http://www.google.com.my/search?hl=en&q=definisi+piagam+pelanggan&btnG=G oogle+Search&meta=&aq=f&oq= www.

uthm.edu.my/pp/ptk/MPK&FM.ppt

PIAGAM PELANGGAN SJK(C) KWANG CHIEN, SARIKEI
KAMI WARGA SJK(C) KWANG CHIEN, SARIKEI

DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI
AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK

1. Memastikan semua kanak-kanak, mengikut umur yang ditetapkan, mendapat tempat belajar pada hari pertama persekolahan baru dimulakan. 2. Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid daripada hal-hal lain. 3. Bersikap adil terhadap setiap murid tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama. 4. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada murid-murid. 5. Mewujudkan konsep sekolah penyayang dan sifar takut di kalangan kanakkanak sekolah. 6. Berusaha dengan gigih meningkatkan prestasi akademik murid-murid di peringkat UPSR khasnya dan di peringkat sekolah amnya. 7. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara sekolah dengan ibu bapa murid-murid dan masyarakat setempat. 8. Memastikan kawasan sekolah, bangunan sekolah, harta sekolah dijaga ke tahap maksimum serta pentadbiran sekolah berjalan dengan licin dan teratur. 9. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya meningkatkan prestasi kokurikulum dalam penyertaan luar sekolah. 10.Berusaha dengan gigih agar murid-murid dapat menguasai kemahiran asas, iaitu membaca, menulis dan mengira serta celik huruf dan celik angka.

http://kwangchien.tripod.com/piagam.htm

PERANCANGAN KOKURIKULUM, 2003 SJK(C) Kwang Chien, Sarikei Bi Perkara l (A Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum ) 1. Mesyuarat Kokurikulum 1/2003 2. Mesyuarat Kokurikulum 2/2003 3. Mesyuarat Kokurikulum 3/2003 (B Perancangan / Pelan Tindakan ) 1. Persediaan Pelan Tindakan bagi sukan / permainan / kelab / pakaian seragam (C Aktiviti-aktiviti Sukan / Permainan ) 1. Bola Keranjang * Latihan Intensif * Menyertai pertandingan Bola Keranjang (MSSR Daerah Sarikei) 2. Bola Tampar * Latihan Biasa * Latihan Intensif * Menyertai pertandingan Bola Keranjang (MSSR Daerah Sarikei) 3. Bola Jaring * Latihan Biasa * Latihan Intensif * Menyertai pertandingan bola jaring (MSSR) 4. Ping Pong * Latihan Biasa Setiap petang Hari Khamis, 3~4 ptg Bulan Januari hingga Oktober, 2003 Setiap petang Hari Jumaat, 3~ 4 ptg Puan Law Sie Ngo Siew Ing Puan Law Sie Ngo Setiap petang Hari Jumaat Siew Ing Puan Law Sie Ngo Siew Ing Tarikh Pelaksanaan Tindakan

07.01.2003 13.06.2003 26.09.2003

Guru Besar/PK-PK/S Guru Besar/PK-PK/S

Guru Besar/PK-PK/S

Sebelum 24.01.2003

Guru Besar / PK KK Penasihat

Setiap petang Hari Rabu, Puan Lam Mei Lai & 3~4 ptg Ling Puan Lam Mei Lai & Bulan Februari/Mac 2003 Ling

Cik Lau Pi Shu & C Huong Cik Lau Pi Shu & C Huong

Setiap petang Hari Rabu, Encik Lei Chion Se 3~4 ptg Veng Cheong

* Latihan Intensif ( Tunas Harapan ) * Pusat Cemerlang * Pertandingan Ping Pong Perseorangan 5. Renang * Latihan Biasa * Latihan Intensif * Pertandingan Renang 6. Wushu * Melatih murid-murid asas wushu * Latihan Intensif * Menyertai pertandingan bakal diadakan (D Aktiviti-aktiviti Kelab / Persatuan ) 1. Bahasa Malaysia * Latihan mengisi tempat kosong * Latihan tatabahasa - Imbuhan * Permainan Kata Silang * Latihan petikan kefahaman * Latihan penjodoh bilangan * Melatih pembentangan ( syarahan ) * Latihan simpulan bahasa * Latihan penulisan Setiap petang Hari Selasa, 3~4 ptg Bulan Februari 2003 Bulan Mac 2003 Bulan April 2003 Bulan Mei 2003 Bulan Jun 2003 Bulan Julai 2003 Bulan Ogos 2003 Bulan September & Oktober 2003 Setiap petang Hari Selasa, 3~4 ptg Bulan Januari 2003 Bulan Februari & Mac 2003 Setiap pagi Hari Sabtu, 8~10 pagi Setiap pagi Hari Sabtu, 8~10 pagi Ditetapkan kelak Setiap petang Hari Khamis, 3~4 ptg Setiap petang Hari Khamis, 3~4 ptg Ditetapkan kelak 07.05.2003

Jurulatih Persatuan Sarikei Jurulatih Persatuan Sarikei Encik Lei Chion Se Veng Cheong

Puan Jong Siaw Fun Mee Yong & Cik Yii Chee Wei

Encik Yii Ven Cheo Penanggungjawab

* Jurulatih jemputa

Puan Tang Siao Chui Puan Tang Siao Chui Puan Tang Siao Chui Puan Tang Siao Chui Puan Tang Siao Chui Puan Tang Siao Chui Puan Tang Siao Chui Puan Tang Siao Chui

Mee Yon

Mee Yon

Mee Yon

Mee Yon

Mee Yon

Mee Yon

Mee Yon

Mee Yon

2. Bahasa Cina * Han Yu Pin Yin * Simpulan bahasa, Peribahasa

Puan Yong Lai Ngin Chan Lang Puan Yong Lai Ngin Chan Lang

* Membetulkan kata yang sering digunakan dengan salah * Struktur ayat yang cacat/salah * Membezakan penggunaan kata yang hampir serupa * Penjodoh bilangan * Bu Shou perkataan * Tatabahasa

Bulan April 2003 Bulan Mei 2003 Bulan Jun & Julai 2003 Bulan Julai & Ogos 2003 Bulan September 2003 Bulan Oktober 2003 Setiap petang Hari Selasa, 3~4 ptg Sekali sebulan Sekali sebulan Sekali sebulan Sekali sebulan Sekali sebulan Sekali sebulan

Puan Yong Lai Chan Lang Puan Yong Lai Chan Lang Puan Yong Lai Chan Lang Puan Yong Lai Chan Lang Puan Yong Lai Chan Lang Puan Yong Lai Chan Lang

Ngin

Ngin

Ngin

Ngin

Ngin

Ngin

3. Bahasa Inggeris * Lagu dan permainan bahasa Inggeris * Latihan tatabahasa * Memperkembangkan nota (Note expansion) * Tulisan kursif * Puisi dan cerita * Sebutan baku 4. Matematik * Mengajar fakta asas bagi operasi tambah dan tolak dalam

Cik Janet Chan Cik Janet Chan Cik Janet Chan Cik Janet Chan Cik Janet Chan Cik Janet Chan

Wong & P

Wong & P

Wong & P

Wong & P

Wong & P

Wong & P

Setiap petang 3~4 ptg Setiap petang lingkungan 18 3~4 ptg Setiap petang * Operasi darab dan bahagi sehingga 9 3~4 ptg Setiap petang * Membuat latihan congak secara spontan 3~4 ptg * Memperbanyakkan latihan menyelesaikan Setiap petang masalah 3~4 ptg * Menentukan tempoh masa : saat, minit, jam dan Setiap petang hari 3~4 ptg Setiap petang * Menentukan berat dalam unit kg dan g 3~4 ptg Setiap petang * Menentukan nilai wang dalam ringgit dan sen 3~4 ptg * Menekankan ukuran panjang dalam unit m, cm Setiap petang dan mm 3~4 ptg

Hari Selasa, Puan Yeong Jannie Goh Hari Selasa, Puan Yeong Jannie Goh Hari Selasa, Puan Yeong Jannie Goh Hari Selasa, Puan Yeong Jannie Goh Hari Selasa, Puan Yeong Jannie Goh Hari Selasa, Puan Yeong Jannie Goh Hari Selasa, Puan Yeong Jannie Goh Hari Selasa, Puan Yeong Jannie Goh Hari Selasa, Puan Yeong Jannie Goh

Kam W

Kam W

Kam W

Kam W

Kam W

Kam W

Kam W

Kam W

Kam W

* Menamakan dan menentukan nilai nombor

Setiap petang Hari Selasa, Puan Yeong Kam W 3~4 ptg Jannie Goh Setiap Hari Selasa, 3~4 ptg Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun 06.05.2003

5. Sains * Projek menanam bunga * Memelihara dan menjaga Taman Sains - Bunga orkid, Kaktus bunga berpasu * Memelihara dan menjaga ikan dalam akuarium * Merekod cuaca : Suhu, Hujan, Awan, Arah angin * Menonton TV/Astro * Membaca buku Sains * Lawatan sambil belajar ke 'kilang' tauge 6. Muzik * Menyanyi lagu 'Negaraku', lagu Sekolah dan lagu Ibu Pertiwiku * Melatih murid-murid menyanyi dengan kaset dan karaoke * Pertandingan menyanyi antara kelas 7. ISCF * Perhimpunan ( Sembahyang Kristian ) 8. Tarian * Melatih murid-murid menari dengan langkah asas * Melatih supaya murid-murid dapat mempersembahkan tarian semasa perayaan atau pesta

Puan Su Leh Ming, Chu, Puan Yik Nguok Yie Tiong Chai Yii

Encik Chan Hua Za

Setiap perhimpunan

Setiap petang Hari Selasa, Cik Wong Chui Lee 3~4 ptg Ling Ling Cik Wong Chui Lee 11.04.2003 Ling Ling

Setiap Jumaat (1230~1300)

Puan Ting Ngok Le Wong

Setiap petang Hari Isnin, Encik Wong Hing 3~4 ptg

9. Seni Lukis * Melatih murid-murid Tahap I mewarnakan Setiap petang Hari Puan Soh Bee Tin gambar dengan cara Khamis, 3~4 ptg yang betul * Melatih murid-murid Tahap II melukis poster dengan cara yang betul 10. Kaligrafi * Melatih murid-murid menguasai kemahiran asas Setiap petang Hari Isnin, Cik Chieng Ei Ming menulis 3~4 ptg Kaligrafi * Melatih murid-murid supaya pandai menulis kaligrafi

(E Pakaian Seraram ) 1. Pengakap * Perhimpunan Mingguan * Minggu Kerja Pengakap (Job Week) * Malam Pengakap/Perkhemahan 2. Girl's Brigade Dan Boy's Brigade * Perhimpunan Mingguan * Perayaan Tahun Baru Cina * Bulan Recruitment * Lawatan sambil belajar * Perkhemahan (F Sukan Tahunan ke-6 ) * Acara Olahraga Setiap Jumaat (1400~1600) 08.02.2003 Bulan Januari 2003 Bulan Julai 2003 Bulan Julai 2003

Setiap Jumaat (1530 ~ Encik Tan Git Jiuh & 1630) Poh Sui Ditetapkan oleh persatuanEncik Tan Git Jiuh & pengakap Poh Sui Encik Tan Git Jiuh & 28.10.2003 Poh Sui

GB : Cik Lau Pi Shu Chui Lee BB : Puan Ling Chu Chien Tiew Huong

22.10.2003

Guru Besar, PK KK

Back To Main

PERANCANGAN AKADEMIK / KURIKULUM, 2003 SJK(C) Kwang Chien, Sarikei BilPerkara (A Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum / Panitia Mata ) Pelajaran 1. Mesyuarat Kurikulum 1/2003 2. Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 1/2003 3. Mesyuarat Kurikulum 2/2003 4. Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 2/2003 5. Mesyuarat Kurikulum 3/2003 6. Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 3/2003 Tarikh Pelaksanaan Tindakan

06.01.2003 13 ~ 17.01.2003 17.04.2003 22 ~ 25.04.2003 13.06.2003 16 ~ 20.06.2003

Guru Besar/PKKetua Panitia M Ahli-Ahli Guru Besar/PKKetua Panitia M Ahli-Ahli Guru Besar/PKKetua Panitia M

7. Mesyuarat Kurikulum 4/2002 8. Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 4/2003 9. Mesyuarat Kurikulum 5/2003 (B Rancangan Mengajar ) 1. Persediaan Rancangan Mengajar Tahunan siap untuk semakan dan tandatangan Guru Besar 2. Persediaan Pelan Tindakan Panitia Mata Pelajaran 3. Penyerahan Pelan Tindakan Panitia Mata Pelajaran kepada Guru Besar 4. Penyerahan Buku Persediaan Mengajar kepada Guru Besar untuk semakan dan tandatangan (C Ujian / Peperiksaan Sekolah ) 1. Ujian Bulanan Februari, 2003 2. Ujian ½ Semester 1, 2003 3. Ujian Akhir Semester 1, 2003 4. Ujian Bulanan Jun, 2003 5. Pra UPSR 1 6. Ujian ½ Semester 2, 2003 7. Pra UPSR 2 8. Ujian Bulanan Oktober, 2003 9. Ujian Akhir Semester 2, 2003 (D Ujian / Peperiksaan Awam ) 1. UPSR 2. Ujian Lisan & Bacaan ( Bahasa Cina), UPSR, 2003 (E Liputan Sukatan Pelajaran ) 1. Sukatan Pelajaran bagi Tahun 1 hingga Tahun 5

15.08.2003 18 ~ 22.08.2003 17.10.2003

Ahli-Ahli Guru Besar/PKKetua Panitia M Ahli-Ahli Guru Besar/PK-

Pada minggu ke-2 20 ~ 24.01.2003 Sebelum 24.01.2003 Mulai 13.01.2003 hingga akhir tahun persekolahan

Semua Guru

Ketua Panitia M

Ketua Panitia M Semua Guru

19.02.2003 21.02.2003 02.04.2003 04.04.2003 21.05.2003 23.05.2003 30.06.2003 02.07.2003 30.06.2003 02.07.2003 25.08.2003 27.08.2003 25.08.2003 27.08.2003 06.10.2003 08.10.2003 28.10.2003 30.10.2003

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Semua Guru m

Semua Guru m

Semua Guru m

Semua Guru m

Guru BC, BM, B

Semua Guru m

Guru BC, BM, B

Semua Guru m

Semua Guru m

15.09.2003, 17 ~ 18.09.2003 22.09.2003 ~ 26.09.2003

Guru Besar, PK

Guru Bahasa C

Sepanjang tahun

Semua Guru m

2. Sukatan Pelajaran bagi Tahun 6 (F Program-Program Khas ) 1. Program Celik Huruf / Angka / BEES untuk Tahun 1 - 6

persekolahan Perlu dihabiskan pada awal bulan Ogos, 2003

Semua Guru m (Tahun 6 )

Bermula dari 06.01.2003

Semua Guru B

2. Program Khas untuk Tahun 1 & 2 - Kelas MAJU untuk Mulai minggu ke-2 Guru Kelas MA BM & M3 Mulai 05.02.2003 Guru yang men 3. Program Khas untuk Tahun 6 - Kelas Tambahan sehingga M3, UPSR diadakan dan SN, Tahun Bermula dari Guru Bahasa M 4. Program Intervensi 3M 06.01.2003 dan 6 5. Program NILAM ( BC, BM, BI ) Bermula dari ½ Tahun 1 Semua Guru B manakala bagi Tahun 2 6, ia bermula dari awal tahun hingga akhir sekolah Mulai 06.01.2003 Guru Besar, PK 6. Pemetaan KOHOT bagi BM, BC, BI & M3 hingga BC, akhir tahun BI & M3 (Tahun persekolahan * Dihantar ke JPB pada 15/2, 15/4, 15/7 & 15/10 Guru Besar, PK 7. Program Maju Diri bagi Tahun 6, 2003 Awal tahun hingga akhir BC, tahun BI & M3 (Tahu 06.01.2003 ~ 8. Minggu Orientasi Tahun Satu, 2003 Semua Guru Ta 17.01.2003 9. Program Transisi Tahun Satu, 2003 Awal Januari selama Semua Guru Ta 3 bulan (G Latihan / Kursus Dalam Perkhidmatan ) 1. Latihan dalaman Panitia Mata Pelajaran ( Semakan 08 ~ 11.01.2003 Kurikulum ) - Bahasa Cina (Tahun 1 & 4), Bahasa Malaysia (Tahun 1 & 4), Bahasa Inggeris Tahun 1, Matematik (Tahun 1 & 4), Sains Tahun 1, Pendidikan Moral (Tahun 1 & 4), Kajian Tempatan Tahun 4, Pendidikan Seni (Tahun 1 & 4), PJK (Tahun 1 & 4),

Semua guru

Kemahiran Hidup (Tahun 4), Muazik (Tahun 1 & 4) dan Abakus/Artmetik (Tahun 1) 2. Kursus peningkatan keilmuan staf (H Lain-Lain ) 1. Pencerapan dalam bilik darjah 2. Pemeriksaan buku latihan / kerja murid 3. Program Khas / pertandingan bercorak akademik oleh Panitia mata pelajaran 4. Persembahan murid semasa perhimpunan sekolah 5. Pameran bahan bercorak akademik di Sudut Akademik Selepas Tahun Baru Cina 15.02.2003 Bila-bila masa Ditetapkan kelak Guru Besar

Guru Besar / PK

Guru Besar / PK

Ditetapkan oleh Panitia Ketua Panitia d

mata pelajaran Semasa perhimpunan Guru Kelas ma Bermula bulan Februari, Semua Guru m 03

6. Siaran Kwang Chien
Back To Main

Mulai Februari, 2003

Semua Guru B

MATLAMAT SEKOLAH BERASRAMA PENUH 1. Mewujudkan peluang untuk pelajar-pelajar yang berpotensi terutamanya dari kawasan luar bandar bagi mendapatkan pendidikan dengan kemudahan teratur, sempurna dan terkini dalam iklim persekolahan yang kondusif. 2. Memperbanyakkan pelajar bumiputera mendapat pendidikan berkualiti sebagai persediaan ke arah pendidikan tinggi untuk memenuhi keperluan negara. 3. Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup bermasyarakat sarwajagat. 4. Melahirkan insan dan warganegara yang bertanggungjawab, berilmu, beriman dan beramal sesuai dengan nilai-nilai hidup masyarakat Malaysia. 5. Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kemampanan sahsiah yang mampu menghadapi alam remaja. 6. Melahirkan kesedaran kepada seluruh warga SBP supaya dapat menghayati matlamat kecemerlangan SBP. 7. Mewujudkan warga SBP yang mengamalkan budaya penyayang. 8. Melahirkan kejituan semangat patriotisme di kalangan pelajar SBP. 9. Menghasilkan pelajar-pelajar yang dapat menguruskan kerja-kerja dengan cekap, pantas, tepat dan bijaksana. 10. Menjayakan program pendidikan menengah yang berorientasikan sains bagi merealisasikan tuntutan wawasan 2020.

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH

1. Membimbing dan memastikan pelajar mencapai kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum. 2. Membimbing dan melahirkan insan yang berakhlak dan bertakwa. 3. Mewujudkan prasarana sekolah yang ceria untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Kembali ke atas VISI SEKOLAH

SUMBER PENJANA MUSLIM BESTARI Visi ‘Sumber Penjana Muslim Bestari’ melambangkan semua pihak di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang, Selangor akan bersama-sama sentiasa bekerjasama, berusaha lebih gigih secara berterusan dan berdoa memohon restu Ilahi untuk mengekalkan kecemerlangan sekolah baik dari aspek kecemerlangan akademik, kecemerlangan kokurikulum, kecemerlangan sahsiah, kecemerlangan kepimpinan dan kecemerlangan kecintaan kepada bangsa dan negara.
Kembali ke atas MISI SEKOLAH Dengan izin dari Yang Maha Esa,

Kami akan melaksanakan perkara-perkara berikut; Mendidik, Melatih, Membimbing dan Memimpin Generasi Muslim Mukmin Yang Berilmu, Beriman, Beramal dan Berketerampilan, melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi melahirkan insan yang berkualiti, berkesedaran dan bertanggungjawab terhadap diri, sekolah, bangsa, agama dan negara.
Kembali ke atas MATLAMAT SEKOLAH Mencapai kecemerlangan akademik dan akhlak

Mencapai kecemerlangan kokurikulum Menghayati budaya Islam sebenar
Kembali ke atas OBJEKTIF SEKOLAH Bagi merealisasikan visi, misi dan matlamat sekolah, maka adalah menjadi objektif Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang, untuk: 1. Membantu dan membimbing pelajar-pelajar sekolah ini agar berjaya dengan cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum.

2. Membantu dan melatih pelajar-pelajar agar mahir dalam bidang teknologi maklumat, memimpin masyarakat dan mengamalkan budaya positif supaya semua program pendidikan dapat dilaksanakan dengan cemerlang. 3. Membimbing dan mendidik pelajar-pelajar dengan ilmu dan akhlak berteraskan agama agar diamalkan dalam kehidupan seharian, berterusan dan menjadi contoh cemerlang. 4. Membina budaya sekolah penyayang dan pengurusan perkhidmatan cemerlang dengan semangat perpaduan dan keadilan. Kembali ke atas PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH Dengan penuh azam dan tekad, kami warga Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang akan melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan untuk; a. Membimbing dan memastikan pelajar mencapai kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum. b. Membimbing dan melahirkan insan yang berakhlak dan bertakwa. c. Mewujudkan prasarana sekolah yang ceria untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan Kembali ke atas MOTTO SEKOLAH S = SAMA-SAMA

B = BINA P = PERSONALITI dan I = INTELEKTUAL yang R = RASIONAL Piagam Pelanggan Jabatan Keselamatan Jalan Raya akan berusaha untuk mengurangkan kadar kematian, cedera parah dan cedera ringan akibat kemalangan jalan raya di Malaysia melalui:
1. Perancangan dan pelaksanaan dasar Malaysia Zero Fatality Vision;

2. Memberikan khidmat nasihat, perundingan dan menjalankan program-program advokasi kemasyarakatan mengenai faktor keselamatan jalan raya dengan fokus utama kepada 3 golongan pengguna jalan raya yang paling terdedah kepada risiko kemalangan iaitu: ○ penunggang/pembonceng motosikal; ○ pemandu kereta; dan

pejalan kaki.

3. Menjawab aduan yang diterima dalam tempoh 2 minggu;

4. Melaksana dan memantau program di bawah Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2006 – 2010 dengan matlamat mengurangkan kadar kematian kepada: ○ 10 kematian setiap 100,000 penduduk; ○ 2 kematian setiap 10,000 kenderaan berdaftar; dan ○ 10 kematian setiap satu billion kilometer jarak perjalanan kenderaan. 5. Menangani isu–isu semasa mengenai keselamatan jalan raya berdasarkan Key Performance Index (KPI) Jabatan sebagai alat pengukur prestasi; 6. Sebagai agensi utama bagi mendidik pengguna – pengguna jalan raya dan menyemai budaya bersopan di kalangan pengguna – pengguna bagi mencapai perubahan sikap dan amalan; 7. Mempromosikan kegunaan sistem pengangkutan awam; 8. Mendorong penyertaan sektor swasta dan Badan Bukan Kerajaan (NGO) dalam agenda keselamatan jalan raya melalui penyertaan mereka dalam aktiviti Majlis Keselamatan Jalan Raya (MKJR) dan Malaysia Global Road Safety Partnership (MGRSP); dan 9. Memberikan perkhidmatan dengan jujur, amanah dan efisen kepada pengguna – pengguna jalan raya Peranan & Fungsi JKJR Ibupejabat Jabatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR) berfungsi sebagai "One Stop Agency" yang menjalankan perancangan, penyelidikan, pembangunan, pelaksanaan dan penyelarasan semua aktiviti keselamatan jalan raya merangkumi aspek pendidikan, penguatkuasaan, kejuruteraan dan persekitaran dengan tanggungjawab seperti berikut:
1. Jabatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR) berfungsi sebagai "One

Stop Agency" dengan tanggungjawab yang merangkumi perancangan, penyelidikan, pembangunan, pelaksanaan dan penyelarasan semua aktiviti keselamatan jalan raya meliputi aspekaspek pendidikan, penguatkuasaan, kejuruteraan dan persekitaran.
2. Untuk mengurangkan kadar kemalangan, kecederaan dan kematian

ke tahap minima setanding dengan negara-negara maju melalui penyelarasan dan pengurusan program-program keselamatan jalan raya di peringkat kebangsaaan dan negeri. 3. Bagi meningkatkan tahap kesedaran dan kefahaman penggunapengguna jalan raya dengan cara mendidik dan meningkatkan tahap kesedaran dan kefahaman pengguna jalan raya melalui pelaksanaan: ○ Kempen media – melalui rangkaian televisyen, radio, paparan iklan di akhbar dan majalah tempatan serta lain-lain

media cetak atau elektronik; ○ Kempen sasaran (contoh; musim perayaan); ○ Program pendidikan keselamatan jalan raya di sekolahsekolah;

Community Based Programmes di kawasan luar bandar (topi keledar) dan di sekolah-sekolah (keredaan trafik);

○ Program pendidikan bersama majikan; dan ○ Peningkatan profesionalisma pemandu vokasional.
4. Menjuarai (championing) isu-isu pelaksanaan bagi program

membaiki infrastruktur jalan: ○ Rawatan kawasan kerap berlaku kemalangan; ○ Pembinaan laluan motosikal; ○ Pembinaan laluan pejalan kaki; dan

Keredaan trafik (traffic calming) di kawasan sekolah dan kawasan perumahan.

5. Menjuarai (championing) program penguatkuasaan secara

elektronik bagi meningkatkan keberkesanan program dengan sasaran meningkatkan kebarangkalian pesalah trafik disaman dari 25% ke 95% (MIROS).
○ ○ ○ ○ ○

Pernyataan matlamat (Needs statement); Mengenalpasti kawasan kerap berlaku kemalangan (Identification of accident black spots); Menkaji semula had laju (Review of speed limits); Pemindaan undang-undang (Amendment of laws); dan Mengkaji semula prosedur tertentu (Review of procedures)

6. Bagi memperolehi, mendokumenkan dan menganalisa data kemalangan jalan raya sebagai input kepada dasar-dasar dan program-program mengenai keselamatan jalan raya secara berkala ○ Harian; ○ Bulanan; dan

○ Suku Tahun/Tahunan. 7. Menyelaraskan tindakan untuk meningkatkan kegunaan peralatan keselamatan jalan raya seperti kegunaan tali pinggang belakang, beg udara, topi keledar kanak-kanak dan topi keledar penunggang motosikal dan basikal dan pakaian berwarna cerah.
8. Penggubalan dan pelaksanaan Akta Keselamatan Jalan Raya dan

kaedah-kaedah di bawahnya.
9. Mewujudkan kerjasama rapat dengan sektor swasta/korporat untuk

menggalakkan penyertaan mereka dalam program-program keselamatan jalan raya melalui Community Based Programmes (CBP) seperti Rural Helmet Initiative (RHI) dan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) atau Road Safety Education (RSE).
10. Bagi menyelaraskan dan melaksanakan kempen-kempen

kebangsaan untuk mendidik pengguna-pengguna jalan raya seperti Kempen Musim Perayaan, Minggu Keselamatan Jalan Raya (Road Safety Week) dan Kempen Media.
11. Bagi menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan

agensi swasta untuk meningkatkan kemudahan yang diberikan kepada mangsa kemalangan supaya mereka memperolehi kemudahan segera bermula di tempat kejadian dan juga peningkatan kemudahan ‘trauma management’ di hospital-hospital bertujuan meningkatkan kualiti rawatan kepada mangsa-mangsa kemalangan. 12. Bagi menubuhkan dan menyelaraskan sebuah Tabung Amanah Keselamatan Jalan Raya bagi menggalakkan penyertaan sektor swasta untuk membiayai program keselamatan jalan raya. JKJR Negeri JKJR Negeri berfungsi sepenuhnya sebagai badan pelaksana semua program merangkumi program pendidikan, penguatkuasaan, kejuruteraan dan persekitaran seperti yang telah dirancang oleh JKJR Ibu Pejabat dan juga memberi tumpuan khusus kepada: • • Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2006-2010 Rancangan Keselamatan Jalan Raya Tahunan JKJR

Kedua-duanya iaitu pelan dan rancangan tahunan yang telah dirancang untuk dilaksanakan merangkumi semua agenda keselamatan jalan raya seperti kempen, pendidikan, penyelidikan, penyiasatan kemalangan, pembaikan jalan-jalan yang dikenalpasti sering berlaku kemalangan, pengumpulan data dan pemprosesan data kemalangan, penyelarasan program penguatkuasaan, penyelarasan program rawatan mangsa-mangsa kemalangan dan peningkatan kesedaran terhadap faedah-faedah peralatan keselamatan meliputi fungsi-fungsi utama seperti berikut:-

1. Pengurusan sumber manusia, pentadbiran dan kewangan di

peringkat negeri dan sebagai prime coordinator dan champion bagi program-program keselamatan jalan raya antara agensi-agensi kerajaan di peringkat negeri dan kerajaan tempatan serta sektor swasta dan NGO. 2. Membantu MIROS dan JKJR Ibu Pejabat dalam kerja-kerja penyiasatan kes-kes kemalangan maut sebagai:

‘first respondent’ ;

○ memberi sokongan logistik kepada pasukan penyiasatan MIROS menjalankan siasatannya dengan sempurna; dan

untuk memperolehi laporan Puspakom, PDRM dan Kementerian Kesihatan.

3. Melaksanakan pelbagai program keselamatan jalan raya di peringkat negeri secara usahasama antara Ibu Pejabat dan JKJR serta MKJR Negeri.
4. Pelaksanaan ‘Community Based Programmes’ bagi menyokong

program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya di sekolah-sekolah termasuk: ○ Warden Trafik di sekolah ○ Keredaan Trafik di sekitar sekolah ○ Mengikut laluan yang lebih selamat ke sekolah - Laluan Basikal/Motosikal ○ Kelab Keselamatan Jalan Raya melalui laman web, poster, pertandingan lalulintas dan kuiz.
5. Pelaksanaan ‘Community Based Programmes’ bagi menyokong

program Penggalakkan Penggunaan Topi Keledar di Kawasan Luar Bandar. 6. Penyelaras untuk program rawatan/pemulihan kawasan kerap berlaku kemalangan.
7. Membantu MIROS dengan memberikan sokongan logistik bagi

menjalankan kajian isu-isu kepentingan awam dalam bidang keselamatan jalan raya seperti kajian semula had laju, tanda-tanda keselamatan jalan raya (Road Traffic Signs Review), pelaksanaan program pengurusan trauma, penggunaan tali pinggang keselamatan dan sebagainya.
8. Pelaksanaan kempen-kempen musim perayaan dan lain-lain kempen

kebangsaan seperti Minggu Keselamatan Jalan Raya Sedunia (Global Road Safety Week), Pengedaran Pelekat Bersinar Motosikal, Pelekat Kereta, Pengedaran Risalah Keselamatan Jalan Raya dan sebagainya. 9. Pelaksanaan program-program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) kepada masyarakat umum termasuk pelajar, ibubapa, guru, penduduk kampung, estet, kawasan pedalaman, FELDA dan sebagainya. 10. Penyediaan laporan mingguan (melalui e-mel), bulanan dan tahunan kemalangan jalan raya di peringkat Negeri secara bertulis. Piagam Pelanggan 1. Melaksanakan tugas berdasarkan visi, misi dan perkhidmatan teras BTP selaras dengan keperluan semasa. 2. Memastikan perlaksanaan inisiatif ICT di sekolah mengikut pelan strategik yang dirancangkan. 3. Membestarikan sekolah menerusi penggunaan ICT secara sistematik dan cekap berdasarkan Smart School Qualification Standard 4. Memastikan bahan P & P yang disediakan berdasarkan kurikulum dan menepati piawaian yang ditetapkan. 5. Memastikan bahan penyiaran yang diterbitkan dan disiarkan menepati piawaian penyiaran antarabangsa. 6. Memastikan keberkesanan penggunaan teknologi pendidikan di sekolah melalui pemantauan dan laporan penilaian BTPN/PTPB/PKG. 7. Memastikan pusat sumber sekolah melepasi 60% skor berdasarkan instrumen penilaian Pusat Sumber sekolah. 8. Menyediakan bantuan kepakaran teknologi pendidikan ke sekolah yang bersesuaian berdasarkan permohonan pelanggan. 9. Memberi khidmat bantuan ICT kepada semua sekolah dari jam 8.00 pagi – 5.00 petang.

Falsafah Bahawa penggunaan pelbagai media dan teknologi pendidikan secara terancang boleh mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah serta memberi peluang kepada setiap pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik dan berkesan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk

mengembangkan potensi setiap individu secara menyeluruh dan bersepadu.

Dasar Kualiti
Kami adalah komited kepada pengeluaran produk yang bermutu dan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam bidang teknologi pendidikan yang dapat memenuhi keperluan dan kepuasan hati pelanggan dengan menitikberatkan penambahbaikan yang berterusan.

http://www.moe.edu.my:8080/web/guest/profil/btp/piagam

nota jer… Selasa, 30 Jun, 2009 • • • • • • • • • ○ • • • Language » Peta Laman Soalan Lazim Pautan

• • • •

• • • • • • • •

Laman Utama Mengenai MAMPU Pekeliling Galeri Multimedia Hubungi Kami Bantuan Daftar Login

009574884664528182219:tqxpp3aoeuoUTF-8 FORID:11

Cari

Cari

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PIAGAM PELANGGAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN STATISTIK MAKLUM BALAS PETI KEPUASAN PELANGGAN MAMPU KEURUSETIAAN Anugerah Kualiti Sektor Awam PERKHIDMATAN Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) GCERT Generic Office Environment (GOE) Inisiatif Kualiti Inspektorat ISO 9000 Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Khidmat Perundingan Keselamatan ICT Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) Meja Bantuan Helpdesk Open Source Pelan Strategik ICT Pengurusan Sistem Enterprise Perkongsian Pintar Perolehan ICT Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Portal Perkhidmatan Awam PRISMA Pusat Data SSO Rangkaian Kampus Putrajaya (PCN) Penarafan Bintang (Star Rating) Arkib PENERBITAN KHAS Sisipan Akhbar Iklan MAMPU Rencana Khas PENERBITAN MAMPU

• • • • • •

Buku Pamplet Buletin MAKLUMBALAS Cadangan/Aduan PAUTAN SEGERA

Soalan Lazim Dasar Persyarikatan Malaysia
1. Apakah tujuan Dasar Persyarikatan Malaysia? Kerajaan telah memperkenalkan Dasar Persyarikatan Malaysia pada tahun 1983 untuk menyediakan saluran yang membolehkan sektor swasta memberikan cadangan dan maklum balas kepada pihak Kerajaan sebagai input untuk penggubalan dasar, undang-undang dan peraturan serta memudahkan sektor swasta berurusan dengan sektor awam.

2. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh agensi Kerajaan untuk melaksanakan Dasar Perniagaan Malaysia? PKPA Bil. 9 Tahun 1991 menyediakan garis panduan kepada agensi Kerajaan bagi melaksanakan Dasar Persyarikatan Malaysia. PKPA tersebut meminta semua agensi Kerajaan mengambil langkahlangkah tertentu dan memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut:

(a) menubuhkan Panel Perundingan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian/Setiausaha Kerajaan Negeri/ Ketua Jabatan masingmasing. Ahli Panel Perundingan ini hendaklah terdiri daripada pegawaipegawai tertentu kementerian/jabatan dan wakil-wakil sektor swasta yang dipilih daripada ahli-ahli dewan-dewan perdagangan dan perindustrian, majlismajlis perniagaan, pertubuhan-pertubuhan industri, syarikat-syarikat swasta serta organisasi dan badan-badan swasta lain yang sering berurusan dengan kementerian/jabatan. Panel Perundingan hendaklah bermesyuarat sekurangkurangnya dua kali setahun dengan memberi tumpuan perbincangan kepada usaha-usaha meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada sektor swasta; (b) mengadakan Dialog Tahunan dengan pihak swasta. Sesi dialog tahunan ini adalah bertujuan untuk membolehkan perbincangan terbuka dengan pihak swasta mengenai pelaksanaan dasar-dasar tertentu Kerajaan, peraturan dan prosedur yang memberi kesan kepada aktiviti sektor swasta. Sesi dialog ini juga bertujuan untuk mendapat maklum balas daripada pihak swasta mengenai prestasi Kementerian/Jabatan. Di peringkat kementerian, sesi dialog ini

hendaklah dipengerusikan oleh Y.B. Menteri, di peringkat Pentadbiran Kerajaan Negeri dipengerusikan oleh Y.A.B. Menteri Besar, manakala di peringkat jabatan dipengerusikan oleh Ketua Jabatan masing-masing; (c) memberikan maklumat tertentu yang dikehendaki oleh pihak swasta. Penyaluran maklumat ini bagaimanapun hendaklah mengambil kira dasardasar dan peraturan-peraturan keselamatan Kerajaan yang sedang berkuat kuasa; (d) mengambil bahagian dalam majlis-majlis tertentu anjuran pihak swasta seperti seminar, bengkel, kursus dan latihan bagi menggalakkan pertukaran idea, pengetahuan dan pengalaman serta memperoleh maklum balas yang dapat memanfaatkan pentadbiran Kerajaan; dan (e) mewujudkan kerjasama rapat melalui interaksi sosial seperti acara sukan, hari keluarga dan sebagainya.
3. Apakah tumpuan Dasar Persyarikatan Malaysia masa kini? Y .Bhg Ketua Setiausaha Negara, melalui surat bil. UPTM 159/476/3 bertarikh 24 April 2004 telah mengarahkan semua kementerian dan jabatan Kerajaan memperkukuhkan mekanisme kerjasama antara sektor awam dan sektor swasta dengan memberi tumpuan kepada perkara-perkara berikut:

(a) menjelaskan perkara-perkara baru yang hendak diperkenalkan oleh kementerian dan jabatan Kerajaan yang mempunyai kesan kepada operasi sektor swasta; (b) mendapatkan input atau maklum balas daripada pihak swasta berhubung dengan sesuatu program yang menyentuh kepentingan sektor swasta; (c) membincangkan dan menyelesaikan bersama isu-isu yang dibangkitkan oleh sektor swasta, khususnya isu-isu berkaitan dengan pelaksanaan dasardasar awam, undang-undang dan peraturan serta sistem dan prosedur kementerian dan jabatan; dan (d) perkara-perkara lain yang menyentuh kepentingan bersama.

eKerajaan
GOE-EGDMS 1. Apakah fungsi sistem GOE-EGDMS? Sistem GOE EGDMS adalah satu sistem aplikasi yang berupaya membantu para pengguna menguruskan dokumen dengan lebih efektif dan efisien. Ia adalah aplikasi yang berasaskan web dan telah diubahsuai berdasarkan aplikasi DRDok yang dibangunkan oleh syarikat tempatan.

Sistem ini membolehkan penyediaan, penyimpanan, pencarian, dan capaian dokumen dilakukan dengan lebih efisien, cepat dan produktif.

2. Siapakah yang akan mengemaskinikan dokumen-dokumen tersebut? Pemilik dokumen mempunyai kuasa penuh untuk melakukan apa saja proses ke atas dokumen mereka. Malah, pemilik dokumen juga boleh memberi kebenaran kepada kakitangan lain bagi melakukan proses seperti melihat dan mengemas kini dokumen. Dokumen yang dihantar bagi tujuan kelulusan, secara automatik, boleh di kemas kini oleh penerima. Di samping pemberian hak kebenaran secara manual, sistem juga memberikan hak kebenaran secara automatik bergantung kepada polisi yang ditetapkan oleh sesuatu agensi. 3. Bagaimanakah dokumen dimasukkan ke dalam GOE-EGDMS? Dokumen boleh dimasukkan melalui proses: • • • Pengimbasan (scanning) dokumen fizikal Import dokumen yang telah dibina dan disimpan di luar sistem GOE-EGDMS Pembinaan dokumen secara terus di dalam sistem GOEEGDMS dengan menggunakan aplikasi seperti MS Word, Excel dan Powerpoint. Pindah naik (upload) dokumen yang telah dilakukan proses Backfile scanning

4. Apa yang akan berlaku kepada dokumen fizikal? Dokumen fizikal akan disimpan ke dalam fail fizikal. Hanya dokumen elektronik akan diedarkan kepada pegawai -pegawai yang berkenaan. Ini dapat memastikan penjimatan kertas (tidak perlu membuat salinan) dan penghantaran dokumen yang lebih efektif dan efisien. 5. Siapa yang bertanggungjawab untuk imbas dan menyimpan dokumen fizikal? Pihak agensi perlu mengenal pasti kakitangan yang akan bertanggungjawab untuk mengimbas dan menyimpan dokumen fizikal. Sebagai contoh, di MAMPU, kerani fail bertanggungjawab untuk melakukan tugas berkenaan. eKHIDMAT

1. Apakah dia eKhidmat? eKhidmat merupakan salah satu projek perintis Aplikasi Perdana Kerajaan Elektronik. Projek ini memberi tumpuan kepada konsep Kerajaan kepada rakyat (government to citizen) yang bertujuan untuk memudahkan orang ramai berurusan dengan Kerajaan dan pihak-pihak lain melalui pelbagai saluran elektronik iaitu kios, telefon dan Internet 2. Siapa yang boleh menggunakan perkhidmatan ini? Pengguna eKhidmat adalah meliputi semua lapisan masyarakat negara ini serta warga asing. 3. Apakah perkhidmatan yang ditawarkan melalui eKhidmat? Buat masa ini, eKhidmat menawarkan perkhidmatan seperti berikut:• Jabatan pengangkutan Jalan (JPJ) - Pembayaran saman dan perkhidmatan maklumat - Perkhidmatan maklumat KEJARA - Tempahan bagi ujian teori berkomputer JPJ - Pengeluaran lesen ujian belajar memandu melalui kios Polis Diraja Malaysia (PDRM) - Pembayaran saman dan perkhidmatan maklumat - Tenaga Nasional Berhad (TNB) - Pembayaran bil elektrik TNB dan perkhidmatan maklumat Telekom Malaysia Berhad (TMB) - Pembayaran bil Telekom dan perkhidmatan maklumat

4. Bagaimana saya boleh mengakses perkhidmatan yang disediakan melalui eKhidmat? Orang ramai boleh melayari eKhidmat melalui dua saluran elektronik yang mudah iaitu Internet (Laman Web) dan Kios Multimedia. Laman web tersebut adalah www.rilek.com.my; ATAU www.eservices.com.my; ATAU www.myeg.com.my. Kios multimedia pula boleh didapati di pusat-pusat ujian teori berkomputer JPJ. 5. Bagaimana saya membuat pembayaran? Pengguna boleh membayar dengan mudah menggunakan kad kredit (Visa dan Master) dan secara debit melalui Maybank2u.com

6. Sejauh mana keselamatan maklumat peribadi saya ? eKhidmat menggunakan kaedah secure encryption bagi memastikan maklumat peribadi anda adalah selamat. 7. Bagaimana saya boleh menjadi ahli untuk eKhidmat ? Anda boleh mendaftar secara dalam talian menerusi laman web www.eservices.com.my, atau www.myeg.com.my atau www.rilek.com.my. Pendaftaran adalah percuma. 8. Bolehkah saya menukar kata laluan saya? Boleh! Untuk membuat penukaran kata laluan , sila klik pada “Tukar Kata Laluan” di laman web berkenaan. 9. Adakah saya perlu memasang sebarang perisian tambahan? Tidak, sebarang perisian tambahan adalah tidak diperlukan. Ia adalah sebahagian daripada langkah bagi memudahkan penggunaan eKhidmat. 10 Adakah saya hanya boleh menggunakan eKhidmat daripada . komputer yang spesifik? Tidak. Anda boleh menggunakan eKhidmat dari mana-mana komputer yang mempunyai akses ke internet, termasuk komputer riba. 11 Bagaimana saya perlu mengakhiri sesi eKhidmat? . Sila klik pada butang “Sign Off” dan secara automatik sesi anda akan ditamatkan.

PERANCANGAN ICT
1. Apakah tujuan ISP Agensi? Tujuan ISP agensi adalah seperti berikut: Menentukan halatuju perancangan dan strategi pembangunan dan pelaksanaan projek-projek ICT untuk menyokong bisnes teras agensi sektor awam

Mengelakkan projek ICT dilaksanakan secara ‘ad-hoc’ tanpa perancangan yang teliti; Memastikan pembangunan ICT di agensi selari dengan Pelan Strategik ICT Sektor Awam secara khusus dan agenda pembangunan Negara secara amnya. 2. Adakan ISP akan memberi faedah kepada agensi? Ya. Dengan adanya ISP, agensi dapat merancang projek-projek ICT bagi menyokong objektif sesuatu agensi. Di dalam proses penyediaan ISP, penilaian persekitaran bisnes dan ICT agensi akan dibuat. Perancangan juga dibuat berdasarkan input dari pengguna. 3. Berapa lamakah jangkamasa perancangan yang kebiasaannya diliputi oleh ISP agensi? ISP agensi disyorkan meliputi perancangan ICT bagi 3-5 tahun. ISP agensi adalah dokumen yang perlu dikemaskini mengikut perancangan semasa dan perlu disediakan secara berterusan. Adalah dicadangkan agensi agar menjalankan review ke atas ISP mereka secara tahunan atau pun apabila terdapat perubahan kepada strategi bisnes agensi. 4. Perlukah agensi memohon kelulusan dari Jawatankuasa Teknikal IT (JTIT) di MAMPU bagi projek-projek ICT yang dinyatakan di dalam ISP Agensi? Ya. Agensi-agensi perlu mengemukakan permohonan perolehan ICT mereka kepada JTIT di MAMPU untuk kelulusan walaupun telah dinyatakan di dalam ISP. JTIT akan merujuk kepada ISP agensi untuk memastikan projek-projek berkaitan termasuk di dalam perancangan agensi. 5. Bagaimanakah ISP disediakan bagi sebuah Kementerian yang mempunyai beberapa agensi di bawahnya? Adakah mencukupi satu ISP yang bersepadu disediakan bagi Kementerian dan semua agensinya, atau setiap agensi menyediakan ISP yang berasingan? Penyediaan ISP bagi Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya digalakkan dijalankan secara bersepadu untuk memastikan ia selari. Berdasarkan norma bisnes Kementerian yang lebih kepada polisi dan dasar manakala norma bisnes agensi yang lebih bersifat pengoperasian, Kementerian dan agensi perlu mempunyai ISP yang berasingan. Walau bagaimanapun agensi perlu memastikan ISPnya selari dengan ISP Kementerian dan mempunyai hubung kait.

6. Bolehkah agensi membangunkan ISP secara dalaman atau perlu menggunakan khidmat perunding? Ya. Agensi boleh membangunkan ISP mereka sendiri secara dalaman atau pun menggunakan khidmat perunding. Agensi perlu merujuk kepada Surat Pekeliling Perbendaharan Bil 3 Tahun 1995 untuk mematuhi prosedur mendapatkan khidmat perunding bagi membangunkan ISP. 7. Berapakah anggaran kos penyediaan sesuatu ISP? Kos penyediaan ISP adalah bergantung pada skop yang dirangkumi oleh kajian tersebut. 8. Apakah fungsi Jawatankuasa Teknikal IT (JTIT)? Fungsi utama jawatankuasa ini ialah untuk meneliti dan memberikan pandangan teknikal ke atas projek-projek ICT yang dicadangkan oleh agensi-agensi bertujuan untuk memperoleh sistem, perkakasan dan perisian ICT 9. Siapakah ahli JTIT?. Keahlian JTIT

Pengerusi: Ketua Pengarah MAMPU Ahli Tetap: 1. Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPU 2. Pengarah Bahagian Pembangunan Kerajaan Elektronik, MAMPU 3. Pengarah Bahagian Keselamatan ICT, MAMPU 4. Wakil Unit Perancang Ekonomi 5. Wakil Jabatan Perkhidmatan Awam 6. Wakil Jabatan Audit Negara 7. Wakil Kementerian Kewangan 8. 3 orang pakar ICT dari sektor awam. Urus Setia: Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPU
10 Bagaimana cara mengemukakan permohonan? . Kertas permohonan hendaklah dikemukakan terlebih dahulu untuk kelulusan Jawatankuasa Pemandu ICT di peringkat Kementerian. Permohonan yang diluluskan hendaklah dikemukakan kepada Urus

setia JTIT di MAMPU. Permohonan yang bernilai kurang daripada RM2.5 juta akan dipertimbangkan oleh Urus setia JTIT. Permohonan yang akan dibawa untuk pertimbangan JTIT (RM2.5juta atau lebih) hendaklah dikemukakan kepada urus setia selewat-lewatnya 3 minggu sebelum dari tarikh mesyuarat JTIT yang ditetapkan.

Format kertas permohonan hendaklah berpandukan kepada Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2000:“Peranan Jawatankuasa-Jawatankuasa di bawah Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK)” Lampiran D .
11 Apakah alamat Urus setia JTIT? . Kertas permohonan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan kepada:

Urus setia JTIT Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri, Aras 5, Blok B1, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 PUTRAJAYA (u.p: Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan ICT)
12 Apakah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian . sebelum kertas cadangan projek ICT dikemukakan? Agensi perlu memastikan cadangan projek ICT dibuat secara terancang dan telah mendapat kelulusan daripada jawatankuasa berkaitan Agensi masing-masing. Peruntukan yang mencukupi bagi pelaksanaan projek juga hendaklah disediakan 13 Bagaimana aplikasi Perkongsian Pintar ini boleh . menjimatkan kos pembangunan sistem di agensi saya? Perkongsian Pintar membolehkan agensi-agensi berkongsi aplikasi sistem yang memenuhi spesifikasi keperluan agensi masing-masing secara percuma. Bayaran hanya akan dikenakan untuk perkhidmatan vendor sahaja sekiranya sistem dibangunkan oleh vendor. 14 Apa arah tuju Kerajaan mengenai penggunaan Open Source? . MAMPU akan menyediakan satu pelan pelaksanaan Linux/OSS di sektor awam. Pelan tersebut akan menggariskan arah tuju strategik dan rangka kerja bagi pelaksanaan secara berperingkat supaya

objektif kerajaan melaksanakan Linux/OSS tercapai.Dalam penyediaan pelan tersebut, thrust areas, projek pilot, keperluan sokongan teknikal dan tindakan yang harus diambil bagi melaksanakan Linux/OSS di sektor awam juga akan dikenalpasti. 15 Adakah sesuatu dasar telah digubal mengenai penggunaan . Open Source? Kerajaan telah bersetuju dengan penggunaan Open Source dalam sektor awam dan MAMPU sedang berusaha melaksanakan keputusan tersebut. Diantara langkah-langkah yang akan diambil oleh MAMPU ialah penentuan dasar dan piawaian yang berpatutan dan seterusnya mengedarkan pekeliling dan garispanduan berkaitan pelaksanaan Linux/OSS kepada agensi sektor awam. 16 Adakah semua agensi sektor awam dikehendaki . menggunakan Open Source? Agensi Kerajaan digalakkan mempertimbangkan penggunaan Open Source di mana ia boleh menyumbangkan kepada pencapaian objektif kerajaan melaksanakan Linux/OSS. Rancangan dan tindakan berkaitan yang diambil oleh agensi harus mengikut prinsip-prinsip asas dalam pelaksanaan Linux/OSS. 17 Apa tanggungjawab seorang CIO? . CIO adalah bertanggungjawab untuk visi, arahtuju, dasar, garis panduan, perancangan dan penyelarasan bidang ICT di agensi masing-masing.CIO bertanggungjawab terus kepada Ketua Setiausaha atau Ketua Jabatan/Agensi dan menganggotai jawatankuasa utama agensi yang menggubal dasar.CIO juga dikehendaki meninjau dan meluluskan pelan dan peruntukan ICT agensi. Bagi agensi yang kecil, CIO juga akan mengetuai Bahagian yang menyediakan perkhidmatan ICT agensi – pembangunan sistem, operasi dan bantuan teknikal. 18 Apakah fungsi CCC kepada masyarakat amnya? . Sebagai pusat kawal selia bandaraya yang memainkan peranan penting dalam pembangunan industri teknologi maklumat dan komunikasi ICT di Malaysia serta mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan iaitu dengan berinteraksi secara berangkaian dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam semua aspek aktiviti harian.

19 Siapakah yang bertanggungjawab mengendalikan operasi . CCC? Majlis Daerah Sepang (MDS) PERUNDINGAN PENGURUSAN 1 Apakah fokus kajian MAMPU? Fokus kajian MAMPU ialah pengurusan organisasi dan pengurusan kewangan. Ia meliputi aspek strategi, struktur, sistem kerja, usaha meningkatkan kompetensi kakitangan, kepemimpinan, serta ICT dan peralatan automasi pejabat.

Kajian MAMPU tidak menyentuh tentang aspek perjawatan yang memperakukan pertambahan kakitangan.
2. Apakah bentuk kajian yang dijalankan oleh MAMPU? Kajian MAMPU terdiri daripada: • • Kajian pembangunan organisasi (organizational development atau OD); dan Kajian tentang sistem dan prosedur kerja. Walau bagaimanapun MAMPU bersedia menjalankan kajiankajian lain yang diarahkan oleh Kabinet atau Y Bhg Ketua Setiausaha Negara dari semasa ke semasa. 3. Bagaimanakah agensi-agensi Kerajaan boleh mendapatkan khidmat MAMPU untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan organisasi mereka? • Menulis kepada Ketua Pengarah MAMPU dengan: - menerangkan tentang latar belakang masalah yang dihadapi dan kesannya terhadap perkhidmatan awam atau negara; dan - mencadangkan terma rujukan serta skop kajian. Membangkitkan masalah mereka semasa lawatan YAB Perdana Menteri, YAB Timbalan Perdana Menteri, atau Y Bhg Ketua Setiausaha Negara. Atau • Meminta YB Menteri membangkitkan isu-isu yang berkaitan

Atau

dengan pengurusan organisasi dalam Mesyuarat Kabinet. 4. Apakah kriteria yang digunakan oleh MAMPU untuk bersetuju dengan permohonan agensi bagi menjalankan kajian? Biasanya MAMPU akan mendapatkan persetujuan Panel Memajukan Pentadbiran Awam (PANEL) atau Y Bhg Ketua Setiausaha Negara sebelum memulakan sesuatu kajian 5. Siapakah yang meluluskan perakuan kajian MAMPU? Semua perakuan dalam kajian MAMPU harus mendapat kelulusan Panel Memajukan Pentadbiran Awam (PANEL) atau Y Bhg Ketua Setiausaha Negara sebelum disampaikan kepada agensi yang berkaitan 6. Berapakah lama masa yang diperlukan oleh MAMPU untuk menjalankan kajian? 6 – 9 bulan atau satu tempoh yang dipersetujui bersama antara MAMPU dengan Agensi Pemohon. 7. Bolehkah agensi mendapatkan bantuan pihak perunding swasta untuk menjalankan kajian tentang organisasi mereka? Boleh dengan syarat: • mendapat kelulusan Jawatankuasa Pemilihan dan Pelantikan Perunding (JPPP) yang diurusetiakan oleh MAMPU atau atas arahan Kabinet; dan mempunyai peruntukan yang mencukupi.

INSPEKTORAT PENGURUSAN 1. Apakah tujuan lawatan inspektorat dilakukan? Lawatan inspektorat dilakukan adalah bersifat developmental untuk cuba memperbaiki keadaan yang sedia ada bersama agensi yang dilawati melalui tindakan seperti memeriksa, mengesan dan membantu jabatan-jabatan Kerajaan dalam pelaksanaan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) dan bukan untuk mencari kesalahan. MAMPU memberi perhatian kepada peranan mengenal pasti kelemahan dan masalah pelaksanaan usaha-usaha kemajuan pentadbiran dan seterusnya membantu agensi mengatasinya;

2. Apakah kriteria yang digunakan oleh MAMPU untuk membuat lawatan inspektorat ke agensi-agensi Kerajaan? • Lawatan inspektorat MAMPU adalah berdasarkan kepada bilangan aduan awam yang diterima oleh Biro Pengaduan Awam; Isu-isu yang dibangkitkan oleh YAB Perdana Menteri, Kabinet dan PANEL Memajukan Pentadbiran Awam; dan Bilangan aduan yang diterima oleh media massa seperti surat khabar dan sebagainya.

• •

3. Apakah bidang yang diberi tumpuan dalam lawatan inspektorat tersebut? Biasanya lawatan inspektorat MAMPU memberi tumpuan kepada perkara-perkara berikut:

i. Tahap perkhidmatan Kaunter; ii. Usaha-usaha pengemaskinian Borang Permohonan; iii. Usaha-usaha memperkemaskan lesen dan permit; iv. Usaha-usaha memperkemaskan Sistem dan Prosedur; v. Tahap perlaksanaan Piagam Pelanggan; vi. Kualiti Layanan Perkhidmatan Telefon; vii. Pengurusan Aduan Awam; viii. Hari Bertemu Pelanggan; ix. Usaha-usaha memungut hasil (bagi agensi yang memungut hasil); dan x. Tahap pelaksanaan Sistem Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
4. Siapakah yang meluluskan lawatan pasukan inspektorat? • Semua perakuan-perakuan dalam lawatan inspektorat perlu mendapatkan kelulusan PANEL Memajukan Pentadbiran Awam; dan Pemantauan ke atas perakuan-perakuan dibuat secara berkala.

5. Berapa lama masa yang diperlukan untuk lawatan inspektorat? Lebih kurang dua bulan.

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM

1. Apakah prinsip pemberian APC mengikut PKPA Bil. 2 Tahun 2002? PKPA Bil. 2 Tahun 2002 menegaskan semula prinsip bahawa APC adalah satu insentif kepada anggota Perkhidmatan Awam yang bertujuan mengiktiraf prestasi kerja anggota berkenaan disamping mengambil kira sumbangan istimewa anggota itu dalam menaikkan imej organisasi dan Perkhidmatan Awam. Mulai tahun 2003, pemberian APCtidak lagi dikaitkan dengan pergerakan gaji seseorang anggota Perkhidmatan Awam. 2. Siapakah yang layak dipertimbangkan untuk pemberian APC? Mereka yang layak dipertimbangkan adalah terdiri daripada anggota Perkhidmatan Awam dalam semua kumpulan, gred dan kategori yang dilantik oleh mana-mana pihak berkuasa melantik, termasuk pihak yang diwakilkan kuasa oleh pihakberkuasa melantik berkenaan untuk berkhidmat dengan agensi awam sama ada secara tetap, sementara atau kontrak dan telah berkhidmat bagi tempoh genap setahun penuh pada hari terakhir tahun penilaian yang berkenaan. 3. Adakah pemberian APC ini hanya boleh dinikmati oleh anggota Perkhidmatan Awam yang telah bersetuju menerima Sistem Saraan Malaysia? Tidak. APC boleh dinikmati oleh semua anggota Perkhidmatan Awam yang berkhidmat secara tetap, sementara atau kontrak, tidak kira sama ada mereka berada di atas tangga gaji dan syarat-syarat perkhidmatan di bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976, Sistem Saraan Baru (SSB) atau Sistem Saraan Malaysia. 4. Adakah Pegawai Sangkut, Pegawai Skim Sangkutan dan Latihan (SSL) dan Pekerja Khidmat Singkat layak dipertimbangkan untuk menerima APC? Mereka tidak layak dipertimbangkan untuk menerima APC. 5. Apakah asas pertimbangan seseorang anggota Perkhidmatan Awam untuk menerima APC? Pertimbangan adalah berasaskan penilaian prestasi tahunan seseorang anggota Perkhidmatan Awam bagi tahun yang berkenaan. Anggota yang memperolehi markah 85 peratus dan lebih dalam

penilaian prestasi tahunan adalah layak untuk dipertimbangkan. 6. Apakah insentif yang disediakan di bawah pemberian APC yang baru ini? Insentif dan hadiah mengikut pemberian APC yang baru adalah seperti berikut:

(a) Sijil Perkhidmatan Cemerlang; (b) hadiah prestasi sebanyak RM1,000; (c) peluang dan keutamaan untuk memajukan kerjaya seperti menghadiri kursus, seminar atau persidangan yang boleh menyumbang kepada peningkatan prestasi kerja; (d) peluang dan keutamaan bagi pencalonan untuk menerima pingat, bintang dan darjah kebesaran Persekutuan dan negeri; dan (e) nama dan gambar penerima dipamerkan di pejabat di lokasi yang strategik atau yang biasa dikunjungi orang ramai.
7. Memandangkan kaedah pemberian APC mengikut PKPA Bil. 2 Tahun 2002 akan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2003, bagaimanakah pelaksanaan APC bagi tahun penilaian 2002? APC bagi tahun penilaian 2002 akan dilaksanakan mengikut dasar dan kaedah baru yang ditetapkan oleh PKPA Bil. 2 Tahun 2002. Walau bagaimanapun oleh kerana borang laporan penilaian prestasi yang baru di bawah Sistem Saraan Malaysia hanya akan diguna pakai mulai tahun 2003, maka bagi tahun penilaian 2002, pemberian APC ini hendaklah menggunakan asas penilaian prestasi anggota berdasarkan borang laporan penilaian prestasi tahunan yang diguna pakai untuk tahun 2002. 8. Adakah jumlah penerima APC bagi sesuatu agensi dihadkan mengikut kuota tertentu? Bilangan penerima APC bagi setiap agensi tidak boleh melebihi 8 peratus daripada jumlah anggota yang sedang berkhidmat pada 31 Disember tahun penilaian berkenaan. Walau bagaimanapun sesuatu agensi tidak semestinya memenuhi had maksimum ini jika jumlah anggota yang layak tidak mencukupi. 9. Bagaimanakah sekiranya tiada terdapat calon yang layak bagi sesuatu tahun? Sekiranya PPSM yang berkenaan mendapati bahawa tiada terdapat seorang pun calon yang layak untuk menerima APC bagi sesuatu

tahun, maka agensi berkenaan tidak perlu melaksanakan APC bagi tahun berkenaan. KEUTUHAN PENGURUSAN 1. Apakah objektif penubuhan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK)? Mewujudkan pentadbiran Kerajaan dan Perkhidmatan Awam yang cekap, berdisiplin serta mempunyai integriti yang paling tinggi dengan mempertingkatkan amalan-amalan nilai-nilai murni di samping berusaha mengatasi masalah-masalah dan kelemahan terutamanya dalam pengurusan kewangan Kerajaan, pentadbiran awam, pengendalian kes-kes tatatertib, rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan yang ditegah oleh peraturan, perundangan serta agama. 2. Apakah tujuan penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP)? Berikutan dengan Arahan Y.A.B. Perdana Menteri No. 1 Tahun 1998 mengenai Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Di Peringkat Persekutuan Negeri dan Daerah, Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) telah ditubuhkan supaya agensi-agensi Kerajaan Malaysia dapat mempertingkatkan secara dalaman, menyeluruh, sistematik dan berkesan dalam usaha-usaha pembanterasan rasuah dan penyelewengan di kalangan pegawai badan awam. 3. Apakah tujuan penubuhan Pasukan Khas Perunding Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (PKP JKP)? Membantu JKKMKPK di dalam membuat penghuraian, penganalisisan dan mengemukakan cadangan-cadangan penyelesaian terhadap isu-isu dan masalah-masalah yang dibangkitkan dalam Laporan Maklum balas JKP di peringkat persekutuan dan negeri. 4. Bagaimana hendak mempertingkatkan kecekapan dan keutuhan jentera kerajaan dengan memberi perhatian kepada keberkesanan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP)?

Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) telah ditubuhkan di semua peringkat pentadbiran pusat, negeri dan daerah (Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 1998 yang dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri pada 8 Januari 1998). JKKMKPK di peringkat tertinggi dan JKP di semua peringkat pentadbiran kementerian, jabatan, Kerajaan Negeri dan daerah adalah merupakan struktur bersepadu di bawah Gerakan Pemantapan Keutuhan. Menerusi strategi bertindak di bawah sistem pelaporan dan pemantauan setiap tiga bulan yang kemas, sistematik dan berterusan di antara peringkat tertinggi dengan semua peringkat di bawahnya, Kerajaan dapat memastikan kecekapan dan keutuhan jentera kerajaan dan seterusnya memastikan mutu Perkhidmatan Awam terus unggul. 5. Dalam usaha meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian (delivery system) Kerajaan, di manakah kedudukan sistem nilai dalam proses membuat keputusan? Kerajaan sentiasa mengutamakan sistem nilai dalam usaha meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian Kerajaan. Dalam memantapkan mekanisme pelaksanaan program-program nilai, Kerajaan telah memperkenalkan beberapa program penerapan nilainilai murni. Di antaranya ialah memastikan semua Jabatan Kerajaan mempunyai Kod Etika Jabatan yang menetapkan nilai teras dan nilai kembangan sebagai panduan asas anggota organisasi dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Kerajaan juga telah memperkenalkan program penerapan akhlak dan nilai murni menerusi modul latihan Pengurusan Integriti untuk semua peringkat perkhidmatan dan memasukkan elemen nilai murni dalam kurikulum sekolah dan institusi pengajian tinggi.

PENGURUSAN KUALITI 1. Bagaimanakah agensi Kerajaan boleh mendapatkan khidmat Perundingan bagi melaksanakan MS ISO 9000:2000? Agensi boleh melantik Syarikat Perunding swasta yang berdaftar dengan MAMPU untuk membantu dalam pelaksanaan standard ini. Kos pelantikan akan dibiayai oleh agensi sendiri. Agensi perlu mendapat kelulusan MAMPU sebelum pelantikan dibuat. Senarai Syarikat Perunding Swasta yang berdaftar di MAMPU boleh

diperolehi melalui laman web MAMPU di http://www.mampu.gov.my. 2. Apakah tindakan agensi seterusnya selepas dokumentasi MS ISO 9000 telah siap untuk diaudit? Agensi boleh memohon untuk pengauditan bagi tujuan Persijilan dengan Badan Persijilan swasta yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan diakreditasikan oleh Jabatan Standard Malaysia. Kos pengauditan akan dibiayai oleh agensi sendiri. Senarai Badan Persijilan boleh diperolehi melalui laman web MAMPU di http://www.mampu.gov.my.

Agensi yang telah mendapat Sijil MS ISO 9000:2000 hendaklah memaklumkan kepada MAMPU dengan menghantar satu salinan Sijil berkenaan kepada pihak MAMPU
3. Bolehkah agensi Kerajaan yang telah mempunyai Sijil MS ISO 9000:1994 melaksanakan peralihan ke standard versi 2000 tanpa menggunakan khidmat Syarikat Perunding Swasta? Agensi Kerajaan yang telah mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan MS ISO 9000:1994 boleh beralih ke standard baru versi 2000 sekiranya pengurusan atasan dan pasukan pelaksana mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakannya. Pihak MAMPU boleh dihubungi untuk mendapatkan latihan pendedahan dan cara pelaksanaannya. KESELAMATAN ICT 1. Apakah itu keselamatan komputer? Amalan melindung sistem komputer dari kegagalan, ancaman, risiko dan kelemahan dari pelbagai sudut seperti kesalahan manusia atau operasi, serangan dan bencana alam yang boleh menyebabkan maklumat menjadi terdedah atau maklumat dipinda secara tidak sah, kemusnahan atau denial-of-service. 2. Apakah keselamatan sistem komputer? Ini adalah merupakan langkah-langkah pelindungan keselamatan yang berasaskan teknologi termasuk prosedur pengurusan yang dibentuk untuk melindung aset ICT. 3. Apakah keterdedahan maklumat?

Maklumat yang di lindung atau dikawal edarannya didedahkan secara tidak sah atau hilang kawalan terhadap maklumat sensitif. 4. Apakah penyulitan maklumat? Ianya penukaran data atau mesej kepada bentuk kod sulit yang hanya boleh dibaca atau difahami oleh penerima maklumat / mesej tersebut. 5. Apakah itu nyah sulit maklumat? Pemulihan data yang telah dikodkan kepada bentuk asal. 6. Apakah itu hacker? Seorang yang cuba memecah masuk ke dalam sistem komputer (sama ada berjaya atau gagal) yang ianya tidak diberi kuasa untuk mengakses sistem tersebut. 7. Apakah insiden keselamatan ICT? Ini bermaksud musibah yang berlaku ke atas sistem ICT atau ancaman kemungkinan berlaku kejadian tersebut. Ia juga boleh merupakan sesuatu perbuatan yang melanggar dasar keselamatan ICT sama ada yang ditetapkan secara tersurat atau tersirat. 8. Apakah itu Masquerade? Sejenis ancaman keselamatan yang berpunca bila seorang pengguna atau entiti menyamar sebagai seorang pengguna atau entiti yang sah. 9. Apakah itu kata laluan? Serangkai perkataan atau ayat yang digunakan untuk mengesahkan pengguna atau sumber ICT. 10 Apakah itu audit keselamatan ICT? . Merupakan pemeriksaan ke atas prosedur serta langkah keselamatan ICT untuk menilai kepatuhan dan kesempurnaan terhadap dasar keselamatan ICT. 11 Apakah itu kawalan keselamatan ICT? .

Merupakan teknik dan kaedah bagi memastikan hanya pengguna yang sah dan telah diberi kuasa dapat mengakses sistem maklumat dan aset ICT. 12 Apakah itu maklumat sensitif? . Ini adalah maklumat yang telah ditakrif sebagai perlu diberi pelindungan atau maklumat yang dikawal edarannya

13 Apakah itu malicious code? . Malicious Code adalah kod program yang dicipta khusus untuk mengakibatkan kerosakan, kemusnahan atau kesukaran kepada perjalanan lancar sistem ICT. Tafsiran malicious code termasuk virus, worm, trojan horse dan logic bomb. 14 Apakah itu virus? . Virus adalah perisian yang boleh memusnahkan kandungan cakra serta memadamkan fail dan program dalam memori. Ciri utama virus adalah ia boleh mewujudkan replika baru dan “menjangkiti” program-program lain dengan menyangkutkan dirinya kepada program-program tersebut. Virus disebarkan melalui perkongsian program, e-mel, dokumen dan media yang “tercemar”. 15 Apakah itu Trojan Horse? . Merupakan sebahagian daripada program komputer yang mempunyai fungsi yang biasanya boleh digunakan, tetapi kod Trojan Horse mempunyai fungsi yang tersorok. Apabila aktif, fungsi tersebut melakukan aktiviti terlarang. Trojan Horse biasanya disebarkan melalui lampiran kepada e-mel dan muat turun melalui internet.

Hakcipta Terpelihara 2009 © MAMPU Dasar Privasi | Dasar Keselamatan PENAFIAN: Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Sesuai dipapar menggunakan Firefox dengan resolusi 1024 x 768.
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri, Aras 6, Blok B2, Kompleks Jabatan Perdana Menteri Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 Putrajaya Tel:603-8888 1199 Faks:603-8888 3721 E-mel: webmaster@mampu.gov.my Tarikh Kemaskini : 23 June 2009 Anda pelawat ke:

sejak 1 Disember 2007

Options Disable

Get Free Shots

SEKOLAH KEBANGSAAN DANAU PERDANA
BERILMU BERMOTIVASI BERINOVASI

• • • • • • • •

Rumah SEKOLAH KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM GURU SKDP 2009 PIBG BERITA

jump to navigation

SEKOLAH
Sekolah Kebangsaan Danau Perdana telah ditubuhkan pada 1 Januari 2002. Merupakan sekolah bantuan penuh kerajaan. Semasa awal penubuhan sekolah ini menumpang di Sekolah Kebangsaan Taman Desa dan bersekolah pada sesi petang. Pada bulan Januari 2003, Sekolah Kebangsaan Danau Perdana telah berpindah ke bangunan sendiri iaitu terletak di Jalan 1/109 F Taman Desa, Off Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur dan menjalankan sesi persekolahan pada sebelah pagi. Pada masa itu, bilangan murid adalah seramai 265 orang dengan purata seramai 29 orang untuk satu kelas. Bilangan bilik darjah ialah sebanyak 9 kelas dengan tenaga pengajar hanya seramai 18 orang. Guru Besar yang pertama ialah Puan Hajah Siti Rabiah bt Haji Abd. Wahab. Beliau telah berkhidmat di sekolah ini selama satu tahun tujuh bulan sebelum bersara wajib. Beliau telah diganti oleh Encik Mukhtar bin Ibrahim bermula pada 10.12.2003 sehingga beliau bersara awal pada 21 Jun 2005. Tempat beliau telah diganti oleh Puan Chai Bee Hoon yang telah berkhidmat selama 10 bulan sebelum ditukar ke Sekolah Kebangsaan St. Mary , Kuala Lumpur. Guru Besar yang baru ialah Puan Che Norizam bt Abdullah yang mula bertugas pada 1 Julai 2006. Terdapat kemudahan seperti Makmal Komputer, bilik-bilik khas dan Program khas iaitu kelas pemulihan semasa awal penubuhannya. Perintis pertama murid yang menduduki UPSR ialah pada 2004. Sekolah ini telah mencapai kejayaan dalam banyak pertandingan samada peringkat zon atau negeri. Antara kejayaan yang memberangsangkan ialah Naib Johan Pertandingan Eureka Peringkat Negeri 2006 dan Johan Pertandingan Bercerita Dalam Bahasa Inggeris Peringkat Negeri 2007. Pada akhir tahun 2004, berlaku satu keadaan diluar jangkaan iaitu keretakan pada sebahagian dinding blok bangunan. Demi keselamatan warga sekolah, pihak Kementerian Pelajaran telah mengarahkan sekolah ini dikosongkan dan berpindah sementara menumpang di Sekolah Kebangsaan Taman Desa bermula awal Januari 2005 sehingga bangunan baru akan didirikan di tapak baru bersebelahan dengan Sekolah Menengah Desa Perdana dengan nama baru Sekolah Kebangsaan Desa Perdana yang dijangka siap pada akhir tahun 2008. VISI Visi merupakan satu imej dalam pemikiran tentang apa yang boleh dan mungkin akan berlaku pada masa depan bagi sesebuah organisasi. Ia menekankan perhubunganantara apa yang diperlukan dan matlamat yang telah ditentukan sebagai jalan untuk mencapai kejayaan. Penyataannya haruslah ringkas dan mengandungi falsafah amalan professional di dalam

sesebuah organisasi .Visi mestilah jelas , mudah difahami dan dikongsi oleh semua. Ia adalah asas kepada kejayaan sesebuah organisasi. Oleh sebab budaya sesebuah organisasi itu berbentuk tersendiri, maka visi SK Danau Perdana juga bersifat tersendiri dan unik. MELAHIRKAN GENERASI YANG BERWAWASAN KE ARAH KECEMERLANGAN AKADEMIK , KO-KURIKULUM DAN PEMBANGUNAN SAHSIAH SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN MENJELANG TAHUN 2010 MISI Misi memberi pertimbangan yang jelas tentang hala tuju. Ia merupakan cara membentuk rancangan operasi, objektif atau sasaran yang harus ditangani oleh semua anggota organisasi. Penyataan misi sesebuah organisasi akan menjadi rangka kerja yang membolehkan visi menjadi kenyataan. Ia menerangkan bagaimana sesuatu organisasi memilih cara untuk menjalankan aktivitinya. Bagi SK Danau Perdana perlaksanaan misinya adalah bergantung kepada kuasa Guru Besar dalam membuat keputusan, bilangan warga organisasi yang perlu diurus, peranan seluruh staf organisasi, budaya kerja mereka dan kepada siapa perkhidmatan itu di sediakan serta bagaimana untuk meningkatkan keberkesanan perkhidmatan. SK Danau Perdana berusaha menjadi salah sebuah sekolah yang popular yang menjadi pilihan ibu bapa. Warga SK Danau Perdana sangat komited untuk memberi kepuasan kepada pelanggan disamping menyediakan pendidikan yang berkualiti, sistematik dan efisien, mementingkan keselamatan pelajar , pemupukan sahsiah dan budaya kerja berteraskan nilai murni kepada seluruh warga sekolah. MEWUJUDKAN SISTEM PENGURUSAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITI, SISTEMATIK, EFISYEN DAN BERKUALITI DI SAMPING AMALAN BUDAYA KERJA BERTERASKAN NILAI-NILAI MURNI. MOTO SEKOLAH Melambangkan hasrat sekolah untuk mendidik dan membimbing anak watan supaya menjadi insan yang berilmu serta dapat mengaplikasikannya bagi merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. BERILMU , BERMOTIVASI, BERINOVASI PIAGAM PERLEMBAGAAN Secara keseluruhannya jentera pendidikan SK Danau Perdana telah menyuarakan komitmen dan tekad mereka melalui Piagam Pelanggan Sekolah yang bernas bagi memberi perkhidmatan pendidikan yang berkualiti dan menyeluruh kepada pelanggan demi mengaspirasikan cita-cita negara. Bahawa Kami Warga SK Danau Perdana komited untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut: MURID. Murid menerima pendidikan yang berkualiti. Mendapat layanan yang mesra, adil dan kemudahan yang memuaskan. Memastikan murid Tahap 2 berpeluang menyertai kegiatan ko-kurikulum. Menghayati dan mengamalkan nilai murni. Mendidik murid menjadi insan berkualiti mulia. GURU DAN KAKITANGAN Setiap guru dan kakitangan akan mengikuti kursus sekurang-kurangnya 3 kali setahun

Memastikan setiap guru dan kakitangan dilayan secara adil dan saksama. Mendapat segala kemudahan mengikut keperluan. Memberi peluang meningkatkan mutu profesionalisme staf. WARIS. Memastikan waris yang berurusan di kaunter mendapat layanan mesra dan diselesaikan dalam masa 15 minit. Pandangan waris dipertimbangkan oleh pihak sekolah. Mempunyai hubungan dua hala antara sekolah dengan ibubapa. Tiada halangan birokrasi untuk bertemu guru besar. STAKE HOLDER Memastikan setiap arahan dan permohonan dari JPWP diambil tindakan selewat-lewatnya sehari selepas surat/arahan diterima. LOGO SEKOLAH

LAGU SEKOLAH Lagu sekolah menjadi kebanggaan dan mencerminkan identiti warganya. Lagu sekolah seringkali dihayati dan dinyanyikan dengan penuh semangat pada setiap perhimpunan harian dan perhimpunan rasmi sekolah. SEKOLAH KEBANGSAAN DANAU PERDANA Menuju ke arah Kecemerlangan Pendidikan dan juga kesukanan Akhlak Yang Mulia diutamakan Visi Kita Semua Sekolah Kebangsaan Danau Perdana Indah Ceria Jadi Kebanggaan Warganya Positif Berkarisma Pasti Berjaya Berilmu Tinggi, Bermotivasi Juga Berinovasi

Harumlah nama sekolah ini Selamanya Di Hati SK Danau Perdana Indah Ceria Sentiasa SK Danau Perdana Ku Maju Sentiasa Maju Sentiasa Ciptaan: ROSLI AHMAD, BTP, DEMOGRAFI KOMUNITI SK Danau Perdana terletak dalam kawasan perumahan Taman Desa Utama, bersebelahan dengan SMK Desa Perdana dan SMK Danau Perdana. Taman Desa Utama dikelilingi oleh beberapa buah kawasan perumahan yang lain. Pada awal tahun 2000 beberapa buah pangsapuri telah disiap dibina berhampiran dengan kawasan sekolah .Adalah dijangkakan akan berlaku pertambahan enrolmen murid SK Danau Perdana secara beransur-ansur. Majoriti penduduk di kawasan ini ialah kakitangan kerajaan ,pekerja swasta dan sebahagiannya melibatkan diri dalam dunia perniagaan. Taraf hidup mereka juga adalah sederhana dengan purata pendapatan antara RM600 hingga RM2000. KEMUDAHAN FIZIKAL SK Danau Perdana merupakan salah sebuah sekolah yang didirikan oleh pihak Kementerian bagi menampung perkembangan penduduk di sekitar Zon Bangsar. Walau pun masih menumpang, terdapat banyak kemudahan yang disediakan untuk keperluan pembelajaran murid-murid. Terdapat satu tapak perhimpunan yang luas yang boleh digunakan oleh murid-murid untuk menjalankan kegiatan Ko-Kurikulum ataupun Pelajaran Pendidikan Jasmani dan dua garaj kereta untuk pentadbir.

Komentar»
No comments yet — be the first.
2 0 /about/

message

say it!

name
1246291573

email

url

Notify me of follow-up comments via email.

go!

search

• Danau Perdana Photo • School Calendar • Blogroll
○ ○ Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur Kementerian Pelajaran Malaysia

More Photos

• School Calendar • Blogroll
○ ○ Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur Kementerian Pelajaran Malaysia A 7 1 4 2 1

Jun 2009 I S R K J S « Mei 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 8 9 0 1 2 3 1 1 1 1 1 2 5 6 7 8 9 0

I 2 2 2 9

Jun 2009 S R K J S A 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 3 0

• Blogroll
○ ○ • • • • • • Penuh Komentar Theme: Regulus by Binary Moon Blog di WordPress.com. Atas Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur Kementerian Pelajaran Malaysia

Suapan