LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

60%
PEPERIKSAAN PUSAT

40%

PENTAKSIRAN

Dilaksanakan oleh LP

BM BI Matematik Sains BC/BT

PUSAT MP Teras & Elektif

PENTAKSIRAN SEKOLAH MP Teras & Elektif

Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah

PAJSK

UJIAN APTITUD

UJIAN PSIKOMETRIK

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan daripada LP

Pentaksiran Pusat Ujian Bertulis (MP Teras) Kerja Kursus Projek Lisan (Teras & Elektif)
Ujian Aptitud

Pentaksiran Sekolah Ujian Bertulis (MP Teras & Elektif PAJSK

Inventori Personaliti

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen & garis panduan dari LP

Dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah

(Dipetik daripada Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Lembaga Peperiksaan . afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Kementerian Pelajaran Malaysia. 2011) .PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek).

Sukan Dan Kokurikulum (PAJSK) 4 Pentaksiran Psikometrik (PPsi) .KOMPONEN PBS 1 Pentaksiran Sekolah (PS) 2 Pentaksiran Pusat (PP) 3 Pentaksiran Aktiviti. Jasmani.

0 PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT PP 3.PENTAKSIRAN PUSAT 1.0 PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSAT 4.0 DEFINISI PENTAKSIRAN PUSAT 2.0 PEMBERATAN PENTAKSIRAN PUSAT DALAM PBS .

instrumen pentaksiran.1. tugasan.0 DEFINISI PENTAKSIRAN PUSAT Pentaksiran pusat merupakan satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah dengan peraturan pentaksiran. . garis panduan. peraturan penskoran dikeluarkan oleh LP.

direkod dan dilapor diperingkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran. (Dipetik daripada Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Lembaga Peperiksaan .Pentaksiran yang ditadbir. Kementerian Pelajaran Malaysia. 2011) .

TUJUAN PP TUJUAN  Check and balance pentaksiran sekolah (PS)  PS tidak mampu mentaksir pelajar dalam jangka masa pendek bagi mengesan proses dan produk pengajaran dan pembelajaran  Pentaksiran Pusat dan Pentaksiran Sekolah saling melengkapi .

1 Pelaporan (berasaskan skor yang diperoleh) Format & tugasan disediakan oleh LP 2 Tugasan berbeza setiap tahun Pemantauan dan penyelarasan bagi penjaminan kualiti & standard 7 PRINSIP PP 6 5 Ditaksir oleh guru mata pelajaran 3 Dilaksana di sekolah Skor berdasarkan rubrik yang disediakan oleh LP 4 Tempoh pelaksanaan ditentukan oleh LP .

Bil 1 Perkara Jenis Instrumen • • • • • • • • • • Maklumat Tugasan bertulis Kerja amali Penghasilan produk Projek Kerja kursus Pemerhatian Persembahan Kajian lapangan Karya penulisan Kajian kes Catatan Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa .

TUGASAN PP CONTOH TUGASAN o o o o o o o o o o o Kerja kursus Persembahan Profil Karya penulisan Kajian kes Kajian lapangan Pameran tahunan Ekspo Folio Jurnal Inovasi / reka cipta bahan buangan .

Skop tugasan Merujuk kepada dokumen kurikulum dan Spesifikasi Ujian. Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa 3. Bentuk/Kaed ah/ Jenis Tugasan • Tugasan bagi setiap mata • Berdasarkan kepada pelajaran kesesuaian disiplin mata • Tugasan berdasarkan pelajaran dan keperluan gabungan antara beberapa semasa mata pelajaran • Pelaksanaan secara individu atau berkumpulan .Bil Perkara Maklumat Catatan 2.

Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.analitik atau holistik • Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa. 4 Bilangan Tugasan 5 Kaedah Penskoran Rubrik • Rubrik . 6 Pelaporan • Gred • Pernyataan Deskriptif .Bi l Perkara Maklumat Satu tugasan untuk setiap mata pelajaran Catatan Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.

2.2-Tugasan di sediakan oleh LP Tugasan disediakan oleh LP akan dimuatnaik dalam tempoh tertentu sebelum pelaksanaannya.1. .

2 Tugasan Berbeza Setiap Tahun Tugasan bagi setiap mata pelajaran berbeza mengikut kohort. KOHORT 1 2012-2014 2013-2015 2014-2016 TINGKATAN 2 SEJARAH SEJARAH SEJARAH 3 JENIS TUGASAN Projek Folio Kajian kes .2.

3 Dilaksanakan Di Sekolah • • Tugasan mesti dilaksanakan sepenuhnya di bawah seliaan guru mata pelajaran Jadual pelaksanaan yang seragam akan dikeluarkan oleh LP .2.

2.4 Tempoh Pelaksanaan Ditentukan Oleh LP •Tempoh untuk melaksanakan setiap tugasan ialah empat minggu sama ada di Tingkatan 1 atau Tingkatan 2 •Tugasan mini selama seminggu di Tingkatan 3 .

5 Ditaksir oleh Guru Mata Pelajaran Semua tugasan akan ditaksir oleh guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan pada waktu yang ditetapkan dalam jadual pelaksanaan.2. .

2.6 Skor Berdasarkan Rubrik Yang Disediakan oleh LP Guru menilai proses dan produk tugasan berdasarkan rubrik penskoran. .

Mengenal pasti keberkesanan instrumen pentaksiran untuk penambahbaikan. Penyelarasan . Pemantauan .Keseragaman pemberian skor berdasarkan rubrik iii. .2. Pementoran .7 Pemantauan Dan Penyelarasan bagi Penjaminan Kualiti Dan Standard i. Pengesanan .Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur ii.Membantu memudahcara dan membimbing pelaksanaan pentaksiran iv.

8 Pelaporan (Berasaskan Skor Yang Diperoleh) Pelaporan boleh dalam bentuk gred atau pernyataan deskriptif.2. .

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSAT PP PERANAN PP JADUAL KOHORT 2012-2014 PELAKSANAAN PP PP DI SEKOLAH RENDAH PP DI SEKOLAH MENENGAH RENDAH .

kaedah penskoran. • Jadual pelaksanaan disediakan secara kohort (cohort by cohort). . tugasan.1 PERANAN LP • Menyediakan instrumen pentaksiran. dan jadual pelaksanaan.3. • Menyediakan sistem pungutan skor atas talian.

Minggu ketiga dan keempat untuk urusan pentadbiran.CADANGAN JADUAL PENTAKSIRAN PUSAT UNTUK KOHORT 2012-2014 TINGKATAN 1 2012 TINGKATAN 2 2013 TINGKATAN 3 (Mini Tugasan bagi setiap mata pelajaran) 2014 MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT MATA AP M JU JU OG SE O MA AP M JU JU OG SE O M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M PELAJARAN RIL EI N LAI OS PT KT C RIL EI N LAI OS PT KT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Sejarah Geografi Pendidikan Moral Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Islam Sains Matematik Pendidikan PJ/ Kesihatan Pendidikan Seni Visual Muzik KHB Bagi tugasan Pentaksiran Pusat untuk Tingkatan 3 hanya memakan masa 1 minggu sahaja bagi setiap mata pelajaran. iaitu minggu perta atau kedua sahaja. (PENTAKSIRAN TUGASAN MINI BELUM MUKTAMAD) .

Pentaksiran bagi semua mata pelajaran dijalankan pada tahun dan bulan yang berbeza mengikut jadual yang disediakan oleh LP. .

Tahap 1 . dan 6 PP bagi beberapa mata pelajaran * .tahun 1. 2. 5. dan 3 Tiada PP Tahap 2 – Tahun 4.

PP diadakan bagi semua mata pelajaran SEKALI untuk tiga tahun akademik PP ditadbir di Tingkatan tertentu mengikut jadual dan instrumen pentaksiran yang disediakan oleh LP .

3 PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS .4.2 PMR 100% PBS MULAI 2014 4.0 PEMBERATAN PP DALAM PBS 4.1 UPSR 60:40 MULAI 2016 4.

PEMBERATAN PP DALAM PBS UPSR 60:40 MULAI 2016 PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS PMR 100% PBS MULAI 2014 .

60% PEPERIKSAAN PUSAT 40% PENTAKSIRAN Dilaksanakan oleh LP BM BI Matematik Sains BC/BT PUSAT MP Teras & Elektif PENTAKSIRAN SEKOLAH MP Teras & Elektif Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah PAJSK UJIAN APTITUD UJIAN PSIKOMETRIK Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan daripada LP .

.

3 PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS Komponen PS Jadual Pelaksanaan Sepanjang tahun persekolahan Instrumen Instrumen pentaksiran disediakan oleh guru mata pelajaran berdasarkan DSP yang dikeluarkan oleh LP Instrumen pentaksiran disediakan oleh LP Pentadbiran • JK PBS Sekolah • Guru mata pelajaran Penskoran • Guru mata pelajaran mentaksir berdasarkan DSP Pelaporan Laporan Deskriptif janaan sistem SPPBS PP Jadual dikeluarkan oleh LP • JK PBS Sekolah • Guru mata pelajaran • JK PBS Sekolah • Guru Guru mata pelajaran mentaksir berdasarkan rubrik Guru berdasarkan kriteria yang disediakan LP Laporan Deskriptif janaan sistem SPPBS Laporan Deskriptif janaan sistem PAJSK Laporan Deskriptif janaan sistem yang dibangunkan LP PAJSK Sepanjang tahun persekolahan Instrumen pentaksiran (senarai semak) disediakan oleh LP Instrumen pentaksiran disediakan oleh LP PPsi Mengikut keperluan • JK PBS Sekolah • Guru kelas • Kaunselor .4.

2 5.11 SEKOLAH RENDAH 5.6 CONTOH TRANSKRIP PSMR 5.1 5.1 JJHJJ BAHAGIAN BELAKANG 5.9 PENGIRAAN PRESTASI KESELURUHAN 5.5 CONTOH TRANSKRIP PRESTASI MURID (TPM) 5.4 .0 PELAPORAN PENTAKSIRAN PUSAT SEKOLAH MENENGAH RENDAH PELAPORAN PSMR KAEDAH PELAPORAN CONTOH TRANSKRIP PRESTASI MURID (TPM) BAHAGIAN HADAPAN 5.10 MATRIK PENCAPAIAN KESELURUHAN 5.8 PENGIRAAN KOD (PP) 5.7 PENGIRAAN BAND TERKUMPUL 5.5.3 5.

1 PELAPORAN PENTAKSIRAN PUSAT SEKOLAH MENENGAH Pelaporan PSMR (Pelaporan Standard Sekolah Menengah) menerangkan prestasi murid bagi Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang terdiri daripada Pentaksiran Sekolah. Tingkatan 2 dan Tingkatan 3 . PSMR dikeluarkan setiap tahun bagi setiap murid pada akhir Tingkatan 1. Pelaporan PSMR melaporkan prestasi untuk setiap mata pelajaran dan PAJSK.5. Pentaksiran Pusat dan PAJSK.

2 PELAPORAN PSMR Pelaporan mengikut tingkatan pada setiap tahun Pelaporan kumulatif di akhir tingkatan tiga Justifikasi: Dapat melihat perkembangan murid pada setiap tahun Dapat melaporkan pencapaian keseluruhan murid pada akhir tingkatan 3 .5.

Pelaporan Ppsi tertakluk kepada hak peribadi. . 2.5.3 KAEDAH PELAPORAN PS. Pelaporan digunakan oleh pihak berkepentingan (stake holder) untuk keperluan yang berbeza. PP dan PAJSK dilapor dalam satu transkrip dan Ppsi dilapor dalam transkrip berasingan 1.

Empat mata pelajaran teras Digabung dengan peperiksaan pusat Dalam gred dan pelaporan deskriptif Nisbah 60:40 dinyatakan jelas .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful