“ Kepentingan Sejarah Kepada Manusia Dan Negara “

Mohd Yusuf Ibrahim

Ulasan Keseluruhan
Sejarah adalah suatu unsur yang penting terhadap manusia, apatah lagi seluruh manusia mempunyai sejarah masing-masing, atau dalam kata lain sejarah adalah masa lalu seseorang manusia, tidak kira ia menerangkan kebaikan seseorang atau keburukan manusia itu. Semenjak kecil lagi kita diperkenalkan akan pelajaran sejarah, sama ada sejarah yang berkaitan dengan negara, agama, mahupun keturunan dan keluarga. Namun kita tidak dapat memastikan, apakah kepentingan sejarah terhadap menusia itu sendiri. Artikel ini menerangkan segala-galanya tentang sejarah, marilah kita menelusuri jalan-jalan ini kearah memahami tentang sejarah itu sendiri, kerana ia memainkan peranan yang tersendiri dalam proses pergerakan sejarah manusia itu sendiri. Apa yang peliknya, manusia itu memang mempunyai minat yang tersendiri untuk menyelami sejarah, terutama tentang dirinya sendiri, kerana pasti ada sesuatu yang berguna kepada diri mereka selepas banyak pengalaman ditempuh sepanjang hidupnya, lalu berbangga dengan merasakan hidupnya penuh dengan harga diri. Selain itu, manusia cenderung untuk mengenal dirinya selepas menempuh kehidupan yang penuh pancaroba sama ada dipenuhi kenangan pahit atau kenangan manis. Malahan, dengan meneliti sejarah hidupnya, timbul kepuasan emosi yang dapat memacu masa depannya agar lebih gemilang. Ini berlaku kerana sejarah adalah suatu proses yang bersambung dan mempengaruhi satu sama lain, sama ada masa lalu, masa kini dan masa depannya..Semua ini adalah hasil usaha yang berterusan lalu menjadi pendorong kejayaan seseorang itu, atau natijah kejahatannya yang berterusan, menjadikannya menjalani hidup yang sengsara seperti hari ini. Kepentingan sejarah kepada manusia yang lain adalah sebagai sumber abstrak dan nyata, apa yang dikatakan sebagai abstrak itu kerana, adalah mustahil bagi manusia itu untuk menghidupkan kembali sejarah yang telah berlaku itu secara jasadnya. Maksudnya, manusia itu pernah melihat sesuatu peristiwa dan apabila mengingatkannya kembali, ia tidak dapat mengngat dan menghidupkan kembali keseluruhan peristiwa, bahkan adakalanya manusia itu gagal memahami peristiwa itu sewaktu mereka memerlukannya. Juga dikatakan sebagai sumber nyata bagi manusia itu, kerana manusia itu mampu membentuk dan menggambar kembali sesuatu peristiwa itu, walaupun bukan secara keseluruhannya. Ini bermaksud peristiwa itu pernah berlaku dan boleh digambarkan semula secara sekadar yang diingatinya. Natijah dari kajian sejarah sebagai sumber abstrak dan sumber nyata, dapatlah kita simpulkan bahawa tiada manusia yang tidak mempunyai masa lalunya dan adalah mustahil bagi manusia itu untuk melupakan sejarah yang telah dilaluinya, kecuali manusia itu hilang ingatan. Proses menyimpan dan mengingat ini tidak akan terputus, bahkan jika ia terputus seperti kejadian hilang ingatan, akan mewujudkan kepincangan terhadap manusia sekitar dan individu itu sendiri. Kepentingan sejarah terhadap manusia itu juga dapat dilihat pada hubungan sejarah dengan manusia itu sendiri. Hubungan sejarah dan manusia itu adalah keduanya saling perlu memerlukan, kerana kesedaran manusia itu tentang kepentingan pengalamannya yang lalu. Sejarah yang berkaitan dengan manusia juga berkait dengan agama dan ahli-ahli agama.

seperti ilmu sains gunaan. kerana bagi mereka peristiwa didalam sejarah itu boleh disalahgunakan dan menmbulkan bahaya didalam situasi politik dan struktur masyarakat. Kesimpulan yang dapat diperhatikan ialah sejarah amat penting kerana ketiadaan masa lalu akan menyebabkan tiadanya juga masa kini dan hasilnya tiada masa depan. akan menyebabkan kita sedar akan perkembangan diri dan persekitaran. Tetapi. kita melihat sejarah dan kepentingan dari sudut psikologi dan falsafah manusia itu sendiri. ada juga dari kalangan orang barat sendiri yang menganggap ilmu sejarah itu sebagai omong kosong belaka. Bahkan. dapat kita sedari bahawa sejarah bukan sahaja menyedarkan. Asas anggapan mereka itu boleh diterima. serta kesan pergerakan dunia keatas kita.contohnya kepentingan sesutau pihak. kita juga sedar yang perjalanan sejarah sama ada manusia. kita memasuki . Hubungan manusia dan sejarah juga dapat dijadikan sebagai petunjuk dengan melihat masa lalu. sehingga ada yang menganggapnya sebagai falsafah dan agama. untuk melangkahi masa depan dengan penuh keyakinan dan kekuatan. Kemudian. keluarga. kerana agama Islam tidak terpisah dengan kehidupan penganutnya. Akhirnya. setiap manusia yang waras akan memandang masa depan yang cemerlang dengan merujuk sejarah lalunya.selewengkan dan dipalsukan. mahupun dunia sedang bergerak menuju kematian dan kiamat. Seterusnya. bahkan menjadi gila dan bunuh diri atas kekesalan yang dihadapi. Sejarah bila dihayati. bukan mudah untuk menebus atau mengekalkan kejayaan kerana ia berdasarkan kesedaran insan. Maksudnya. bahkan keyakinan terhadap Tuhannya sudah musnah. Kesannya. dan negara serta dunia.Namun. Seterusnya. ditambah pengalaman dan kewarasan serta kekuatan azam dan citacitanya. kita lihat sendiri tentang takrif sejarah iaitu. Namun. untuk mencapai tujuan tertentu bagi golongan yang berkepentingan tertentu. menerang dan mengajar sahaja tetapi ia adalah sesuatu yang sedang bergerak bersama-sama kita.Contohnya.Orang barat juga menganggap sejarah sebagai suatu ilmu yang tidak boleh dikaitkan dengan kegunaannya. dan pelengkapnya. satu kumpulan masa lalu dan ilmu pengetahuan yang menerangkan tentang keadaan yang sedang berlaku. dan itu adalah pengakhiran sejarah selama ini. ahli agama Tsamawi (agama langit) berkonsepkan bahawa hidup manusia ada permulaan dan pengakhiran yang terakhir. dan hanya bergantung pada nilai-nilai murni yang boleh berubah-ubah mengikut akal fikiran mereka sendiri. iaitu kiamat. kita juga adalah manusia bersejarah dan bahan sejarah. atau mengekalkan kejayaannya dahulu. sama ada menebus kembali kehidupan yang lalu ke tempat yang lebih baik. Sejarah juga membuktikan bahawa ada yang gagal menebus kembali. pengkajian sejarah itu hanyalah untuk mencari atau mewujudkan kebenaran tanpa mempunyai motif yang lain. sama ada tentang diri. ini tidak dapat diterima oleh orang yang beragama Islam.sedang orang sekular itu bukan sahaja memisahkan dirinya dengan agama. Orang-orang Barat dan sekular sangat menyanjung sejarah. masyarakat. kerana sudah terdapat banyak peristiwa yang berlaku dalam sejarah itu telah disalahgunakan.

umpama roda. untuk mencerminkan keadaan masa lalu. lalu melalui perkembangan dan zaman kemuncak kejayaan. demi memastikan negara selamat dan terpelihara dibawah naungan mereka. Sesebuah negara memerlukan sejarah untuk melaksana. setelah sekian lama diseleweng oleh golongan tertentu. Mereka memberontak untuk menegakkan apa yang dipandang sebagai adil dan sesuai bagi mereka. Namun. walaupun peristiwa yang berlaku adalah berbeza tetapi tahap-tahap perkembangan diantara tamadun adalah sama. untuk kepentingan masa depan. dalam ayat yang lain. tidak mustahil ia terpisah disebabkan revolusi dan pemberontakan. atau dengan kata lain. Setiap tamadun mempunyai persamaan dari segi kelahiran dan kewujudan. Oleh itu. pemimpin memaimkan peranan penting dalam memacu negara dan rakyat. Peristiwa yang berlaku berzaman-zaman dahulu. ekonomi mahupun politik. Revolusi Perancis 1789. mengatakan bahawa terdapatpengulangan atau kitaran. mampu membawa manfaat dengan menjadikan masa kini adalah merujuk kepada masa lalu. Ini dapat dijadikan sebagaipetunjuk. serta sejarah kemampuan mereka membangun. ahli ekonomi dan politik negara itu tidak akan dapat melihat. diantara sejarah semua tamadun dan negara secara berganti-ganti. berani. Revolusi Rusia 1917 dan Revolusi Iran 1980-an. Betapa besarnya peranan sejarah itu dalam sesebuah negara dan masyarakat. dimana sejarah sesebuah organisasi. Ketiga-tiga elemen itu tidak akan terpisah dan mencerminkan antara satu sama lain. Ini kerana pertalian antara masa lalu dan kini adalah sangat jelas. manusia perlulah belajar tentang sesuatu peristiwa dengan merujuk sejarah agar mendapat pengajaran. ada revolusi yang diperjuangkan dahulu hancur disebabkan ketidaksesuaian dengan rakyat. yang bertujuan untuk menyingkirkan sistem negara itu dan berbeza dari yang lalu. Sejarah juga amat penting didalam proses memilih kepimpinan. Oleh itu. yang akhirnya membawa kepada keruntuhan tamadun dan negara itu. sejarah adalah jalan yang menjadi landasan dalam memeilih pemimpin yang jujur. dan pengajaran serta iktibar bagi generasi seterusnya dalam memacu negara kearah yang lebih gemilang. tetapi ramai yang tidak sedar. Jadi. Tidak mustahil juga pemberontakan itu berlaku untuk menegakkan sistem yang lama. dan sejarah kehidupan para pemimpinnya. Jadi perhubungan diantara masa-masa itu. Masa kini adalah hasil atau kesan dari gejala sama ada dari segi sains. adil dan berkebolehan memimpin. yang dipercayai mampu menyelamat dan membahagiakan manusia. selain sejarah sebagai sumber rujukan yang sangat berguna. akan berlaku lagi pada zaman atau generasi seterusnya. yang akhirnya akan menjadi sebahagian dari sejarah negara itu. Sampai suatu masa.bahagian menenai kepentingan sejarah dan kaitannya dengan sesebuah negara. agar tidak membawa negara .Herodotus (Bapa Sejarah Dunia). Ini kerana. dijadikan sandaran didalam membuat pemilihan pemimpin. ingin mengubah sejarah negaranya. dan berkhidmat kepada masyarakat. dan ada pula yang diterima hingga muncul sistem yang lain. Berbagai pemberontakan dan revolusi telah berlaku didunia ini. mendidik. melengkap dan melancarkan lagi kegiatannya. tidak dapat tidak. Ini kerana. kini dan masa depan.

Hitler yang membawa negara dan rakyat itu kearah perang dan kemusnahan yang memberi kesan sehingga hari ini. bangsa dan negara serta agama tercinta. hingga negara itu diheret kepada perang dan mengakibatkan dua bandar utamanya hancur sama sekali. Memang benarlah sejarah sebagai ilmu masa silam yang amat penting. Kesalahan meletakkan pemimpin yang betul dan waras akan mengelakkan berlakunya berbagai bagai perkara yang tidak sepatutnya terjadi dari berlaku. termasuk individu itu sendiri. seperti kepimpinan Jepun yang mengikut emosi tanpa pertimbangan. Demikianlah betapa berperanannya sejarah yang mempunyai berbagai kegunaan dan manfaat terhadap sesebuah negara dan bangsa. Contoh yang dapat dilihat ialah. .kearah kehancuran dan kebinasaan negara itu. keranakesejahteraan mampu lahir hasil manusia menjadikannya sebagai teladan dan sempadan bagi individu. negara Jerman dan pemimpinnya.