Contoh Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 6

Matapelajaran : Bahasa Melayu Tarikh : 7 februari 2011 Masa : 9.15 am - 10.15 am (60minit) Tahun : 6 Amanah Bil Murid : 30 orang Tema : Sejarah Tajuk : Kembara Sejarah Nilai Murni : i. Bekerjasama ii. Hormat-menghormati iii. Patriotisme Objektif : Pada akhir pembelajaran ini murid dapat; i. Murid dapat menyumbangkan dua isi daripada lima isi perwatakan laksamana Cheng Ho secara berkumpulan ii. Murid dapat membina ayat dengan menggunakan lima daripada tujuh kata penguat di dalam buku teks . iii. Murid dapat membina sekurang-kurangnya satu rangkap pantun bertemakan Pelayaran Laksamana Cheng Ho secara berkumpulan Fokus Utama : 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai.. Aras 3

Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran berfikir i .i.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah menarik dan bermakna. Fokus Sampingan : 10. Aras 3 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. Langkah Isi Pelajaran Set induksi 1.tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat .Lembaran Kerja Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mendengar cerita tentang Sejarah Melaka dan Laksamana Cheng Ho Murid tahu mencipta pantun dan murid tahu rima pantun. indah dan menarik. pembelajaran kontekstual Tatabahasa : Kata penguat belakang. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis. Verbal-linguistik Strategi pengajaran dan pembelajaran i. Interpersonal ii.kaedah penggabungjalinan ii.1 guru bertanya murid samaada mereka pernah mendengar sejarah Melaka Catatan Tayangan video menggunakan . Video.Merumus ii. teknik kolaboratif iii. kata penguat hadapan BBM : Teks. Membanding beza Kecerdasan Pelbagai i. Mengenal pasti idea utama iii. Guru berbual-bual dengan murid tentang perlabuhan Kaedah Penyampaian 1.

dari Negara asing dan bahasa melayu sebagai bahasa lingua franca -china -portugis -Arab 1.1 guru membahagikan murid teknik berkumpulan kepada 5 kumpulan.2 guru menceritakan tentaang keagungan dan kemasyuran Melaka pada suatu 2. Buku teks bahasa melayu tahun 6 Kertas mahjung Kemahiran 1.Laksamana Cheng Ho negeri Melaka sebagai perlabuhan interpot. perbincangan 1.5 minit ataupun tidak. Guru Mempertontonkan Video ketika dahulu.4 Guru menceritakan tokoh pedagang yang terkenal turut datang . Notebook dan LCD Nilai : Patriotisme Langkah 1 10 minit 1. . -sangat -amat -lah Langkah 2 10 minit 1. nilai yang tersebut. bekerjasama Cheng Ho dan menyatakan pengajaran 1.3 guru meminta murid Berfikir menjelaskan apa yang mereka teknik fahami melalui teks yang dibaca.1 guru meminta seorang demi seorang murid membaca kuat teks dan guru membetulkan kesalahan dalam pembacaan murid. 1. Murid menjawab secara lisan 1.2 Guru meminta semua murid membaca teks secara bersama-sama. Ganerik: Kemahiran 1.5 guru meminta murid mnyenaraikan kata penguat belakang dan hadapan secara lisan. Murid secara 1.3 guru menceritakan lambakan pedagang Melaka. gambaran perlabuhan negeri 1.2 Setiap kumpulan hendaklah yang terdapat dalam teks menyenaraikan perwatakan Laksamana Cheng Ho. 1. Guru memberi perbincangan menyenaraikan kertas mahjung kepada setiap Nilai: perwatakan laksamana kumpulan.4 guru menjelaskan bahawa kata Nilai : Hormatpenguat hadapan dan penguat menghormati belakang digunakan untuk menegaskan lagi maksud sesuatu ayat. guru menggunakan teks dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6 halaman 128 2.

ulasan guru Kaedah 1. 1. 1.3 guru meminta murid-murid di dalam setiap kumpulan membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat didalam teks 1. .3 Guru menjelaskan bahawa murid-murid perlu menjalinkan hubungan baik sesame sendiri dan bekerjasama.2 Guru menjelaskan bahawa Negara Malaysia mempunyai khazanah yang berharga dan murid-murid bertanggungjawab menjaga khazanah Negara dari di cerobohi. Membina 3 rangkap pantun bertemakan pelayaran laksaman Cheng Ho 1.2.3 Guru menyatakan kumpulan yang Kerjasama Berjaya menyiapkan pantun yang terbaik dan cantik akan diberikan token untuk setiap ahlinya.2 Pantun hendaklah ditulis dengan Nilai: menggunakan tulisan berangkai 1. 1.4 Guru meminta setiap kumpulan menyampaikan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas Langkah 3 20 minit 1.4 Guru memupuk semangat dalam diri muri-murid agar melawat Negara asing agar bertambah ilmu di dada.1 guru mengulas semula tajuk pejaran pengukuhan pada hari ini dan menyatakan nilai kerjasama dan persahabatan di antara dua buah Negara dapat memperkukuhkan lagi Negara tersebut dan rakyat akan hidup dalam keadaan selesa. 1.1 Guru meminta pelajar dalam kumpulan BBM: yang sama menghasilkan 3 rangkap pantun bertemakan laksamana cheng Kertas warna ho di atas kertas warna yang Pensel warna disediakan. 1.Secara berkumpulan murid membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat didalam buku teks berkaitan dengan perwatakan laksamana Cheng Ho bersesuaian dengan teks dan menyatakan kesan perhubungan yang ingin dijalinkan oleh laksamana cheng ho dengan negeri Melaka dalam bentuk lakaran kerangka. Penutup 5 minit 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.