SULIT BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU TAHUN: _____________ Sekolah Nama Pegawai Yang Dinilai No.

Kad Pengenalan Gred Penyandang Mata Pelajaran Diajar Gred Yang Dipohon : __________________________________________ : __________________________________________ : __________________________________________ : 29 / 41 (Sila bulatkan gred berkenaan) : __________________________________________ : 32 / 44 (Sila bulatkan gred berkenaan)

KATEGORI 1a

Arahan: 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian ANDA bagi setiap domain. 2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti. 3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam. 4. Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi.

A. LAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Bil. 1. Domain PENGETAHUAN ISI KANDUNGAN (CONTENT KNOWLEDGE) Elemen a. Penguasaan isi kandungan; atau b. Pengetahuan dan kemahiran kaunseling (terpakai kepada guru bimbingan dan kaunseling. a. Objektif pengajaran atau objektif program Huraian Ringkas (10 hingga 20 perkataan bagi setiap elemen)

2.

PENYAMPAIAN

b. Strategi dan aktiviti

c. Bahan / sumber pengajaran dan pembelajaran 3. PENILAIAN PEMBELAJARAN Peningkatan pencapaian murid dari segi:  Pengetahuan  Kemahiran berfikir  Kemahiran memimpin  Kemahiran dwi bahasa  Etika dan kerohanian  Identiti nasional

1

SULIT

SULIT B. Tarikh : (Tandatangan PYD) PENGESAHAN KETUA JABATAN Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar. LAPORAN KOKURIKULUM Bil Kelab/ Persatuan/ Badan Beruniform/ Sukan dan Permainan Peringkat Pencapaian (√ ) Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa Catatan (Sila nyatakan tahun) C. penilaian ini akan dibatalkan. laporan aktiviti kurikulum / kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir di Gred semasa. Tarikh : (Tandatangan Ketua Jabatan) Cop Rasmi SULIT 2 . TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL Bil Aktiviti Sekolah Daerah Peringkat Pencapaian (√ ) Negeri Kebangsaan Antarabangsa Catatan (Sila nyatakan tahun) *Dokumen sokongan merujuk kepada Buku Persediaan Mengajar Guru. PENGAKUAN PEMOHON Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu. sijil penghargaan / penyertaan.

SULIT RUMUSAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN (Markah – Diisi oleh Panel Penilai) Panel Penilai dikehendaki memberikan penilaian menggunakan skala 1 hingga 10 seperti di Lampiran A (Skala Penilaian Kriteria Kecemerlangan) Nama Pegawai Yang Dinilai No. Penyampaian 3. Kad Pengenalan : _________________________ : _________________________ BAHAGIAN A – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (80%) KRITERIA (Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen sokongan sebagai bukti) 1. Pengetahuan Isi Kandungan (Content Knowledge) Penilai Pertama (PP) Penilai Kedua (PK) Ketua Penilai (KP) /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 2. Penglibatan dalam tugas khas / sumbangan profesional Penilai Pertama (PP) Penilai Kedua (PK) Ketua Penilai (KP) /10 /10 /10 Jumlah markah mengikut wajaran ____ x 10 = 10 ____ x 10 = 10 ____ x 10 = 10 SULIT 3 . Penilaian Pembelajaran Jumlah markah mengikut wajaran ____ x 80 = 30 ____ x 80 = 30 ____ x 80 = 30 BAHAGIAN B – LAPORAN KOKURIKULUM (10%) KRITERIA (Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen sokongan sebagai bukti) 1. Penglibatan dalam Kelab / Persatuan / Badan Beruniform / Sukan dan Permainan Penilai Pertama (PP) Penilai Kedua (PK) Ketua Penilai (KP) /10 /10 /10 Jumlah markah mengikut wajaran ____ x 10 = 10 ____ x 10 = 10 ____ x 10 = 10 BAHAGIAN C – TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL (10%) KRITERIA (Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen sokongan sebagai bukti) 1.

SULIT BAHAGIAN D – JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%) PP (%) MARKAH KESELURUHAN PK (%) KP (%) MARKAH PURATA (%) /100 /100 /100 /100 Penilai Pertama ______________________ Tandatangan Nama Pegawai : ____________________ Jawatan Tarikh : ____________________ : ____________________ Penilai Kedua ______________________ Tandatangan Nama Pegawai : ___________________ Jawatan Tarikh : ___________________ : ___________________ BAHAGIAN E – TAHAP KECEMERLANGAN (Diisi oleh Ketua Penilai) Sila tandakan (√) di ruang berkenaan Cemerlang Tahap Kecemerlangan Sangat Baik Baik Sederhana Lemah KEPUTUSAN PANEL PENILAI Diperaku Ulasan : Tidak Diperaku Ketua Penilai (Pengerusi) ____________________________ Tandatangan Nama Pegawai : ______________________ Jawatan Tarikh Nota : : ______________________ : ______________________ (i) Ketua Penilai WAJIB membuat ulasan bagi PPP yang diperaku atau tidak diperaku. SULIT 4 . (ii) Ulasan dan keputusan yang dibuat hendaklah berdasarkan persetujuan bersama dengan ahli-ahli panel.

1.Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian ANDA bagi setiap domain. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti. Bahan / sumber pengajaran dan pembelajaran • 3. Peningkatan 80% penyertaan murid Tingkatan 4B dalam Perbarisan Nasional di peringkat daerah. Kad Pengenalan Gred Penyandang Mata Pelajaran Diajar Gred Yang Dipohon : SMK Ahmad Badawi : Ali Bin Ahmad : 660722-01-5321 : 29 / 41 (Sila bulatkan gred berkenaan) : Bahasa Inggeris : 32 / 44 (Sila bulatkan gred berkenaan) Arahan: 1. 2. • 2.SULIT KATEGORI 1a – CONTOH BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU TAHUN: 2013 Sekolah Nama Pegawai Yang Dinilai No. Domain PENGETAHUAN ISI KANDUNGAN (CONTENT KNOWLEDGE) Elemen a. c. Objektif pengajaran atau objektif program Strategi dan aktiviti • Huraian Ringkas (10 hingga 20 perkataan bagi setiap elemen) Dapat menjelaskan konsep / fakta atau memberi jawapan dengan yakin. Penguasaan isi kandungan. 3. LAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil. jelas dan tepat Mempunyai kemahiran meringkatkan isi pelajaran mengikut potensi murid. atau b. Pengetahuan dan kemahiran kaunseling (terpakai kepada guru bimbingan dan kaunseling. PENYAMPAIAN • • Mencapai objektif yang dirancang Menggunakan dan mengadakan pelbagai sumber yang sesuai dengan tahap pelajar. PENILAIAN PEMBELAJARAN Peningkatan pencapaian murid dari segi:  Pengetahuan  Kemahiran berfikir  Kemahiran memimpin  Kemahiran dwi bahasa  Etika dan kerohanian  Identiti nasional • • • SULIT 5 . Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam. b. Peningkatan penyertaan murid Tingkatan 4B dalam Minggu Bahasa Inggeris sebanyak 20% berbanding tahun sebelumnya. a. Pelbagai sumber digunakan dengan berkesan Peningkatan sebanyak 20% (6 orang daripada 30 orang) murid Tingkatan 3C lulus pada peperiksaan akhir tahun dalam matapelajaran Bahasa Inggeris berbanding 10% (3 orang murid) pada peperiksaan pertengahan tahun. A. 4.

LAPORAN KOKURIKULUM Bil Kelab/ Persatuan/ Badan Beruniform/ Sukan dan Permainan Persatuan Bahasa Inggeris Peringkat Pencapaian (√ ) Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa Catatan (Sila nyatakan tahun) 1.t (Tandatangan Ketua Jabatan) Cop Rasmi SULIT 6 . Pembentang Kertas dalam Seminar Pendidikan Setiausaha peperiksaan √ Daerah Peringkat Pencapaian (√ ) Negeri Kebangsaan Antarabangsa Catatan (Sila nyatakan tahun) International Language Conference.t (Tandatangan PYD) PENGESAHAN KETUA JABATAN Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar. *Dokumen sokongan merujuk kepada Buku Persediaan Mengajar Guru. penilaian ini akan dibatalkan. √ Juara Pidato Bahasa Inggeris 2011 C.SULIT B. PENGAKUAN PEMOHON Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu. France 2011 Setiausaha peperiksaan tahun 2012 √ 2. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL Bil Aktiviti Sekolah 1. laporan aktiviti kurikulum / kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir di Gred semasa. Tarikh : 27 September 2013 t. sijil penghargaan / penyertaan. Tarikh : 27 September 2013 t.

Penyampaian 8/10 8/10 25 x 80 = 67 30 8/10 8/10 24 x 80 = 64 30 9/10 8/10 25 x 80 = 67 30 3. Penglibatan dalam tugas khas / sumbangan profesional Penilai Pertama (PP) Penilai Kedua (PK) Ketua Penilai (KP) 8/10 8 x 10 = 8 10 8/10 8 x 10 = 8 10 8/10 8 x 10 = 8 10 Jumlah markah mengikut wajaran SULIT 7 .SULIT RUMUSAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN (Markah – Diisi oleh Panel Penilai) Panel Penilai dikehendaki memberikan penilaian menggunakan skala 1 hingga 10 seperti di Lampiran A (Skala Penilaian Kriteria Kecemerlangan) Nama Pegawai Yang Dinilai No. Pengetahuan Isi Kandungan (Content Knowledge) Penilai Pertama (PP) Penilai Kedua (PK) Ketua Penilai (KP) 9/10 8/10 8/10 2. Penilaian Pembelajaran Jumlah markah mengikut wajaran BAHAGIAN B – LAPORAN KOKURIKULUM (10%) KRITERIA (Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen sokongan sebagai bukti) 1. Kad Pengenalan : Ali Bin Ahmad : 660722-01-5321 BAHAGIAN A – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (80%) KRITERIA (Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen sokongan sebagai bukti) 1. Penglibatan dalam Kelab/ Persatuan/ Badan Beruniform/ Sukan dan Permainan Penilai Pertama (PP) Penilai Kedua (PK) Ketua Penilai (KP) 8/10 8 x 10 = 8 10 8/10 8 x 10 = 8 10 9/10 9 x 10 = 9 10 Jumlah markah mengikut wajaran BAHAGIAN C – TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL (10%) KRITERIA (Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen sokongan sebagai bukti) 1.

SULIT BAHAGIAN D – JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%) PP (%) MARKAH KESELURUHAN PK (%) KP (%) MARKAH PURATA (%) 83. SULIT 8 . (ii) Ulasan dan keputusan yang dibuat hendaklah berdasarkan persetujuan bersama dengan ahli-ahli panel. Ketua Penilai (Pengerusi) t.00 82.00 80.00 84.33 Penilai Kedua t.t ____________________________ Tandatangan Nama Pegawai : Suhaimi Bin Hassan Jawatan Tarikh Nota : : Pengetua : 1 Oktober 2013 (i) Ketua Penilai WAJIB membuat ulasan bagi PPP yang diperaku atau tidak diperaku.t ______________________ Tandatangan Penilai Pertama t.t ______________________ Tandatangan Nama Pegawai : Ahmad Bin Abdullah Jawatan Tarikh : Penolong Kanan Pentadbiran : 1 Oktober 2013 Nama Pegawai : Mariam Binti Abdul Jawatan Tarikh : Penolong Kanan HEM : 1 Oktober 2013 BAHAGIAN E – TAHAP KECEMERLANGAN (Diisi oleh Ketua Penilai) Sila tandakan (√) di ruang berkenaan Cemerlang Tahap Kecemerlangan Sangat Baik Baik Sederhana Lemah √ KEPUTUSAN PANEL PENILAI √ Diperaku Tidak Diperaku Ulasan : Pegawai layak dinaikkan pangkat.