P. 1
ModulWAJ3106 HubunganEtnik 2.PDF

ModulWAJ3106 HubunganEtnik 2.PDF

|Views: 2|Likes:
Published by Kumaresan Shanmugam
modul hubungan etnik
modul hubungan etnik

More info:

Published by: Kumaresan Shanmugam on Sep 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2015

pdf

text

original

asimilasi. Hasil Pembelajaran: 1. dan amalgamasi. Berikutnya perbincangan mengenai konsep perpaduan dan integrasi meliputi konsepkonsep dalam hubungan etnik seperti segregasi.TAJUK 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Sinopsis Tajuk ini memberi pendedahan mengenai konsep budaya dari aspek epistemologi dan takrifan yang merangkumi budaya kebendaan dan bukan kebendaan. 3. Menjelaskan konsep-konsep asas dalam hubungan etnik. Menjelaskan konsep budaya kebendaan. akomodasi. 4. Menghuraikan ciri-ciri budaya dalam sesebuah masyarakat. 5. akulturasi. Untuk menguji kefahaman pelajar diakhir perbincangan topik ini disediakan latihan kendiri. Mengenalpasti budaya bukan kebendaan. Mentakrifkan konsep budaya. 2. WAJ3106 Hubungan Etnik 1 . Perbincangan juga menyentuh tentang ciri-ciri budaya serumpuan yang terdapat dalam sesebuah masyarakat.

anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Ciri-ciri Budaya Asimilasi Segregasi Konsep Perpaduan dan Integerasi Amalgamasi Akomodasi Akulturasi WAJ3106 Hubungan Etnik 2 . Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini. Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami Modul Hubungan Etnik (2207) dengan lebih mendalam. Untuk pembelajaran kali ini kita akan bertemu melalui mod modul.Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini Konsep Budaya Budaya Kebendaan Budaya Bukan Kebendaan Sub Tajuk: (i) Konsep Budaya (ii) Konsep Perpaduan dan Integrasi Salam sejahtera.

Anda harus faham bahawa konsep masyarakat. 15) 2. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. Mari kita rehat sebentar. WAJ3106 Hubungan Etnik 3 . Konsep-konsep ini memberi asas kepada pelajar untuk memahami tajuk-tajuk yang seterusnya. Konsep budaya dan konsep perpaduan dan integrasi diberi tumpuan dalam bahagian ini.. Konsep masyarakat telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. budaya serta perpaduan dan integrasi adalah konsep-konsep asas hubungan etnik yang saling berkaitan. Tajuk-tajuk tersebut harus memberi gambaran asas tentang kursus ini.5 Pengalaman Malaysia (hlm.Tajuk 1 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Masyarakat. Konsep Budaya. Kepentingan Hubungan Etnik di Malaysia dan Konsep Masyarakat. 18) Aktiviti Berdasarkan soalan 1 daripada soalan-soalan perbincangan di muka surat 20. anda dikehendaki menjelaskan konsep integrasi dan asimilasi dalam konteks memupuk perpaduan nasional.3 Konsep Budaya (hlm. halaman 13 hingga 19 dengan merujuk kepada: 2.. 13) 2. dan Konsep Perpaduan dan Integrasi.4 Konsep Perpaduan dan Integrasi (hlm. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk ini anda perlu membaca Bab 2 Modul Hubungan Etnik (2007). cuba anda renung dan fikirkan apa yang telah anda fahami sebelum tajuk ini: Latar belakang.

perkara-perkara berikut hendaklah diambil perhatian. (ii) Bahan-bahan rujukan mestilah dikepilkan dalam sebuah portfolio.WAJ3106 Hubungan Etnik Peringatan Semasa membuat latihan ini dan seterusnya. (i) Semua aktiviti yang berkaitan dengan latihan hendaklah dicatatkan dan disimpan dalam portfolio. SELAMAT MAJU JAYA. 4 . (iii) Bahan-bahan rujukan disusun mengikut tajuk-tajuk yang dipelajari.

sosial. politik. Menghubungkaitkan isu-isu ekonomi. Pertembungan kelompok masyarakat ini mewujudkan pluralistik. 4. ekonomi. dan pendidikan dalam proses pembentukan masyarakat pluralistik selepas kemerdekaan. dan politik.TAJUK 2 MASYARAKAT PLURALISTIK ALAM MELAYU Sinopsis Secara umumnya tajuk ini menyentuh tentang proses pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu sejak abad ke-5 Masihi yang bermula dengan kedatangan masyarakat luar seperti Arab. 2. aktiviti pengukuhan disediakan. Untuk menguji kefahaman pelajar mengenai isu-isu yang telah dibincangkan diakhir topik ini. dan India. Menjelaskan proses pembentukan masyarakat pluralistik pada zaman penjajahan barat. dan pendidikan. Menganalisis faktor-faktor yang menyumbang ke arah pembentukan masyarakat pluralistik. WAJ3106 Hubungan Etnik 5 . Menghuraikan secara ringkas proses pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu. Berikutnya disentuh mengenai zaman pluraliti pada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang banyak memberi sumbangan ke arah pembentukan masyarakat pluraliti di Alam Melayu melalui aktiviti ekonomi. Hasil Pembelajaran: 1. Cina. Perbincangan juga difokuskan kepada pembentukan masyarakat pluralistik di zaman penjajahan barat dan selepas merdeka yang menekankan kepada isu-isu politik. 3.

dan Zaman Pluraliti. Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu. Interaksi antara pelbagai budaya dengan budaya Alam Melayu telah berlaku sejak abad ke-5 Masihi lagi mempunyai kesan yang mendalam kepada masyarakat pluralistik di Alam Melayu. Anda harus faham bahawa konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik sebelum memahami tajuk-tajuk dalam bahagian ini.Penjajahan WAJ3106 Hubungan Etnik 6 . Bahagian ini akan membantu pelajar untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu. Pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu dan zaman pluraliti diberi tumpuan dalam bahagian ini.Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini Sub Tajuk: (i) Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu (ii) Zaman Pluraliti Tajuk 2 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Pluraliti dan Masyarakat Pluraliti. Masyarakat Pluralistik Alam Melayu Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu Zaman Pluraliti . Pelajar harus memahami bahawa masyarakat pluralistik tidak wujud dalam suatu vacuum.Kesultanan Melayu Melaka . Konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Ia merupakan komponen yang harus difahami oleh pelajar sebelum belajar tajuk-tajuk yang seterusnya.

anda dikehendaki merujuk kepada Bab 3 Modul Hubungan Etnik (2007). huraikan faktor-faktor yang mewujudkan masyarakat pluraliti pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.Cuba anda renung dan fikirkan apa yang anda faham mengenai konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik. 27-29) Aktiviti Berdasarkan pembacaan dan pengetahuan anda.4 Pembentukan Masyarakat Pluralistik Oleh Penjajah. Mari kita rehat sebentar. (hlm. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. anda dikehendaki meneruskan bacaan anda di halaman 26 hingga 29. halaman 21 hingga 26. 3. SELAMAT MAJU JAYA.. 26-27) 3. Setelah mengetahui konsep asas ini. WAJ3106 Hubungan Etnik 7 . Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk kedua ini.3 Kemuncak Pluraliti Alam Melayu : Kesultanan Melaka (hlm..

Hasil Pembelajaran: 1. Mengulas isu-isu utama ekonomi yang menjadi topik perbincangan dalam konteks hubungan kaum. Selain itu perbincangan juga menyentuh tentang pengisian dalam setiap penggal Rancangan Malaysia. membasmi kemiskinan. WAJ3106 Hubungan Etnik 8 . Dasar Pembangunan Negara. Menganalisis keberkesanan rancangan lima tahun dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Perbincangan seterusnya menyentuh mengenai isu-isu utama ekonomi yang merangkumi agihan kekayaan negara. Dasar Ekonomi Baru. 2. Menghubungkaitkan antara pembangunan ekonomi negara dengan hubungan etnik di Malaysia. dan Dasar Wawasan Negara dalam konteks hubungan etnik. 3. penyusunan semula masyarakat. Pada akhir topik ini aktiviti latihan kendiri disediakan untuk menguji kefahaman pelajar.TAJUK 3 PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Sinopsis Perbincangan dalam topik 3 ini lebih memberi penekanan kepada Perancangan Pembangunan Lima Tahun yang bermula sebelum merdeka dan selepas merdeka.

1990 9 .1975 Pembangunan *Rancangan Malaysia Ketiga 1976 .1990 Rancangan Malaysia Keenam 1991 .1955 Malaya Rancangan Malaya Pertama 1956 .2005 Rancangan Malaysia Kesembilan 2006 .WAJ3106 Hubungan Etnik Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul Ini Draf Pembangunan Rancangan 1950 .1980 Lima Tahun *Rancangan Malaysia Keempat 1981 .1965 Rancangan Malaysia Pertama 1966 .1960 Rancangan Malaya Kedua 1961 .1995 Rancangan Malaysia Ketujuh 1996 .1985 *Rancangan Malaysia Kelima 1986 .1970 Rancangan *Rancangan Malaysia Kedua 1971 .2010 * Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilaksanakan pada tahun 1971 .2000 Rancangan Malaysia Kelapan 2001 .

anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Acuan Ekonomi Malaysia. Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia. Tajuk 3 ini mengandungi enam sub-tajuk iaitu Modenisasi. Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami modul ini dengan lebih mendalam. WAJ3106 Hubungan Etnik 10 . dan Isu-isu Utama Ekonomi.Membasmi Kemiskinan Agihan Kekayaan negara Isu-isu Utama Ekonomi Dasar Wawasan Negara Dasar Pembangunan Negara Menyusun Semula Masyarakat Dasar Ekonomi Baru Sub-tajuk: (i) Pembangunan Lima Tahun (ii) Isu-isu Utama Ekonomi Salam sejahtera. Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia. Empat sub-tajuk iaitu Modenisasi. Ciri-ciri Enik dalam Konteks Demografi. Pembangunan Lima Tahun. Politik dan Ekonomi telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Politik dan Ekonomi. Cri-ciri Etnik dalam Konteks Demografi. Dua subtajuk lagi iaitu Pembangunan Lima Tahun dan Isu-isu Utama Ekonomi diberi tumpuan dalam bahagian ini. Acuan Ekonomi Malaysia. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini. Untuk pembelajaran kali ini kita bertemu sekali lagi melalui mod modul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->