ASPEK SEGMENTAL DALAM PERTUTURAN

KALIAMMAL A/P MUNIANDY

KOMALAH A/P SUBRAMANIAN

suku kata. ayat. kata. . fonem.Unsur segmental bahasa. dan fon. iaitu wacana. morfem. secara kronologinya dapat diperincikan daripada unit yang lebih besar hinggalah unit yang lebih kecil. frasa. klausa.

.Unsur segmental dapat dibahagikan kepada segmen yang lebih kecil. dan unsur non-segmental ialah bahagian bahasa yang kehadirannya ditentukan oleh unsur segmental.