Pertumbuhan Dan Perkembangan Kognitif Manusia Daripada Perspektif Teori Piaget

Myspace Codes: MyNiceSpace.com

Wednesday, April 18, 2007
LATAR BELAKANG JEAN PIAGET

Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel, Switzerland pada 9 Ogos 1896. Bapanya bernama Arthur Piaget, yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun, 1981. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Selepas tamat sekolah menengah, Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva. Tidak lama kemudian, beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist." Dalam bidang Psikologi, Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Semasa bekerja dengan Binet, Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak, tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Pada pandangan Jean, pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. Ekoran daripada itu, teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak.

merasa. serta menggerakkan tangan dan kaki. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. 2. Universiti yang pernah menjadi tempat Jean Piaget melanjutkan pelajaran adalah : a) b) c) d) University Nauchatel United Oxford Nation of Swizerland University University University 3. memegang. sewaktu dilahirkan. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh. Swizerland. Gothenburg. -Bagi gerakan memegang. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. a) b) c) d) Di mana Helsinki. kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau. -Oleh itu.Soalan-soalan 1. Italy. jari ibu. Skema -Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. memandang. Sweeden. -Contohnya. Pada usia berapakah Jean Piaget 82 83 84 menghembuskan nafas terakhir? tahun tahun tahun a) b) c) d) 85 tahun Posted by ba-e-yah at 11:12 PM 0 comments Wednesday. Antara konsep-konsep penting tersebut adalah : 1. February 28. 2007 PENGENALAN Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget. dan bilakah 6 9 3 26 Jean Piaget Ogos Ogos February Disember : dilahirkan? 1898 1896 1986 1888 Finland. -Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan . Nauchatel. Rome. mencapai.

Oleh yang demikian... a) skema b) asimilasi c) akomodasi d) adaptasi .. kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru baginya berkenaan "sebiji epal". Adaptasi -Ia merupakan satu keadaan di mana wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran...... Melaluinya. -Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran. 2. -Contohnya. Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah :     Tahap Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun) Tahap Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun) Tahap Operasi Konkrit (7 hingga 12 tahun) Tahap Operasi Formal (12 tahun hingga dewasa) Soalan-soalan : 1..... Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut...persekitarannya. 4... -Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi. -Contohnya. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu... kanakkanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekaligus merasanya. Asimilasi -Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada. Oleh itu. perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan. Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul di tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui.. seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. Akomodasi -Merupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan.... Hai ini menerangkan . "merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada". -Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. Menurut beliau lagi. 3.. kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. -Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur..

2.. menyentuh. a) tahap praoperasi b) tahap deria motor c) tahap operasi konkrit d) tahap operasi formal Posted by ba-e-yah at 2:59 AM 0 comments Wednesday.. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya).. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya. pergerakan mata dan sebagainya. Tahap sensori motor dikenali juga sebagai . Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan ialah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran....... terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu....... tahap perkembangan kognitif yang diperkenalkan oleh Jean Piaget.. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat... penyusunan........ ... 1974). a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 3. Terdapat ... Dalam perkembangan sensorimotor ini... February 14. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. 2007 TAHAP SENSORIMOTOR (0-2 TAHUN) Pada tahap ini. penyesuaian.. bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran... Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan. a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan.. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. pandangan..

perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. dengan itu tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baru. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Ia dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. Di tahap ini pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. Contohnya. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. Pada tahap ini. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan. bila mendengar sesuatu bunyi. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. bayi boleh membuat tanggapan ten tang objek dalam tangannya. Di waktu ini. . Contohnya. Contohnya. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Di tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan da n pemerhatian yang lebih. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan di tahap pertama. bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. ia akan berbunyi.b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular.

melakukan gerakan. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. Kanak-kanak belum berkeupayaan untuk memahami aktiviti permainan 4. soalan-soalan: 1. Pada umur 8-12 bulan. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental di mana kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. c. Pada ketika ini. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. Pernyataan manakah yang salah? kepala dan mata pada bayi. penemuan makna baru melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif.e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini.5 1. di tahap ini. Apakah yang berlaku pada kanak-kanak berumur 1 tahun 5 bulan? . bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. Pada umur yang berapakah bayi tersebut mula meniru sebarang pergerakan yang dilihat? a. b. Pada umur 1-4 bulan. 2 4 6 8 2. Contohnya. berapakah tahap yang didasarkan pembahagian mengikut umur? a. hal ini. bayi mula bertindak balas dengan menggerakkan sumber b. pada umur 19 bulan.52 bulan tahun tahun tahun 8 1 3. bayi mengalami proses cuba c. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. c. 4-8 bulan1-1. bayi masih tidak mampu d. Sejak lahir hingga 1 bulan. kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. a. d. jaya yang mudah. bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. b. Dalam perkembangan deria motor. d.

d. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. b. akibat membuat tentang (jawapan:1. i. berlakunya mengalami proses cuba hanya mampu mula memahami fungsi proses jaya yang melakukan individu dalam peniruan mudah genggaman rumahtangga. 2. ii. pada tahap pemahaman deria motor tentang apakah unsur-unsur dan yang ada? ruang keputusan objek mengira ii iii iv iii dapat konsep kebolehan i. iii. b. b. b. 5. c. January 29. d. c. 5. Kanakkanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan. 2007 TAHAP PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget. d. contohnya . c. 4.a. 3. d) Posted by lis_capri at 11:56 PM 0 comments Monday. i ii iii iv a.

Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asasyang berlaku iaitu : 1. Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu 'egocentrism'. Hal ini kerana.mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. 'konsep sebab-akibat'. 2. Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Di tahap pra-konseptual. pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. Namun begitu. 3. 'peningkatan perolehan bahasa' dan 'pembentukan identiti diri'. . di dunia ini. iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. Kecerdasan di tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku. tegang. kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. dari segi kualiti. ingatan pula ialah satu proses pembinaan. bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik. mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) 2. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. Bagi tahap ini. Pengamatan merupakan suatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. Contohnya. Melalui latihan yang diulang-ulang. Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : 1. Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitupengamatan. Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan . ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. Manakala. Sementara. Selain itu. ingatan dan bayangan. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah.

..... isipadu atau panjang sesuatu objek apabila diubah bentuk dan susunannya b) Tidak boleh membezakan jumlah.. kanak-kanak belum lagi boleh memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama... merupakan pemikiran kanak-kanak yang melihat dunia secara keseluruhannya menurut perspektif mereka sendiri.. Pada tahap ..... 6....................... tahap praoperasional berlaku berasaskan 3 fenomena mental berikut kecuali a) b) c) d) persepsi ingatan bayangan pengamatan 2.. Pemikiran ..... Perkembangan yang paling penting menurut Piaget pada tahap praoperasi ialah ....Soalan- soalan : 1.. a) b) c) d) Proses kognitif pada pemikiran operasi pemikiran tahap praoperasi ialah : konkrit egosentrik formal kritis 4......... Kanak-kanak pada tahap praoperasi ..... 5. isipadu atau panjang sesuatu objek apabila diubah bentuk dan susunannya c) Memahami bahawa kuantiti adalah berhubung kait dengan susunan keadaan fizikal sesuatu objek d) Mengatakan bahawa tanah liat yang tela diubah bentuk dari bulat ke segiempat adalah sama kuantitinya 3.............. Posted by rezha at 11:50 PM 0 comments TAHAP OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN) ........ Menurut Piaget.............................. a) Boleh membezakan jumlah.

. Mereka faham akan konsep-konsep nombor. Soalan Objektif 1.. a) Operasi Formal b) Pra-Operasi c) Operasi Konkrit d) Operasi Motor 2. Pada tahap ini. Berdasarkan Teori Perkembangan Kognitif Piaget iaitu semasa berusia 7-11 tahun.Tahap ketiga Piaget dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas objek lain tetapi tidak boleh beroperasi ke atas operasi atau proses pemikirannya sendiri. ``Keupayaan kanak-kanak memanipulasi konsep dan idea adalah terhad.. tumbuhan dan sebagainya. berat. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. kanak-kanak mengalami suatu tahap yang dinamakan . Mereka hanya memahami konsep-konsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan.... Dengan itu. hanya memahami pada objek yang dapat dilihat sahaja. susunan dan padatan. makna hidup dan sebagainya.... ketuhanan. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. `` . Walaubagaimanapun. mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi..

c) Mampu memahami sepenuhnya perkara-perkara abstrak seperti konsep ketuhanan.b. Inhelder dan Piaget (1958) menerangkan bahawa kanak-kanak di tahap Operasi Konkrit. Jawapan untuk soalan objektif 1. a) Boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas sesuatu objek. 3. Soalan Subjektif Terangkan perkembangan dan konsep-konsep yang telah dapat difahami oleh kanak-kanak pada tahap Operasi Konkrit. Kajian Piaget menerangkan peringkat-peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak dan proses pemikiran berasaskan perkembangan skema. . a) Deria Motor b) Operasi Konkrit c) Pra-Operasi d) Operasi Formal 3. d) Belum memahami konsep pengekalan dan unsur pemikiran logik. teori dan kajiannya tetap menerima kritikan teutama berkaitan kelemahan teori dan metodologi yang digunakan. Namun. c.a Posted by ain at 11:45 PM 0 comments ISU-ISU BERKAITAN TEORI PIAGET Teori Perkembangan Kognitif Piaget telah mendapat perhatian meluas dalam bidang Psikologi sejak kajiannya dikemukakan.Tahap manakah dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget yang sesuai untuk menggambarkan penyataan di atas. b) Boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas sesuatu yang abstrak.keadilan dan makna hidup. 2.

pengkritik mempertikaikan kaedah klinikal yang digunakan dalam kajian Piaget di mana kajian dengan kaedah klinikal sukar untuk diulang. namun perkaitan tetap wujud seperti terjadinya proses pendebungan bagi menghasilkan induk baru. Mereka menyatakan sekiranya kanak-kanak melalui setiap peringkat perkembangan kognitif berasaskan set operasi yang khusus. Namun. proses dan fungsi kognitif dengan jelas. dia sepatutnya dapat menunjukkan kemampuan pemuliharaannya dalam angka dan berat pada masa yang sama. ekspresi emosi dan sebagainya. Keadaan ini adalah bercanggah dengan teori Piaget. mereka sepatutnya juga dapat menyelesaikan semua masalah yang memerlukan set operasi yang sama. Pembentukan dan perkembangan bahasa ini sebenarnya telah bermula sejak bayi lagi dan semakin kompleks sejajar dengan peningkatan usia kanak-kanak. 1983). maka berdasarkan teori Piaget. Tumbuh-tumbuhan walaupun tidak kelihatan secara jelas jenis perhubungan yang berlaku. Haiwan juga berhubungan dengan mewujudkan suara dan bunyi-bunyian yang hanya akan difahami oleh spesiesnya sahaja. Oleh itu. kesahihannya adalah diragui. pergerakan mata. Ada pengkritik yang mempertikaikan kebenaran wujudnya empat peringkat perkembangan kognitif yang disarankan oleh Piaget (Gelman dan Baillargeon. Begitu juga bagi manusia yang akan berkomunikasi dengan menggunakan bentuk yang lebih meluas dan komplikated iaitu penggunaan bahasa yang pelbagai antara bangsa yang berbeza. bahasa badan. Dari segi metodologi juga. Sebagai contoh. perkembangan bahasa kanak-kanak amat jelas dan ketara pada . apabila kanak-kanak menunjukkan kemampuan pemuliharaan iaitu yang terdapat pada tahap operasi konkrit. pengkritik menyatakan bahawa teori Paiget tidak mampu menerangkan struktur. Posted by ain at 11:43 PM 0 comments APLIKASI TEORI PIAGET ~PERKEMBANGAN BAHASA~ Setiap benda hidup saling berhubungan antara satu sama lain untuk membentuk satu jaringan dalam kehidupan. Semut contohnya saling berkomunikasi dengan menggunakan sesungut apabila bertembung dengan semut-semut yang lain.Dari segi kelemahan teori. Dalam teori Piaget. Pengkritik juga menuduh Piaget membuat generalisasi daripada sampel-sampel yang saiznya terlalu kecil dan tidak menepati piawaian. tanda. isyarat. maka apabila kanak-kanak tersebut berjaya memahirkan set operasi tertentu. dalam kajian yang dilakukan oleh Klausmeier dan Sipple (1982) menunjukkan keadaan yang berbeza di mana kanak-kanak sentiasa menunjukkan kemampuan pemuliharaan berat lebih lewat daripada pemuliharaan angka.

Pada tingkat umur tertentu. mereka sudah menguasai kosa kata. mereka akan bercakap dan mengadu kepada ibunya. iaitu jika lapar. Seperti contoh. makna semantis/paragmatis. sehingga kanak-kanak berumur empat tahun. Menurut para ahli psikologi. Contoh yang jelas dapat dilihat apabila manusia berlumba-lumba ingin menguasai bahasa selain daripada bahasa ibundanya. Kemudian. gramatika. Permintaan inilah yang mewujudkan kursus-kursus pembelajaran bahasa di institusi-institusi pendidikan. lama-lama kelamaan akan fasih dalam bahasa Inggeris.tahap praoperasi iaitu semasa kanak-kanak berumur 2-7 tahun. akomodasi dan adaptasi yang diketengahkan oleh Piaget akan sentiasa berlaku dalam hidup manusia sehinggalah dewasa. Posted by ain at 11:41 PM 2 comments Older PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) skpx 2083 psikologi perkembangan         falsafah fitrah kejadian manusia prenatal dan kelahiran bayi kanak-kanak awal kanak-kanak pertengahan dan akhir remaja dewasa awal dewasa pertengahan . Sebenarnya perkembangan dan pembentukan bahasa tidak pernah berakhir sehingga akhir hayat seseorang. kanak-kanak berbangsa Melayu jika dibesarkan dalam keluarga yang bercakap setiap hari dalam bahasa Inggeris. Proses asimilasi. pembentukan bahasa berkembang lagi setelah anak-anak mula bersekolah sehinggalah mereka menguasai bentuk-bentuk bahasa yang lebih rumit seperti bahasa penulisan yang lebih formal. barulah anak secara sederhana dapat menanggapi keinginan orang lain dalam berkomunikasi secara pragmatis dan secara perlahan mula menunjukkan minat untuk berbual dan bercakap tentang sesuatu isu. Perkembangan bahasa berlaku secara berperingkat-peringkat. Ianya bermula dengan perkembangan bahasa ego yang berfungsi untuk mengungkap keinginan diri tanpa memerhatikan keinginan dan komunikasi dua arah. (Miller. 1979). Pembentukan bahasa akan sentiasa berkembang jika seseorang itu menginginkan perkembangan tersebut berlaku. 1979). Bahasa ini diungkap semasa anak-anak menginginkan suatu keperluan. dan wacana yang berhubungan dengan pengalaman mereka sehari-hari (Miller. Kanak-kanak mudah menyerap semua bahasa yang didengar setiap hari bergantung dengan lingkungan keluarga dan masyarakat di mana dia dibesarkan.

.. dua tangan untuk memegang. dua telinga untuk mendengar dan dua mata untuk melihat. kamu menangis dan orang-orang disekelilingmu tersenyum.blogspot.com GAYA KOGNITIF DAN GAYA BELAJAR Perbezaan gaya kognitif individu ameenbooks.my Blog Archive  ▼ 2007 (8) o ▼ April (1)  LATAR BELAKANG JEAN PIAGET o ► February (2) o ► January (5) About Us      ba-e-yah kuSayang lis_capri rezha ain KATA-KATA HIKMAH.com.. Jalanilah hidupmu sehingga pada waktu kamu meninggal. Tetapi seringkali kita terpaku lama pada pintu tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan untuk kita.   dewasa akhir kematian teori freud links       ukm psikologi perkembangan http://jamiahhm. Waktu kamu lahir.. kamu tersenyum dan orangorang disekelilingmu menangis. RENUNGKAN LAH... pintu yang lain dibuka. . Itulah namanya Cinta. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan –Saidina Ali bin Abi TalibKerika satu pintu kebahagiaan tertutup.. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Tuhan memberi kita dua kaki untuk berjalan. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Tetapi mengapa Tuhan hanya menganugerahkan sekeping hati pada kita? Kerana Tuhan telah memberikan sekeping lagi hati pada seseorang untuk kita mencarinya. Setitik dakwat mampu membuat sejuta manusia berfikir tentangnya. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum.

Terbuka aibnya pada hari kiamat.Membaca 50 kali di hadapan orang zalim. Hilang Air mukanya (malu dan kemuliaan).w pada hari kiamat. Mati hatinya.akan mendapat rezeki yang tiada terduga. 10 HUkuman Bagi Orang Yang Banyak Ketawa. Lupa pada segala-galanya. 10.Kelebihan membaca Bismillah 1.a. 4. Dipalingkan oleh Nabi Muhammad s. Disoal padanya pada hari kiamat. maut mendadak dan bala. 9. 3. ucapan kepada budak2 psikologi .Membaca 313 kali kali bismillah dan salawat atas nabi S. 6.A.akan tunduk atau takutlah orang zalim itu. 2.Membaca 21 kali ketika hendak tidur akan aman daripada syaitan. 3. Dimurkai Allah. 2. Digemari syaitan akannya.kecurian. 4.Allah memerintahkan malaikat memcatat amal manusia yang membaca bismillah sebanyak 400 kebaikkan.W 100 kali pada hari ahad di saat matahari terbit dengan menghadap Qiblat. 1. 8. Dibenci oleh semua penghuni langit dan bumi. 7. 5. Dikutuk para malaikat.