Pertumbuhan Dan Perkembangan Kognitif Manusia Daripada Perspektif Teori Piaget

Myspace Codes: MyNiceSpace.com

Wednesday, April 18, 2007
LATAR BELAKANG JEAN PIAGET

Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel, Switzerland pada 9 Ogos 1896. Bapanya bernama Arthur Piaget, yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun, 1981. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Selepas tamat sekolah menengah, Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva. Tidak lama kemudian, beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist." Dalam bidang Psikologi, Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Semasa bekerja dengan Binet, Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak, tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Pada pandangan Jean, pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. Ekoran daripada itu, teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak.

Pada usia berapakah Jean Piaget 82 83 84 menghembuskan nafas terakhir? tahun tahun tahun a) b) c) d) 85 tahun Posted by ba-e-yah at 11:12 PM 0 comments Wednesday. memegang. -Oleh itu. Antara konsep-konsep penting tersebut adalah : 1. 2. -Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan . kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau. memandang. dan bilakah 6 9 3 26 Jean Piaget Ogos Ogos February Disember : dilahirkan? 1898 1896 1986 1888 Finland. February 28. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. sewaktu dilahirkan. serta menggerakkan tangan dan kaki. Skema -Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. a) b) c) d) Di mana Helsinki. Italy. -Contohnya. Rome. Swizerland. jari ibu. merasa. -Bagi gerakan memegang. Universiti yang pernah menjadi tempat Jean Piaget melanjutkan pelajaran adalah : a) b) c) d) University Nauchatel United Oxford Nation of Swizerland University University University 3. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. 2007 PENGENALAN Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget.Soalan-soalan 1. Nauchatel. Gothenburg. Sweeden. mencapai.

Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul di tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui.. -Contohnya. seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. Asimilasi -Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada. Adaptasi -Ia merupakan satu keadaan di mana wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran... Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah :     Tahap Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun) Tahap Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun) Tahap Operasi Konkrit (7 hingga 12 tahun) Tahap Operasi Formal (12 tahun hingga dewasa) Soalan-soalan : 1.. 2. kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. -Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. Akomodasi -Merupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan. kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru baginya berkenaan "sebiji epal". "merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada". -Contohnya. Hai ini menerangkan .... kanakkanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekaligus merasanya.. Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut. Oleh itu. Menurut beliau lagi. Oleh yang demikian.... kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu... -Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran. perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan...persekitarannya.... -Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran.... a) skema b) asimilasi c) akomodasi d) adaptasi . 4.. 3... -Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi. Melaluinya. beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur.

... penyusunan. terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu...... Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran. pandangan... Tahap sensori motor dikenali juga sebagai . menyentuh.2.... Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa... Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat.. 1974). a) tahap praoperasi b) tahap deria motor c) tahap operasi konkrit d) tahap operasi formal Posted by ba-e-yah at 2:59 AM 0 comments Wednesday.. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya.. pergerakan mata dan sebagainya... a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan... Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya.. February 14. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan ialah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan... tahap perkembangan kognitif yang diperkenalkan oleh Jean Piaget. 2007 TAHAP SENSORIMOTOR (0-2 TAHUN) Pada tahap ini... gerakan tangan (genggaman dan sebagainya)... . Terdapat .. a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 3. Dalam perkembangan sensorimotor ini.. bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran.... penyesuaian...

Pada tahap ini. ia akan berbunyi. dengan itu tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baru. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan di tahap pertama.b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. bila mendengar sesuatu bunyi. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Di tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan da n pemerhatian yang lebih. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. . bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Ia dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. Contohnya. Contohnya. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. Di tahap ini pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. bayi boleh membuat tanggapan ten tang objek dalam tangannya. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. Di waktu ini. bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. Contohnya. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan.

Contohnya. pada umur 19 bulan. Apakah yang berlaku pada kanak-kanak berumur 1 tahun 5 bulan? . bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. Pada ketika ini. bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. di tahap ini. b. bayi masih tidak mampu d. Sejak lahir hingga 1 bulan. d. b. 4-8 bulan1-1.52 bulan tahun tahun tahun 8 1 3. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. hal ini. soalan-soalan: 1.e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini. bayi mula bertindak balas dengan menggerakkan sumber b. melakukan gerakan.5 1. Dalam perkembangan deria motor. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental di mana kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. berapakah tahap yang didasarkan pembahagian mengikut umur? a. 2 4 6 8 2. c. Pernyataan manakah yang salah? kepala dan mata pada bayi. d. c. penemuan makna baru melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. bayi mengalami proses cuba c. jaya yang mudah. Pada umur 1-4 bulan. Pada umur yang berapakah bayi tersebut mula meniru sebarang pergerakan yang dilihat? a. a. Kanak-kanak belum berkeupayaan untuk memahami aktiviti permainan 4. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. Pada umur 8-12 bulan.

b. c. 5. 5. 3. d. i. 2. c. b. b. i ii iii iv a. b. akibat membuat tentang (jawapan:1. ii. 4. berlakunya mengalami proses cuba hanya mampu mula memahami fungsi proses jaya yang melakukan individu dalam peniruan mudah genggaman rumahtangga. January 29. contohnya . 2007 TAHAP PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget. c. pada tahap pemahaman deria motor tentang apakah unsur-unsur dan yang ada? ruang keputusan objek mengira ii iii iv iii dapat konsep kebolehan i. d. d) Posted by lis_capri at 11:56 PM 0 comments Monday. Kanakkanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan.a. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. d. iii.

Kecerdasan di tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku. iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. Bagi tahap ini. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asasyang berlaku iaitu : 1. Manakala. Pengamatan merupakan suatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) 2. 'konsep sebab-akibat'. Contohnya. ingatan pula ialah satu proses pembinaan. tegang. rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. di dunia ini. Namun begitu. Sementara. Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : 1. Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Di tahap pra-konseptual. ingatan dan bayangan. Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitupengamatan. 'peningkatan perolehan bahasa' dan 'pembentukan identiti diri'. ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu 'egocentrism'. Selain itu.mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. . Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan . bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik. mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. Melalui latihan yang diulang-ulang. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. dari segi kualiti. 3. 2. Hal ini kerana. pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku.

.. Pemikiran ........... Pada tahap .......... Menurut Piaget....... isipadu atau panjang sesuatu objek apabila diubah bentuk dan susunannya b) Tidak boleh membezakan jumlah.... kanak-kanak belum lagi boleh memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama.. Kanak-kanak pada tahap praoperasi ... a) b) c) d) Proses kognitif pada pemikiran operasi pemikiran tahap praoperasi ialah : konkrit egosentrik formal kritis 4.... merupakan pemikiran kanak-kanak yang melihat dunia secara keseluruhannya menurut perspektif mereka sendiri..... Posted by rezha at 11:50 PM 0 comments TAHAP OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN) .................Soalan- soalan : 1... isipadu atau panjang sesuatu objek apabila diubah bentuk dan susunannya c) Memahami bahawa kuantiti adalah berhubung kait dengan susunan keadaan fizikal sesuatu objek d) Mengatakan bahawa tanah liat yang tela diubah bentuk dari bulat ke segiempat adalah sama kuantitinya 3......... 6.... tahap praoperasional berlaku berasaskan 3 fenomena mental berikut kecuali a) b) c) d) persepsi ingatan bayangan pengamatan 2. Perkembangan yang paling penting menurut Piaget pada tahap praoperasi ialah ........ 5.............................. a) Boleh membezakan jumlah.

`` . ketuhanan. Dengan itu. Pada tahap ini. Soalan Objektif 1. Walaubagaimanapun. makna hidup dan sebagainya..Tahap ketiga Piaget dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik.. mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. hanya memahami pada objek yang dapat dilihat sahaja.. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain.. tumbuhan dan sebagainya.. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas objek lain tetapi tidak boleh beroperasi ke atas operasi atau proses pemikirannya sendiri.. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. susunan dan padatan.. Mereka faham akan konsep-konsep nombor... Berdasarkan Teori Perkembangan Kognitif Piaget iaitu semasa berusia 7-11 tahun. Mereka hanya memahami konsep-konsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. ``Keupayaan kanak-kanak memanipulasi konsep dan idea adalah terhad. kanak-kanak mengalami suatu tahap yang dinamakan . a) Operasi Formal b) Pra-Operasi c) Operasi Konkrit d) Operasi Motor 2.. berat.

Inhelder dan Piaget (1958) menerangkan bahawa kanak-kanak di tahap Operasi Konkrit. c) Mampu memahami sepenuhnya perkara-perkara abstrak seperti konsep ketuhanan. 3. a) Boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas sesuatu objek.Tahap manakah dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget yang sesuai untuk menggambarkan penyataan di atas. a) Deria Motor b) Operasi Konkrit c) Pra-Operasi d) Operasi Formal 3. 2. Soalan Subjektif Terangkan perkembangan dan konsep-konsep yang telah dapat difahami oleh kanak-kanak pada tahap Operasi Konkrit. c.b.keadilan dan makna hidup. Jawapan untuk soalan objektif 1. b) Boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas sesuatu yang abstrak. d) Belum memahami konsep pengekalan dan unsur pemikiran logik.a Posted by ain at 11:45 PM 0 comments ISU-ISU BERKAITAN TEORI PIAGET Teori Perkembangan Kognitif Piaget telah mendapat perhatian meluas dalam bidang Psikologi sejak kajiannya dikemukakan. teori dan kajiannya tetap menerima kritikan teutama berkaitan kelemahan teori dan metodologi yang digunakan. Namun. Kajian Piaget menerangkan peringkat-peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak dan proses pemikiran berasaskan perkembangan skema. .

Dari segi kelemahan teori. pergerakan mata. Pembentukan dan perkembangan bahasa ini sebenarnya telah bermula sejak bayi lagi dan semakin kompleks sejajar dengan peningkatan usia kanak-kanak. maka berdasarkan teori Piaget. Namun. dia sepatutnya dapat menunjukkan kemampuan pemuliharaannya dalam angka dan berat pada masa yang sama. maka apabila kanak-kanak tersebut berjaya memahirkan set operasi tertentu. isyarat. pengkritik menyatakan bahawa teori Paiget tidak mampu menerangkan struktur. mereka sepatutnya juga dapat menyelesaikan semua masalah yang memerlukan set operasi yang sama. Pengkritik juga menuduh Piaget membuat generalisasi daripada sampel-sampel yang saiznya terlalu kecil dan tidak menepati piawaian. Dalam teori Piaget. Mereka menyatakan sekiranya kanak-kanak melalui setiap peringkat perkembangan kognitif berasaskan set operasi yang khusus. kesahihannya adalah diragui. Semut contohnya saling berkomunikasi dengan menggunakan sesungut apabila bertembung dengan semut-semut yang lain. Keadaan ini adalah bercanggah dengan teori Piaget. apabila kanak-kanak menunjukkan kemampuan pemuliharaan iaitu yang terdapat pada tahap operasi konkrit. Tumbuh-tumbuhan walaupun tidak kelihatan secara jelas jenis perhubungan yang berlaku. perkembangan bahasa kanak-kanak amat jelas dan ketara pada . Ada pengkritik yang mempertikaikan kebenaran wujudnya empat peringkat perkembangan kognitif yang disarankan oleh Piaget (Gelman dan Baillargeon. Oleh itu. Dari segi metodologi juga. Sebagai contoh. 1983). tanda. pengkritik mempertikaikan kaedah klinikal yang digunakan dalam kajian Piaget di mana kajian dengan kaedah klinikal sukar untuk diulang. proses dan fungsi kognitif dengan jelas. Begitu juga bagi manusia yang akan berkomunikasi dengan menggunakan bentuk yang lebih meluas dan komplikated iaitu penggunaan bahasa yang pelbagai antara bangsa yang berbeza. Haiwan juga berhubungan dengan mewujudkan suara dan bunyi-bunyian yang hanya akan difahami oleh spesiesnya sahaja. dalam kajian yang dilakukan oleh Klausmeier dan Sipple (1982) menunjukkan keadaan yang berbeza di mana kanak-kanak sentiasa menunjukkan kemampuan pemuliharaan berat lebih lewat daripada pemuliharaan angka. Posted by ain at 11:43 PM 0 comments APLIKASI TEORI PIAGET ~PERKEMBANGAN BAHASA~ Setiap benda hidup saling berhubungan antara satu sama lain untuk membentuk satu jaringan dalam kehidupan. bahasa badan. namun perkaitan tetap wujud seperti terjadinya proses pendebungan bagi menghasilkan induk baru. ekspresi emosi dan sebagainya.

akomodasi dan adaptasi yang diketengahkan oleh Piaget akan sentiasa berlaku dalam hidup manusia sehinggalah dewasa. Pembentukan bahasa akan sentiasa berkembang jika seseorang itu menginginkan perkembangan tersebut berlaku. pembentukan bahasa berkembang lagi setelah anak-anak mula bersekolah sehinggalah mereka menguasai bentuk-bentuk bahasa yang lebih rumit seperti bahasa penulisan yang lebih formal. Bahasa ini diungkap semasa anak-anak menginginkan suatu keperluan. gramatika. Kemudian. Seperti contoh. kanak-kanak berbangsa Melayu jika dibesarkan dalam keluarga yang bercakap setiap hari dalam bahasa Inggeris. Kanak-kanak mudah menyerap semua bahasa yang didengar setiap hari bergantung dengan lingkungan keluarga dan masyarakat di mana dia dibesarkan. Posted by ain at 11:41 PM 2 comments Older PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) skpx 2083 psikologi perkembangan         falsafah fitrah kejadian manusia prenatal dan kelahiran bayi kanak-kanak awal kanak-kanak pertengahan dan akhir remaja dewasa awal dewasa pertengahan . mereka akan bercakap dan mengadu kepada ibunya. barulah anak secara sederhana dapat menanggapi keinginan orang lain dalam berkomunikasi secara pragmatis dan secara perlahan mula menunjukkan minat untuk berbual dan bercakap tentang sesuatu isu. dan wacana yang berhubungan dengan pengalaman mereka sehari-hari (Miller. Permintaan inilah yang mewujudkan kursus-kursus pembelajaran bahasa di institusi-institusi pendidikan. Sebenarnya perkembangan dan pembentukan bahasa tidak pernah berakhir sehingga akhir hayat seseorang. lama-lama kelamaan akan fasih dalam bahasa Inggeris. Proses asimilasi. makna semantis/paragmatis. mereka sudah menguasai kosa kata. Perkembangan bahasa berlaku secara berperingkat-peringkat. Menurut para ahli psikologi. 1979). Pada tingkat umur tertentu. iaitu jika lapar. sehingga kanak-kanak berumur empat tahun. Contoh yang jelas dapat dilihat apabila manusia berlumba-lumba ingin menguasai bahasa selain daripada bahasa ibundanya.tahap praoperasi iaitu semasa kanak-kanak berumur 2-7 tahun. (Miller. Ianya bermula dengan perkembangan bahasa ego yang berfungsi untuk mengungkap keinginan diri tanpa memerhatikan keinginan dan komunikasi dua arah. 1979).

.. Jalanilah hidupmu sehingga pada waktu kamu meninggal. Tuhan memberi kita dua kaki untuk berjalan.blogspot. Itulah namanya Cinta.my Blog Archive  ▼ 2007 (8) o ▼ April (1)  LATAR BELAKANG JEAN PIAGET o ► February (2) o ► January (5) About Us      ba-e-yah kuSayang lis_capri rezha ain KATA-KATA HIKMAH. .com. Tetapi mengapa Tuhan hanya menganugerahkan sekeping hati pada kita? Kerana Tuhan telah memberikan sekeping lagi hati pada seseorang untuk kita mencarinya. pintu yang lain dibuka. dua telinga untuk mendengar dan dua mata untuk melihat. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta.. Ilmu itu lebih baik daripada harta.   dewasa akhir kematian teori freud links       ukm psikologi perkembangan http://jamiahhm. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan –Saidina Ali bin Abi TalibKerika satu pintu kebahagiaan tertutup. RENUNGKAN LAH.com GAYA KOGNITIF DAN GAYA BELAJAR Perbezaan gaya kognitif individu ameenbooks. kamu menangis dan orang-orang disekelilingmu tersenyum. kamu tersenyum dan orangorang disekelilingmu menangis.. Waktu kamu lahir. Setitik dakwat mampu membuat sejuta manusia berfikir tentangnya. Tetapi seringkali kita terpaku lama pada pintu tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan untuk kita. dua tangan untuk memegang.... Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum.

Dimurkai Allah. Disoal padanya pada hari kiamat.W 100 kali pada hari ahad di saat matahari terbit dengan menghadap Qiblat.Membaca 50 kali di hadapan orang zalim.A.Membaca 21 kali ketika hendak tidur akan aman daripada syaitan.Allah memerintahkan malaikat memcatat amal manusia yang membaca bismillah sebanyak 400 kebaikkan. Digemari syaitan akannya.Terbuka aibnya pada hari kiamat. 2. Hilang Air mukanya (malu dan kemuliaan). 4. 5. 7. 4. Mati hatinya. 3.kecurian. Dikutuk para malaikat. 3. Dibenci oleh semua penghuni langit dan bumi.akan mendapat rezeki yang tiada terduga. 10 HUkuman Bagi Orang Yang Banyak Ketawa. 2. 10.a. 1. ucapan kepada budak2 psikologi . 9. 8.w pada hari kiamat. 6.Membaca 313 kali kali bismillah dan salawat atas nabi S. Dipalingkan oleh Nabi Muhammad s.Kelebihan membaca Bismillah 1.akan tunduk atau takutlah orang zalim itu. Lupa pada segala-galanya. maut mendadak dan bala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful