LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

60%
PEPERIKSAAN PUSAT

40%

PENTAKSIRAN

Dilaksanakan oleh LP

BM BI Matematik Sains BC/BT

PUSAT MP Teras & Elektif

PENTAKSIRAN SEKOLAH MP Teras & Elektif

Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah

PAJSK

UJIAN APTITUD

UJIAN PSIKOMETRIK

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan daripada LP

Pentaksiran Pusat Ujian Bertulis (MP Teras) Kerja Kursus Projek Lisan (Teras & Elektif)
Ujian Aptitud

Pentaksiran Sekolah Ujian Bertulis (MP Teras & Elektif PAJSK

Inventori Personaliti

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen & garis panduan dari LP

Dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia. Lembaga Peperiksaan .PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek). afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). (Dipetik daripada Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). 2011) .

KOMPONEN PBS 1 Pentaksiran Sekolah (PS) 2 Pentaksiran Pusat (PP) 3 Pentaksiran Aktiviti. Jasmani. Sukan Dan Kokurikulum (PAJSK) 4 Pentaksiran Psikometrik (PPsi) .

PENTAKSIRAN PUSAT 1.0 PEMBERATAN PENTAKSIRAN PUSAT DALAM PBS .0 DEFINISI PENTAKSIRAN PUSAT 2.0 PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT PP 3.0 PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSAT 4.

0 DEFINISI PENTAKSIRAN PUSAT Pentaksiran pusat merupakan satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah dengan peraturan pentaksiran. garis panduan.1. peraturan penskoran dikeluarkan oleh LP. . instrumen pentaksiran. tugasan.

Lembaga Peperiksaan . (Dipetik daripada Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). direkod dan dilapor diperingkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran. 2011) .Pentaksiran yang ditadbir. Kementerian Pelajaran Malaysia.

TUJUAN PP TUJUAN  Check and balance pentaksiran sekolah (PS)  PS tidak mampu mentaksir pelajar dalam jangka masa pendek bagi mengesan proses dan produk pengajaran dan pembelajaran  Pentaksiran Pusat dan Pentaksiran Sekolah saling melengkapi .

1 Pelaporan (berasaskan skor yang diperoleh) Format & tugasan disediakan oleh LP 2 Tugasan berbeza setiap tahun Pemantauan dan penyelarasan bagi penjaminan kualiti & standard 7 PRINSIP PP 6 5 Ditaksir oleh guru mata pelajaran 3 Dilaksana di sekolah Skor berdasarkan rubrik yang disediakan oleh LP 4 Tempoh pelaksanaan ditentukan oleh LP .

Bil 1 Perkara Jenis Instrumen • • • • • • • • • • Maklumat Tugasan bertulis Kerja amali Penghasilan produk Projek Kerja kursus Pemerhatian Persembahan Kajian lapangan Karya penulisan Kajian kes Catatan Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa .

TUGASAN PP CONTOH TUGASAN o o o o o o o o o o o Kerja kursus Persembahan Profil Karya penulisan Kajian kes Kajian lapangan Pameran tahunan Ekspo Folio Jurnal Inovasi / reka cipta bahan buangan .

Skop tugasan Merujuk kepada dokumen kurikulum dan Spesifikasi Ujian.Bil Perkara Maklumat Catatan 2. Bentuk/Kaed ah/ Jenis Tugasan • Tugasan bagi setiap mata • Berdasarkan kepada pelajaran kesesuaian disiplin mata • Tugasan berdasarkan pelajaran dan keperluan gabungan antara beberapa semasa mata pelajaran • Pelaksanaan secara individu atau berkumpulan . Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa 3.

6 Pelaporan • Gred • Pernyataan Deskriptif . Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa. 4 Bilangan Tugasan 5 Kaedah Penskoran Rubrik • Rubrik .Bi l Perkara Maklumat Satu tugasan untuk setiap mata pelajaran Catatan Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.analitik atau holistik • Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.

.1.2-Tugasan di sediakan oleh LP Tugasan disediakan oleh LP akan dimuatnaik dalam tempoh tertentu sebelum pelaksanaannya.2.

2.2 Tugasan Berbeza Setiap Tahun Tugasan bagi setiap mata pelajaran berbeza mengikut kohort. KOHORT 1 2012-2014 2013-2015 2014-2016 TINGKATAN 2 SEJARAH SEJARAH SEJARAH 3 JENIS TUGASAN Projek Folio Kajian kes .

3 Dilaksanakan Di Sekolah • • Tugasan mesti dilaksanakan sepenuhnya di bawah seliaan guru mata pelajaran Jadual pelaksanaan yang seragam akan dikeluarkan oleh LP .2.

2.4 Tempoh Pelaksanaan Ditentukan Oleh LP •Tempoh untuk melaksanakan setiap tugasan ialah empat minggu sama ada di Tingkatan 1 atau Tingkatan 2 •Tugasan mini selama seminggu di Tingkatan 3 .

.5 Ditaksir oleh Guru Mata Pelajaran Semua tugasan akan ditaksir oleh guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan pada waktu yang ditetapkan dalam jadual pelaksanaan.2.

2. .6 Skor Berdasarkan Rubrik Yang Disediakan oleh LP Guru menilai proses dan produk tugasan berdasarkan rubrik penskoran.

Keseragaman pemberian skor berdasarkan rubrik iii. .Mengenal pasti keberkesanan instrumen pentaksiran untuk penambahbaikan.Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur ii.Membantu memudahcara dan membimbing pelaksanaan pentaksiran iv. Pengesanan .2. Penyelarasan . Pementoran .7 Pemantauan Dan Penyelarasan bagi Penjaminan Kualiti Dan Standard i. Pemantauan .

8 Pelaporan (Berasaskan Skor Yang Diperoleh) Pelaporan boleh dalam bentuk gred atau pernyataan deskriptif. .2.

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSAT PP PERANAN PP JADUAL KOHORT 2012-2014 PELAKSANAAN PP PP DI SEKOLAH RENDAH PP DI SEKOLAH MENENGAH RENDAH .

• Menyediakan sistem pungutan skor atas talian.1 PERANAN LP • Menyediakan instrumen pentaksiran.3. . kaedah penskoran. dan jadual pelaksanaan. tugasan. • Jadual pelaksanaan disediakan secara kohort (cohort by cohort).

(PENTAKSIRAN TUGASAN MINI BELUM MUKTAMAD) .CADANGAN JADUAL PENTAKSIRAN PUSAT UNTUK KOHORT 2012-2014 TINGKATAN 1 2012 TINGKATAN 2 2013 TINGKATAN 3 (Mini Tugasan bagi setiap mata pelajaran) 2014 MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT MATA AP M JU JU OG SE O MA AP M JU JU OG SE O M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M PELAJARAN RIL EI N LAI OS PT KT C RIL EI N LAI OS PT KT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Sejarah Geografi Pendidikan Moral Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Islam Sains Matematik Pendidikan PJ/ Kesihatan Pendidikan Seni Visual Muzik KHB Bagi tugasan Pentaksiran Pusat untuk Tingkatan 3 hanya memakan masa 1 minggu sahaja bagi setiap mata pelajaran. iaitu minggu perta atau kedua sahaja. Minggu ketiga dan keempat untuk urusan pentadbiran.

Pentaksiran bagi semua mata pelajaran dijalankan pada tahun dan bulan yang berbeza mengikut jadual yang disediakan oleh LP. .

Tahap 1 . dan 3 Tiada PP Tahap 2 – Tahun 4. 2.tahun 1. 5. dan 6 PP bagi beberapa mata pelajaran * .

PP diadakan bagi semua mata pelajaran SEKALI untuk tiga tahun akademik PP ditadbir di Tingkatan tertentu mengikut jadual dan instrumen pentaksiran yang disediakan oleh LP .

2 PMR 100% PBS MULAI 2014 4.3 PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS .0 PEMBERATAN PP DALAM PBS 4.1 UPSR 60:40 MULAI 2016 4.4.

PEMBERATAN PP DALAM PBS UPSR 60:40 MULAI 2016 PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS PMR 100% PBS MULAI 2014 .

60% PEPERIKSAAN PUSAT 40% PENTAKSIRAN Dilaksanakan oleh LP BM BI Matematik Sains BC/BT PUSAT MP Teras & Elektif PENTAKSIRAN SEKOLAH MP Teras & Elektif Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah PAJSK UJIAN APTITUD UJIAN PSIKOMETRIK Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan daripada LP .

.

3 PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS Komponen PS Jadual Pelaksanaan Sepanjang tahun persekolahan Instrumen Instrumen pentaksiran disediakan oleh guru mata pelajaran berdasarkan DSP yang dikeluarkan oleh LP Instrumen pentaksiran disediakan oleh LP Pentadbiran • JK PBS Sekolah • Guru mata pelajaran Penskoran • Guru mata pelajaran mentaksir berdasarkan DSP Pelaporan Laporan Deskriptif janaan sistem SPPBS PP Jadual dikeluarkan oleh LP • JK PBS Sekolah • Guru mata pelajaran • JK PBS Sekolah • Guru Guru mata pelajaran mentaksir berdasarkan rubrik Guru berdasarkan kriteria yang disediakan LP Laporan Deskriptif janaan sistem SPPBS Laporan Deskriptif janaan sistem PAJSK Laporan Deskriptif janaan sistem yang dibangunkan LP PAJSK Sepanjang tahun persekolahan Instrumen pentaksiran (senarai semak) disediakan oleh LP Instrumen pentaksiran disediakan oleh LP PPsi Mengikut keperluan • JK PBS Sekolah • Guru kelas • Kaunselor .4.

1 JJHJJ BAHAGIAN BELAKANG 5.11 SEKOLAH RENDAH 5.4 .5.8 PENGIRAAN KOD (PP) 5.1 5.6 CONTOH TRANSKRIP PSMR 5.10 MATRIK PENCAPAIAN KESELURUHAN 5.7 PENGIRAAN BAND TERKUMPUL 5.3 5.2 5.9 PENGIRAAN PRESTASI KESELURUHAN 5.0 PELAPORAN PENTAKSIRAN PUSAT SEKOLAH MENENGAH RENDAH PELAPORAN PSMR KAEDAH PELAPORAN CONTOH TRANSKRIP PRESTASI MURID (TPM) BAHAGIAN HADAPAN 5.5 CONTOH TRANSKRIP PRESTASI MURID (TPM) 5.

Pelaporan PSMR melaporkan prestasi untuk setiap mata pelajaran dan PAJSK.1 PELAPORAN PENTAKSIRAN PUSAT SEKOLAH MENENGAH Pelaporan PSMR (Pelaporan Standard Sekolah Menengah) menerangkan prestasi murid bagi Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang terdiri daripada Pentaksiran Sekolah. PSMR dikeluarkan setiap tahun bagi setiap murid pada akhir Tingkatan 1.5. Tingkatan 2 dan Tingkatan 3 . Pentaksiran Pusat dan PAJSK.

2 PELAPORAN PSMR Pelaporan mengikut tingkatan pada setiap tahun Pelaporan kumulatif di akhir tingkatan tiga Justifikasi: Dapat melihat perkembangan murid pada setiap tahun Dapat melaporkan pencapaian keseluruhan murid pada akhir tingkatan 3 .5.

PP dan PAJSK dilapor dalam satu transkrip dan Ppsi dilapor dalam transkrip berasingan 1.5. Pelaporan Ppsi tertakluk kepada hak peribadi. 2. . Pelaporan digunakan oleh pihak berkepentingan (stake holder) untuk keperluan yang berbeza.3 KAEDAH PELAPORAN PS.

Empat mata pelajaran teras Digabung dengan peperiksaan pusat Dalam gred dan pelaporan deskriptif Nisbah 60:40 dinyatakan jelas .