SENARAI KANDUNGAN Kandungan Pendahuluan/Pengenalan Matlamat Objektif Jadual Pelaksanaan Kandungan Refleksi Penilaian Kendiri Penutup Kertas

Kerja Lampiran Muka Surat 1 3 4 5 6 9 12 13 14 21

“…pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat dan komitmen untuk melahirkan.” Dari pandangan inilah timbul suatu kesedaran bahawa kita tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri. membina. Revolusi Konvensyen Pendidikan kali pertama tahun 2003 mengatakan. pelajar dapat mengenal diri yang sebenar (real-self) dan mampu mengaplikasi pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh kearah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. pembentuk jati diri dan role model kepada masyarakat. oleh itu guru harus mampu menyesuaikan diri di dalam semua keadaan dan mampu menagani cabaran era globalisasi.Laporan Refleksi Individu ( Ceramah Fungsi Dan Peranan PPD/Unit/PKG ) 1. Melalui aktiviti yang dirancang. membentuk dan memupuk insan guru yang berkualiti iaitu memiliki keterampilan professional yang tinggi dan dicirikan oleh penampilan diri yang terpuji selaras dengan hasrat negara. Oleh sebab itu perlu tumbuh suatu kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan bersama. Pelaksaan BIG adalah berasaskan kepada kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan insan guru adalah pembina generasi.0 Pendahuluan/ Pengenalan Program Bina Insan Guru (BIG) melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). . Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa professional yang tinggi serta sentiasa bersedia menagani pelbagai cabaran pendidikan dalam arus globalisasi.

IPG Kampus Batu Lintang. IPG Kampus Batu Lintang telah menganjurkan satu ceramah tentang fungsi dan peranan PPD/Unit/PKG di Bilik Kuliah A.Pada hari Jumaat iaitu 10 Februari 2012. Penceramah ialah Puan Lydia yang dihormati. kumpulan Pengajian Agama (PA) dan kumpulan Pendidikan Khas (PA) ambilan Januari 2010. Ceramah ini berlangsung pada pukul 2 hingga 5 petang. . terdiri daripada 104 orang. Kumpulan yang terlibat ialah kumpulan PISMP Bahasa Cina (BC). kumpulan Bahasa Melayu (BM). kumpulan Sains (SN).

pemimpin dan agen perubahan. Selain itu. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.0 Matlamat Program Bina Insan Guru (BIG) bermatlamat melahirkan guru-guru yang mempunyai akhlak. . daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara. ceramah bertajuk “Fungsi & Peranan PPD/Unit/PKG” telah menjadi aktiviti bagi Program BIG ini juga dapat menekankan peranan guru sebagai pendidik. supaya semua bakal guru dapat lebih memahami apakah fungsi beberapa badan tersebut semasa pada waktu perkhidmatan pada masa kelak. nilai-nilai kerohanian dan keguruan yang mantap.2. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara.

. Memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar mengenai pentingnya bersikap positif serta peka terhadap persekitaran dan komuniti dalam usaha meningkatkan profesionalisme keguruan. IV. Membina kualiti peribadi dan professional sebagaimana guru yang mulia. V. Mendedahkan kepada pelajar-pelajar mengenai Etiket Sosial & Moral Profesional yang menjadi pegangan seorang pendidik dalam menjalankan tugas seharian. peranan guru sebagai pendidik dan agen perubahan masyarakat. diharapkan akan dapat: I.0 Objektif Melalui ceramah Fungsi dan Peranan PPD/Unit/PKG ini.3. Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar berkaitan domain kandungan kurikulum Bina Insan Guru (BIG). Meningkatkan tanggungjawab guru dalam memberi perkhidmatan yang berkualiti dalam menjayakan dasar-dasar serta wawasan pendidikan Negara. II. III.

.4. BC. IPGKBL.m  Puan Lydia memberi ceramah mengenai Fungsi dan Peranan Pejabat Pelajaran Daerah(PPD).m 5.30 p.00 petang – 5. Michael Tarang Jelaming Pegawai Pengurusan Bina Insan Guru.m  Taklimat ringkas oleh En.00 p. Masa 1. 2.30 p.  Penyampaian Cenderamata.45 p.  Ceramah tamat. BM.30 p.m  Sesi soal jawab mengenai tajuk.45 p.00 petang Tempat / Lokasi Lawatan: Bilik Kuliah A.m Kumpulan Sasaran 5 kumpulan PISMP (PK-BM. 4. 3.0 Jadual pelaksanaan Tarikh: 10 Februari 2012 Masa: 2.00 p.m 4.m  Puan Lydia memberi ceramah mengenai Fungsi dan Peranan Pusat Kegiatan Guru (PKG). SN. PA-AQ) Ambilan Januari 2010 semester 5 . IPGKBL. Skop Tugasan  Semua pelajar-pelajar PISMP Januari 2010 mengambil tempat di Dewan Kuliah A Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang 2.

5.0 Kandungan Carta Organisasi Pejabat Pelajaran Daerah Samarahan Pegawai Pelajaran Daerah & Timbalan Pengurusan 1. Organisasi 3. 2. Pengurusan Sekolah Pengurusan Maklumat / ICT Pengurusan Akademik Pengurusan Pendidikan Islam & Moral Pengurusan Pembangunan & Bekalan Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan .

Carta Organisasi Bidang Tugas Pengawai Pelajaran Daerah Pengurusan Kebajikan Pelajar Pengurusan Pembangunan Dalaman Dan Luaran Pengurusan Kewangan.Kemudahan dan sumber. Bidang Tugas Pengawai Pelajaran Daerah Pengurusan Kurikulum dan Ko-Kurikulum Pengurusan Kakitangan dan Organisasi . Keselamatan.

teknologi pendidikan serta kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. . pelaksanaan dan pembangunan media.Fungsi dan Peranan Pengurusan Pejabat Pelajaran UNIT PENGURUSAN ORGANISASI (UPO) Bertanggungjawab dalam urusan hal-hal perkhidmatan. Pendidikan Islam Elektif dan Bahasa Arab serta kegiatan keagamaan di sekolah bagi melahirkan ihsan yang seimbang dan berakhlak mulia. UNIT PENGURUSAN SEKOLAH Menguruskan Perancangan Kelas Dan Keperluan Guru. Pengurusan Akademik Mengurus hal-hal berkaitan perancangan. dan perjawatan. Pengurusan Maklumat / ICT Mengurus hal-hal berkaitan perancangan. pelaksanaan dan pemantauan program Pendidikan dan program peningkatan profesionalisme guru.Mengurus Dan Memproses Permohonan Kemasukan Semula Pelajar Ke Sekolah Pengurusan Pendidikan Islam & Moral Mengurus dan menyelia hal-hal yang berkaitan dalam perlaksanaan Pendidikan Islam Teras. kewangan.

pentadbir dan guru melalui aktivitiaktiviti kebudayaan. alat bahan mengajar serta penghasilan bahan pengajaran-pembelajaran Peranan Pusat Kegiatan Guru (PKG) Pusat sosial bagi meningkatkan proses sosialisasi antara pendidik. Pusat Sumber bagi menyediakan kedudukan dan perkhidmatan bahanbahan pendidikan. kesenian dan majlis gotong-royong. Alat Bantu Mengajar (ABM) .Carta Organisasi Peranan Pusat Kegiatan Guru (PKG) Pusat kegiatan profesional dan kurikulum serta pusat melaksanakan aktiviti-aktiviti ikhtisas dan kurikulum yang berkait rapat dengan keperluan sekolah dan sesuatu kelompok.

Puan Lydia tetap menyampaikan ceramah tersebut dengan baik.0 Refleksi Kendiri Pada 10 Februari 2012. Sesi soal jawab melibatkan perbincangan dua hala antara para pelajar dan Puan Lydia dibawah tema yang diberikan. Selepas mengikuti ceramah ini. IPG Kampus Batu Lintang. kumpulan Bahasa Melayu (BM). kumpulan Pengajian Agama (PA) dan kumpulan Pendidikan Khas (PA) ambilan Januari 2010. Walaupun tajuk ini agak membosankan kerana melibatkan banyak fakta-fakta. Sesi pertama dimulakan dengan ceramah yang bertajuk “Peranan dan Fungsi sebagai Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). Ceramah ini telah disertai oleh sebanyak lima kumpulan kuliah yang berbeza iaitu daripada kumpulan PISMP Bahasa Cina (BC). . fungsi dan peranan PKG serta sesi soal jawab. Saya berpeluang mempelajari tentang peranan-peranan kakitangan PPD dengan amat terperinci. saya telah mempelajari banyak ilmu pengetahuan yang baru.6. Puan Lydia merupakan penceramah pada hari tersebut. Tujuan ceramah ini diadakan adalah untuk memenuhi tuntutan pengajian semester lima bagi program Bina Insan Guru (BIG). .kumpulan Sains (SN). kewangan dan pengurusan. Ceramah ini dibahagikan kepada tiga sesi iaitu ceramah tentang fungsi dan peranan PPD. Mereka memegangkan peranan yang amat penting bagi sesebuah sekolah dari segi perkhidmatan. saya telah mengikuti ceramah Fungsi dan Peranan PPD/Unit/PKG yang telah diadakan di Dewan Kuliah A.

Mendapatkan maklumatmaklumat mengenai cuti ini dapat membantu kami terutamanya guru wanita kerana kami akan menghadapi cuti bersalin pada masa yang akan datang. Namun. Kelemahan yang paling besar adalah pertukaran penceramah pada saat terakhir memberikan kesukaran untuk penceramah iaitu Puan Lydia untuk bersiap sedia menyampaikan ceramah. Penceramah mungkin kekurangan masa untuk membaca slaid-slaid yang disediakan dan tidak sempat untuk membuat pembetulan atau penambahan. Saya akan memanfaatkan dengan apa yang memperolehi.Ceramah menjadi lebih menarik apabila Puan Lydia menerangkan tentang cuti-cuti bagi seorang guru. Pemahaman penceramah terhadap isi-isi yang ingin disampaikan juga amat penting. kami sebagai bakal guru dan pekerja kerajaan. terdapat beberapa kelemahan yang dapat saya perhatikan sepanjang mengikuti ceramah ini. Perancangan kewangan yang lebih baik dapat dilakukan dengan perkhidmatan ini. cuti bersalin dan lain-lain. Tambahan pula. Puan Lydia menekankan bahawa kami perlu cekap merancang pengambilan cuti supaya cuti tahunan tidak melebihi lalu menyebabkan kami perlu memohon cuti tanpa gaji. Saya berasa amat bersyukur kerana mendapat penjagaan yang baik dari kerajaan sebagai seorang bakal guru. kami dapat menikmati perkhidmatan yang lebih baik dari segi skim pinjaman skim pinjaman kereta atau rumah. Cuti ini boleh dibahagikan kepada beberapa jenis seperti cuti tanpa gaji. .

saya mencadangkan supaya pihak BIG dapat memberi notis awal kepada penceramah yang akan bertugas supaya perancangan masa dapat dilakukan. Pihak BIG boleh memilih seorang penceramah sampingan untuk bersiap sedia sekiranya berlakunya apa-apa perkara kecemasan seperti pertukaran penceramah.Bagi langkah menyelesaikan masalah di atas. ceramah ini telah berjaya mencapai objektif yang diinginkan. Ceramah yang dirancangkan dapat dijalankan dengan lebih lancar dan sempurna. Secara tidak langsung.ceramah ini telah berjaya menyediakan minda bakal-bakal guru untuk menempuh alam pedidikan pada masa kelak. Secara kesimpulannya. . Pelbagai cabaran yang mendatang dapat diatasi oleh guru dan seterusnya mencapai matlamat yang diinginkan seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

etika dan akhlak keguruan.7.  Menghayati nilai.  Menunjukkan komitmen dalam melaksanakan peranan.  Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.  Memahami konsep nilai dan etika keguruan.  Menunjukkan kemahiran dalam pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan dan pihak berkaitan.0 Penilaian Kendiri  Sikap menghormati dan menumpukan perhatian semasa penceramah menyampaikan isi-isi.  Memanfaatkan ilmu pengetahuan tentang fungsi dan peranan PPD/Unit/PKG dalam alam pendidikan pada masa akan datang.  Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.  Berupaya berfikir secara reflektif dalam nilai kelemahan dan kekuatan diri untuk melakukan penambahbaikan  Mengeratkan hubungan silaturahim .  Berasa lebih yakin semasa berkomunikasi dengan orang lain.

Selain daripada itu. . Ceramah ini telah memanfaatkan guru-guru pelatih. Persediaan awal yang dirancangkan dan pelaksanaan kerja dengan bertanggungjawab amat kami hargai. Dengan menghadiri ini. kami mendapati profesion guru ini bukanlah sesuatu kerja yang senang dan mudah. Bakal-bakal guru ini menjadi lebih bersedia untuk menghadap apa yang akan datang semas menjadi seorang guru. Kami harus mempunyai pengetahuan-pengetahuan ini agar membantu dalam kerjaya pendidikan pada masa kelak. Untuk menjadikan diri sebagai seorang guru yang berkualiti.8. kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur. setiap guru-guru pelatih PISMP semester 5. kita perlulah mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang mencukupi tentang peranan dan fungsi Pejabat Pelajaran Daerah serta Pusat Pusat Kegiatan Guru. kita perlulah senantiasa menampirkan sahsiah yang positif agar menjadi teladan kepada anak-anak murid. telahpun mencapai objektif yang diingini. Justerus.0 Penutup Melalui ceramah ini. ambilan Januari 2010.

PISMP BC menumpu sepenuh perhatian semasa ceramah.Lampiran Encik Michael sedang memberi ucapan alu-aluan. Pembacaan doa. .

. Semasa ceramah dijalankan.Penyediaan LCD dan powerpoint. Penceramah Puan Lydia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful