Pengenalan Kepada Multimeter

B05-01-02 MEASUREMENT INSTRUMENT

Slide ini adalah bertujuan untuk menerangkan bahagian-bahagian utama dan penggunaan tentang multimeter.

Pensyarah: Mohd Azri Fahmy Bin Hj Azman

Tujuan Pembelajaran:
Pelajar-pelajar mesti boleh: • Terangkan kegunaan multimeter • Nyatakan fungsi-fungsi setiap bahagian multimeter • Jelaskan perbezaan MM Analog & MM Digital • Terangkan cara menggunakan multimeter mengikut pengukuran tertentu

Masa Pembelajaran:
• 1 Jam 30 Minit

Peralatan Pembelajaran:
• Alat Bantuan Pengajaran • Multimeter Analog • Komponen Elektronik

Pengenalan Kepada Multimeter

B05-01-02 MEASUREMENT INSTRUMENT

Slide ini adalah bertujuan untuk menerangkan bahagian-bahagian utama dan penggunaan tentang multimeter.

Pengenalan:
• Meter pelbagai atau multimeter adalah satu alat yang amat berguna dalam kerja-kerja elektrik dan elektronik seperti mengukur bacaan voltan arus terus (AT), voltan arus ulangalik (AU), mengukur nilai rintangan dan juga mengukur arus di dalam sesuatu litar

Pengenalan:
• Ia juga digunakan untuk tujuan pengukuran dan pengujian sesuatu alat atau komponen. • Di samping itu ia dapat menentukan samada komponen itu berada dalam keadaan baik atau tidak sebelum digunakan dan dapat mengesan kerosakkan apabila digunakan untuk mengesan kerosakan di dalam litar.

Jenis-Jenis Multimeter
• Digital

Jenis-Jenis Multimeter
• Analog

Multimeter Analog & Digital

Bahagian Utama Multimeter

Bahagian Utama Multimeter

Penerangan Bahagian Multimeter
• Skala bacaan

Menunjukkan skala bacaan yang akan diukur iaitu pengukuran voltan arus terus, voltan arus ulang alik, arus elektrik dan nilai rintangan.

Julat pemilih Julat pemilih adalah satu tombol di mana tempat untuk memilih unit sukatan yang dikehendaki.

Terminal keluaran Pada sesebuah multimeter mempunyai 2 keluaran iaitu terminal positif dan negatif di mana ianya akan di sambungkan pada litar atau kaki komponen yang akan disukat. Ia adalah sebagai punca untuk menyukat sesuatu kuantiti atau nilai.

Penerangan Bahagian Multimeter
• Pelaras 0 ohm

Merupakan satu tombol yang membolehkan pelarasan dibuat untuk mendapatkan bacaan yang tepat dan jarum penunjuk akan berada tepat pada kedudukan 0 sebelum sesuatu pengukuran dilakukan. Kedudukan 0 ini bermaksud 0 pada bahagian sebelah kanan skala bacaan. Pelarasan 0 ohm ini mesti dilakukan setiap kali julat pemilih menukar unit sukatan ohm pada julat pemilih.
Pelarasan sifar Ianya untuk memastikan kedudukan berada betul-betul pada kedudukan 0 iaitu pada keadaan asal untuk mendapatkan bacaan yang tepat. Kedudukan 0 ini bermaksud 0 pada bahagian sebelah kiri skala bacaan.

Rehat Sebentar:

Penggunaan Multimeter
Meter pelbagai mempunyai pelbagai fungsi yang tersendiri untuk mengukur dan membuat pengujian terhadap komponen atau peralatan. Antaranya adalah:• Menyukat nilai rintangan (Ω) • Menyukat voltan arus terus ( DCV) • Menyukat voltan arus ulangalik (ACV) • Menyukat arus terus (DCmA)

Perbezaan Penggunaan Multimeter

Pengukuran Voltan

Perbezaan Penggunaan Multimeter

Pengukuran Ohm

Pengukuran Continuity/Diod

Pengenalan Kepada Multimeter

B05-01-02 MEASUREMENT INSTRUMENT

Slide ini adalah bertujuan untuk menerangkan bahagian-bahagian utama dan penggunaan tentang multimeter.

Sesi Pertanyaan:

Soalan Kefahaman:
• Terangkan fungsi atau kegunaan multimeter? • Nyatakan skala bacaan yang terdapat dalam sesebuah multimeter? • Nyatakan bahagian- bahagian Utama bagi sesebuah multimeter analog?

Rehat Sebentar:

Aktiviti Seterusnya:

Berkenaan Multimeter

Kertas Tugasan

Masa Pembelajaran:
• 1 Jam

Peralatan Pembelajaran:
• Kertas Penerangan • Multimeter Analog • Kertas Tugasan

Sesi Pembelajaran Tamat:

Pembelajaran Akan Datang:

Kepada Function Generator

Pengenalan