P. 1
Bidang Tugas Guru-guru

Bidang Tugas Guru-guru

|Views: 39|Likes:
Published by afaizomar

More info:

Published by: afaizomar on Sep 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM / PERSATUAN / KELAB 1.

Menentukan dan menetapkan objektif-objektif persatuan serta menentukan bahawa objektif-objektif tersebut tercapai. 2. Memastikan Persatuan / Unit Beruniform / Kelab mempunyai perlembagaan. 3. Bertanggungjawab menasihati, membimbing dan mengawal susunan dan perjalanan persatuan-persatuan yang berkenaan supaya benar-benar teratur dan bergerak. 4. Membuat rancangan / takwim tahunan, satu aktiviti rutin dan satu aktiviti pembangunan dan menyerahkan satu salinan takwim, aktiviti rutin dan pembangunan tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum. 5. Mengawal setiap perjumpaan / kegiatan dan menentukan perjumpaan / kegiatan itu sihat dan tidak menyalahi undang-undang. 6. Menyelia latihan / perjumpaan pada hari yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan mengambil berat terhadap kehadiran ahli. 7. Menyimpan laporan-laporan setiap mesyuarat/kegiatan/laporan tahunan, senarai nama ahli persatuan, kedatangan ahli dalam Buku Pengurusan Kokurikulum dan menyerahkan buku tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak pada akhir setiap bulan. 8. Memastikan ada akaun kewangan sekiranya pengurusan persatuan melibatkan wang serta menyerahkan akaun kewangan kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak pada akhir setiap bulan. 9. Menguruskan segala urusan surat menyurat melalui Pengetua jika melibatkan gerak kerja luar sekolah seperti mengadakan rombongan / lawatan sambil belajar. 10. Mendapat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk sesuatu aktiviti di luar sekolah. 11. Mengadakan Mesyuarat Agung setahun sekali pada tarikh yang diselaraskan oleh sekolah dan menghantar satu salinan AJK baru kepada Penolong Kanan Kokurikulum. 12. Menentukan papan-papan kenyataan persatuan digunakan sepenuhnya dan dikemaskinikan. 13. Bekerjasama dengan badan-badan lain sama ada di luar atau di dalam sekolah dengan menyertai kegiatan/pertandingan yang sihat.

Menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus jika dikehendaki. 16. . Guru Penasihat hendaklah mendapat persetujuan Guru Besar sekiranya memerlukan jurulatih luar atau jurulatih luar yang memerlukan bayaran. 15. 17. Menjadi jurulatih Unit Beruniform setakat mana yang boleh.14. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. Menyelenggarakan rekod simpanan peralatan yang dikehendaki.

Mengemaskini sudut PPDa. Membuat pemantauan dan menyediakan laporan Rancangan Aktiviti PPDa 5. Membantu SU PPDa menjalankan aktiviti/ program peringkat sekolah dan jabatan . Menubuhkan Jawatankuasa PPDa induk dan Jawatankuasa Pelaksana di sekolah Menyenaraikan peranan/tugas Jawatankuasa Pelaksana Merancang program/aktiviti PPDa di sekolah: 3. Tugas Naib Setiausaha PPDa 1.Tugas-Tugas Setiausaha PPDa 1. Menyediakan carta Organisasi Jawantakuasa PPDa Di Sekolah 2. Membuat laporan bulanan borang ADIUB dan dihantar ke unit PPDa PPD Melaka Tengah 6. Melaksanakan dan menyelaras program/aktiviti peringkat sekolah dan jabatan 4.

seimbang dan kemaskini. Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatandan program PSS 11.melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS. kakitangan PSS. 3. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua. Berhubung dan bekerjasama dengan BTPN. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P 6. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. Merancang dan mengajar antara 6 hingga 8 waktu seminggu 2. 7.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA 1. program dan aktiviti serta kewangan PSS 18. Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan / PSS negeri 16. 8. guru dan pelajar sekolah. Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS 12. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat J/K induk. pengurusan. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. 4. Merancang. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK Kurikulum Sekolah. J/K Kerja PSS 13. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS 14. Menghantar data dan laporan pelaksanaan program PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun 19. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber 10. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa . Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS 17. 5. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori dan peralatan PSS 15. Merancang dan mengurus program PSS 9. PKG.

Melaksanakan tugas-tugas seperti diarahkan oleh Pengetua atau wakilnya. 10. Mengagihkan alat-alat sukan kepada guru-guru berkenaan 9. dan MSSM. Menyelaraskan kegiatan latihan dan pertandingan antara rumah-rumah dan sekolah-sekolah supaya sesuai dengan hari. 11. 2. 5. Mengatur rancangan lengkap untuk kejohanan sukan tahunan sekolah. MSSWP. . 12. Menyediakan laporan sukan tahunan. tempat. masa. 4. Menilai semula rancangan sukan sekolah dan mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi sukan sekolah. Menyelaraskan pernyertaan sekolah dalam kegiatan yang dianjurkan oleh badanbadan sukan yang lain. Mencadangkan peralatan dan kemudahan yang patut dibeli atau diperbaiki oleh pihak sekolah mengikut keutamaannya.SETIAUSAHA SUKAN 1. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk tahun berkenaan. 7. Mengatur pengangkutan untuk pasukan sukan sekolah sekiranya perlu. 13. Mengatur rancangan/ jadual sukan sekolah sesuai dengan rancangan/jadual MSSD. gelanggang dan padang. Mengawal dan menjaga alat sukan dalam keadaan baik dan mengemaskinikan buku stok. 8. Merekodkan penglibatan/pencapaian pelajar dalam kegiatan sukan serta mencadangkan olahragawan dan olahragawati sekolah. 6. Membahagikan pelajar mengikut rumah sukan 3. 14.

Memastikan keselamatan murid-murid serta mengawasi penggunaan alatan. Menjadi ahli panitia mata pelajaran. 3. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup. 8. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantu mengajar yang digunakan. Menyediakan rancangan pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut rancangan pelajaran yang disediakan. 5. 7. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. 4. . Memiliki.BIDANG TUGAS GURU PRASEKOLAH INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS 1. Memahami dan mematuhi Pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai dari segi pengetahuan. 6. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal. 10. Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang dikemaskini dan menyerahkan kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan. meastikan bahan-bahan tersebut digunakan secara meluas. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan kerja bimbingan. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan kepada Guru Besar atau wakilnya pada masa yang dikehendaki. Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran sama ada dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Negeri. memeriksa buku latihan dan memulangkan semula secepat mungkin. 2. 9. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.

mengurus dan melaksanakan matlamat. OBJEKTIF 1. 2. objektif strategik dan program panitia secara berterusan dan berkesan. Menggembleng tenaga GPI dalam melaksanakan aktiviti panitia. Mempengerusikan Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam. 6. fungsi dan tugas panitia Pendidikan Islam di sekolah. Memastikan semua guru Pendidikan Islam menggunakan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam yang kemas kini. 2. perjalanan dan kemajuan P. 3. Bertanggungjawab ke atas perancangan. 3. Berusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data / maklumat berkaitan dengan Pendidikan Islam di sekolah. Menjadi penggerak kepada program dakwah dan bi'ah Islamiah di sekolah SENARAI TUGAS 1. 5. Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa. 4. . Mengadakan dan menyimpan fail-fail Pendidikan Islam. 5. 4. kekangan dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan motivasi.Islam. Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi. Memastikan semua guru Pendidikan Islam membina soalan-soalan peperiksaan dalaman mengikut format yang ditentukan. Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat GPI untuk merancang. 7. 6. melaksanakan. menyelia dan memantau keberkesanan semua program dan aktiviti yang berkaitan. Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah. Memastikan semua GPI menyediakan rancangan tahunan dan harian.PENGURUSAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM Pengurusan Panitia Pendidikan Islam di sekolah bermaksud kemampuan dan kecekapan Panitia Pendidikan Islam merancang. sikap dan tabiat belajar pelajar.

5. 7. 4. Memastikan keselamatan. Menguruskan percetakan.Tugas Setiausaha Peperiksaan 1. . Menyediakan jadual pembina soalan. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. 2. 6. 9. 3. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. 8.

13. Menyediakan hasil kerja murid-murid di dalam kelas. Ketua panitia mempengerusikan mesyuarat psnitia mata pelajaran. Mencadangkan aktiviti membuat portfolio yang sesuai untuk murid. 12. 9. Menyediakan fail-fail dengan lengkap dan kemaskini. Menyediakan carta organisasi panitia Kajian Tempatan. Mencari wakil-wakil sekolah sebelum menyertai pertandingan. Menetapkan tarikh.Senarai tugas – Ketua Panitia Kajian Tempatan 1. Menyediakan soalan-soalan peperiksaan. Menghadiri mesyuarat kurikulum dan mesyuarat lain. Menguruskan analisis selepas setiap peperiksaan. masa. 5. 11. 16. Mengumpul dan menyusun hasil kerja murid yang baik untuk dijadikan sebagai bahan bantu mengajar. 3. 8. Menyediakan pelan tindakan tahunan. Menyedia Budget PCG. 15.. 18. 19. 14. Menyelaras aktiviti atau pertandingan yang berkaitan dengan Kajian Tempatan di sekolah. 2. 4. 7. 10. Membeli bahan dan peralatan untuk kegunaan Kajian Tempatan. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru-guru dari masa ke semasa. 17. 6. Memastikan semua guru ada Sukatan Pelajaran atau Rancangan PengajaraTahunan. . tempat dan agenda mesyuarat panitia. Mengumpulkan dan menyusun laporan tentang aktiviti luar dan dalam sekolah. Memantau guru-guru yang mengajar Kajian Tempatan.

masa. 5. 4. 17. 10. Sentiasa menjaga kebersihan stor PJ. Meyediakan carta organisasi panitia PJ dan PK. 14. Mempengerusikan mesyuarat panitia masa pelajaran. 18.Senarai tugas Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1. 15. Menghadiri mesyuarat kurikulum dan mesyuarat-mesyuarat lain. Mengumpul Maklumat – jadual waktu mengajar semua guru PJ dan PK. Memberi khusus dalaman selepas menghadiri kursus. Membuat semakan buku latihan pelajar. 6. tempat dan agenda mesyuarat panitia. 9. 7. Menetapkan tarikh. Mengumpul dan menyusun laporan tentang aktiviti luar dan dalam sekolah panitia PJ dan PK. Mengemakini stor PJ setiap masa. 11. 3. Menyediakan laporan selepas khusus dalaman. 20. Mempastikan soalan-soalan peperiksaaan siap lebih awal dan menyelaras soalansoalan ujian. 2. 13. 12. Meyemak kertas ujian sebelum dicetak. 16. 19. Merekod dan mengatur alat-alat PJ. Rancangan pengajaran Tahunan Takwin dan aktiviti panitia. Merancang dan mengadakan latihan-latihan untuk menyertai semua pertandingan permainan dan sukan antara sekolah. Memastikan fail-fail panitia lengkap dan kemaskini. Memastikan maklumat diri guru PJ dan PK dikemaskini. Mempastikan setiap ahli mempunyai Sukatan Pelajaran Huraian Sukatana Pelajaran. 8. 21. Menaip analisis selepas setiap ujian. Menyedia pelan tindakan tahunan. .

6. 14. Menerima laporan pengawas. Menjadi pegawai perhubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa / penjaga di dalam masalah disiplin. 11. 5. Membantu guru besar menimbulkan semangat kesetiaan dan kekitaan di kalangan murid-murid dan guru-guru.SENARAI TUGAS GURU PENGAWAS 1. Mengadakan kempen kebersihan dan kempen hormat guru. Menjadi penyelaras di antara guru dan guru besar di dalam hal disiplin muridmurid. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh guru besar. 7. 10. Menentukan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa kegiatan aktiviti dijalankan sama ada di dalam atau di luar sekolah. . 13. 9. Membantu guru besar merangka atau membuat peraturan-peraturan sekolah. 8. Bertanggungjawab ke atas imej sekolah dengan menentukan dan memastikan perlakuan murid-murid itu sesuai dengan peraturan sekolah dan kehendak masyarakat sekeliling. 2. guru-guru dan seterusnya mengambil tindakan yang sesuai. Menjalankan hukuman disiplin sekirannya diwakili guru besar. Berusaha menanam semangat patut dan taat setia kepada peraturan sekolah serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara. 12. 3. Memastikan semua pengawas sentiasa dalam keadaan berpakaian kemas dan bersih. Mengawasi ahli lembaga sekolah 4. Mengatur jadual tugasan pengawas semasa guru-guru bermesyuarat/urusanurusan lain.

PSS dan Kantin 6. PSS dan kantin.BIDANG TUGAS RMT 1. Memastikan semua pekerja memakai apron. Menetapkan peraturan kantin dan memastikan tanda harga dipamerkan oleh pengusaha kantin. Membuat laporan kawalan mutu makanan RMT. . Kerja-kerja rekod/dokumentasi. Memastikan pengusaha dan pekerja kantin telah menjalani rawatan / suntikan dari pihak kesihatan. Melaporkan kepada Guru Besar dengan segera jika berlaku kes keracunan makanan. Memastikan kualiti dan kuantiti makanan RMT dan yang dijual di kantin menepati kadar yang ditetapkan 5. Memastikan bekalan susu PSS dalam keadaan sempurna guna. 13. Menentukan murid-murid yang layak mendapat RMT dan PSS 2. Mengemaskini sistem rekod berkaitan dengan RMT. 12. 9. 14. penutup kepala & sarung tangan semasa bertugas. Memastikan bekalan RMT mencukupi dan mematuhi menu yang ditetapkan 3. 4. Memastikan makanan mencukupi . kuantiti dan kualitinya menepati harga yang dipamerkan. 7. Memastikan kebersihan kantin dan persekitarannya. Menyediakan buku laporan KAWALAN MUTU MAKANAN dan jadual tugas harian guru pengawas RM 8. 10. 11.

3. 6. Mengurus pemilihan ahli kelab dan persatuan mewakili sekolah. 2. Membantu merancang takwim sukan dan permainan. Membantu merancang. 4. Melapor dan merekod pencapaian dari semasa ke semasa. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat (dalam dan luar musim). Mengawal dan menilai setiap unit dalam sukan dan permainan supaya mencapai matlamat yang ditetapkan. Mengambil langkah-langkah keselamatan pada setiap masa. 5.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENYELARAS PERMAINAN 1. .

Merancang dan melaksanankan program pemulihan khas mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 1 – 6. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid tahap satu. Membantu guru-guru asas dalam perkara mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan samada di kelas biasa atau kelas khas. 5. Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui kemajuan murid-murid yang menghadiri kelas pemulihan dan merekodkannya.mengajar bersama-sama dengan guru asas sekiranya keadaan memerlukan. 6. . Berjumpa dan berbincang dengan guru asas/ibubapa/doktor/ pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kelakuan. Mengadakan latihan perkembangan staf di peringkat sekolah 3. .SENARAI TUGAS GURU PEMULIHAN 1. Bertindak sebagai setausaha JK Program Pemulihan Khas serta AJK Kurikulum Sekolah 2. 7. 4. . kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai murid. .merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pemulihan.mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan. tabiat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->