RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

TAJUK 7

PENGENALAN PERDAGANGAN ELEKTRONIK

7.0

SINOPSIS

Tajuk ini menjelaskan secara terperinci bagaimana e-Dagang memainkan peranan yang penting dalam mengintergrasikan perniagaan dengan teknologi maklumat. Bagaimana dua kemahiran bidang ilmu yang berbeza bergabung untuk menghasilkan satu bidang baru yang hebat dalam perniagaan. Pada masa kini, rangkaian komputer merupakan laluan yang sangat penting. Kebanyakan bentuk maklumat kini boleh disimpan dan diproses secara elektronik. Perdagangan elektronik memerlukan pengurusan rangkaian teknologi dan maklumat yang teliti . Pilihan ini melibatkan pertukaran antara kelajuan, kebolehpercayaan, dan kos.

7.1

HASIL PEMBELAJARAN

7.1.1

Mengintergasi dan menilai persekitaran E-dagang, teknologi, ekonomi, organisasi dan pengguna. Mendefinasikan perdagangan elektronik dari perspektif yang berbeza Boleh menerangkan peranan yang dimainkan oleh pemasaran dan teknologi. Boleh menamakan secara terus prinsip teknologi dalam perdagangan elektronik. Menghurai n bagaimana teknologi dan automasi baru merubah dunia koperat. Boleh menerangkan lima cara untuk mencipta nilai maklumat.

7.1.2 7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.8

1

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 7. 2 . DEFINISI PERDAGANGAN ELEKTRONIK Berdasarkan kepada sumber yang berlainan.3 PENGENALAN Mendefinisikan “perdagangan elektronik” adalah lebih sukar berbanding menerangkan tentang “perdagangan”. Perkembangan perkhidmatan yang meluas menyebabkan kerumitan mengkategorikan produk dan perkhidmatan dalam perdagangan elektronik.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK Pengenalan Perdagangan Elektronik Intergrasi Perniagaan Peruncitan Teknologi dan Masyarakat Jenis-jenis Perniagaan Internet Produk Perkhidmatan 7. Ia adalah kerana perdagangan elektronik ini bergantung kepada teknologi yang menjadikan ia subset kepada dunia perdagangan yang luas. perdagangan elektronik mempunyai definisi yang berlainan. Ia juga menyokong kenyataan bahawa perniagaan berkaitan infrastruktur juga telah berkembang pesat ke dalam aktiviti-aktiviti lain.

Melihat „perdagangan‟ sebagai sistem di mana urusniaga adalah interaksi antara pembeli dan perniaga yang menyediakan rangkaian kerja untuk mengenalpasti peranan yang dimainkan oleh mereka yang terlibat dalam sistem tersebut. perdagangan elektronik adalah alat yang menyampaikan keinginan pembeli dan perniaga untuk mengurangkan kos. promosi dan publisiti. perkhidmatan dan bayaran melalui rangkaian komputer. perspektif-perspektif tersebut digabungkan untuk membentuk satu kenyataan tentang bagaimana perdagangan elektronik akan digunakan bagi mendapatkan keuntungan kepada syarikat. Dari perspektif pemasaran. Dengan menggabungkan perspektif ekonomi dengan pengurusan. produk. perdagangan elektronik adalah pengangkutan yang baru bagi menyediakan maklumat kepada sesuatu sasaran pasaran melalui pengiklanan. Setiap transaksi memerlukan penerimaan dan pembayaran apabila barangan atau perkhidmatan diterima. perdagangan elektronik bermakna penghantaran maklumat. kita boleh mentafsirkan tugas yang perlu dibuat untuk memastikan perdagangan elektronik berhasil.   Dari perspektif pegurusan. menambah kualiti barangan dan meningkatkan kepantasan perkhidmatan penghantaran. Di dalam pelan perniagaan tersebut.  Dari perspektif teknologi. membuat keputusan tentang produk dan perkhidmatan 3 . Masyarakat. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan tahap keberkesanan perdagangan kepada perdagangan elektronik. perdagangan elektronik adalah aplikasi teknologi ke arah penggunaan mesin dan aliran kerja sesuatu perniagaan. Penggabungan perspektif ekonomi dengan pemasaran. di pihak mereka atau syarikat mereka.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN  Dari perspektif ahli ekonomi. Setiap satu perspektif adalah berguna bagi memahami dan melaksanakan pelan perniagaan perdagangan elektronik. memasukkan transaksi sebagai sebahagian dari komunikasi.

melalui Web. mengingatkan dan memujuk pelanggan mengenai nilai wang sebelum dan selepas pembelian. perkhidmatan komunikasi dan media. Gabungan antara pengurusan dengan pemasaran akan menghasilkan projek yang lebih besar. mereka boleh manafsirkan kos dan faedah projek yang dijalankan. Ianya dapat menawarkan akses yang mudah bagi pembeli dan juga peniaga dalam skala global.peranan teknologi maklumat dalam pengurusan projek adalah sangat penting. Perdagangan tidak akan terhad kepada penjualan barangan dan perkhidmatan sahaja. menganalisis data dan mentafsir kedudukan semasa projek. bermula dari pemprosesan perkataan yang digunakan untuk mencetak kertas kerja projek. Masyarakat telah mengakses secara meluas sumber maklumat yang berkembang pesat dan juga kepelbagaian perkhidmatan. merupakan sebuah perluasan kepada keperluan asas manusia untuk berkomunikasi dan menyatakan idea. Kerajaan menggunakannya untuk mengurangkan kos dan menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Melalui kerjasama. menilai dan mengawal. menilai dan menambahbaik. Internet dan perkhidmatan yang dipanggil World-Wide-Web (WWW atau Web) telah menjadi alat komunikasi kepada pertumbuhan pesat rangkaian komputer. manakala peranan pemasar adalah menaksir. Dalam perniagaan moden. melaksana. Peranan pengurus adalah untuk merancang. Pengunaannya adalah sangat meluas seperti. menangani projek dengan baik. Internet adalah seni bina baru. 4 . Penggunaan internet. Penggunaan internet dalam platform komersial merupakan suatu kemajuan. sehingga mengumpul data pencapaian. Teknologi membantu memaklumkan produk baru kepada pelanggan dan kepada pengguna.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN yang menyediakan nilai yang terbaik bagi wang mereka. Komunikasi pasaran adalah berfungsi untuk memaklumkan. sebuah struktur kemudahan maklumat yang besar.

5 .  suatu perisian baru iaitu perisian bersepadu telah dibina. Secara online. pelanggan boleh membeli barangan dari kedai-kedai yang terdapat di dalam atau luar negara.  Pengeluar berskala besar mewujudkan spesifikasi mereka secara online dan meningkatkan skop pengedaran. Pelanggan tidak lagi hanya bergantung kepada kedai-kedai yang dilawati atau bergantung kepada katalog yang diterima melalui pos.  Bilangan kedai yang boleh dilawati secara online jauh melebihi perniagaan yang boleh dilawati secara fizikal. mengurangkan risiko dan kos . Dengan terdapatnya maklumat pada spesifikasi dan rekaan baru .RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN  Dari segi kepentingan perkhidmatan perubatan. Untuk menguruskannya secara lebih berkesan. 7. produk dan peralatan  Sistem perancangan : Pengaturan pengeluaran untuk tempoh tertentu yang mengandungi jadual kerja kakitangan (personnel) dan keperluan bahan mentah  Pengukuran pencapaian : membandingkan pencapaian sebenar dengan perancangan.3. firma tersebut dapat mengkaji peluang yang wujud mengikut kemampuan mereka.1 INTEGRASI PERNIAGAAN Proses perniagaan secara on-line dianggotai secara tidak tetap dan juga dalam kumpulan yang berselerak. Perkongsian penggunaan laman web akan membantu meningkatkan perkhidmatan kepada pesakit dalam penjagaan kesihatan mereka. doktor terpaksa berjumpa dan merawat pesakit dalam masa yang singkat atau terhad. sistem ini digubah dalam tiga bahagian : Pengkalan data teknologi : Satu pengkalan data (repository) perkongsian yang mengandungi maklumat terperinci dan spesifikasi semua bahan (materials). Kebiasaannya.

lampiran email yang merbahaya. atau duduk di atas sofa atau tilam sebelum buat keputusan membeli Peruncit menghadapi cabaran-cabaran di atas dalam penggunaan internet untuk menjual produk mereka.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Sistem ini melangkaui batasan satu organisasi sahaja. Ketelusan maklumat dan komunikasi yang kerap menghasilkan kerjasama yang berkesan. Virus dalam fail. merasa sesuatu bahan dan teksturnya serta kekuatannya . Secara keseluruhan dengan adanya jaringan yang berkesan perniaagan juga akan berkembang maju 7. mencubanya seperti pakaian . Masalah ini mesti diterima dan diselesaikan supaya pengguna yakin dan percaya dengan sistem rangkaian komputer.3. Mengguna perisian anti-virus. peruncitan secara maya mesti juga menyelesaikan masalah keselamatan data dan kerahsiaan pengguna (consumer privacy). Selain daripada isu-isu prosedur meningkatkan keyakinan pengguna terhadap imej digital dan memudahkan proses memulangkan barangan yang rosak atau tidak diperlukan. urusniaga di atas berlaku disebabkan wujudnya peraturan. dan 6 . Satu cabaran asas adalah untuk mengguna prinsipprinsip asas daripada dunia nyata ke dalam dunia maya. pentadbir sistem yang cuai dan pelbagai lagi isu keselamatan. pembekal dan pelanggan. Ia dapat menyepadukan kontraktor. tidak membuka email yang tidak dipercayai sumbernya. adat-adat dan amalan-amalan yang membentuk kepercayaan. Mematuhi standard akan mengurangkan ketidakpastian dan memastikan ketepatan jangkaan /unjuran. Dalam dunia nyata.2 PERUNCITAN Adakah imej secara maya (virtual images) dapat menyelesaikan perkara-perkara berikut :Rasa deria mengangkat sesuatu produk . Masalah keselamatan dalam internet mempunyai pelbagai bentuk.

3 MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI Dari sudut pandangan sosial. memuat turun dan memasang (install) perisian yang dibeli kepada sistem pengguna. Komunikasi sebegini bukan sahaja mungkin tetapi sangat terkenal terutamanya di antara mereka yang tidak pernah atau sukar untuk bertemu. Pengguna memerlukan tahap kepercayaan yang tinggi terhadap integriti dan keselamatan sesuatu sistem. Lain-lain masalah diselesaikan secara sistematik.sebelum mengemukakan maklumat/data peribadi ke dalam web. serta memudahkan pengguna dengan tidak payah memuat turun dan memasang sendiri perisian tersebut. Maka ia dapat menjamin penyampaian elektronik bagi setiap pembelian perisian. Urusniaga menjadi selamat sebab agen penyampaian mengguna saluran komunikasi sendiri dengan pelayan (server). Agen mengarah pelanggan mengisi maklumat peribadi dan kad kredit. Banyak interaksi bersemuka boleh dilakukan secara elektronik dan dalam jarak yang jauh pada masa sekarang. Disebabkan oleh perbezaan yang terlalu jauh. Urusniaga yang diurus oleh agen adalah tepat sebab dapat membandingkan fail-fail yang dipasang dengan yang disimpan dalam pelayan. penciptaan teknologi adalah bergantung kepada undang-undang dan standard moral. Maklumat peribadi yang diguna dalam internet atau disimpan dalam pengkalan data adalah dikawal melalui kod rahsia (encryption). contohnhya sistem penyampaian digital. Sebarang persekitaran komersial dibina 7 . 7. Sterusnya agen akan mengesahkan urusniaga.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN membuat pertimbangan yang wajar terhadap pembayaran mengguna web adalah langkah-langkah kes keselamatan yang boleh dipertimbangkan. Pelanggan memulakan pembelian dengan memuat turunkan agen penyampaian syarikat ( company's agent delivery).3. laman web menambahkan lagi tekanan akibat maklumat yang berlebihan.

Kesan web dirasai di semua sektor dalam masyarakat. Maklumat merupakan komoditi yang didagangkan dan juga sebagai medium pertukaran. Ia juga membuka peluang-peluang baru manakala yang lama akan pupus/hilang. Sejak ianya dicipta Internet mempunyai tradisi untuk menukar maklumat (information barter) dimana maklumat ( spt. Peniaga membuat profil-profil pengguna untuk membantu menjayakan matlamat perniagaan. Pelayan web (web servers) menjejak corak lawatan dan pendedahan kepada pengiklanan secara terperinci tentang profil pengguna. penyelesaian. 8 . integritii dan penggunaannya. dokumentasi) . Ini mesti dilaksanakan mengguna juga teknologi Ada lima cara mencipta nilai daripada maklumat :1 2 3 4 5 mengumpulkannya mengorganisasikannya memilihnya mensintesiskannya mengagihkannya (gather it) (organise it) (select it) (synthesize it) (distribute it) Maklumat peribadi boleh diperolehi secara sukarela atau automatik dalam web. Pelawat diminta memberikan maklumat peribadi secara sukarela melalui tawaran insentif seperti perkhidmatan percuma apabila menjadi ahli. Perkembangan perdagangan elektronik yang sangat pantas bergantung kepada aplikasi berkesan teknologi dan juga amalan komersial yang baik. Teknologi dan automasi dapat meningkatkan produktiviti. tidak ada pengawalan dari segi ketepatan. Masyarakat memerlukan keyakinan bahawa dunia maya ciptaan teknologi dapat menguatkuasakan perundangan dan standard moral yang tinggi demi keselamatan pengguna. Perkara yang merisaukan pengguna adalah maklumat peribadi yang didagangkan. persepsi kita terhadap kekayaan (wealth) perlu diubah.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN berasaskan interaksi personal. Data peribadi yang dikumpul akan dijual kepada pihak tertentu. reka bentuk. Dalam dunia perdagangan berasaskan pengetahuan digital.

kuantiti. hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Kerajaan akan mengenalpasti bagaimana kekayaan dibentuk serta dimana ia berlaku. Apabila mekanisma pasaran dijalankan. pelanggan boleh membeli di sekitar mereka untuk mendapatkan kombinasi harga. TAMAT 9 . Pembeli tidak akan bersikap mengambil peluang perbezaan tawaran antara pembekal yang ada.4 Jenis-jenis Perniagaan Internet Pasaran perlu dilengkapi dengan transaksi antara pembeli dan pembekal. . Perdagangan elektronik boleh menjadikan aliran kerja lebih efisyen. rangkaian global digital. dikoordinasikan oleh pengurusan berbanding kuasa pasaran. Hierarki merupakan hubungan pembekal-pelanggan untuk jangka masa panjang. kualiti atau lain-lain keperluan yang terbaik. Persaingan di kalangan pembekal mewujudkan pilihan. standard kualiti. Hierarki terbentuk apabila kos transaksi adalah tinggi. Di bawah mekanisma berhierarki. 7. Ini adalah kerana firma tersebut memilih pembekal untuk sejumlah transaksi dan hubungan mereka terikat dengan perjanjian. Dalam persekitaran pasaran. berpegang kepada keperluan dan keinginan manusia. bekalan mestilah dijamin dan/atau pembekal tidak cukup bersaing untuk menghadkan sikap mengambil peluang.3. Untuk mengekalkan kestabilan. transaksi lebih jelas dan menyediakan peluang untuk perniagaan baru. serta kos transaksi dikurangkan. seorang pembeli tidak memilih daripada kalangan penjual yang berpotensi tetapi mendapatkan barangan dan Kekayaan baru ini adalah hasil cipataan perkhidmatan dari pembekal yang mula-mula dikenalpasti. Perniagaan akan terus berorientasikan manusia. mereka akan mencari cara baru untuk mengenakan cukai dan mengagihkan kekayaan baru ini. jadual penghantaran dan sebagainya. pembeli membeli boleh menawarkan kombinasi terbaik terhadap perkara seperti harga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful