Pertumbuhan Dan Perkembangan Kognitif Manusia Daripada Perspektif Teori Piaget

Myspace Codes: MyNiceSpace.com

Wednesday, April 18, 2007
LATAR BELAKANG JEAN PIAGET

Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel, Switzerland pada 9 Ogos 1896. Bapanya bernama Arthur Piaget, yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun, 1981. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Selepas tamat sekolah menengah, Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva. Tidak lama kemudian, beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist." Dalam bidang Psikologi, Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Semasa bekerja dengan Binet, Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak, tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Pada pandangan Jean, pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. Ekoran daripada itu, teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak.

kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. Swizerland. -Bagi gerakan memegang. -Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan . Italy. Universiti yang pernah menjadi tempat Jean Piaget melanjutkan pelajaran adalah : a) b) c) d) University Nauchatel United Oxford Nation of Swizerland University University University 3. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. February 28. memegang. merasa. serta menggerakkan tangan dan kaki. -Contohnya. Pada usia berapakah Jean Piaget 82 83 84 menghembuskan nafas terakhir? tahun tahun tahun a) b) c) d) 85 tahun Posted by ba-e-yah at 11:12 PM 0 comments Wednesday. -Oleh itu. mencapai. Nauchatel. dan bilakah 6 9 3 26 Jean Piaget Ogos Ogos February Disember : dilahirkan? 1898 1896 1986 1888 Finland. jari ibu. kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep penting yang diutarakan oleh beliau. a) b) c) d) Di mana Helsinki. Sweeden. Antara konsep-konsep penting tersebut adalah : 1.Soalan-soalan 1. 2. Skema -Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. sewaktu dilahirkan. Rome. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh. Gothenburg. memandang. 2007 PENGENALAN Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget.

Hai ini menerangkan . seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal... "merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada". 4... Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul di tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui. Akomodasi -Merupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan.. kanakkanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekaligus merasanya. Oleh itu. -Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah :     Tahap Sensorimotor @ deria motor (dari lahir hingga 2 tahun) Tahap Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun) Tahap Operasi Konkrit (7 hingga 12 tahun) Tahap Operasi Formal (12 tahun hingga dewasa) Soalan-soalan : 1. -Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran.. kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur. kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru baginya berkenaan "sebiji epal". Oleh yang demikian. Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut.. Asimilasi -Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada.... -Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu.persekitarannya.. a) skema b) asimilasi c) akomodasi d) adaptasi . Melaluinya. 2.. -Contohnya...... Menurut beliau lagi... -Contohnya.. -Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran.. Adaptasi -Ia merupakan satu keadaan di mana wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran... 3.. perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan.

.. 2007 TAHAP SENSORIMOTOR (0-2 TAHUN) Pada tahap ini.... tahap perkembangan kognitif yang diperkenalkan oleh Jean Piaget. menyentuh.... Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan ialah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. a) tahap praoperasi b) tahap deria motor c) tahap operasi konkrit d) tahap operasi formal Posted by ba-e-yah at 2:59 AM 0 comments Wednesday. pandangan. a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan.. terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu. bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran........ Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. 1974).. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya). Dalam perkembangan sensorimotor ini.2. penyusunan. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan....... Tahap sensori motor dikenali juga sebagai .... a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 3. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya. ..... Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat. February 14. Terdapat .... penyesuaian... pergerakan mata dan sebagainya..

Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. bila mendengar sesuatu bunyi. bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan. Contohnya. . apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. Contohnya. bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. Contohnya. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. ia akan berbunyi. Di tahap ini pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. dengan itu tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baru. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. Di waktu ini. bayi boleh membuat tanggapan ten tang objek dalam tangannya. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. Pada tahap ini.b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan di tahap pertama. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Ia dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Di tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan da n pemerhatian yang lebih.

di tahap ini.52 bulan tahun tahun tahun 8 1 3. Pada umur 8-12 bulan. bayi mengalami proses cuba c. bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. melakukan gerakan. b. soalan-soalan: 1. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. pada umur 19 bulan. 4-8 bulan1-1. kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. Pada umur 1-4 bulan.5 1.e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental di mana kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. Pada umur yang berapakah bayi tersebut mula meniru sebarang pergerakan yang dilihat? a. c. berapakah tahap yang didasarkan pembahagian mengikut umur? a. b. Sejak lahir hingga 1 bulan. Kanak-kanak belum berkeupayaan untuk memahami aktiviti permainan 4. Pernyataan manakah yang salah? kepala dan mata pada bayi. d. c. a. d. Contohnya. jaya yang mudah. hal ini. Dalam perkembangan deria motor. Apakah yang berlaku pada kanak-kanak berumur 1 tahun 5 bulan? . bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. penemuan makna baru melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. Pada ketika ini. 2 4 6 8 2. bayi masih tidak mampu d. bayi mula bertindak balas dengan menggerakkan sumber b.

c. pada tahap pemahaman deria motor tentang apakah unsur-unsur dan yang ada? ruang keputusan objek mengira ii iii iv iii dapat konsep kebolehan i. ii. berlakunya mengalami proses cuba hanya mampu mula memahami fungsi proses jaya yang melakukan individu dalam peniruan mudah genggaman rumahtangga. akibat membuat tentang (jawapan:1. 3. b. b. 2007 TAHAP PRAOPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget. d. d) Posted by lis_capri at 11:56 PM 0 comments Monday. d. i ii iii iv a. c. Kanakkanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan. d. 4. 5. i. iii.a. b. 5. January 29. contohnya . perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. c. 2. b.

bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik. ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. Contohnya. Selain itu. Manakala. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asasyang berlaku iaitu : 1. ingatan dan bayangan. 'peningkatan perolehan bahasa' dan 'pembentukan identiti diri'. kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. 3. pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. dari segi kualiti. Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. 2. rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. . Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Di tahap pra-konseptual. Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan . Sementara. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu 'egocentrism'. Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : 1. Hal ini kerana. Melalui latihan yang diulang-ulang. 'konsep sebab-akibat'. Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) 2. Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitupengamatan. Namun begitu. ingatan pula ialah satu proses pembinaan. tegang. isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah. pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. Bagi tahap ini. Pengamatan merupakan suatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. di dunia ini. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. Kecerdasan di tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku.mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah.

... a) b) c) d) Proses kognitif pada pemikiran operasi pemikiran tahap praoperasi ialah : konkrit egosentrik formal kritis 4........ Posted by rezha at 11:50 PM 0 comments TAHAP OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN) .................. tahap praoperasional berlaku berasaskan 3 fenomena mental berikut kecuali a) b) c) d) persepsi ingatan bayangan pengamatan 2.. Menurut Piaget.... merupakan pemikiran kanak-kanak yang melihat dunia secara keseluruhannya menurut perspektif mereka sendiri..Soalan- soalan : 1. Perkembangan yang paling penting menurut Piaget pada tahap praoperasi ialah ....... kanak-kanak belum lagi boleh memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama....... isipadu atau panjang sesuatu objek apabila diubah bentuk dan susunannya b) Tidak boleh membezakan jumlah.... Pada tahap ......... a) Boleh membezakan jumlah................ Kanak-kanak pada tahap praoperasi ......... Pemikiran ................. 6.... 5.... isipadu atau panjang sesuatu objek apabila diubah bentuk dan susunannya c) Memahami bahawa kuantiti adalah berhubung kait dengan susunan keadaan fizikal sesuatu objek d) Mengatakan bahawa tanah liat yang tela diubah bentuk dari bulat ke segiempat adalah sama kuantitinya 3......

mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. `` . makna hidup dan sebagainya.. susunan dan padatan. berat. ketuhanan. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. Berdasarkan Teori Perkembangan Kognitif Piaget iaitu semasa berusia 7-11 tahun. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. ``Keupayaan kanak-kanak memanipulasi konsep dan idea adalah terhad. Soalan Objektif 1... Pada tahap ini.. Dengan itu. hanya memahami pada objek yang dapat dilihat sahaja.. Walaubagaimanapun. Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas objek lain tetapi tidak boleh beroperasi ke atas operasi atau proses pemikirannya sendiri. a) Operasi Formal b) Pra-Operasi c) Operasi Konkrit d) Operasi Motor 2..... tumbuhan dan sebagainya.. kanak-kanak mengalami suatu tahap yang dinamakan . Mereka hanya memahami konsep-konsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan.Tahap ketiga Piaget dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. Mereka faham akan konsep-konsep nombor. kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi.

Kajian Piaget menerangkan peringkat-peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak dan proses pemikiran berasaskan perkembangan skema. Soalan Subjektif Terangkan perkembangan dan konsep-konsep yang telah dapat difahami oleh kanak-kanak pada tahap Operasi Konkrit. a) Deria Motor b) Operasi Konkrit c) Pra-Operasi d) Operasi Formal 3.Tahap manakah dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget yang sesuai untuk menggambarkan penyataan di atas.b.keadilan dan makna hidup. Inhelder dan Piaget (1958) menerangkan bahawa kanak-kanak di tahap Operasi Konkrit. teori dan kajiannya tetap menerima kritikan teutama berkaitan kelemahan teori dan metodologi yang digunakan. a) Boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas sesuatu objek. d) Belum memahami konsep pengekalan dan unsur pemikiran logik. 2. Jawapan untuk soalan objektif 1. Namun. . c) Mampu memahami sepenuhnya perkara-perkara abstrak seperti konsep ketuhanan. 3. c. b) Boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas sesuatu yang abstrak.a Posted by ain at 11:45 PM 0 comments ISU-ISU BERKAITAN TEORI PIAGET Teori Perkembangan Kognitif Piaget telah mendapat perhatian meluas dalam bidang Psikologi sejak kajiannya dikemukakan.

kesahihannya adalah diragui. maka berdasarkan teori Piaget. pergerakan mata.Dari segi kelemahan teori. Sebagai contoh. Pengkritik juga menuduh Piaget membuat generalisasi daripada sampel-sampel yang saiznya terlalu kecil dan tidak menepati piawaian. dalam kajian yang dilakukan oleh Klausmeier dan Sipple (1982) menunjukkan keadaan yang berbeza di mana kanak-kanak sentiasa menunjukkan kemampuan pemuliharaan berat lebih lewat daripada pemuliharaan angka. 1983). apabila kanak-kanak menunjukkan kemampuan pemuliharaan iaitu yang terdapat pada tahap operasi konkrit. pengkritik menyatakan bahawa teori Paiget tidak mampu menerangkan struktur. Mereka menyatakan sekiranya kanak-kanak melalui setiap peringkat perkembangan kognitif berasaskan set operasi yang khusus. Ada pengkritik yang mempertikaikan kebenaran wujudnya empat peringkat perkembangan kognitif yang disarankan oleh Piaget (Gelman dan Baillargeon. namun perkaitan tetap wujud seperti terjadinya proses pendebungan bagi menghasilkan induk baru. bahasa badan. ekspresi emosi dan sebagainya. Semut contohnya saling berkomunikasi dengan menggunakan sesungut apabila bertembung dengan semut-semut yang lain. Pembentukan dan perkembangan bahasa ini sebenarnya telah bermula sejak bayi lagi dan semakin kompleks sejajar dengan peningkatan usia kanak-kanak. maka apabila kanak-kanak tersebut berjaya memahirkan set operasi tertentu. dia sepatutnya dapat menunjukkan kemampuan pemuliharaannya dalam angka dan berat pada masa yang sama. Namun. Dalam teori Piaget. Tumbuh-tumbuhan walaupun tidak kelihatan secara jelas jenis perhubungan yang berlaku. pengkritik mempertikaikan kaedah klinikal yang digunakan dalam kajian Piaget di mana kajian dengan kaedah klinikal sukar untuk diulang. proses dan fungsi kognitif dengan jelas. Oleh itu. Keadaan ini adalah bercanggah dengan teori Piaget. Haiwan juga berhubungan dengan mewujudkan suara dan bunyi-bunyian yang hanya akan difahami oleh spesiesnya sahaja. isyarat. mereka sepatutnya juga dapat menyelesaikan semua masalah yang memerlukan set operasi yang sama. perkembangan bahasa kanak-kanak amat jelas dan ketara pada . Dari segi metodologi juga. tanda. Begitu juga bagi manusia yang akan berkomunikasi dengan menggunakan bentuk yang lebih meluas dan komplikated iaitu penggunaan bahasa yang pelbagai antara bangsa yang berbeza. Posted by ain at 11:43 PM 0 comments APLIKASI TEORI PIAGET ~PERKEMBANGAN BAHASA~ Setiap benda hidup saling berhubungan antara satu sama lain untuk membentuk satu jaringan dalam kehidupan.

iaitu jika lapar. Contoh yang jelas dapat dilihat apabila manusia berlumba-lumba ingin menguasai bahasa selain daripada bahasa ibundanya. Kemudian. sehingga kanak-kanak berumur empat tahun. Menurut para ahli psikologi. Perkembangan bahasa berlaku secara berperingkat-peringkat. Sebenarnya perkembangan dan pembentukan bahasa tidak pernah berakhir sehingga akhir hayat seseorang. mereka akan bercakap dan mengadu kepada ibunya. lama-lama kelamaan akan fasih dalam bahasa Inggeris. mereka sudah menguasai kosa kata. (Miller. Proses asimilasi. dan wacana yang berhubungan dengan pengalaman mereka sehari-hari (Miller. makna semantis/paragmatis. Kanak-kanak mudah menyerap semua bahasa yang didengar setiap hari bergantung dengan lingkungan keluarga dan masyarakat di mana dia dibesarkan. kanak-kanak berbangsa Melayu jika dibesarkan dalam keluarga yang bercakap setiap hari dalam bahasa Inggeris. Pada tingkat umur tertentu. Seperti contoh. pembentukan bahasa berkembang lagi setelah anak-anak mula bersekolah sehinggalah mereka menguasai bentuk-bentuk bahasa yang lebih rumit seperti bahasa penulisan yang lebih formal. 1979). akomodasi dan adaptasi yang diketengahkan oleh Piaget akan sentiasa berlaku dalam hidup manusia sehinggalah dewasa. Permintaan inilah yang mewujudkan kursus-kursus pembelajaran bahasa di institusi-institusi pendidikan. gramatika. Bahasa ini diungkap semasa anak-anak menginginkan suatu keperluan. Posted by ain at 11:41 PM 2 comments Older PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) skpx 2083 psikologi perkembangan         falsafah fitrah kejadian manusia prenatal dan kelahiran bayi kanak-kanak awal kanak-kanak pertengahan dan akhir remaja dewasa awal dewasa pertengahan .tahap praoperasi iaitu semasa kanak-kanak berumur 2-7 tahun. Ianya bermula dengan perkembangan bahasa ego yang berfungsi untuk mengungkap keinginan diri tanpa memerhatikan keinginan dan komunikasi dua arah. barulah anak secara sederhana dapat menanggapi keinginan orang lain dalam berkomunikasi secara pragmatis dan secara perlahan mula menunjukkan minat untuk berbual dan bercakap tentang sesuatu isu. Pembentukan bahasa akan sentiasa berkembang jika seseorang itu menginginkan perkembangan tersebut berlaku. 1979).

Tetapi seringkali kita terpaku lama pada pintu tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan untuk kita. Jalanilah hidupmu sehingga pada waktu kamu meninggal.   dewasa akhir kematian teori freud links       ukm psikologi perkembangan http://jamiahhm. Ilmu itu lebih baik daripada harta.... pintu yang lain dibuka. kamu tersenyum dan orangorang disekelilingmu menangis. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum.. Setitik dakwat mampu membuat sejuta manusia berfikir tentangnya. kamu menangis dan orang-orang disekelilingmu tersenyum.com GAYA KOGNITIF DAN GAYA BELAJAR Perbezaan gaya kognitif individu ameenbooks. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan –Saidina Ali bin Abi TalibKerika satu pintu kebahagiaan tertutup. Itulah namanya Cinta. .. RENUNGKAN LAH. Tetapi mengapa Tuhan hanya menganugerahkan sekeping hati pada kita? Kerana Tuhan telah memberikan sekeping lagi hati pada seseorang untuk kita mencarinya.my Blog Archive  ▼ 2007 (8) o ▼ April (1)  LATAR BELAKANG JEAN PIAGET o ► February (2) o ► January (5) About Us      ba-e-yah kuSayang lis_capri rezha ain KATA-KATA HIKMAH. Tuhan memberi kita dua kaki untuk berjalan..blogspot. Waktu kamu lahir.. dua tangan untuk memegang. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. dua telinga untuk mendengar dan dua mata untuk melihat.com.

3. Dikutuk para malaikat. 5. 8. 4. 10 HUkuman Bagi Orang Yang Banyak Ketawa. 1.akan mendapat rezeki yang tiada terduga. 6.Allah memerintahkan malaikat memcatat amal manusia yang membaca bismillah sebanyak 400 kebaikkan. Digemari syaitan akannya. 9. maut mendadak dan bala.Kelebihan membaca Bismillah 1.Terbuka aibnya pada hari kiamat.a.W 100 kali pada hari ahad di saat matahari terbit dengan menghadap Qiblat.Membaca 21 kali ketika hendak tidur akan aman daripada syaitan. 2. 7.A. Disoal padanya pada hari kiamat. 4. 3. Hilang Air mukanya (malu dan kemuliaan). ucapan kepada budak2 psikologi . Lupa pada segala-galanya. 2. 10.Membaca 50 kali di hadapan orang zalim. Mati hatinya. Dipalingkan oleh Nabi Muhammad s.w pada hari kiamat.Membaca 313 kali kali bismillah dan salawat atas nabi S. Dimurkai Allah.akan tunduk atau takutlah orang zalim itu. Dibenci oleh semua penghuni langit dan bumi.kecurian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful