RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

TAJUK 7

PENGENALAN PERDAGANGAN ELEKTRONIK

7.0

SINOPSIS

Tajuk ini menjelaskan secara terperinci bagaimana e-Dagang memainkan peranan yang penting dalam mengintergrasikan perniagaan dengan teknologi maklumat. Bagaimana dua kemahiran bidang ilmu yang berbeza bergabung untuk menghasilkan satu bidang baru yang hebat dalam perniagaan. Pada masa kini, rangkaian komputer merupakan laluan yang sangat penting. Kebanyakan bentuk maklumat kini boleh disimpan dan diproses secara elektronik. Perdagangan elektronik memerlukan pengurusan rangkaian teknologi dan maklumat yang teliti . Pilihan ini melibatkan pertukaran antara kelajuan, kebolehpercayaan, dan kos.

7.1

HASIL PEMBELAJARAN

7.1.1

Mengintergasi dan menilai persekitaran E-dagang, teknologi, ekonomi, organisasi dan pengguna. Mendefinasikan perdagangan elektronik dari perspektif yang berbeza Boleh menerangkan peranan yang dimainkan oleh pemasaran dan teknologi. Boleh menamakan secara terus prinsip teknologi dalam perdagangan elektronik. Menghurai n bagaimana teknologi dan automasi baru merubah dunia koperat. Boleh menerangkan lima cara untuk mencipta nilai maklumat.

7.1.2 7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.8

1

2 .RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 7. perdagangan elektronik mempunyai definisi yang berlainan. Ia adalah kerana perdagangan elektronik ini bergantung kepada teknologi yang menjadikan ia subset kepada dunia perdagangan yang luas. Ia juga menyokong kenyataan bahawa perniagaan berkaitan infrastruktur juga telah berkembang pesat ke dalam aktiviti-aktiviti lain. Perkembangan perkhidmatan yang meluas menyebabkan kerumitan mengkategorikan produk dan perkhidmatan dalam perdagangan elektronik. DEFINISI PERDAGANGAN ELEKTRONIK Berdasarkan kepada sumber yang berlainan.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK Pengenalan Perdagangan Elektronik Intergrasi Perniagaan Peruncitan Teknologi dan Masyarakat Jenis-jenis Perniagaan Internet Produk Perkhidmatan 7.3 PENGENALAN Mendefinisikan “perdagangan elektronik” adalah lebih sukar berbanding menerangkan tentang “perdagangan”.

di pihak mereka atau syarikat mereka. Setiap satu perspektif adalah berguna bagi memahami dan melaksanakan pelan perniagaan perdagangan elektronik. perspektif-perspektif tersebut digabungkan untuk membentuk satu kenyataan tentang bagaimana perdagangan elektronik akan digunakan bagi mendapatkan keuntungan kepada syarikat. perdagangan elektronik adalah pengangkutan yang baru bagi menyediakan maklumat kepada sesuatu sasaran pasaran melalui pengiklanan.  Dari perspektif teknologi. produk. Melihat „perdagangan‟ sebagai sistem di mana urusniaga adalah interaksi antara pembeli dan perniaga yang menyediakan rangkaian kerja untuk mengenalpasti peranan yang dimainkan oleh mereka yang terlibat dalam sistem tersebut. memasukkan transaksi sebagai sebahagian dari komunikasi. Dengan menggabungkan perspektif ekonomi dengan pengurusan. menambah kualiti barangan dan meningkatkan kepantasan perkhidmatan penghantaran. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan tahap keberkesanan perdagangan kepada perdagangan elektronik. perdagangan elektronik bermakna penghantaran maklumat. Dari perspektif pemasaran. perdagangan elektronik adalah alat yang menyampaikan keinginan pembeli dan perniaga untuk mengurangkan kos. perkhidmatan dan bayaran melalui rangkaian komputer. promosi dan publisiti. perdagangan elektronik adalah aplikasi teknologi ke arah penggunaan mesin dan aliran kerja sesuatu perniagaan. membuat keputusan tentang produk dan perkhidmatan 3 .RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN  Dari perspektif ahli ekonomi.   Dari perspektif pegurusan. Masyarakat. kita boleh mentafsirkan tugas yang perlu dibuat untuk memastikan perdagangan elektronik berhasil. Penggabungan perspektif ekonomi dengan pemasaran. Di dalam pelan perniagaan tersebut. Setiap transaksi memerlukan penerimaan dan pembayaran apabila barangan atau perkhidmatan diterima.

