Azmi Bin Ahmad

0 1 9 7 2 4 3 4 1 0

Pegawai Khas Kokurikulum Jabatan Pelajaran Johor Pengalaman Mengajar di Sarawak 1988-1993 Mengajar di SMK taman Tun Aminahg JB 1993-2003 GPK Kokurikulum di SMK Taman Desa Skudai 2003-2007 Pengerusi Majlis GPK Kokurikulum Johor Bahru 2004-2007 Penanda Kertas BM 2 2004-2006 Status Berkahwin Pegawai Khas Kokurikulum Dua cahaya mata seorang putri dan seorang putra

C E R I A

MODAL INSAN

PEMANTAPAN KOKURIKULUM

Kokurikulum Kegiatan kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah ( kurikulum) yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah."

Dalam Warta Kerajaan

bertarikh 28 Disember 1967, No. 5652 (Peraturan Kursus Pengajian) Sekolah 1956, kegiatan ini dikenali sebagai "Kegiatan Kumpulan".

Dalam Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997, Jld. 41, No. 26, Tambahan No. 94, Perundangan A.P.U. (A) 531, Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan (Kokurikulum Kebangsaan) telah memberi takrif Kokurikulum iaitu : Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:

Penyertaan dalam sukan dan permainan Penyertaan dalam persatuan dan kelab Penyertaan dalam pasukan pakaian seragam Lain-lain kegiatan sebagaimana

Kepentingan kokurikulum sebagai pelengkap kepada kurikulum khususnya proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah untuk melahirkan pelajar yang seimbang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara . Justeru , kursus seumpama ini bermatlamat untuk memantap dan memperkasa pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah demi merealisasikan hasrat tersebut diadakan.

“Untuk

menjadi manusia bermotivasi , kita harus berimpian. Kemudian kita harus mencapai keghairahan untuk menggapai impian itu”

Firman Allah dalam Surah Al-Mujadillah,ayat 58 yang bermaksud: “Allah

akan meninggikan darjat orang-orang beriman di antara mu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat”.

KELAB SUKAN PERMAI NAN

KEBUDAYAAN,MUZIK DAN SAINS SOSIAL

PASUKAN BADAN BERUNIFORM

Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia sewaktu membentangkan usul mengenai Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010 di Dewan Rakyat antara lain mengungkapkan :

...Lima Misi Nasional dan Misi Nasional yang Kedua teras pertamanya merupakan misi dan agenda besar yang membabitkan bidang pendidikan secara langsung.
Ungkapannya berbunyi , Rakyat adalah aset negara paling berharga. Pembangunan modal insan dan anjakan minda dan pemikiran warga adalah salah satu cabaran terbesar. Sekiranya kita ingin melangkah ke era ekonomi berpaksikan pengetahuan, jika kita mahu menjadi negara maju dan kekal pada tahap itu, pembangunan modal insan harus diutamakan.

Dalam konteks dunia global, modal insan bermutu tinggi adalah satu keperluan, bukan satu kemewahan. Usaha membangunkan modal insan berkualiti akan digiatkan. Pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik , menekankan pembangunan ilmu pengetahuan , kemahiran intelektual termasuk ilmu sains,teknologi dan keusahawanan dan juga pembudayaan sikap prograsif serta nilai etika dan moral yang tinggi. Inilah yang dikatakan modal insan berminda kelas pertama.

Young people need guidance, coaching and oppurtunities to seek and recognise their These young people are motivated and the position in society to nation. variety of voluntary undertake a
and challenging activities that encourages: - personal discovery and growth - self-reliance - perseverance - responsibility - service to the community

Antara Peranan GPK Kokurikulum
 Membuat

perancangan pembangunan kokurikulum  Laksanakan dasar sepenuhnya  Program kesedaran kpd ibu bapa  Perkongsian Pintar dgn NGO  Memohon peruntukan  Program Kejurulatihan  Memperkenalkan permainan baru.

Sekian. Terima Kasih Untuk Sesi 1...ada lagi.....take5

“Motivasi dalaman adalah umpama iman di dalam dada.Iman pun boleh turun dan naik. Untuk menjdi orang yang bertaqwa dan istiqamah , Allah menyuruh kita selalu mengerjakan solat,berzikir dan ,mengigatiNya selalu dengan membaca Al-Quran.”