P. 1
Bidang Tugas Guru-guru

Bidang Tugas Guru-guru

|Views: 38|Likes:
Published by afaizomar

More info:

Published by: afaizomar on Sep 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM / PERSATUAN / KELAB 1.

Menentukan dan menetapkan objektif-objektif persatuan serta menentukan bahawa objektif-objektif tersebut tercapai. 2. Memastikan Persatuan / Unit Beruniform / Kelab mempunyai perlembagaan. 3. Bertanggungjawab menasihati, membimbing dan mengawal susunan dan perjalanan persatuan-persatuan yang berkenaan supaya benar-benar teratur dan bergerak. 4. Membuat rancangan / takwim tahunan, satu aktiviti rutin dan satu aktiviti pembangunan dan menyerahkan satu salinan takwim, aktiviti rutin dan pembangunan tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum. 5. Mengawal setiap perjumpaan / kegiatan dan menentukan perjumpaan / kegiatan itu sihat dan tidak menyalahi undang-undang. 6. Menyelia latihan / perjumpaan pada hari yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan mengambil berat terhadap kehadiran ahli. 7. Menyimpan laporan-laporan setiap mesyuarat/kegiatan/laporan tahunan, senarai nama ahli persatuan, kedatangan ahli dalam Buku Pengurusan Kokurikulum dan menyerahkan buku tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak pada akhir setiap bulan. 8. Memastikan ada akaun kewangan sekiranya pengurusan persatuan melibatkan wang serta menyerahkan akaun kewangan kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak pada akhir setiap bulan. 9. Menguruskan segala urusan surat menyurat melalui Pengetua jika melibatkan gerak kerja luar sekolah seperti mengadakan rombongan / lawatan sambil belajar. 10. Mendapat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk sesuatu aktiviti di luar sekolah. 11. Mengadakan Mesyuarat Agung setahun sekali pada tarikh yang diselaraskan oleh sekolah dan menghantar satu salinan AJK baru kepada Penolong Kanan Kokurikulum. 12. Menentukan papan-papan kenyataan persatuan digunakan sepenuhnya dan dikemaskinikan. 13. Bekerjasama dengan badan-badan lain sama ada di luar atau di dalam sekolah dengan menyertai kegiatan/pertandingan yang sihat.

16. Menjadi jurulatih Unit Beruniform setakat mana yang boleh. Menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus jika dikehendaki. Menyelenggarakan rekod simpanan peralatan yang dikehendaki.14. 17. Guru Penasihat hendaklah mendapat persetujuan Guru Besar sekiranya memerlukan jurulatih luar atau jurulatih luar yang memerlukan bayaran. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. . 15.

Tugas-Tugas Setiausaha PPDa 1. Membantu SU PPDa menjalankan aktiviti/ program peringkat sekolah dan jabatan . Membuat laporan bulanan borang ADIUB dan dihantar ke unit PPDa PPD Melaka Tengah 6. Menubuhkan Jawatankuasa PPDa induk dan Jawatankuasa Pelaksana di sekolah Menyenaraikan peranan/tugas Jawatankuasa Pelaksana Merancang program/aktiviti PPDa di sekolah: 3. Tugas Naib Setiausaha PPDa 1. Menyediakan carta Organisasi Jawantakuasa PPDa Di Sekolah 2. Melaksanakan dan menyelaras program/aktiviti peringkat sekolah dan jabatan 4. Mengemaskini sudut PPDa. Membuat pemantauan dan menyediakan laporan Rancangan Aktiviti PPDa 5.

Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber 10. Merancang dan mengajar antara 6 hingga 8 waktu seminggu 2. seimbang dan kemaskini. 5. 3. Merancang. kakitangan PSS. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS 14. 4. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori dan peralatan PSS 15. 8. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. PKG.melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS. Merancang dan mengurus program PSS 9. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatandan program PSS 11. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua. Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan / PSS negeri 16. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P 6. guru dan pelajar sekolah. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat J/K induk. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa . 7. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS 17. J/K Kerja PSS 13. Menghantar data dan laporan pelaksanaan program PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun 19. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. pengurusan. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK Kurikulum Sekolah. program dan aktiviti serta kewangan PSS 18. Berhubung dan bekerjasama dengan BTPN.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA 1. Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS 12.

SETIAUSAHA SUKAN 1. MSSWP. dan MSSM. Menyelaraskan pernyertaan sekolah dalam kegiatan yang dianjurkan oleh badanbadan sukan yang lain. tempat. 11. Mengagihkan alat-alat sukan kepada guru-guru berkenaan 9. . 13. Menyediakan laporan sukan tahunan. Menyelaraskan kegiatan latihan dan pertandingan antara rumah-rumah dan sekolah-sekolah supaya sesuai dengan hari. 4. gelanggang dan padang. 7. Menilai semula rancangan sukan sekolah dan mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi sukan sekolah. Melaksanakan tugas-tugas seperti diarahkan oleh Pengetua atau wakilnya. 2. 12. 8. Mengatur rancangan lengkap untuk kejohanan sukan tahunan sekolah. masa. Mengawal dan menjaga alat sukan dalam keadaan baik dan mengemaskinikan buku stok. Mengatur rancangan/ jadual sukan sekolah sesuai dengan rancangan/jadual MSSD. 10. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk tahun berkenaan. 6. Mencadangkan peralatan dan kemudahan yang patut dibeli atau diperbaiki oleh pihak sekolah mengikut keutamaannya. 14. 5. Membahagikan pelajar mengikut rumah sukan 3. Merekodkan penglibatan/pencapaian pelajar dalam kegiatan sukan serta mencadangkan olahragawan dan olahragawati sekolah. Mengatur pengangkutan untuk pasukan sukan sekolah sekiranya perlu.

Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran sama ada dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Negeri. 4. Memiliki. Memastikan keselamatan murid-murid serta mengawasi penggunaan alatan. 10. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup. . 9. 5. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan kepada Guru Besar atau wakilnya pada masa yang dikehendaki. 2. 8. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan kerja bimbingan. Memahami dan mematuhi Pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai dari segi pengetahuan. meastikan bahan-bahan tersebut digunakan secara meluas. 6. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantu mengajar yang digunakan.BIDANG TUGAS GURU PRASEKOLAH INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS 1. Menjadi ahli panitia mata pelajaran. 7. Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang dikemaskini dan menyerahkan kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan. memeriksa buku latihan dan memulangkan semula secepat mungkin. 3. Menyediakan rancangan pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut rancangan pelajaran yang disediakan.

3. melaksanakan. Mengadakan dan menyimpan fail-fail Pendidikan Islam. objektif strategik dan program panitia secara berterusan dan berkesan. Memastikan semua guru Pendidikan Islam membina soalan-soalan peperiksaan dalaman mengikut format yang ditentukan.Islam. 5. 3. Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah. Memastikan semua GPI menyediakan rancangan tahunan dan harian. . 2.PENGURUSAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM Pengurusan Panitia Pendidikan Islam di sekolah bermaksud kemampuan dan kecekapan Panitia Pendidikan Islam merancang. perjalanan dan kemajuan P. 7. Menjadi penggerak kepada program dakwah dan bi'ah Islamiah di sekolah SENARAI TUGAS 1. Memastikan semua guru Pendidikan Islam menggunakan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam yang kemas kini. Mempengerusikan Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam. Menggembleng tenaga GPI dalam melaksanakan aktiviti panitia. 6. 4. 6. Bertanggungjawab ke atas perancangan. kekangan dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan motivasi. Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi. sikap dan tabiat belajar pelajar. 2. fungsi dan tugas panitia Pendidikan Islam di sekolah. Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat GPI untuk merancang. Berusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data / maklumat berkaitan dengan Pendidikan Islam di sekolah. menyelia dan memantau keberkesanan semua program dan aktiviti yang berkaitan. mengurus dan melaksanakan matlamat. OBJEKTIF 1. Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa. 4. 5.

2. Menguruskan percetakan. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. Menyediakan jadual pembina soalan. pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan.Tugas Setiausaha Peperiksaan 1. 6. 7. 3. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. 8. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar. . 4. 9. Memastikan keselamatan. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan. 5.

4. Membeli bahan dan peralatan untuk kegunaan Kajian Tempatan. Menyediakan soalan-soalan peperiksaan. 17. Memantau guru-guru yang mengajar Kajian Tempatan. 18.Senarai tugas – Ketua Panitia Kajian Tempatan 1. 3. Menyedia Budget PCG. Mengumpulkan dan menyusun laporan tentang aktiviti luar dan dalam sekolah. Menyediakan carta organisasi panitia Kajian Tempatan. Menguruskan analisis selepas setiap peperiksaan. 14. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru-guru dari masa ke semasa. masa. 6. Menetapkan tarikh. Mengumpul dan menyusun hasil kerja murid yang baik untuk dijadikan sebagai bahan bantu mengajar. 7. Mencadangkan aktiviti membuat portfolio yang sesuai untuk murid. Ketua panitia mempengerusikan mesyuarat psnitia mata pelajaran. 13.. Mencari wakil-wakil sekolah sebelum menyertai pertandingan. 5. Menghadiri mesyuarat kurikulum dan mesyuarat lain. 8. . 11. 19. Menyediakan hasil kerja murid-murid di dalam kelas. Memastikan semua guru ada Sukatan Pelajaran atau Rancangan PengajaraTahunan. 10. Menyediakan pelan tindakan tahunan. tempat dan agenda mesyuarat panitia. 9. Menyediakan fail-fail dengan lengkap dan kemaskini. 16. 2. 15. Menyelaras aktiviti atau pertandingan yang berkaitan dengan Kajian Tempatan di sekolah. 12.

14. Menaip analisis selepas setiap ujian. Menetapkan tarikh. Mengemakini stor PJ setiap masa. Membuat semakan buku latihan pelajar. Memberi khusus dalaman selepas menghadiri kursus. Mempengerusikan mesyuarat panitia masa pelajaran. 13. 18. 19. 16. Meyediakan carta organisasi panitia PJ dan PK. 2. Meyemak kertas ujian sebelum dicetak. tempat dan agenda mesyuarat panitia. 8.Senarai tugas Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1. Menyediakan laporan selepas khusus dalaman. 21. 12. 17. Menyedia pelan tindakan tahunan. Mempastikan setiap ahli mempunyai Sukatan Pelajaran Huraian Sukatana Pelajaran. Memastikan maklumat diri guru PJ dan PK dikemaskini. 5. masa. 10. 11. 3. 15. 6. Mengumpul dan menyusun laporan tentang aktiviti luar dan dalam sekolah panitia PJ dan PK. Mengumpul Maklumat – jadual waktu mengajar semua guru PJ dan PK. 7. Rancangan pengajaran Tahunan Takwin dan aktiviti panitia. 9. Memastikan fail-fail panitia lengkap dan kemaskini. Menghadiri mesyuarat kurikulum dan mesyuarat-mesyuarat lain. Sentiasa menjaga kebersihan stor PJ. Merancang dan mengadakan latihan-latihan untuk menyertai semua pertandingan permainan dan sukan antara sekolah. . 20. Mempastikan soalan-soalan peperiksaaan siap lebih awal dan menyelaras soalansoalan ujian. 4. Merekod dan mengatur alat-alat PJ.

Menjadi pegawai perhubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa / penjaga di dalam masalah disiplin. Mengawasi ahli lembaga sekolah 4. 13. Bertanggungjawab ke atas imej sekolah dengan menentukan dan memastikan perlakuan murid-murid itu sesuai dengan peraturan sekolah dan kehendak masyarakat sekeliling. 2. 14. . 10. 8. 11. 3.SENARAI TUGAS GURU PENGAWAS 1. Menjadi penyelaras di antara guru dan guru besar di dalam hal disiplin muridmurid. Membantu guru besar merangka atau membuat peraturan-peraturan sekolah. Memastikan semua pengawas sentiasa dalam keadaan berpakaian kemas dan bersih. guru-guru dan seterusnya mengambil tindakan yang sesuai. Menjalankan hukuman disiplin sekirannya diwakili guru besar. 5. Mengatur jadual tugasan pengawas semasa guru-guru bermesyuarat/urusanurusan lain. Menentukan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa kegiatan aktiviti dijalankan sama ada di dalam atau di luar sekolah. 7. Membantu guru besar menimbulkan semangat kesetiaan dan kekitaan di kalangan murid-murid dan guru-guru. 9. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh guru besar. Berusaha menanam semangat patut dan taat setia kepada peraturan sekolah serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara. Mengadakan kempen kebersihan dan kempen hormat guru. 12. Menerima laporan pengawas. 6.

kuantiti dan kualitinya menepati harga yang dipamerkan. 14. . PSS dan Kantin 6. Memastikan kebersihan kantin dan persekitarannya. Memastikan semua pekerja memakai apron. 13. PSS dan kantin. Memastikan bekalan susu PSS dalam keadaan sempurna guna. Memastikan bekalan RMT mencukupi dan mematuhi menu yang ditetapkan 3. 9. Menyediakan buku laporan KAWALAN MUTU MAKANAN dan jadual tugas harian guru pengawas RM 8. penutup kepala & sarung tangan semasa bertugas. 10. Memastikan kualiti dan kuantiti makanan RMT dan yang dijual di kantin menepati kadar yang ditetapkan 5. 12. 11. Membuat laporan kawalan mutu makanan RMT. Menentukan murid-murid yang layak mendapat RMT dan PSS 2. Memastikan pengusaha dan pekerja kantin telah menjalani rawatan / suntikan dari pihak kesihatan. Kerja-kerja rekod/dokumentasi. Memastikan makanan mencukupi . Menetapkan peraturan kantin dan memastikan tanda harga dipamerkan oleh pengusaha kantin. Mengemaskini sistem rekod berkaitan dengan RMT. Melaporkan kepada Guru Besar dengan segera jika berlaku kes keracunan makanan. 4.BIDANG TUGAS RMT 1. 7.

Mengawal dan menilai setiap unit dalam sukan dan permainan supaya mencapai matlamat yang ditetapkan. 2. 4. 6.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENYELARAS PERMAINAN 1. Mengurus pemilihan ahli kelab dan persatuan mewakili sekolah. Melapor dan merekod pencapaian dari semasa ke semasa. Membantu merancang. . Membantu merancang takwim sukan dan permainan. Mengambil langkah-langkah keselamatan pada setiap masa. 5. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat (dalam dan luar musim). 3.

Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid tahap satu. . 4. 7. . 5.mengajar bersama-sama dengan guru asas sekiranya keadaan memerlukan.SENARAI TUGAS GURU PEMULIHAN 1. tabiat.merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pemulihan. Bertindak sebagai setausaha JK Program Pemulihan Khas serta AJK Kurikulum Sekolah 2. Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 1 – 6. Membantu guru-guru asas dalam perkara mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan samada di kelas biasa atau kelas khas.mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan. Berjumpa dan berbincang dengan guru asas/ibubapa/doktor/ pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kelakuan. . 6. Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui kemajuan murid-murid yang menghadiri kelas pemulihan dan merekodkannya. kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai murid. Mengadakan latihan perkembangan staf di peringkat sekolah 3. . Merancang dan melaksanankan program pemulihan khas mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->