SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG SERAI BORANG TRANSIT PENTAKSIRAN SEKOLAH PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SEJARAH TINGKATAN

2

Nama Tingkatan Tahun

: : :

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

BAND / PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

BAB

EVIDENS B1D1E1 : Menyatakan wilayah yang dikuasai oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) B1D1E2 : Melorek peta lokasi Negeri-Negeri Selat (KPS) B1D1E3 : Menyenaraikan pemimpin Kedah dan Johor yang menentang pertapakan kuasa luar di wilayah mereka (UP) B1D1E4 : Menamakan Negeri-Negeri Melayu yang mengalami ketidakstabilan politik B1D1E5 : Melorek peta lokasi Negeri-Negeri Melayu yang dikuasai British (KPS) B1D1E6 : Menyenaraikan kuasa besar yang berusaha untuk bertapak di Asia Tenggara pada awal kurun ke-20 B1D1E7 : Melorek peta Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor (KPS) B1D1E8 : Menyenaraikan pemimpin Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor yang menentang campur tangan British (UP) B1D1E9 : Melorek peta kawasan Sarawak pada tahun 1841 B1D1E10 : Menamakan pemimpin tempatan yang berjuang mempertahankan kedaulatan Sarawak (UP) B1D1E11 : Melorek peta kawasan Sabah pada tahun 1877 (KPS) B1D1E12 : Menyenaraikan hasil kekayaan Sabah (UP) B1D1E13 : Memerihalkan pertanian dagangan B1D1E14 : Menyenaraikan kekayaan hasil bumi di Tanah Melayu (UP) B1D1E15 : Melorek peta kawasan tanaman getah dan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu pada kurun ke-20 B1D2E1 : Menyenaraikan pemimpin setempat yang berjuang untuk kedaulatan bangsa B1D2E2 : Melabel peta lokasi kebangkitan pemimpin setempat menentang British (KPS) B1D2E3 : Menyenaraikan ciri patriotik pemimpin setempat yang menentang British (UP) B1D2E4 : Menyatakan maksud semangat kebangsaan B1D2E5 : Melabel peta gerakan kebangsaan di negara luar yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan di negara kita (KPS) B1D2E6 : Menyenarai tokoh nasionalis di negara kita sebelum Perang Dunia Ke-2 (UP) B2D1E1 : Menjelaskan faktor pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) di Pulau Pinang dan Singapura B2D1E2 : Menjelaskan secara kronologi pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) di Negeri-Negeri Selat (KPS) B2D1E3 : Menjelaskan usaha pemimpin tempatan untuk mempertahankan kedaulatan Kedah dan Johor (UP) B2D1E4 : Menjelaskan faktor campur tangan British di Negeri-Negeri Melayu B2D1E5 : Menjelaskan keadaan di Negeri-Negeri Melayu yang membawa campur tangan British (KPS) B2D1E6 : Menjelaskan tindakan British untuk menguasai Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor secara kronologi (KPS) B2D1E7 : Menjelaskan tindakan James Brooke untuk menjadi pemerintah Sarawak B2D1E8 : Menjelaskan usaha pelabur Barat bertapak di Sabah B2D1E9 : Menjelaskan ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan (KPS) B2D1E10 : Menjelaskan perkembangan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu (KPS) B2D1E11 : Menjelaskan unsur patriotisme terhadap kekayaan hasil bumi negara kita (UP) B2D2E1 : Menjelaskan sebab kebangkitan pemimpin setempat menentang British B2D2E2 : Menjelaskan peristiwa perjuangan pemimpin setempat menentang British B2D2E3 : Menjelaskan iktibar daripada perjuangan pemimpin setempat menentang British (UP) B2D2E4 : Menjelaskan faktor yang menyemarakkan kesedaran kebangsaan di negara kita B3D1E1 : Menerangkan cara Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) bertapak di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka B3D1E2 : Melakar dan melorek peta pembahagian kawasan pengaruh British dan Belanda di Kepulauan Melayu pada tahun 1824 (KPS) B3D1E3 : Menerangkan sebab dan kesan pelaksanaan Sistem Residen di Negeri-Negeri Melayu B3D1E4 : Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (KPS) B3D1E5 : Melakar dan melorek peta Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor (KPS) B3D1E6 : Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial semasa pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak B3D1E7 : Melakar dan melorek peta wilayah Sarawak yang dikuasai oleh keluarga Brooke secara kronologi (KPS) B3D1E8 : Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial di Sabah semasa pentadbiran Syarikat Borneo Utara British B3D1E9 : Menerangkan perubahan sosial di Tanah Melayu kesan daripada perkembangan ekonomi semasa pentadbiran British B3D2E1 : Menerangkan kesan perjuangan pemimpin setempat menentang British B3D2E2 : Membuat garis masa perjuangan pemimpin setempat menentang British (KPS) B3D2E3 : Menerangkan peranan golongan intelektual dalam gerakan kesedaran kebangsaan di negara kita B3D2E4 : Mengamalkan ciri warganegara yang patriotik (UP) B4D1E1 : Membandingkan cara Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) mengambil Pulau Pinang, Singapura dan Melaka (KPS) B4D1E2 : Menganalisis campur tangan British di Negeri-Negeri Melayu daripada aspek sebab, tokoh dan kesan B4D1E3 : Menganalisis penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu atau Persekutuan 1896

1

2

1 : TAHU B1 : Mengetahui fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme

B1D1 : Mengetahui kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah

3

4 5

6

7 B1D2 : Mengetahui tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British

8

1

2 : TAHU DAN FAHAM B2 : Memahami fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme

B2D1 : Memahami kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah

2 3 4 5 6

B2D2 : Memahami tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British

7 8 1

2 3 : TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT B3 : Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur patriotisme B3D1 : Menerangkan kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah 3 4

5 6 B3D2 : Menerangkan tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British 7 8

4 : TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB B4 : Menghuraikan fakta sejarah dan mahir

B4D1 : Menganalisis kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah

1 2

Berdisiplin . ekonomi dan sosial Syarikat Borneo Utara British (SBUB) terhadap penduduk tempatan di Sabah (UP) B5D1E5 : Menilai perubahan ekonomi dan sosial terhadap penduduk tempatan semasa pentadbiran British di Tanah Melayu (UP) B5D2E1 : Menilai keberkesanan perjuangan pemimpin tempatan dalam mempertahankan kedaulatan negeri daripada ancaman kuasa luar B5D2E2 : Menilai keberkesanan gerakan kesedaran kebangsaan di negara kita pada awal kurun ke-20 B5D2E3 : Mengambil iktibar daripada kegigihan perjuangan nasionalis mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara B5D2E4 : Sentiasa mengamalkan ciri-ciri warganegara yang patriotik (UP) B6D1E1 : Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS. bentuk dan kesan perjuangan (KPS) B4D2E3 : Selalu mengamalkan ciri-ciri warganegara yang patriotik (UP) B5D1E1 : Menilai keistimewaan Negeri-Negeri Selat yang menarik campur tangan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) B5D1E2 : Menilai keberkesanan tindakan pemimpin Negeri-Negeri Melayu menghadapi peluasan kuasa British B5D1E3 : Menilai perubahan pentadbiran.Kemahiran Pemikiran Sejarah UP .Bersemangat setia negara .Unsur Patriotisme B4D1E4 : Menganalisis kewibawaan pemimpin di Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor dalam mempertahankan kedaulatan negeri daripada aspek tindakan dan kesan (UP) B4D1E5 : Menganalisis tindakan keluarga Brooke memantapkan pentadbiran untuk menguasai Sarawak B4D1E6 : Menganalisis tindakan Syarikat Borneo Utara British (SBUB) memantapkan pentadbiran untuk menguasai Sabah B4D1E7 : Membandingkan sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu (KPS) B4D2E1 : Mengelaskan perjuangan pemimpin setempat menentang British mengikut tokoh. sebab dan cara berjuang (KPS) B4D2E2 : Mengelaskan perjuangan badan dan persatuan dalam gerakan kesedaran kebangsaan berdasarkan nama badan atau pertubuhan. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI B5 : Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia.Bersemangat kekitaan . mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah 8 6 : TAHU. ekonomi dan sosial semasa pentadbiran Brooke terhadap penduduk tempatan di Sarawak (UP) B5D1E4 : Menilai perubahan pentadbiran. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI B6 : Menjana idea secara rasional dan menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia Nota : KPS . matlamat.Berbangga sebagai rakyat Malaysia .mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan 3 4 5 6 7 B4D2 : Menganalisis tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British 8 1 B5D1 : Boleh menghubungkait perkembangan sejarah negara dengan dunia serta mengambil iktibar 2 4 5 6 7 B5D2 : Boleh menghubungkait perkembangan sejarah negara dengan dunia serta mengambil iktibar 5 : TAHU. UP) B6D1E2 : Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme (UP): .Berusaha dan produktif B6D1 : Menjana idea untuk kesejahteraan negara dan menjadi warganegara yang patriotik serta warga dunia yang bertanggungjawab . pemimpin. lokasi.