RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

TAJUK 7

PENGENALAN PERDAGANGAN ELEKTRONIK

7.0

SINOPSIS

Tajuk ini menjelaskan secara terperinci bagaimana e-Dagang memainkan peranan yang penting dalam mengintergrasikan perniagaan dengan teknologi maklumat. Bagaimana dua kemahiran bidang ilmu yang berbeza bergabung untuk menghasilkan satu bidang baru yang hebat dalam perniagaan. Pada masa kini, rangkaian komputer merupakan laluan yang sangat penting. Kebanyakan bentuk maklumat kini boleh disimpan dan diproses secara elektronik. Perdagangan elektronik memerlukan pengurusan rangkaian teknologi dan maklumat yang teliti . Pilihan ini melibatkan pertukaran antara kelajuan, kebolehpercayaan, dan kos.

7.1

HASIL PEMBELAJARAN

7.1.1

Mengintergasi dan menilai persekitaran E-dagang, teknologi, ekonomi, organisasi dan pengguna. Mendefinasikan perdagangan elektronik dari perspektif yang berbeza Boleh menerangkan peranan yang dimainkan oleh pemasaran dan teknologi. Boleh menamakan secara terus prinsip teknologi dalam perdagangan elektronik. Menghurai n bagaimana teknologi dan automasi baru merubah dunia koperat. Boleh menerangkan lima cara untuk mencipta nilai maklumat.

7.1.2 7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.8

1

2 . perdagangan elektronik mempunyai definisi yang berlainan.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK Pengenalan Perdagangan Elektronik Intergrasi Perniagaan Peruncitan Teknologi dan Masyarakat Jenis-jenis Perniagaan Internet Produk Perkhidmatan 7.3 PENGENALAN Mendefinisikan “perdagangan elektronik” adalah lebih sukar berbanding menerangkan tentang “perdagangan”. Perkembangan perkhidmatan yang meluas menyebabkan kerumitan mengkategorikan produk dan perkhidmatan dalam perdagangan elektronik.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 7. Ia adalah kerana perdagangan elektronik ini bergantung kepada teknologi yang menjadikan ia subset kepada dunia perdagangan yang luas. Ia juga menyokong kenyataan bahawa perniagaan berkaitan infrastruktur juga telah berkembang pesat ke dalam aktiviti-aktiviti lain. DEFINISI PERDAGANGAN ELEKTRONIK Berdasarkan kepada sumber yang berlainan.

Penggunaan teknologi untuk meningkatkan tahap keberkesanan perdagangan kepada perdagangan elektronik. perdagangan elektronik bermakna penghantaran maklumat. perdagangan elektronik adalah alat yang menyampaikan keinginan pembeli dan perniaga untuk mengurangkan kos.   Dari perspektif pegurusan. Dari perspektif pemasaran. Di dalam pelan perniagaan tersebut. perkhidmatan dan bayaran melalui rangkaian komputer. membuat keputusan tentang produk dan perkhidmatan 3 . memasukkan transaksi sebagai sebahagian dari komunikasi. menambah kualiti barangan dan meningkatkan kepantasan perkhidmatan penghantaran. di pihak mereka atau syarikat mereka. produk. perspektif-perspektif tersebut digabungkan untuk membentuk satu kenyataan tentang bagaimana perdagangan elektronik akan digunakan bagi mendapatkan keuntungan kepada syarikat. Melihat „perdagangan‟ sebagai sistem di mana urusniaga adalah interaksi antara pembeli dan perniaga yang menyediakan rangkaian kerja untuk mengenalpasti peranan yang dimainkan oleh mereka yang terlibat dalam sistem tersebut. Setiap satu perspektif adalah berguna bagi memahami dan melaksanakan pelan perniagaan perdagangan elektronik. perdagangan elektronik adalah pengangkutan yang baru bagi menyediakan maklumat kepada sesuatu sasaran pasaran melalui pengiklanan. Setiap transaksi memerlukan penerimaan dan pembayaran apabila barangan atau perkhidmatan diterima. Dengan menggabungkan perspektif ekonomi dengan pengurusan.  Dari perspektif teknologi. kita boleh mentafsirkan tugas yang perlu dibuat untuk memastikan perdagangan elektronik berhasil. Masyarakat. promosi dan publisiti.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN  Dari perspektif ahli ekonomi. Penggabungan perspektif ekonomi dengan pemasaran. perdagangan elektronik adalah aplikasi teknologi ke arah penggunaan mesin dan aliran kerja sesuatu perniagaan.

Internet adalah seni bina baru. bermula dari pemprosesan perkataan yang digunakan untuk mencetak kertas kerja projek. menilai dan menambahbaik.peranan teknologi maklumat dalam pengurusan projek adalah sangat penting. Pengunaannya adalah sangat meluas seperti. sehingga mengumpul data pencapaian. Penggunaan internet dalam platform komersial merupakan suatu kemajuan. Perdagangan tidak akan terhad kepada penjualan barangan dan perkhidmatan sahaja. Komunikasi pasaran adalah berfungsi untuk memaklumkan. manakala peranan pemasar adalah menaksir. menangani projek dengan baik. Internet dan perkhidmatan yang dipanggil World-Wide-Web (WWW atau Web) telah menjadi alat komunikasi kepada pertumbuhan pesat rangkaian komputer. Peranan pengurus adalah untuk merancang. Penggunaan internet. melalui Web. sebuah struktur kemudahan maklumat yang besar. mereka boleh manafsirkan kos dan faedah projek yang dijalankan. Gabungan antara pengurusan dengan pemasaran akan menghasilkan projek yang lebih besar. menganalisis data dan mentafsir kedudukan semasa projek. Ianya dapat menawarkan akses yang mudah bagi pembeli dan juga peniaga dalam skala global. perkhidmatan komunikasi dan media. Masyarakat telah mengakses secara meluas sumber maklumat yang berkembang pesat dan juga kepelbagaian perkhidmatan. melaksana. menilai dan mengawal. 4 . Teknologi membantu memaklumkan produk baru kepada pelanggan dan kepada pengguna. mengingatkan dan memujuk pelanggan mengenai nilai wang sebelum dan selepas pembelian. merupakan sebuah perluasan kepada keperluan asas manusia untuk berkomunikasi dan menyatakan idea. Kerajaan menggunakannya untuk mengurangkan kos dan menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN yang menyediakan nilai yang terbaik bagi wang mereka. Melalui kerjasama. Dalam perniagaan moden.

5 .3. sistem ini digubah dalam tiga bahagian : Pengkalan data teknologi : Satu pengkalan data (repository) perkongsian yang mengandungi maklumat terperinci dan spesifikasi semua bahan (materials). 7.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN  Dari segi kepentingan perkhidmatan perubatan.  Pengeluar berskala besar mewujudkan spesifikasi mereka secara online dan meningkatkan skop pengedaran. Perkongsian penggunaan laman web akan membantu meningkatkan perkhidmatan kepada pesakit dalam penjagaan kesihatan mereka. Dengan terdapatnya maklumat pada spesifikasi dan rekaan baru . produk dan peralatan  Sistem perancangan : Pengaturan pengeluaran untuk tempoh tertentu yang mengandungi jadual kerja kakitangan (personnel) dan keperluan bahan mentah  Pengukuran pencapaian : membandingkan pencapaian sebenar dengan perancangan. Pelanggan tidak lagi hanya bergantung kepada kedai-kedai yang dilawati atau bergantung kepada katalog yang diterima melalui pos. doktor terpaksa berjumpa dan merawat pesakit dalam masa yang singkat atau terhad. Secara online. firma tersebut dapat mengkaji peluang yang wujud mengikut kemampuan mereka. mengurangkan risiko dan kos .  suatu perisian baru iaitu perisian bersepadu telah dibina.1 INTEGRASI PERNIAGAAN Proses perniagaan secara on-line dianggotai secara tidak tetap dan juga dalam kumpulan yang berselerak.  Bilangan kedai yang boleh dilawati secara online jauh melebihi perniagaan yang boleh dilawati secara fizikal. Kebiasaannya. pelanggan boleh membeli barangan dari kedai-kedai yang terdapat di dalam atau luar negara. Untuk menguruskannya secara lebih berkesan.

Ketelusan maklumat dan komunikasi yang kerap menghasilkan kerjasama yang berkesan. Mematuhi standard akan mengurangkan ketidakpastian dan memastikan ketepatan jangkaan /unjuran. pentadbir sistem yang cuai dan pelbagai lagi isu keselamatan. Masalah keselamatan dalam internet mempunyai pelbagai bentuk.3. Satu cabaran asas adalah untuk mengguna prinsipprinsip asas daripada dunia nyata ke dalam dunia maya. tidak membuka email yang tidak dipercayai sumbernya. atau duduk di atas sofa atau tilam sebelum buat keputusan membeli Peruncit menghadapi cabaran-cabaran di atas dalam penggunaan internet untuk menjual produk mereka. dan 6 . Virus dalam fail. Ia dapat menyepadukan kontraktor. Secara keseluruhan dengan adanya jaringan yang berkesan perniaagan juga akan berkembang maju 7. Selain daripada isu-isu prosedur meningkatkan keyakinan pengguna terhadap imej digital dan memudahkan proses memulangkan barangan yang rosak atau tidak diperlukan. Mengguna perisian anti-virus. Masalah ini mesti diterima dan diselesaikan supaya pengguna yakin dan percaya dengan sistem rangkaian komputer. urusniaga di atas berlaku disebabkan wujudnya peraturan. peruncitan secara maya mesti juga menyelesaikan masalah keselamatan data dan kerahsiaan pengguna (consumer privacy). mencubanya seperti pakaian . adat-adat dan amalan-amalan yang membentuk kepercayaan. lampiran email yang merbahaya. merasa sesuatu bahan dan teksturnya serta kekuatannya .RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Sistem ini melangkaui batasan satu organisasi sahaja. Dalam dunia nyata.2 PERUNCITAN Adakah imej secara maya (virtual images) dapat menyelesaikan perkara-perkara berikut :Rasa deria mengangkat sesuatu produk . pembekal dan pelanggan.

7.3. Urusniaga yang diurus oleh agen adalah tepat sebab dapat membandingkan fail-fail yang dipasang dengan yang disimpan dalam pelayan. Sebarang persekitaran komersial dibina 7 . Agen mengarah pelanggan mengisi maklumat peribadi dan kad kredit. memuat turun dan memasang (install) perisian yang dibeli kepada sistem pengguna. contohnhya sistem penyampaian digital. Urusniaga menjadi selamat sebab agen penyampaian mengguna saluran komunikasi sendiri dengan pelayan (server). Pelanggan memulakan pembelian dengan memuat turunkan agen penyampaian syarikat ( company's agent delivery).RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN membuat pertimbangan yang wajar terhadap pembayaran mengguna web adalah langkah-langkah kes keselamatan yang boleh dipertimbangkan. Disebabkan oleh perbezaan yang terlalu jauh. Sterusnya agen akan mengesahkan urusniaga. penciptaan teknologi adalah bergantung kepada undang-undang dan standard moral. Pengguna memerlukan tahap kepercayaan yang tinggi terhadap integriti dan keselamatan sesuatu sistem. serta memudahkan pengguna dengan tidak payah memuat turun dan memasang sendiri perisian tersebut. Maklumat peribadi yang diguna dalam internet atau disimpan dalam pengkalan data adalah dikawal melalui kod rahsia (encryption). Komunikasi sebegini bukan sahaja mungkin tetapi sangat terkenal terutamanya di antara mereka yang tidak pernah atau sukar untuk bertemu. Maka ia dapat menjamin penyampaian elektronik bagi setiap pembelian perisian. Lain-lain masalah diselesaikan secara sistematik.sebelum mengemukakan maklumat/data peribadi ke dalam web.3 MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI Dari sudut pandangan sosial. laman web menambahkan lagi tekanan akibat maklumat yang berlebihan. Banyak interaksi bersemuka boleh dilakukan secara elektronik dan dalam jarak yang jauh pada masa sekarang.