perkhidmatan komunikasi dan media. Melalui kerjasama. menilai dan menambahbaik. Ianya dapat menawarkan akses yang mudah bagi pembeli dan juga peniaga dalam skala global. mengingatkan dan memujuk pelanggan mengenai nilai wang sebelum dan selepas pembelian. Internet adalah seni bina baru.peranan teknologi maklumat dalam pengurusan projek adalah sangat penting. Pengunaannya adalah sangat meluas seperti. Penggunaan internet. Penggunaan internet dalam platform komersial merupakan suatu kemajuan. menangani projek dengan baik. bermula dari pemprosesan perkataan yang digunakan untuk mencetak kertas kerja projek. melalui Web. menilai dan mengawal. mereka boleh manafsirkan kos dan faedah projek yang dijalankan. Internet dan perkhidmatan yang dipanggil World-Wide-Web (WWW atau Web) telah menjadi alat komunikasi kepada pertumbuhan pesat rangkaian komputer.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN yang menyediakan nilai yang terbaik bagi wang mereka. merupakan sebuah perluasan kepada keperluan asas manusia untuk berkomunikasi dan menyatakan idea. menganalisis data dan mentafsir kedudukan semasa projek. melaksana. Perdagangan tidak akan terhad kepada penjualan barangan dan perkhidmatan sahaja. 4 . Gabungan antara pengurusan dengan pemasaran akan menghasilkan projek yang lebih besar. Dalam perniagaan moden. sebuah struktur kemudahan maklumat yang besar. Kerajaan menggunakannya untuk mengurangkan kos dan menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Masyarakat telah mengakses secara meluas sumber maklumat yang berkembang pesat dan juga kepelbagaian perkhidmatan. Teknologi membantu memaklumkan produk baru kepada pelanggan dan kepada pengguna. Komunikasi pasaran adalah berfungsi untuk memaklumkan. manakala peranan pemasar adalah menaksir. sehingga mengumpul data pencapaian. Peranan pengurus adalah untuk merancang.

sistem ini digubah dalam tiga bahagian : Pengkalan data teknologi : Satu pengkalan data (repository) perkongsian yang mengandungi maklumat terperinci dan spesifikasi semua bahan (materials).RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN  Dari segi kepentingan perkhidmatan perubatan. 7. pelanggan boleh membeli barangan dari kedai-kedai yang terdapat di dalam atau luar negara. Pelanggan tidak lagi hanya bergantung kepada kedai-kedai yang dilawati atau bergantung kepada katalog yang diterima melalui pos. Untuk menguruskannya secara lebih berkesan. Secara online. Perkongsian penggunaan laman web akan membantu meningkatkan perkhidmatan kepada pesakit dalam penjagaan kesihatan mereka. mengurangkan risiko dan kos . produk dan peralatan  Sistem perancangan : Pengaturan pengeluaran untuk tempoh tertentu yang mengandungi jadual kerja kakitangan (personnel) dan keperluan bahan mentah  Pengukuran pencapaian : membandingkan pencapaian sebenar dengan perancangan.  Pengeluar berskala besar mewujudkan spesifikasi mereka secara online dan meningkatkan skop pengedaran. firma tersebut dapat mengkaji peluang yang wujud mengikut kemampuan mereka. Kebiasaannya.  Bilangan kedai yang boleh dilawati secara online jauh melebihi perniagaan yang boleh dilawati secara fizikal. 5 .1 INTEGRASI PERNIAGAAN Proses perniagaan secara on-line dianggotai secara tidak tetap dan juga dalam kumpulan yang berselerak.3.  suatu perisian baru iaitu perisian bersepadu telah dibina. Dengan terdapatnya maklumat pada spesifikasi dan rekaan baru . doktor terpaksa berjumpa dan merawat pesakit dalam masa yang singkat atau terhad.

Secara keseluruhan dengan adanya jaringan yang berkesan perniaagan juga akan berkembang maju 7. merasa sesuatu bahan dan teksturnya serta kekuatannya . Masalah keselamatan dalam internet mempunyai pelbagai bentuk. Dalam dunia nyata. atau duduk di atas sofa atau tilam sebelum buat keputusan membeli Peruncit menghadapi cabaran-cabaran di atas dalam penggunaan internet untuk menjual produk mereka. urusniaga di atas berlaku disebabkan wujudnya peraturan. pentadbir sistem yang cuai dan pelbagai lagi isu keselamatan. adat-adat dan amalan-amalan yang membentuk kepercayaan.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Sistem ini melangkaui batasan satu organisasi sahaja. Selain daripada isu-isu prosedur meningkatkan keyakinan pengguna terhadap imej digital dan memudahkan proses memulangkan barangan yang rosak atau tidak diperlukan. mencubanya seperti pakaian . Ketelusan maklumat dan komunikasi yang kerap menghasilkan kerjasama yang berkesan. Satu cabaran asas adalah untuk mengguna prinsipprinsip asas daripada dunia nyata ke dalam dunia maya. Masalah ini mesti diterima dan diselesaikan supaya pengguna yakin dan percaya dengan sistem rangkaian komputer. tidak membuka email yang tidak dipercayai sumbernya. pembekal dan pelanggan. Ia dapat menyepadukan kontraktor.2 PERUNCITAN Adakah imej secara maya (virtual images) dapat menyelesaikan perkara-perkara berikut :Rasa deria mengangkat sesuatu produk .3. Mematuhi standard akan mengurangkan ketidakpastian dan memastikan ketepatan jangkaan /unjuran. dan 6 . Mengguna perisian anti-virus. Virus dalam fail. lampiran email yang merbahaya. peruncitan secara maya mesti juga menyelesaikan masalah keselamatan data dan kerahsiaan pengguna (consumer privacy).

Sebarang persekitaran komersial dibina 7 . Sterusnya agen akan mengesahkan urusniaga. Pengguna memerlukan tahap kepercayaan yang tinggi terhadap integriti dan keselamatan sesuatu sistem. penciptaan teknologi adalah bergantung kepada undang-undang dan standard moral. Maklumat peribadi yang diguna dalam internet atau disimpan dalam pengkalan data adalah dikawal melalui kod rahsia (encryption). Komunikasi sebegini bukan sahaja mungkin tetapi sangat terkenal terutamanya di antara mereka yang tidak pernah atau sukar untuk bertemu. Urusniaga yang diurus oleh agen adalah tepat sebab dapat membandingkan fail-fail yang dipasang dengan yang disimpan dalam pelayan.sebelum mengemukakan maklumat/data peribadi ke dalam web.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN membuat pertimbangan yang wajar terhadap pembayaran mengguna web adalah langkah-langkah kes keselamatan yang boleh dipertimbangkan. Lain-lain masalah diselesaikan secara sistematik. Maka ia dapat menjamin penyampaian elektronik bagi setiap pembelian perisian.3. laman web menambahkan lagi tekanan akibat maklumat yang berlebihan. Pelanggan memulakan pembelian dengan memuat turunkan agen penyampaian syarikat ( company's agent delivery). Banyak interaksi bersemuka boleh dilakukan secara elektronik dan dalam jarak yang jauh pada masa sekarang. Disebabkan oleh perbezaan yang terlalu jauh. Urusniaga menjadi selamat sebab agen penyampaian mengguna saluran komunikasi sendiri dengan pelayan (server). Agen mengarah pelanggan mengisi maklumat peribadi dan kad kredit.3 MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI Dari sudut pandangan sosial. contohnhya sistem penyampaian digital. 7. memuat turun dan memasang (install) perisian yang dibeli kepada sistem pengguna. serta memudahkan pengguna dengan tidak payah memuat turun dan memasang sendiri perisian tersebut.

Masyarakat memerlukan keyakinan bahawa dunia maya ciptaan teknologi dapat menguatkuasakan perundangan dan standard moral yang tinggi demi keselamatan pengguna. Dalam dunia perdagangan berasaskan pengetahuan digital. Perkembangan perdagangan elektronik yang sangat pantas bergantung kepada aplikasi berkesan teknologi dan juga amalan komersial yang baik. Data peribadi yang dikumpul akan dijual kepada pihak tertentu. Pelayan web (web servers) menjejak corak lawatan dan pendedahan kepada pengiklanan secara terperinci tentang profil pengguna. 8 . Ini mesti dilaksanakan mengguna juga teknologi Ada lima cara mencipta nilai daripada maklumat :1 2 3 4 5 mengumpulkannya mengorganisasikannya memilihnya mensintesiskannya mengagihkannya (gather it) (organise it) (select it) (synthesize it) (distribute it) Maklumat peribadi boleh diperolehi secara sukarela atau automatik dalam web. Maklumat merupakan komoditi yang didagangkan dan juga sebagai medium pertukaran. Peniaga membuat profil-profil pengguna untuk membantu menjayakan matlamat perniagaan. Kesan web dirasai di semua sektor dalam masyarakat. persepsi kita terhadap kekayaan (wealth) perlu diubah. reka bentuk. Teknologi dan automasi dapat meningkatkan produktiviti. tidak ada pengawalan dari segi ketepatan. dokumentasi) . integritii dan penggunaannya. Perkara yang merisaukan pengguna adalah maklumat peribadi yang didagangkan. Ia juga membuka peluang-peluang baru manakala yang lama akan pupus/hilang. penyelesaian.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN berasaskan interaksi personal. Sejak ianya dicipta Internet mempunyai tradisi untuk menukar maklumat (information barter) dimana maklumat ( spt. Pelawat diminta memberikan maklumat peribadi secara sukarela melalui tawaran insentif seperti perkhidmatan percuma apabila menjadi ahli.

Ini adalah kerana firma tersebut memilih pembekal untuk sejumlah transaksi dan hubungan mereka terikat dengan perjanjian. berpegang kepada keperluan dan keinginan manusia. Di bawah mekanisma berhierarki. kualiti atau lain-lain keperluan yang terbaik.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Kerajaan akan mengenalpasti bagaimana kekayaan dibentuk serta dimana ia berlaku. rangkaian global digital. serta kos transaksi dikurangkan. Pembeli tidak akan bersikap mengambil peluang perbezaan tawaran antara pembekal yang ada. bekalan mestilah dijamin dan/atau pembekal tidak cukup bersaing untuk menghadkan sikap mengambil peluang. Apabila mekanisma pasaran dijalankan. kuantiti. hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual. Perniagaan akan terus berorientasikan manusia. jadual penghantaran dan sebagainya. standard kualiti. Dalam persekitaran pasaran. transaksi lebih jelas dan menyediakan peluang untuk perniagaan baru. seorang pembeli tidak memilih daripada kalangan penjual yang berpotensi tetapi mendapatkan barangan dan Kekayaan baru ini adalah hasil cipataan perkhidmatan dari pembekal yang mula-mula dikenalpasti. Untuk mengekalkan kestabilan. mereka akan mencari cara baru untuk mengenakan cukai dan mengagihkan kekayaan baru ini. Hierarki merupakan hubungan pembekal-pelanggan untuk jangka masa panjang. Hierarki terbentuk apabila kos transaksi adalah tinggi.4 Jenis-jenis Perniagaan Internet Pasaran perlu dilengkapi dengan transaksi antara pembeli dan pembekal. . 7. Persaingan di kalangan pembekal mewujudkan pilihan. Perdagangan elektronik boleh menjadikan aliran kerja lebih efisyen. pelanggan boleh membeli di sekitar mereka untuk mendapatkan kombinasi harga. dikoordinasikan oleh pengurusan berbanding kuasa pasaran. pembeli membeli boleh menawarkan kombinasi terbaik terhadap perkara seperti harga. TAMAT 9 .3.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.