“ Kepentingan Sejarah Kepada Manusia Dan Negara “

Mohd Yusuf Ibrahim

Ulasan Keseluruhan
Sejarah adalah suatu unsur yang penting terhadap manusia, apatah lagi seluruh manusia mempunyai sejarah masing-masing, atau dalam kata lain sejarah adalah masa lalu seseorang manusia, tidak kira ia menerangkan kebaikan seseorang atau keburukan manusia itu. Semenjak kecil lagi kita diperkenalkan akan pelajaran sejarah, sama ada sejarah yang berkaitan dengan negara, agama, mahupun keturunan dan keluarga. Namun kita tidak dapat memastikan, apakah kepentingan sejarah terhadap menusia itu sendiri. Artikel ini menerangkan segala-galanya tentang sejarah, marilah kita menelusuri jalan-jalan ini kearah memahami tentang sejarah itu sendiri, kerana ia memainkan peranan yang tersendiri dalam proses pergerakan sejarah manusia itu sendiri. Apa yang peliknya, manusia itu memang mempunyai minat yang tersendiri untuk menyelami sejarah, terutama tentang dirinya sendiri, kerana pasti ada sesuatu yang berguna kepada diri mereka selepas banyak pengalaman ditempuh sepanjang hidupnya, lalu berbangga dengan merasakan hidupnya penuh dengan harga diri. Selain itu, manusia cenderung untuk mengenal dirinya selepas menempuh kehidupan yang penuh pancaroba sama ada dipenuhi kenangan pahit atau kenangan manis. Malahan, dengan meneliti sejarah hidupnya, timbul kepuasan emosi yang dapat memacu masa depannya agar lebih gemilang. Ini berlaku kerana sejarah adalah suatu proses yang bersambung dan mempengaruhi satu sama lain, sama ada masa lalu, masa kini dan masa depannya..Semua ini adalah hasil usaha yang berterusan lalu menjadi pendorong kejayaan seseorang itu, atau natijah kejahatannya yang berterusan, menjadikannya menjalani hidup yang sengsara seperti hari ini. Kepentingan sejarah kepada manusia yang lain adalah sebagai sumber abstrak dan nyata, apa yang dikatakan sebagai abstrak itu kerana, adalah mustahil bagi manusia itu untuk menghidupkan kembali sejarah yang telah berlaku itu secara jasadnya. Maksudnya, manusia itu pernah melihat sesuatu peristiwa dan apabila mengingatkannya kembali, ia tidak dapat mengngat dan menghidupkan kembali keseluruhan peristiwa, bahkan adakalanya manusia itu gagal memahami peristiwa itu sewaktu mereka memerlukannya. Juga dikatakan sebagai sumber nyata bagi manusia itu, kerana manusia itu mampu membentuk dan menggambar kembali sesuatu peristiwa itu, walaupun bukan secara keseluruhannya. Ini bermaksud peristiwa itu pernah berlaku dan boleh digambarkan semula secara sekadar yang diingatinya. Natijah dari kajian sejarah sebagai sumber abstrak dan sumber nyata, dapatlah kita simpulkan bahawa tiada manusia yang tidak mempunyai masa lalunya dan adalah mustahil bagi manusia itu untuk melupakan sejarah yang telah dilaluinya, kecuali manusia itu hilang ingatan. Proses menyimpan dan mengingat ini tidak akan terputus, bahkan jika ia terputus seperti kejadian hilang ingatan, akan mewujudkan kepincangan terhadap manusia sekitar dan individu itu sendiri. Kepentingan sejarah terhadap manusia itu juga dapat dilihat pada hubungan sejarah dengan manusia itu sendiri. Hubungan sejarah dan manusia itu adalah keduanya saling perlu memerlukan, kerana kesedaran manusia itu tentang kepentingan pengalamannya yang lalu. Sejarah yang berkaitan dengan manusia juga berkait dengan agama dan ahli-ahli agama.

untuk melangkahi masa depan dengan penuh keyakinan dan kekuatan. serta kesan pergerakan dunia keatas kita. Sejarah juga membuktikan bahawa ada yang gagal menebus kembali. ini tidak dapat diterima oleh orang yang beragama Islam. dapat kita sedari bahawa sejarah bukan sahaja menyedarkan. Seterusnya. pengkajian sejarah itu hanyalah untuk mencari atau mewujudkan kebenaran tanpa mempunyai motif yang lain.Orang barat juga menganggap sejarah sebagai suatu ilmu yang tidak boleh dikaitkan dengan kegunaannya. mahupun dunia sedang bergerak menuju kematian dan kiamat. Namun. setiap manusia yang waras akan memandang masa depan yang cemerlang dengan merujuk sejarah lalunya. menerang dan mengajar sahaja tetapi ia adalah sesuatu yang sedang bergerak bersama-sama kita. iaitu kiamat. Orang-orang Barat dan sekular sangat menyanjung sejarah. Kesimpulan yang dapat diperhatikan ialah sejarah amat penting kerana ketiadaan masa lalu akan menyebabkan tiadanya juga masa kini dan hasilnya tiada masa depan. kita melihat sejarah dan kepentingan dari sudut psikologi dan falsafah manusia itu sendiri. dan pelengkapnya. sama ada tentang diri. kita juga adalah manusia bersejarah dan bahan sejarah. kerana sudah terdapat banyak peristiwa yang berlaku dalam sejarah itu telah disalahgunakan. ditambah pengalaman dan kewarasan serta kekuatan azam dan citacitanya. Sejarah bila dihayati. kita lihat sendiri tentang takrif sejarah iaitu. dan negara serta dunia. ahli agama Tsamawi (agama langit) berkonsepkan bahawa hidup manusia ada permulaan dan pengakhiran yang terakhir. sehingga ada yang menganggapnya sebagai falsafah dan agama. Bahkan.selewengkan dan dipalsukan. keluarga. kerana bagi mereka peristiwa didalam sejarah itu boleh disalahgunakan dan menmbulkan bahaya didalam situasi politik dan struktur masyarakat.Contohnya. bukan mudah untuk menebus atau mengekalkan kejayaan kerana ia berdasarkan kesedaran insan. kita juga sedar yang perjalanan sejarah sama ada manusia. untuk mencapai tujuan tertentu bagi golongan yang berkepentingan tertentu. akan menyebabkan kita sedar akan perkembangan diri dan persekitaran.Namun. Maksudnya. Kesannya. satu kumpulan masa lalu dan ilmu pengetahuan yang menerangkan tentang keadaan yang sedang berlaku. kita memasuki . Kemudian. Hubungan manusia dan sejarah juga dapat dijadikan sebagai petunjuk dengan melihat masa lalu. dan itu adalah pengakhiran sejarah selama ini. Akhirnya. kerana agama Islam tidak terpisah dengan kehidupan penganutnya. bahkan keyakinan terhadap Tuhannya sudah musnah. ada juga dari kalangan orang barat sendiri yang menganggap ilmu sejarah itu sebagai omong kosong belaka. atau mengekalkan kejayaannya dahulu. dan hanya bergantung pada nilai-nilai murni yang boleh berubah-ubah mengikut akal fikiran mereka sendiri. Asas anggapan mereka itu boleh diterima. sama ada menebus kembali kehidupan yang lalu ke tempat yang lebih baik. bahkan menjadi gila dan bunuh diri atas kekesalan yang dihadapi.sedang orang sekular itu bukan sahaja memisahkan dirinya dengan agama. Tetapi.contohnya kepentingan sesutau pihak. Seterusnya. seperti ilmu sains gunaan. masyarakat.

Oleh itu. umpama roda. Setiap tamadun mempunyai persamaan dari segi kelahiran dan kewujudan. dan ada pula yang diterima hingga muncul sistem yang lain. atau dengan kata lain. Ini kerana pertalian antara masa lalu dan kini adalah sangat jelas. serta sejarah kemampuan mereka membangun. akan berlaku lagi pada zaman atau generasi seterusnya. Masa kini adalah hasil atau kesan dari gejala sama ada dari segi sains. setelah sekian lama diseleweng oleh golongan tertentu. tidak dapat tidak. dan sejarah kehidupan para pemimpinnya. agar tidak membawa negara .bahagian menenai kepentingan sejarah dan kaitannya dengan sesebuah negara. Revolusi Rusia 1917 dan Revolusi Iran 1980-an. pemimpin memaimkan peranan penting dalam memacu negara dan rakyat. Sampai suatu masa. Sejarah juga amat penting didalam proses memilih kepimpinan. Jadi perhubungan diantara masa-masa itu. ada revolusi yang diperjuangkan dahulu hancur disebabkan ketidaksesuaian dengan rakyat. Sesebuah negara memerlukan sejarah untuk melaksana. walaupun peristiwa yang berlaku adalah berbeza tetapi tahap-tahap perkembangan diantara tamadun adalah sama. Mereka memberontak untuk menegakkan apa yang dipandang sebagai adil dan sesuai bagi mereka. Oleh itu. Revolusi Perancis 1789. dalam ayat yang lain. yang dipercayai mampu menyelamat dan membahagiakan manusia. yang akhirnya membawa kepada keruntuhan tamadun dan negara itu. yang bertujuan untuk menyingkirkan sistem negara itu dan berbeza dari yang lalu. Namun. untuk kepentingan masa depan. manusia perlulah belajar tentang sesuatu peristiwa dengan merujuk sejarah agar mendapat pengajaran. dan pengajaran serta iktibar bagi generasi seterusnya dalam memacu negara kearah yang lebih gemilang. mengatakan bahawa terdapatpengulangan atau kitaran.Herodotus (Bapa Sejarah Dunia). dimana sejarah sesebuah organisasi. mendidik. yang akhirnya akan menjadi sebahagian dari sejarah negara itu. berani. ekonomi mahupun politik. tidak mustahil ia terpisah disebabkan revolusi dan pemberontakan. demi memastikan negara selamat dan terpelihara dibawah naungan mereka. dan berkhidmat kepada masyarakat. Ini kerana. kini dan masa depan. ingin mengubah sejarah negaranya. Jadi. Tidak mustahil juga pemberontakan itu berlaku untuk menegakkan sistem yang lama. mampu membawa manfaat dengan menjadikan masa kini adalah merujuk kepada masa lalu. Betapa besarnya peranan sejarah itu dalam sesebuah negara dan masyarakat. Ini dapat dijadikan sebagaipetunjuk. melengkap dan melancarkan lagi kegiatannya. sejarah adalah jalan yang menjadi landasan dalam memeilih pemimpin yang jujur. adil dan berkebolehan memimpin. diantara sejarah semua tamadun dan negara secara berganti-ganti. Ketiga-tiga elemen itu tidak akan terpisah dan mencerminkan antara satu sama lain. ahli ekonomi dan politik negara itu tidak akan dapat melihat. Berbagai pemberontakan dan revolusi telah berlaku didunia ini. tetapi ramai yang tidak sedar. untuk mencerminkan keadaan masa lalu. Peristiwa yang berlaku berzaman-zaman dahulu. dijadikan sandaran didalam membuat pemilihan pemimpin. Ini kerana. selain sejarah sebagai sumber rujukan yang sangat berguna. lalu melalui perkembangan dan zaman kemuncak kejayaan.

termasuk individu itu sendiri. Memang benarlah sejarah sebagai ilmu masa silam yang amat penting. Demikianlah betapa berperanannya sejarah yang mempunyai berbagai kegunaan dan manfaat terhadap sesebuah negara dan bangsa. Kesalahan meletakkan pemimpin yang betul dan waras akan mengelakkan berlakunya berbagai bagai perkara yang tidak sepatutnya terjadi dari berlaku. hingga negara itu diheret kepada perang dan mengakibatkan dua bandar utamanya hancur sama sekali.kearah kehancuran dan kebinasaan negara itu. seperti kepimpinan Jepun yang mengikut emosi tanpa pertimbangan. negara Jerman dan pemimpinnya. keranakesejahteraan mampu lahir hasil manusia menjadikannya sebagai teladan dan sempadan bagi individu. Contoh yang dapat dilihat ialah. Hitler yang membawa negara dan rakyat itu kearah perang dan kemusnahan yang memberi kesan sehingga hari ini. . bangsa dan negara serta agama tercinta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful