SKEMA TASK FORCE BAHASA MELAYU & SEJARAH 2013 BAHASA MELAYU Kertas 2 Peraturan Pemarkahan

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peraturan pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

Markah 4 12 5 11 6 10 7 9 8 8 9 7 10 6 11 5 12 4 Markah 2 16 2 Jumlah Markah 20 Bahagian (i) Pendahuluan (ii) Isi Tersurat (iii) Isi Tersirat (iv) Penutup/Kesimpulan . Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja. iv. Yang selebihnya tidak perlu diperiksa. iii.Markah penuh : 110 markah Soalan 1 Markah penuh 30 dibahagi kepada : a) Isi 20 markah b) Bahasa 10 markah a) Isi [20 markah] Nota :Panduan mengira perkataan : Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan : • nama khas • perkataan berulang • penggunaan kata sendi did an ke • tarikh • angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan • gelaran ii. Periksa jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja. Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja sebelum diperiksa.

Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) memperbanyak tong dan pusat kitar semula. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. rakyat hendaklah bekerjasama untuk menjayakan program kitar semula supaya kehidupan tidak terjejas. Iklan tentang kitar semula haruslah sentiasa disiarkan. 2m b) Bahasa [10 markah] Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut : Peringkat Markah Isi Markah Bahasa Huraian . melahirkan generasi yang cinta akan alam sekitar 4 dapat mendisiplinkan masyarakat tentang kebersihan 5. 2m 1m Isi tersurat Langkah-langkah menjayakan program kitar semula 1. negara bertambah bersih 2. mengurangkan masalah pencemaran Kesimpulan Kesimpulannya. dapat menarik pelancong ke negara ini 8. Petikan membincangkan cara-cara/kaedah menjayakan program kitar semula. badan bukan kerajaan (NGO) boleh menubuhkan persatuan untuk menangani masalah pembuangan sampah • Perhatian: Frasa yang digelapkan(Bold) mesti tulis. 5. melancarkan kempen kitar semula 2. Jika tidak beri 0m Isi tersirat faedah program kitar semula 1. barang buangan dapat digunakan semula 7. pihak swasta memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya kitar semula 4. Pendidikan mengenai kepentingan kitar semula dipupuk sejak awal mula sekolah 6. 8.Soalan 1 : Rumusan Pendahuluan Petikan membincangkan cara-cara/kaedah/usaha/strategi menjayakan program kitar semula di negara ini. kerajaan hendaklah mengenakan tindakan tegas dengan menghukum penjenayah alam sekitar 3. sistem ekologi dapat dikekalkan 6. ibu bapa menunjuk ajar anak-anak kaedah membuang sampah dan sisa pepejal 7. imej negara tidak terjejas/ terpelihara 3.

Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri .Baik 18 . Jika bahasanya agak baik. Jika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan.1 . Sederhana 12 . ayat demi ayat. tolak 1 markah.20 15 . markah tidak dipotong.17 9 . iv.10 7-9 − − − − − − − − Kesinambungan isi baik Struktur ayat/tatabahasa baik Kosa kata luas Tanda baca/ejaan betul Kesinambungan isi masih baik Struktur ayat/tatabahasa masih memuaskan Kosa kata masih memuaskan Tanda baca/ejaan juga memuaskan Pada keseluruhannya dalam serba kekurangan/tidak memuaskan.2 Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul.1 DESKRIPSI Jawapan tepat mengikut konteks/isi cukup dan ayat gramatis Jawapan kurang tepat/isi tidak cukup Jawapan tidak tepat/ salah :Soalan 3 markah . Jika bahasanya kurang memuaskan. berikan 0 markah. walaupun jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan.separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman :Soalan 2 markah . Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan. iii. [Markah bahasa maksimum : 10 markah] Soalan 2 :Markah penuh 35 markah dibahagikan kepada Soalan 2(a) : 9 markah Soalan 2(b) : 9 markah Soalan 2(c) : 8 markah Soalan 2(d) : 9 markah (Perhatian bagi soalan 2(a) hingga Soalan (2d .11 6-7 4-6 Lemah 1-7 1-4 − Nota : i.3 . berikan .Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/sempurna . ii.2 DESKRIPSI Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis MARKAH 3 MARKAH 2 1 0 .14 8 . tambah 1 markah lagi.

.3 DESKRIPSI Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis Isi kurang lengkap/kurang relevan dan ayat kurang gramatis Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis 2 1 0 MARKAH 4 3 2 1 0 Soalan 2(a) – Petikan Umum (i) maksud mengambil inisiatif. mula berusaha/ bertindak melakukan sesuatu [2 markah] (ii) Mengapakah program kitar semula yang dilaksanakan masih kurang berkesan dalam kalangan masyarakat? Masyarakat kita sendiri kurang prihatin tidak ambil peduli tentang implikasi pembuangan sisa pepejal yang berlebihan. menulis rencana di internet/’face book’ menjemput penceramah meminta persatuan menganjurkan pertandingan menulis surat kepada pihak sekolah untuk menjalankan kempen memberi ucapan di perhimpunan rasmi menampalkan maklumat alam sekitar di papan kenyataan [4 markah] Soalan 2(b) – Petikan Cerpen Harapan Pak Itam terhadap bekas isteri dan anak-anak yang telah lama terpisah :ialah i)) (iii) [Siti Nurhidayah. sebagai ahli persatuan Kelab Keceriaan sekolah. bagaimanakah cara yang dapat anda lakukan untuk menjayakan progran kitar semula di sekolah anda. anaknya menjadi srikandi bangsa yang bertakwa/menjadi - .Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat gramatis Isi kurang lengkap dan ayat kurang gramatsi Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tatapi ayat gramatis Soalan 4 markah . bekas isterinya mendapat kebahagiaan [1markah Izwan dan Nuryani Iman. Nyatakan empat cara. masyarakat kita kurang memanfaatkan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan penglibatan dan penyertaan pihak swasta juga masih rendah [3 markah] Pada pandangan anda.

Persoalan semangat bekerjasama dalam masyarakat Contohnya.Persoalan jasa pejuang yang tidak dihargai Contohnya.ialah [Dia memberitahu perkara/hal/perkara/berita i)) [2 markah ii)) ii)) - : Reaksi dayang-dayang dan dan tuan puteri setelah melihat orang banyak datang ialah . [2 markah . [Maksimum 2 [markah [1 markah] Pada pendapat saya. usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh Pak Itam untuk bertemu : kembali dengan anak-anaknya semula ialah Menyiarkan berita tentang anak-anaknya dalam suratkhabar atau media Menyertai Program Jejak Kasih Mengupah penyiasat persendirian Meminta bnatuan rakan-rakan/saudara-mara Menyiarkan maklumat dalam laman web/face book/twitter Maksimum 3 ] [markah Isi cukup 2 isi :Satu persoalan yang terdapat dalam petikan cerpen di atas ialah iii)) Persoalan keruntuhan rumahtangga Contohnya. Pak Itam merindui anak-anaknya yang sudah lama tidak bertemu [markah 2] pilih mana-mana satu isi Satu persoalan yang lain daripada cerpen tersebut yang tidak terdapat dalam petikan :ialah .anak-anak yang saleh. Tuk Mat dan anak-anak muda Kampung Langat bekerjasama menguruskan persiapan majlis hari lahir Pak Itam.Persoalan perjuangan yang tidak menuntut balasan Contohnya. [2 [markah pilih mana-mana satu isi Soalan 2(c) – Petikan Prosa Tradisional :Maksud dipersembahkannyalah perkataan. pak Itam sanggup keluar masuk penjara asalkan bangsanya dapat [memerintah negara sendiri. Isteri pak Itam meminta fasakh ketika Pak Itam meringkuk di penjara [markah 2] Persoalan kerinduan seorang ayah terhadap anak Contohnya. Pak itam sedih kerana wartawan yang diundang ke majlis hari jadi Pak [Itam tidak hadir untuk membuat liputan [2 markah .

pilih mana-mana satu isi [2 markah - : Satu nilai yang terdapat dalam rangkap kelapan gurindam tersebut ialah [Ketegasan.mereka terkejut menyembah Raja Indera Bumaya tentang perkara terseebut menangis dan menampar-nampar dada - - [Maksimum 3 markah ] Isi cukup 2 isi Sekiranya saya ialah Raja Bahrum Dewa. Seseorang yang bijak bertindak. kebaikan berhemat dalam kehidupan ialah ii)) dapat menyimpan untuk masa hadapan/membiayai pelajaran/ hari tua/perubatan mengelakkan pembaziran/tidak berbelanja berlebih-lebihan dapat menggunakan wang pada waktu kecemasan untuk mengelakkan diri daripada sifat suka berhutang dapat merancang perbelajaan mengikut keperluan Maksimum 3 ] [markah Isi cukup 2 isi :Satu nilai yang terdapat dalam rangkap keempat gurindam terserut ialah iii)) - Kesederhanaan. Orang yang tegas dalam menjalankan tugas dan kewajipan. [2 markah Maksimum 4 ] [markah . Orang yang mulia ialah orang yang hidup bersederhana dalam [ [2 markah kehidupan [Kebijaksanaan. tindakan yang mungkin saya ambil terhadap iii)) tuan puteri yang telah memalukan diri saya kerana membawa lelaki ke mahligainya :ialah memisahkan tuan puteri dengan lelaki tersebut membawa kadi untuk menikahkan mereka menghukum tuan puteri/memenjarakannya memindahkan tuan puteri ke tempat lain agar tidak dapat dikesan oleh lelaki [Maksimum 3 tersebut [markah Isi cukup 2 isi Soalan 2(d) – Gurindam Keistimewaan seseorang seperti yang terdapat dalam rangkap satu dan rangkap :dua ialah Orang yang tidak bertangguh /segera melakukan sesuatu/seseorang yang tidak membuang masa Ketekunan dan kegigihan dalam pekerjaan [markah 2] i)) - :Pada pendapat saya.

berikan 0 markah 6. tolak ½ markah Skema Soalan 3 (a) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan :perlakuan : apa yang dilakukan. Jika semua perkataan digunakan dalam satu ayat. 8. 5. Perkataan digunakan sebagai nama khas. berikan 0 markah.bukan-bukan (i) (ii) :(pergaulan : perihal bergaul. 9. Frasa berkenaan digunakan sebagai peribahasa. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya.Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada: Soalan 3(a) Soalan 3(b) Soalan 3(c) Soalan 3(d) Soalan 3(e) : : : : : 6 markah 6 markah 6 markah 6 markah 6 markah Perhatian bagi soalan 3(a) 1. 7. berikan pertimbangan sebagai satu ayat.orang anak muda itu :melakukan: menjalankan (tugas). Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul. mengerjakan Contoh:Kitalah yang berdosa kerana menuduh dia yang melakukan perkara yang . berikan 0 markah. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih tolak ½ markah bagi setiap ayat. Sengaja menambah atau menukar imbuhan. 2. Tolak ½ markah bagi kesalahan ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca daripada keseluruhan soalan. pasir dan air (iii) (iv) . membuat (kerja). percampuran (persahabatan . 4. 3.Contoh: Kapur perekat dibuat dengan menggaulkan kapur mati. perbuatan Contoh: Kedua-dua orang tua itu sedikit pun tidak tercium akan perlakuan kedua-dua . Isi tidak jelas.Contoh: Pergaulannya di sekolah disukai oleh pengetua dan rakan-rakannya menggaulkan : mencampurkan .

Cikgu. tidak . Saya ada perkara nak berbincang dengan kamu. Kesalahan ejaan 1. Johan pun ada di sini. Ada orang di rumah!” kata Cikgu Hasni“ . timbulkan – menimbulkan 2.bahasa :(: menjadikan sama (serupa. diterima – menerima (d) kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa Kesalahan kata 1. merasa . .terutamanya 2.3 Soalan 4 Markah penuh 15 markah Panduan pemarkahan bagi Soalan 4 (a) i) Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap iii) Beri 1 markah bagi setiap pernyataan cabaran yang lengkap / jelas iv) Beri 1 markah bagi contoh peristiwa yang lengkap / jelas v) Markah isi maksimum 4 markah vi) Markah bahasa maksimum 3 markah .Kami sedang membuat ulang kaji untuk peperiksaan nanti. bila . menghadiahkan .:persamaan : perihal sama (sifat-sifatnya).apabila [6 markah] (e ) peribahasa .Oh. diam – berada/tinggal/duduk 3. “ kata Cikgu Hasni“ . saikologi – psikologi 2.2 Mata pena lebih tajam daripada mata pedang . khasnya .1 Bahasa menunjukkan bangsa / bahasa jiwa bangsa Hendak seribu daya. persesuaian Contoh: Perpaduan antara kaum yang membentuk bangsa ialah persamaan . sila naik! “ jawab Salleh “ . cikgu.menghadiahi 3.menganggap Kesalahan Tatabahasa 1. selaras menyamakan .Baguslah tu!” kata Cikgu Hasni “ (c ) satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Febuari.Hello. ke-XX – ke XX 3.bukan 2. “ Johan mencelah “ . tak hendak seribu dalih .Contoh:Haiwan arnab dapat menyamakan warna dirinya dengan warna tanah (v) (vi) [6 markah] (b) Tukar cakap pindah di bawah kepada cakap ajuk tanpa mengubah maksud asalnya. ialah – adalah 3.” kata Salleh“ .Terima kasih.Februari Kesalahan Imbuhan 1.

terdapat peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian .pembaca . Peristiwa ini selepas identitinya terbongkar. kerana menimbulkan unsur saspen dalam diri pembaca mengenai punca Azfa -Peristiwa Malique mencipta virus untuk memusnahkan program cari gali emas Hanani dipanggil. beri 1 markah untuk bahasa. menarik kerana Amira dapat menghiburkan Itai yang dikenakan -Peristiwa Azfa Hanani dipanggil ke Bilik Pengetua .Peristiwa Jacinta menemani Amira ke Bukit Mat Raya. Calon tidak menjawab 0 markah [ Maksimum : 7 markah ] Jawapan berdasarkan dua buah novel yang dipelajari Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap Beri 1 markah bagi setiap pernyataan yang lengkap daripada mana-mana novel Beri 2 markah untuk setiap huraian / contoh yang lengkap / jelas Beri 1 markah untuk huraian yang kurang lengkap Markah isi maksimum 6 markah (maksimum 3 markah bagi setiap novel) Markah bahasa maksimum 2 markah Markah bahasa diberi secara impression Baik : 2 markah Sederhana : 1 markah Jika calon menjawab dan markah isi 0 beri 1 markah untuk bahasa Jika calon tidak menjawab 0 markah [ Maksimum : 8 markah ] a))4 Dalam sesebuah novel. Peristiwa ini dianggap menarik kerana wujud setia kawan antara mereka berdua/wujud perpaduan antara kaum.vii) viii) ix) (b) i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) Markah bahasa diberi secara impression Baik : 3 markah Sederhana : 2 markah Lemah : 1 markah Jika calon memjawab dan markah isi 0.Peristiwa ini menarik kerana Azfa Hanani sanggup berkorban demi menyelamatkan Datin Maziah yang menghidapi trauma akibat kematian anak perempuan tunggalnya  yang meninggal dunia akibat kemalangan walaupun tidak mengenali Datin Maziah. -Peristiwa Amira diselamatkan oleh Itai dan Tau daripada dihanyutkan oleh arus sungai yang deras di Air Terjun Angin. oleh John O’ Hara. • • • • KEMBARA AMIRA . Peristiwa ini menarik kerana wujud nilai cinta akan alam .Peristiwa ini dianggap menarik hukuman.Peristiwa ini menarik kerana . jelaskan dua peristiwa yang menarik • AZFA HANANI .Peristiwa ini menarik kerana berada dalam kesusahan  menunjukkan Azfa Hanani akur/  -Peristiwa Amira meminjamkan menghormati arahan Datin Maziah komputer riba kepada Itai.Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji.Peristiwa Azfa Hanani dihalau oleh menyerlahkan sifat perikemanusiaan Datin Maziah dari rumah iaitu suka membantu orang lain yang banglonya.Peristiwa Azfa Hanani menyamar  sebagai Tengku Murni .

Azfa Hanani telah  kembali ke rumah tersebut dengan  identitinya sendiri apabila mengetahui bahawa dia merupakan anak susuan kepada Datin Maziah.John O’ Hara berjaya menarik para pelabur untuk melabur dalam aktiviti perlombongan emas di kawasan itu semata-mata untuk kepentingan diri.Masyarakat yang berpegang teguh pada janji. 4( b) • • • • • • • . Contohnya. terhadap Azfa Hanani yang miskin dan  berasal dari kampung .Contohnya. kemungkinan mereka akan terserempak Datuk Tengku Makmur memandang hina dengan makhluk misteri di situ. Contohnya. .Masyarakat yang mementingkan diri sendiri. huraikan satu latar masyarakat yang terdapat dalam setiap novel tersebut. Contohnya. Tengku Mazran berusaha sedaya upaya menepati janjinya membantu Zuraini .Masyarakat yang berani menghadapi risiko . Azfa Hanani sanggup berkorban menyamar sebagai Tengku Murni supaya Datin Maziah kembali pulih daripada tekanan perasaan akibat kematian anak perempuan tunggalnya. Contohnya. Azfa Hanani gigih berulang alik sejauh 30 kilometer dari rumah ke SM Sri Dian. Pak Lias dan Ludin banyak membantu dalam mencari Jacinta dan Malique yang hilang di hutan.• . . Amira. Muzaffar dan Azfa Hanani telah  membongkar rahsia 16 tahun yang lalu yang mengaitkan hubungan Datin Maziah  dengan Azfa Hanani.Masyarakat yang mengamalkan budaya bantu-membantu bagi menyelesaikan masalah. AZFA HANANI • .Masyarakat pelajar yang gigih menuntut ilmu.Contohnya. . - Pilih mana-mana dua isi Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji.Peristiwa pertengkaran antara Tengku sekitar.Contohnya.Tau menganggap kerja-kerja cari gali yang dilakukan di kawasan hutan itu mengganggu roh-roh di situ mengikut kepercayaan nenek moyang mereka.sepupu Azfa Hanani mendapatkan rawatan bagi menyembuhkan penyakit lumpuhnya ke  Indonesia.Itai.  . Contohnya.Masyarakat elit yang bongkak dan mencari Malique walaupun mereka tahu sombong kerana statusnya.   ./ Azfa Hanani gigih belajar bahasa Inggeris dan bahasa Jepun di Institut Lingua Franca.Masyarakat yang sanggup berkorban  demi menyelamatkan orang lain.Amira berani mengikut Itai ke puncak Gunung Gua Gajah untuk .Masyarakat orang asli yang berpegang teguh pada kepercayaan nenek moyang mereka.   KEMBARA AMIRA .

Pilih mana-mana satu latar masyarakat daripada setiap novel. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful