IMPROVISASI TEATER

NOTA IMPROVISASI

Konsep Improvisasi

Improvisasi merupakan suatu elemen penting dalam lakonan dan telah diamalkan oleh pelakon atau pemain teater melayu sejak dahulu lagi. Teater tradisional seperti Mak Yong, Jikey, dan teater transisi, iaitu bangsawan merupakan satu bentuk teater yang menggunakan improvisasi sepenuhnya. Tiada skrip lengkap ynag ditulis dan dihafal sebelum pementasan dijalankan. Pelakon hanya diminta memahami jalan cerita sebuah pementasan bangsawan tersebut serta menghayati watak yang diberikan oleh sutradaranya. Ketika pementasan berlaku, pelakon akan melafazkan dialog yang dibina sendiri secara spontan, bersesuaian dengan situasi yang dilakonkan.

Improvisasi sering dilaksanakan dalam pendidikan. Teknik ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, khususnya pengajaran bahasa. Melalui aktiviti improvisasi kanak-kanak diransang untuk berinteraksi secara spontan berdasarkan simulasi yang diwujudkan oleh guru. Kanak-kanak juga digalakkan membina dialog sendiri serta mencipta situasi yang difikirkan sesuai dengan ransangan yang disediakan. Melalui improvisasi juga, daya imiginasi dan kreativiti kanak-kanak dicerna secara maksimum.

Terdapat banyak pandangan tentang konsep improvisasi. Brain Way ( 1967: 183 ) menjelaskan bahawa improvisasi merupakan aktiviti drama tanpa skrip. Beliau menjelaskan;

„‟ In essence, improvisation is quite simply a play without a script, because there is no need for a script, an improvised play does not depend on any form and skill or ability at reading, no on learning and remembering lines, and is thus an activity that all children of every age group and every scale of ability are able to both enjoy and master.‟‟

Bagi Way, dalam konteks pendidikan, drama boleh dibangunkan melalui aktiviti

improvisasi berdasarkan pelbagai sumber tertentu sama ada idea asli oleh pelajar dan guru ataupun kandungan kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.

Ruth Beall Heining( 1993 : 184 ) pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan melalui sesuatu situasi yang dirancang, sebagaimana yang dijelaskan;

” This means that it is created sponteneusly, as the students respond to the dramatic situations they involved. Improvisation is one way to achieve a more natural delivery of dialogue than recitation 0f memories script”.

Improvisasi dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan lebih bersahaja. Melalui improvisasi juga, kanak-kanak digalakkan untuk menghubungkaitkan pengalaman sedia ada mereka di luar bilik darjah untuk diadaptasikan dalam situasi yang disediakan oleh guru di dalam bilik darjah. Ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Antara aktiviti drama yang boleh dilaksanakan ialah pantomin dan permainan teater.

Pensyarah di Jabatan Australia Selatan pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang terhasil melalui proses yang tidak formal, yang dilakukan secara berkumpulan.

Aktiviti ini biasanya dilaksanakan berdasarkan sesuatu idea, tema, atau rangka plot. Latihan begini dapat membina sensitiviti dan imiginasi kanak-kanak yang tinggi. Mereka boleh dibimbing untuk memahami isu semasa atau isu sosial, perwatakan, skrip dan pandangan orang lain secara terbuka. Kanak-kanak juga digalakkan untuk mencari penyelesaian masalah serta membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu konflik. Aktiviti sedemikian akan dapat melatih kanak-kanak ke arah menghasilkan suatu pementasan yang lengkap.

David A. Male ( 1973 : 30 ) pula menjelaskan bahawa selain berkait rapat dengan latihan verbal, improvisasi juga melibatkan aktiviti pergerakkan sebagaimana huraiannya;

” improvisation has both physical and vocal aspects which should not be thought of apart, but for convenience are discussed separately. Improvisation is response in physical and

JENIS-JENIS IMPROVISASI Peter Moore ( 1998 ) menyarankan enam jenis aktiviti improvisasi untuk kanak-kanak mengikut peringkat umur.Improvisasi berdasarkan bunyi atau lagu . In all three cases there is free unfettered approach which is restlessly inquisitive. express some thought or idea or indicate a mood.Berdasarkan props ( peralatan/ objek ) . debat atau bercerita. antaranya termasuklah: .Improvisasi berdasarkan dialog .. dapatlah dirumuskan bahawa improvisasi merupakan suatu aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan yang menggalakkan daya imiginasi. Improvisasi dan Kreativiti Satu daripada ciri utama improvisasi ialah kreativiti. Dalam hal ini. but constantly devising deeper and more searching possibilities. Improvisasi juga merupakan satu teknik drama yang menggalakkan kanak-kanak meluahkan perasaan secara terkawal dan mewujudkan pemikiran yang bercapah terhadap kemungkinankemungkinan yang boleh berlaku dalam realiti kehidupan mereka.Improvisasi berdasarkan gambar atau buku cerita bergambar .‟‟ Berdasarkan semua pendapat di atas. perbahasan. Aktiviti tersebut adalah seperti yang berikut: .Berdasarkan situasi seperti wawancara. improvisation may be thought of as expression in term of invention. …. never content with the first solution . exploration and experimentation.Berdasarkan watak / tokoh dan perwatakan .verbal terms initiated by desire to achive an action. kreativiti dan inovasi seseorang berdasarkan sesuatu ransangan yang disediakan oleh pembimbing ( guru atau fasilitator yang mengendalikan aktiviti). Melalui improvisasi kanak-kanak akan di latih denhgan kemahiran berfikir kreatif melalui pelbagai ransangan yang diwujudkan. Heinig ( 1993 ) menyarankan beberapa aktiviti.

. membuat keputusan.Bantu dan galakkan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah.) .Guru sediakan peralatan atau objek. iii. . dan seumpamanya dengan ekspresi dan gaya pengucapan yang sesuai. ( sesuai denagn situasi yang diberikan ) . melibatkan luahan perasaan. ii.Pokok utama ialah menggalakkan perkongsian idea.i.Guru juga harus membantu dan menggalakkan kanak-kanak melakukan tugas secara kolaboratif.Diingatkan bahawa improvisasi spontan bukan bertujuan untuk membuat persembahan. mengarahkan.Improvisasi Spontan ( Spontaneous Improvisation ) . mendengar serta mengamati pendapat orang lain. iv. dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain. berpasangan atau berkumpulan.Sesuai untuk kanak-kanak prasekolah .Improvisasi Verbal ( Verbal Improvisation ) . .Guru sediakan bahan ransangan tertentu untuk kanak-kanak memberikan respons secara spontan.Ciptakan senario atau cerita berdasarkan peralatan tersebut.Kanak-kanak digalakkan untuk mencipta monolog ( soliloquise ) dan dialog berdasarkan petikan dialog dalam sesebuah cerita.Main Peranan ( Role Play ) . memohon sesuatu. interaksi antara watak serta prosedur terhadap resolusi sesuatu situasi yang dihadapi.Aktiviti lain seperti kerusi panas juga boleh dilaksanakan untuk menggalakkan kanakkanak berinteraksi.Boleh menyambungkan dialog tersebut untuk menggambarkan situasi yang difikirkan sesuai seperti ( memujuk.Peringkatkan permainan dengan objek yang lebih bermakna dan berwatak seperti anak patung/ boneka. .Permainan Bebas ( Free Play ) . berfikir secara kreatif dan imaginatif serta melahirkan idea. dan kostum yang menyarankan perwatakan tertentu.Aktiviti ini dapat dilaksanakan secara individu ( monolog / soliloquise ). . sediakan situasi/ persekitaran yang tertentu dan galakkan kanak-kanak bermain secara bebas dengan dipantau oleh guru. . . merayu.

Diberikan peranan tertentu dan meminta kanak-kanak memikirkan cara (dia) untuk beraksi dan memberikan respons terhadap sesuatu situasi.melukis potret iii. . atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan sesuatu persembahan. cerita yang pernah dibaca di dalam kelas. kanak-kanak perlu dilatih untuk melakukan justifikasi terhadap watak dengan mengemukakan beberapa soalan seperti : i.hobi atau minat vii.nama penuh watak ii.membuat kad pengenalan. drama atau filem yang pernah ditonton serta berdasarkan gambar v.keadaan kesihatan dan viii.sikap dan tingkah laku vi.Guru boleh pilih peranan berdasarkan watak daripada orang persekitaran kanak-kanak. tanda nama.Improvisasi Terlatih ( Rehearsed Improvisation ) . .menulis diskripsi watak ii.Improvisasi Selari ( Parallel Improvisation ) . .Improvisasi ini berbeza dengan yang lain kerana improvisasi ini menggalakkan kanakkanak membuat persembahan. cerita rakyat.Dalam aktiviti ini.Untuk menghayati watak yang diberikan. buku bank. vi.pekerjaan v. i.pelbagai kemungkinan tentang peribadi watak yang di lakonkan .latar belakang keluarga iv.umur iii. .untuk itu juga mereka digalakkan untuk..membuat kostum dan memilih props yang sesuai untuk kegunaan watak.Murid diberikan tempoh masa untuk perbincangan kumpulan dan selepas berbincang mereka diminta mementaskan hasil perbincangan tersebut. tema. dan seumpamanya iv. kanak-kanak hendaklah berpura-pura menjadi seseorang yang lain dan berlainan dengan dirinya. Kanak-kanak diberi tajuk.

. Pengurusan Produksi Struktur Organisasi Pengurus Produksi Pengarah Produksi Pengurus Pentas Pereka Bentuk Latar Pereka Bentuk Cahaya .Contohnya setelah kanak-kanak mempelajari sejarah penjajahan Tanah Melayu oleh Inggeris dan mempelajari planet-planet dalam mata pelajaran Sains.Guru juga boleh mengambil karya sastera seperti sastera rakyat dan penglipur lara untuk diselarikan dengan isu baharu..Contohnya seperti Kisah Azad dengan Gergasi di mana kanak-kanak boleh menggerakkan minda dengan meneroka imaginasi dan kreativiti mereka untuk memikirkan andaian jika mereka bertemu dengan gergasi seperti dalam cerita tersebut.Pengalaman serta pengetahuan daripada mata pelajaran lain juga boleh digunakan untuk menghasilkan aktiviti improvisasi ini.Contohnya menggunakan pengalaman membuat persiapan untuk bercuti ( seperti menyediakan pakaian dan sebagainya ) dan menggunakan pengalaman tersebut untuk persiapan sekumpulan saintis yang hendak mengadakan ekspedisi. . mereka boleh menggunakan kedua-dua pengalaman tersebut untuk membuat improvisasi tentang penerokaan angkasa lepas atau penerokaan di dasar laut atau di kawasan Artik. . .Improvisasi berdasarkan situasi sebenar atau yang telah benar-benar diketahui untuk meneroka isu-isu baru. .Guru boleh mengemukakan soalan seperti apakah tindakan yang akan dilakukan oleh mereka? Atau mungkin juga mereka boleh menggunakan pengalaman mimpi ngeri bertemu dengan sesuatu makhluk seperti dalam cerita tersebut. .

panggung atau ruang persembahan (jika perlu) -menyelia tugas-tugas perlaksanaan produksi -membuat promosi (jika perlu) -menyedia belanjawan untuk sesebuah produksi. Pengarah Produksi . Oleh itu koordinasi elemen-elemen itu sangatlah mustahak dan orang yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengkoordinasikannya ialah pengurus. -membuat laporan hasil produksi untuk dijadikan dokumentasi. perekabentuk. Pengurus bertanggungjawab dalam aspek-aspek ‟business‟. petugas pentas dan lain-lain yang berkaitan dengan produksi. pelaku. (jika ada) -mendapatkan pengarah. Antara tugasnya ialah: -mencari wang untuk membiayai produksi -berhubung dengan pihak luar yang meminta produksi atau pembiaya produksi (client) -mencari serta mendapatkan hak atau kelulusan skrip yang mahu dipentaskan.Penata Rias Penata Bunyi Pereka Props Pereka Bentuk Kostum / Busana Pengurus Artis / Kebajikan Petugas lokasi (Runner) Petugas Pentas / Krew Peranan dan Tanggungjawab Pengurus Produksi (Production Manager) Pengarah produksi bertanggungjawab memaparkan elemen-elemen artistik sebuah produksi tetapi tiada produksi mampu dipersembahkan untuk penonton tanpa komponen teknikal dan ‟business‟. -menyewa dewan.

Konsep Persembahan: -Memilih dan mengembangkan konsep keseluruhan produksi. -Menentukan gaya pementasan yang hendak disampaikan -Melakukan perubahan bagi penyesuaian persembahan jika perlu dengan syarat mendapat persetujuan daripada penulis asal. Pengarah juga perlu mempunyai cara komunikasi yang boleh difahami oleh semua yang terlibat dengan produksinya. -Menggunakan semua ilmu dalam seni persembahan yang diketahuinya untuk melaksanakan realiti konsep persembahan. Pengarah adalah seorang yang menerajui sebuah produksi yang melibatkan kerja-kerja teknikal dan proses kreatif. Merupakan pemimpin kepada sekumpulan tenaga kerja pentas bagi melaksanakan kehendak kesenian yang menepati ilusi dan kreativiti.Orang yang bekerja paling rapat dengan pelaku. tema serta persoalan yang ingin disampaikan oleh penulis. -Menerangkan konsep persembahan yang dikehendaki kepada semua pelaku serta petugaspetugas lain. Lakonan/Pelakuan: -Memahami watak-watak (peranan-peranan) – fizikal. pendisiplin serta penggarap pada sebuah . pemimpin. Tugas-tugas pengarah ialah: Skrip: -Memahami dan menganalisis skrip dari segi plot. -Memilih pelaku (dengan menggunakan pelbagai kaedah untuk memilih) -Menjadi pengajar. Bertanggungjawab mengkoordinasikan aspek-aspek lain di dalam sesebuah produksi seperti idea-idea untuk pereka-pereka bentuk. menjelaskan kepada pelaku-pelaku. Maka itu seorang pengarah harus jelas terhadap kerja seni yang hendak disempurnakan. pengkritik. -Menggarap unsur-unsur dramatik dan estetik dalam sebuah persembahan. membantu pelaku mewujudkan peranan dan watak-watak dan menggarap keseluruhan persembahan produksi. Pengarah membangunkan konsep produksi. mental -Menetapkan jenis watak dan perwatakan dalam persembahan. psikologi. sahabat.

kostum (busana). Mereka adalah saluran penghubung antara tenaga produksi dengan pihak pentadbiran dan bertanggungjawab melaksanakan apa yang telah dirancang supaya berjalan lancar. -Menyediakan jadual latihan. pertukaran pakaian dan make up. -Mengadakan perjumpaan dengan pasukan teknikal dari semasa ke semasa untuk meninjau perkembangan setiap seksyen. PERLAKSANAAN Pengurusan seni persembahan/pentas penting berdasarkan kefahaman berkenaan dengan pentas dan pentadbiran mengikut organisasi yang menganjurkan pementasan. -Bekerjasama dengan petugas-petugas produksi yang lain dengan berjumpa dan berbincang dengan pereka-pereka tentang konsep produksi.persembahan. -Mengarah latihan serta menyusun ruang lakon para pelaku di pentas. -Menetapkan apa yang dikehendakinya dan pereka-pereka mesti menyediakan perkara tersebut. Segala tugas pentas seperti pertukaran set. Pengurus Pentas (Stage Manager) Pengurusan pentas bermaksud pengendalian sekumpulan tenaga kerja bagi menjayakan sesebuah produksi. keluar masuk pelaku serta props yang digunakan pada hari pementasan adalah bawah pengawasannya. Teknikal: -Memahami keperluan hiasan latar (setting). tatacahaya. tatarias supaya sesuai dengan konsep yang dipilih. Berikut adalah perkara-perkara yang perlu disediakan: . Peneraju pada hari persembahan ialah pengurus pentas.

pengurus props. Persiapan tempat latihan viii. Pembisik skrip viii. Naskah Tugas Di Luar Ruang Latihan I Pengurusan produksi . kostum. muzik dan para pereka cipta. Tugas harian iv. Tempat latihan vi. Menentukan masa latihan ii. Jadual latihan vii. bunyi.Tenaga Kerja Pengurusan Pentas Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga produksi seperti penerbit. Pengenalan ruang latihan dan tenaga produksi iii. set. Menentukan garis panduan set Semasa Latihan Pementasan ii. Keperluan semasa latihan vii. pengurus pentas. Mengenal pasti ruang lakon ix. Catatan latihan vi. Merancang pementasan iii. Props dan peralatan iv. Menubuhkan satu pasukan tenaga kerja ii. pengarah teknikal. Memahami Skrip iii. Persediaan dan Persiapan Pengurusan Pentas i. lampu. Pengendalian ruang latihan v. Set dan kostum v. Persiapan pementasan Persiapan Latihan Pementasan i. “Blocking techniques” ix. pengurus produksi.

Pemindahan lokasi v. Senarai lengkap keperluan iii. Pengangkutan Mengenal Pentas I Bekalan pentas sedia ada ii. Hormat tamat (Curtain Calls) ix.ii. Pelan lantai iv. Senarai semak viii. Pemulangan barang/Kebersihan pentas . Raptai kostum / Latihan teknikal vi. Mesyuarat produksi iv. Kesihatan dan keselamatan atas pentas Mingggu Pementasan I Masuk ke ruang pementasan sebenar ii. Peralatan asas pertukangan iv. Pembinaan set / Penentuan props iv. Kemudahan-kemudahan pentas sedia ada v. Aspek teknikal pentas vi. Penyesuaian dan penetapan ruang pementasan iii. Semasa persembahan Selesai Pementasan i. Pertukaran babak / Penataan cahaya/Kesan bunyi v. Tentu ruang pembisik skrip vii. Alat-alat Bantu Penanda (MASKING) iii. Penjadualan produksi Ke Arah Pementasan I Latihan langsung ii. Belanjawan produksi iii.

Terdapat pelbagai jenis dan rupa set bergantung pada kehendak pementasan dan citarasa perekanya. intensiti dan kebenderangan lampu. sudut di mana cahaya menyinari pelakon dan jangka waktu yang diperlukan untuk diterangkan. sama ada di luar atau di dalam dewan. Susun atur set. -Set harus kukuh dan mudah pindah. Bertanggungjawab dengan kemahuan serta keperluan pengarah produksi dari masa ke semasa. digelapkan atau disuramkan. Pereka Bentuk Cahaya (Lighting Designer) Penataan cahaya pentas bermaksud bentuk-bentuk iluminasi di pentas. Bersifat latar hias yang menggambarkan tempat. Pereka Bentuk Latar perlu mengetahui tentang set dari peringkat ilusi membawa ke realiti. Post mortem/Laporan Pereka Bentuk Latar (Setting Designer) Bertanggungjawab untuk mereka cipta bentuk latar pentas sama ada ringkas atau kompleks dan setiap latar mempunyai reka bentuknya. Dalam hal ini . tinggi dan rendahnya. -Tidak membahayakan pelaku dan pekerja dengan melihat pada ciri-ciri keselamatan yang sempurna. tanpa atau berset adalah dari sudut pandangan pereka bentuk latar.ii. terbentuk di dalam unit-unit (adjustable). adunan. Harus sentiasa berbincang dengan pengarah produksi. masa dan status. Keperluan – keperluan tertentu di dalam hiasan latar: -Elemen hiasan latar mestilah berfungsi dan bukan hanya menjadi ”tempelan” semata mata. Penstoran barang iii. bilangan lampu. -Set harus ringan. -Kehadirannya harus jelas dilihat supaya ilusi tidak terjejas. -Hiasan yang dibentuk dapat digunakan berkali-kali. Pereka bentuk cahaya memutuskan setiap ruang cahaya: warna. Terang atau gelap bermaksud kesan terhadap sesuatu yang digambarkan berdasarkan emosi atau zaman. set perlu disediakan sebelum pementasan bermula.

Pereka bentuk kostum bertugas mencipta atau menentukan apakah kostum dan bahan yang sesuai untuk digunakan bagi sesebuah produksi dengan menitikberatkan konsep yang telah ditetapkan. Penata Bunyi (Audio) Mencipta dan menentukan apakah bentuk kesan bunyi yang digunakan dalam . Tatarias juga hendaklah bersesuaian dengan kostum yang digunakan dan perlulah berbeza dengan setiap konsep persembahan dan watak yang dibawa oleh pelaku dalam persembahan. Selain itu. Tatarias yang tidak sesuai dari segi pencampuran warna akan mencacatkan watak dan perwatakan sekali gus keseluruhan „mood‟ persembahan. Harus sentiasa berbincang dengan pengarah produksi dan bertanggungjawab dengan kemahuan serta keperluan pengarah produksi dari semasa ke semasa. Pengurusannya memerlukan penelitian dan perapian kerana melibatkan urusan bahan seni dan kreatif. Penata Rias (Make-Up) Menentukan apakah bentuk make-up yang sesuai dipakai oleh setiap pelaku. Tugas ini diterajui oleh seorang pereka cahaya dan dibantu oleh satu kumpulan kerja yang dapat mencapai maksud. Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan watak dan pencahayaan agar tidak ditenggelami oleh latar dan cahaya lampu. Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan latar/set dan pencahayaan agar tidak bercanggah dengan kemahuan pementasan/persembahan.cahaya perlu direka atau ditatakan. pengendali terhadap mesin dan teknikal juga perlu dititikberatkan. Pereka Bentuk Kostum / Busana (Costume Designer) Reka bentuk kostum bermaksud apa-apa sahaja bentuk pakaian yang dipakai oleh pelaku di atas pentas. Pemilihan pakaian juga hendaklah memberi keselesaan kepada para pelaku (si pemakai).

Props boleh menjadi sesuatu yang asing jika pembuatannya adalah di luar kebiasaan. Props. kostum dan pencahayaan . Merancang penggunaan props yang berkaitan iv. Latar bunyi yang dicipta hendaklah bersesuaian dengan konsep serta kemahuan pengarah persembahan.persembahan. Pereka props bertugas menyediakan props yang akan digunakan oleh setiap pelaku seperti yang dikehendaki oleh pengarah dan watak dalam persembahan. Menyediakan props v. trim props. props designer. props crew dan props supplies. Pengurusan Props I Menubuhkan satu pasukan tenagakerja ii Menentukan bengkel dan kategori props Iii Pengendalian props berdasarkan jenis seperti set props. Props juga membantu pelakon mendapatkan mood berlakon dan sekali gus memberi “business” kepada aksinya. Props hendaklah berfungsi untuk memperkukuhkan penjelasan perwatakan. hand props. Tenaga Kerja Pengurusan Props Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga yang menguruskan props seperti props master. props man. set dressing. PERLAKSANAAN Kepentingan Pengurusan Props Menyentuh kefahaman mengenai keperluan dan kepentingan prop. Menentukan props mengikut skrip iii. set. personal props Persiapan Props Untuk Pementasan I Memahami Skrip ii. Pereka dan Pengurusan Props Props adalah barang atau peralatan yang dibawa/digunakan oleh pelaku.

Semasa Latihan Pementasan I Keperluan props percubaan ii. Pemulangan barang iii. Pengangkutan props Prop dan Pementasan I Masuk ke ruang pementasan sebenar ii. Semasa persembahan ix. Keselamatan props xi. Laporan . Senarai lengkap keperluan props iii. Plan lantai iv. Penstoran props v. Pengendalian props diruang latihan Ke Arah Pementasan I Latihan langsung mengendalikan props ii. Malam akhir Selesai Pementasan I Malam akhir ii. Pemindahan lokasi v. Sistem ganti (understudies) x. Malam pembukaan viii. Latihan Teknikal v. Kebersihan props iv. Sessi Fotografi vii. Senarai Semak vi. Raptai Props iv. Post Mortem vi. Penyesuaian dan penetapan ruang prop iii.

. Petugas Lokasi (Runner) Bertugas untuk memastikan semua bekalan yang diperlukan berada dan ada pada masa yang diperlukan oleh pengarah dan kesemua produksi. DICATAT OLEH PYIANJ DI 4:54 PTG TIADA ULASAN: PAUTAN PADA CATATAN INI IMPROVISASI TEATER NOTA IMPROVISASI Konsep Improvisasi Improvisasi merupakan suatu elemen penting dalam lakonan dan telah diamalkan oleh pelakon atau pemain teater melayu sejak dahulu lagi.Pengurus Artis Bertanggungjawab untuk memastikan bahawa setiap pelaku serta ahli produksi yang terlibat berada di tempat latihan pada masa yang telah ditetapkan. pengurus artis akan bertugas untuk mendapatkan (mencari) pelaku tersebut untuk berada di tempat yang sepatutnya. Teater tradisional seperti Mak Yong. Pengurus artis bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pengarah sama ada semua pelaku dalam produksi sudah sampai ataupun belum di lokasi supaya dapat latihan dimulakan. Sekiranya pelaku tidak tepat pada masanya. maka tugas runner untuk pergi mendapatkannya. Petugas Pentas / Krew Mereka ialah petugas-petugas am yang bertugas untuk membantu dalam kerja-kerja produksi persembahan bawah arahan pengurus pentas. Sekiranya tidak.

Ketika pementasan berlaku.Jikey. dalam konteks pendidikan. improvisation is quite simply a play without a script. daya imiginasi dan kreativiti kanak-kanak dicerna secara maksimum. Melalui aktiviti improvisasi kanak-kanak diransang untuk berinteraksi secara spontan berdasarkan simulasi yang diwujudkan oleh guru. Kanak-kanak juga digalakkan membina dialog sendiri serta mencipta situasi yang difikirkan sesuai dengan ransangan yang disediakan. Teknik ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. „‟ In essence. Pelakon hanya diminta memahami jalan cerita sebuah pementasan bangsawan tersebut serta menghayati watak yang diberikan oleh sutradaranya. and is thus an activity that all children of every age group and every scale of ability are able to both enjoy and master. pelakon akan melafazkan dialog yang dibina sendiri secara spontan. Beliau menjelaskan. .‟‟ Bagi Way. Tiada skrip lengkap ynag ditulis dan dihafal sebelum pementasan dijalankan. Brain Way ( 1967: 183 ) menjelaskan bahawa improvisasi merupakan aktiviti drama tanpa skrip. iaitu bangsawan merupakan satu bentuk teater yang menggunakan improvisasi sepenuhnya. Melalui improvisasi juga. drama boleh dibangunkan melalui aktiviti improvisasi berdasarkan pelbagai sumber tertentu sama ada idea asli oleh pelajar dan guru ataupun kandungan kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. because there is no need for a script. khususnya pengajaran bahasa. Ruth Beall Heining( 1993 : 184 ) pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan melalui sesuatu situasi yang dirancang. an improvised play does not depend on any form and skill or ability at reading. Terdapat banyak pandangan tentang konsep improvisasi. dan teater transisi. no on learning and remembering lines. bersesuaian dengan situasi yang dilakonkan. Improvisasi sering dilaksanakan dalam pendidikan. sebagaimana yang dijelaskan.

…. Improvisation is one way to achieve a more natural delivery of dialogue than recitation 0f memories script”. kanak-kanak digalakkan untuk menghubungkaitkan pengalaman sedia ada mereka di luar bilik darjah untuk diadaptasikan dalam situasi yang disediakan oleh guru di dalam bilik darjah. never content with the first solution . Aktiviti ini biasanya dilaksanakan berdasarkan sesuatu idea. In all three cases there is free unfettered approach which is restlessly inquisitive. Pensyarah di Jabatan Australia Selatan pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang terhasil melalui proses yang tidak formal. Male ( 1973 : 30 ) pula menjelaskan bahawa selain berkait rapat dengan latihan verbal. Melalui improvisasi juga. improvisasi juga melibatkan aktiviti pergerakkan sebagaimana huraiannya. Kanak-kanak juga digalakkan untuk mencari penyelesaian masalah serta membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu konflik. but constantly devising deeper and more searching possibilities. as the students respond to the dramatic situations they involved. Ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna. skrip dan pandangan orang lain secara terbuka. Latihan begini dapat membina sensitiviti dan imiginasi kanak-kanak yang tinggi. Antara aktiviti drama yang boleh dilaksanakan ialah pantomin dan permainan teater. atau rangka plot. perwatakan.‟‟ . tema. Improvisasi dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan lebih bersahaja. exploration and experimentation.. Aktiviti sedemikian akan dapat melatih kanak-kanak ke arah menghasilkan suatu pementasan yang lengkap. Mereka boleh dibimbing untuk memahami isu semasa atau isu sosial. David A. express some thought or idea or indicate a mood.” This means that it is created sponteneusly. Improvisation is response in physical and verbal terms initiated by desire to achive an action. but for convenience are discussed separately. ” improvisation has both physical and vocal aspects which should not be thought of apart. yang dilakukan secara berkumpulan. improvisation may be thought of as expression in term of invention.

Berdasarkan props ( peralatan/ objek ) . Aktiviti tersebut adalah seperti yang berikut: i.Permainan Bebas ( Free Play ) . dapatlah dirumuskan bahawa improvisasi merupakan suatu aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan yang menggalakkan daya imiginasi.Guru sediakan peralatan atau objek.Peringkatkan permainan dengan objek yang lebih bermakna dan berwatak seperti anak patung/ boneka. Improvisasi juga merupakan satu teknik drama yang menggalakkan kanak-kanak meluahkan perasaan secara terkawal dan mewujudkan pemikiran yang bercapah terhadap kemungkinankemungkinan yang boleh berlaku dalam realiti kehidupan mereka.Berdasarkan semua pendapat di atas.Ciptakan senario atau cerita berdasarkan peralatan tersebut.Sesuai untuk kanak-kanak prasekolah .Berdasarkan situasi seperti wawancara.Improvisasi berdasarkan dialog .Improvisasi berdasarkan bunyi atau lagu . perbahasan.Improvisasi berdasarkan gambar atau buku cerita bergambar . Melalui improvisasi kanak-kanak akan di latih denhgan kemahiran berfikir kreatif melalui pelbagai ransangan yang diwujudkan. . kreativiti dan inovasi seseorang berdasarkan sesuatu ransangan yang disediakan oleh pembimbing ( guru atau fasilitator yang mengendalikan aktiviti). Improvisasi dan Kreativiti Satu daripada ciri utama improvisasi ialah kreativiti. Heinig ( 1993 ) menyarankan beberapa aktiviti.Berdasarkan watak / tokoh dan perwatakan . . Dalam hal ini. antaranya termasuklah: . debat atau bercerita. JENIS-JENIS IMPROVISASI Peter Moore ( 1998 ) menyarankan enam jenis aktiviti improvisasi untuk kanak-kanak mengikut peringkat umur. . dan kostum yang menyarankan perwatakan tertentu. sediakan situasi/ persekitaran yang tertentu dan galakkan kanak-kanak bermain secara bebas dengan dipantau oleh guru.

Bantu dan galakkan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah.ii.Dalam aktiviti ini. ( sesuai denagn situasi yang diberikan ) . kanak-kanak perlu dilatih untuk melakukan justifikasi terhadap watak dengan mengemukakan beberapa soalan seperti : i. melibatkan luahan perasaan. mengarahkan. . .Untuk menghayati watak yang diberikan.Guru juga harus membantu dan menggalakkan kanak-kanak melakukan tugas secara kolaboratif.) . merayu. iii. kanak-kanak hendaklah berpura-pura menjadi seseorang yang lain dan berlainan dengan dirinya. memohon sesuatu.Boleh menyambungkan dialog tersebut untuk menggambarkan situasi yang difikirkan sesuai seperti ( memujuk.Diingatkan bahawa improvisasi spontan bukan bertujuan untuk membuat persembahan.Diberikan peranan tertentu dan meminta kanak-kanak memikirkan cara (dia) untuk beraksi dan memberikan respons terhadap sesuatu situasi. interaksi antara watak serta prosedur terhadap resolusi sesuatu situasi yang dihadapi.Pokok utama ialah menggalakkan perkongsian idea. . dan seumpamanya dengan ekspresi dan gaya pengucapan yang sesuai.Aktiviti ini dapat dilaksanakan secara individu ( monolog / soliloquise ).Main Peranan ( Role Play ) . berpasangan atau berkumpulan. berfikir secara kreatif dan imaginatif serta melahirkan idea. mendengar serta mengamati pendapat orang lain. dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain.Aktiviti lain seperti kerusi panas juga boleh dilaksanakan untuk menggalakkan kanakkanak berinteraksi. . membuat keputusan. iv. .Improvisasi Verbal ( Verbal Improvisation ) .Improvisasi Spontan ( Spontaneous Improvisation ) . .nama penuh watak . .Kanak-kanak digalakkan untuk mencipta monolog ( soliloquise ) dan dialog berdasarkan petikan dialog dalam sesebuah cerita.Guru sediakan bahan ransangan tertentu untuk kanak-kanak memberikan respons secara spontan.

. tanda nama. atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan sesuatu persembahan.Guru boleh pilih peranan berdasarkan watak daripada orang persekitaran kanak-kanak.Pengalaman serta pengetahuan daripada mata pelajaran lain juga boleh digunakan untuk .pelbagai kemungkinan tentang peribadi watak yang di lakonkan .ii.sikap dan tingkah laku vi. . cerita rakyat.melukis potret iii. i. vi. .umur iii.Improvisasi berdasarkan situasi sebenar atau yang telah benar-benar diketahui untuk meneroka isu-isu baru.Murid diberikan tempoh masa untuk perbincangan kumpulan dan selepas berbincang mereka diminta mementaskan hasil perbincangan tersebut. drama atau filem yang pernah ditonton serta berdasarkan gambar v.Contohnya menggunakan pengalaman membuat persiapan untuk bercuti ( seperti menyediakan pakaian dan sebagainya ) dan menggunakan pengalaman tersebut untuk persiapan sekumpulan saintis yang hendak mengadakan ekspedisi. .pekerjaan v.membuat kad pengenalan.latar belakang keluarga iv.Improvisasi ini berbeza dengan yang lain kerana improvisasi ini menggalakkan kanakkanak membuat persembahan.untuk itu juga mereka digalakkan untuk. cerita yang pernah dibaca di dalam kelas.hobi atau minat vii.keadaan kesihatan dan viii.Improvisasi Terlatih ( Rehearsed Improvisation ) . buku bank.membuat kostum dan memilih props yang sesuai untuk kegunaan watak. dan seumpamanya iv.Improvisasi Selari ( Parallel Improvisation ) . Kanak-kanak diberi tajuk. tema.menulis diskripsi watak ii.

mereka boleh menggunakan kedua-dua pengalaman tersebut untuk membuat improvisasi tentang penerokaan angkasa lepas atau penerokaan di dasar laut atau di kawasan Artik.Contohnya setelah kanak-kanak mempelajari sejarah penjajahan Tanah Melayu oleh Inggeris dan mempelajari planet-planet dalam mata pelajaran Sains.menghasilkan aktiviti improvisasi ini.Guru boleh mengemukakan soalan seperti apakah tindakan yang akan dilakukan oleh mereka? Atau mungkin juga mereka boleh menggunakan pengalaman mimpi ngeri bertemu dengan sesuatu makhluk seperti dalam cerita tersebut. .Contohnya seperti Kisah Azad dengan Gergasi di mana kanak-kanak boleh menggerakkan minda dengan meneroka imaginasi dan kreativiti mereka untuk memikirkan andaian jika mereka bertemu dengan gergasi seperti dalam cerita tersebut. . . .Guru juga boleh mengambil karya sastera seperti sastera rakyat dan penglipur lara untuk diselarikan dengan isu baharu. .