KERTAS KERJA PROGRAM KECEMERLANGAN MATEMATIK DALAM UPSR 2009

PENGENALAN . Program ini adalah berterusan sehinggalah pelajar menduduiki UPSR. Dalam menghadapi UPSR 2009 pelajar tahun 6 seharusnya boleh menguasai kemahiran asas ini dengan sempurna bagi memastikan mereka boleh lulus dalam matematik. Sukatan Pelajaran KBSR matematik menekankan pelajar menguasai kemahiran yang melibatkan operasi-operasi +, -, x dan ÷. Operasi-operasi itu merupakan asas kepada menguasai kemahiran-kemahiran lain dalam matematik OBJEKTIF Tahun 2009 merupakan tahun kedua matematik diuji dalam Bahasa Inggeris atau dengan kata lainnya PPSMI (Kohort 2). Berdasarkan pencapaian matematik sebanyak 50.81% pada tahun 2008 justeru itu adalah diharapkan pada tahun ini peratus kelulusan dapat dianjakkan 10% menjadi 60%. Program ini bertujuan untuk memperbanyakkan aktiviti matematik bagi pelajar tahun 6 sebagai persediaan mereka menghadapi UPSR 2009. MATLAMAT Selain untuk mempertingkatkan peratusan pencapaian dalam matematik adalah diharapkan ia dapat dijadikan program “serampang dua mata” bagi memperbanyakkan kuantiti pelajar yang memperolehi kualiti gred yang baik terutamanya gred A dan B.

PENYELARAS PROGRAM Program ini akan diselaraskan bersama oleh guru matematik tahun 6 yang terdiri daripada :Guru En. Mohd Kamarul Haffeez B. Jasni En. Mohamad Azharudin B. Mat Sarip En. Farisan Ilahi Bin Abang Kelas di ajar 6 Jasmine 6 Orchid 6 Ixora

Selain itu , guru matematik yang lain akan turut membantu bagi melicinkan lagi segala aktiviti yang dirancang. PERANCANGAN PROGRAM Program 1:- Kelas Tambahan Matematik UPSR Aktiviti  Latih tubi dan bimbingan menjawab soalan objektif  Latihan dan bimbingan menjawab kertas 2 dan cara untuk mendapat markah. Jadual pelaksanaan  Mulai Februari hingga Ogos 2008  2 minggu sekali (Selasa)  2 jam setiap sesi ( 1.20 pm – 3.20 pm) Penunjuk kejayaan / strategi penilaian  Ujian bulanan / topikal  Ujian semester / progresif / pra UPSR  Peningkatan pencapaian markah dan gred.

Program 2:- Bengkel Teknik menjawab Kertas UPSR.

Aktiviti  Menjemput guru pakar dan guru pemeriksa UPSR.  Ceramah motivasi  Strategi menduduki peperiksaan. Jadual pelaksanaan  Dalam Semester 1 ( 2 kali )  Dalam cuti semester 1 Penunjuk Kejayaan / strategi penilaian  Peningkatan pencapaian dalam ujian PRA UPSR 1,2 & 3  Kekemasan dan langkah kerja murid yang membawa markah buat mereka. Program 3:- Ujian pendek, kuiz, permainan Matematik Tempoh dan Kaedah perlaksanaan 1. Sepanjang tahun. 2. Semasa perhimpunan 3. Melalui papan notis matematik 4. Semasa proses P&P. Pelaksana : Semua guru-guru Matematik Tahun 6 Kumpulan sasaran : Semua kelas Tahun 6 Pelaksanaan : 1. Perancangan oleh guru Matematik kelas-kelas masing-masing tentang jenis ujian pendek, jenis kuiz , jenis permainan Matematik supaya sesuai dengan tahap kebolehan pelajar dalam kelas tersebut supaya dapat menanamkan budaya pembelajaran Matematik di kalangan pelajar 2. Perancangan tentang kesesuaian masa melaksanakan projek 3. Melaksanakan projek Indikator kejayaan : Pelajar berminat belajar Matematik dan menunjukkan peningkatan Prestasi Program 4:- Pemulihan Tahun 6

Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun sehingga sebelum peperiksaan umum Kumpulan Sasaran : Pelajar-pelajar terpilih yang sangat lemah dalam Matematik terutama dalam kemahiran operasi asas. Pelaksana : Guru kelas yang terlibat. Pelaksanaan : i. ii. Kelas pemulihan diuruskan oleh guru-guru mentor yang merancang program kelas pemulihan ini secara teliti dan menyeluruh Kelas pemulihan diadakan untuk pelajar-pelajar yang sangat lemah dalam Matematik maka pelajar-pelajar tersebut perlu dikenalpastikan oleh guru Matematik iii. Pelajar yang terlibat diberi bimbingan yang berpatutan supaya mereka menjadi lebih peka terhadap operasi asas dan kemahiran dalam Matematik. Indikator kejayaan : Pelajar-pelajar dalam kelas pemulihan menunjukkan peningkatan prestasi dan seterusnya lulus Matematik dalam peperiksaan umum. Program 5 :- Sudut P & P Matematik dalam bilik darjah Tarikh Perlaksanaan : Sepanjang sesi persekolahan 2008 Perlaksana : Semua guru mata pelajaran matematik bagi setiap kelas Perlaksanaan : i. ii. iii. Bahan pembelajaran yang bersesuaian dengan kebolehan murid diwujudkan dalm bilik darjah. Nota dan rumus penting boleh dilekat dan ditampal. Guru mata pelajaran bagi semua kelas memainkan peranan dalam memastikan sudut pembelajaran diwujudkan. Indikator kejayaan : i. Minat murid terhadap Matematik meningkat. Murid merasa lebih berkeyakinan dan berdikari dalam pembelajaran Program 6:- Amazing Mathematics Race

Tujuan Objektif

: - Membangkitkan minat terhadap Matematik : Pada akhir aktiviti, murid –murid akan dapat Menerokai cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian mereka.. Meningkatkan kebolehan menyelesaikan masalah yag mencabar. Mengukuhkan kemahiran matematik. Bermain sambil belajar.

Kumpulan sasaran : Murid tahun 6

Cara permainan : 1. Murid-murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan akan diberikan satu tugasan. 3. Setiap kumpulan akan dikehendaki menyelesaikan 5 tugasan mengikut giliran mereka. 4. Kumpulan yang paling cepat dan menyelesaikan semua tugasan dengan betul akan dikira sebagai pemenang.

ANGGARAN KOS

PROGRAM Kelas Tambahan Matematik UPSR Bengkel Teknik menjawab Kertas UPSR.

ANGGARAN KOS RM 150 RM 500

CATATAN - fotostat bahan - bagi 3 kali sesi -saguhati penceramah jemputan -jamuan - penyediaan bahan - kos hadiah pemenang - penyediaan bahan - penyediaan BBM yang menarik dan bermanfaat kepada pelajar - penyediaan bahan - hadiah para pemenang

Ujian pendek ,kuiz, permainan Matematik Pemulihan Tahun 6 Sudut P & P Matematik dalam bilik darjah Amazing Mathematics Race Jumlah Kos

RM 200 RM 50 RM 50

RM 100 RM 1050

PENUTUP Semoga dengan adanya program ini maka para pelajar akan dapat memupuk minat mereka terhadap matapelajaran matematik bagi tujuan kegunaan mereka dalam kehidupan seharian secara amnya dan dalam UPSR secara khususnya.