RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

TAJUK 7

PENGENALAN PERDAGANGAN ELEKTRONIK

7.0

SINOPSIS

Tajuk ini menjelaskan secara terperinci bagaimana e-Dagang memainkan peranan yang penting dalam mengintergrasikan perniagaan dengan teknologi maklumat. Bagaimana dua kemahiran bidang ilmu yang berbeza bergabung untuk menghasilkan satu bidang baru yang hebat dalam perniagaan. Pada masa kini, rangkaian komputer merupakan laluan yang sangat penting. Kebanyakan bentuk maklumat kini boleh disimpan dan diproses secara elektronik. Perdagangan elektronik memerlukan pengurusan rangkaian teknologi dan maklumat yang teliti . Pilihan ini melibatkan pertukaran antara kelajuan, kebolehpercayaan, dan kos.

7.1

HASIL PEMBELAJARAN

7.1.1

Mengintergasi dan menilai persekitaran E-dagang, teknologi, ekonomi, organisasi dan pengguna. Mendefinasikan perdagangan elektronik dari perspektif yang berbeza Boleh menerangkan peranan yang dimainkan oleh pemasaran dan teknologi. Boleh menamakan secara terus prinsip teknologi dalam perdagangan elektronik. Menghurai n bagaimana teknologi dan automasi baru merubah dunia koperat. Boleh menerangkan lima cara untuk mencipta nilai maklumat.

7.1.2 7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.8

1

Perkembangan perkhidmatan yang meluas menyebabkan kerumitan mengkategorikan produk dan perkhidmatan dalam perdagangan elektronik.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 7.3 PENGENALAN Mendefinisikan “perdagangan elektronik” adalah lebih sukar berbanding menerangkan tentang “perdagangan”.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK Pengenalan Perdagangan Elektronik Intergrasi Perniagaan Peruncitan Teknologi dan Masyarakat Jenis-jenis Perniagaan Internet Produk Perkhidmatan 7. Ia adalah kerana perdagangan elektronik ini bergantung kepada teknologi yang menjadikan ia subset kepada dunia perdagangan yang luas. perdagangan elektronik mempunyai definisi yang berlainan. DEFINISI PERDAGANGAN ELEKTRONIK Berdasarkan kepada sumber yang berlainan. Ia juga menyokong kenyataan bahawa perniagaan berkaitan infrastruktur juga telah berkembang pesat ke dalam aktiviti-aktiviti lain. 2 .

promosi dan publisiti. perdagangan elektronik adalah alat yang menyampaikan keinginan pembeli dan perniaga untuk mengurangkan kos. Dari perspektif pemasaran. Setiap satu perspektif adalah berguna bagi memahami dan melaksanakan pelan perniagaan perdagangan elektronik.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN  Dari perspektif ahli ekonomi. Masyarakat. kita boleh mentafsirkan tugas yang perlu dibuat untuk memastikan perdagangan elektronik berhasil. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan tahap keberkesanan perdagangan kepada perdagangan elektronik. Dengan menggabungkan perspektif ekonomi dengan pengurusan. menambah kualiti barangan dan meningkatkan kepantasan perkhidmatan penghantaran. Penggabungan perspektif ekonomi dengan pemasaran. Melihat „perdagangan‟ sebagai sistem di mana urusniaga adalah interaksi antara pembeli dan perniaga yang menyediakan rangkaian kerja untuk mengenalpasti peranan yang dimainkan oleh mereka yang terlibat dalam sistem tersebut. memasukkan transaksi sebagai sebahagian dari komunikasi.   Dari perspektif pegurusan.  Dari perspektif teknologi. membuat keputusan tentang produk dan perkhidmatan 3 . perdagangan elektronik adalah aplikasi teknologi ke arah penggunaan mesin dan aliran kerja sesuatu perniagaan. Di dalam pelan perniagaan tersebut. perkhidmatan dan bayaran melalui rangkaian komputer. perdagangan elektronik adalah pengangkutan yang baru bagi menyediakan maklumat kepada sesuatu sasaran pasaran melalui pengiklanan. Setiap transaksi memerlukan penerimaan dan pembayaran apabila barangan atau perkhidmatan diterima. di pihak mereka atau syarikat mereka. perspektif-perspektif tersebut digabungkan untuk membentuk satu kenyataan tentang bagaimana perdagangan elektronik akan digunakan bagi mendapatkan keuntungan kepada syarikat. produk. perdagangan elektronik bermakna penghantaran maklumat.

Peranan pengurus adalah untuk merancang. merupakan sebuah perluasan kepada keperluan asas manusia untuk berkomunikasi dan menyatakan idea.peranan teknologi maklumat dalam pengurusan projek adalah sangat penting. 4 . perkhidmatan komunikasi dan media. Penggunaan internet. Masyarakat telah mengakses secara meluas sumber maklumat yang berkembang pesat dan juga kepelbagaian perkhidmatan. Komunikasi pasaran adalah berfungsi untuk memaklumkan. manakala peranan pemasar adalah menaksir. sehingga mengumpul data pencapaian. Gabungan antara pengurusan dengan pemasaran akan menghasilkan projek yang lebih besar. menilai dan mengawal. melalui Web. menilai dan menambahbaik. bermula dari pemprosesan perkataan yang digunakan untuk mencetak kertas kerja projek. Dalam perniagaan moden. Pengunaannya adalah sangat meluas seperti. Internet dan perkhidmatan yang dipanggil World-Wide-Web (WWW atau Web) telah menjadi alat komunikasi kepada pertumbuhan pesat rangkaian komputer. Internet adalah seni bina baru. Teknologi membantu memaklumkan produk baru kepada pelanggan dan kepada pengguna. Ianya dapat menawarkan akses yang mudah bagi pembeli dan juga peniaga dalam skala global. Melalui kerjasama. Penggunaan internet dalam platform komersial merupakan suatu kemajuan. Kerajaan menggunakannya untuk mengurangkan kos dan menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Perdagangan tidak akan terhad kepada penjualan barangan dan perkhidmatan sahaja. sebuah struktur kemudahan maklumat yang besar. menganalisis data dan mentafsir kedudukan semasa projek. menangani projek dengan baik.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN yang menyediakan nilai yang terbaik bagi wang mereka. melaksana. mengingatkan dan memujuk pelanggan mengenai nilai wang sebelum dan selepas pembelian. mereka boleh manafsirkan kos dan faedah projek yang dijalankan.

 Bilangan kedai yang boleh dilawati secara online jauh melebihi perniagaan yang boleh dilawati secara fizikal.1 INTEGRASI PERNIAGAAN Proses perniagaan secara on-line dianggotai secara tidak tetap dan juga dalam kumpulan yang berselerak.  suatu perisian baru iaitu perisian bersepadu telah dibina. pelanggan boleh membeli barangan dari kedai-kedai yang terdapat di dalam atau luar negara. 7. Pelanggan tidak lagi hanya bergantung kepada kedai-kedai yang dilawati atau bergantung kepada katalog yang diterima melalui pos. Kebiasaannya. produk dan peralatan  Sistem perancangan : Pengaturan pengeluaran untuk tempoh tertentu yang mengandungi jadual kerja kakitangan (personnel) dan keperluan bahan mentah  Pengukuran pencapaian : membandingkan pencapaian sebenar dengan perancangan. firma tersebut dapat mengkaji peluang yang wujud mengikut kemampuan mereka.  Pengeluar berskala besar mewujudkan spesifikasi mereka secara online dan meningkatkan skop pengedaran. Dengan terdapatnya maklumat pada spesifikasi dan rekaan baru .3. doktor terpaksa berjumpa dan merawat pesakit dalam masa yang singkat atau terhad. mengurangkan risiko dan kos .RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN  Dari segi kepentingan perkhidmatan perubatan. Untuk menguruskannya secara lebih berkesan. 5 . Secara online. Perkongsian penggunaan laman web akan membantu meningkatkan perkhidmatan kepada pesakit dalam penjagaan kesihatan mereka. sistem ini digubah dalam tiga bahagian : Pengkalan data teknologi : Satu pengkalan data (repository) perkongsian yang mengandungi maklumat terperinci dan spesifikasi semua bahan (materials).

Masalah ini mesti diterima dan diselesaikan supaya pengguna yakin dan percaya dengan sistem rangkaian komputer. adat-adat dan amalan-amalan yang membentuk kepercayaan. pembekal dan pelanggan.2 PERUNCITAN Adakah imej secara maya (virtual images) dapat menyelesaikan perkara-perkara berikut :Rasa deria mengangkat sesuatu produk . Masalah keselamatan dalam internet mempunyai pelbagai bentuk. peruncitan secara maya mesti juga menyelesaikan masalah keselamatan data dan kerahsiaan pengguna (consumer privacy). Mematuhi standard akan mengurangkan ketidakpastian dan memastikan ketepatan jangkaan /unjuran. tidak membuka email yang tidak dipercayai sumbernya. dan 6 . lampiran email yang merbahaya. Selain daripada isu-isu prosedur meningkatkan keyakinan pengguna terhadap imej digital dan memudahkan proses memulangkan barangan yang rosak atau tidak diperlukan. Mengguna perisian anti-virus. Dalam dunia nyata.3. mencubanya seperti pakaian . merasa sesuatu bahan dan teksturnya serta kekuatannya . Ketelusan maklumat dan komunikasi yang kerap menghasilkan kerjasama yang berkesan.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Sistem ini melangkaui batasan satu organisasi sahaja. Satu cabaran asas adalah untuk mengguna prinsipprinsip asas daripada dunia nyata ke dalam dunia maya. pentadbir sistem yang cuai dan pelbagai lagi isu keselamatan. Ia dapat menyepadukan kontraktor. Secara keseluruhan dengan adanya jaringan yang berkesan perniaagan juga akan berkembang maju 7. atau duduk di atas sofa atau tilam sebelum buat keputusan membeli Peruncit menghadapi cabaran-cabaran di atas dalam penggunaan internet untuk menjual produk mereka. urusniaga di atas berlaku disebabkan wujudnya peraturan. Virus dalam fail.

Maklumat peribadi yang diguna dalam internet atau disimpan dalam pengkalan data adalah dikawal melalui kod rahsia (encryption). Sterusnya agen akan mengesahkan urusniaga.3 MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI Dari sudut pandangan sosial. Pelanggan memulakan pembelian dengan memuat turunkan agen penyampaian syarikat ( company's agent delivery). serta memudahkan pengguna dengan tidak payah memuat turun dan memasang sendiri perisian tersebut. Pengguna memerlukan tahap kepercayaan yang tinggi terhadap integriti dan keselamatan sesuatu sistem. Lain-lain masalah diselesaikan secara sistematik. Maka ia dapat menjamin penyampaian elektronik bagi setiap pembelian perisian.3. Disebabkan oleh perbezaan yang terlalu jauh. contohnhya sistem penyampaian digital.sebelum mengemukakan maklumat/data peribadi ke dalam web. laman web menambahkan lagi tekanan akibat maklumat yang berlebihan. memuat turun dan memasang (install) perisian yang dibeli kepada sistem pengguna. Urusniaga yang diurus oleh agen adalah tepat sebab dapat membandingkan fail-fail yang dipasang dengan yang disimpan dalam pelayan. penciptaan teknologi adalah bergantung kepada undang-undang dan standard moral.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN membuat pertimbangan yang wajar terhadap pembayaran mengguna web adalah langkah-langkah kes keselamatan yang boleh dipertimbangkan. Banyak interaksi bersemuka boleh dilakukan secara elektronik dan dalam jarak yang jauh pada masa sekarang. 7. Komunikasi sebegini bukan sahaja mungkin tetapi sangat terkenal terutamanya di antara mereka yang tidak pernah atau sukar untuk bertemu. Sebarang persekitaran komersial dibina 7 . Agen mengarah pelanggan mengisi maklumat peribadi dan kad kredit. Urusniaga menjadi selamat sebab agen penyampaian mengguna saluran komunikasi sendiri dengan pelayan (server).

Maklumat merupakan komoditi yang didagangkan dan juga sebagai medium pertukaran. Perkara yang merisaukan pengguna adalah maklumat peribadi yang didagangkan. Pelayan web (web servers) menjejak corak lawatan dan pendedahan kepada pengiklanan secara terperinci tentang profil pengguna. dokumentasi) . integritii dan penggunaannya.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN berasaskan interaksi personal. 8 . Dalam dunia perdagangan berasaskan pengetahuan digital. Ia juga membuka peluang-peluang baru manakala yang lama akan pupus/hilang. Sejak ianya dicipta Internet mempunyai tradisi untuk menukar maklumat (information barter) dimana maklumat ( spt. Ini mesti dilaksanakan mengguna juga teknologi Ada lima cara mencipta nilai daripada maklumat :1 2 3 4 5 mengumpulkannya mengorganisasikannya memilihnya mensintesiskannya mengagihkannya (gather it) (organise it) (select it) (synthesize it) (distribute it) Maklumat peribadi boleh diperolehi secara sukarela atau automatik dalam web. Pelawat diminta memberikan maklumat peribadi secara sukarela melalui tawaran insentif seperti perkhidmatan percuma apabila menjadi ahli. Teknologi dan automasi dapat meningkatkan produktiviti. persepsi kita terhadap kekayaan (wealth) perlu diubah. tidak ada pengawalan dari segi ketepatan. reka bentuk. penyelesaian. Data peribadi yang dikumpul akan dijual kepada pihak tertentu. Masyarakat memerlukan keyakinan bahawa dunia maya ciptaan teknologi dapat menguatkuasakan perundangan dan standard moral yang tinggi demi keselamatan pengguna. Kesan web dirasai di semua sektor dalam masyarakat. Perkembangan perdagangan elektronik yang sangat pantas bergantung kepada aplikasi berkesan teknologi dan juga amalan komersial yang baik. Peniaga membuat profil-profil pengguna untuk membantu menjayakan matlamat perniagaan.

jadual penghantaran dan sebagainya. 7. kuantiti. rangkaian global digital. kualiti atau lain-lain keperluan yang terbaik. seorang pembeli tidak memilih daripada kalangan penjual yang berpotensi tetapi mendapatkan barangan dan Kekayaan baru ini adalah hasil cipataan perkhidmatan dari pembekal yang mula-mula dikenalpasti. transaksi lebih jelas dan menyediakan peluang untuk perniagaan baru.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Kerajaan akan mengenalpasti bagaimana kekayaan dibentuk serta dimana ia berlaku.3. Pembeli tidak akan bersikap mengambil peluang perbezaan tawaran antara pembekal yang ada. TAMAT 9 . standard kualiti. berpegang kepada keperluan dan keinginan manusia. pelanggan boleh membeli di sekitar mereka untuk mendapatkan kombinasi harga. Dalam persekitaran pasaran. . Hierarki merupakan hubungan pembekal-pelanggan untuk jangka masa panjang. Di bawah mekanisma berhierarki. Perniagaan akan terus berorientasikan manusia. Apabila mekanisma pasaran dijalankan. dikoordinasikan oleh pengurusan berbanding kuasa pasaran.4 Jenis-jenis Perniagaan Internet Pasaran perlu dilengkapi dengan transaksi antara pembeli dan pembekal. Persaingan di kalangan pembekal mewujudkan pilihan. Hierarki terbentuk apabila kos transaksi adalah tinggi. bekalan mestilah dijamin dan/atau pembekal tidak cukup bersaing untuk menghadkan sikap mengambil peluang. hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual. Perdagangan elektronik boleh menjadikan aliran kerja lebih efisyen. Ini adalah kerana firma tersebut memilih pembekal untuk sejumlah transaksi dan hubungan mereka terikat dengan perjanjian. Untuk mengekalkan kestabilan. mereka akan mencari cara baru untuk mengenakan cukai dan mengagihkan kekayaan baru ini. pembeli membeli boleh menawarkan kombinasi terbaik terhadap perkara seperti harga. serta kos transaksi dikurangkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful