P. 1
25660

25660

|Views: 907|Likes:
Published by Normazita Ab Ghani

More info:

Published by: Normazita Ab Ghani on Sep 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN _______________________________________________________________________ _ HBML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2013 _______________________________________________________________________ _ ARAHAN

KEPADA PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 8hb - 10hb November 2013 atau Tutorial 4. Serahan selepas 10hb November 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan. . Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan. markah akan dipotong seperti berikut:    Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh.

Menyediakan sebuah rancangan pelajaran selama dua waktu pengajaran (60 minit) untuk tahun enam yang dapat menunjukkan aktiviti berbalas pantun dilaksanakan dalam bilik darjah.SOALAN TUGASAN Sebagai seorang guru Bahasa Melayu. (c) Sila rujuk garis panduan yang telah disediakan dalam rubrik berkaitan dengan pemarkahan dan juga keperluan kandungan tugasan [Jumlah: 40 markah] _______________________________________________________________________ _ MUKA SURAT TAMAT . Menghuraikan kekuatan dan kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun di dalam bilik darjah. Sehubungan dengan itu. anda dikehendaki menyediakan satu penulisan tugasan yang berkaitan dengan perkara-perkara berikut: (a) (b) Menghuraikan definisi pantun dan jenis-jenis pantun. anda bercadang melaksanakan aktiviti berbalas pantun di dalam bilik darjah kerana anda berpendapat aktiviti ini akan dapat memupuk kecerdasan minda dan kreativiti murid-murid.

Penulisan pengenalan menampakkan dengan jelas keseluruhan penulisan. (c) Sumber rujukan adalah berpandukan kepada modul sahaja. Penulisan pengenalan menampakkan keseluruhan penulisan. 1. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan baik dan menjelaskan sebahagian daripada tujuan penulisan. (b) Objektif penulisan juga dinyatakan secara ringkas sahaja dan tidak menampakkan keseluruhan penulisan tugasan. KRITERIA PENILAIAN Pengenalan PEMBERATAN 1 Amat Lemah 0 Tiada pengenalan yang berkaitan LEMAH 1 SEDERHANA 2 BAIK 3 CEMERLANG 4 MARKAH (MAK. (c) Tiada sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan dalam penulisan pengenalan ( a) Pengenalan tentang penulisan agak baik dan menampakkan sebahagian daripada keseluruhan penulisan (b) Objektif penulisan juga dinyatakan dengan agak baik. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan amat baik. (a) Pengenalan tentang penulisan baik dan relevan.LAMPIRAN RUBRIK TUGASAN KOD KURSUS: HBML3103 SEMESTER: SEPTEMBER 2013 NO. dan sempurna serta relevan.) 4 (a) Pengenalan tentang tajuk tugasan ringkas. bersistematik dan menjelaskan secara jelas tujuan penulisan. (c) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan (a) Pengenalan tentang penulisan amat jelas. amat baik. (c) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan .

(a) Huraian tentang definisi pantun dan jenis-jenis pantun dinyatakan dengan amat baik. Fakta yang diberikan baik. jelas dan berkaitan. (a) Huraian tentang definisi pantun dan jenis-jenis pantun dinyatakan dengan baik. amat jelas dan meyakinkan. (b) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan serta pandangan dan pendapat ahli sastera yang berkaitan dinyatakan sebagai sokongan penulisan tugasan. (a) Huraian tentang definisi pantun dan jenis-jenis pantun dinyatakan dengan agak baik. Fakta yang diberikan baik. (b) Sekurangkurangnya tiga sumber rujukan serta pandangan dan pendapat ahli sastera/bahasa yang berkaitan dinyatakan sebagai sokongan penulisan tugasan. (b) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan serta pandangan dan pendapat tokoh sastera yang berkaitan dinyatakan sebagai sokongan penulisan tugasan. Definisi pantun dan jenis-jenis pantun 2. (b) Sumber rujukan hanya berpandukan modul sahaja. Fakta yang diberikan kurang jelas. Jenis-jenis pantun diperincikan dengan amat baik jelas dan bersistematik. bersistematik dan amat berkaitan. jelas. Jenisjenis pantun diperincikan dengan baik tetapi masih kurang teratur.5 Definisi pantun dan jenis-jenis pantun dalam penulisan tidak dinyatakan (a) Huraian tentang definisi pantun dan jenisjenis pantun dinyatakan secara ringkas sahaja. 10 . Jenisjenis pantun kurang diperincikan dengan baik. Fakta yang diberikan agak baik dan agak berkaitan.2.

langkah. BBM.3. Langkah pengajaran disusun dengan baik dan selaras dengan penulisan objektif pengajaran. penulisan induksi set. a)Menghuraikan sekurang-kurangnya lima kekuatan dan lima kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun di dalam bilik darjah. objektif. kurang diberikan perhatian dalam penulisan rancangan pengajaran. Langkah pengajaran disusun dengan amat baik dan jelas dengan pernyataan objektif yang disediakan. 4. objektif. Memperlihatkan teknik pengajaran yang interaktif di dalam bilik darjah. Menyediakan rancangan pelajaran tidak lengkap. (a) Huraian amat baik dan amat jelas dan 10 10 . (a)Menyediakan rancangan pelajaran dengan lengkap dan jelas daripada segi maklumat umum. Tiada aplikasi aktiviti berbalas pantun dalam bilik darjah. langkah. Kekuatan dan Kelemahan aktiviti pantun. teknik dan kaedah. teknik dan kaedah. 2. (b)Terdapat aktiviti berbalas pantun dalam bilik darjah yang disusun dengan baik dan selaras dengan penulisan objektif pengajaran. teknik dan kaedah. (b)Terdapat aktiviti berbalas pantun dalam bilik darjah yang disusun dengan amat baik dan selaras dengan penulisan objektif. BBM. teknik dan kaedah. langkah. Objektif. Rancangan Pelajaran KOMSAS 2. (a)Menghuraikan sekurang-kurangnya empat kekuatan dan empat kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun di dalam bilik darjah. Objektif. BBM. (b)Aplikasi aktiviti berbalas pantun dalam bilik darjah dinyatakan tetapi masih kurang selaras dan tidak menepati kehendak penulisan objektif. (a) Menyediakan rancangan pelajaran agak baik. langkah.5 Rancangan pelajaran KOMSAS tidak disertakan. (a) Huraian baik dan (a)Menyediakan rancangan pelajaran yang amat lengkap dan amat jelas daripada segi maklumat umum. tidak jelas.5 Kekuatan dan kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun tidak dinyatakan (a)Menghuraikan sekurangkurangnya dua kekuatan dan dua kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun di dalam (a)Menghuraikan sekurangkurangnya tiga kekuatan dan tiga kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun di dalam bilik darjah. penggunaan BBM.

Bahasa yang digunakan dalam penulisan amat baik dan amat relevan. 7 Organisasi 0. Bahasa yang digunakan sesuai... Terdapat bahagian pengenalan. Rumusan 1 Tidak berkaitan bilik darjah.6. tanda baca dan ejaan. Menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan dengan teliti (koheran dan kohesi) dan memberikan penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan Peraturan tatabahasa. Penulisan tidak ada kesinambungan dan urutan yang (a) Huraian agak baik dan disokong dengan sekurangkurangnya dua pendapat daripada ahli bahasa yang berkaitan. Rumusan dan kesimpulan yang baik dan mejelaskan keseluruhan kandungan penulisan tetapi tiada penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan Peraturan tatabahasa. Kesinambungan dan urutan (koheran dan kohesi) penulisan dikawal rapi dan amat 4 2 .. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai Kesinambungan penulisan (koheran dan kohesi) agak disokong dengan sekurang-kurangnya tiga pendapat daripada ahli bahasa yang berkaitan. Rumusan dan kesimpulan yang agak baik dan menjelaskan hanya sebahagian perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan Tugasan mengandungi sebahagian kecil kesilapan tatabahasa.5 Tidak berkaitan Rumusan dan kesimpulan yang amat baik dan sempurna. penggunaan tanda baca dan sistem ejaan dipatuhi dengan amat baik. Kesinambungan dan urutan penulisan (koheran dan kohesi) adalah baik. tanda baca dan ejaan. penggunaan tanda baca dan ejaan diikuti dengan baik. (a) Huraian disokong dengan sekurangkurangnya satu pendapat daripada ahli bahasa yang berkaitan. disokong dengan sekurang-kurangnya empat pendapat daripada ahli bahasa yang berkaitan. Rumusan dan kesimpulan yang ringkas dan tidak menjelaskan perkara berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan Tugasan mengandungi pelbagai kesilapan tatabahasa..

Hanya sebahagian daripada penulisan mengikut gaya penulisan APA huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan yang tersusun. Terdapat penulisan bahagian pengenalan. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja baik. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja.betul (koheran dan kohesi). Penulisan bibliografi mengikut gaya APA sepenuhnya JUMLAH MARKAH 40 . huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan tetapi kurang tersususun. Gaya penulisan APA tidak digunakan dalam penulisan kertas kerja baik. Tentang tajuk serta rumusan yang amat tersusun dan berkaitan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->