Menjelaskan konsep budaya kebendaan. akulturasi. Menghuraikan ciri-ciri budaya dalam sesebuah masyarakat. Berikutnya perbincangan mengenai konsep perpaduan dan integrasi meliputi konsepkonsep dalam hubungan etnik seperti segregasi. Mentakrifkan konsep budaya. Perbincangan juga menyentuh tentang ciri-ciri budaya serumpuan yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. asimilasi. Menjelaskan konsep-konsep asas dalam hubungan etnik. 2.TAJUK 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Sinopsis Tajuk ini memberi pendedahan mengenai konsep budaya dari aspek epistemologi dan takrifan yang merangkumi budaya kebendaan dan bukan kebendaan. akomodasi. 3. Mengenalpasti budaya bukan kebendaan. 5. Untuk menguji kefahaman pelajar diakhir perbincangan topik ini disediakan latihan kendiri. dan amalgamasi. Hasil Pembelajaran: 1. WAJ3106 Hubungan Etnik 1 . 4.

Ciri-ciri Budaya Asimilasi Segregasi Konsep Perpaduan dan Integerasi Amalgamasi Akomodasi Akulturasi WAJ3106 Hubungan Etnik 2 .Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini Konsep Budaya Budaya Kebendaan Budaya Bukan Kebendaan Sub Tajuk: (i) Konsep Budaya (ii) Konsep Perpaduan dan Integrasi Salam sejahtera. Untuk pembelajaran kali ini kita akan bertemu melalui mod modul. Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami Modul Hubungan Etnik (2207) dengan lebih mendalam. anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini.

anda dikehendaki menjelaskan konsep integrasi dan asimilasi dalam konteks memupuk perpaduan nasional.Tajuk 1 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Masyarakat.. Kepentingan Hubungan Etnik di Malaysia dan Konsep Masyarakat. 15) 2. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. Mari kita rehat sebentar. WAJ3106 Hubungan Etnik 3 . Konsep Budaya. 13) 2. 18) Aktiviti Berdasarkan soalan 1 daripada soalan-soalan perbincangan di muka surat 20. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk ini anda perlu membaca Bab 2 Modul Hubungan Etnik (2007).5 Pengalaman Malaysia (hlm.. Konsep budaya dan konsep perpaduan dan integrasi diberi tumpuan dalam bahagian ini.4 Konsep Perpaduan dan Integrasi (hlm. budaya serta perpaduan dan integrasi adalah konsep-konsep asas hubungan etnik yang saling berkaitan. dan Konsep Perpaduan dan Integrasi. Anda harus faham bahawa konsep masyarakat. halaman 13 hingga 19 dengan merujuk kepada: 2. cuba anda renung dan fikirkan apa yang telah anda fahami sebelum tajuk ini: Latar belakang.3 Konsep Budaya (hlm. Konsep-konsep ini memberi asas kepada pelajar untuk memahami tajuk-tajuk yang seterusnya. Tajuk-tajuk tersebut harus memberi gambaran asas tentang kursus ini. Konsep masyarakat telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus.

(i) Semua aktiviti yang berkaitan dengan latihan hendaklah dicatatkan dan disimpan dalam portfolio.WAJ3106 Hubungan Etnik Peringatan Semasa membuat latihan ini dan seterusnya. (ii) Bahan-bahan rujukan mestilah dikepilkan dalam sebuah portfolio. perkara-perkara berikut hendaklah diambil perhatian. SELAMAT MAJU JAYA. (iii) Bahan-bahan rujukan disusun mengikut tajuk-tajuk yang dipelajari. 4 .

Berikutnya disentuh mengenai zaman pluraliti pada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang banyak memberi sumbangan ke arah pembentukan masyarakat pluraliti di Alam Melayu melalui aktiviti ekonomi. 2. Perbincangan juga difokuskan kepada pembentukan masyarakat pluralistik di zaman penjajahan barat dan selepas merdeka yang menekankan kepada isu-isu politik.TAJUK 2 MASYARAKAT PLURALISTIK ALAM MELAYU Sinopsis Secara umumnya tajuk ini menyentuh tentang proses pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu sejak abad ke-5 Masihi yang bermula dengan kedatangan masyarakat luar seperti Arab. Menjelaskan proses pembentukan masyarakat pluralistik pada zaman penjajahan barat. Pertembungan kelompok masyarakat ini mewujudkan pluralistik. Untuk menguji kefahaman pelajar mengenai isu-isu yang telah dibincangkan diakhir topik ini. Menghuraikan secara ringkas proses pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu. Hasil Pembelajaran: 1. 3. WAJ3106 Hubungan Etnik 5 . dan pendidikan. sosial. dan politik. 4. aktiviti pengukuhan disediakan. dan India. Cina. Menganalisis faktor-faktor yang menyumbang ke arah pembentukan masyarakat pluralistik. politik. Menghubungkaitkan isu-isu ekonomi. dan pendidikan dalam proses pembentukan masyarakat pluralistik selepas kemerdekaan. ekonomi.

Konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Masyarakat Pluralistik Alam Melayu Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu Zaman Pluraliti . Pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu dan zaman pluraliti diberi tumpuan dalam bahagian ini. Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu. dan Zaman Pluraliti. Interaksi antara pelbagai budaya dengan budaya Alam Melayu telah berlaku sejak abad ke-5 Masihi lagi mempunyai kesan yang mendalam kepada masyarakat pluralistik di Alam Melayu.Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini Sub Tajuk: (i) Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu (ii) Zaman Pluraliti Tajuk 2 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Pluraliti dan Masyarakat Pluraliti.Kesultanan Melayu Melaka . Ia merupakan komponen yang harus difahami oleh pelajar sebelum belajar tajuk-tajuk yang seterusnya. Pelajar harus memahami bahawa masyarakat pluralistik tidak wujud dalam suatu vacuum.Penjajahan WAJ3106 Hubungan Etnik 6 . Anda harus faham bahawa konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik sebelum memahami tajuk-tajuk dalam bahagian ini. Bahagian ini akan membantu pelajar untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu.

. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. (hlm. Setelah mengetahui konsep asas ini. 27-29) Aktiviti Berdasarkan pembacaan dan pengetahuan anda.. SELAMAT MAJU JAYA. WAJ3106 Hubungan Etnik 7 . Mari kita rehat sebentar.4 Pembentukan Masyarakat Pluralistik Oleh Penjajah. 3. anda dikehendaki merujuk kepada Bab 3 Modul Hubungan Etnik (2007). 26-27) 3. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk kedua ini.Cuba anda renung dan fikirkan apa yang anda faham mengenai konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik.3 Kemuncak Pluraliti Alam Melayu : Kesultanan Melaka (hlm. anda dikehendaki meneruskan bacaan anda di halaman 26 hingga 29. halaman 21 hingga 26. huraikan faktor-faktor yang mewujudkan masyarakat pluraliti pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.

TAJUK 3 PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Sinopsis Perbincangan dalam topik 3 ini lebih memberi penekanan kepada Perancangan Pembangunan Lima Tahun yang bermula sebelum merdeka dan selepas merdeka. Menganalisis keberkesanan rancangan lima tahun dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. penyusunan semula masyarakat. Dasar Pembangunan Negara. dan Dasar Wawasan Negara dalam konteks hubungan etnik. 3. Perbincangan seterusnya menyentuh mengenai isu-isu utama ekonomi yang merangkumi agihan kekayaan negara. 2. Dasar Ekonomi Baru. Hasil Pembelajaran: 1. Menghubungkaitkan antara pembangunan ekonomi negara dengan hubungan etnik di Malaysia. Pada akhir topik ini aktiviti latihan kendiri disediakan untuk menguji kefahaman pelajar. Mengulas isu-isu utama ekonomi yang menjadi topik perbincangan dalam konteks hubungan kaum. Selain itu perbincangan juga menyentuh tentang pengisian dalam setiap penggal Rancangan Malaysia. WAJ3106 Hubungan Etnik 8 . membasmi kemiskinan.

1960 Rancangan Malaya Kedua 1961 .2000 Rancangan Malaysia Kelapan 2001 .1995 Rancangan Malaysia Ketujuh 1996 .1990 9 .1985 *Rancangan Malaysia Kelima 1986 .1990 Rancangan Malaysia Keenam 1991 .1955 Malaya Rancangan Malaya Pertama 1956 .1975 Pembangunan *Rancangan Malaysia Ketiga 1976 .1965 Rancangan Malaysia Pertama 1966 .WAJ3106 Hubungan Etnik Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul Ini Draf Pembangunan Rancangan 1950 .1970 Rancangan *Rancangan Malaysia Kedua 1971 .1980 Lima Tahun *Rancangan Malaysia Keempat 1981 .2005 Rancangan Malaysia Kesembilan 2006 .2010 * Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilaksanakan pada tahun 1971 .

Acuan Ekonomi Malaysia. Politik dan Ekonomi telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Untuk pembelajaran kali ini kita bertemu sekali lagi melalui mod modul. Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia. Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia. anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Politik dan Ekonomi. Empat sub-tajuk iaitu Modenisasi. dan Isu-isu Utama Ekonomi. Dua subtajuk lagi iaitu Pembangunan Lima Tahun dan Isu-isu Utama Ekonomi diberi tumpuan dalam bahagian ini. Pembangunan Lima Tahun. Ciri-ciri Enik dalam Konteks Demografi. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini.Membasmi Kemiskinan Agihan Kekayaan negara Isu-isu Utama Ekonomi Dasar Wawasan Negara Dasar Pembangunan Negara Menyusun Semula Masyarakat Dasar Ekonomi Baru Sub-tajuk: (i) Pembangunan Lima Tahun (ii) Isu-isu Utama Ekonomi Salam sejahtera. WAJ3106 Hubungan Etnik 10 . Cri-ciri Etnik dalam Konteks Demografi. Acuan Ekonomi Malaysia. Tajuk 3 ini mengandungi enam sub-tajuk iaitu Modenisasi. Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami modul ini dengan lebih mendalam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful