Contoh Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 6

Matapelajaran : Bahasa Melayu Tarikh : 7 februari 2011 Masa : 9.15 am - 10.15 am (60minit) Tahun : 6 Amanah Bil Murid : 30 orang Tema : Sejarah Tajuk : Kembara Sejarah Nilai Murni : i. Bekerjasama ii. Hormat-menghormati iii. Patriotisme Objektif : Pada akhir pembelajaran ini murid dapat; i. Murid dapat menyumbangkan dua isi daripada lima isi perwatakan laksamana Cheng Ho secara berkumpulan ii. Murid dapat membina ayat dengan menggunakan lima daripada tujuh kata penguat di dalam buku teks . iii. Murid dapat membina sekurang-kurangnya satu rangkap pantun bertemakan Pelayaran Laksamana Cheng Ho secara berkumpulan Fokus Utama : 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai.. Aras 3

Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis.i. kata penguat hadapan BBM : Teks. Langkah Isi Pelajaran Set induksi 1. indah dan menarik. Membanding beza Kecerdasan Pelbagai i.kaedah penggabungjalinan ii.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah menarik dan bermakna. Verbal-linguistik Strategi pengajaran dan pembelajaran i.1 guru bertanya murid samaada mereka pernah mendengar sejarah Melaka Catatan Tayangan video menggunakan . Fokus Sampingan : 10. Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran berfikir i . Mengenal pasti idea utama iii. Guru berbual-bual dengan murid tentang perlabuhan Kaedah Penyampaian 1.tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat .Merumus ii. pembelajaran kontekstual Tatabahasa : Kata penguat belakang. Aras 3 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang.Lembaran Kerja Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mendengar cerita tentang Sejarah Melaka dan Laksamana Cheng Ho Murid tahu mencipta pantun dan murid tahu rima pantun. teknik kolaboratif iii. Video. Interpersonal ii.

5 minit ataupun tidak. -sangat -amat -lah Langkah 2 10 minit 1.1 guru meminta seorang demi seorang murid membaca kuat teks dan guru membetulkan kesalahan dalam pembacaan murid. guru menggunakan teks dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6 halaman 128 2.2 guru menceritakan tentaang keagungan dan kemasyuran Melaka pada suatu 2. .3 guru menceritakan lambakan pedagang Melaka. dari Negara asing dan bahasa melayu sebagai bahasa lingua franca -china -portugis -Arab 1. perbincangan 1. Murid menjawab secara lisan 1. 1.2 Guru meminta semua murid membaca teks secara bersama-sama. 1. bekerjasama Cheng Ho dan menyatakan pengajaran 1. Guru Mempertontonkan Video ketika dahulu. Ganerik: Kemahiran 1.4 Guru menceritakan tokoh pedagang yang terkenal turut datang .4 guru menjelaskan bahawa kata Nilai : Hormatpenguat hadapan dan penguat menghormati belakang digunakan untuk menegaskan lagi maksud sesuatu ayat.1 guru membahagikan murid teknik berkumpulan kepada 5 kumpulan.3 guru meminta murid Berfikir menjelaskan apa yang mereka teknik fahami melalui teks yang dibaca.5 guru meminta murid mnyenaraikan kata penguat belakang dan hadapan secara lisan. Guru memberi perbincangan menyenaraikan kertas mahjung kepada setiap Nilai: perwatakan laksamana kumpulan. nilai yang tersebut. Notebook dan LCD Nilai : Patriotisme Langkah 1 10 minit 1. Buku teks bahasa melayu tahun 6 Kertas mahjung Kemahiran 1. gambaran perlabuhan negeri 1.2 Setiap kumpulan hendaklah yang terdapat dalam teks menyenaraikan perwatakan Laksamana Cheng Ho. Murid secara 1.Laksamana Cheng Ho negeri Melaka sebagai perlabuhan interpot.

2 Guru menjelaskan bahawa Negara Malaysia mempunyai khazanah yang berharga dan murid-murid bertanggungjawab menjaga khazanah Negara dari di cerobohi.4 Guru meminta setiap kumpulan menyampaikan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas Langkah 3 20 minit 1. 1. 1. 1. Membina 3 rangkap pantun bertemakan pelayaran laksaman Cheng Ho 1. Penutup 5 minit 1.2 Pantun hendaklah ditulis dengan Nilai: menggunakan tulisan berangkai 1. .4 Guru memupuk semangat dalam diri muri-murid agar melawat Negara asing agar bertambah ilmu di dada. ulasan guru Kaedah 1.3 Guru menyatakan kumpulan yang Kerjasama Berjaya menyiapkan pantun yang terbaik dan cantik akan diberikan token untuk setiap ahlinya. 1.1 Guru meminta pelajar dalam kumpulan BBM: yang sama menghasilkan 3 rangkap pantun bertemakan laksamana cheng Kertas warna ho di atas kertas warna yang Pensel warna disediakan.3 guru meminta murid-murid di dalam setiap kumpulan membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat didalam teks 1.3 Guru menjelaskan bahawa murid-murid perlu menjalinkan hubungan baik sesame sendiri dan bekerjasama.Secara berkumpulan murid membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat didalam buku teks berkaitan dengan perwatakan laksamana Cheng Ho bersesuaian dengan teks dan menyatakan kesan perhubungan yang ingin dijalinkan oleh laksamana cheng ho dengan negeri Melaka dalam bentuk lakaran kerangka. 1.1 guru mengulas semula tajuk pejaran pengukuhan pada hari ini dan menyatakan nilai kerjasama dan persahabatan di antara dua buah Negara dapat memperkukuhkan lagi Negara tersebut dan rakyat akan hidup dalam keadaan selesa.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.