Pertumbuhan Dan Perkembangan Kognitif Manusia Daripada Perspektif Teori Piaget

Myspace Codes: MyNiceSpace.com

Wednesday, April 18, 2007
LATAR BELAKANG JEAN PIAGET

Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel, Switzerland pada 9 Ogos 1896. Bapanya bernama Arthur Piaget, yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun, 1981. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Selepas tamat sekolah menengah, Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva. Tidak lama kemudian, beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist." Dalam bidang Psikologi, Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Semasa bekerja dengan Binet, Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak, tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Pada pandangan Jean, pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. Ekoran daripada itu, teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak.

February 28. memandang. Universiti yang pernah menjadi tempat Jean Piaget melanjutkan pelajaran adalah : a) b) c) d) University Nauchatel United Oxford Nation of Swizerland University University University 3. -Oleh itu. 2007 PENGENALAN Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget. Swizerland. sewaktu dilahirkan. Pada usia berapakah Jean Piaget 82 83 84 menghembuskan nafas terakhir? tahun tahun tahun a) b) c) d) 85 tahun Posted by ba-e-yah at 11:12 PM 0 comments Wednesday. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh. -Bagi gerakan memegang. a) b) c) d) Di mana Helsinki. dan bilakah 6 9 3 26 Jean Piaget Ogos Ogos February Disember : dilahirkan? 1898 1896 1986 1888 Finland. Gothenburg. Sweeden. Rome. memegang. mencapai. merasa. serta menggerakkan tangan dan kaki. -Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan . kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. jari ibu. Skema -Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Antara konsep-konsep penting tersebut adalah : 1.Soalan-soalan 1. kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau. Nauchatel. -Contohnya. 2. Italy.

.. -Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi. 4.. -Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. Akomodasi -Merupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan..... Menurut beliau lagi. seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. Hai ini menerangkan ... 2. Oleh yang demikian. Adaptasi -Ia merupakan satu keadaan di mana wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut... a) skema b) asimilasi c) akomodasi d) adaptasi .. -Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran... kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru baginya berkenaan "sebiji epal". kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. -Contohnya. 3.. Asimilasi -Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada... Melaluinya.. Oleh itu. perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan. kanakkanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekaligus merasanya. -Contohnya. beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur.. "merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada". -Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu... Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah :     Tahap Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun) Tahap Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun) Tahap Operasi Konkrit (7 hingga 12 tahun) Tahap Operasi Formal (12 tahun hingga dewasa) Soalan-soalan : 1....persekitarannya. Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul di tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui.

. Dalam perkembangan sensorimotor ini... bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. tahap perkembangan kognitif yang diperkenalkan oleh Jean Piaget.. a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 3. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan... a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan.. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. penyesuaian.... penyusunan. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan ialah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja.. Terdapat . terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu. 2007 TAHAP SENSORIMOTOR (0-2 TAHUN) Pada tahap ini... a) tahap praoperasi b) tahap deria motor c) tahap operasi konkrit d) tahap operasi formal Posted by ba-e-yah at 2:59 AM 0 comments Wednesday..... February 14.. Tahap sensori motor dikenali juga sebagai . Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat.... pergerakan mata dan sebagainya.2.... 1974). pandangan. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya)...... dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya... Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya. . menyentuh......

Di waktu ini. bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. Contohnya. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. Contohnya. dengan itu tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baru. bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. Di tahap ini pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Di tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan da n pemerhatian yang lebih. bila mendengar sesuatu bunyi. Pada tahap ini. perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. . bayi boleh membuat tanggapan ten tang objek dalam tangannya. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan di tahap pertama. ia akan berbunyi. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. Contohnya. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan.b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Ia dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain.

Apakah yang berlaku pada kanak-kanak berumur 1 tahun 5 bulan? . 2 4 6 8 2. bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. Pada umur 8-12 bulan. berapakah tahap yang didasarkan pembahagian mengikut umur? a. pada umur 19 bulan. Pada umur yang berapakah bayi tersebut mula meniru sebarang pergerakan yang dilihat? a. Pada umur 1-4 bulan. b. kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. d. Pernyataan manakah yang salah? kepala dan mata pada bayi. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek.5 1.52 bulan tahun tahun tahun 8 1 3. bayi masih tidak mampu d. jaya yang mudah. bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. Pada ketika ini. c. Dalam perkembangan deria motor. soalan-soalan: 1. di tahap ini. a. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental di mana kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. penemuan makna baru melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. bayi mula bertindak balas dengan menggerakkan sumber b. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. c. melakukan gerakan. Kanak-kanak belum berkeupayaan untuk memahami aktiviti permainan 4. b. d. Contohnya. hal ini. Sejak lahir hingga 1 bulan. 4-8 bulan1-1. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. bayi mengalami proses cuba c.e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini.

3. akibat membuat tentang (jawapan:1. d) Posted by lis_capri at 11:56 PM 0 comments Monday. i ii iii iv a. b.a. c. ii. contohnya . c. d. d. January 29. 5. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. i. iii. berlakunya mengalami proses cuba hanya mampu mula memahami fungsi proses jaya yang melakukan individu dalam peniruan mudah genggaman rumahtangga. 2007 TAHAP PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget. d. b. pada tahap pemahaman deria motor tentang apakah unsur-unsur dan yang ada? ruang keputusan objek mengira ii iii iv iii dapat konsep kebolehan i. Kanakkanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan. 2. 4. 5. b. b. c.

Namun begitu. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah. Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan . Hal ini kerana. kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. dari segi kualiti. 'peningkatan perolehan bahasa' dan 'pembentukan identiti diri'. Sementara. pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitupengamatan. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asasyang berlaku iaitu : 1.mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. tegang. Selain itu. bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik. Melalui latihan yang diulang-ulang. Pengamatan merupakan suatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Di tahap pra-konseptual. . Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. 'konsep sebab-akibat'. ingatan pula ialah satu proses pembinaan. isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah. 3. Bagi tahap ini. Manakala. ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. 2. ingatan dan bayangan. Kecerdasan di tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku. Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) 2. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu 'egocentrism'. mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. Contohnya. di dunia ini. Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : 1. iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku.

..... Pada tahap . tahap praoperasional berlaku berasaskan 3 fenomena mental berikut kecuali a) b) c) d) persepsi ingatan bayangan pengamatan 2............. kanak-kanak belum lagi boleh memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama.......... 5.. 6. a) Boleh membezakan jumlah........ a) b) c) d) Proses kognitif pada pemikiran operasi pemikiran tahap praoperasi ialah : konkrit egosentrik formal kritis 4............ Kanak-kanak pada tahap praoperasi ... Pemikiran ........ isipadu atau panjang sesuatu objek apabila diubah bentuk dan susunannya c) Memahami bahawa kuantiti adalah berhubung kait dengan susunan keadaan fizikal sesuatu objek d) Mengatakan bahawa tanah liat yang tela diubah bentuk dari bulat ke segiempat adalah sama kuantitinya 3............... merupakan pemikiran kanak-kanak yang melihat dunia secara keseluruhannya menurut perspektif mereka sendiri... Menurut Piaget......Soalan- soalan : 1...... Perkembangan yang paling penting menurut Piaget pada tahap praoperasi ialah ........ Posted by rezha at 11:50 PM 0 comments TAHAP OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN) .. isipadu atau panjang sesuatu objek apabila diubah bentuk dan susunannya b) Tidak boleh membezakan jumlah..................

makna hidup dan sebagainya. Walaubagaimanapun. berat. ``Keupayaan kanak-kanak memanipulasi konsep dan idea adalah terhad..... `` . Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas objek lain tetapi tidak boleh beroperasi ke atas operasi atau proses pemikirannya sendiri.. Dengan itu. kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan.. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa.Tahap ketiga Piaget dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. susunan dan padatan.. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. a) Operasi Formal b) Pra-Operasi c) Operasi Konkrit d) Operasi Motor 2. kanak-kanak mengalami suatu tahap yang dinamakan . hanya memahami pada objek yang dapat dilihat sahaja. kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. Berdasarkan Teori Perkembangan Kognitif Piaget iaitu semasa berusia 7-11 tahun.. tumbuhan dan sebagainya. ketuhanan. Mereka hanya memahami konsep-konsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. Soalan Objektif 1. mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek... Mereka faham akan konsep-konsep nombor. Pada tahap ini. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan.

teori dan kajiannya tetap menerima kritikan teutama berkaitan kelemahan teori dan metodologi yang digunakan. Inhelder dan Piaget (1958) menerangkan bahawa kanak-kanak di tahap Operasi Konkrit.b. c) Mampu memahami sepenuhnya perkara-perkara abstrak seperti konsep ketuhanan.Tahap manakah dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget yang sesuai untuk menggambarkan penyataan di atas. Soalan Subjektif Terangkan perkembangan dan konsep-konsep yang telah dapat difahami oleh kanak-kanak pada tahap Operasi Konkrit. b) Boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas sesuatu yang abstrak. 2. 3. a) Boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas sesuatu objek.a Posted by ain at 11:45 PM 0 comments ISU-ISU BERKAITAN TEORI PIAGET Teori Perkembangan Kognitif Piaget telah mendapat perhatian meluas dalam bidang Psikologi sejak kajiannya dikemukakan. d) Belum memahami konsep pengekalan dan unsur pemikiran logik. c.keadilan dan makna hidup. . Namun. Jawapan untuk soalan objektif 1. Kajian Piaget menerangkan peringkat-peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak dan proses pemikiran berasaskan perkembangan skema. a) Deria Motor b) Operasi Konkrit c) Pra-Operasi d) Operasi Formal 3.

Posted by ain at 11:43 PM 0 comments APLIKASI TEORI PIAGET ~PERKEMBANGAN BAHASA~ Setiap benda hidup saling berhubungan antara satu sama lain untuk membentuk satu jaringan dalam kehidupan.Dari segi kelemahan teori. isyarat. maka apabila kanak-kanak tersebut berjaya memahirkan set operasi tertentu. Haiwan juga berhubungan dengan mewujudkan suara dan bunyi-bunyian yang hanya akan difahami oleh spesiesnya sahaja. Sebagai contoh. pergerakan mata. Dalam teori Piaget. tanda. Oleh itu. ekspresi emosi dan sebagainya. namun perkaitan tetap wujud seperti terjadinya proses pendebungan bagi menghasilkan induk baru. kesahihannya adalah diragui. Tumbuh-tumbuhan walaupun tidak kelihatan secara jelas jenis perhubungan yang berlaku. Keadaan ini adalah bercanggah dengan teori Piaget. Mereka menyatakan sekiranya kanak-kanak melalui setiap peringkat perkembangan kognitif berasaskan set operasi yang khusus. perkembangan bahasa kanak-kanak amat jelas dan ketara pada . Semut contohnya saling berkomunikasi dengan menggunakan sesungut apabila bertembung dengan semut-semut yang lain. Pembentukan dan perkembangan bahasa ini sebenarnya telah bermula sejak bayi lagi dan semakin kompleks sejajar dengan peningkatan usia kanak-kanak. pengkritik mempertikaikan kaedah klinikal yang digunakan dalam kajian Piaget di mana kajian dengan kaedah klinikal sukar untuk diulang. apabila kanak-kanak menunjukkan kemampuan pemuliharaan iaitu yang terdapat pada tahap operasi konkrit. maka berdasarkan teori Piaget. proses dan fungsi kognitif dengan jelas. pengkritik menyatakan bahawa teori Paiget tidak mampu menerangkan struktur. dalam kajian yang dilakukan oleh Klausmeier dan Sipple (1982) menunjukkan keadaan yang berbeza di mana kanak-kanak sentiasa menunjukkan kemampuan pemuliharaan berat lebih lewat daripada pemuliharaan angka. Ada pengkritik yang mempertikaikan kebenaran wujudnya empat peringkat perkembangan kognitif yang disarankan oleh Piaget (Gelman dan Baillargeon. 1983). bahasa badan. dia sepatutnya dapat menunjukkan kemampuan pemuliharaannya dalam angka dan berat pada masa yang sama. Dari segi metodologi juga. Namun. mereka sepatutnya juga dapat menyelesaikan semua masalah yang memerlukan set operasi yang sama. Pengkritik juga menuduh Piaget membuat generalisasi daripada sampel-sampel yang saiznya terlalu kecil dan tidak menepati piawaian. Begitu juga bagi manusia yang akan berkomunikasi dengan menggunakan bentuk yang lebih meluas dan komplikated iaitu penggunaan bahasa yang pelbagai antara bangsa yang berbeza.

mereka sudah menguasai kosa kata. Pada tingkat umur tertentu. Sebenarnya perkembangan dan pembentukan bahasa tidak pernah berakhir sehingga akhir hayat seseorang. Permintaan inilah yang mewujudkan kursus-kursus pembelajaran bahasa di institusi-institusi pendidikan. Bahasa ini diungkap semasa anak-anak menginginkan suatu keperluan. makna semantis/paragmatis. Proses asimilasi.tahap praoperasi iaitu semasa kanak-kanak berumur 2-7 tahun. Posted by ain at 11:41 PM 2 comments Older PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) skpx 2083 psikologi perkembangan         falsafah fitrah kejadian manusia prenatal dan kelahiran bayi kanak-kanak awal kanak-kanak pertengahan dan akhir remaja dewasa awal dewasa pertengahan . lama-lama kelamaan akan fasih dalam bahasa Inggeris. barulah anak secara sederhana dapat menanggapi keinginan orang lain dalam berkomunikasi secara pragmatis dan secara perlahan mula menunjukkan minat untuk berbual dan bercakap tentang sesuatu isu. kanak-kanak berbangsa Melayu jika dibesarkan dalam keluarga yang bercakap setiap hari dalam bahasa Inggeris. (Miller. Kemudian. sehingga kanak-kanak berumur empat tahun. Contoh yang jelas dapat dilihat apabila manusia berlumba-lumba ingin menguasai bahasa selain daripada bahasa ibundanya. Perkembangan bahasa berlaku secara berperingkat-peringkat. Pembentukan bahasa akan sentiasa berkembang jika seseorang itu menginginkan perkembangan tersebut berlaku. pembentukan bahasa berkembang lagi setelah anak-anak mula bersekolah sehinggalah mereka menguasai bentuk-bentuk bahasa yang lebih rumit seperti bahasa penulisan yang lebih formal. Menurut para ahli psikologi. mereka akan bercakap dan mengadu kepada ibunya. 1979). Ianya bermula dengan perkembangan bahasa ego yang berfungsi untuk mengungkap keinginan diri tanpa memerhatikan keinginan dan komunikasi dua arah. Seperti contoh. 1979). Kanak-kanak mudah menyerap semua bahasa yang didengar setiap hari bergantung dengan lingkungan keluarga dan masyarakat di mana dia dibesarkan. iaitu jika lapar. gramatika. akomodasi dan adaptasi yang diketengahkan oleh Piaget akan sentiasa berlaku dalam hidup manusia sehinggalah dewasa. dan wacana yang berhubungan dengan pengalaman mereka sehari-hari (Miller.

my Blog Archive  ▼ 2007 (8) o ▼ April (1)  LATAR BELAKANG JEAN PIAGET o ► February (2) o ► January (5) About Us      ba-e-yah kuSayang lis_capri rezha ain KATA-KATA HIKMAH. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan –Saidina Ali bin Abi TalibKerika satu pintu kebahagiaan tertutup.. dua telinga untuk mendengar dan dua mata untuk melihat. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Tetapi seringkali kita terpaku lama pada pintu tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan untuk kita...com. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum.   dewasa akhir kematian teori freud links       ukm psikologi perkembangan http://jamiahhm..com GAYA KOGNITIF DAN GAYA BELAJAR Perbezaan gaya kognitif individu ameenbooks. .blogspot. Setitik dakwat mampu membuat sejuta manusia berfikir tentangnya. Tuhan memberi kita dua kaki untuk berjalan.. RENUNGKAN LAH. Waktu kamu lahir. dua tangan untuk memegang. Tetapi mengapa Tuhan hanya menganugerahkan sekeping hati pada kita? Kerana Tuhan telah memberikan sekeping lagi hati pada seseorang untuk kita mencarinya.. kamu tersenyum dan orangorang disekelilingmu menangis. kamu menangis dan orang-orang disekelilingmu tersenyum. Jalanilah hidupmu sehingga pada waktu kamu meninggal.. Itulah namanya Cinta. pintu yang lain dibuka. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta.

kecurian. ucapan kepada budak2 psikologi . Dimurkai Allah. 2. 3.Membaca 50 kali di hadapan orang zalim.w pada hari kiamat. Dibenci oleh semua penghuni langit dan bumi. 3.Membaca 21 kali ketika hendak tidur akan aman daripada syaitan. Lupa pada segala-galanya. 6.Kelebihan membaca Bismillah 1. 2.Membaca 313 kali kali bismillah dan salawat atas nabi S. Dikutuk para malaikat. 10 HUkuman Bagi Orang Yang Banyak Ketawa. 1. Dipalingkan oleh Nabi Muhammad s. 10. Mati hatinya. Disoal padanya pada hari kiamat.akan mendapat rezeki yang tiada terduga. maut mendadak dan bala.Allah memerintahkan malaikat memcatat amal manusia yang membaca bismillah sebanyak 400 kebaikkan. 5. 8. Digemari syaitan akannya. 4. 9. Hilang Air mukanya (malu dan kemuliaan).a.W 100 kali pada hari ahad di saat matahari terbit dengan menghadap Qiblat.Terbuka aibnya pada hari kiamat. 7.A. 4.akan tunduk atau takutlah orang zalim itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful