IMPROVISASI TEATER

NOTA IMPROVISASI

Konsep Improvisasi

Improvisasi merupakan suatu elemen penting dalam lakonan dan telah diamalkan oleh pelakon atau pemain teater melayu sejak dahulu lagi. Teater tradisional seperti Mak Yong, Jikey, dan teater transisi, iaitu bangsawan merupakan satu bentuk teater yang menggunakan improvisasi sepenuhnya. Tiada skrip lengkap ynag ditulis dan dihafal sebelum pementasan dijalankan. Pelakon hanya diminta memahami jalan cerita sebuah pementasan bangsawan tersebut serta menghayati watak yang diberikan oleh sutradaranya. Ketika pementasan berlaku, pelakon akan melafazkan dialog yang dibina sendiri secara spontan, bersesuaian dengan situasi yang dilakonkan.

Improvisasi sering dilaksanakan dalam pendidikan. Teknik ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, khususnya pengajaran bahasa. Melalui aktiviti improvisasi kanak-kanak diransang untuk berinteraksi secara spontan berdasarkan simulasi yang diwujudkan oleh guru. Kanak-kanak juga digalakkan membina dialog sendiri serta mencipta situasi yang difikirkan sesuai dengan ransangan yang disediakan. Melalui improvisasi juga, daya imiginasi dan kreativiti kanak-kanak dicerna secara maksimum.

Terdapat banyak pandangan tentang konsep improvisasi. Brain Way ( 1967: 183 ) menjelaskan bahawa improvisasi merupakan aktiviti drama tanpa skrip. Beliau menjelaskan;

„‟ In essence, improvisation is quite simply a play without a script, because there is no need for a script, an improvised play does not depend on any form and skill or ability at reading, no on learning and remembering lines, and is thus an activity that all children of every age group and every scale of ability are able to both enjoy and master.‟‟

Bagi Way, dalam konteks pendidikan, drama boleh dibangunkan melalui aktiviti

improvisasi berdasarkan pelbagai sumber tertentu sama ada idea asli oleh pelajar dan guru ataupun kandungan kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.

Ruth Beall Heining( 1993 : 184 ) pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan melalui sesuatu situasi yang dirancang, sebagaimana yang dijelaskan;

” This means that it is created sponteneusly, as the students respond to the dramatic situations they involved. Improvisation is one way to achieve a more natural delivery of dialogue than recitation 0f memories script”.

Improvisasi dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan lebih bersahaja. Melalui improvisasi juga, kanak-kanak digalakkan untuk menghubungkaitkan pengalaman sedia ada mereka di luar bilik darjah untuk diadaptasikan dalam situasi yang disediakan oleh guru di dalam bilik darjah. Ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Antara aktiviti drama yang boleh dilaksanakan ialah pantomin dan permainan teater.

Pensyarah di Jabatan Australia Selatan pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang terhasil melalui proses yang tidak formal, yang dilakukan secara berkumpulan.

Aktiviti ini biasanya dilaksanakan berdasarkan sesuatu idea, tema, atau rangka plot. Latihan begini dapat membina sensitiviti dan imiginasi kanak-kanak yang tinggi. Mereka boleh dibimbing untuk memahami isu semasa atau isu sosial, perwatakan, skrip dan pandangan orang lain secara terbuka. Kanak-kanak juga digalakkan untuk mencari penyelesaian masalah serta membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu konflik. Aktiviti sedemikian akan dapat melatih kanak-kanak ke arah menghasilkan suatu pementasan yang lengkap.

David A. Male ( 1973 : 30 ) pula menjelaskan bahawa selain berkait rapat dengan latihan verbal, improvisasi juga melibatkan aktiviti pergerakkan sebagaimana huraiannya;

” improvisation has both physical and vocal aspects which should not be thought of apart, but for convenience are discussed separately. Improvisation is response in physical and

…. debat atau bercerita. Improvisasi juga merupakan satu teknik drama yang menggalakkan kanak-kanak meluahkan perasaan secara terkawal dan mewujudkan pemikiran yang bercapah terhadap kemungkinankemungkinan yang boleh berlaku dalam realiti kehidupan mereka. Improvisasi dan Kreativiti Satu daripada ciri utama improvisasi ialah kreativiti. Dalam hal ini. Aktiviti tersebut adalah seperti yang berikut: .. perbahasan. never content with the first solution . dapatlah dirumuskan bahawa improvisasi merupakan suatu aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan yang menggalakkan daya imiginasi.verbal terms initiated by desire to achive an action.Berdasarkan situasi seperti wawancara.Improvisasi berdasarkan bunyi atau lagu . but constantly devising deeper and more searching possibilities. In all three cases there is free unfettered approach which is restlessly inquisitive. Melalui improvisasi kanak-kanak akan di latih denhgan kemahiran berfikir kreatif melalui pelbagai ransangan yang diwujudkan. JENIS-JENIS IMPROVISASI Peter Moore ( 1998 ) menyarankan enam jenis aktiviti improvisasi untuk kanak-kanak mengikut peringkat umur. kreativiti dan inovasi seseorang berdasarkan sesuatu ransangan yang disediakan oleh pembimbing ( guru atau fasilitator yang mengendalikan aktiviti). express some thought or idea or indicate a mood. antaranya termasuklah: . exploration and experimentation.Improvisasi berdasarkan dialog .Berdasarkan watak / tokoh dan perwatakan .Improvisasi berdasarkan gambar atau buku cerita bergambar .Berdasarkan props ( peralatan/ objek ) . Heinig ( 1993 ) menyarankan beberapa aktiviti.‟‟ Berdasarkan semua pendapat di atas. improvisation may be thought of as expression in term of invention.

berpasangan atau berkumpulan. interaksi antara watak serta prosedur terhadap resolusi sesuatu situasi yang dihadapi. iv. .Boleh menyambungkan dialog tersebut untuk menggambarkan situasi yang difikirkan sesuai seperti ( memujuk. . ii. . dan seumpamanya dengan ekspresi dan gaya pengucapan yang sesuai. iii. . . ( sesuai denagn situasi yang diberikan ) . sediakan situasi/ persekitaran yang tertentu dan galakkan kanak-kanak bermain secara bebas dengan dipantau oleh guru.Bantu dan galakkan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah. melibatkan luahan perasaan. merayu.) .Main Peranan ( Role Play ) . dan kostum yang menyarankan perwatakan tertentu.Ciptakan senario atau cerita berdasarkan peralatan tersebut.Improvisasi Spontan ( Spontaneous Improvisation ) .Sesuai untuk kanak-kanak prasekolah .Improvisasi Verbal ( Verbal Improvisation ) . dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain. mengarahkan. berfikir secara kreatif dan imaginatif serta melahirkan idea. .Guru sediakan bahan ransangan tertentu untuk kanak-kanak memberikan respons secara spontan.i.Guru juga harus membantu dan menggalakkan kanak-kanak melakukan tugas secara kolaboratif.Permainan Bebas ( Free Play ) . membuat keputusan.Aktiviti ini dapat dilaksanakan secara individu ( monolog / soliloquise ).Guru sediakan peralatan atau objek. memohon sesuatu. mendengar serta mengamati pendapat orang lain.Peringkatkan permainan dengan objek yang lebih bermakna dan berwatak seperti anak patung/ boneka.Pokok utama ialah menggalakkan perkongsian idea.Kanak-kanak digalakkan untuk mencipta monolog ( soliloquise ) dan dialog berdasarkan petikan dialog dalam sesebuah cerita.Diingatkan bahawa improvisasi spontan bukan bertujuan untuk membuat persembahan.Aktiviti lain seperti kerusi panas juga boleh dilaksanakan untuk menggalakkan kanakkanak berinteraksi. .

Diberikan peranan tertentu dan meminta kanak-kanak memikirkan cara (dia) untuk beraksi dan memberikan respons terhadap sesuatu situasi.pelbagai kemungkinan tentang peribadi watak yang di lakonkan .Dalam aktiviti ini. .latar belakang keluarga iv.sikap dan tingkah laku vi.pekerjaan v.menulis diskripsi watak ii.Untuk menghayati watak yang diberikan. cerita rakyat. vi. drama atau filem yang pernah ditonton serta berdasarkan gambar v. . i. Kanak-kanak diberi tajuk.Improvisasi Selari ( Parallel Improvisation ) .umur iii. dan seumpamanya iv.Improvisasi Terlatih ( Rehearsed Improvisation ) .membuat kostum dan memilih props yang sesuai untuk kegunaan watak.Improvisasi ini berbeza dengan yang lain kerana improvisasi ini menggalakkan kanakkanak membuat persembahan.keadaan kesihatan dan viii.nama penuh watak ii. cerita yang pernah dibaca di dalam kelas.Murid diberikan tempoh masa untuk perbincangan kumpulan dan selepas berbincang mereka diminta mementaskan hasil perbincangan tersebut.untuk itu juga mereka digalakkan untuk. .melukis potret iii.membuat kad pengenalan. atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan sesuatu persembahan. kanak-kanak hendaklah berpura-pura menjadi seseorang yang lain dan berlainan dengan dirinya. tanda nama. kanak-kanak perlu dilatih untuk melakukan justifikasi terhadap watak dengan mengemukakan beberapa soalan seperti : i.Guru boleh pilih peranan berdasarkan watak daripada orang persekitaran kanak-kanak. . tema.hobi atau minat vii. buku bank..

Pengurusan Produksi Struktur Organisasi Pengurus Produksi Pengarah Produksi Pengurus Pentas Pereka Bentuk Latar Pereka Bentuk Cahaya .Contohnya setelah kanak-kanak mempelajari sejarah penjajahan Tanah Melayu oleh Inggeris dan mempelajari planet-planet dalam mata pelajaran Sains. .Contohnya menggunakan pengalaman membuat persiapan untuk bercuti ( seperti menyediakan pakaian dan sebagainya ) dan menggunakan pengalaman tersebut untuk persiapan sekumpulan saintis yang hendak mengadakan ekspedisi. . ..Pengalaman serta pengetahuan daripada mata pelajaran lain juga boleh digunakan untuk menghasilkan aktiviti improvisasi ini.Guru juga boleh mengambil karya sastera seperti sastera rakyat dan penglipur lara untuk diselarikan dengan isu baharu. mereka boleh menggunakan kedua-dua pengalaman tersebut untuk membuat improvisasi tentang penerokaan angkasa lepas atau penerokaan di dasar laut atau di kawasan Artik.Contohnya seperti Kisah Azad dengan Gergasi di mana kanak-kanak boleh menggerakkan minda dengan meneroka imaginasi dan kreativiti mereka untuk memikirkan andaian jika mereka bertemu dengan gergasi seperti dalam cerita tersebut. . . .Guru boleh mengemukakan soalan seperti apakah tindakan yang akan dilakukan oleh mereka? Atau mungkin juga mereka boleh menggunakan pengalaman mimpi ngeri bertemu dengan sesuatu makhluk seperti dalam cerita tersebut.Improvisasi berdasarkan situasi sebenar atau yang telah benar-benar diketahui untuk meneroka isu-isu baru.

panggung atau ruang persembahan (jika perlu) -menyelia tugas-tugas perlaksanaan produksi -membuat promosi (jika perlu) -menyedia belanjawan untuk sesebuah produksi. petugas pentas dan lain-lain yang berkaitan dengan produksi. Oleh itu koordinasi elemen-elemen itu sangatlah mustahak dan orang yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengkoordinasikannya ialah pengurus. -menyewa dewan. perekabentuk. (jika ada) -mendapatkan pengarah. Pengarah Produksi . -membuat laporan hasil produksi untuk dijadikan dokumentasi. Pengurus bertanggungjawab dalam aspek-aspek ‟business‟. Antara tugasnya ialah: -mencari wang untuk membiayai produksi -berhubung dengan pihak luar yang meminta produksi atau pembiaya produksi (client) -mencari serta mendapatkan hak atau kelulusan skrip yang mahu dipentaskan.Penata Rias Penata Bunyi Pereka Props Pereka Bentuk Kostum / Busana Pengurus Artis / Kebajikan Petugas lokasi (Runner) Petugas Pentas / Krew Peranan dan Tanggungjawab Pengurus Produksi (Production Manager) Pengarah produksi bertanggungjawab memaparkan elemen-elemen artistik sebuah produksi tetapi tiada produksi mampu dipersembahkan untuk penonton tanpa komponen teknikal dan ‟business‟. pelaku.

Tugas-tugas pengarah ialah: Skrip: -Memahami dan menganalisis skrip dari segi plot. pemimpin. Maka itu seorang pengarah harus jelas terhadap kerja seni yang hendak disempurnakan. membantu pelaku mewujudkan peranan dan watak-watak dan menggarap keseluruhan persembahan produksi.Orang yang bekerja paling rapat dengan pelaku. menjelaskan kepada pelaku-pelaku. -Menerangkan konsep persembahan yang dikehendaki kepada semua pelaku serta petugaspetugas lain. sahabat. psikologi. -Menentukan gaya pementasan yang hendak disampaikan -Melakukan perubahan bagi penyesuaian persembahan jika perlu dengan syarat mendapat persetujuan daripada penulis asal. Konsep Persembahan: -Memilih dan mengembangkan konsep keseluruhan produksi. mental -Menetapkan jenis watak dan perwatakan dalam persembahan. Lakonan/Pelakuan: -Memahami watak-watak (peranan-peranan) – fizikal. pengkritik. Pengarah membangunkan konsep produksi. Bertanggungjawab mengkoordinasikan aspek-aspek lain di dalam sesebuah produksi seperti idea-idea untuk pereka-pereka bentuk. Pengarah adalah seorang yang menerajui sebuah produksi yang melibatkan kerja-kerja teknikal dan proses kreatif. Pengarah juga perlu mempunyai cara komunikasi yang boleh difahami oleh semua yang terlibat dengan produksinya. -Menggarap unsur-unsur dramatik dan estetik dalam sebuah persembahan. tema serta persoalan yang ingin disampaikan oleh penulis. -Memilih pelaku (dengan menggunakan pelbagai kaedah untuk memilih) -Menjadi pengajar. Merupakan pemimpin kepada sekumpulan tenaga kerja pentas bagi melaksanakan kehendak kesenian yang menepati ilusi dan kreativiti. pendisiplin serta penggarap pada sebuah . -Menggunakan semua ilmu dalam seni persembahan yang diketahuinya untuk melaksanakan realiti konsep persembahan.

-Mengadakan perjumpaan dengan pasukan teknikal dari semasa ke semasa untuk meninjau perkembangan setiap seksyen. -Bekerjasama dengan petugas-petugas produksi yang lain dengan berjumpa dan berbincang dengan pereka-pereka tentang konsep produksi. Mereka adalah saluran penghubung antara tenaga produksi dengan pihak pentadbiran dan bertanggungjawab melaksanakan apa yang telah dirancang supaya berjalan lancar. Pengurus Pentas (Stage Manager) Pengurusan pentas bermaksud pengendalian sekumpulan tenaga kerja bagi menjayakan sesebuah produksi. -Menyediakan jadual latihan. PERLAKSANAAN Pengurusan seni persembahan/pentas penting berdasarkan kefahaman berkenaan dengan pentas dan pentadbiran mengikut organisasi yang menganjurkan pementasan. kostum (busana). Berikut adalah perkara-perkara yang perlu disediakan: . keluar masuk pelaku serta props yang digunakan pada hari pementasan adalah bawah pengawasannya.persembahan. -Menetapkan apa yang dikehendakinya dan pereka-pereka mesti menyediakan perkara tersebut. -Mengarah latihan serta menyusun ruang lakon para pelaku di pentas. Segala tugas pentas seperti pertukaran set. pertukaran pakaian dan make up. tatacahaya. tatarias supaya sesuai dengan konsep yang dipilih. Peneraju pada hari persembahan ialah pengurus pentas. Teknikal: -Memahami keperluan hiasan latar (setting).

Naskah Tugas Di Luar Ruang Latihan I Pengurusan produksi . pengurus pentas. Merancang pementasan iii. Mengenal pasti ruang lakon ix. Persiapan tempat latihan viii. Menubuhkan satu pasukan tenaga kerja ii. Props dan peralatan iv. Persiapan pementasan Persiapan Latihan Pementasan i. Tempat latihan vi. muzik dan para pereka cipta. set. Keperluan semasa latihan vii. kostum. Pengendalian ruang latihan v. pengurus props. lampu. Set dan kostum v.Tenaga Kerja Pengurusan Pentas Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga produksi seperti penerbit. Menentukan garis panduan set Semasa Latihan Pementasan ii. Pembisik skrip viii. “Blocking techniques” ix. pengarah teknikal. Memahami Skrip iii. Menentukan masa latihan ii. Persediaan dan Persiapan Pengurusan Pentas i. Pengenalan ruang latihan dan tenaga produksi iii. Tugas harian iv. pengurus produksi. Jadual latihan vii. bunyi. Catatan latihan vi.

Alat-alat Bantu Penanda (MASKING) iii. Belanjawan produksi iii. Pelan lantai iv. Semasa persembahan Selesai Pementasan i. Peralatan asas pertukangan iv. Pemulangan barang/Kebersihan pentas . Senarai lengkap keperluan iii. Penyesuaian dan penetapan ruang pementasan iii. Raptai kostum / Latihan teknikal vi. Penjadualan produksi Ke Arah Pementasan I Latihan langsung ii. Tentu ruang pembisik skrip vii. Pemindahan lokasi v. Pertukaran babak / Penataan cahaya/Kesan bunyi v. Mesyuarat produksi iv. Pengangkutan Mengenal Pentas I Bekalan pentas sedia ada ii. Aspek teknikal pentas vi. Hormat tamat (Curtain Calls) ix.ii. Pembinaan set / Penentuan props iv. Senarai semak viii. Kesihatan dan keselamatan atas pentas Mingggu Pementasan I Masuk ke ruang pementasan sebenar ii. Kemudahan-kemudahan pentas sedia ada v.

Penstoran barang iii. Bersifat latar hias yang menggambarkan tempat. tanpa atau berset adalah dari sudut pandangan pereka bentuk latar. Susun atur set. Post mortem/Laporan Pereka Bentuk Latar (Setting Designer) Bertanggungjawab untuk mereka cipta bentuk latar pentas sama ada ringkas atau kompleks dan setiap latar mempunyai reka bentuknya. tinggi dan rendahnya. Terang atau gelap bermaksud kesan terhadap sesuatu yang digambarkan berdasarkan emosi atau zaman. Dalam hal ini . sama ada di luar atau di dalam dewan. Harus sentiasa berbincang dengan pengarah produksi. -Set harus ringan. -Tidak membahayakan pelaku dan pekerja dengan melihat pada ciri-ciri keselamatan yang sempurna. -Hiasan yang dibentuk dapat digunakan berkali-kali.ii. Bertanggungjawab dengan kemahuan serta keperluan pengarah produksi dari masa ke semasa. set perlu disediakan sebelum pementasan bermula. Pereka bentuk cahaya memutuskan setiap ruang cahaya: warna. -Kehadirannya harus jelas dilihat supaya ilusi tidak terjejas. intensiti dan kebenderangan lampu. digelapkan atau disuramkan. Terdapat pelbagai jenis dan rupa set bergantung pada kehendak pementasan dan citarasa perekanya. Pereka Bentuk Latar perlu mengetahui tentang set dari peringkat ilusi membawa ke realiti. terbentuk di dalam unit-unit (adjustable). Keperluan – keperluan tertentu di dalam hiasan latar: -Elemen hiasan latar mestilah berfungsi dan bukan hanya menjadi ”tempelan” semata mata. -Set harus kukuh dan mudah pindah. sudut di mana cahaya menyinari pelakon dan jangka waktu yang diperlukan untuk diterangkan. bilangan lampu. masa dan status. adunan. Pereka Bentuk Cahaya (Lighting Designer) Penataan cahaya pentas bermaksud bentuk-bentuk iluminasi di pentas.

Selain itu. Penata Bunyi (Audio) Mencipta dan menentukan apakah bentuk kesan bunyi yang digunakan dalam . Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan latar/set dan pencahayaan agar tidak bercanggah dengan kemahuan pementasan/persembahan. Pereka bentuk kostum bertugas mencipta atau menentukan apakah kostum dan bahan yang sesuai untuk digunakan bagi sesebuah produksi dengan menitikberatkan konsep yang telah ditetapkan. Penata Rias (Make-Up) Menentukan apakah bentuk make-up yang sesuai dipakai oleh setiap pelaku. Tatarias yang tidak sesuai dari segi pencampuran warna akan mencacatkan watak dan perwatakan sekali gus keseluruhan „mood‟ persembahan. Pengurusannya memerlukan penelitian dan perapian kerana melibatkan urusan bahan seni dan kreatif. Tatarias juga hendaklah bersesuaian dengan kostum yang digunakan dan perlulah berbeza dengan setiap konsep persembahan dan watak yang dibawa oleh pelaku dalam persembahan. pengendali terhadap mesin dan teknikal juga perlu dititikberatkan. Harus sentiasa berbincang dengan pengarah produksi dan bertanggungjawab dengan kemahuan serta keperluan pengarah produksi dari semasa ke semasa. Tugas ini diterajui oleh seorang pereka cahaya dan dibantu oleh satu kumpulan kerja yang dapat mencapai maksud. Pemilihan pakaian juga hendaklah memberi keselesaan kepada para pelaku (si pemakai).cahaya perlu direka atau ditatakan. Pereka Bentuk Kostum / Busana (Costume Designer) Reka bentuk kostum bermaksud apa-apa sahaja bentuk pakaian yang dipakai oleh pelaku di atas pentas. Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan watak dan pencahayaan agar tidak ditenggelami oleh latar dan cahaya lampu.

PERLAKSANAAN Kepentingan Pengurusan Props Menyentuh kefahaman mengenai keperluan dan kepentingan prop. Menentukan props mengikut skrip iii. set dressing. kostum dan pencahayaan . Menyediakan props v. Pengurusan Props I Menubuhkan satu pasukan tenagakerja ii Menentukan bengkel dan kategori props Iii Pengendalian props berdasarkan jenis seperti set props. Props juga membantu pelakon mendapatkan mood berlakon dan sekali gus memberi “business” kepada aksinya. props crew dan props supplies. trim props. Tenaga Kerja Pengurusan Props Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga yang menguruskan props seperti props master. Props. Pereka props bertugas menyediakan props yang akan digunakan oleh setiap pelaku seperti yang dikehendaki oleh pengarah dan watak dalam persembahan. set.persembahan. Pereka dan Pengurusan Props Props adalah barang atau peralatan yang dibawa/digunakan oleh pelaku. Props boleh menjadi sesuatu yang asing jika pembuatannya adalah di luar kebiasaan. props designer. Latar bunyi yang dicipta hendaklah bersesuaian dengan konsep serta kemahuan pengarah persembahan. Merancang penggunaan props yang berkaitan iv. hand props. props man. personal props Persiapan Props Untuk Pementasan I Memahami Skrip ii. Props hendaklah berfungsi untuk memperkukuhkan penjelasan perwatakan.

Senarai Semak vi. Post Mortem vi. Sessi Fotografi vii. Kebersihan props iv. Plan lantai iv. Raptai Props iv. Pemulangan barang iii.Semasa Latihan Pementasan I Keperluan props percubaan ii. Keselamatan props xi. Malam pembukaan viii. Sistem ganti (understudies) x. Senarai lengkap keperluan props iii. Latihan Teknikal v. Penyesuaian dan penetapan ruang prop iii. Semasa persembahan ix. Malam akhir Selesai Pementasan I Malam akhir ii. Pengendalian props diruang latihan Ke Arah Pementasan I Latihan langsung mengendalikan props ii. Pengangkutan props Prop dan Pementasan I Masuk ke ruang pementasan sebenar ii. Penstoran props v. Laporan . Pemindahan lokasi v.

. Petugas Lokasi (Runner) Bertugas untuk memastikan semua bekalan yang diperlukan berada dan ada pada masa yang diperlukan oleh pengarah dan kesemua produksi. Pengurus artis bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pengarah sama ada semua pelaku dalam produksi sudah sampai ataupun belum di lokasi supaya dapat latihan dimulakan. DICATAT OLEH PYIANJ DI 4:54 PTG TIADA ULASAN: PAUTAN PADA CATATAN INI IMPROVISASI TEATER NOTA IMPROVISASI Konsep Improvisasi Improvisasi merupakan suatu elemen penting dalam lakonan dan telah diamalkan oleh pelakon atau pemain teater melayu sejak dahulu lagi. Sekiranya tidak.Pengurus Artis Bertanggungjawab untuk memastikan bahawa setiap pelaku serta ahli produksi yang terlibat berada di tempat latihan pada masa yang telah ditetapkan. maka tugas runner untuk pergi mendapatkannya. pengurus artis akan bertugas untuk mendapatkan (mencari) pelaku tersebut untuk berada di tempat yang sepatutnya. Teater tradisional seperti Mak Yong. Petugas Pentas / Krew Mereka ialah petugas-petugas am yang bertugas untuk membantu dalam kerja-kerja produksi persembahan bawah arahan pengurus pentas. Sekiranya pelaku tidak tepat pada masanya.

Terdapat banyak pandangan tentang konsep improvisasi. Beliau menjelaskan. Ketika pementasan berlaku. because there is no need for a script. and is thus an activity that all children of every age group and every scale of ability are able to both enjoy and master. no on learning and remembering lines. bersesuaian dengan situasi yang dilakonkan. Kanak-kanak juga digalakkan membina dialog sendiri serta mencipta situasi yang difikirkan sesuai dengan ransangan yang disediakan. khususnya pengajaran bahasa. improvisation is quite simply a play without a script. . drama boleh dibangunkan melalui aktiviti improvisasi berdasarkan pelbagai sumber tertentu sama ada idea asli oleh pelajar dan guru ataupun kandungan kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. pelakon akan melafazkan dialog yang dibina sendiri secara spontan.Jikey. „‟ In essence. Tiada skrip lengkap ynag ditulis dan dihafal sebelum pementasan dijalankan. Improvisasi sering dilaksanakan dalam pendidikan. dalam konteks pendidikan. Ruth Beall Heining( 1993 : 184 ) pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan melalui sesuatu situasi yang dirancang. an improvised play does not depend on any form and skill or ability at reading. Teknik ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. sebagaimana yang dijelaskan. dan teater transisi. Pelakon hanya diminta memahami jalan cerita sebuah pementasan bangsawan tersebut serta menghayati watak yang diberikan oleh sutradaranya.‟‟ Bagi Way. daya imiginasi dan kreativiti kanak-kanak dicerna secara maksimum. iaitu bangsawan merupakan satu bentuk teater yang menggunakan improvisasi sepenuhnya. Melalui improvisasi juga. Melalui aktiviti improvisasi kanak-kanak diransang untuk berinteraksi secara spontan berdasarkan simulasi yang diwujudkan oleh guru. Brain Way ( 1967: 183 ) menjelaskan bahawa improvisasi merupakan aktiviti drama tanpa skrip.

Improvisation is response in physical and verbal terms initiated by desire to achive an action. Melalui improvisasi juga. Male ( 1973 : 30 ) pula menjelaskan bahawa selain berkait rapat dengan latihan verbal. Improvisation is one way to achieve a more natural delivery of dialogue than recitation 0f memories script”. skrip dan pandangan orang lain secara terbuka. Aktiviti ini biasanya dilaksanakan berdasarkan sesuatu idea.. …. exploration and experimentation. Aktiviti sedemikian akan dapat melatih kanak-kanak ke arah menghasilkan suatu pementasan yang lengkap. Mereka boleh dibimbing untuk memahami isu semasa atau isu sosial. improvisation may be thought of as expression in term of invention. In all three cases there is free unfettered approach which is restlessly inquisitive. yang dilakukan secara berkumpulan. Kanak-kanak juga digalakkan untuk mencari penyelesaian masalah serta membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu konflik. improvisasi juga melibatkan aktiviti pergerakkan sebagaimana huraiannya. express some thought or idea or indicate a mood. Latihan begini dapat membina sensitiviti dan imiginasi kanak-kanak yang tinggi. but for convenience are discussed separately. never content with the first solution . Antara aktiviti drama yang boleh dilaksanakan ialah pantomin dan permainan teater. kanak-kanak digalakkan untuk menghubungkaitkan pengalaman sedia ada mereka di luar bilik darjah untuk diadaptasikan dalam situasi yang disediakan oleh guru di dalam bilik darjah. but constantly devising deeper and more searching possibilities. atau rangka plot. Ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna. David A. perwatakan.‟‟ . ” improvisation has both physical and vocal aspects which should not be thought of apart.” This means that it is created sponteneusly. tema. as the students respond to the dramatic situations they involved. Pensyarah di Jabatan Australia Selatan pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang terhasil melalui proses yang tidak formal. Improvisasi dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan lebih bersahaja.

Improvisasi dan Kreativiti Satu daripada ciri utama improvisasi ialah kreativiti. dan kostum yang menyarankan perwatakan tertentu.Guru sediakan peralatan atau objek.Berdasarkan semua pendapat di atas. antaranya termasuklah: . dapatlah dirumuskan bahawa improvisasi merupakan suatu aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan yang menggalakkan daya imiginasi.Berdasarkan props ( peralatan/ objek ) . Melalui improvisasi kanak-kanak akan di latih denhgan kemahiran berfikir kreatif melalui pelbagai ransangan yang diwujudkan.Improvisasi berdasarkan bunyi atau lagu .Improvisasi berdasarkan gambar atau buku cerita bergambar . Heinig ( 1993 ) menyarankan beberapa aktiviti. Aktiviti tersebut adalah seperti yang berikut: i.Sesuai untuk kanak-kanak prasekolah . .Permainan Bebas ( Free Play ) . kreativiti dan inovasi seseorang berdasarkan sesuatu ransangan yang disediakan oleh pembimbing ( guru atau fasilitator yang mengendalikan aktiviti). debat atau bercerita.Improvisasi berdasarkan dialog . sediakan situasi/ persekitaran yang tertentu dan galakkan kanak-kanak bermain secara bebas dengan dipantau oleh guru.Peringkatkan permainan dengan objek yang lebih bermakna dan berwatak seperti anak patung/ boneka.Berdasarkan situasi seperti wawancara. Dalam hal ini.Ciptakan senario atau cerita berdasarkan peralatan tersebut. perbahasan. Improvisasi juga merupakan satu teknik drama yang menggalakkan kanak-kanak meluahkan perasaan secara terkawal dan mewujudkan pemikiran yang bercapah terhadap kemungkinankemungkinan yang boleh berlaku dalam realiti kehidupan mereka.Berdasarkan watak / tokoh dan perwatakan . . JENIS-JENIS IMPROVISASI Peter Moore ( 1998 ) menyarankan enam jenis aktiviti improvisasi untuk kanak-kanak mengikut peringkat umur. .

. memohon sesuatu. kanak-kanak hendaklah berpura-pura menjadi seseorang yang lain dan berlainan dengan dirinya.Diingatkan bahawa improvisasi spontan bukan bertujuan untuk membuat persembahan. merayu. . .Main Peranan ( Role Play ) . mendengar serta mengamati pendapat orang lain.nama penuh watak .Untuk menghayati watak yang diberikan. berpasangan atau berkumpulan.Kanak-kanak digalakkan untuk mencipta monolog ( soliloquise ) dan dialog berdasarkan petikan dialog dalam sesebuah cerita. iv.Pokok utama ialah menggalakkan perkongsian idea.Guru juga harus membantu dan menggalakkan kanak-kanak melakukan tugas secara kolaboratif.Improvisasi Verbal ( Verbal Improvisation ) . . ( sesuai denagn situasi yang diberikan ) .Dalam aktiviti ini. iii. membuat keputusan. dan seumpamanya dengan ekspresi dan gaya pengucapan yang sesuai. . melibatkan luahan perasaan.Aktiviti lain seperti kerusi panas juga boleh dilaksanakan untuk menggalakkan kanakkanak berinteraksi. . mengarahkan. berfikir secara kreatif dan imaginatif serta melahirkan idea. interaksi antara watak serta prosedur terhadap resolusi sesuatu situasi yang dihadapi.Aktiviti ini dapat dilaksanakan secara individu ( monolog / soliloquise ). .ii. dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain.Improvisasi Spontan ( Spontaneous Improvisation ) .) .Guru sediakan bahan ransangan tertentu untuk kanak-kanak memberikan respons secara spontan.Bantu dan galakkan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah. kanak-kanak perlu dilatih untuk melakukan justifikasi terhadap watak dengan mengemukakan beberapa soalan seperti : i.Boleh menyambungkan dialog tersebut untuk menggambarkan situasi yang difikirkan sesuai seperti ( memujuk.Diberikan peranan tertentu dan meminta kanak-kanak memikirkan cara (dia) untuk beraksi dan memberikan respons terhadap sesuatu situasi.

keadaan kesihatan dan viii.Guru boleh pilih peranan berdasarkan watak daripada orang persekitaran kanak-kanak. buku bank.melukis potret iii.Pengalaman serta pengetahuan daripada mata pelajaran lain juga boleh digunakan untuk . . . tanda nama.pelbagai kemungkinan tentang peribadi watak yang di lakonkan .membuat kad pengenalan. i.Murid diberikan tempoh masa untuk perbincangan kumpulan dan selepas berbincang mereka diminta mementaskan hasil perbincangan tersebut.umur iii.Contohnya menggunakan pengalaman membuat persiapan untuk bercuti ( seperti menyediakan pakaian dan sebagainya ) dan menggunakan pengalaman tersebut untuk persiapan sekumpulan saintis yang hendak mengadakan ekspedisi.Improvisasi Selari ( Parallel Improvisation ) . .pekerjaan v. atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan sesuatu persembahan.menulis diskripsi watak ii. tema. dan seumpamanya iv.latar belakang keluarga iv.Improvisasi ini berbeza dengan yang lain kerana improvisasi ini menggalakkan kanakkanak membuat persembahan. cerita rakyat. Kanak-kanak diberi tajuk. vi. drama atau filem yang pernah ditonton serta berdasarkan gambar v.Improvisasi Terlatih ( Rehearsed Improvisation ) .untuk itu juga mereka digalakkan untuk. cerita yang pernah dibaca di dalam kelas.Improvisasi berdasarkan situasi sebenar atau yang telah benar-benar diketahui untuk meneroka isu-isu baru. .ii.membuat kostum dan memilih props yang sesuai untuk kegunaan watak.hobi atau minat vii.sikap dan tingkah laku vi.

.menghasilkan aktiviti improvisasi ini.Contohnya seperti Kisah Azad dengan Gergasi di mana kanak-kanak boleh menggerakkan minda dengan meneroka imaginasi dan kreativiti mereka untuk memikirkan andaian jika mereka bertemu dengan gergasi seperti dalam cerita tersebut. mereka boleh menggunakan kedua-dua pengalaman tersebut untuk membuat improvisasi tentang penerokaan angkasa lepas atau penerokaan di dasar laut atau di kawasan Artik. . . .Contohnya setelah kanak-kanak mempelajari sejarah penjajahan Tanah Melayu oleh Inggeris dan mempelajari planet-planet dalam mata pelajaran Sains. .Guru boleh mengemukakan soalan seperti apakah tindakan yang akan dilakukan oleh mereka? Atau mungkin juga mereka boleh menggunakan pengalaman mimpi ngeri bertemu dengan sesuatu makhluk seperti dalam cerita tersebut.Guru juga boleh mengambil karya sastera seperti sastera rakyat dan penglipur lara untuk diselarikan dengan isu baharu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful