P. 1
Piaget

Piaget

|Views: 9|Likes:
Published by Niza Sham

More info:

Published by: Niza Sham on Sep 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

Pertumbuhan Dan Perkembangan Kognitif Manusia Daripada Perspektif Teori Piaget

Myspace Codes: MyNiceSpace.com

Wednesday, April 18, 2007
LATAR BELAKANG JEAN PIAGET

Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel, Switzerland pada 9 Ogos 1896. Bapanya bernama Arthur Piaget, yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun, 1981. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Selepas tamat sekolah menengah, Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva. Tidak lama kemudian, beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist." Dalam bidang Psikologi, Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Semasa bekerja dengan Binet, Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak, tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Pada pandangan Jean, pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. Ekoran daripada itu, teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak.

bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. Skema -Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. February 28. -Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan . jari ibu. serta menggerakkan tangan dan kaki. kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau. Swizerland. dan bilakah 6 9 3 26 Jean Piaget Ogos Ogos February Disember : dilahirkan? 1898 1896 1986 1888 Finland. Antara konsep-konsep penting tersebut adalah : 1. Pada usia berapakah Jean Piaget 82 83 84 menghembuskan nafas terakhir? tahun tahun tahun a) b) c) d) 85 tahun Posted by ba-e-yah at 11:12 PM 0 comments Wednesday. memegang. 2007 PENGENALAN Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget.Soalan-soalan 1. sewaktu dilahirkan. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. Nauchatel. Gothenburg. -Oleh itu. Universiti yang pernah menjadi tempat Jean Piaget melanjutkan pelajaran adalah : a) b) c) d) University Nauchatel United Oxford Nation of Swizerland University University University 3. a) b) c) d) Di mana Helsinki. memandang. Italy. -Bagi gerakan memegang. 2. merasa. Rome. Sweeden. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh. mencapai. -Contohnya.

kanakkanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekaligus merasanya. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. -Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak.. Oleh yang demikian... "merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada". a) skema b) asimilasi c) akomodasi d) adaptasi . kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru baginya berkenaan "sebiji epal".... kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. -Contohnya. Adaptasi -Ia merupakan satu keadaan di mana wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. Melaluinya... seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal.. 2.. -Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi. beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur. Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul di tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui. 4..persekitarannya.... Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut..... 3.. Menurut beliau lagi. Akomodasi -Merupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan. Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah :     Tahap Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun) Tahap Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun) Tahap Operasi Konkrit (7 hingga 12 tahun) Tahap Operasi Formal (12 tahun hingga dewasa) Soalan-soalan : 1.. Asimilasi -Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada. -Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. Oleh itu.. -Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran. Hai ini menerangkan .... perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan. -Contohnya.

. a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 3... Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan ialah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. tahap perkembangan kognitif yang diperkenalkan oleh Jean Piaget.. a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan.. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya.... February 14. 2007 TAHAP SENSORIMOTOR (0-2 TAHUN) Pada tahap ini. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan... Tahap sensori motor dikenali juga sebagai ...... Dalam perkembangan sensorimotor ini... penyesuaian..... bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. pergerakan mata dan sebagainya... Terdapat .. pandangan... terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu.2...... 1974).. .. a) tahap praoperasi b) tahap deria motor c) tahap operasi konkrit d) tahap operasi formal Posted by ba-e-yah at 2:59 AM 0 comments Wednesday. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya.. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya).. menyentuh.. penyusunan. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa.

Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. bayi boleh membuat tanggapan ten tang objek dalam tangannya.b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. Contohnya. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. Contohnya. Di waktu ini. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Di tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan da n pemerhatian yang lebih. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan. Contohnya. Di tahap ini pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. Pada tahap ini. ia akan berbunyi. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Ia dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. . bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. bila mendengar sesuatu bunyi. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. dengan itu tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baru. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan di tahap pertama. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi.

melakukan gerakan. bayi mula bertindak balas dengan menggerakkan sumber b. Pada ketika ini. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. Pada umur 8-12 bulan. jaya yang mudah. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. penemuan makna baru melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. Pada umur 1-4 bulan. di tahap ini. soalan-soalan: 1. Kanak-kanak belum berkeupayaan untuk memahami aktiviti permainan 4. Contohnya. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. hal ini. bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. d. pada umur 19 bulan. Sejak lahir hingga 1 bulan. bayi masih tidak mampu d. c. bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru.52 bulan tahun tahun tahun 8 1 3. kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. Pernyataan manakah yang salah? kepala dan mata pada bayi. d. Pada umur yang berapakah bayi tersebut mula meniru sebarang pergerakan yang dilihat? a. 4-8 bulan1-1. b. berapakah tahap yang didasarkan pembahagian mengikut umur? a. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental di mana kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik.5 1.e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini. bayi mengalami proses cuba c. a. Dalam perkembangan deria motor. c. Apakah yang berlaku pada kanak-kanak berumur 1 tahun 5 bulan? . 2 4 6 8 2. b.

b. 2. d. ii. c. d. b. b. d. 4. 5. berlakunya mengalami proses cuba hanya mampu mula memahami fungsi proses jaya yang melakukan individu dalam peniruan mudah genggaman rumahtangga. Kanakkanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan. 3. c. 2007 TAHAP PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget. b. d) Posted by lis_capri at 11:56 PM 0 comments Monday. January 29. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. i ii iii iv a. iii. c.a. akibat membuat tentang (jawapan:1. pada tahap pemahaman deria motor tentang apakah unsur-unsur dan yang ada? ruang keputusan objek mengira ii iii iv iii dapat konsep kebolehan i. 5. i. contohnya .

kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asasyang berlaku iaitu : 1. dari segi kualiti. pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. Selain itu. pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. 3. di dunia ini. Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan . tegang. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. Namun begitu. Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : 1. ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah. Contohnya. Hal ini kerana. Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) 2. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. ingatan pula ialah satu proses pembinaan. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu 'egocentrism'. ingatan dan bayangan. Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitupengamatan. 'peningkatan perolehan bahasa' dan 'pembentukan identiti diri'. Bagi tahap ini. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. Melalui latihan yang diulang-ulang.mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Pengamatan merupakan suatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Di tahap pra-konseptual. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. Sementara. bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik. rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. Manakala. Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. 2. . mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. Kecerdasan di tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku. 'konsep sebab-akibat'.

.... a) b) c) d) Proses kognitif pada pemikiran operasi pemikiran tahap praoperasi ialah : konkrit egosentrik formal kritis 4.... Menurut Piaget........... merupakan pemikiran kanak-kanak yang melihat dunia secara keseluruhannya menurut perspektif mereka sendiri................ kanak-kanak belum lagi boleh memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama... Pemikiran ....... tahap praoperasional berlaku berasaskan 3 fenomena mental berikut kecuali a) b) c) d) persepsi ingatan bayangan pengamatan 2...... a) Boleh membezakan jumlah.............. Perkembangan yang paling penting menurut Piaget pada tahap praoperasi ialah ...Soalan- soalan : 1................... Kanak-kanak pada tahap praoperasi .............. isipadu atau panjang sesuatu objek apabila diubah bentuk dan susunannya b) Tidak boleh membezakan jumlah... 5. Pada tahap ... Posted by rezha at 11:50 PM 0 comments TAHAP OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN) ... isipadu atau panjang sesuatu objek apabila diubah bentuk dan susunannya c) Memahami bahawa kuantiti adalah berhubung kait dengan susunan keadaan fizikal sesuatu objek d) Mengatakan bahawa tanah liat yang tela diubah bentuk dari bulat ke segiempat adalah sama kuantitinya 3....... 6...

a) Operasi Formal b) Pra-Operasi c) Operasi Konkrit d) Operasi Motor 2. Soalan Objektif 1. `` .. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa... hanya memahami pada objek yang dapat dilihat sahaja. Pada tahap ini. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek..Tahap ketiga Piaget dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Dengan itu... tumbuhan dan sebagainya. Walaubagaimanapun. Mereka hanya memahami konsep-konsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. susunan dan padatan. berat. Mereka faham akan konsep-konsep nombor.. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. kanak-kanak mengalami suatu tahap yang dinamakan .. Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas objek lain tetapi tidak boleh beroperasi ke atas operasi atau proses pemikirannya sendiri. ketuhanan.. kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. makna hidup dan sebagainya. ``Keupayaan kanak-kanak memanipulasi konsep dan idea adalah terhad.. Berdasarkan Teori Perkembangan Kognitif Piaget iaitu semasa berusia 7-11 tahun. kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain.

c. .keadilan dan makna hidup.a Posted by ain at 11:45 PM 0 comments ISU-ISU BERKAITAN TEORI PIAGET Teori Perkembangan Kognitif Piaget telah mendapat perhatian meluas dalam bidang Psikologi sejak kajiannya dikemukakan. b) Boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas sesuatu yang abstrak. c) Mampu memahami sepenuhnya perkara-perkara abstrak seperti konsep ketuhanan. 2. 3. Soalan Subjektif Terangkan perkembangan dan konsep-konsep yang telah dapat difahami oleh kanak-kanak pada tahap Operasi Konkrit. Jawapan untuk soalan objektif 1. a) Deria Motor b) Operasi Konkrit c) Pra-Operasi d) Operasi Formal 3.b. teori dan kajiannya tetap menerima kritikan teutama berkaitan kelemahan teori dan metodologi yang digunakan. d) Belum memahami konsep pengekalan dan unsur pemikiran logik. Kajian Piaget menerangkan peringkat-peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak dan proses pemikiran berasaskan perkembangan skema.Tahap manakah dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget yang sesuai untuk menggambarkan penyataan di atas. a) Boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas sesuatu objek. Inhelder dan Piaget (1958) menerangkan bahawa kanak-kanak di tahap Operasi Konkrit. Namun.

Posted by ain at 11:43 PM 0 comments APLIKASI TEORI PIAGET ~PERKEMBANGAN BAHASA~ Setiap benda hidup saling berhubungan antara satu sama lain untuk membentuk satu jaringan dalam kehidupan. Semut contohnya saling berkomunikasi dengan menggunakan sesungut apabila bertembung dengan semut-semut yang lain. pengkritik menyatakan bahawa teori Paiget tidak mampu menerangkan struktur. Namun. Dalam teori Piaget. maka apabila kanak-kanak tersebut berjaya memahirkan set operasi tertentu. dalam kajian yang dilakukan oleh Klausmeier dan Sipple (1982) menunjukkan keadaan yang berbeza di mana kanak-kanak sentiasa menunjukkan kemampuan pemuliharaan berat lebih lewat daripada pemuliharaan angka. Haiwan juga berhubungan dengan mewujudkan suara dan bunyi-bunyian yang hanya akan difahami oleh spesiesnya sahaja. mereka sepatutnya juga dapat menyelesaikan semua masalah yang memerlukan set operasi yang sama. bahasa badan. kesahihannya adalah diragui. pengkritik mempertikaikan kaedah klinikal yang digunakan dalam kajian Piaget di mana kajian dengan kaedah klinikal sukar untuk diulang. Pengkritik juga menuduh Piaget membuat generalisasi daripada sampel-sampel yang saiznya terlalu kecil dan tidak menepati piawaian. Oleh itu. Mereka menyatakan sekiranya kanak-kanak melalui setiap peringkat perkembangan kognitif berasaskan set operasi yang khusus. namun perkaitan tetap wujud seperti terjadinya proses pendebungan bagi menghasilkan induk baru. isyarat. ekspresi emosi dan sebagainya. apabila kanak-kanak menunjukkan kemampuan pemuliharaan iaitu yang terdapat pada tahap operasi konkrit. Begitu juga bagi manusia yang akan berkomunikasi dengan menggunakan bentuk yang lebih meluas dan komplikated iaitu penggunaan bahasa yang pelbagai antara bangsa yang berbeza. Pembentukan dan perkembangan bahasa ini sebenarnya telah bermula sejak bayi lagi dan semakin kompleks sejajar dengan peningkatan usia kanak-kanak. Sebagai contoh. dia sepatutnya dapat menunjukkan kemampuan pemuliharaannya dalam angka dan berat pada masa yang sama. Ada pengkritik yang mempertikaikan kebenaran wujudnya empat peringkat perkembangan kognitif yang disarankan oleh Piaget (Gelman dan Baillargeon. Dari segi metodologi juga. proses dan fungsi kognitif dengan jelas.Dari segi kelemahan teori. Tumbuh-tumbuhan walaupun tidak kelihatan secara jelas jenis perhubungan yang berlaku. 1983). pergerakan mata. Keadaan ini adalah bercanggah dengan teori Piaget. tanda. maka berdasarkan teori Piaget. perkembangan bahasa kanak-kanak amat jelas dan ketara pada .

Pembentukan bahasa akan sentiasa berkembang jika seseorang itu menginginkan perkembangan tersebut berlaku. pembentukan bahasa berkembang lagi setelah anak-anak mula bersekolah sehinggalah mereka menguasai bentuk-bentuk bahasa yang lebih rumit seperti bahasa penulisan yang lebih formal. 1979). lama-lama kelamaan akan fasih dalam bahasa Inggeris. Perkembangan bahasa berlaku secara berperingkat-peringkat. Seperti contoh. sehingga kanak-kanak berumur empat tahun. Permintaan inilah yang mewujudkan kursus-kursus pembelajaran bahasa di institusi-institusi pendidikan.tahap praoperasi iaitu semasa kanak-kanak berumur 2-7 tahun. Kemudian. akomodasi dan adaptasi yang diketengahkan oleh Piaget akan sentiasa berlaku dalam hidup manusia sehinggalah dewasa. gramatika. 1979). dan wacana yang berhubungan dengan pengalaman mereka sehari-hari (Miller. Posted by ain at 11:41 PM 2 comments Older PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) skpx 2083 psikologi perkembangan         falsafah fitrah kejadian manusia prenatal dan kelahiran bayi kanak-kanak awal kanak-kanak pertengahan dan akhir remaja dewasa awal dewasa pertengahan . kanak-kanak berbangsa Melayu jika dibesarkan dalam keluarga yang bercakap setiap hari dalam bahasa Inggeris. makna semantis/paragmatis. (Miller. Pada tingkat umur tertentu. Sebenarnya perkembangan dan pembentukan bahasa tidak pernah berakhir sehingga akhir hayat seseorang. mereka sudah menguasai kosa kata. Proses asimilasi. Bahasa ini diungkap semasa anak-anak menginginkan suatu keperluan. mereka akan bercakap dan mengadu kepada ibunya. Menurut para ahli psikologi. Ianya bermula dengan perkembangan bahasa ego yang berfungsi untuk mengungkap keinginan diri tanpa memerhatikan keinginan dan komunikasi dua arah. iaitu jika lapar. barulah anak secara sederhana dapat menanggapi keinginan orang lain dalam berkomunikasi secara pragmatis dan secara perlahan mula menunjukkan minat untuk berbual dan bercakap tentang sesuatu isu. Contoh yang jelas dapat dilihat apabila manusia berlumba-lumba ingin menguasai bahasa selain daripada bahasa ibundanya. Kanak-kanak mudah menyerap semua bahasa yang didengar setiap hari bergantung dengan lingkungan keluarga dan masyarakat di mana dia dibesarkan.

.. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan –Saidina Ali bin Abi TalibKerika satu pintu kebahagiaan tertutup... dua telinga untuk mendengar dan dua mata untuk melihat... Itulah namanya Cinta..my Blog Archive  ▼ 2007 (8) o ▼ April (1)  LATAR BELAKANG JEAN PIAGET o ► February (2) o ► January (5) About Us      ba-e-yah kuSayang lis_capri rezha ain KATA-KATA HIKMAH. Ilmu itu lebih baik daripada harta.blogspot. Tuhan memberi kita dua kaki untuk berjalan. dua tangan untuk memegang. RENUNGKAN LAH.   dewasa akhir kematian teori freud links       ukm psikologi perkembangan http://jamiahhm. Setitik dakwat mampu membuat sejuta manusia berfikir tentangnya. Jalanilah hidupmu sehingga pada waktu kamu meninggal.com GAYA KOGNITIF DAN GAYA BELAJAR Perbezaan gaya kognitif individu ameenbooks. pintu yang lain dibuka. . Waktu kamu lahir.com. Tetapi mengapa Tuhan hanya menganugerahkan sekeping hati pada kita? Kerana Tuhan telah memberikan sekeping lagi hati pada seseorang untuk kita mencarinya. kamu tersenyum dan orangorang disekelilingmu menangis. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. kamu menangis dan orang-orang disekelilingmu tersenyum. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Tetapi seringkali kita terpaku lama pada pintu tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan untuk kita.

Mati hatinya.akan mendapat rezeki yang tiada terduga.Terbuka aibnya pada hari kiamat. 4.a.Membaca 21 kali ketika hendak tidur akan aman daripada syaitan. Dibenci oleh semua penghuni langit dan bumi.Kelebihan membaca Bismillah 1. 3. Digemari syaitan akannya. 4. Lupa pada segala-galanya. Hilang Air mukanya (malu dan kemuliaan). 10. 2. 5. Dikutuk para malaikat.Membaca 313 kali kali bismillah dan salawat atas nabi S.kecurian.A. 6.akan tunduk atau takutlah orang zalim itu. 7.w pada hari kiamat. 10 HUkuman Bagi Orang Yang Banyak Ketawa. Disoal padanya pada hari kiamat. Dipalingkan oleh Nabi Muhammad s.Membaca 50 kali di hadapan orang zalim. 1. ucapan kepada budak2 psikologi . 2. maut mendadak dan bala. 8. 9. 3.Allah memerintahkan malaikat memcatat amal manusia yang membaca bismillah sebanyak 400 kebaikkan. Dimurkai Allah.W 100 kali pada hari ahad di saat matahari terbit dengan menghadap Qiblat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->