UJIAN-UJIAN

Noordiyanah Shukriah bt Ahmad

BAB 9

Imbas Kembali…
• Snowling, 2000 
Kanak-kanak yang menghadapi masalah tidak boleh membaca yang tidak dapat diterangkan oleh faktor-faktor kecerdasan intelek yang rendah, ketidakupayaan deria, masalah emosi, kekurangan peluang pendidikan ataupun kekurangan dalam latar belakang sosio ekonomi. Murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid-murid biasa tetapi menghadapi kesukaran yang tinggi dalam menguasai kemahiran mengeja, membaca dan menulis (Haniz, 2003)

• KPM

UJIAN PENGESANAN

Definisi
• Kamus Dewan Edisi Keempat  pemeriksaan untuk mengetahui baik buruknya (keaslian dan sebagainya).  penilaian adalah perihal atau perbuatan menilai atau pentaksiran. • Ujian pengesanan disleksia kaedah untuk mengenal pasti murid-murid yang menghadapi simptom disleksia bagi tujuan penempatan atau intervensi.

Mencari daerah kelemahan/kekuatan kanak-kanak. .Ujian Pengesanan/Pengenalpastian/Saringan .Aston Index Assessment. Ujian yang dijalankan: . Mengambil masa 1-4 jam .Ujian Cognitive System (CoPS). . . .Laporan Psikologi Pembelajaran.Untuk mengetahui Didapati bermasalah dalam pembelajaran Ujian penilaian disleksia dijalankan tahap disleksia.Ujian Mengesan Disleksia .

mengesan potensi kanak-kanak. .1-->Aston Index Assessment Mencari & mendiagnostik tahap kesukaran bahasa *(5-6 tahun). . . Membantu guru mengenal pasti tahap kesediaan kanak-kanak untuk belajar. Mengandungi 17 subujian.kemahiran & keupayaan yang perlu diberi perhatian.

Menyediakan maklumat kekuatan dan kelemahan murid. Membentuk prosedur pengenalpastian. Direka untuk memilih murid yang mempunyai risiko kegagalan membaca pada peringkat awal dan • Intervensi yang perlu dilaksanakan.2-->Ujian Mengesan Disleksia Ujian AwalMengesan Disleksia • Kanak-kanak berumur 4-6 tahun. . Merancang RPI. Ujian Mengesan Disleksia • • • • • Murid berumur 6-16 tahun.

3-->Ujian Cognitive System (CoPS) • Menggunakan komputer. • Boleh digunakan sebagai ujian awal kemasukan sekolah. • Menekankan aspek pengukuhan. • Boleh dilaksanakan oleh guru / pembantu bukan guru. • Menyeronokkan. . • Bertujuan mengenal pasti keupayaan kognitif kanak-kanak. • Untuk mengenal pasti kanak-kanak disleksia dan kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran.(mengesan keperluan pembelajaran murid) • Boleh diguna untuk menentukan RPI murid.

.4-->Laporan Psikologi Pembelajaran • Amat berkesan untuk mengesan tahap IQ (Intelligence Quotient) murid. memastikan kanak-kanak tidak berada bawah atau atas tahap sepatutnya. • Selepas ujian dijalankan. • Memberi peluang kepada murid untuk melihat kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. satu laporan dibuat  menentukan aspek yang perlu diberi perhatian dan bantuan yang sewajarnya.

UJIAN PENGAMATAN .

.Ujian Diagnostik Pengamatan Mengapa ujian ini penting??? kemahiran asas awal pembelajaran kanak-kanak – PENTING!!! Faktor KESUKARAN murid dalam penerimaan pengajaran bacaan.

• Berkait rapat dengan pemikiran kita. Berkait rapat dengan darjah kecedasan kanak-kanak. 1 kemahiran yang boleh dikembangkan dan dipelajari.Apa Itu Pengamatan? 1 proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. tetapi boleh diajar kepada kanak-kanak lemah. • Dapat membantu mereka dalam pembelajaran .

jarak /hubungan antara sesuatu objek. Menyelaras pergerakan motor mata-tangan. Menentukan sesuatu saiz. menyalin.Objektif Ujian Pengamatan Mengecam orientasi kedudukan. Mencari jalan penyelesaian masalah. Guru dapat mengesan masalah yang dihadapi murid Mengingat kembali. Memahami dan mengingat. . persamaan/perbezaan. melengkapkan.

Diskriminasi saiz. .Komponen Ujian Pengamatan • • • • • • • • • • Diskriminasi yang sama. Mencari jalan keluar. Diskriminasi kedudukan. Diskriminasi yang ganjil dan tak sama. Pertalian jarak. Menyalin. Turutan. Rajah latar belakang/benda tersembunyi. Koordinasi motor mata-tangan.

. • Arahan yang diberi haruslah terang dan jelas. • Dalam ujian ini murid diberi pelbagai latihan pengamatan. • Boleh dijalankan secara individu atau berkumpulan.Panduan Melaksanakan Ujian Pengamatan • Untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep. • Pastikan murid menunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel. • Murid bersedia dengan alat tulis sebelum ujian bermula.

SENARAI SEMAK DISLEKSIA .

Mengeja.Membaca.Terdiri daripada tahap penguasaan kemahiran: . .Menulis. . .

.Kemahiran Mengeja • Senarai semak KMa yang boleh diuji: .Mengeja Perkataan Mudah. .Kesilapan Meletakkan Suku Kata dalam Perkataan.Tidak Boleh atau Keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata. .Menyusun abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana Sepatutnya.Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki. . .

Diftong. dan Diagraf/Konsonan Berganding. .Masalah Membaca Teks Panjang. .Membaca ayat panjang. .Membaca Perkataan yang Mengandungi Vokal Berganding.Kemahiran Membaca • Senarai semak Kmem: .

Menulis Perkataan atau Ayat di atas Garisan.Menyalin Semula Maklumat yang ditulis pada Papan Tulis. .Menyalin Semula Maklumat yang disebut oleh Guru.Kemahiran Menulis • Senarai semak KMu: . . .

INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA (ISD) .

.Apakah Itu ISD? Ujian saringan bagi mengenal pasti kebarangkalian seseorang murid mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia.

.Tujuan ISD Diperkenalkan JPK. KPM merancang untuk memberikan perkhidmatan kepada murid-murid yang mengalami masalah disleksia.

• 2penyaringan = sukar.dengan menggunakan instrumen dari negara Barat. . -> sebab itu. . . = tertakluk dengan peraturan hak cipta. . JPK membina ISD.dikenal pasti dengan bantuan khidmat kepakaran psikologi (pengamal perubatan/psikologi pendidikan).• 1 mengenal pasti murid/kumpulan murid yang mempunyai peratus kebarangkalian disleksia yang tinggi.hanya dapat dikesan apabila murid memasuki alam persekolahan.

kecerdasan mental normal. .prestasi akademik rendah.sukar dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis.ketinggalan 2 tahun ke belakang raka sebaya dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis.mempunyai ciri-ciri disleksia yang diterima umum. . .Kandungan ISD • Dibina berasaskan teori murid yang menghadapi disleksia mempunyai ciri-ciri: . . .

Tiga Elemen Dalam ISD Elemen 1 • Mengukur persepsi terhadap kemahiran membaca. mengeja dan menulis. . Elemen 3 • Mengenal pasti ciri-ciri spesifik disleksia yang terdapat pada seseorang murid. Elemen 2 • Mengukur persepsi terhadap kebolehan atau kecerdasan kognitif murid.

Pengesahan Pengamal Perubatan ISD perlu disahkan.Pengoperasian ISD Pencalonan GK/GLain/IB GBM boleh mengoperasi ISD. GP akan mengenal pasti murid berkeMUNGKINan/x. Pelaporan GP melapor laporan rumusan ISD kepada GB/pihak pentadbir sekolah. Jika SAH. . Beri skor – beri > guru penyelaras/G. GB akan beri laporan/keputusan/borang pengesahan pengamal perubatan serta keputusan kepada IB. proses penempatan M dalam program disleksia diteruskan.Disleksia Perumusan Guru penyelaras/GD merumuskan penskoran tersebut.

Bahagian A. .Bagaimana Mentadbir ISD ? (Kaedah) • ISD terdiri daripada 2 bahagian: . .Bahagian B.

Bahagian A • Mengandungi item biodata murid. • Diisi oleh GBM/G penilai (jika tiada GBM). .

T GBM/GP Tahun Persekolahan Keturunan Nama GBM/GP Tarikh .Maklumat yang perlu diisi: Nama Murid Nama Sekolah Lokasi Sekolah Jantina Pencapaian Akademik Negeri Status Murid Kedatangan Sekolah Daerah T.

Membaca dan Menulis. . .Elemen 2 : Kekuatan Murid.Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan.Bahagian B • Terdiri daripada 3 elemen. . .Elemen 1 : Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja.

Elemen 1: Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja. (baju  bata) Menyusun Abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana yang Sepatutnya. Membaca dan Menulis 1. • • Kemahiran Mengeja: Murid harus dapat mengeja perkataan mudah (perkataan asas). (tisu  suti) Tidak Boleh atau keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata. saubn. sabnu…) Kesilapan Meletakkan suku kata dalam Perkataan. Mengeja Perkataan Mudah. (sabun  basun. (dapat  padat) • • • . Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki.

Tahap kebolehan membaca agak rendah berbanding rakan sebaya yang lain. Menyebut perkataan lain.Masalah murid membaca teks panjang. Meninggalkan ayat-ayat tertentu. Kemahiran Membaca. dan diagraf/konsonan berganding. diftong. b) Tidak membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding. .2. . Menggugurkan perkataan. a) • • • • Tidak menghiraukan tanda baca. Menambah perkataan. .

sama > masa. masalah jarak tulisan. duku > kudu… . Tulisan sukar dibaca bentuk tidak jelas. mencampuraduk huruf besar/kecil. Kemahiran Menulis. kedudukan tidak teratur. Kebolehan menulis yang tidak setanding dengan rakan sebaya.3. a) Hasil kerja tidak kemas Saiz tidak seragam. b) Hasil kerja tidak lengkap tidak berupaya menyalin semula maklumat yang diterima. menulis tidak mengikut garisan. u > n. c) d) e) Menulis terbalik  b > d .

• Pemerhatian guru: .sering bertanya. • Murid berpotensi dalam bidang tertentu.suka mencuba.menunjukkan sikap ingin tahu dan mencuba. • Berkomunikasi secara lisan setanding dengan rakan. .Elemen 2: Kekuatan Murid • Murid berupaya berinteraksi dengan guru dan murid lain – tidak menghadapi masalah dalam menyebut perkataan seperti gagap atau pelat. • Berupaya menceritakan keperihalan gambar yang ditayangkan. . • Mampu melahirkan pendapat. • Murid dapat menjawab soalan dengan baik. .

• Cemerkap (tidak cermat & kasar)  kerap menjatuhkan barang. • Tidak dapat menentukan arah. .Elemen 3: Kelemahan Yang Ditunjukkan • Enggan melakukan sesuatu dengan sendiri. • Tidak memahami arahan yang panjang. membuang kertas. mengusik kawan… • Kerap bertukar aktiviti. • Melakukan perkara negatif  menconteng buku. • Menolak dengan pelbagai alasan apabila ada aktiviti menulis atau membaca. • Tidak dapat menyatakan konsep turutan. • Tidak dapat menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan.

Ujian Diagnostik .

Definisi 1 alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas atau guru disleksia mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terperinci yang dihadapi oleh seseorang murid. .

• Membolehkan guru merancang. .Tujuan dilaksanakan • Membantu guru mengenal pasti kesulitan yang dihadapi murid. • Membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid menguasai sesuatu kemahiran. • Membantu guru merancang program pengajaran terhadap individu/kumpulan dengan lebih sistematik. • Membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan kesukaran murid. membina program serta bahan bantu mengajar yang sesuai mengikut tahap murid.

siapa yang hendak diuji (subjek sasaran)? • Ujian yang dirancang haruslah tepat/cermat – penilaian adil terhadap murid  borang JPU harus disediakan. .Membina Ujian Diagnostik • Perkara perlu diambil kira sebelum membina UD: . • Kemahiran haruslah diajar sebelum diuji.objektif ujian. .kemahiran yang hendak diuji. Disusun daripada senang ke susah.bagaimana hendak menguji individu/kumpulan? . . • Ujian berbentuk lisan dan bertulis sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi murid dalam pembelajaran.

• 1. Ujian bertulis. • Berhentikan ujian sekiranya gagal menjawab 3 kemahiran secara berturutturut. • Jawapan lisan hendaklah direkodkan.Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir UD • Kenal pasti murid  laksanakan UD. • UD lisan – individu / UD bertulis – dalam kumpulan kecil tidak lebih 4 orang. Keterangan/data yang penting. . • Markah tidak penting. Ujian lisan > 2.

• Hasil analisis UD menjadi asas kepada guru untuk merancang Rancangan Pengajaran Kumpulan (RPK).Analisis UD • Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan dalam borang analisis. .

Ujian Diagnostik Disleksia .

mengeja. .Definisi UDD dilaksanakan untuk mengenal pasti dengan lebih terperinci daerah kelemahan kanak-kanak dalam membaca. menulis dan masalah-masalah berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran.

murid akan belajar dalam kelas sahaja. • BM > kelas khas. • Guru khas disleksia akan membantu guru kelas dari segi melaksanakan kerja bertulis.Model Inklusif • Mengalami masalah disleksia ringan. . Mata pelajaran lain > kelas normal. • Kadangkala.

Model Kelas Khas • Mengalami masalah disleksia yang teruk. . • Menggunakan pelbagai BBM dalam p&p. • Menggunakan strategi khusus. • Huraian Sukatan Pelajaran diubah suai pendekatannya. • Hanya mata pelajaran tertentu diinklusifkan.

Mengguna pensel dan kertas. peperiksaan… • Kebanyakkan dalam bentuk ujian objektif/subjektif. penguasaan dan kemajuan murid dalam pembelajaran. • Sesuai diguna bagi ujian kelas. ujian bulanan.Ujian-Ujian Binaan Guru • Ujian yang disediakan oleh guru untuk menguji kefahaman. • Skema pemarkahan & kerja pemeriksaan dikawal oleh guru. • Soalan digubal berdasarkan isi pelajaran yang telah disampaikan di dalam kelas. .

• Ujian subjektif dicadang menggunakan jenis respons terhad kerana ianya sesuai digunakan untuk mengesan kemajuan pembelajaran murid dalam masa singkat. • Soalan objektif boleh disediakan dalam bentuk: betul/salah. • Ujian objektif dan subjektif sesuai untuk mengukur prestasi dan kemajuan murid. Aneka pilihan.Ujian Lain Yang Sesuai  Ujian Kertas dan Pensel. . Melengkapkan ayat. Padanan.

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful