P. 1
51700206-PKP-3105-BAB-9-UJIAN-UJIAN-2

51700206-PKP-3105-BAB-9-UJIAN-UJIAN-2

|Views: 6|Likes:
Published by Farhanis Omran
PKP 3105
PKP 3105

More info:

Published by: Farhanis Omran on Sep 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

UJIAN-UJIAN

Noordiyanah Shukriah bt Ahmad

BAB 9

Imbas Kembali…
• Snowling, 2000 
Kanak-kanak yang menghadapi masalah tidak boleh membaca yang tidak dapat diterangkan oleh faktor-faktor kecerdasan intelek yang rendah, ketidakupayaan deria, masalah emosi, kekurangan peluang pendidikan ataupun kekurangan dalam latar belakang sosio ekonomi. Murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid-murid biasa tetapi menghadapi kesukaran yang tinggi dalam menguasai kemahiran mengeja, membaca dan menulis (Haniz, 2003)

• KPM

UJIAN PENGESANAN

Definisi
• Kamus Dewan Edisi Keempat  pemeriksaan untuk mengetahui baik buruknya (keaslian dan sebagainya).  penilaian adalah perihal atau perbuatan menilai atau pentaksiran. • Ujian pengesanan disleksia kaedah untuk mengenal pasti murid-murid yang menghadapi simptom disleksia bagi tujuan penempatan atau intervensi.

. . Ujian yang dijalankan: .Ujian Cognitive System (CoPS).Aston Index Assessment. Mengambil masa 1-4 jam .Ujian Mengesan Disleksia . .Mencari daerah kelemahan/kekuatan kanak-kanak. .Untuk mengetahui Didapati bermasalah dalam pembelajaran Ujian penilaian disleksia dijalankan tahap disleksia.Laporan Psikologi Pembelajaran.Ujian Pengesanan/Pengenalpastian/Saringan .

Mengandungi 17 subujian.kemahiran & keupayaan yang perlu diberi perhatian.1-->Aston Index Assessment Mencari & mendiagnostik tahap kesukaran bahasa *(5-6 tahun). Membantu guru mengenal pasti tahap kesediaan kanak-kanak untuk belajar.mengesan potensi kanak-kanak. . . .

Ujian Mengesan Disleksia • • • • • Murid berumur 6-16 tahun. . Membentuk prosedur pengenalpastian. Direka untuk memilih murid yang mempunyai risiko kegagalan membaca pada peringkat awal dan • Intervensi yang perlu dilaksanakan. Merancang RPI. Menyediakan maklumat kekuatan dan kelemahan murid.2-->Ujian Mengesan Disleksia Ujian AwalMengesan Disleksia • Kanak-kanak berumur 4-6 tahun.

3-->Ujian Cognitive System (CoPS) • Menggunakan komputer. • Menekankan aspek pengukuhan. • Bertujuan mengenal pasti keupayaan kognitif kanak-kanak. • Boleh dilaksanakan oleh guru / pembantu bukan guru. • Untuk mengenal pasti kanak-kanak disleksia dan kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran. • Menyeronokkan. • Boleh digunakan sebagai ujian awal kemasukan sekolah.(mengesan keperluan pembelajaran murid) • Boleh diguna untuk menentukan RPI murid. .

memastikan kanak-kanak tidak berada bawah atau atas tahap sepatutnya. • Memberi peluang kepada murid untuk melihat kekuatan dan kelemahan mereka sendiri.4-->Laporan Psikologi Pembelajaran • Amat berkesan untuk mengesan tahap IQ (Intelligence Quotient) murid. satu laporan dibuat  menentukan aspek yang perlu diberi perhatian dan bantuan yang sewajarnya. . • Selepas ujian dijalankan.

UJIAN PENGAMATAN .

Ujian Diagnostik Pengamatan Mengapa ujian ini penting??? kemahiran asas awal pembelajaran kanak-kanak – PENTING!!! Faktor KESUKARAN murid dalam penerimaan pengajaran bacaan. .

tetapi boleh diajar kepada kanak-kanak lemah. • Berkait rapat dengan pemikiran kita. Berkait rapat dengan darjah kecedasan kanak-kanak. • Dapat membantu mereka dalam pembelajaran .Apa Itu Pengamatan? 1 proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. 1 kemahiran yang boleh dikembangkan dan dipelajari.

jarak /hubungan antara sesuatu objek. Memahami dan mengingat. Menentukan sesuatu saiz. menyalin. Guru dapat mengesan masalah yang dihadapi murid Mengingat kembali. Mencari jalan penyelesaian masalah.Objektif Ujian Pengamatan Mengecam orientasi kedudukan. persamaan/perbezaan. Menyelaras pergerakan motor mata-tangan. melengkapkan. .

Pertalian jarak. Menyalin. . Mencari jalan keluar. Diskriminasi yang ganjil dan tak sama.Komponen Ujian Pengamatan • • • • • • • • • • Diskriminasi yang sama. Diskriminasi kedudukan. Diskriminasi saiz. Koordinasi motor mata-tangan. Rajah latar belakang/benda tersembunyi. Turutan.

• Arahan yang diberi haruslah terang dan jelas. • Murid bersedia dengan alat tulis sebelum ujian bermula. • Boleh dijalankan secara individu atau berkumpulan. . • Dalam ujian ini murid diberi pelbagai latihan pengamatan. • Pastikan murid menunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel.Panduan Melaksanakan Ujian Pengamatan • Untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep.

SENARAI SEMAK DISLEKSIA .

Terdiri daripada tahap penguasaan kemahiran: . . . .Mengeja.Menulis.Membaca.

.Kemahiran Mengeja • Senarai semak KMa yang boleh diuji: . .Menyusun abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana Sepatutnya. .Kesilapan Meletakkan Suku Kata dalam Perkataan.Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki. . .Tidak Boleh atau Keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata.Mengeja Perkataan Mudah.

.Membaca Perkataan yang Mengandungi Vokal Berganding.Masalah Membaca Teks Panjang.Kemahiran Membaca • Senarai semak Kmem: . Diftong. . .Membaca ayat panjang. dan Diagraf/Konsonan Berganding.

. .Kemahiran Menulis • Senarai semak KMu: .Menulis Perkataan atau Ayat di atas Garisan.Menyalin Semula Maklumat yang disebut oleh Guru. .Menyalin Semula Maklumat yang ditulis pada Papan Tulis.

INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA (ISD) .

.Apakah Itu ISD? Ujian saringan bagi mengenal pasti kebarangkalian seseorang murid mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia.

. KPM merancang untuk memberikan perkhidmatan kepada murid-murid yang mengalami masalah disleksia.Tujuan ISD Diperkenalkan JPK.

.hanya dapat dikesan apabila murid memasuki alam persekolahan.dikenal pasti dengan bantuan khidmat kepakaran psikologi (pengamal perubatan/psikologi pendidikan). • 2penyaringan = sukar.• 1 mengenal pasti murid/kumpulan murid yang mempunyai peratus kebarangkalian disleksia yang tinggi.dengan menggunakan instrumen dari negara Barat. . . -> sebab itu. JPK membina ISD. = tertakluk dengan peraturan hak cipta. .

.Kandungan ISD • Dibina berasaskan teori murid yang menghadapi disleksia mempunyai ciri-ciri: .ketinggalan 2 tahun ke belakang raka sebaya dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis.sukar dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis.prestasi akademik rendah. .kecerdasan mental normal. . . .mempunyai ciri-ciri disleksia yang diterima umum.

Elemen 3 • Mengenal pasti ciri-ciri spesifik disleksia yang terdapat pada seseorang murid. Elemen 2 • Mengukur persepsi terhadap kebolehan atau kecerdasan kognitif murid.Tiga Elemen Dalam ISD Elemen 1 • Mengukur persepsi terhadap kemahiran membaca. . mengeja dan menulis.

Pengesahan Pengamal Perubatan ISD perlu disahkan. Pelaporan GP melapor laporan rumusan ISD kepada GB/pihak pentadbir sekolah. Jika SAH. GB akan beri laporan/keputusan/borang pengesahan pengamal perubatan serta keputusan kepada IB. .Pengoperasian ISD Pencalonan GK/GLain/IB GBM boleh mengoperasi ISD. proses penempatan M dalam program disleksia diteruskan. Beri skor – beri > guru penyelaras/G. GP akan mengenal pasti murid berkeMUNGKINan/x.Disleksia Perumusan Guru penyelaras/GD merumuskan penskoran tersebut.

Bagaimana Mentadbir ISD ? (Kaedah) • ISD terdiri daripada 2 bahagian: .Bahagian A. .Bahagian B. .

• Diisi oleh GBM/G penilai (jika tiada GBM). .Bahagian A • Mengandungi item biodata murid.

T GBM/GP Tahun Persekolahan Keturunan Nama GBM/GP Tarikh .Maklumat yang perlu diisi: Nama Murid Nama Sekolah Lokasi Sekolah Jantina Pencapaian Akademik Negeri Status Murid Kedatangan Sekolah Daerah T.

Elemen 1 : Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja.Elemen 2 : Kekuatan Murid. Membaca dan Menulis. .Bahagian B • Terdiri daripada 3 elemen. . .Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan. .

sabnu…) Kesilapan Meletakkan suku kata dalam Perkataan. saubn. Mengeja Perkataan Mudah. • • Kemahiran Mengeja: Murid harus dapat mengeja perkataan mudah (perkataan asas). Membaca dan Menulis 1. (baju  bata) Menyusun Abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana yang Sepatutnya. (tisu  suti) Tidak Boleh atau keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata.Elemen 1: Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja. (sabun  basun. (dapat  padat) • • • . Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki.

Meninggalkan ayat-ayat tertentu.2. dan diagraf/konsonan berganding.Tahap kebolehan membaca agak rendah berbanding rakan sebaya yang lain.Masalah murid membaca teks panjang. . Menambah perkataan. diftong. . Menyebut perkataan lain. . Menggugurkan perkataan. a) • • • • Tidak menghiraukan tanda baca. b) Tidak membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding. Kemahiran Membaca.

3. Kebolehan menulis yang tidak setanding dengan rakan sebaya. a) Hasil kerja tidak kemas Saiz tidak seragam. u > n. menulis tidak mengikut garisan. sama > masa. Tulisan sukar dibaca bentuk tidak jelas. Kemahiran Menulis. mencampuraduk huruf besar/kecil. b) Hasil kerja tidak lengkap tidak berupaya menyalin semula maklumat yang diterima. duku > kudu… . masalah jarak tulisan. kedudukan tidak teratur. c) d) e) Menulis terbalik  b > d .

Elemen 2: Kekuatan Murid • Murid berupaya berinteraksi dengan guru dan murid lain – tidak menghadapi masalah dalam menyebut perkataan seperti gagap atau pelat. • Murid dapat menjawab soalan dengan baik.suka mencuba. • Berupaya menceritakan keperihalan gambar yang ditayangkan. . .menunjukkan sikap ingin tahu dan mencuba. • Pemerhatian guru: . • Berkomunikasi secara lisan setanding dengan rakan. • Murid berpotensi dalam bidang tertentu. • Mampu melahirkan pendapat. .sering bertanya.

. membuang kertas. • Melakukan perkara negatif  menconteng buku.Elemen 3: Kelemahan Yang Ditunjukkan • Enggan melakukan sesuatu dengan sendiri. • Tidak dapat menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan. • Menolak dengan pelbagai alasan apabila ada aktiviti menulis atau membaca. • Tidak dapat menyatakan konsep turutan. • Tidak memahami arahan yang panjang. • Cemerkap (tidak cermat & kasar)  kerap menjatuhkan barang. mengusik kawan… • Kerap bertukar aktiviti. • Tidak dapat menentukan arah.

Ujian Diagnostik .

Definisi 1 alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas atau guru disleksia mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terperinci yang dihadapi oleh seseorang murid. .

. • Membolehkan guru merancang. membina program serta bahan bantu mengajar yang sesuai mengikut tahap murid. • Membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid menguasai sesuatu kemahiran. • Membantu guru merancang program pengajaran terhadap individu/kumpulan dengan lebih sistematik. • Membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan kesukaran murid.Tujuan dilaksanakan • Membantu guru mengenal pasti kesulitan yang dihadapi murid.

Disusun daripada senang ke susah.bagaimana hendak menguji individu/kumpulan? . • Ujian berbentuk lisan dan bertulis sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi murid dalam pembelajaran. . . .kemahiran yang hendak diuji.siapa yang hendak diuji (subjek sasaran)? • Ujian yang dirancang haruslah tepat/cermat – penilaian adil terhadap murid  borang JPU harus disediakan.Membina Ujian Diagnostik • Perkara perlu diambil kira sebelum membina UD: . • Kemahiran haruslah diajar sebelum diuji.objektif ujian.

• Berhentikan ujian sekiranya gagal menjawab 3 kemahiran secara berturutturut. • 1. . • UD lisan – individu / UD bertulis – dalam kumpulan kecil tidak lebih 4 orang. Ujian bertulis. • Markah tidak penting.Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir UD • Kenal pasti murid  laksanakan UD. • Jawapan lisan hendaklah direkodkan. Keterangan/data yang penting. Ujian lisan > 2.

• Hasil analisis UD menjadi asas kepada guru untuk merancang Rancangan Pengajaran Kumpulan (RPK). .Analisis UD • Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan dalam borang analisis.

Ujian Diagnostik Disleksia .

.Definisi UDD dilaksanakan untuk mengenal pasti dengan lebih terperinci daerah kelemahan kanak-kanak dalam membaca. menulis dan masalah-masalah berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran. mengeja.

murid akan belajar dalam kelas sahaja. Mata pelajaran lain > kelas normal. • BM > kelas khas. . • Guru khas disleksia akan membantu guru kelas dari segi melaksanakan kerja bertulis.Model Inklusif • Mengalami masalah disleksia ringan. • Kadangkala.

• Hanya mata pelajaran tertentu diinklusifkan. • Huraian Sukatan Pelajaran diubah suai pendekatannya.Model Kelas Khas • Mengalami masalah disleksia yang teruk. • Menggunakan strategi khusus. • Menggunakan pelbagai BBM dalam p&p. .

peperiksaan… • Kebanyakkan dalam bentuk ujian objektif/subjektif. ujian bulanan. Mengguna pensel dan kertas. • Sesuai diguna bagi ujian kelas. . penguasaan dan kemajuan murid dalam pembelajaran.Ujian-Ujian Binaan Guru • Ujian yang disediakan oleh guru untuk menguji kefahaman. • Skema pemarkahan & kerja pemeriksaan dikawal oleh guru. • Soalan digubal berdasarkan isi pelajaran yang telah disampaikan di dalam kelas.

• Soalan objektif boleh disediakan dalam bentuk: betul/salah.Ujian Lain Yang Sesuai  Ujian Kertas dan Pensel. Aneka pilihan. . • Ujian subjektif dicadang menggunakan jenis respons terhad kerana ianya sesuai digunakan untuk mengesan kemajuan pembelajaran murid dalam masa singkat. • Ujian objektif dan subjektif sesuai untuk mengukur prestasi dan kemajuan murid. Melengkapkan ayat. Padanan.

Terima Kasih .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->