unit/PKG dalam alam pendidikan pada masa akan datang.  Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.  Menunjukkan komitmen dalam melaksanakan peranan.  Menghayati nilai. etika dan akhlak keguruan.

Ceramah ini telah memanfaatkan guru-guru pelatih. . Persediaan awal yang dirancangkan dan pelaksanaan kerja dengan bertanggungjawab amat kami hargai. Bakal-bakal guru ini menjadi lebih bersedia untuk menghadap apa yang akan datang semas menjadi seorang guru. Dengan menghadiri ini. kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur. telahpun mencapai objektif yang diingini. setiap guru-guru pelatih PISMP semester 5.0 Penutup Melalui ceramah ini. kita perlulah mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang mencukupi tentang peranan dan fungsi Pejabat Pelajaran Daerah serta Pusat Pusat Kegiatan Guru. Kami harus mempunyai pengetahuan-pengetahuan ini agar membantu dalam kerjaya pendidikan pada masa kelak. Justerus. Untuk menjadikan diri sebagai seorang guru yang berkualiti. kita perlulah senantiasa menampirkan sahsiah yang positif agar menjadi teladan kepada anak-anak murid. kami mendapati profesion guru ini bukanlah sesuatu kerja yang senang dan mudah. Selain daripada itu. ambilan Januari 2010.8.

PISMP BC menumpu sepenuh perhatian semasa ceramah. .Lampiran Encik Michael sedang memberi ucapan alu-aluan. Pembacaan doa.

Penyediaan LCD dan powerpoint. Semasa ceramah dijalankan. Penceramah Puan Lydia. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful