IMPROVISASI TEATER

NOTA IMPROVISASI

Konsep Improvisasi

Improvisasi merupakan suatu elemen penting dalam lakonan dan telah diamalkan oleh pelakon atau pemain teater melayu sejak dahulu lagi. Teater tradisional seperti Mak Yong, Jikey, dan teater transisi, iaitu bangsawan merupakan satu bentuk teater yang menggunakan improvisasi sepenuhnya. Tiada skrip lengkap ynag ditulis dan dihafal sebelum pementasan dijalankan. Pelakon hanya diminta memahami jalan cerita sebuah pementasan bangsawan tersebut serta menghayati watak yang diberikan oleh sutradaranya. Ketika pementasan berlaku, pelakon akan melafazkan dialog yang dibina sendiri secara spontan, bersesuaian dengan situasi yang dilakonkan.

Improvisasi sering dilaksanakan dalam pendidikan. Teknik ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, khususnya pengajaran bahasa. Melalui aktiviti improvisasi kanak-kanak diransang untuk berinteraksi secara spontan berdasarkan simulasi yang diwujudkan oleh guru. Kanak-kanak juga digalakkan membina dialog sendiri serta mencipta situasi yang difikirkan sesuai dengan ransangan yang disediakan. Melalui improvisasi juga, daya imiginasi dan kreativiti kanak-kanak dicerna secara maksimum.

Terdapat banyak pandangan tentang konsep improvisasi. Brain Way ( 1967: 183 ) menjelaskan bahawa improvisasi merupakan aktiviti drama tanpa skrip. Beliau menjelaskan;

„‟ In essence, improvisation is quite simply a play without a script, because there is no need for a script, an improvised play does not depend on any form and skill or ability at reading, no on learning and remembering lines, and is thus an activity that all children of every age group and every scale of ability are able to both enjoy and master.‟‟

Bagi Way, dalam konteks pendidikan, drama boleh dibangunkan melalui aktiviti

improvisasi berdasarkan pelbagai sumber tertentu sama ada idea asli oleh pelajar dan guru ataupun kandungan kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.

Ruth Beall Heining( 1993 : 184 ) pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan melalui sesuatu situasi yang dirancang, sebagaimana yang dijelaskan;

” This means that it is created sponteneusly, as the students respond to the dramatic situations they involved. Improvisation is one way to achieve a more natural delivery of dialogue than recitation 0f memories script”.

Improvisasi dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan lebih bersahaja. Melalui improvisasi juga, kanak-kanak digalakkan untuk menghubungkaitkan pengalaman sedia ada mereka di luar bilik darjah untuk diadaptasikan dalam situasi yang disediakan oleh guru di dalam bilik darjah. Ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Antara aktiviti drama yang boleh dilaksanakan ialah pantomin dan permainan teater.

Pensyarah di Jabatan Australia Selatan pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang terhasil melalui proses yang tidak formal, yang dilakukan secara berkumpulan.

Aktiviti ini biasanya dilaksanakan berdasarkan sesuatu idea, tema, atau rangka plot. Latihan begini dapat membina sensitiviti dan imiginasi kanak-kanak yang tinggi. Mereka boleh dibimbing untuk memahami isu semasa atau isu sosial, perwatakan, skrip dan pandangan orang lain secara terbuka. Kanak-kanak juga digalakkan untuk mencari penyelesaian masalah serta membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu konflik. Aktiviti sedemikian akan dapat melatih kanak-kanak ke arah menghasilkan suatu pementasan yang lengkap.

David A. Male ( 1973 : 30 ) pula menjelaskan bahawa selain berkait rapat dengan latihan verbal, improvisasi juga melibatkan aktiviti pergerakkan sebagaimana huraiannya;

” improvisation has both physical and vocal aspects which should not be thought of apart, but for convenience are discussed separately. Improvisation is response in physical and

JENIS-JENIS IMPROVISASI Peter Moore ( 1998 ) menyarankan enam jenis aktiviti improvisasi untuk kanak-kanak mengikut peringkat umur. never content with the first solution . …. Improvisasi juga merupakan satu teknik drama yang menggalakkan kanak-kanak meluahkan perasaan secara terkawal dan mewujudkan pemikiran yang bercapah terhadap kemungkinankemungkinan yang boleh berlaku dalam realiti kehidupan mereka. debat atau bercerita. exploration and experimentation. Aktiviti tersebut adalah seperti yang berikut: .Improvisasi berdasarkan bunyi atau lagu .Berdasarkan watak / tokoh dan perwatakan .‟‟ Berdasarkan semua pendapat di atas.verbal terms initiated by desire to achive an action. express some thought or idea or indicate a mood. Improvisasi dan Kreativiti Satu daripada ciri utama improvisasi ialah kreativiti. Melalui improvisasi kanak-kanak akan di latih denhgan kemahiran berfikir kreatif melalui pelbagai ransangan yang diwujudkan. but constantly devising deeper and more searching possibilities.. In all three cases there is free unfettered approach which is restlessly inquisitive.Berdasarkan situasi seperti wawancara. perbahasan.Berdasarkan props ( peralatan/ objek ) . Heinig ( 1993 ) menyarankan beberapa aktiviti.Improvisasi berdasarkan dialog . dapatlah dirumuskan bahawa improvisasi merupakan suatu aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan yang menggalakkan daya imiginasi. Dalam hal ini. kreativiti dan inovasi seseorang berdasarkan sesuatu ransangan yang disediakan oleh pembimbing ( guru atau fasilitator yang mengendalikan aktiviti). improvisation may be thought of as expression in term of invention.Improvisasi berdasarkan gambar atau buku cerita bergambar . antaranya termasuklah: .

dan seumpamanya dengan ekspresi dan gaya pengucapan yang sesuai.Guru juga harus membantu dan menggalakkan kanak-kanak melakukan tugas secara kolaboratif.Guru sediakan peralatan atau objek. . berfikir secara kreatif dan imaginatif serta melahirkan idea.Aktiviti ini dapat dilaksanakan secara individu ( monolog / soliloquise ). membuat keputusan.Kanak-kanak digalakkan untuk mencipta monolog ( soliloquise ) dan dialog berdasarkan petikan dialog dalam sesebuah cerita. mengarahkan. ( sesuai denagn situasi yang diberikan ) . ii. iv. merayu. berpasangan atau berkumpulan.Boleh menyambungkan dialog tersebut untuk menggambarkan situasi yang difikirkan sesuai seperti ( memujuk.) .Peringkatkan permainan dengan objek yang lebih bermakna dan berwatak seperti anak patung/ boneka. sediakan situasi/ persekitaran yang tertentu dan galakkan kanak-kanak bermain secara bebas dengan dipantau oleh guru. memohon sesuatu.i.Aktiviti lain seperti kerusi panas juga boleh dilaksanakan untuk menggalakkan kanakkanak berinteraksi. .Ciptakan senario atau cerita berdasarkan peralatan tersebut.Main Peranan ( Role Play ) . .Guru sediakan bahan ransangan tertentu untuk kanak-kanak memberikan respons secara spontan. .Diingatkan bahawa improvisasi spontan bukan bertujuan untuk membuat persembahan.Pokok utama ialah menggalakkan perkongsian idea. melibatkan luahan perasaan. . iii. mendengar serta mengamati pendapat orang lain.Bantu dan galakkan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah. dan kostum yang menyarankan perwatakan tertentu. .Permainan Bebas ( Free Play ) .Sesuai untuk kanak-kanak prasekolah . interaksi antara watak serta prosedur terhadap resolusi sesuatu situasi yang dihadapi.Improvisasi Spontan ( Spontaneous Improvisation ) . . dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain.Improvisasi Verbal ( Verbal Improvisation ) .

tanda nama. cerita rakyat.Improvisasi ini berbeza dengan yang lain kerana improvisasi ini menggalakkan kanakkanak membuat persembahan.Diberikan peranan tertentu dan meminta kanak-kanak memikirkan cara (dia) untuk beraksi dan memberikan respons terhadap sesuatu situasi.membuat kostum dan memilih props yang sesuai untuk kegunaan watak.Dalam aktiviti ini. .latar belakang keluarga iv. .membuat kad pengenalan. i.melukis potret iii.Murid diberikan tempoh masa untuk perbincangan kumpulan dan selepas berbincang mereka diminta mementaskan hasil perbincangan tersebut.umur iii. kanak-kanak perlu dilatih untuk melakukan justifikasi terhadap watak dengan mengemukakan beberapa soalan seperti : i.Improvisasi Terlatih ( Rehearsed Improvisation ) . tema. drama atau filem yang pernah ditonton serta berdasarkan gambar v. . .hobi atau minat vii.sikap dan tingkah laku vi.Untuk menghayati watak yang diberikan. atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan sesuatu persembahan.menulis diskripsi watak ii. kanak-kanak hendaklah berpura-pura menjadi seseorang yang lain dan berlainan dengan dirinya.keadaan kesihatan dan viii.untuk itu juga mereka digalakkan untuk.. dan seumpamanya iv.Improvisasi Selari ( Parallel Improvisation ) .nama penuh watak ii. Kanak-kanak diberi tajuk.pelbagai kemungkinan tentang peribadi watak yang di lakonkan .pekerjaan v. buku bank. cerita yang pernah dibaca di dalam kelas. vi.Guru boleh pilih peranan berdasarkan watak daripada orang persekitaran kanak-kanak.

Contohnya setelah kanak-kanak mempelajari sejarah penjajahan Tanah Melayu oleh Inggeris dan mempelajari planet-planet dalam mata pelajaran Sains. . . .Guru juga boleh mengambil karya sastera seperti sastera rakyat dan penglipur lara untuk diselarikan dengan isu baharu.Pengalaman serta pengetahuan daripada mata pelajaran lain juga boleh digunakan untuk menghasilkan aktiviti improvisasi ini.Guru boleh mengemukakan soalan seperti apakah tindakan yang akan dilakukan oleh mereka? Atau mungkin juga mereka boleh menggunakan pengalaman mimpi ngeri bertemu dengan sesuatu makhluk seperti dalam cerita tersebut. . . Pengurusan Produksi Struktur Organisasi Pengurus Produksi Pengarah Produksi Pengurus Pentas Pereka Bentuk Latar Pereka Bentuk Cahaya . mereka boleh menggunakan kedua-dua pengalaman tersebut untuk membuat improvisasi tentang penerokaan angkasa lepas atau penerokaan di dasar laut atau di kawasan Artik.Improvisasi berdasarkan situasi sebenar atau yang telah benar-benar diketahui untuk meneroka isu-isu baru.Contohnya menggunakan pengalaman membuat persiapan untuk bercuti ( seperti menyediakan pakaian dan sebagainya ) dan menggunakan pengalaman tersebut untuk persiapan sekumpulan saintis yang hendak mengadakan ekspedisi.. .Contohnya seperti Kisah Azad dengan Gergasi di mana kanak-kanak boleh menggerakkan minda dengan meneroka imaginasi dan kreativiti mereka untuk memikirkan andaian jika mereka bertemu dengan gergasi seperti dalam cerita tersebut.

Pengarah Produksi .Penata Rias Penata Bunyi Pereka Props Pereka Bentuk Kostum / Busana Pengurus Artis / Kebajikan Petugas lokasi (Runner) Petugas Pentas / Krew Peranan dan Tanggungjawab Pengurus Produksi (Production Manager) Pengarah produksi bertanggungjawab memaparkan elemen-elemen artistik sebuah produksi tetapi tiada produksi mampu dipersembahkan untuk penonton tanpa komponen teknikal dan ‟business‟. (jika ada) -mendapatkan pengarah. Antara tugasnya ialah: -mencari wang untuk membiayai produksi -berhubung dengan pihak luar yang meminta produksi atau pembiaya produksi (client) -mencari serta mendapatkan hak atau kelulusan skrip yang mahu dipentaskan. perekabentuk. panggung atau ruang persembahan (jika perlu) -menyelia tugas-tugas perlaksanaan produksi -membuat promosi (jika perlu) -menyedia belanjawan untuk sesebuah produksi. Pengurus bertanggungjawab dalam aspek-aspek ‟business‟. Oleh itu koordinasi elemen-elemen itu sangatlah mustahak dan orang yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengkoordinasikannya ialah pengurus. petugas pentas dan lain-lain yang berkaitan dengan produksi. -membuat laporan hasil produksi untuk dijadikan dokumentasi. pelaku. -menyewa dewan.

Maka itu seorang pengarah harus jelas terhadap kerja seni yang hendak disempurnakan. Konsep Persembahan: -Memilih dan mengembangkan konsep keseluruhan produksi. Pengarah membangunkan konsep produksi. psikologi. mental -Menetapkan jenis watak dan perwatakan dalam persembahan. pemimpin. sahabat. -Memilih pelaku (dengan menggunakan pelbagai kaedah untuk memilih) -Menjadi pengajar. -Menggunakan semua ilmu dalam seni persembahan yang diketahuinya untuk melaksanakan realiti konsep persembahan. Lakonan/Pelakuan: -Memahami watak-watak (peranan-peranan) – fizikal.Orang yang bekerja paling rapat dengan pelaku. Pengarah adalah seorang yang menerajui sebuah produksi yang melibatkan kerja-kerja teknikal dan proses kreatif. tema serta persoalan yang ingin disampaikan oleh penulis. pendisiplin serta penggarap pada sebuah . Pengarah juga perlu mempunyai cara komunikasi yang boleh difahami oleh semua yang terlibat dengan produksinya. Tugas-tugas pengarah ialah: Skrip: -Memahami dan menganalisis skrip dari segi plot. Bertanggungjawab mengkoordinasikan aspek-aspek lain di dalam sesebuah produksi seperti idea-idea untuk pereka-pereka bentuk. -Menggarap unsur-unsur dramatik dan estetik dalam sebuah persembahan. menjelaskan kepada pelaku-pelaku. pengkritik. membantu pelaku mewujudkan peranan dan watak-watak dan menggarap keseluruhan persembahan produksi. -Menentukan gaya pementasan yang hendak disampaikan -Melakukan perubahan bagi penyesuaian persembahan jika perlu dengan syarat mendapat persetujuan daripada penulis asal. -Menerangkan konsep persembahan yang dikehendaki kepada semua pelaku serta petugaspetugas lain. Merupakan pemimpin kepada sekumpulan tenaga kerja pentas bagi melaksanakan kehendak kesenian yang menepati ilusi dan kreativiti.

-Bekerjasama dengan petugas-petugas produksi yang lain dengan berjumpa dan berbincang dengan pereka-pereka tentang konsep produksi. kostum (busana). pertukaran pakaian dan make up. -Mengadakan perjumpaan dengan pasukan teknikal dari semasa ke semasa untuk meninjau perkembangan setiap seksyen. Mereka adalah saluran penghubung antara tenaga produksi dengan pihak pentadbiran dan bertanggungjawab melaksanakan apa yang telah dirancang supaya berjalan lancar. Pengurus Pentas (Stage Manager) Pengurusan pentas bermaksud pengendalian sekumpulan tenaga kerja bagi menjayakan sesebuah produksi. Teknikal: -Memahami keperluan hiasan latar (setting). Segala tugas pentas seperti pertukaran set. Peneraju pada hari persembahan ialah pengurus pentas. PERLAKSANAAN Pengurusan seni persembahan/pentas penting berdasarkan kefahaman berkenaan dengan pentas dan pentadbiran mengikut organisasi yang menganjurkan pementasan. keluar masuk pelaku serta props yang digunakan pada hari pementasan adalah bawah pengawasannya. -Mengarah latihan serta menyusun ruang lakon para pelaku di pentas. -Menyediakan jadual latihan. -Menetapkan apa yang dikehendakinya dan pereka-pereka mesti menyediakan perkara tersebut.persembahan. tatarias supaya sesuai dengan konsep yang dipilih. tatacahaya. Berikut adalah perkara-perkara yang perlu disediakan: .

Naskah Tugas Di Luar Ruang Latihan I Pengurusan produksi . bunyi. set. Props dan peralatan iv.Tenaga Kerja Pengurusan Pentas Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga produksi seperti penerbit. Persiapan pementasan Persiapan Latihan Pementasan i. Tugas harian iv. Mengenal pasti ruang lakon ix. Menentukan masa latihan ii. Menentukan garis panduan set Semasa Latihan Pementasan ii. Memahami Skrip iii. Jadual latihan vii. Pengendalian ruang latihan v. Set dan kostum v. “Blocking techniques” ix. lampu. Catatan latihan vi. pengurus produksi. kostum. Persediaan dan Persiapan Pengurusan Pentas i. Menubuhkan satu pasukan tenaga kerja ii. Pembisik skrip viii. Pengenalan ruang latihan dan tenaga produksi iii. Merancang pementasan iii. pengarah teknikal. Keperluan semasa latihan vii. pengurus props. Persiapan tempat latihan viii. muzik dan para pereka cipta. Tempat latihan vi. pengurus pentas.

Hormat tamat (Curtain Calls) ix. Pemulangan barang/Kebersihan pentas . Belanjawan produksi iii. Alat-alat Bantu Penanda (MASKING) iii. Pertukaran babak / Penataan cahaya/Kesan bunyi v. Raptai kostum / Latihan teknikal vi. Aspek teknikal pentas vi. Semasa persembahan Selesai Pementasan i. Senarai lengkap keperluan iii. Pelan lantai iv. Peralatan asas pertukangan iv. Penyesuaian dan penetapan ruang pementasan iii. Pembinaan set / Penentuan props iv. Kemudahan-kemudahan pentas sedia ada v.ii. Pengangkutan Mengenal Pentas I Bekalan pentas sedia ada ii. Penjadualan produksi Ke Arah Pementasan I Latihan langsung ii. Senarai semak viii. Mesyuarat produksi iv. Pemindahan lokasi v. Tentu ruang pembisik skrip vii. Kesihatan dan keselamatan atas pentas Mingggu Pementasan I Masuk ke ruang pementasan sebenar ii.

Pereka Bentuk Latar perlu mengetahui tentang set dari peringkat ilusi membawa ke realiti. Terdapat pelbagai jenis dan rupa set bergantung pada kehendak pementasan dan citarasa perekanya. -Set harus kukuh dan mudah pindah. Pereka bentuk cahaya memutuskan setiap ruang cahaya: warna. Keperluan – keperluan tertentu di dalam hiasan latar: -Elemen hiasan latar mestilah berfungsi dan bukan hanya menjadi ”tempelan” semata mata. Pereka Bentuk Cahaya (Lighting Designer) Penataan cahaya pentas bermaksud bentuk-bentuk iluminasi di pentas. Bersifat latar hias yang menggambarkan tempat. tanpa atau berset adalah dari sudut pandangan pereka bentuk latar. -Kehadirannya harus jelas dilihat supaya ilusi tidak terjejas.ii. terbentuk di dalam unit-unit (adjustable). Harus sentiasa berbincang dengan pengarah produksi. -Tidak membahayakan pelaku dan pekerja dengan melihat pada ciri-ciri keselamatan yang sempurna. bilangan lampu. Penstoran barang iii. Dalam hal ini . intensiti dan kebenderangan lampu. sudut di mana cahaya menyinari pelakon dan jangka waktu yang diperlukan untuk diterangkan. Susun atur set. sama ada di luar atau di dalam dewan. Terang atau gelap bermaksud kesan terhadap sesuatu yang digambarkan berdasarkan emosi atau zaman. digelapkan atau disuramkan. -Set harus ringan. Bertanggungjawab dengan kemahuan serta keperluan pengarah produksi dari masa ke semasa. Post mortem/Laporan Pereka Bentuk Latar (Setting Designer) Bertanggungjawab untuk mereka cipta bentuk latar pentas sama ada ringkas atau kompleks dan setiap latar mempunyai reka bentuknya. adunan. tinggi dan rendahnya. masa dan status. -Hiasan yang dibentuk dapat digunakan berkali-kali. set perlu disediakan sebelum pementasan bermula.

Pengurusannya memerlukan penelitian dan perapian kerana melibatkan urusan bahan seni dan kreatif. Selain itu.cahaya perlu direka atau ditatakan. pengendali terhadap mesin dan teknikal juga perlu dititikberatkan. Tatarias juga hendaklah bersesuaian dengan kostum yang digunakan dan perlulah berbeza dengan setiap konsep persembahan dan watak yang dibawa oleh pelaku dalam persembahan. Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan watak dan pencahayaan agar tidak ditenggelami oleh latar dan cahaya lampu. Pereka Bentuk Kostum / Busana (Costume Designer) Reka bentuk kostum bermaksud apa-apa sahaja bentuk pakaian yang dipakai oleh pelaku di atas pentas. Penata Bunyi (Audio) Mencipta dan menentukan apakah bentuk kesan bunyi yang digunakan dalam . Penata Rias (Make-Up) Menentukan apakah bentuk make-up yang sesuai dipakai oleh setiap pelaku. Harus sentiasa berbincang dengan pengarah produksi dan bertanggungjawab dengan kemahuan serta keperluan pengarah produksi dari semasa ke semasa. Pemilihan pakaian juga hendaklah memberi keselesaan kepada para pelaku (si pemakai). Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan latar/set dan pencahayaan agar tidak bercanggah dengan kemahuan pementasan/persembahan. Pereka bentuk kostum bertugas mencipta atau menentukan apakah kostum dan bahan yang sesuai untuk digunakan bagi sesebuah produksi dengan menitikberatkan konsep yang telah ditetapkan. Tugas ini diterajui oleh seorang pereka cahaya dan dibantu oleh satu kumpulan kerja yang dapat mencapai maksud. Tatarias yang tidak sesuai dari segi pencampuran warna akan mencacatkan watak dan perwatakan sekali gus keseluruhan „mood‟ persembahan.

personal props Persiapan Props Untuk Pementasan I Memahami Skrip ii. Pereka dan Pengurusan Props Props adalah barang atau peralatan yang dibawa/digunakan oleh pelaku. PERLAKSANAAN Kepentingan Pengurusan Props Menyentuh kefahaman mengenai keperluan dan kepentingan prop. props designer. Menentukan props mengikut skrip iii. Pereka props bertugas menyediakan props yang akan digunakan oleh setiap pelaku seperti yang dikehendaki oleh pengarah dan watak dalam persembahan. Menyediakan props v. hand props. props crew dan props supplies. trim props. Pengurusan Props I Menubuhkan satu pasukan tenagakerja ii Menentukan bengkel dan kategori props Iii Pengendalian props berdasarkan jenis seperti set props. Props boleh menjadi sesuatu yang asing jika pembuatannya adalah di luar kebiasaan. Props hendaklah berfungsi untuk memperkukuhkan penjelasan perwatakan. Props. Merancang penggunaan props yang berkaitan iv. Tenaga Kerja Pengurusan Props Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga yang menguruskan props seperti props master. kostum dan pencahayaan . Latar bunyi yang dicipta hendaklah bersesuaian dengan konsep serta kemahuan pengarah persembahan. set. set dressing. Props juga membantu pelakon mendapatkan mood berlakon dan sekali gus memberi “business” kepada aksinya. props man.persembahan.

Pengangkutan props Prop dan Pementasan I Masuk ke ruang pementasan sebenar ii. Semasa persembahan ix. Penstoran props v. Pengendalian props diruang latihan Ke Arah Pementasan I Latihan langsung mengendalikan props ii.Semasa Latihan Pementasan I Keperluan props percubaan ii. Kebersihan props iv. Laporan . Plan lantai iv. Malam pembukaan viii. Senarai lengkap keperluan props iii. Senarai Semak vi. Pemindahan lokasi v. Sistem ganti (understudies) x. Keselamatan props xi. Pemulangan barang iii. Post Mortem vi. Malam akhir Selesai Pementasan I Malam akhir ii. Penyesuaian dan penetapan ruang prop iii. Sessi Fotografi vii. Latihan Teknikal v. Raptai Props iv.

Sekiranya tidak. Sekiranya pelaku tidak tepat pada masanya. Petugas Lokasi (Runner) Bertugas untuk memastikan semua bekalan yang diperlukan berada dan ada pada masa yang diperlukan oleh pengarah dan kesemua produksi. Petugas Pentas / Krew Mereka ialah petugas-petugas am yang bertugas untuk membantu dalam kerja-kerja produksi persembahan bawah arahan pengurus pentas. Teater tradisional seperti Mak Yong.Pengurus Artis Bertanggungjawab untuk memastikan bahawa setiap pelaku serta ahli produksi yang terlibat berada di tempat latihan pada masa yang telah ditetapkan. . pengurus artis akan bertugas untuk mendapatkan (mencari) pelaku tersebut untuk berada di tempat yang sepatutnya. DICATAT OLEH PYIANJ DI 4:54 PTG TIADA ULASAN: PAUTAN PADA CATATAN INI IMPROVISASI TEATER NOTA IMPROVISASI Konsep Improvisasi Improvisasi merupakan suatu elemen penting dalam lakonan dan telah diamalkan oleh pelakon atau pemain teater melayu sejak dahulu lagi. maka tugas runner untuk pergi mendapatkannya. Pengurus artis bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pengarah sama ada semua pelaku dalam produksi sudah sampai ataupun belum di lokasi supaya dapat latihan dimulakan.

Terdapat banyak pandangan tentang konsep improvisasi.Jikey. dalam konteks pendidikan. Pelakon hanya diminta memahami jalan cerita sebuah pementasan bangsawan tersebut serta menghayati watak yang diberikan oleh sutradaranya. pelakon akan melafazkan dialog yang dibina sendiri secara spontan.‟‟ Bagi Way. daya imiginasi dan kreativiti kanak-kanak dicerna secara maksimum. dan teater transisi. improvisation is quite simply a play without a script. Teknik ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Brain Way ( 1967: 183 ) menjelaskan bahawa improvisasi merupakan aktiviti drama tanpa skrip. „‟ In essence. because there is no need for a script. Improvisasi sering dilaksanakan dalam pendidikan. Melalui improvisasi juga. Kanak-kanak juga digalakkan membina dialog sendiri serta mencipta situasi yang difikirkan sesuai dengan ransangan yang disediakan. Tiada skrip lengkap ynag ditulis dan dihafal sebelum pementasan dijalankan. bersesuaian dengan situasi yang dilakonkan. no on learning and remembering lines. sebagaimana yang dijelaskan. an improvised play does not depend on any form and skill or ability at reading. . Melalui aktiviti improvisasi kanak-kanak diransang untuk berinteraksi secara spontan berdasarkan simulasi yang diwujudkan oleh guru. Ketika pementasan berlaku. iaitu bangsawan merupakan satu bentuk teater yang menggunakan improvisasi sepenuhnya. drama boleh dibangunkan melalui aktiviti improvisasi berdasarkan pelbagai sumber tertentu sama ada idea asli oleh pelajar dan guru ataupun kandungan kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Ruth Beall Heining( 1993 : 184 ) pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan melalui sesuatu situasi yang dirancang. Beliau menjelaskan. and is thus an activity that all children of every age group and every scale of ability are able to both enjoy and master. khususnya pengajaran bahasa.

” improvisation has both physical and vocal aspects which should not be thought of apart. Mereka boleh dibimbing untuk memahami isu semasa atau isu sosial. improvisasi juga melibatkan aktiviti pergerakkan sebagaimana huraiannya. Improvisation is one way to achieve a more natural delivery of dialogue than recitation 0f memories script”. Aktiviti ini biasanya dilaksanakan berdasarkan sesuatu idea.‟‟ . Improvisasi dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan lebih bersahaja. Melalui improvisasi juga. Improvisation is response in physical and verbal terms initiated by desire to achive an action. Pensyarah di Jabatan Australia Selatan pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang terhasil melalui proses yang tidak formal. Kanak-kanak juga digalakkan untuk mencari penyelesaian masalah serta membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu konflik. tema. kanak-kanak digalakkan untuk menghubungkaitkan pengalaman sedia ada mereka di luar bilik darjah untuk diadaptasikan dalam situasi yang disediakan oleh guru di dalam bilik darjah. atau rangka plot. exploration and experimentation.. never content with the first solution . skrip dan pandangan orang lain secara terbuka. but for convenience are discussed separately. David A.” This means that it is created sponteneusly. perwatakan. as the students respond to the dramatic situations they involved. yang dilakukan secara berkumpulan. …. express some thought or idea or indicate a mood. Antara aktiviti drama yang boleh dilaksanakan ialah pantomin dan permainan teater. In all three cases there is free unfettered approach which is restlessly inquisitive. improvisation may be thought of as expression in term of invention. Ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna. but constantly devising deeper and more searching possibilities. Male ( 1973 : 30 ) pula menjelaskan bahawa selain berkait rapat dengan latihan verbal. Latihan begini dapat membina sensitiviti dan imiginasi kanak-kanak yang tinggi. Aktiviti sedemikian akan dapat melatih kanak-kanak ke arah menghasilkan suatu pementasan yang lengkap.

Ciptakan senario atau cerita berdasarkan peralatan tersebut. dapatlah dirumuskan bahawa improvisasi merupakan suatu aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan yang menggalakkan daya imiginasi. Improvisasi dan Kreativiti Satu daripada ciri utama improvisasi ialah kreativiti. sediakan situasi/ persekitaran yang tertentu dan galakkan kanak-kanak bermain secara bebas dengan dipantau oleh guru.Peringkatkan permainan dengan objek yang lebih bermakna dan berwatak seperti anak patung/ boneka. Aktiviti tersebut adalah seperti yang berikut: i. .Berdasarkan props ( peralatan/ objek ) . kreativiti dan inovasi seseorang berdasarkan sesuatu ransangan yang disediakan oleh pembimbing ( guru atau fasilitator yang mengendalikan aktiviti).Improvisasi berdasarkan bunyi atau lagu . Heinig ( 1993 ) menyarankan beberapa aktiviti.Guru sediakan peralatan atau objek.Berdasarkan semua pendapat di atas.Berdasarkan watak / tokoh dan perwatakan . JENIS-JENIS IMPROVISASI Peter Moore ( 1998 ) menyarankan enam jenis aktiviti improvisasi untuk kanak-kanak mengikut peringkat umur. Improvisasi juga merupakan satu teknik drama yang menggalakkan kanak-kanak meluahkan perasaan secara terkawal dan mewujudkan pemikiran yang bercapah terhadap kemungkinankemungkinan yang boleh berlaku dalam realiti kehidupan mereka. perbahasan.Permainan Bebas ( Free Play ) .Improvisasi berdasarkan dialog . dan kostum yang menyarankan perwatakan tertentu.Berdasarkan situasi seperti wawancara. debat atau bercerita.Sesuai untuk kanak-kanak prasekolah . . Melalui improvisasi kanak-kanak akan di latih denhgan kemahiran berfikir kreatif melalui pelbagai ransangan yang diwujudkan.Improvisasi berdasarkan gambar atau buku cerita bergambar . Dalam hal ini. . antaranya termasuklah: .

iv. ( sesuai denagn situasi yang diberikan ) . .Untuk menghayati watak yang diberikan. dan seumpamanya dengan ekspresi dan gaya pengucapan yang sesuai. . iii.Dalam aktiviti ini.Kanak-kanak digalakkan untuk mencipta monolog ( soliloquise ) dan dialog berdasarkan petikan dialog dalam sesebuah cerita.Bantu dan galakkan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah.Diberikan peranan tertentu dan meminta kanak-kanak memikirkan cara (dia) untuk beraksi dan memberikan respons terhadap sesuatu situasi. berfikir secara kreatif dan imaginatif serta melahirkan idea. membuat keputusan. berpasangan atau berkumpulan.Improvisasi Verbal ( Verbal Improvisation ) . .ii.Aktiviti lain seperti kerusi panas juga boleh dilaksanakan untuk menggalakkan kanakkanak berinteraksi. .) . melibatkan luahan perasaan.Boleh menyambungkan dialog tersebut untuk menggambarkan situasi yang difikirkan sesuai seperti ( memujuk. .Aktiviti ini dapat dilaksanakan secara individu ( monolog / soliloquise ).nama penuh watak . dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain. .Pokok utama ialah menggalakkan perkongsian idea. kanak-kanak hendaklah berpura-pura menjadi seseorang yang lain dan berlainan dengan dirinya. memohon sesuatu. mendengar serta mengamati pendapat orang lain.Guru sediakan bahan ransangan tertentu untuk kanak-kanak memberikan respons secara spontan.Improvisasi Spontan ( Spontaneous Improvisation ) . interaksi antara watak serta prosedur terhadap resolusi sesuatu situasi yang dihadapi.Guru juga harus membantu dan menggalakkan kanak-kanak melakukan tugas secara kolaboratif. . kanak-kanak perlu dilatih untuk melakukan justifikasi terhadap watak dengan mengemukakan beberapa soalan seperti : i.Main Peranan ( Role Play ) .Diingatkan bahawa improvisasi spontan bukan bertujuan untuk membuat persembahan. mengarahkan. merayu.

.latar belakang keluarga iv. dan seumpamanya iv.Guru boleh pilih peranan berdasarkan watak daripada orang persekitaran kanak-kanak. buku bank.untuk itu juga mereka digalakkan untuk.menulis diskripsi watak ii. cerita rakyat.keadaan kesihatan dan viii. .Improvisasi Terlatih ( Rehearsed Improvisation ) .hobi atau minat vii.Pengalaman serta pengetahuan daripada mata pelajaran lain juga boleh digunakan untuk . Kanak-kanak diberi tajuk. tema.Contohnya menggunakan pengalaman membuat persiapan untuk bercuti ( seperti menyediakan pakaian dan sebagainya ) dan menggunakan pengalaman tersebut untuk persiapan sekumpulan saintis yang hendak mengadakan ekspedisi.membuat kad pengenalan. cerita yang pernah dibaca di dalam kelas. atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan sesuatu persembahan.membuat kostum dan memilih props yang sesuai untuk kegunaan watak.ii.pelbagai kemungkinan tentang peribadi watak yang di lakonkan . . i. drama atau filem yang pernah ditonton serta berdasarkan gambar v. tanda nama.sikap dan tingkah laku vi.Improvisasi berdasarkan situasi sebenar atau yang telah benar-benar diketahui untuk meneroka isu-isu baru.melukis potret iii. . vi.Murid diberikan tempoh masa untuk perbincangan kumpulan dan selepas berbincang mereka diminta mementaskan hasil perbincangan tersebut.pekerjaan v.Improvisasi ini berbeza dengan yang lain kerana improvisasi ini menggalakkan kanakkanak membuat persembahan.Improvisasi Selari ( Parallel Improvisation ) .umur iii.

. . mereka boleh menggunakan kedua-dua pengalaman tersebut untuk membuat improvisasi tentang penerokaan angkasa lepas atau penerokaan di dasar laut atau di kawasan Artik. .Contohnya seperti Kisah Azad dengan Gergasi di mana kanak-kanak boleh menggerakkan minda dengan meneroka imaginasi dan kreativiti mereka untuk memikirkan andaian jika mereka bertemu dengan gergasi seperti dalam cerita tersebut.Guru boleh mengemukakan soalan seperti apakah tindakan yang akan dilakukan oleh mereka? Atau mungkin juga mereka boleh menggunakan pengalaman mimpi ngeri bertemu dengan sesuatu makhluk seperti dalam cerita tersebut. . .Contohnya setelah kanak-kanak mempelajari sejarah penjajahan Tanah Melayu oleh Inggeris dan mempelajari planet-planet dalam mata pelajaran Sains.Guru juga boleh mengambil karya sastera seperti sastera rakyat dan penglipur lara untuk diselarikan dengan isu baharu.menghasilkan aktiviti improvisasi ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful