Pertumbuhan Dan Perkembangan Kognitif Manusia Daripada Perspektif Teori Piaget

Myspace Codes: MyNiceSpace.com

Wednesday, April 18, 2007
LATAR BELAKANG JEAN PIAGET

Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel, Switzerland pada 9 Ogos 1896. Bapanya bernama Arthur Piaget, yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun, 1981. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Selepas tamat sekolah menengah, Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva. Tidak lama kemudian, beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist." Dalam bidang Psikologi, Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Semasa bekerja dengan Binet, Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak, tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Pada pandangan Jean, pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. Ekoran daripada itu, teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak.

2. dan bilakah 6 9 3 26 Jean Piaget Ogos Ogos February Disember : dilahirkan? 1898 1896 1986 1888 Finland. Pada usia berapakah Jean Piaget 82 83 84 menghembuskan nafas terakhir? tahun tahun tahun a) b) c) d) 85 tahun Posted by ba-e-yah at 11:12 PM 0 comments Wednesday. -Contohnya. Italy. Swizerland. Sweeden.Soalan-soalan 1. a) b) c) d) Di mana Helsinki. February 28. mencapai. serta menggerakkan tangan dan kaki. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh. -Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan . kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. Gothenburg. jari ibu. -Bagi gerakan memegang. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. Rome. merasa. memegang. 2007 PENGENALAN Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget. Universiti yang pernah menjadi tempat Jean Piaget melanjutkan pelajaran adalah : a) b) c) d) University Nauchatel United Oxford Nation of Swizerland University University University 3. Antara konsep-konsep penting tersebut adalah : 1. Skema -Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Nauchatel. -Oleh itu. sewaktu dilahirkan. memandang.

.... beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur.. perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan. Asimilasi -Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada.. kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi.. Melaluinya. Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut.. -Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi... -Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. Oleh yang demikian. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. 3.persekitarannya. "merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada". seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal.... Oleh itu. Menurut beliau lagi. Akomodasi -Merupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan... a) skema b) asimilasi c) akomodasi d) adaptasi . 2... 4. kanakkanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekaligus merasanya. kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru baginya berkenaan "sebiji epal".... -Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. -Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran. -Contohnya. Hai ini menerangkan . -Contohnya.... Adaptasi -Ia merupakan satu keadaan di mana wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul di tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui. Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah :     Tahap Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun) Tahap Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun) Tahap Operasi Konkrit (7 hingga 12 tahun) Tahap Operasi Formal (12 tahun hingga dewasa) Soalan-soalan : 1..

Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan... a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 3. penyusunan. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa... .. 2007 TAHAP SENSORIMOTOR (0-2 TAHUN) Pada tahap ini.. Terdapat .. tahap perkembangan kognitif yang diperkenalkan oleh Jean Piaget. pandangan.. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya). penyesuaian. a) tahap praoperasi b) tahap deria motor c) tahap operasi konkrit d) tahap operasi formal Posted by ba-e-yah at 2:59 AM 0 comments Wednesday... a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat.............. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya... February 14. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan ialah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. 1974).. pergerakan mata dan sebagainya... bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran.. Tahap sensori motor dikenali juga sebagai ..2.. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya. Dalam perkembangan sensorimotor ini. terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu... menyentuh....

bila mendengar sesuatu bunyi. bayi boleh membuat tanggapan ten tang objek dalam tangannya. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. ia akan berbunyi. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Ia dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. Di tahap ini pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. Contohnya. Pada tahap ini. . sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan. dengan itu tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baru. Di waktu ini. perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan di tahap pertama. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Di tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan da n pemerhatian yang lebih. Contohnya.b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. Contohnya. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran.

Sejak lahir hingga 1 bulan.52 bulan tahun tahun tahun 8 1 3.e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini. 2 4 6 8 2. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. Pada umur 1-4 bulan.5 1. bayi mengalami proses cuba c. 4-8 bulan1-1. Contohnya. di tahap ini. c. Pada umur 8-12 bulan. c. Apakah yang berlaku pada kanak-kanak berumur 1 tahun 5 bulan? . Pada ketika ini. penemuan makna baru melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. d. bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. Pernyataan manakah yang salah? kepala dan mata pada bayi. Dalam perkembangan deria motor. bayi masih tidak mampu d. bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. pada umur 19 bulan. Kanak-kanak belum berkeupayaan untuk memahami aktiviti permainan 4. bayi mula bertindak balas dengan menggerakkan sumber b. berapakah tahap yang didasarkan pembahagian mengikut umur? a. b. hal ini. kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. d. melakukan gerakan. a. soalan-soalan: 1. jaya yang mudah. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. b. Pada umur yang berapakah bayi tersebut mula meniru sebarang pergerakan yang dilihat? a. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental di mana kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik.

pada tahap pemahaman deria motor tentang apakah unsur-unsur dan yang ada? ruang keputusan objek mengira ii iii iv iii dapat konsep kebolehan i. berlakunya mengalami proses cuba hanya mampu mula memahami fungsi proses jaya yang melakukan individu dalam peniruan mudah genggaman rumahtangga. d) Posted by lis_capri at 11:56 PM 0 comments Monday.a. 3. d. d. c. akibat membuat tentang (jawapan:1. b. iii. 5. b. i ii iii iv a. i. ii. 2. c. Kanakkanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan. 5. January 29. c. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. b. 2007 TAHAP PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget. contohnya . d. b. 4.

mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Namun begitu. 'konsep sebab-akibat'. Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) 2. Contohnya. dari segi kualiti. di dunia ini. Melalui latihan yang diulang-ulang. Bagi tahap ini. isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : 1. kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. tegang. Kecerdasan di tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku. 2. 3. ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. ingatan dan bayangan. ingatan pula ialah satu proses pembinaan. Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitupengamatan. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asasyang berlaku iaitu : 1. Pengamatan merupakan suatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah. rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu 'egocentrism'. 'peningkatan perolehan bahasa' dan 'pembentukan identiti diri'. Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Di tahap pra-konseptual. Selain itu. pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. . iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan . Manakala. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. Hal ini kerana. pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. Sementara.

. a) b) c) d) Proses kognitif pada pemikiran operasi pemikiran tahap praoperasi ialah : konkrit egosentrik formal kritis 4. Menurut Piaget.. 6.... Posted by rezha at 11:50 PM 0 comments TAHAP OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN) . kanak-kanak belum lagi boleh memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama...... a) Boleh membezakan jumlah. merupakan pemikiran kanak-kanak yang melihat dunia secara keseluruhannya menurut perspektif mereka sendiri...... Perkembangan yang paling penting menurut Piaget pada tahap praoperasi ialah ................. isipadu atau panjang sesuatu objek apabila diubah bentuk dan susunannya c) Memahami bahawa kuantiti adalah berhubung kait dengan susunan keadaan fizikal sesuatu objek d) Mengatakan bahawa tanah liat yang tela diubah bentuk dari bulat ke segiempat adalah sama kuantitinya 3............................. isipadu atau panjang sesuatu objek apabila diubah bentuk dan susunannya b) Tidak boleh membezakan jumlah... 5.......... Pada tahap ..........Soalan- soalan : 1........ tahap praoperasional berlaku berasaskan 3 fenomena mental berikut kecuali a) b) c) d) persepsi ingatan bayangan pengamatan 2.................... Pemikiran . Kanak-kanak pada tahap praoperasi .

Mereka faham akan konsep-konsep nombor.. kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. hanya memahami pada objek yang dapat dilihat sahaja. berat. ketuhanan. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. Mereka hanya memahami konsep-konsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa.. makna hidup dan sebagainya. susunan dan padatan... tumbuhan dan sebagainya.. kanak-kanak mengalami suatu tahap yang dinamakan . `` . Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik.. kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. Pada tahap ini. Soalan Objektif 1. Walaubagaimanapun.. ``Keupayaan kanak-kanak memanipulasi konsep dan idea adalah terhad. Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas objek lain tetapi tidak boleh beroperasi ke atas operasi atau proses pemikirannya sendiri.. mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek.. Berdasarkan Teori Perkembangan Kognitif Piaget iaitu semasa berusia 7-11 tahun.Tahap ketiga Piaget dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun.. Dengan itu. a) Operasi Formal b) Pra-Operasi c) Operasi Konkrit d) Operasi Motor 2.

2.a Posted by ain at 11:45 PM 0 comments ISU-ISU BERKAITAN TEORI PIAGET Teori Perkembangan Kognitif Piaget telah mendapat perhatian meluas dalam bidang Psikologi sejak kajiannya dikemukakan. b) Boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas sesuatu yang abstrak. 3. Jawapan untuk soalan objektif 1.b. Kajian Piaget menerangkan peringkat-peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak dan proses pemikiran berasaskan perkembangan skema. . Namun. a) Deria Motor b) Operasi Konkrit c) Pra-Operasi d) Operasi Formal 3.Tahap manakah dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget yang sesuai untuk menggambarkan penyataan di atas. d) Belum memahami konsep pengekalan dan unsur pemikiran logik. Soalan Subjektif Terangkan perkembangan dan konsep-konsep yang telah dapat difahami oleh kanak-kanak pada tahap Operasi Konkrit. Inhelder dan Piaget (1958) menerangkan bahawa kanak-kanak di tahap Operasi Konkrit. teori dan kajiannya tetap menerima kritikan teutama berkaitan kelemahan teori dan metodologi yang digunakan. c) Mampu memahami sepenuhnya perkara-perkara abstrak seperti konsep ketuhanan.keadilan dan makna hidup. c. a) Boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas sesuatu objek.

Oleh itu. isyarat. dia sepatutnya dapat menunjukkan kemampuan pemuliharaannya dalam angka dan berat pada masa yang sama. apabila kanak-kanak menunjukkan kemampuan pemuliharaan iaitu yang terdapat pada tahap operasi konkrit. Pembentukan dan perkembangan bahasa ini sebenarnya telah bermula sejak bayi lagi dan semakin kompleks sejajar dengan peningkatan usia kanak-kanak. Namun. Semut contohnya saling berkomunikasi dengan menggunakan sesungut apabila bertembung dengan semut-semut yang lain. pergerakan mata.Dari segi kelemahan teori. bahasa badan. maka berdasarkan teori Piaget. maka apabila kanak-kanak tersebut berjaya memahirkan set operasi tertentu. Mereka menyatakan sekiranya kanak-kanak melalui setiap peringkat perkembangan kognitif berasaskan set operasi yang khusus. tanda. Keadaan ini adalah bercanggah dengan teori Piaget. Haiwan juga berhubungan dengan mewujudkan suara dan bunyi-bunyian yang hanya akan difahami oleh spesiesnya sahaja. proses dan fungsi kognitif dengan jelas. ekspresi emosi dan sebagainya. Pengkritik juga menuduh Piaget membuat generalisasi daripada sampel-sampel yang saiznya terlalu kecil dan tidak menepati piawaian. pengkritik mempertikaikan kaedah klinikal yang digunakan dalam kajian Piaget di mana kajian dengan kaedah klinikal sukar untuk diulang. pengkritik menyatakan bahawa teori Paiget tidak mampu menerangkan struktur. Tumbuh-tumbuhan walaupun tidak kelihatan secara jelas jenis perhubungan yang berlaku. mereka sepatutnya juga dapat menyelesaikan semua masalah yang memerlukan set operasi yang sama. Ada pengkritik yang mempertikaikan kebenaran wujudnya empat peringkat perkembangan kognitif yang disarankan oleh Piaget (Gelman dan Baillargeon. Sebagai contoh. perkembangan bahasa kanak-kanak amat jelas dan ketara pada . dalam kajian yang dilakukan oleh Klausmeier dan Sipple (1982) menunjukkan keadaan yang berbeza di mana kanak-kanak sentiasa menunjukkan kemampuan pemuliharaan berat lebih lewat daripada pemuliharaan angka. 1983). Dari segi metodologi juga. kesahihannya adalah diragui. Begitu juga bagi manusia yang akan berkomunikasi dengan menggunakan bentuk yang lebih meluas dan komplikated iaitu penggunaan bahasa yang pelbagai antara bangsa yang berbeza. namun perkaitan tetap wujud seperti terjadinya proses pendebungan bagi menghasilkan induk baru. Dalam teori Piaget. Posted by ain at 11:43 PM 0 comments APLIKASI TEORI PIAGET ~PERKEMBANGAN BAHASA~ Setiap benda hidup saling berhubungan antara satu sama lain untuk membentuk satu jaringan dalam kehidupan.

barulah anak secara sederhana dapat menanggapi keinginan orang lain dalam berkomunikasi secara pragmatis dan secara perlahan mula menunjukkan minat untuk berbual dan bercakap tentang sesuatu isu. Kanak-kanak mudah menyerap semua bahasa yang didengar setiap hari bergantung dengan lingkungan keluarga dan masyarakat di mana dia dibesarkan. gramatika. sehingga kanak-kanak berumur empat tahun. Contoh yang jelas dapat dilihat apabila manusia berlumba-lumba ingin menguasai bahasa selain daripada bahasa ibundanya.tahap praoperasi iaitu semasa kanak-kanak berumur 2-7 tahun. mereka akan bercakap dan mengadu kepada ibunya. kanak-kanak berbangsa Melayu jika dibesarkan dalam keluarga yang bercakap setiap hari dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya perkembangan dan pembentukan bahasa tidak pernah berakhir sehingga akhir hayat seseorang. Bahasa ini diungkap semasa anak-anak menginginkan suatu keperluan. mereka sudah menguasai kosa kata. Pembentukan bahasa akan sentiasa berkembang jika seseorang itu menginginkan perkembangan tersebut berlaku. iaitu jika lapar. dan wacana yang berhubungan dengan pengalaman mereka sehari-hari (Miller. lama-lama kelamaan akan fasih dalam bahasa Inggeris. makna semantis/paragmatis. akomodasi dan adaptasi yang diketengahkan oleh Piaget akan sentiasa berlaku dalam hidup manusia sehinggalah dewasa. Permintaan inilah yang mewujudkan kursus-kursus pembelajaran bahasa di institusi-institusi pendidikan. 1979). Posted by ain at 11:41 PM 2 comments Older PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) skpx 2083 psikologi perkembangan         falsafah fitrah kejadian manusia prenatal dan kelahiran bayi kanak-kanak awal kanak-kanak pertengahan dan akhir remaja dewasa awal dewasa pertengahan . Perkembangan bahasa berlaku secara berperingkat-peringkat. Pada tingkat umur tertentu. (Miller. Menurut para ahli psikologi. Ianya bermula dengan perkembangan bahasa ego yang berfungsi untuk mengungkap keinginan diri tanpa memerhatikan keinginan dan komunikasi dua arah. pembentukan bahasa berkembang lagi setelah anak-anak mula bersekolah sehinggalah mereka menguasai bentuk-bentuk bahasa yang lebih rumit seperti bahasa penulisan yang lebih formal. Proses asimilasi. Seperti contoh. 1979). Kemudian.

.. kamu menangis dan orang-orang disekelilingmu tersenyum.blogspot. kamu tersenyum dan orangorang disekelilingmu menangis. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan –Saidina Ali bin Abi TalibKerika satu pintu kebahagiaan tertutup. dua tangan untuk memegang. Tetapi mengapa Tuhan hanya menganugerahkan sekeping hati pada kita? Kerana Tuhan telah memberikan sekeping lagi hati pada seseorang untuk kita mencarinya.. dua telinga untuk mendengar dan dua mata untuk melihat. Waktu kamu lahir. Tuhan memberi kita dua kaki untuk berjalan. Jalanilah hidupmu sehingga pada waktu kamu meninggal. Tetapi seringkali kita terpaku lama pada pintu tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan untuk kita..com. Setitik dakwat mampu membuat sejuta manusia berfikir tentangnya.com GAYA KOGNITIF DAN GAYA BELAJAR Perbezaan gaya kognitif individu ameenbooks. pintu yang lain dibuka. Ilmu itu lebih baik daripada harta..   dewasa akhir kematian teori freud links       ukm psikologi perkembangan http://jamiahhm.my Blog Archive  ▼ 2007 (8) o ▼ April (1)  LATAR BELAKANG JEAN PIAGET o ► February (2) o ► January (5) About Us      ba-e-yah kuSayang lis_capri rezha ain KATA-KATA HIKMAH. Itulah namanya Cinta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta.. . Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. RENUNGKAN LAH..

Kelebihan membaca Bismillah 1. 2. Dikutuk para malaikat. 2. 8. Dibenci oleh semua penghuni langit dan bumi. 1.kecurian. 4. 5. Disoal padanya pada hari kiamat.Membaca 50 kali di hadapan orang zalim. maut mendadak dan bala. 10 HUkuman Bagi Orang Yang Banyak Ketawa.akan mendapat rezeki yang tiada terduga.A.Membaca 313 kali kali bismillah dan salawat atas nabi S. 4. Dipalingkan oleh Nabi Muhammad s.Terbuka aibnya pada hari kiamat.Allah memerintahkan malaikat memcatat amal manusia yang membaca bismillah sebanyak 400 kebaikkan.Membaca 21 kali ketika hendak tidur akan aman daripada syaitan. 10. 3. Hilang Air mukanya (malu dan kemuliaan).akan tunduk atau takutlah orang zalim itu.w pada hari kiamat. Dimurkai Allah. ucapan kepada budak2 psikologi . Lupa pada segala-galanya.W 100 kali pada hari ahad di saat matahari terbit dengan menghadap Qiblat. 7. 6. 3. Mati hatinya.a. 9. Digemari syaitan akannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful