AYAT TENTANG TANGGUNG JAWAB PRIBADI

 Surat ke 26: AL-ANKABUUT Ayat 4 : Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka mendahului ( luput dari Azab ) kami? Amat buruklah apa yang mereka putuskan itu.  Surat ke 34: SA’BA Ayat 25: Katakanlah: kamu tidak akan ditanya tentang apa yang kami perbuat dan kami ( juga ) tidak ditanya tentang apa-apa yang kamu perbuat.  Surat ke 39: AZ-ZUMAR Ayat 7: Jika kamu ingkar sesungguhnya Allah Maha Kaya ( tidak memerlukan kamu ) tidak meridhoi kekufuran bagi hamba-hambanya. Dan jika kamu bersyukur , niscaya Dia meridhoi kamu. Dan tiadalah orang-orang berdosa memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah tempat kembalimu lalu Dia beritakan kepadamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersembunyi didalam dada.  Surat ke 5: AL-MAIDAH Ayat 105: Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu. Orang-orang yang sesat tidak akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah tempat kembali kamu semuanya, maka Dia akan terangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.  Surat ke 27: AN-NAML Ayat 74: Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang terkandung dalam dada mereka dan apa-apa yang mereka nyatakan. Ayat 75: Dan tiada yang tersembunyi dilangit dan dibumi melainkan didalam kitab yang terang.  Surat ke 17 : AL-ISRAA’ Ayat 15: Barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu bagi dirinya, dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kesesatan itu atas dirinya. Dan tiadalah seorang yang berdosa akan memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan hingga kami utus Rasul ( terlebih dahulu ).

AYAT-AYAT TENTANG QADAR
 Surat ke 54: AL-QAMAR Ayat 51: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Ayat 52: Pada keduanya ada aneka biah-buahan yang berpasangan. Ayat 53: Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan.  Surat ke 3: ALI-IMRAN Ayat 145: Sesungguhnya orang yang munafik (ditempatkan) pada tingkat yang paling bawah dari mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang penolongpun bagi mereka. Ayat 154: Dan kami telah angkat bukit (THURSINA) diatas mereka (mengingkari) janji mereka, dan kami katakan kepada mereka, Masuklah kamu ke pintu (negeri) dengan sujud (membungkuk) Dan kami berkata pada mereka ” Janganlah kamu melewati batas pada hari Sabtu” dan kamu telah menerima dari mereka perjanjian yang teguh.  Ini ada hubungannya dengan Surat ke 4 AL-ARAAF 163 dan 171 Tidak boleh menangkap ikan pada hari sabtu supaya bani israil bertaqwa

melainkan (tertulis) dalam kitab sebelum kami menciptakannya.  Surat ke 23: AL-MUKMINUN Ayat 43: Tidak ada suatu umatpun dapat mendahului ajalnya dan tidak (pula) dapat minta dilambatkan. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi sangat ingkar. niscahya Allah akan mengazab dunia. Surat ke 6: AL-ANA’AM Ayat 2: Dan dia mengciptakan kamu dari tanah.  Surat ke 15: AL-HIJR Ayat 4: Dan kami tiada membinasakan ( penduduk ) suatu negeri melainkan ada baginya ketentuan yang ditetapkan. Proses kejadian mahluk mulai dari pertumbuhan dan perkembangan sampai kematiannya tidak luput dari ilmu dan ketentuan Allah.menyembah mereka melainkan supaya mereka lebih mendekatkan kami kepada Allah”.  Surat ke 7: AL-ARAAF Ayat 34: Dan tiap.  Surat ke 11: HUD Ayat 6: Dan tidak ada sesuatu yang melata dibumi melainkan Allah yang memberi rezekinya dan dia mengetehui tempat kediamannya dan tempat menyimpanya.  Surat ke 17: AL-ISRA’A Ayat 48: Perhatikan mereka membuat perumpamaan-perumpamaan bagimu.umat mempunyai ajal maka apabila telah datang ajalnya mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaatpun dan tidak (pula) memajukan.  Surat ke 39: AZ-ZUMAR Ayat 3: Ketahuilah hanya bagi Allah agama yang suci. maka mereka tidak sanggup (menemukan) jalan. . sesudah itu dia mementukan ajal dan ajal yang ditentukan pada sisinya tetapi kamu masih ragu-ragu. Semuanya ditetapkan dalam kitab yang nyata.  Surat ke 35: FATIR Ayat 11: Dan Allah memciptakan kamu dari tanah. Sesungguhnya yang demikian itu disisi Allah sangat mudah  Surat ke 59 : AL-HASYR Ayat 3: Dan kalau Allah tidak menentukan pengusiran kepadamereka. kemudian dari air mani. Dan orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain-Nya berkata: ”Kami tidak . Ajal disina adalah datangnya hari kiamat. lalu mereka sesat. Ayat 5: Tiada suatu umat yang dapat mendahului ajalnya dan dapat mengundurkannya. Tiadalah seseorang perempuan mengandung dan tidak (pula) melahirkan. Ragu yang dimaksud disini yidak yakin akan datangnya hari kiamat. maka mereka tidak dapat mengundurkan sesaatpun dan tidak dapat mendahulukannya. apabila datang ajal mereka. melainkan sepengetahuan-Nya dan tidak diperpanjangkan umur seseorang yang panjang umur dan tidak dikurangi umurnya melainkan dalam kitab (Lauh Mahfuz ) sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah.  Surat ke 57: AL-HADID Ayat 22: Tiada musibah yang menimpa dibumi dan tidak (pula) pada dirimu. Sesungguhnya Allah akan memutuskan diantara mereka tentang apa yang mereka mempersilahkannya. Dan untuk mereka di Akhirat Azab neraka. Ajal ialah masa yang ditentukan bagi seseorang atau mahluk lainnya.  Surat ke 10: YUNUS Katakanlah ” Aku tidak kuasa menolak mudarat dari diriku dan tidak mendatangkan kecuali kehendak Allah” tiap-tiap ada ajalnya. kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan.

maka Dia tidak menjelaskan kepada seorangpun tentang yang gaib itu. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal. Ayat 255: Allah. . Ayat 28: Supaya Allah mengetahui bahwa sungguh (Rasul-Rasul itu) telah menyampaikan Risalah-risalah Tuhannya dan (ilmunya) meliputi apa yang ada pada mereka dan Dia menghitung sesuatu menurut bilangannya. dan mereka tidak tahu apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang Dia kehendaki kursi (kekuasaan) Nya meliputi langit dan bumi. tiada tuhan melainkan Dia. niscaya kami tergolong orang yang rugi. Sesungguhnya ajal (ketentuan) Allah. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang. maka sungguh telah diberi yang banyak. sekiranya kamu ketahui. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Dan allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar supaya dapat memberi keputusan bagi manusia dalam perkara yang mereka selisihkan. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki untuk menerima rahmat-Nya (kenabian) dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surat ke 65: AT-TALAK Ayat 3: Dan Dia akan memberikan rezeki kepadanya dengan tiada terkira. Ayat 27: Kecuali kepada Rasulnya yang diridhoi-Nya. Siapakah yang dapat memberi syafaat disisi tanpa izin-Nya? Dan mengetahui apa-apa yang berada dihadapan mereka. Ayat 75: Dan tiada yang tersembunyi dilangit dan dibumi melainkan dalam kitab yang terang.  Surat ke 27: AL-NAML Ayat 74: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui apa-apa yang terkandung dalam mereka dan apa-papa yang mereka nyatakan.  Surat ke 54: AL-QAMAR Ayat 53: Dan segala yang kecil dan yang besar (semuanya) tertulis. yang hidup kekal lagi berdiri sendiri. Ayat 269 Allah memberikan hikmah kepada siapa dikehendakiNya dan barang siapa yang diberi hikmah. maka sesungguhnya Dia mengadakan penjagaan di hadapan dan dibelakangnya. Kepunyaan-Nya apa yang ada dilangit dan dibumi. Ayat 213: Manusia adalah umat yang satu. maka Dia akan melipat gandakan (pembayaran) itu baginya dengan lipat ganda yang banyak. Dan tidak mengantuk dan tidak tidur. Hikmah ialah memahami dan mendalami kebenaran ajaran Allah. Ayat 245: Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ayat 105: Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkanya sesuatu kebaikan kepada kamu dari Tuhanmu. lalu Allah mengutus para nabi pembawa berita gembira dan pembawa peringatan.  Surat ke 71: NUH Ayat 4: Niscaya Dia mengampuni dosa-dosa kamu dan Dia menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah. dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sesungguh Allah menjadikan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan kamu akan dikembalikan.  Surat ke 2: AL-BAQARAH Ayat 64: Kemudia kamu berpaling setelah (adanya perjanjian) itu maka kalau tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu. Dan dia tidak berat memelihara keduanya. Ayat 26: Dia mengetahui yang gaib.  Surat ke 72: AL-JIN Ayat 25: Katakanlah: ”Aku tidak mengetahui apakah sudah dekat yang dijanjikan kepada mereka ataukah Tuhanku memberi waktu padanya. niscaya Dia mencukupkannya.