IMPROVISASI TEATER

NOTA IMPROVISASI

Konsep Improvisasi

Improvisasi merupakan suatu elemen penting dalam lakonan dan telah diamalkan oleh pelakon atau pemain teater melayu sejak dahulu lagi. Teater tradisional seperti Mak Yong, Jikey, dan teater transisi, iaitu bangsawan merupakan satu bentuk teater yang menggunakan improvisasi sepenuhnya. Tiada skrip lengkap ynag ditulis dan dihafal sebelum pementasan dijalankan. Pelakon hanya diminta memahami jalan cerita sebuah pementasan bangsawan tersebut serta menghayati watak yang diberikan oleh sutradaranya. Ketika pementasan berlaku, pelakon akan melafazkan dialog yang dibina sendiri secara spontan, bersesuaian dengan situasi yang dilakonkan.

Improvisasi sering dilaksanakan dalam pendidikan. Teknik ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, khususnya pengajaran bahasa. Melalui aktiviti improvisasi kanak-kanak diransang untuk berinteraksi secara spontan berdasarkan simulasi yang diwujudkan oleh guru. Kanak-kanak juga digalakkan membina dialog sendiri serta mencipta situasi yang difikirkan sesuai dengan ransangan yang disediakan. Melalui improvisasi juga, daya imiginasi dan kreativiti kanak-kanak dicerna secara maksimum.

Terdapat banyak pandangan tentang konsep improvisasi. Brain Way ( 1967: 183 ) menjelaskan bahawa improvisasi merupakan aktiviti drama tanpa skrip. Beliau menjelaskan;

„‟ In essence, improvisation is quite simply a play without a script, because there is no need for a script, an improvised play does not depend on any form and skill or ability at reading, no on learning and remembering lines, and is thus an activity that all children of every age group and every scale of ability are able to both enjoy and master.‟‟

Bagi Way, dalam konteks pendidikan, drama boleh dibangunkan melalui aktiviti

improvisasi berdasarkan pelbagai sumber tertentu sama ada idea asli oleh pelajar dan guru ataupun kandungan kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.

Ruth Beall Heining( 1993 : 184 ) pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan melalui sesuatu situasi yang dirancang, sebagaimana yang dijelaskan;

” This means that it is created sponteneusly, as the students respond to the dramatic situations they involved. Improvisation is one way to achieve a more natural delivery of dialogue than recitation 0f memories script”.

Improvisasi dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan lebih bersahaja. Melalui improvisasi juga, kanak-kanak digalakkan untuk menghubungkaitkan pengalaman sedia ada mereka di luar bilik darjah untuk diadaptasikan dalam situasi yang disediakan oleh guru di dalam bilik darjah. Ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Antara aktiviti drama yang boleh dilaksanakan ialah pantomin dan permainan teater.

Pensyarah di Jabatan Australia Selatan pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang terhasil melalui proses yang tidak formal, yang dilakukan secara berkumpulan.

Aktiviti ini biasanya dilaksanakan berdasarkan sesuatu idea, tema, atau rangka plot. Latihan begini dapat membina sensitiviti dan imiginasi kanak-kanak yang tinggi. Mereka boleh dibimbing untuk memahami isu semasa atau isu sosial, perwatakan, skrip dan pandangan orang lain secara terbuka. Kanak-kanak juga digalakkan untuk mencari penyelesaian masalah serta membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu konflik. Aktiviti sedemikian akan dapat melatih kanak-kanak ke arah menghasilkan suatu pementasan yang lengkap.

David A. Male ( 1973 : 30 ) pula menjelaskan bahawa selain berkait rapat dengan latihan verbal, improvisasi juga melibatkan aktiviti pergerakkan sebagaimana huraiannya;

” improvisation has both physical and vocal aspects which should not be thought of apart, but for convenience are discussed separately. Improvisation is response in physical and

Berdasarkan props ( peralatan/ objek ) .Improvisasi berdasarkan gambar atau buku cerita bergambar .Improvisasi berdasarkan bunyi atau lagu . express some thought or idea or indicate a mood. Dalam hal ini. perbahasan.‟‟ Berdasarkan semua pendapat di atas. In all three cases there is free unfettered approach which is restlessly inquisitive.verbal terms initiated by desire to achive an action. Improvisasi dan Kreativiti Satu daripada ciri utama improvisasi ialah kreativiti.Berdasarkan watak / tokoh dan perwatakan . Melalui improvisasi kanak-kanak akan di latih denhgan kemahiran berfikir kreatif melalui pelbagai ransangan yang diwujudkan. debat atau bercerita. kreativiti dan inovasi seseorang berdasarkan sesuatu ransangan yang disediakan oleh pembimbing ( guru atau fasilitator yang mengendalikan aktiviti). improvisation may be thought of as expression in term of invention.Berdasarkan situasi seperti wawancara. Heinig ( 1993 ) menyarankan beberapa aktiviti.Improvisasi berdasarkan dialog . never content with the first solution . antaranya termasuklah: . Improvisasi juga merupakan satu teknik drama yang menggalakkan kanak-kanak meluahkan perasaan secara terkawal dan mewujudkan pemikiran yang bercapah terhadap kemungkinankemungkinan yang boleh berlaku dalam realiti kehidupan mereka. dapatlah dirumuskan bahawa improvisasi merupakan suatu aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan yang menggalakkan daya imiginasi. Aktiviti tersebut adalah seperti yang berikut: . exploration and experimentation. but constantly devising deeper and more searching possibilities. JENIS-JENIS IMPROVISASI Peter Moore ( 1998 ) menyarankan enam jenis aktiviti improvisasi untuk kanak-kanak mengikut peringkat umur. …..

. . .) .Guru sediakan bahan ransangan tertentu untuk kanak-kanak memberikan respons secara spontan. iv. merayu. memohon sesuatu. . . .Kanak-kanak digalakkan untuk mencipta monolog ( soliloquise ) dan dialog berdasarkan petikan dialog dalam sesebuah cerita.Guru juga harus membantu dan menggalakkan kanak-kanak melakukan tugas secara kolaboratif. melibatkan luahan perasaan.Guru sediakan peralatan atau objek. sediakan situasi/ persekitaran yang tertentu dan galakkan kanak-kanak bermain secara bebas dengan dipantau oleh guru.Sesuai untuk kanak-kanak prasekolah . mengarahkan.Aktiviti lain seperti kerusi panas juga boleh dilaksanakan untuk menggalakkan kanakkanak berinteraksi.Aktiviti ini dapat dilaksanakan secara individu ( monolog / soliloquise ).Improvisasi Verbal ( Verbal Improvisation ) .Peringkatkan permainan dengan objek yang lebih bermakna dan berwatak seperti anak patung/ boneka. dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain. interaksi antara watak serta prosedur terhadap resolusi sesuatu situasi yang dihadapi.Pokok utama ialah menggalakkan perkongsian idea. dan kostum yang menyarankan perwatakan tertentu. ( sesuai denagn situasi yang diberikan ) . membuat keputusan. iii.Diingatkan bahawa improvisasi spontan bukan bertujuan untuk membuat persembahan.Improvisasi Spontan ( Spontaneous Improvisation ) .Bantu dan galakkan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah.Boleh menyambungkan dialog tersebut untuk menggambarkan situasi yang difikirkan sesuai seperti ( memujuk. berfikir secara kreatif dan imaginatif serta melahirkan idea. mendengar serta mengamati pendapat orang lain. ii.Permainan Bebas ( Free Play ) . berpasangan atau berkumpulan.Main Peranan ( Role Play ) .Ciptakan senario atau cerita berdasarkan peralatan tersebut.i. . dan seumpamanya dengan ekspresi dan gaya pengucapan yang sesuai.

cerita yang pernah dibaca di dalam kelas.hobi atau minat vii.menulis diskripsi watak ii. buku bank.umur iii.pekerjaan v. . kanak-kanak hendaklah berpura-pura menjadi seseorang yang lain dan berlainan dengan dirinya.membuat kostum dan memilih props yang sesuai untuk kegunaan watak.Guru boleh pilih peranan berdasarkan watak daripada orang persekitaran kanak-kanak.nama penuh watak ii.sikap dan tingkah laku vi.. atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan sesuatu persembahan.pelbagai kemungkinan tentang peribadi watak yang di lakonkan . Kanak-kanak diberi tajuk.Improvisasi Selari ( Parallel Improvisation ) .Untuk menghayati watak yang diberikan.keadaan kesihatan dan viii.Improvisasi ini berbeza dengan yang lain kerana improvisasi ini menggalakkan kanakkanak membuat persembahan.Diberikan peranan tertentu dan meminta kanak-kanak memikirkan cara (dia) untuk beraksi dan memberikan respons terhadap sesuatu situasi. . tanda nama. tema.melukis potret iii. .Improvisasi Terlatih ( Rehearsed Improvisation ) . cerita rakyat. i. .latar belakang keluarga iv.untuk itu juga mereka digalakkan untuk. vi. drama atau filem yang pernah ditonton serta berdasarkan gambar v. kanak-kanak perlu dilatih untuk melakukan justifikasi terhadap watak dengan mengemukakan beberapa soalan seperti : i.membuat kad pengenalan. dan seumpamanya iv.Murid diberikan tempoh masa untuk perbincangan kumpulan dan selepas berbincang mereka diminta mementaskan hasil perbincangan tersebut.Dalam aktiviti ini.

Contohnya seperti Kisah Azad dengan Gergasi di mana kanak-kanak boleh menggerakkan minda dengan meneroka imaginasi dan kreativiti mereka untuk memikirkan andaian jika mereka bertemu dengan gergasi seperti dalam cerita tersebut. ..Pengalaman serta pengetahuan daripada mata pelajaran lain juga boleh digunakan untuk menghasilkan aktiviti improvisasi ini.Guru boleh mengemukakan soalan seperti apakah tindakan yang akan dilakukan oleh mereka? Atau mungkin juga mereka boleh menggunakan pengalaman mimpi ngeri bertemu dengan sesuatu makhluk seperti dalam cerita tersebut.Contohnya setelah kanak-kanak mempelajari sejarah penjajahan Tanah Melayu oleh Inggeris dan mempelajari planet-planet dalam mata pelajaran Sains. . . mereka boleh menggunakan kedua-dua pengalaman tersebut untuk membuat improvisasi tentang penerokaan angkasa lepas atau penerokaan di dasar laut atau di kawasan Artik. .Improvisasi berdasarkan situasi sebenar atau yang telah benar-benar diketahui untuk meneroka isu-isu baru. . . Pengurusan Produksi Struktur Organisasi Pengurus Produksi Pengarah Produksi Pengurus Pentas Pereka Bentuk Latar Pereka Bentuk Cahaya .Guru juga boleh mengambil karya sastera seperti sastera rakyat dan penglipur lara untuk diselarikan dengan isu baharu.Contohnya menggunakan pengalaman membuat persiapan untuk bercuti ( seperti menyediakan pakaian dan sebagainya ) dan menggunakan pengalaman tersebut untuk persiapan sekumpulan saintis yang hendak mengadakan ekspedisi.

perekabentuk. -membuat laporan hasil produksi untuk dijadikan dokumentasi. Pengurus bertanggungjawab dalam aspek-aspek ‟business‟. Antara tugasnya ialah: -mencari wang untuk membiayai produksi -berhubung dengan pihak luar yang meminta produksi atau pembiaya produksi (client) -mencari serta mendapatkan hak atau kelulusan skrip yang mahu dipentaskan. Oleh itu koordinasi elemen-elemen itu sangatlah mustahak dan orang yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengkoordinasikannya ialah pengurus. panggung atau ruang persembahan (jika perlu) -menyelia tugas-tugas perlaksanaan produksi -membuat promosi (jika perlu) -menyedia belanjawan untuk sesebuah produksi. -menyewa dewan. Pengarah Produksi . pelaku. petugas pentas dan lain-lain yang berkaitan dengan produksi. (jika ada) -mendapatkan pengarah.Penata Rias Penata Bunyi Pereka Props Pereka Bentuk Kostum / Busana Pengurus Artis / Kebajikan Petugas lokasi (Runner) Petugas Pentas / Krew Peranan dan Tanggungjawab Pengurus Produksi (Production Manager) Pengarah produksi bertanggungjawab memaparkan elemen-elemen artistik sebuah produksi tetapi tiada produksi mampu dipersembahkan untuk penonton tanpa komponen teknikal dan ‟business‟.

Merupakan pemimpin kepada sekumpulan tenaga kerja pentas bagi melaksanakan kehendak kesenian yang menepati ilusi dan kreativiti. Pengarah membangunkan konsep produksi. Lakonan/Pelakuan: -Memahami watak-watak (peranan-peranan) – fizikal. sahabat. -Menentukan gaya pementasan yang hendak disampaikan -Melakukan perubahan bagi penyesuaian persembahan jika perlu dengan syarat mendapat persetujuan daripada penulis asal. menjelaskan kepada pelaku-pelaku. pendisiplin serta penggarap pada sebuah . Pengarah adalah seorang yang menerajui sebuah produksi yang melibatkan kerja-kerja teknikal dan proses kreatif. Tugas-tugas pengarah ialah: Skrip: -Memahami dan menganalisis skrip dari segi plot. mental -Menetapkan jenis watak dan perwatakan dalam persembahan. tema serta persoalan yang ingin disampaikan oleh penulis. -Menggarap unsur-unsur dramatik dan estetik dalam sebuah persembahan. -Memilih pelaku (dengan menggunakan pelbagai kaedah untuk memilih) -Menjadi pengajar. membantu pelaku mewujudkan peranan dan watak-watak dan menggarap keseluruhan persembahan produksi. Maka itu seorang pengarah harus jelas terhadap kerja seni yang hendak disempurnakan. -Menerangkan konsep persembahan yang dikehendaki kepada semua pelaku serta petugaspetugas lain. pengkritik.Orang yang bekerja paling rapat dengan pelaku. Pengarah juga perlu mempunyai cara komunikasi yang boleh difahami oleh semua yang terlibat dengan produksinya. Bertanggungjawab mengkoordinasikan aspek-aspek lain di dalam sesebuah produksi seperti idea-idea untuk pereka-pereka bentuk. -Menggunakan semua ilmu dalam seni persembahan yang diketahuinya untuk melaksanakan realiti konsep persembahan. psikologi. pemimpin. Konsep Persembahan: -Memilih dan mengembangkan konsep keseluruhan produksi.

tatacahaya. PERLAKSANAAN Pengurusan seni persembahan/pentas penting berdasarkan kefahaman berkenaan dengan pentas dan pentadbiran mengikut organisasi yang menganjurkan pementasan. Teknikal: -Memahami keperluan hiasan latar (setting). keluar masuk pelaku serta props yang digunakan pada hari pementasan adalah bawah pengawasannya. Peneraju pada hari persembahan ialah pengurus pentas. tatarias supaya sesuai dengan konsep yang dipilih. Berikut adalah perkara-perkara yang perlu disediakan: . -Bekerjasama dengan petugas-petugas produksi yang lain dengan berjumpa dan berbincang dengan pereka-pereka tentang konsep produksi. -Menetapkan apa yang dikehendakinya dan pereka-pereka mesti menyediakan perkara tersebut. -Mengarah latihan serta menyusun ruang lakon para pelaku di pentas. Segala tugas pentas seperti pertukaran set. -Menyediakan jadual latihan. kostum (busana). pertukaran pakaian dan make up. Mereka adalah saluran penghubung antara tenaga produksi dengan pihak pentadbiran dan bertanggungjawab melaksanakan apa yang telah dirancang supaya berjalan lancar. -Mengadakan perjumpaan dengan pasukan teknikal dari semasa ke semasa untuk meninjau perkembangan setiap seksyen. Pengurus Pentas (Stage Manager) Pengurusan pentas bermaksud pengendalian sekumpulan tenaga kerja bagi menjayakan sesebuah produksi.persembahan.

muzik dan para pereka cipta. Pembisik skrip viii. “Blocking techniques” ix. Menubuhkan satu pasukan tenaga kerja ii. Memahami Skrip iii. kostum. pengurus props. Naskah Tugas Di Luar Ruang Latihan I Pengurusan produksi . Keperluan semasa latihan vii. Catatan latihan vi. Menentukan masa latihan ii. Tempat latihan vi. Pengendalian ruang latihan v. Persiapan pementasan Persiapan Latihan Pementasan i. pengurus produksi. lampu. Pengenalan ruang latihan dan tenaga produksi iii. Tugas harian iv. Menentukan garis panduan set Semasa Latihan Pementasan ii. Set dan kostum v. Mengenal pasti ruang lakon ix. set. pengarah teknikal. Persediaan dan Persiapan Pengurusan Pentas i. Persiapan tempat latihan viii. Props dan peralatan iv. bunyi. pengurus pentas. Jadual latihan vii.Tenaga Kerja Pengurusan Pentas Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga produksi seperti penerbit. Merancang pementasan iii.

Kesihatan dan keselamatan atas pentas Mingggu Pementasan I Masuk ke ruang pementasan sebenar ii. Belanjawan produksi iii.ii. Senarai lengkap keperluan iii. Penyesuaian dan penetapan ruang pementasan iii. Penjadualan produksi Ke Arah Pementasan I Latihan langsung ii. Alat-alat Bantu Penanda (MASKING) iii. Tentu ruang pembisik skrip vii. Semasa persembahan Selesai Pementasan i. Kemudahan-kemudahan pentas sedia ada v. Senarai semak viii. Peralatan asas pertukangan iv. Hormat tamat (Curtain Calls) ix. Pemulangan barang/Kebersihan pentas . Pengangkutan Mengenal Pentas I Bekalan pentas sedia ada ii. Pemindahan lokasi v. Pembinaan set / Penentuan props iv. Aspek teknikal pentas vi. Pelan lantai iv. Mesyuarat produksi iv. Raptai kostum / Latihan teknikal vi. Pertukaran babak / Penataan cahaya/Kesan bunyi v.

Harus sentiasa berbincang dengan pengarah produksi. Dalam hal ini . tanpa atau berset adalah dari sudut pandangan pereka bentuk latar. adunan. tinggi dan rendahnya. Terdapat pelbagai jenis dan rupa set bergantung pada kehendak pementasan dan citarasa perekanya. intensiti dan kebenderangan lampu. Bersifat latar hias yang menggambarkan tempat. set perlu disediakan sebelum pementasan bermula.ii. Bertanggungjawab dengan kemahuan serta keperluan pengarah produksi dari masa ke semasa. bilangan lampu. masa dan status. Susun atur set. -Set harus kukuh dan mudah pindah. sama ada di luar atau di dalam dewan. sudut di mana cahaya menyinari pelakon dan jangka waktu yang diperlukan untuk diterangkan. terbentuk di dalam unit-unit (adjustable). -Hiasan yang dibentuk dapat digunakan berkali-kali. -Kehadirannya harus jelas dilihat supaya ilusi tidak terjejas. Pereka bentuk cahaya memutuskan setiap ruang cahaya: warna. Post mortem/Laporan Pereka Bentuk Latar (Setting Designer) Bertanggungjawab untuk mereka cipta bentuk latar pentas sama ada ringkas atau kompleks dan setiap latar mempunyai reka bentuknya. Pereka Bentuk Cahaya (Lighting Designer) Penataan cahaya pentas bermaksud bentuk-bentuk iluminasi di pentas. digelapkan atau disuramkan. Pereka Bentuk Latar perlu mengetahui tentang set dari peringkat ilusi membawa ke realiti. -Tidak membahayakan pelaku dan pekerja dengan melihat pada ciri-ciri keselamatan yang sempurna. Keperluan – keperluan tertentu di dalam hiasan latar: -Elemen hiasan latar mestilah berfungsi dan bukan hanya menjadi ”tempelan” semata mata. -Set harus ringan. Penstoran barang iii. Terang atau gelap bermaksud kesan terhadap sesuatu yang digambarkan berdasarkan emosi atau zaman.

Harus sentiasa berbincang dengan pengarah produksi dan bertanggungjawab dengan kemahuan serta keperluan pengarah produksi dari semasa ke semasa. Pereka bentuk kostum bertugas mencipta atau menentukan apakah kostum dan bahan yang sesuai untuk digunakan bagi sesebuah produksi dengan menitikberatkan konsep yang telah ditetapkan. Penata Bunyi (Audio) Mencipta dan menentukan apakah bentuk kesan bunyi yang digunakan dalam . Pengurusannya memerlukan penelitian dan perapian kerana melibatkan urusan bahan seni dan kreatif. Tatarias yang tidak sesuai dari segi pencampuran warna akan mencacatkan watak dan perwatakan sekali gus keseluruhan „mood‟ persembahan. Pemilihan pakaian juga hendaklah memberi keselesaan kepada para pelaku (si pemakai). Tugas ini diterajui oleh seorang pereka cahaya dan dibantu oleh satu kumpulan kerja yang dapat mencapai maksud. pengendali terhadap mesin dan teknikal juga perlu dititikberatkan. Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan watak dan pencahayaan agar tidak ditenggelami oleh latar dan cahaya lampu. Penata Rias (Make-Up) Menentukan apakah bentuk make-up yang sesuai dipakai oleh setiap pelaku. Pereka Bentuk Kostum / Busana (Costume Designer) Reka bentuk kostum bermaksud apa-apa sahaja bentuk pakaian yang dipakai oleh pelaku di atas pentas.cahaya perlu direka atau ditatakan. Selain itu. Tatarias juga hendaklah bersesuaian dengan kostum yang digunakan dan perlulah berbeza dengan setiap konsep persembahan dan watak yang dibawa oleh pelaku dalam persembahan. Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan latar/set dan pencahayaan agar tidak bercanggah dengan kemahuan pementasan/persembahan.

persembahan. Props juga membantu pelakon mendapatkan mood berlakon dan sekali gus memberi “business” kepada aksinya. kostum dan pencahayaan . props crew dan props supplies. Props. Pengurusan Props I Menubuhkan satu pasukan tenagakerja ii Menentukan bengkel dan kategori props Iii Pengendalian props berdasarkan jenis seperti set props. personal props Persiapan Props Untuk Pementasan I Memahami Skrip ii. Pereka dan Pengurusan Props Props adalah barang atau peralatan yang dibawa/digunakan oleh pelaku. Pereka props bertugas menyediakan props yang akan digunakan oleh setiap pelaku seperti yang dikehendaki oleh pengarah dan watak dalam persembahan. Props hendaklah berfungsi untuk memperkukuhkan penjelasan perwatakan. props man. Latar bunyi yang dicipta hendaklah bersesuaian dengan konsep serta kemahuan pengarah persembahan. props designer. Menentukan props mengikut skrip iii. PERLAKSANAAN Kepentingan Pengurusan Props Menyentuh kefahaman mengenai keperluan dan kepentingan prop. set dressing. set. trim props. Menyediakan props v. hand props. Merancang penggunaan props yang berkaitan iv. Tenaga Kerja Pengurusan Props Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga yang menguruskan props seperti props master. Props boleh menjadi sesuatu yang asing jika pembuatannya adalah di luar kebiasaan.

Senarai lengkap keperluan props iii. Keselamatan props xi. Plan lantai iv. Post Mortem vi. Kebersihan props iv. Penstoran props v. Pemulangan barang iii. Malam akhir Selesai Pementasan I Malam akhir ii. Latihan Teknikal v. Sistem ganti (understudies) x. Senarai Semak vi. Raptai Props iv.Semasa Latihan Pementasan I Keperluan props percubaan ii. Laporan . Pengendalian props diruang latihan Ke Arah Pementasan I Latihan langsung mengendalikan props ii. Malam pembukaan viii. Sessi Fotografi vii. Semasa persembahan ix. Pengangkutan props Prop dan Pementasan I Masuk ke ruang pementasan sebenar ii. Pemindahan lokasi v. Penyesuaian dan penetapan ruang prop iii.

Teater tradisional seperti Mak Yong. . Sekiranya pelaku tidak tepat pada masanya. maka tugas runner untuk pergi mendapatkannya. Petugas Lokasi (Runner) Bertugas untuk memastikan semua bekalan yang diperlukan berada dan ada pada masa yang diperlukan oleh pengarah dan kesemua produksi. DICATAT OLEH PYIANJ DI 4:54 PTG TIADA ULASAN: PAUTAN PADA CATATAN INI IMPROVISASI TEATER NOTA IMPROVISASI Konsep Improvisasi Improvisasi merupakan suatu elemen penting dalam lakonan dan telah diamalkan oleh pelakon atau pemain teater melayu sejak dahulu lagi. Pengurus artis bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pengarah sama ada semua pelaku dalam produksi sudah sampai ataupun belum di lokasi supaya dapat latihan dimulakan. pengurus artis akan bertugas untuk mendapatkan (mencari) pelaku tersebut untuk berada di tempat yang sepatutnya.Pengurus Artis Bertanggungjawab untuk memastikan bahawa setiap pelaku serta ahli produksi yang terlibat berada di tempat latihan pada masa yang telah ditetapkan. Petugas Pentas / Krew Mereka ialah petugas-petugas am yang bertugas untuk membantu dalam kerja-kerja produksi persembahan bawah arahan pengurus pentas. Sekiranya tidak.

Brain Way ( 1967: 183 ) menjelaskan bahawa improvisasi merupakan aktiviti drama tanpa skrip. . Kanak-kanak juga digalakkan membina dialog sendiri serta mencipta situasi yang difikirkan sesuai dengan ransangan yang disediakan. and is thus an activity that all children of every age group and every scale of ability are able to both enjoy and master. Beliau menjelaskan. khususnya pengajaran bahasa. Terdapat banyak pandangan tentang konsep improvisasi. daya imiginasi dan kreativiti kanak-kanak dicerna secara maksimum. pelakon akan melafazkan dialog yang dibina sendiri secara spontan. iaitu bangsawan merupakan satu bentuk teater yang menggunakan improvisasi sepenuhnya. Melalui aktiviti improvisasi kanak-kanak diransang untuk berinteraksi secara spontan berdasarkan simulasi yang diwujudkan oleh guru. Tiada skrip lengkap ynag ditulis dan dihafal sebelum pementasan dijalankan. sebagaimana yang dijelaskan. Pelakon hanya diminta memahami jalan cerita sebuah pementasan bangsawan tersebut serta menghayati watak yang diberikan oleh sutradaranya. dalam konteks pendidikan. „‟ In essence. improvisation is quite simply a play without a script. Ruth Beall Heining( 1993 : 184 ) pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan melalui sesuatu situasi yang dirancang. because there is no need for a script. no on learning and remembering lines. drama boleh dibangunkan melalui aktiviti improvisasi berdasarkan pelbagai sumber tertentu sama ada idea asli oleh pelajar dan guru ataupun kandungan kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Melalui improvisasi juga. an improvised play does not depend on any form and skill or ability at reading. bersesuaian dengan situasi yang dilakonkan. Ketika pementasan berlaku. Improvisasi sering dilaksanakan dalam pendidikan. Teknik ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.Jikey. dan teater transisi.‟‟ Bagi Way.

but constantly devising deeper and more searching possibilities. Improvisasi dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan lebih bersahaja. ” improvisation has both physical and vocal aspects which should not be thought of apart. Pensyarah di Jabatan Australia Selatan pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang terhasil melalui proses yang tidak formal. Kanak-kanak juga digalakkan untuk mencari penyelesaian masalah serta membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu konflik. Ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna.” This means that it is created sponteneusly. …. improvisation may be thought of as expression in term of invention. perwatakan. Male ( 1973 : 30 ) pula menjelaskan bahawa selain berkait rapat dengan latihan verbal. skrip dan pandangan orang lain secara terbuka. Antara aktiviti drama yang boleh dilaksanakan ialah pantomin dan permainan teater. yang dilakukan secara berkumpulan. In all three cases there is free unfettered approach which is restlessly inquisitive. kanak-kanak digalakkan untuk menghubungkaitkan pengalaman sedia ada mereka di luar bilik darjah untuk diadaptasikan dalam situasi yang disediakan oleh guru di dalam bilik darjah. David A. exploration and experimentation. Aktiviti sedemikian akan dapat melatih kanak-kanak ke arah menghasilkan suatu pementasan yang lengkap. but for convenience are discussed separately. Improvisation is response in physical and verbal terms initiated by desire to achive an action. improvisasi juga melibatkan aktiviti pergerakkan sebagaimana huraiannya. atau rangka plot. Latihan begini dapat membina sensitiviti dan imiginasi kanak-kanak yang tinggi. never content with the first solution . Improvisation is one way to achieve a more natural delivery of dialogue than recitation 0f memories script”.‟‟ . Aktiviti ini biasanya dilaksanakan berdasarkan sesuatu idea. Mereka boleh dibimbing untuk memahami isu semasa atau isu sosial. Melalui improvisasi juga. tema.. express some thought or idea or indicate a mood. as the students respond to the dramatic situations they involved.

Berdasarkan props ( peralatan/ objek ) . Improvisasi dan Kreativiti Satu daripada ciri utama improvisasi ialah kreativiti.Peringkatkan permainan dengan objek yang lebih bermakna dan berwatak seperti anak patung/ boneka. . . Aktiviti tersebut adalah seperti yang berikut: i. sediakan situasi/ persekitaran yang tertentu dan galakkan kanak-kanak bermain secara bebas dengan dipantau oleh guru. Improvisasi juga merupakan satu teknik drama yang menggalakkan kanak-kanak meluahkan perasaan secara terkawal dan mewujudkan pemikiran yang bercapah terhadap kemungkinankemungkinan yang boleh berlaku dalam realiti kehidupan mereka. debat atau bercerita. Melalui improvisasi kanak-kanak akan di latih denhgan kemahiran berfikir kreatif melalui pelbagai ransangan yang diwujudkan.Berdasarkan situasi seperti wawancara.Berdasarkan semua pendapat di atas.Permainan Bebas ( Free Play ) .Improvisasi berdasarkan bunyi atau lagu .Improvisasi berdasarkan dialog . dan kostum yang menyarankan perwatakan tertentu.Sesuai untuk kanak-kanak prasekolah . dapatlah dirumuskan bahawa improvisasi merupakan suatu aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan yang menggalakkan daya imiginasi. kreativiti dan inovasi seseorang berdasarkan sesuatu ransangan yang disediakan oleh pembimbing ( guru atau fasilitator yang mengendalikan aktiviti). JENIS-JENIS IMPROVISASI Peter Moore ( 1998 ) menyarankan enam jenis aktiviti improvisasi untuk kanak-kanak mengikut peringkat umur. Dalam hal ini.Ciptakan senario atau cerita berdasarkan peralatan tersebut. .Guru sediakan peralatan atau objek.Berdasarkan watak / tokoh dan perwatakan . antaranya termasuklah: . Heinig ( 1993 ) menyarankan beberapa aktiviti.Improvisasi berdasarkan gambar atau buku cerita bergambar . perbahasan.

Untuk menghayati watak yang diberikan. berfikir secara kreatif dan imaginatif serta melahirkan idea.Improvisasi Verbal ( Verbal Improvisation ) .Guru juga harus membantu dan menggalakkan kanak-kanak melakukan tugas secara kolaboratif. dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain. merayu. .ii.Bantu dan galakkan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah.Improvisasi Spontan ( Spontaneous Improvisation ) . melibatkan luahan perasaan.Diberikan peranan tertentu dan meminta kanak-kanak memikirkan cara (dia) untuk beraksi dan memberikan respons terhadap sesuatu situasi. membuat keputusan.nama penuh watak . mengarahkan. dan seumpamanya dengan ekspresi dan gaya pengucapan yang sesuai.Kanak-kanak digalakkan untuk mencipta monolog ( soliloquise ) dan dialog berdasarkan petikan dialog dalam sesebuah cerita. memohon sesuatu. ( sesuai denagn situasi yang diberikan ) .Aktiviti ini dapat dilaksanakan secara individu ( monolog / soliloquise ). iv. berpasangan atau berkumpulan. .Boleh menyambungkan dialog tersebut untuk menggambarkan situasi yang difikirkan sesuai seperti ( memujuk.) . . iii.Main Peranan ( Role Play ) .Aktiviti lain seperti kerusi panas juga boleh dilaksanakan untuk menggalakkan kanakkanak berinteraksi. mendengar serta mengamati pendapat orang lain. .Dalam aktiviti ini. interaksi antara watak serta prosedur terhadap resolusi sesuatu situasi yang dihadapi.Diingatkan bahawa improvisasi spontan bukan bertujuan untuk membuat persembahan.Guru sediakan bahan ransangan tertentu untuk kanak-kanak memberikan respons secara spontan. . . . kanak-kanak perlu dilatih untuk melakukan justifikasi terhadap watak dengan mengemukakan beberapa soalan seperti : i.Pokok utama ialah menggalakkan perkongsian idea. kanak-kanak hendaklah berpura-pura menjadi seseorang yang lain dan berlainan dengan dirinya.

i.membuat kostum dan memilih props yang sesuai untuk kegunaan watak. vi.Improvisasi Terlatih ( Rehearsed Improvisation ) . cerita rakyat.sikap dan tingkah laku vi. drama atau filem yang pernah ditonton serta berdasarkan gambar v. .Improvisasi Selari ( Parallel Improvisation ) . .Guru boleh pilih peranan berdasarkan watak daripada orang persekitaran kanak-kanak. tema.keadaan kesihatan dan viii.umur iii. cerita yang pernah dibaca di dalam kelas.ii.pelbagai kemungkinan tentang peribadi watak yang di lakonkan .membuat kad pengenalan.melukis potret iii.pekerjaan v. Kanak-kanak diberi tajuk. atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan sesuatu persembahan.Contohnya menggunakan pengalaman membuat persiapan untuk bercuti ( seperti menyediakan pakaian dan sebagainya ) dan menggunakan pengalaman tersebut untuk persiapan sekumpulan saintis yang hendak mengadakan ekspedisi.Murid diberikan tempoh masa untuk perbincangan kumpulan dan selepas berbincang mereka diminta mementaskan hasil perbincangan tersebut.latar belakang keluarga iv.menulis diskripsi watak ii.Pengalaman serta pengetahuan daripada mata pelajaran lain juga boleh digunakan untuk . tanda nama. .hobi atau minat vii. dan seumpamanya iv.Improvisasi berdasarkan situasi sebenar atau yang telah benar-benar diketahui untuk meneroka isu-isu baru. buku bank. .Improvisasi ini berbeza dengan yang lain kerana improvisasi ini menggalakkan kanakkanak membuat persembahan.untuk itu juga mereka digalakkan untuk.

. .Contohnya setelah kanak-kanak mempelajari sejarah penjajahan Tanah Melayu oleh Inggeris dan mempelajari planet-planet dalam mata pelajaran Sains. .menghasilkan aktiviti improvisasi ini. .Contohnya seperti Kisah Azad dengan Gergasi di mana kanak-kanak boleh menggerakkan minda dengan meneroka imaginasi dan kreativiti mereka untuk memikirkan andaian jika mereka bertemu dengan gergasi seperti dalam cerita tersebut.Guru juga boleh mengambil karya sastera seperti sastera rakyat dan penglipur lara untuk diselarikan dengan isu baharu. mereka boleh menggunakan kedua-dua pengalaman tersebut untuk membuat improvisasi tentang penerokaan angkasa lepas atau penerokaan di dasar laut atau di kawasan Artik.Guru boleh mengemukakan soalan seperti apakah tindakan yang akan dilakukan oleh mereka? Atau mungkin juga mereka boleh menggunakan pengalaman mimpi ngeri bertemu dengan sesuatu makhluk seperti dalam cerita tersebut. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful