RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

TAJUK 7

PENGENALAN PERDAGANGAN ELEKTRONIK

7.0

SINOPSIS

Tajuk ini menjelaskan secara terperinci bagaimana e-Dagang memainkan peranan yang penting dalam mengintergrasikan perniagaan dengan teknologi maklumat. Bagaimana dua kemahiran bidang ilmu yang berbeza bergabung untuk menghasilkan satu bidang baru yang hebat dalam perniagaan. Pada masa kini, rangkaian komputer merupakan laluan yang sangat penting. Kebanyakan bentuk maklumat kini boleh disimpan dan diproses secara elektronik. Perdagangan elektronik memerlukan pengurusan rangkaian teknologi dan maklumat yang teliti . Pilihan ini melibatkan pertukaran antara kelajuan, kebolehpercayaan, dan kos.

7.1

HASIL PEMBELAJARAN

7.1.1

Mengintergasi dan menilai persekitaran E-dagang, teknologi, ekonomi, organisasi dan pengguna. Mendefinasikan perdagangan elektronik dari perspektif yang berbeza Boleh menerangkan peranan yang dimainkan oleh pemasaran dan teknologi. Boleh menamakan secara terus prinsip teknologi dalam perdagangan elektronik. Menghurai n bagaimana teknologi dan automasi baru merubah dunia koperat. Boleh menerangkan lima cara untuk mencipta nilai maklumat.

7.1.2 7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.8

1

Ia juga menyokong kenyataan bahawa perniagaan berkaitan infrastruktur juga telah berkembang pesat ke dalam aktiviti-aktiviti lain. perdagangan elektronik mempunyai definisi yang berlainan. Ia adalah kerana perdagangan elektronik ini bergantung kepada teknologi yang menjadikan ia subset kepada dunia perdagangan yang luas. 2 . Perkembangan perkhidmatan yang meluas menyebabkan kerumitan mengkategorikan produk dan perkhidmatan dalam perdagangan elektronik.3 PENGENALAN Mendefinisikan “perdagangan elektronik” adalah lebih sukar berbanding menerangkan tentang “perdagangan”. DEFINISI PERDAGANGAN ELEKTRONIK Berdasarkan kepada sumber yang berlainan.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK Pengenalan Perdagangan Elektronik Intergrasi Perniagaan Peruncitan Teknologi dan Masyarakat Jenis-jenis Perniagaan Internet Produk Perkhidmatan 7.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 7.

promosi dan publisiti. Penggabungan perspektif ekonomi dengan pemasaran. produk. membuat keputusan tentang produk dan perkhidmatan 3 . perdagangan elektronik bermakna penghantaran maklumat. perspektif-perspektif tersebut digabungkan untuk membentuk satu kenyataan tentang bagaimana perdagangan elektronik akan digunakan bagi mendapatkan keuntungan kepada syarikat.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN  Dari perspektif ahli ekonomi. Di dalam pelan perniagaan tersebut. perdagangan elektronik adalah pengangkutan yang baru bagi menyediakan maklumat kepada sesuatu sasaran pasaran melalui pengiklanan. Setiap transaksi memerlukan penerimaan dan pembayaran apabila barangan atau perkhidmatan diterima. Dengan menggabungkan perspektif ekonomi dengan pengurusan. Masyarakat. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan tahap keberkesanan perdagangan kepada perdagangan elektronik. Dari perspektif pemasaran. Setiap satu perspektif adalah berguna bagi memahami dan melaksanakan pelan perniagaan perdagangan elektronik. menambah kualiti barangan dan meningkatkan kepantasan perkhidmatan penghantaran.  Dari perspektif teknologi.   Dari perspektif pegurusan. kita boleh mentafsirkan tugas yang perlu dibuat untuk memastikan perdagangan elektronik berhasil. memasukkan transaksi sebagai sebahagian dari komunikasi. Melihat „perdagangan‟ sebagai sistem di mana urusniaga adalah interaksi antara pembeli dan perniaga yang menyediakan rangkaian kerja untuk mengenalpasti peranan yang dimainkan oleh mereka yang terlibat dalam sistem tersebut. perkhidmatan dan bayaran melalui rangkaian komputer. perdagangan elektronik adalah alat yang menyampaikan keinginan pembeli dan perniaga untuk mengurangkan kos. perdagangan elektronik adalah aplikasi teknologi ke arah penggunaan mesin dan aliran kerja sesuatu perniagaan. di pihak mereka atau syarikat mereka.

Dalam perniagaan moden. Teknologi membantu memaklumkan produk baru kepada pelanggan dan kepada pengguna. Komunikasi pasaran adalah berfungsi untuk memaklumkan. Internet adalah seni bina baru. mereka boleh manafsirkan kos dan faedah projek yang dijalankan. perkhidmatan komunikasi dan media. menilai dan menambahbaik. mengingatkan dan memujuk pelanggan mengenai nilai wang sebelum dan selepas pembelian. Melalui kerjasama. Peranan pengurus adalah untuk merancang. Ianya dapat menawarkan akses yang mudah bagi pembeli dan juga peniaga dalam skala global.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN yang menyediakan nilai yang terbaik bagi wang mereka. Pengunaannya adalah sangat meluas seperti. melaksana. Internet dan perkhidmatan yang dipanggil World-Wide-Web (WWW atau Web) telah menjadi alat komunikasi kepada pertumbuhan pesat rangkaian komputer. Penggunaan internet dalam platform komersial merupakan suatu kemajuan. manakala peranan pemasar adalah menaksir. Perdagangan tidak akan terhad kepada penjualan barangan dan perkhidmatan sahaja. bermula dari pemprosesan perkataan yang digunakan untuk mencetak kertas kerja projek. melalui Web. sehingga mengumpul data pencapaian. Gabungan antara pengurusan dengan pemasaran akan menghasilkan projek yang lebih besar. sebuah struktur kemudahan maklumat yang besar.peranan teknologi maklumat dalam pengurusan projek adalah sangat penting. 4 . menganalisis data dan mentafsir kedudukan semasa projek. merupakan sebuah perluasan kepada keperluan asas manusia untuk berkomunikasi dan menyatakan idea. menangani projek dengan baik. Kerajaan menggunakannya untuk mengurangkan kos dan menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi. menilai dan mengawal. Penggunaan internet. Masyarakat telah mengakses secara meluas sumber maklumat yang berkembang pesat dan juga kepelbagaian perkhidmatan.

 Bilangan kedai yang boleh dilawati secara online jauh melebihi perniagaan yang boleh dilawati secara fizikal. Secara online. produk dan peralatan  Sistem perancangan : Pengaturan pengeluaran untuk tempoh tertentu yang mengandungi jadual kerja kakitangan (personnel) dan keperluan bahan mentah  Pengukuran pencapaian : membandingkan pencapaian sebenar dengan perancangan. Pelanggan tidak lagi hanya bergantung kepada kedai-kedai yang dilawati atau bergantung kepada katalog yang diterima melalui pos. 5 . sistem ini digubah dalam tiga bahagian : Pengkalan data teknologi : Satu pengkalan data (repository) perkongsian yang mengandungi maklumat terperinci dan spesifikasi semua bahan (materials). firma tersebut dapat mengkaji peluang yang wujud mengikut kemampuan mereka.  Pengeluar berskala besar mewujudkan spesifikasi mereka secara online dan meningkatkan skop pengedaran.  suatu perisian baru iaitu perisian bersepadu telah dibina.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN  Dari segi kepentingan perkhidmatan perubatan. doktor terpaksa berjumpa dan merawat pesakit dalam masa yang singkat atau terhad. pelanggan boleh membeli barangan dari kedai-kedai yang terdapat di dalam atau luar negara. 7. mengurangkan risiko dan kos . Kebiasaannya.3. Perkongsian penggunaan laman web akan membantu meningkatkan perkhidmatan kepada pesakit dalam penjagaan kesihatan mereka. Dengan terdapatnya maklumat pada spesifikasi dan rekaan baru .1 INTEGRASI PERNIAGAAN Proses perniagaan secara on-line dianggotai secara tidak tetap dan juga dalam kumpulan yang berselerak. Untuk menguruskannya secara lebih berkesan.

lampiran email yang merbahaya. Ia dapat menyepadukan kontraktor. pembekal dan pelanggan. Mengguna perisian anti-virus. Selain daripada isu-isu prosedur meningkatkan keyakinan pengguna terhadap imej digital dan memudahkan proses memulangkan barangan yang rosak atau tidak diperlukan. adat-adat dan amalan-amalan yang membentuk kepercayaan.2 PERUNCITAN Adakah imej secara maya (virtual images) dapat menyelesaikan perkara-perkara berikut :Rasa deria mengangkat sesuatu produk . atau duduk di atas sofa atau tilam sebelum buat keputusan membeli Peruncit menghadapi cabaran-cabaran di atas dalam penggunaan internet untuk menjual produk mereka. mencubanya seperti pakaian . Satu cabaran asas adalah untuk mengguna prinsipprinsip asas daripada dunia nyata ke dalam dunia maya. peruncitan secara maya mesti juga menyelesaikan masalah keselamatan data dan kerahsiaan pengguna (consumer privacy). Dalam dunia nyata. Secara keseluruhan dengan adanya jaringan yang berkesan perniaagan juga akan berkembang maju 7. Virus dalam fail. urusniaga di atas berlaku disebabkan wujudnya peraturan. Ketelusan maklumat dan komunikasi yang kerap menghasilkan kerjasama yang berkesan. tidak membuka email yang tidak dipercayai sumbernya. Mematuhi standard akan mengurangkan ketidakpastian dan memastikan ketepatan jangkaan /unjuran. Masalah ini mesti diterima dan diselesaikan supaya pengguna yakin dan percaya dengan sistem rangkaian komputer.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Sistem ini melangkaui batasan satu organisasi sahaja. Masalah keselamatan dalam internet mempunyai pelbagai bentuk. merasa sesuatu bahan dan teksturnya serta kekuatannya . dan 6 . pentadbir sistem yang cuai dan pelbagai lagi isu keselamatan.3.

contohnhya sistem penyampaian digital. Urusniaga menjadi selamat sebab agen penyampaian mengguna saluran komunikasi sendiri dengan pelayan (server).sebelum mengemukakan maklumat/data peribadi ke dalam web.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN membuat pertimbangan yang wajar terhadap pembayaran mengguna web adalah langkah-langkah kes keselamatan yang boleh dipertimbangkan. penciptaan teknologi adalah bergantung kepada undang-undang dan standard moral. Maka ia dapat menjamin penyampaian elektronik bagi setiap pembelian perisian. serta memudahkan pengguna dengan tidak payah memuat turun dan memasang sendiri perisian tersebut. Komunikasi sebegini bukan sahaja mungkin tetapi sangat terkenal terutamanya di antara mereka yang tidak pernah atau sukar untuk bertemu. Disebabkan oleh perbezaan yang terlalu jauh. Sebarang persekitaran komersial dibina 7 . laman web menambahkan lagi tekanan akibat maklumat yang berlebihan. Agen mengarah pelanggan mengisi maklumat peribadi dan kad kredit.3 MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI Dari sudut pandangan sosial. Sterusnya agen akan mengesahkan urusniaga. 7. Lain-lain masalah diselesaikan secara sistematik. memuat turun dan memasang (install) perisian yang dibeli kepada sistem pengguna. Banyak interaksi bersemuka boleh dilakukan secara elektronik dan dalam jarak yang jauh pada masa sekarang.3. Maklumat peribadi yang diguna dalam internet atau disimpan dalam pengkalan data adalah dikawal melalui kod rahsia (encryption). Urusniaga yang diurus oleh agen adalah tepat sebab dapat membandingkan fail-fail yang dipasang dengan yang disimpan dalam pelayan. Pengguna memerlukan tahap kepercayaan yang tinggi terhadap integriti dan keselamatan sesuatu sistem. Pelanggan memulakan pembelian dengan memuat turunkan agen penyampaian syarikat ( company's agent delivery).

Perkembangan perdagangan elektronik yang sangat pantas bergantung kepada aplikasi berkesan teknologi dan juga amalan komersial yang baik. integritii dan penggunaannya. Maklumat merupakan komoditi yang didagangkan dan juga sebagai medium pertukaran. Ini mesti dilaksanakan mengguna juga teknologi Ada lima cara mencipta nilai daripada maklumat :1 2 3 4 5 mengumpulkannya mengorganisasikannya memilihnya mensintesiskannya mengagihkannya (gather it) (organise it) (select it) (synthesize it) (distribute it) Maklumat peribadi boleh diperolehi secara sukarela atau automatik dalam web. Pelayan web (web servers) menjejak corak lawatan dan pendedahan kepada pengiklanan secara terperinci tentang profil pengguna. Perkara yang merisaukan pengguna adalah maklumat peribadi yang didagangkan. reka bentuk. Teknologi dan automasi dapat meningkatkan produktiviti. Dalam dunia perdagangan berasaskan pengetahuan digital. Ia juga membuka peluang-peluang baru manakala yang lama akan pupus/hilang. 8 . Kesan web dirasai di semua sektor dalam masyarakat. Pelawat diminta memberikan maklumat peribadi secara sukarela melalui tawaran insentif seperti perkhidmatan percuma apabila menjadi ahli. Peniaga membuat profil-profil pengguna untuk membantu menjayakan matlamat perniagaan. Masyarakat memerlukan keyakinan bahawa dunia maya ciptaan teknologi dapat menguatkuasakan perundangan dan standard moral yang tinggi demi keselamatan pengguna. dokumentasi) . persepsi kita terhadap kekayaan (wealth) perlu diubah. tidak ada pengawalan dari segi ketepatan. Data peribadi yang dikumpul akan dijual kepada pihak tertentu. penyelesaian. Sejak ianya dicipta Internet mempunyai tradisi untuk menukar maklumat (information barter) dimana maklumat ( spt.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN berasaskan interaksi personal.

kuantiti. Untuk mengekalkan kestabilan. Persaingan di kalangan pembekal mewujudkan pilihan. bekalan mestilah dijamin dan/atau pembekal tidak cukup bersaing untuk menghadkan sikap mengambil peluang. mereka akan mencari cara baru untuk mengenakan cukai dan mengagihkan kekayaan baru ini. Ini adalah kerana firma tersebut memilih pembekal untuk sejumlah transaksi dan hubungan mereka terikat dengan perjanjian. hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual. Pembeli tidak akan bersikap mengambil peluang perbezaan tawaran antara pembekal yang ada. Hierarki merupakan hubungan pembekal-pelanggan untuk jangka masa panjang. dikoordinasikan oleh pengurusan berbanding kuasa pasaran. Hierarki terbentuk apabila kos transaksi adalah tinggi. serta kos transaksi dikurangkan. seorang pembeli tidak memilih daripada kalangan penjual yang berpotensi tetapi mendapatkan barangan dan Kekayaan baru ini adalah hasil cipataan perkhidmatan dari pembekal yang mula-mula dikenalpasti. jadual penghantaran dan sebagainya. TAMAT 9 .4 Jenis-jenis Perniagaan Internet Pasaran perlu dilengkapi dengan transaksi antara pembeli dan pembekal. pembeli membeli boleh menawarkan kombinasi terbaik terhadap perkara seperti harga.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Kerajaan akan mengenalpasti bagaimana kekayaan dibentuk serta dimana ia berlaku.3. 7. kualiti atau lain-lain keperluan yang terbaik. berpegang kepada keperluan dan keinginan manusia. Perdagangan elektronik boleh menjadikan aliran kerja lebih efisyen. pelanggan boleh membeli di sekitar mereka untuk mendapatkan kombinasi harga. Di bawah mekanisma berhierarki. transaksi lebih jelas dan menyediakan peluang untuk perniagaan baru. Dalam persekitaran pasaran. . Perniagaan akan terus berorientasikan manusia. rangkaian global digital. Apabila mekanisma pasaran dijalankan. standard kualiti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful