P. 1
bm

bm

|Views: 39|Likes:
Published by Ehalee Leamal
ASGNMT JUNIOR SEM.SEPT.
ASGNMT JUNIOR SEM.SEPT.

More info:

Published by: Ehalee Leamal on Sep 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBML2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2013

________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 5hb-15hb November 2013 (ONLINE). Serahan selepas 15hb November 2013 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. modul

markah akan dipotong seperti berikut:: • • Jika Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .______________________________________________________________________________ PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. plagiarisme dikesan.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh.50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.  . Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan.

Kekuatan dan kelemahan penggunaan mod tutorial. anda dikehendaki untuk membuat suatu analisis tentang penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah. Soalan Berkaitan dengan kenyataan di atas. aplikasi dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Aplikasikan salah satu mod dan membina rancangan pengajaran harian (RPH) untuk pengajaran bahasa Melayu peringkat sekolah rendah Tahun Lima selama dua waktu pengajaran (60 minit). penerokaan. Fokuskan penganalisisan anda tentang perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) Konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT . Oleh itu golongan pendidik perlulah menimbang potensi mengintegrasikan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di peringkat sekolah rendah dengan cara terbaik dan berkesan.SOALAN TUGASAN Penerangan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara bijak akan dapat memperkayakan persekitaran pembelajaran dan membolehkan murid mencapai kemahiran yang dapat digunakan dalam alam pekerjaan kelak.

Ingatkan pelajar kaji.PANDUAN PELAJAR : Anda dinasihatkan memahami: 1. 4. PANDUAN TUTOR 1. Memerlukan anda mengkaji dengan teliti dan jelaskan mod penggunaan TMK seterusnya bincangkan kelebihan dan kelemahan setiap mod tersebut dalam proses pembelajaran. Tugasan merangkumi TIGA bahagian. 5. Bahagian 1: Bahagian 2: Huraikan secara ringkas konsep penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. 4. fahami Mod Penggunaan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran dengan teliti. Menggunakan gambar foto/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. 3. 2. 3. . Berbincang dengan tutor anda bagi mendapatkan khidmat nasihat memahami kehendak soalan meningkatkan pengetahuan dan membuat penghujahan yang relevan Merujuk kepada modul. Bahagian 3: Rujuk dokumen standard mata pelajaran . Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. Buat pencarian di internet berkaitan untuk mendapatkan pelbagai maklumat tambahan atau terkini berkaitan tugasan. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti anda amat diambil kira dalam pemberian markah. Membantu pelajar menyediakan tugasan dengan menjelaskan fakta secara jelas dan relevan. 2. Mohon pelajar rujuk dokumen standard membolehkan mereka menyediakan rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang dibincangkan di atas. sumber-sumber bercetak lain diperlukan untuk memahami konsep sebelum anda dapat menghuraikan maklumat yang tepat dan sesuai. Bincangkan dengan jelas setiap mod termasuk kelebihan dan kelemahannya. sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod yang anda bincangkan di atas.

Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. 6. Guna gaya APA. 7. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. .5. Kematangan hujah dengan fakta yang relevan dan kreativiti amat diambil kira dalam pemberian markah. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan.

RUBRIK TUGASAN HBML 2203 PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEMESTER SEPTEMBER 2013 Kriteria Pemberatan Amat Lemah 0 Tiada pengenalan Lemah 1 Sederhana 2 ( a) Pengenalan Baik 3 Cemerlang 4 Markah Pengenalan 1 (a) Pengenalan tentang tajuk tugasan ringkas. tentang penulisan agak baik dan menampakkan sebahagian daripada keseluruhan penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan amat baik dan amat jelas. (d) Sekurang- 4 . (d) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan (a) Pengenalan tentang penulisan amat baik dan amat relevan. (b) Objektif penulisan tugasan agak baik. (d) Tiada sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan dalam penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan secara ringkas sahaja. Penulisan pengenalan menampakkan keseluruhan penulisan. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan amat baik dan menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan baik dan menjelaskan sebahagian daripada tujuan penulisan. (c) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. (a) Pengenalan tentang penulisan baik dan relevan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan agak baik. Mengemukakan ayat tesis dalam perenggan pertama penulisan yang memberikan impak kepada pengenalan keseluruhan penulisan. (c) Definisi TMK dinyatakan dengan baik. (b) Objektif penulisan juga dinyatakan secara ringkas sahaja dan tidak menampakkan keseluruhan penulisan tugasan.

aplikasi. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. (b) Tiada sumber rujukan yang dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan. Huraian hanya berasaskan penulisan daripada modul. Sekurangkurangnya tiga fakta yang berkaitan dan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan amat baik dan amat sempurna.kurangnya tiga atau lebih sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan. dan komunikasi agak baik. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. Menjelaskan ciri-ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran secara umum tanpa sebarang contoh yang berkaitan. dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran 12 . Huraian konsep penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran.penerokaan.penerokaan. Menjelaskan sekurangkurangnya empat ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. (b) Sekurangkurangnya tiga sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. aplikasi. (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan agak baik. 1. dan komunikasi adalah baik. aplikasi. penerokaan. amat baik dan amat sempurna. (b) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. dan komunikasi adalah amat jelas.5 Tiada berkaitan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan secara ringkas sahaja. Sekurang-kurangnya 6 Perbincangan penggunaan TMK • Mod Tutorial • Mod Penerokaan • Mod Aplikasi 3 Tiada berkaitan (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. penerokaan. Menjelaskan sekurangkurangnya dua ciri TMK dalam pelaksanaan pengajaran. Sekurangkurangnya dua fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan (a) Huraian konsep TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dinyatakan dengan baik. (b) Sekurang-kurangnya satu sumber rujukan dinyatakan sebagai sokongan bahan penulisan. (a) Perbincangan tentang penggunaan TMK berasaskan mod tutorial. aplikasi.

Ada kesinambungan persembahan setiap fakta. empat fakta yang berkaitan dan relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. Pengenalan. (b) Kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dalam TMK hanya disampaikan secara umum. (c) Perkembangan pengajaran juga agak (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan baik. perkembangan. Ada susunan bahagian pengenalan. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) ditulis secara umum sahaja. (b) Penulisan objektif juga amat baik dan amat bertepatan dengan bahagian perkembangan atau Sediakan satu rancangan pengajaran bagi mengaplikasikan salah satu mod penggunaan TMK yang dibincangkan. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik. Hujah dan idea bernas dan menampakkan kematangan penulis. relevan dinyatakan dengan sokongan sumber rujukan. (a) Rancangan pengajaran harian (RPH) disediakan dengan amat jelas.• Mod Komunikasi dalam proses pembelajaran termasuk kelebihan dan kelemahannya. Kebanyakan fakta hanya diambil daripada modul. amat baik dan sempurna. dan penutup. Hujah dan idea bernas. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. (c) Tiada sumber rujukan dinyatakan sebagai bahan sokongan. (b) Sekurangkurangnya empata kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. Pengenalan. (b) Objektif ditulis dengan agak baik tetapi tidak ada kontinuiti dalam langkah-langkah atau bahagian perkembangan pengajaran. (b) Penulisan objektif juga baik dan selaras dengan bahagian perkembangan atau langkah-langkah pengajaran. secara umum sahaja. (b) Objektif juga ditulis secara umum (c) Perkembangan pengajaran tidak menampakkan aktiviti penggunaan salah satu mod dalam proses pengajaran (a) Rancangan pengajaran (RPH) disediakan agak baik. (b) Sekurangkurangnya tiga kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan baik. (b) Sekurang-kurangnya dua kekuatan dan kelemahan penggunaan setiap mod dibincangkan dengan agak baik. Tiada susunan bahagian pengenalan. dengan sokongan sumber rujukan. 3 Tiada berkaitan. dan penutup. Ada kesinambungan dan kejelasan persembahan setiap fakta. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis 12 . perkembangan. perkembangan dan penutup disediakan dengan baik dan amat tersusun serta ada kontinuiti.

langkah-langkah pengajaran. baik. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. (d) RPH menjelaskan unsur-unsur penggabungjalinan nilai. (d) RPH menjelaskan sebahagian daripada unsur penggabungjalinan unsur nilai.5 Tiada berkaitan. Menampakkan sebahagian daripada aktiviti penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (c) RPH tidak menampakkan penggabungjalinan unsur nilai. perkembangan diri dan kemahiran murid dengan jelas dan sempurna.dan pembelajaran. bahasa. perkembangan diri dan kemahiran murid. bahasa. perkembangan diri dan kemahiran murid. Menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan dengan teliti (koheran dan kohesi) dan memberikan penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. Rumusan dan kesimpulan yang baik dan mejelaskan keseluruhan kandungan penulisan tetapi tiada penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. bahasa. Rumusan 0. Menampakkan sekurang-kurangnya tiga susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Rumusan dan kesimpulan yang agak baik dan menjelaskan hanya sebahagian perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. Rumusan dan kesimpulan yang amat baik dan sempurna. perkembangan diri dan kemahiran murid. 2 . dengan baik. Rumusan dan kesimpulan yang ringkas dan tidak menjelaskan perkara berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. (c) Perkembangan pengajaran juga ditulis dengan amat baik. bahasa. Menampakkan sekurang-kurangnya dua susunan aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan mod dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Kesinambungan dan urutan (koheran dan kohesi) penulisan dikawal rapi dan amat baik. Bahasa yang digunakan dalam penulisan amat baik dan amat relevan. Terdapat penulisan bahagian pengenalan. tanda baca dan ejaan. Peraturan tatabahasa. Penulisan bibliografi mengikut gaya APA sepenuhnya. Tugasan mengandungi pelbagai kesilapan tatabahasa. Hanya sebahagian daripada penulisan mengikut gaya penulisan APA. penggunaan tanda baca dan ejaan diikuti dengan baik. Gaya penulisan APA tidak digunakan dalam penulisan kertas kerja. 4 Jumlah 40 . Penulisan tidak ada kesinambungan dan urutan yang betul (koheran dan kohesi). Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja.Organisasi. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan yang tersusun. tanda baca dan ejaan. 1 Tiada berkaitan. Bahasa yang digunakan sesuai. Peraturan tatabahasa. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai Kesinambungan penulisan (koheran dan kohesi) agak baik. Kesinambungan dan urutan penulisan (koheran dan kohesi) adalah baik. penggunaan tanda baca dan sistem ejaan dipatuhi dan diikuti dengan amat baik. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan tetapi kurang tersususun. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. Terdapat bahagian pengenalan. Tugasan mengandungi sebahagian kecil kesilapan tatabahasa. Tentang tajuk serta rumusan yang amat tersusun dan berkaitan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->