NAMA : ……………………………………………………………….

SULIT PSK Mei 2013 Satu jam SEKOLAH KEBANGSAAN BATU FERINGGHI

KELAS: …….

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 1 (PKSR 1)

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TAHUN 6

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Bahagian A mengandungi 25 soalan dan Bahagian B mengandungi 25 soalan. Jawab semua soalan dalam kertas ini Kertas soalan ini harus diserahkan pada akhir peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak termasuk muka hadapan [Lihat halaman sebelah]