SKEMA TASK FORCE BAHASA MELAYU & SEJARAH 2013 BAHASA MELAYU Kertas 2 Peraturan Pemarkahan

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peraturan pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

iii.Markah penuh : 110 markah Soalan 1 Markah penuh 30 dibahagi kepada : a) Isi 20 markah b) Bahasa 10 markah a) Isi [20 markah] Nota :Panduan mengira perkataan : Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan : • nama khas • perkataan berulang • penggunaan kata sendi did an ke • tarikh • angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan • gelaran ii. Yang selebihnya tidak perlu diperiksa. Markah 4 12 5 11 6 10 7 9 8 8 9 7 10 6 11 5 12 4 Markah 2 16 2 Jumlah Markah 20 Bahagian (i) Pendahuluan (ii) Isi Tersurat (iii) Isi Tersirat (iv) Penutup/Kesimpulan . Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja sebelum diperiksa. Periksa jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja. iv. Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja.

kerajaan hendaklah mengenakan tindakan tegas dengan menghukum penjenayah alam sekitar 3. dapat menarik pelancong ke negara ini 8.Soalan 1 : Rumusan Pendahuluan Petikan membincangkan cara-cara/kaedah/usaha/strategi menjayakan program kitar semula di negara ini. 5. Jika tidak beri 0m Isi tersirat faedah program kitar semula 1. badan bukan kerajaan (NGO) boleh menubuhkan persatuan untuk menangani masalah pembuangan sampah • Perhatian: Frasa yang digelapkan(Bold) mesti tulis. imej negara tidak terjejas/ terpelihara 3. melahirkan generasi yang cinta akan alam sekitar 4 dapat mendisiplinkan masyarakat tentang kebersihan 5. Pendidikan mengenai kepentingan kitar semula dipupuk sejak awal mula sekolah 6. barang buangan dapat digunakan semula 7. 2m b) Bahasa [10 markah] Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut : Peringkat Markah Isi Markah Bahasa Huraian . Iklan tentang kitar semula haruslah sentiasa disiarkan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. 2m 1m Isi tersurat Langkah-langkah menjayakan program kitar semula 1. mengurangkan masalah pencemaran Kesimpulan Kesimpulannya. melancarkan kempen kitar semula 2. ibu bapa menunjuk ajar anak-anak kaedah membuang sampah dan sisa pepejal 7. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) memperbanyak tong dan pusat kitar semula. 8. negara bertambah bersih 2. sistem ekologi dapat dikekalkan 6. pihak swasta memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya kitar semula 4. Petikan membincangkan cara-cara/kaedah menjayakan program kitar semula. rakyat hendaklah bekerjasama untuk menjayakan program kitar semula supaya kehidupan tidak terjejas.

tolak 1 markah. ayat demi ayat.Baik 18 .Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri . markah tidak dipotong. iii. berikan . Jika bahasanya agak baik. Sederhana 12 .11 6-7 4-6 Lemah 1-7 1-4 − Nota : i. Jika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan. ii. iv.1 .2 DESKRIPSI Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis MARKAH 3 MARKAH 2 1 0 . [Markah bahasa maksimum : 10 markah] Soalan 2 :Markah penuh 35 markah dibahagikan kepada Soalan 2(a) : 9 markah Soalan 2(b) : 9 markah Soalan 2(c) : 8 markah Soalan 2(d) : 9 markah (Perhatian bagi soalan 2(a) hingga Soalan (2d . tambah 1 markah lagi.3 . berikan 0 markah.17 9 .14 8 .10 7-9 − − − − − − − − Kesinambungan isi baik Struktur ayat/tatabahasa baik Kosa kata luas Tanda baca/ejaan betul Kesinambungan isi masih baik Struktur ayat/tatabahasa masih memuaskan Kosa kata masih memuaskan Tanda baca/ejaan juga memuaskan Pada keseluruhannya dalam serba kekurangan/tidak memuaskan.20 15 .1 DESKRIPSI Jawapan tepat mengikut konteks/isi cukup dan ayat gramatis Jawapan kurang tepat/isi tidak cukup Jawapan tidak tepat/ salah :Soalan 3 markah .Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/sempurna .2 Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul. Jika bahasanya kurang memuaskan. Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan. walaupun jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan.separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman :Soalan 2 markah .

sebagai ahli persatuan Kelab Keceriaan sekolah. masyarakat kita kurang memanfaatkan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan penglibatan dan penyertaan pihak swasta juga masih rendah [3 markah] Pada pandangan anda. Nyatakan empat cara. mula berusaha/ bertindak melakukan sesuatu [2 markah] (ii) Mengapakah program kitar semula yang dilaksanakan masih kurang berkesan dalam kalangan masyarakat? Masyarakat kita sendiri kurang prihatin tidak ambil peduli tentang implikasi pembuangan sisa pepejal yang berlebihan. menulis rencana di internet/’face book’ menjemput penceramah meminta persatuan menganjurkan pertandingan menulis surat kepada pihak sekolah untuk menjalankan kempen memberi ucapan di perhimpunan rasmi menampalkan maklumat alam sekitar di papan kenyataan [4 markah] Soalan 2(b) – Petikan Cerpen Harapan Pak Itam terhadap bekas isteri dan anak-anak yang telah lama terpisah :ialah i)) (iii) [Siti Nurhidayah. anaknya menjadi srikandi bangsa yang bertakwa/menjadi - . bagaimanakah cara yang dapat anda lakukan untuk menjayakan progran kitar semula di sekolah anda. bekas isterinya mendapat kebahagiaan [1markah Izwan dan Nuryani Iman..Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat gramatis Isi kurang lengkap dan ayat kurang gramatsi Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tatapi ayat gramatis Soalan 4 markah .3 DESKRIPSI Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis Isi kurang lengkap/kurang relevan dan ayat kurang gramatis Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis 2 1 0 MARKAH 4 3 2 1 0 Soalan 2(a) – Petikan Umum (i) maksud mengambil inisiatif.

[2 markah . Isteri pak Itam meminta fasakh ketika Pak Itam meringkuk di penjara [markah 2] Persoalan kerinduan seorang ayah terhadap anak Contohnya. Pak itam sedih kerana wartawan yang diundang ke majlis hari jadi Pak [Itam tidak hadir untuk membuat liputan [2 markah . [Maksimum 2 [markah [1 markah] Pada pendapat saya. usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh Pak Itam untuk bertemu : kembali dengan anak-anaknya semula ialah Menyiarkan berita tentang anak-anaknya dalam suratkhabar atau media Menyertai Program Jejak Kasih Mengupah penyiasat persendirian Meminta bnatuan rakan-rakan/saudara-mara Menyiarkan maklumat dalam laman web/face book/twitter Maksimum 3 ] [markah Isi cukup 2 isi :Satu persoalan yang terdapat dalam petikan cerpen di atas ialah iii)) Persoalan keruntuhan rumahtangga Contohnya. pak Itam sanggup keluar masuk penjara asalkan bangsanya dapat [memerintah negara sendiri.anak-anak yang saleh. Tuk Mat dan anak-anak muda Kampung Langat bekerjasama menguruskan persiapan majlis hari lahir Pak Itam.ialah [Dia memberitahu perkara/hal/perkara/berita i)) [2 markah ii)) ii)) - : Reaksi dayang-dayang dan dan tuan puteri setelah melihat orang banyak datang ialah . [2 [markah pilih mana-mana satu isi Soalan 2(c) – Petikan Prosa Tradisional :Maksud dipersembahkannyalah perkataan.Persoalan perjuangan yang tidak menuntut balasan Contohnya.Persoalan jasa pejuang yang tidak dihargai Contohnya. Pak Itam merindui anak-anaknya yang sudah lama tidak bertemu [markah 2] pilih mana-mana satu isi Satu persoalan yang lain daripada cerpen tersebut yang tidak terdapat dalam petikan :ialah .Persoalan semangat bekerjasama dalam masyarakat Contohnya.

Orang yang mulia ialah orang yang hidup bersederhana dalam [ [2 markah kehidupan [Kebijaksanaan. kebaikan berhemat dalam kehidupan ialah ii)) dapat menyimpan untuk masa hadapan/membiayai pelajaran/ hari tua/perubatan mengelakkan pembaziran/tidak berbelanja berlebih-lebihan dapat menggunakan wang pada waktu kecemasan untuk mengelakkan diri daripada sifat suka berhutang dapat merancang perbelajaan mengikut keperluan Maksimum 3 ] [markah Isi cukup 2 isi :Satu nilai yang terdapat dalam rangkap keempat gurindam terserut ialah iii)) - Kesederhanaan. Seseorang yang bijak bertindak. [2 markah Maksimum 4 ] [markah . Orang yang tegas dalam menjalankan tugas dan kewajipan. tindakan yang mungkin saya ambil terhadap iii)) tuan puteri yang telah memalukan diri saya kerana membawa lelaki ke mahligainya :ialah memisahkan tuan puteri dengan lelaki tersebut membawa kadi untuk menikahkan mereka menghukum tuan puteri/memenjarakannya memindahkan tuan puteri ke tempat lain agar tidak dapat dikesan oleh lelaki [Maksimum 3 tersebut [markah Isi cukup 2 isi Soalan 2(d) – Gurindam Keistimewaan seseorang seperti yang terdapat dalam rangkap satu dan rangkap :dua ialah Orang yang tidak bertangguh /segera melakukan sesuatu/seseorang yang tidak membuang masa Ketekunan dan kegigihan dalam pekerjaan [markah 2] i)) - :Pada pendapat saya.mereka terkejut menyembah Raja Indera Bumaya tentang perkara terseebut menangis dan menampar-nampar dada - - [Maksimum 3 markah ] Isi cukup 2 isi Sekiranya saya ialah Raja Bahrum Dewa. pilih mana-mana satu isi [2 markah - : Satu nilai yang terdapat dalam rangkap kelapan gurindam tersebut ialah [Ketegasan.

Contoh: Pergaulannya di sekolah disukai oleh pengetua dan rakan-rakannya menggaulkan : mencampurkan . berikan 0 markah. Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul. 7. perbuatan Contoh: Kedua-dua orang tua itu sedikit pun tidak tercium akan perlakuan kedua-dua . berikan 0 markah. berikan pertimbangan sebagai satu ayat. berikan 0 markah 6. 5.bukan-bukan (i) (ii) :(pergaulan : perihal bergaul. Sengaja menambah atau menukar imbuhan. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih tolak ½ markah bagi setiap ayat. Isi tidak jelas. Frasa berkenaan digunakan sebagai peribahasa. Jika semua perkataan digunakan dalam satu ayat. Perkataan digunakan sebagai nama khas. pasir dan air (iii) (iv) . Tolak ½ markah bagi kesalahan ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca daripada keseluruhan soalan. 8.orang anak muda itu :melakukan: menjalankan (tugas). tolak ½ markah Skema Soalan 3 (a) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan :perlakuan : apa yang dilakukan. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya. 4. 2. 9.Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada: Soalan 3(a) Soalan 3(b) Soalan 3(c) Soalan 3(d) Soalan 3(e) : : : : : 6 markah 6 markah 6 markah 6 markah 6 markah Perhatian bagi soalan 3(a) 1. membuat (kerja). mengerjakan Contoh:Kitalah yang berdosa kerana menuduh dia yang melakukan perkara yang .Contoh: Kapur perekat dibuat dengan menggaulkan kapur mati. 3. percampuran (persahabatan .

ialah – adalah 3. tidak . “ kata Cikgu Hasni“ .1 Bahasa menunjukkan bangsa / bahasa jiwa bangsa Hendak seribu daya. ke-XX – ke XX 3. Johan pun ada di sini.apabila [6 markah] (e ) peribahasa . Kesalahan ejaan 1.Oh.Hello.3 Soalan 4 Markah penuh 15 markah Panduan pemarkahan bagi Soalan 4 (a) i) Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap iii) Beri 1 markah bagi setiap pernyataan cabaran yang lengkap / jelas iv) Beri 1 markah bagi contoh peristiwa yang lengkap / jelas v) Markah isi maksimum 4 markah vi) Markah bahasa maksimum 3 markah .Contoh:Haiwan arnab dapat menyamakan warna dirinya dengan warna tanah (v) (vi) [6 markah] (b) Tukar cakap pindah di bawah kepada cakap ajuk tanpa mengubah maksud asalnya.2 Mata pena lebih tajam daripada mata pedang . merasa .Terima kasih. Ada orang di rumah!” kata Cikgu Hasni“ .Kami sedang membuat ulang kaji untuk peperiksaan nanti. khasnya .Baguslah tu!” kata Cikgu Hasni “ (c ) satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. selaras menyamakan . sila naik! “ jawab Salleh “ . Febuari. persesuaian Contoh: Perpaduan antara kaum yang membentuk bangsa ialah persamaan . Saya ada perkara nak berbincang dengan kamu.” kata Salleh“ .terutamanya 2. “ Johan mencelah “ . .menghadiahi 3. tak hendak seribu dalih . saikologi – psikologi 2. bila . diam – berada/tinggal/duduk 3.:persamaan : perihal sama (sifat-sifatnya).menganggap Kesalahan Tatabahasa 1. cikgu.Cikgu. menghadiahkan . diterima – menerima (d) kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa Kesalahan kata 1.Februari Kesalahan Imbuhan 1.bukan 2. timbulkan – menimbulkan 2.bahasa :(: menjadikan sama (serupa.

vii) viii) ix) (b) i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) Markah bahasa diberi secara impression Baik : 3 markah Sederhana : 2 markah Lemah : 1 markah Jika calon memjawab dan markah isi 0. Calon tidak menjawab 0 markah [ Maksimum : 7 markah ] Jawapan berdasarkan dua buah novel yang dipelajari Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap Beri 1 markah bagi setiap pernyataan yang lengkap daripada mana-mana novel Beri 2 markah untuk setiap huraian / contoh yang lengkap / jelas Beri 1 markah untuk huraian yang kurang lengkap Markah isi maksimum 6 markah (maksimum 3 markah bagi setiap novel) Markah bahasa maksimum 2 markah Markah bahasa diberi secara impression Baik : 2 markah Sederhana : 1 markah Jika calon menjawab dan markah isi 0 beri 1 markah untuk bahasa Jika calon tidak menjawab 0 markah [ Maksimum : 8 markah ] a))4 Dalam sesebuah novel.Peristiwa ini menarik kerana Azfa Hanani sanggup berkorban demi menyelamatkan Datin Maziah yang menghidapi trauma akibat kematian anak perempuan tunggalnya  yang meninggal dunia akibat kemalangan walaupun tidak mengenali Datin Maziah. kerana menimbulkan unsur saspen dalam diri pembaca mengenai punca Azfa -Peristiwa Malique mencipta virus untuk memusnahkan program cari gali emas Hanani dipanggil. oleh John O’ Hara.Peristiwa Azfa Hanani dihalau oleh menyerlahkan sifat perikemanusiaan Datin Maziah dari rumah iaitu suka membantu orang lain yang banglonya.Peristiwa ini menarik kerana . Peristiwa ini menarik kerana wujud nilai cinta akan alam . Peristiwa ini dianggap menarik kerana wujud setia kawan antara mereka berdua/wujud perpaduan antara kaum. menarik kerana Amira dapat menghiburkan Itai yang dikenakan -Peristiwa Azfa Hanani dipanggil ke Bilik Pengetua .Peristiwa ini menarik kerana berada dalam kesusahan  menunjukkan Azfa Hanani akur/  -Peristiwa Amira meminjamkan menghormati arahan Datin Maziah komputer riba kepada Itai. jelaskan dua peristiwa yang menarik • AZFA HANANI .Peristiwa ini dianggap menarik hukuman. • • • • KEMBARA AMIRA . Peristiwa ini selepas identitinya terbongkar.pembaca .Peristiwa Azfa Hanani menyamar  sebagai Tengku Murni . terdapat peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian . -Peristiwa Amira diselamatkan oleh Itai dan Tau daripada dihanyutkan oleh arus sungai yang deras di Air Terjun Angin.Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji. beri 1 markah untuk bahasa.Peristiwa Jacinta menemani Amira ke Bukit Mat Raya.

terhadap Azfa Hanani yang miskin dan  berasal dari kampung .Masyarakat elit yang bongkak dan mencari Malique walaupun mereka tahu sombong kerana statusnya.John O’ Hara berjaya menarik para pelabur untuk melabur dalam aktiviti perlombongan emas di kawasan itu semata-mata untuk kepentingan diri./ Azfa Hanani gigih belajar bahasa Inggeris dan bahasa Jepun di Institut Lingua Franca.Contohnya.Masyarakat yang mementingkan diri sendiri.Masyarakat yang sanggup berkorban  demi menyelamatkan orang lain.• . Azfa Hanani gigih berulang alik sejauh 30 kilometer dari rumah ke SM Sri Dian. .sepupu Azfa Hanani mendapatkan rawatan bagi menyembuhkan penyakit lumpuhnya ke  Indonesia.Tau menganggap kerja-kerja cari gali yang dilakukan di kawasan hutan itu mengganggu roh-roh di situ mengikut kepercayaan nenek moyang mereka. Contohnya. - Pilih mana-mana dua isi Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji.Amira berani mengikut Itai ke puncak Gunung Gua Gajah untuk .Azfa Hanani telah  kembali ke rumah tersebut dengan  identitinya sendiri apabila mengetahui bahawa dia merupakan anak susuan kepada Datin Maziah. Pak Lias dan Ludin banyak membantu dalam mencari Jacinta dan Malique yang hilang di hutan.Contohnya. Muzaffar dan Azfa Hanani telah  membongkar rahsia 16 tahun yang lalu yang mengaitkan hubungan Datin Maziah  dengan Azfa Hanani.Masyarakat yang mengamalkan budaya bantu-membantu bagi menyelesaikan masalah. kemungkinan mereka akan terserempak Datuk Tengku Makmur memandang hina dengan makhluk misteri di situ.Masyarakat yang berpegang teguh pada janji. . Contohnya. Contohnya. Azfa Hanani sanggup berkorban menyamar sebagai Tengku Murni supaya Datin Maziah kembali pulih daripada tekanan perasaan akibat kematian anak perempuan tunggalnya.Itai. Amira.Masyarakat pelajar yang gigih menuntut ilmu.   KEMBARA AMIRA . Contohnya.  . 4( b) • • • • • • • . AZFA HANANI • . huraikan satu latar masyarakat yang terdapat dalam setiap novel tersebut.Peristiwa pertengkaran antara Tengku sekitar.Contohnya. Tengku Mazran berusaha sedaya upaya menepati janjinya membantu Zuraini . Contohnya.Masyarakat orang asli yang berpegang teguh pada kepercayaan nenek moyang mereka.Masyarakat yang berani menghadapi risiko .   . .

Pilih mana-mana satu latar masyarakat daripada setiap novel. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful