P. 1
51700206-PKP-3105-BAB-9-UJIAN-UJIAN-2

51700206-PKP-3105-BAB-9-UJIAN-UJIAN-2

|Views: 6|Likes:
Published by Farhanis Omran
PKP 3105
PKP 3105

More info:

Published by: Farhanis Omran on Sep 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

UJIAN-UJIAN

Noordiyanah Shukriah bt Ahmad

BAB 9

Imbas Kembali…
• Snowling, 2000 
Kanak-kanak yang menghadapi masalah tidak boleh membaca yang tidak dapat diterangkan oleh faktor-faktor kecerdasan intelek yang rendah, ketidakupayaan deria, masalah emosi, kekurangan peluang pendidikan ataupun kekurangan dalam latar belakang sosio ekonomi. Murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid-murid biasa tetapi menghadapi kesukaran yang tinggi dalam menguasai kemahiran mengeja, membaca dan menulis (Haniz, 2003)

• KPM

UJIAN PENGESANAN

Definisi
• Kamus Dewan Edisi Keempat  pemeriksaan untuk mengetahui baik buruknya (keaslian dan sebagainya).  penilaian adalah perihal atau perbuatan menilai atau pentaksiran. • Ujian pengesanan disleksia kaedah untuk mengenal pasti murid-murid yang menghadapi simptom disleksia bagi tujuan penempatan atau intervensi.

Ujian Mengesan Disleksia .Ujian Pengesanan/Pengenalpastian/Saringan .Ujian Cognitive System (CoPS).Untuk mengetahui Didapati bermasalah dalam pembelajaran Ujian penilaian disleksia dijalankan tahap disleksia. Mengambil masa 1-4 jam .Laporan Psikologi Pembelajaran. Ujian yang dijalankan: .Mencari daerah kelemahan/kekuatan kanak-kanak. . .Aston Index Assessment. . .

Mengandungi 17 subujian.kemahiran & keupayaan yang perlu diberi perhatian. . .mengesan potensi kanak-kanak. Membantu guru mengenal pasti tahap kesediaan kanak-kanak untuk belajar. .1-->Aston Index Assessment Mencari & mendiagnostik tahap kesukaran bahasa *(5-6 tahun).

2-->Ujian Mengesan Disleksia Ujian AwalMengesan Disleksia • Kanak-kanak berumur 4-6 tahun. Direka untuk memilih murid yang mempunyai risiko kegagalan membaca pada peringkat awal dan • Intervensi yang perlu dilaksanakan. . Menyediakan maklumat kekuatan dan kelemahan murid. Ujian Mengesan Disleksia • • • • • Murid berumur 6-16 tahun. Merancang RPI. Membentuk prosedur pengenalpastian.

(mengesan keperluan pembelajaran murid) • Boleh diguna untuk menentukan RPI murid. • Boleh digunakan sebagai ujian awal kemasukan sekolah. • Menekankan aspek pengukuhan. • Bertujuan mengenal pasti keupayaan kognitif kanak-kanak. • Menyeronokkan. • Untuk mengenal pasti kanak-kanak disleksia dan kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran. .3-->Ujian Cognitive System (CoPS) • Menggunakan komputer. • Boleh dilaksanakan oleh guru / pembantu bukan guru.

• Selepas ujian dijalankan. memastikan kanak-kanak tidak berada bawah atau atas tahap sepatutnya. • Memberi peluang kepada murid untuk melihat kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. .4-->Laporan Psikologi Pembelajaran • Amat berkesan untuk mengesan tahap IQ (Intelligence Quotient) murid. satu laporan dibuat  menentukan aspek yang perlu diberi perhatian dan bantuan yang sewajarnya.

UJIAN PENGAMATAN .

Ujian Diagnostik Pengamatan Mengapa ujian ini penting??? kemahiran asas awal pembelajaran kanak-kanak – PENTING!!! Faktor KESUKARAN murid dalam penerimaan pengajaran bacaan. .

1 kemahiran yang boleh dikembangkan dan dipelajari. tetapi boleh diajar kepada kanak-kanak lemah. Berkait rapat dengan darjah kecedasan kanak-kanak. • Berkait rapat dengan pemikiran kita.Apa Itu Pengamatan? 1 proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. • Dapat membantu mereka dalam pembelajaran .

Objektif Ujian Pengamatan Mengecam orientasi kedudukan. . Mencari jalan penyelesaian masalah. persamaan/perbezaan. jarak /hubungan antara sesuatu objek. Guru dapat mengesan masalah yang dihadapi murid Mengingat kembali. melengkapkan. menyalin. Memahami dan mengingat. Menyelaras pergerakan motor mata-tangan. Menentukan sesuatu saiz.

Mencari jalan keluar. Pertalian jarak. Menyalin. Rajah latar belakang/benda tersembunyi. Koordinasi motor mata-tangan. . Diskriminasi kedudukan. Turutan.Komponen Ujian Pengamatan • • • • • • • • • • Diskriminasi yang sama. Diskriminasi yang ganjil dan tak sama. Diskriminasi saiz.

Panduan Melaksanakan Ujian Pengamatan • Untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep. • Boleh dijalankan secara individu atau berkumpulan. • Pastikan murid menunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel. • Dalam ujian ini murid diberi pelbagai latihan pengamatan. • Murid bersedia dengan alat tulis sebelum ujian bermula. . • Arahan yang diberi haruslah terang dan jelas.

SENARAI SEMAK DISLEKSIA .

Mengeja.Menulis.Terdiri daripada tahap penguasaan kemahiran: . .Membaca. . .

.Tidak Boleh atau Keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata. . . .Kemahiran Mengeja • Senarai semak KMa yang boleh diuji: .Kesilapan Meletakkan Suku Kata dalam Perkataan.Mengeja Perkataan Mudah.Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki. .Menyusun abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana Sepatutnya.

.Membaca ayat panjang. dan Diagraf/Konsonan Berganding. .Kemahiran Membaca • Senarai semak Kmem: .Masalah Membaca Teks Panjang. Diftong. .Membaca Perkataan yang Mengandungi Vokal Berganding.

Menulis Perkataan atau Ayat di atas Garisan.Menyalin Semula Maklumat yang ditulis pada Papan Tulis.Menyalin Semula Maklumat yang disebut oleh Guru. .Kemahiran Menulis • Senarai semak KMu: . . .

INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA (ISD) .

Apakah Itu ISD? Ujian saringan bagi mengenal pasti kebarangkalian seseorang murid mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia. .

Tujuan ISD Diperkenalkan JPK. KPM merancang untuk memberikan perkhidmatan kepada murid-murid yang mengalami masalah disleksia. .

hanya dapat dikesan apabila murid memasuki alam persekolahan.dikenal pasti dengan bantuan khidmat kepakaran psikologi (pengamal perubatan/psikologi pendidikan).dengan menggunakan instrumen dari negara Barat. JPK membina ISD. . . -> sebab itu. • 2penyaringan = sukar. . = tertakluk dengan peraturan hak cipta.• 1 mengenal pasti murid/kumpulan murid yang mempunyai peratus kebarangkalian disleksia yang tinggi. .

kecerdasan mental normal. . .Kandungan ISD • Dibina berasaskan teori murid yang menghadapi disleksia mempunyai ciri-ciri: .prestasi akademik rendah.sukar dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis. .mempunyai ciri-ciri disleksia yang diterima umum. .ketinggalan 2 tahun ke belakang raka sebaya dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis. .

Elemen 2 • Mengukur persepsi terhadap kebolehan atau kecerdasan kognitif murid. .Tiga Elemen Dalam ISD Elemen 1 • Mengukur persepsi terhadap kemahiran membaca. mengeja dan menulis. Elemen 3 • Mengenal pasti ciri-ciri spesifik disleksia yang terdapat pada seseorang murid.

Disleksia Perumusan Guru penyelaras/GD merumuskan penskoran tersebut. proses penempatan M dalam program disleksia diteruskan.Pengoperasian ISD Pencalonan GK/GLain/IB GBM boleh mengoperasi ISD. . Pengesahan Pengamal Perubatan ISD perlu disahkan. GP akan mengenal pasti murid berkeMUNGKINan/x. Jika SAH. Beri skor – beri > guru penyelaras/G. Pelaporan GP melapor laporan rumusan ISD kepada GB/pihak pentadbir sekolah. GB akan beri laporan/keputusan/borang pengesahan pengamal perubatan serta keputusan kepada IB.

.Bahagian B.Bagaimana Mentadbir ISD ? (Kaedah) • ISD terdiri daripada 2 bahagian: .Bahagian A. .

Bahagian A • Mengandungi item biodata murid. • Diisi oleh GBM/G penilai (jika tiada GBM). .

Maklumat yang perlu diisi: Nama Murid Nama Sekolah Lokasi Sekolah Jantina Pencapaian Akademik Negeri Status Murid Kedatangan Sekolah Daerah T.T GBM/GP Tahun Persekolahan Keturunan Nama GBM/GP Tarikh .

Membaca dan Menulis.Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan. . . .Elemen 2 : Kekuatan Murid. .Elemen 1 : Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja.Bahagian B • Terdiri daripada 3 elemen.

saubn.Elemen 1: Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja. Mengeja Perkataan Mudah. (sabun  basun. • • Kemahiran Mengeja: Murid harus dapat mengeja perkataan mudah (perkataan asas). Membaca dan Menulis 1. sabnu…) Kesilapan Meletakkan suku kata dalam Perkataan. (baju  bata) Menyusun Abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana yang Sepatutnya. (dapat  padat) • • • . Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki. (tisu  suti) Tidak Boleh atau keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata.

2. . Menambah perkataan. Menggugurkan perkataan. a) • • • • Tidak menghiraukan tanda baca. b) Tidak membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding. Kemahiran Membaca.Tahap kebolehan membaca agak rendah berbanding rakan sebaya yang lain. dan diagraf/konsonan berganding. . . Meninggalkan ayat-ayat tertentu. diftong. Menyebut perkataan lain.Masalah murid membaca teks panjang.

3. Tulisan sukar dibaca bentuk tidak jelas. sama > masa. kedudukan tidak teratur. b) Hasil kerja tidak lengkap tidak berupaya menyalin semula maklumat yang diterima. a) Hasil kerja tidak kemas Saiz tidak seragam. masalah jarak tulisan. Kemahiran Menulis. u > n. mencampuraduk huruf besar/kecil. menulis tidak mengikut garisan. duku > kudu… . Kebolehan menulis yang tidak setanding dengan rakan sebaya. c) d) e) Menulis terbalik  b > d .

Elemen 2: Kekuatan Murid • Murid berupaya berinteraksi dengan guru dan murid lain – tidak menghadapi masalah dalam menyebut perkataan seperti gagap atau pelat. . • Berkomunikasi secara lisan setanding dengan rakan. • Berupaya menceritakan keperihalan gambar yang ditayangkan. .suka mencuba. • Mampu melahirkan pendapat.sering bertanya.menunjukkan sikap ingin tahu dan mencuba. • Murid berpotensi dalam bidang tertentu. • Pemerhatian guru: . • Murid dapat menjawab soalan dengan baik. .

Elemen 3: Kelemahan Yang Ditunjukkan • Enggan melakukan sesuatu dengan sendiri. • Melakukan perkara negatif  menconteng buku. • Tidak dapat menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan. • Tidak dapat menentukan arah. mengusik kawan… • Kerap bertukar aktiviti. . membuang kertas. • Tidak dapat menyatakan konsep turutan. • Tidak memahami arahan yang panjang. • Cemerkap (tidak cermat & kasar)  kerap menjatuhkan barang. • Menolak dengan pelbagai alasan apabila ada aktiviti menulis atau membaca.

Ujian Diagnostik .

.Definisi 1 alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas atau guru disleksia mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terperinci yang dihadapi oleh seseorang murid.

membina program serta bahan bantu mengajar yang sesuai mengikut tahap murid. • Membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid menguasai sesuatu kemahiran. • Membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan kesukaran murid. . • Membantu guru merancang program pengajaran terhadap individu/kumpulan dengan lebih sistematik.Tujuan dilaksanakan • Membantu guru mengenal pasti kesulitan yang dihadapi murid. • Membolehkan guru merancang.

• Ujian berbentuk lisan dan bertulis sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi murid dalam pembelajaran.objektif ujian.bagaimana hendak menguji individu/kumpulan? . . • Kemahiran haruslah diajar sebelum diuji.siapa yang hendak diuji (subjek sasaran)? • Ujian yang dirancang haruslah tepat/cermat – penilaian adil terhadap murid  borang JPU harus disediakan. Disusun daripada senang ke susah.Membina Ujian Diagnostik • Perkara perlu diambil kira sebelum membina UD: . .kemahiran yang hendak diuji. .

Keterangan/data yang penting. Ujian lisan > 2. • UD lisan – individu / UD bertulis – dalam kumpulan kecil tidak lebih 4 orang. • Jawapan lisan hendaklah direkodkan. • Markah tidak penting. . Ujian bertulis. • 1.Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir UD • Kenal pasti murid  laksanakan UD. • Berhentikan ujian sekiranya gagal menjawab 3 kemahiran secara berturutturut.

Analisis UD • Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan dalam borang analisis. . • Hasil analisis UD menjadi asas kepada guru untuk merancang Rancangan Pengajaran Kumpulan (RPK).

Ujian Diagnostik Disleksia .

menulis dan masalah-masalah berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran. mengeja.Definisi UDD dilaksanakan untuk mengenal pasti dengan lebih terperinci daerah kelemahan kanak-kanak dalam membaca. .

murid akan belajar dalam kelas sahaja. Mata pelajaran lain > kelas normal. • Kadangkala.Model Inklusif • Mengalami masalah disleksia ringan. • BM > kelas khas. . • Guru khas disleksia akan membantu guru kelas dari segi melaksanakan kerja bertulis.

• Hanya mata pelajaran tertentu diinklusifkan. • Menggunakan strategi khusus. • Huraian Sukatan Pelajaran diubah suai pendekatannya.Model Kelas Khas • Mengalami masalah disleksia yang teruk. • Menggunakan pelbagai BBM dalam p&p. .

Mengguna pensel dan kertas. . penguasaan dan kemajuan murid dalam pembelajaran. peperiksaan… • Kebanyakkan dalam bentuk ujian objektif/subjektif. • Skema pemarkahan & kerja pemeriksaan dikawal oleh guru. • Soalan digubal berdasarkan isi pelajaran yang telah disampaikan di dalam kelas. ujian bulanan. • Sesuai diguna bagi ujian kelas.Ujian-Ujian Binaan Guru • Ujian yang disediakan oleh guru untuk menguji kefahaman.

• Soalan objektif boleh disediakan dalam bentuk: betul/salah.Ujian Lain Yang Sesuai  Ujian Kertas dan Pensel. • Ujian subjektif dicadang menggunakan jenis respons terhad kerana ianya sesuai digunakan untuk mengesan kemajuan pembelajaran murid dalam masa singkat. • Ujian objektif dan subjektif sesuai untuk mengukur prestasi dan kemajuan murid. Aneka pilihan. . Melengkapkan ayat. Padanan.

Terima Kasih .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->