Data peribadi yang dikumpul akan dijual kepada pihak tertentu. Sejak ianya dicipta Internet mempunyai tradisi untuk menukar maklumat (information barter) dimana maklumat ( spt. Pelayan web (web servers) menjejak corak lawatan dan pendedahan kepada pengiklanan secara terperinci tentang profil pengguna. Ini mesti dilaksanakan mengguna juga teknologi Ada lima cara mencipta nilai daripada maklumat :1 2 3 4 5 mengumpulkannya mengorganisasikannya memilihnya mensintesiskannya mengagihkannya (gather it) (organise it) (select it) (synthesize it) (distribute it) Maklumat peribadi boleh diperolehi secara sukarela atau automatik dalam web. Teknologi dan automasi dapat meningkatkan produktiviti. penyelesaian. tidak ada pengawalan dari segi ketepatan. Kesan web dirasai di semua sektor dalam masyarakat.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN berasaskan interaksi personal. 8 . Perkara yang merisaukan pengguna adalah maklumat peribadi yang didagangkan. Maklumat merupakan komoditi yang didagangkan dan juga sebagai medium pertukaran. integritii dan penggunaannya. Pelawat diminta memberikan maklumat peribadi secara sukarela melalui tawaran insentif seperti perkhidmatan percuma apabila menjadi ahli. Dalam dunia perdagangan berasaskan pengetahuan digital. persepsi kita terhadap kekayaan (wealth) perlu diubah. Peniaga membuat profil-profil pengguna untuk membantu menjayakan matlamat perniagaan. dokumentasi) . Perkembangan perdagangan elektronik yang sangat pantas bergantung kepada aplikasi berkesan teknologi dan juga amalan komersial yang baik. Masyarakat memerlukan keyakinan bahawa dunia maya ciptaan teknologi dapat menguatkuasakan perundangan dan standard moral yang tinggi demi keselamatan pengguna. reka bentuk. Ia juga membuka peluang-peluang baru manakala yang lama akan pupus/hilang.

seorang pembeli tidak memilih daripada kalangan penjual yang berpotensi tetapi mendapatkan barangan dan Kekayaan baru ini adalah hasil cipataan perkhidmatan dari pembekal yang mula-mula dikenalpasti. rangkaian global digital. serta kos transaksi dikurangkan. Hierarki terbentuk apabila kos transaksi adalah tinggi. hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual. pelanggan boleh membeli di sekitar mereka untuk mendapatkan kombinasi harga. Di bawah mekanisma berhierarki. kuantiti. Persaingan di kalangan pembekal mewujudkan pilihan. Perdagangan elektronik boleh menjadikan aliran kerja lebih efisyen. . pembeli membeli boleh menawarkan kombinasi terbaik terhadap perkara seperti harga. kualiti atau lain-lain keperluan yang terbaik. Pembeli tidak akan bersikap mengambil peluang perbezaan tawaran antara pembekal yang ada. transaksi lebih jelas dan menyediakan peluang untuk perniagaan baru.3. Ini adalah kerana firma tersebut memilih pembekal untuk sejumlah transaksi dan hubungan mereka terikat dengan perjanjian. dikoordinasikan oleh pengurusan berbanding kuasa pasaran. Apabila mekanisma pasaran dijalankan. TAMAT 9 . Perniagaan akan terus berorientasikan manusia. Untuk mengekalkan kestabilan.4 Jenis-jenis Perniagaan Internet Pasaran perlu dilengkapi dengan transaksi antara pembeli dan pembekal. Hierarki merupakan hubungan pembekal-pelanggan untuk jangka masa panjang. 7. standard kualiti.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Kerajaan akan mengenalpasti bagaimana kekayaan dibentuk serta dimana ia berlaku. bekalan mestilah dijamin dan/atau pembekal tidak cukup bersaing untuk menghadkan sikap mengambil peluang. berpegang kepada keperluan dan keinginan manusia. jadual penghantaran dan sebagainya. mereka akan mencari cara baru untuk mengenakan cukai dan mengagihkan kekayaan baru ini. Dalam persekitaran pasaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful