P. 1
SOALAN BMM 3108

SOALAN BMM 3108

|Views: 600|Likes:
Published by Saeh Kelatop
PPG
PPG

More info:

Published by: Saeh Kelatop on Sep 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2014

pdf

text

original

SULIT INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan 2012 PROGRAM

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Semester 4 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

NO. KOD

:

BMM3108

TARIKH: MASA :

November 2012 2 jam 30 minit

ANGKA GILIRAN: PUSAT :

ARAHAN KEPADA CALON 1. Buku soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A: 20 soalan objektif Bahagian B : 4 soalan struktur Bahagian C : 3soalan esei Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan B serta dua soalan dalam Bahagian C Jawab soalan: Bahagian A pada kertas saranan jawapan yang disediakan. Bahagian B pada ruang yang disediakan dalam buku soalan. Bahagian C pada kertas jawapan yang disediakan. Semua kertas jawapan hendaklah diikat bersama-sama buku soalan dan diserahkan pada akhir peperiksaan.

2. 3.

4.

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
BAHAGIAN A (20 markah) B (40 markah) 1a 1b 2a 2b NO. SOALAN /MARKAH 1-20 3a 3b 4a 4b JUMLAH

C (40 markah)

1

2

3

JUMLAH KESELURUHAN

BUKU SOALAN INI MENGANDUNGI 12 HALAMAN BERCETAK DAN 1 HELAI KERTAS SARANAN JAWAPAN

III dan IV 2 SULIT . jenis dan aspek-aspek lain yang berkaitan bunyi-bunyi bahasa serta lambang-lambang yang ada dalam setiap bunyi bagi sesuatu bahasa 2. II dan IV I. Pilih ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. II dan III II. III dan IV I. A B C D obor ulat anak gelek 4.No. Tunjukkan perkataan yang tergolong dalam vokal belakang sempit. Kod : BMM3108 BAHAGIAN A ( 20 markah ) Jawab semua soalan. Cara untuk membunyikan vokal belakang sempit ialah bentuk bibir dibundarkan. Fonologi ialah bidang yang mengkaji A B C D pembentukan bunyi-bunyi bukan bahasa pembentukan ayat yang merangkumi jenis dan golongannya kata dari segi pembentukan. Antara berikut yang manakah merupakan cara pengeluaran bunyi dalam bahasa Melayu I II III IV A B C D letupan hentian letusan sengauan I. A B C D Fonetik Fonemik Akustik Sinkronik 3. 1.

Suaikan cara mengeluarkan bunyi konsonan di atas dengan konsonan-konsonan di bawah ini.No. A B C D lecih pensel pensil selekih 8. Vokal yang dimaksudkan ialah A B C D vokal [a] vokal [e] vokal [o] vokal [u] 3 SULIT . Bunyi yang dihasilkan dinamakan sengauan dua bibir bersuara. A B C D 25 fonem 5 fonem 27 fonem 26 fonem 7. Tentukan jumlah fonem konsonan dalam Bahasa Melayu. BMM3108 Huruf Latin atau huruf Rumi mengandungi A B C D 26 huruf 27 huruf 25 huruf 24 huruf 6.   Dua bibir dirapatkan. A B C D konsonan [n] konsonan [m] konsonan [b] konsonan [p] 9. bibir dibundarkan dan belakang lidah dinaikkan dekat dengan lelangit lembut. Kod : 5. Untuk menghasilkan bunyi ini. Tunjukkan ejaan yang tepat bagi pola e taling – e taling.

BMM3108 Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Kod : 10. Bunyi yang dihasilkan daripada proses di atas ialah A B C D getaran letupan geseran hentian glotis 11. Bunyi ini dimulai dengan vokal depan luas. kemudian digeluncurkan ke arah vokal depan sempit. Keadaan bibir daripada biasa kepada menjadi terhampar. # Adik memakai baju abang # #Adik memakai baju # abang # Ayat di atas membawa dua makna yang berlainan jika dibaca dengan unsur suprasegmental yang berikut: I II III IV Jeda Tona Intonasi Tekanan A B C D I dan III II dan III II dan IV III dan IV 4 SULIT . rapatan itu kemudian dilepaskan serta-merta tanpa menggetarkan pita suara.No. A B C D [ oi ] [ ai ] [ au ] [ ae ] 12. Arus udara keluar dari paruparu dan tersekat di belakang rapatan pita suara.

No. Kemudian lidah dengan pantas digeluncurkan. A B C D [w] [y] [u] [j] 15. Kod : 13. Keadaan bibir dibundarkan. Yang manakah antara pasangan perkataan berikut merupakan pasangan minimal? A B C D [ apa ] dan [apɔ] [ padam ] dan [ padan ] [ agama᷈ ] dan [ ugama᷈ ] [ palaŋ] dan [ petaŋ ] 16. Belakang lidah diangkat menghampiri lelangit lembut. BMM3108 Fonem konsonan letupan bersuara ialah A B C D [ p ] dan [ t ] [ g ] dan [ h ] [ b ] dan [ d ] [ p ] dan [ g ] 14. Manakah antara perkataan berikut merupakan pasangan terkecil berkontras dengan perkataan [ pagi ]? A B C D [ bagi ] [ sapi ] [ mati ] [sawi ] 17. [ ∫ip ] [ ∫i:p ] Unsur bahasa yang membezakan kedua-dua perkataan di atas dikenali sebagai A B C D jeda mora nada tekanan 5 SULIT .

Ibu.tik ] [au.si ] [ na.to.pan.to. Hubungkaitkan perkataan yang betul dari segi ejaan dan sebutan bagi Jadual 1 Jadual 1 Ejaan A B C D automatik auditorium generasi nasionalisme [ o.nan ] 20.an ] [ sim. Bezakan unsur suprasegmental bagi makna kedua-dua ayat di atas? A B C D Fon Jeda Nada Intonasi 19.nal. Kod : 18.rium ] [ je.ma.pa.No. bapa orang itu meninggal dunia. Penyukuan sebutan yang tepat bagi perkataan /simpanan/ ialah A B C D [ sim.ne.isme ] Sebutan 6 SULIT .panan ] [ simpan.sio.an ] [ sim.ra.di. BMM3108 Ibu bapa orang itu meninggal dunia.

Kod : BMM3108 Angka Giliran : _________________________ BAHAGIAN B ( 40 markah ) Jawab semua soalan.No. i _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ ii _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ iii _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ iv _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ v _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [ 5 markah] 7 SULIT . a Huraikan limacontoh cara bagaimana bunyi vokal depan sempit dihasilkan. 1.

Belakang lidah _______________________________________________________ _______________________________________________________ iii.No. Depan lidah _______________________________________________________ _______________________________________________________ iv. Anak tekak dan lelangit lembut _______________________________________________________ _______________________________________________________ v. Bibir _______________________________________________________ _______________________________________________________ ii. Pita suara _______________________________________________________ _______________________________________________________ [ 5 markah] 8 SULIT . Kod : b BMM3108 Angka Giliran : _________________________ Tentukan kedudukan alat pertuturan berikut dalam menghasilkan bunyi diftong [oi] i.

a Transkripsikan perkataan di bawah berdasarkan sebutan baku bahasa Melayu. Kod : 2. i pangkal _______________________________________________________ ii kotak _______________________________________________________ iii borong _______________________________________________________ iv pakai _______________________________________________________ v nyanyi _______________________________________________________ [ 5 markah] b Cerakin perkataan di bawah berdasarkan penyukuan sebutan baku bahasa Melayu. i belaian _______________________________________________________ ii makanan _______________________________________________________ iii menarik _______________________________________________________ iv keutamaan _______________________________________________________ v sebutan _______________________________________________________ [ 5 markah] 9 SULIT . vokal dan diftong bahasa Melayu.No. BMM3108 Angka Giliran : _________________________ Transkripsi fonetik bertujuan memberikan nilai bunyi sebutan baku yang betul pada konsonan.

a Tuliskan lima kata pinjaman bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Kod : 3. BMM3108 Angka Giliran : _________________________ Fonem-fonem konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu berasal daripada kata-kata pinjaman yang bunyinya disesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu dan bervariasi bebas dengan fonem-fonem asli.No. Perincikan dalam bentuk transkripsi cara sebutan perkataan berikut: Kata pinjaman syukur mikraj zalim nikmat maaf Sebutan bahasa Melayu [ 5 markah] 10 SULIT . i ii iii iv v _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [ 5 markah] b Sebutan kata pinjaman dalam bahasa Arab tertakluk kepada pedoman umum sebutan kata bahasa Melayu jati dan cara sebutan menurut bunyi asal dalam sumber.

Kod : 4. a BMM3108 Angka Giliran : _________________________ Tunjukkan semula ayat-ayat berikut dalam bentuk transkripsi fonetik.No. i Adik sedang menyanyi. _______________________________________________________ ii Abang membeli seikat pisang. i ‘hangat-hangat tahi ayam’ _______________________________________________________ ii ‘suam-suam kuku’ _______________________________________________________ [ 5 markah] 11 SULIT . _______________________________________________________ [ 5 markah] b Transkripsikan simpulan bahasa di bawah dengan menggunakan bahasa Melayu baku.

Bahasa Melayu baku tulisan ialah bahasa yang digunakan dalam tulisan formal seperti memorandum. cerita alam ghaib dan rencana yang berwibawa dalam akhbar. ( 20 markah ) Soalan 3 Tujuan utama sebutan baku adalah untuk keseragaman dan kesatuan dalam pengujaran kata bahasa Melayu. surat rasmi.No. karya ilmiah. Perincikan denganlimacontoh konsep yang berkaitan dengan fonetik dan fonologi serta dua bidang kajian yang terdapat didalamnya. syarahan. Soalan 1 Linguistik deskriptif menghuraikan struktur dan sistem bahasa. Antara tumpuan kajian bidang ini termasuklah aspek fonetik dan fonologi. Berikan empat alasan sejauh manakah sebutan baku dapat digunakan dengan berkesan dalam situasi formal sama ada di sekolah mahupun di jabatan-jabatan kerajaan. Tafsirkan petikan di atas dengan menggunakan lambang-lambang fonetik mengikut sebutan baku bahasa Melayu. Penggunaan sebutan ini melibatkan penggunaan kata dasar dan kata terbitan. khutbah Jumaat dan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kod : BMM3108 Angka Giliran : _________________________ BAHAGIAN C ( 40 markah ) Jawab dua soalan sahaja. Kemukakan dengan contoh empat bentuk kata terbitan jenis imbuhan (20markah) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 12 SULIT . ( 20 markah) Soalan 2 Bahasa Melayu baku lisan yang lazim ialah variasi yang digunakan oleh penyampai berita radio dan televisyen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->