SENARAI KANDUNGAN Kandungan Pendahuluan/Pengenalan Matlamat Objektif Jadual Pelaksanaan Kandungan Refleksi Penilaian Kendiri Penutup Kertas

Kerja Lampiran Muka Surat 1 3 4 5 6 9 12 13 14 21

Revolusi Konvensyen Pendidikan kali pertama tahun 2003 mengatakan.Laporan Refleksi Individu ( Ceramah Fungsi Dan Peranan PPD/Unit/PKG ) 1. pembentuk jati diri dan role model kepada masyarakat.0 Pendahuluan/ Pengenalan Program Bina Insan Guru (BIG) melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). pelajar dapat mengenal diri yang sebenar (real-self) dan mampu mengaplikasi pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh kearah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa professional yang tinggi serta sentiasa bersedia menagani pelbagai cabaran pendidikan dalam arus globalisasi. “…pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat dan komitmen untuk melahirkan. Oleh sebab itu perlu tumbuh suatu kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan bersama. Pelaksaan BIG adalah berasaskan kepada kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan insan guru adalah pembina generasi. Melalui aktiviti yang dirancang. . membentuk dan memupuk insan guru yang berkualiti iaitu memiliki keterampilan professional yang tinggi dan dicirikan oleh penampilan diri yang terpuji selaras dengan hasrat negara. membina.” Dari pandangan inilah timbul suatu kesedaran bahawa kita tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri. oleh itu guru harus mampu menyesuaikan diri di dalam semua keadaan dan mampu menagani cabaran era globalisasi.

kumpulan Bahasa Melayu (BM).Pada hari Jumaat iaitu 10 Februari 2012. kumpulan Pengajian Agama (PA) dan kumpulan Pendidikan Khas (PA) ambilan Januari 2010. Kumpulan yang terlibat ialah kumpulan PISMP Bahasa Cina (BC). terdiri daripada 104 orang. IPG Kampus Batu Lintang telah menganjurkan satu ceramah tentang fungsi dan peranan PPD/Unit/PKG di Bilik Kuliah A. IPG Kampus Batu Lintang. kumpulan Sains (SN). . Penceramah ialah Puan Lydia yang dihormati. Ceramah ini berlangsung pada pukul 2 hingga 5 petang.

Selain itu. supaya semua bakal guru dapat lebih memahami apakah fungsi beberapa badan tersebut semasa pada waktu perkhidmatan pada masa kelak.2.0 Matlamat Program Bina Insan Guru (BIG) bermatlamat melahirkan guru-guru yang mempunyai akhlak. ceramah bertajuk “Fungsi & Peranan PPD/Unit/PKG” telah menjadi aktiviti bagi Program BIG ini juga dapat menekankan peranan guru sebagai pendidik. . daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. nilai-nilai kerohanian dan keguruan yang mantap. pemimpin dan agen perubahan. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara.

IV. III.0 Objektif Melalui ceramah Fungsi dan Peranan PPD/Unit/PKG ini. Membina kualiti peribadi dan professional sebagaimana guru yang mulia. peranan guru sebagai pendidik dan agen perubahan masyarakat.3. . Memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar mengenai pentingnya bersikap positif serta peka terhadap persekitaran dan komuniti dalam usaha meningkatkan profesionalisme keguruan. Meningkatkan tanggungjawab guru dalam memberi perkhidmatan yang berkualiti dalam menjayakan dasar-dasar serta wawasan pendidikan Negara. II. Mendedahkan kepada pelajar-pelajar mengenai Etiket Sosial & Moral Profesional yang menjadi pegangan seorang pendidik dalam menjalankan tugas seharian. diharapkan akan dapat: I. V. Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar berkaitan domain kandungan kurikulum Bina Insan Guru (BIG).

Skop Tugasan  Semua pelajar-pelajar PISMP Januari 2010 mengambil tempat di Dewan Kuliah A Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang 2.00 p. SN.m 4. IPGKBL. 3.45 p.00 p.m  Puan Lydia memberi ceramah mengenai Fungsi dan Peranan Pusat Kegiatan Guru (PKG).45 p.4.30 p.m  Taklimat ringkas oleh En.. 2. Masa 1.0 Jadual pelaksanaan Tarikh: 10 Februari 2012 Masa: 2.m  Sesi soal jawab mengenai tajuk.  Ceramah tamat.m Kumpulan Sasaran 5 kumpulan PISMP (PK-BM. BM. IPGKBL.30 p.00 petang Tempat / Lokasi Lawatan: Bilik Kuliah A.  Penyampaian Cenderamata. Michael Tarang Jelaming Pegawai Pengurusan Bina Insan Guru. PA-AQ) Ambilan Januari 2010 semester 5 .m 5.00 petang – 5.30 p. BC.m  Puan Lydia memberi ceramah mengenai Fungsi dan Peranan Pejabat Pelajaran Daerah(PPD). 4.

Pengurusan Sekolah Pengurusan Maklumat / ICT Pengurusan Akademik Pengurusan Pendidikan Islam & Moral Pengurusan Pembangunan & Bekalan Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan . Organisasi 3. 2.5.0 Kandungan Carta Organisasi Pejabat Pelajaran Daerah Samarahan Pegawai Pelajaran Daerah & Timbalan Pengurusan 1.

Kemudahan dan sumber.Carta Organisasi Bidang Tugas Pengawai Pelajaran Daerah Pengurusan Kebajikan Pelajar Pengurusan Pembangunan Dalaman Dan Luaran Pengurusan Kewangan. Bidang Tugas Pengawai Pelajaran Daerah Pengurusan Kurikulum dan Ko-Kurikulum Pengurusan Kakitangan dan Organisasi . Keselamatan.

Pengurusan Akademik Mengurus hal-hal berkaitan perancangan.Fungsi dan Peranan Pengurusan Pejabat Pelajaran UNIT PENGURUSAN ORGANISASI (UPO) Bertanggungjawab dalam urusan hal-hal perkhidmatan. UNIT PENGURUSAN SEKOLAH Menguruskan Perancangan Kelas Dan Keperluan Guru. kewangan. pelaksanaan dan pemantauan program Pendidikan dan program peningkatan profesionalisme guru.Mengurus Dan Memproses Permohonan Kemasukan Semula Pelajar Ke Sekolah Pengurusan Pendidikan Islam & Moral Mengurus dan menyelia hal-hal yang berkaitan dalam perlaksanaan Pendidikan Islam Teras. pelaksanaan dan pembangunan media. . Pendidikan Islam Elektif dan Bahasa Arab serta kegiatan keagamaan di sekolah bagi melahirkan ihsan yang seimbang dan berakhlak mulia. teknologi pendidikan serta kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Pengurusan Maklumat / ICT Mengurus hal-hal berkaitan perancangan. dan perjawatan.

Alat Bantu Mengajar (ABM) . alat bahan mengajar serta penghasilan bahan pengajaran-pembelajaran Peranan Pusat Kegiatan Guru (PKG) Pusat sosial bagi meningkatkan proses sosialisasi antara pendidik. Pusat Sumber bagi menyediakan kedudukan dan perkhidmatan bahanbahan pendidikan.Carta Organisasi Peranan Pusat Kegiatan Guru (PKG) Pusat kegiatan profesional dan kurikulum serta pusat melaksanakan aktiviti-aktiviti ikhtisas dan kurikulum yang berkait rapat dengan keperluan sekolah dan sesuatu kelompok. kesenian dan majlis gotong-royong. pentadbir dan guru melalui aktivitiaktiviti kebudayaan.

Mereka memegangkan peranan yang amat penting bagi sesebuah sekolah dari segi perkhidmatan. Sesi soal jawab melibatkan perbincangan dua hala antara para pelajar dan Puan Lydia dibawah tema yang diberikan. Selepas mengikuti ceramah ini. Walaupun tajuk ini agak membosankan kerana melibatkan banyak fakta-fakta. Puan Lydia merupakan penceramah pada hari tersebut. IPG Kampus Batu Lintang.kumpulan Sains (SN). saya telah mengikuti ceramah Fungsi dan Peranan PPD/Unit/PKG yang telah diadakan di Dewan Kuliah A. Puan Lydia tetap menyampaikan ceramah tersebut dengan baik. Sesi pertama dimulakan dengan ceramah yang bertajuk “Peranan dan Fungsi sebagai Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). kumpulan Pengajian Agama (PA) dan kumpulan Pendidikan Khas (PA) ambilan Januari 2010. kewangan dan pengurusan. saya telah mempelajari banyak ilmu pengetahuan yang baru.6. kumpulan Bahasa Melayu (BM). . Ceramah ini telah disertai oleh sebanyak lima kumpulan kuliah yang berbeza iaitu daripada kumpulan PISMP Bahasa Cina (BC). .0 Refleksi Kendiri Pada 10 Februari 2012. Saya berpeluang mempelajari tentang peranan-peranan kakitangan PPD dengan amat terperinci. Tujuan ceramah ini diadakan adalah untuk memenuhi tuntutan pengajian semester lima bagi program Bina Insan Guru (BIG). Ceramah ini dibahagikan kepada tiga sesi iaitu ceramah tentang fungsi dan peranan PPD. fungsi dan peranan PKG serta sesi soal jawab.

Namun. Saya akan memanfaatkan dengan apa yang memperolehi. . Mendapatkan maklumatmaklumat mengenai cuti ini dapat membantu kami terutamanya guru wanita kerana kami akan menghadapi cuti bersalin pada masa yang akan datang. Puan Lydia menekankan bahawa kami perlu cekap merancang pengambilan cuti supaya cuti tahunan tidak melebihi lalu menyebabkan kami perlu memohon cuti tanpa gaji. Saya berasa amat bersyukur kerana mendapat penjagaan yang baik dari kerajaan sebagai seorang bakal guru. kami sebagai bakal guru dan pekerja kerajaan. Kelemahan yang paling besar adalah pertukaran penceramah pada saat terakhir memberikan kesukaran untuk penceramah iaitu Puan Lydia untuk bersiap sedia menyampaikan ceramah. terdapat beberapa kelemahan yang dapat saya perhatikan sepanjang mengikuti ceramah ini. Perancangan kewangan yang lebih baik dapat dilakukan dengan perkhidmatan ini. Tambahan pula. Penceramah mungkin kekurangan masa untuk membaca slaid-slaid yang disediakan dan tidak sempat untuk membuat pembetulan atau penambahan. Cuti ini boleh dibahagikan kepada beberapa jenis seperti cuti tanpa gaji.Ceramah menjadi lebih menarik apabila Puan Lydia menerangkan tentang cuti-cuti bagi seorang guru. Pemahaman penceramah terhadap isi-isi yang ingin disampaikan juga amat penting. cuti bersalin dan lain-lain. kami dapat menikmati perkhidmatan yang lebih baik dari segi skim pinjaman skim pinjaman kereta atau rumah.

ceramah ini telah berjaya menyediakan minda bakal-bakal guru untuk menempuh alam pedidikan pada masa kelak. . ceramah ini telah berjaya mencapai objektif yang diinginkan.Bagi langkah menyelesaikan masalah di atas. Secara kesimpulannya. Secara tidak langsung. saya mencadangkan supaya pihak BIG dapat memberi notis awal kepada penceramah yang akan bertugas supaya perancangan masa dapat dilakukan. Pelbagai cabaran yang mendatang dapat diatasi oleh guru dan seterusnya mencapai matlamat yang diinginkan seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Ceramah yang dirancangkan dapat dijalankan dengan lebih lancar dan sempurna. Pihak BIG boleh memilih seorang penceramah sampingan untuk bersiap sedia sekiranya berlakunya apa-apa perkara kecemasan seperti pertukaran penceramah.

etika dan akhlak keguruan.  Memanfaatkan ilmu pengetahuan tentang fungsi dan peranan PPD/Unit/PKG dalam alam pendidikan pada masa akan datang.0 Penilaian Kendiri  Sikap menghormati dan menumpukan perhatian semasa penceramah menyampaikan isi-isi.  Memahami konsep nilai dan etika keguruan.  Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan.  Menunjukkan kemahiran dalam pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan dan pihak berkaitan.7.  Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.  Berupaya berfikir secara reflektif dalam nilai kelemahan dan kekuatan diri untuk melakukan penambahbaikan  Mengeratkan hubungan silaturahim .  Menunjukkan komitmen dalam melaksanakan peranan.  Menghayati nilai.  Berasa lebih yakin semasa berkomunikasi dengan orang lain.

Untuk menjadikan diri sebagai seorang guru yang berkualiti. ambilan Januari 2010. setiap guru-guru pelatih PISMP semester 5. kita perlulah mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang mencukupi tentang peranan dan fungsi Pejabat Pelajaran Daerah serta Pusat Pusat Kegiatan Guru. Bakal-bakal guru ini menjadi lebih bersedia untuk menghadap apa yang akan datang semas menjadi seorang guru. . telahpun mencapai objektif yang diingini. Dengan menghadiri ini. Persediaan awal yang dirancangkan dan pelaksanaan kerja dengan bertanggungjawab amat kami hargai.8. Justerus. kita perlulah senantiasa menampirkan sahsiah yang positif agar menjadi teladan kepada anak-anak murid. Kami harus mempunyai pengetahuan-pengetahuan ini agar membantu dalam kerjaya pendidikan pada masa kelak. kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur. kami mendapati profesion guru ini bukanlah sesuatu kerja yang senang dan mudah.0 Penutup Melalui ceramah ini. Selain daripada itu. Ceramah ini telah memanfaatkan guru-guru pelatih.

Lampiran Encik Michael sedang memberi ucapan alu-aluan. Pembacaan doa. PISMP BC menumpu sepenuh perhatian semasa ceramah. .

Penyediaan LCD dan powerpoint. Semasa ceramah dijalankan. . Penceramah Puan Lydia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful