Guru Sebagai Cermin Keperibadian Murid September 20, 2010 Isu Pendidikan, Petikan Akhbar No comments Dipetik dari Harian

Metro DUNIA pendidikan sentiasa menjadi tumpuan semua pihak kerana tunjang utama dalam pemerkasaan pembangunan negara dijana melalui keberkesanan sistem pendidikan. Justeru, kualiti pendidik atau guru menjadi pemangkin kepada usaha membina generasi modal insan bertaraf dunia. Malah, aspek melahirkan modal insan yang berkualiti itu menjadi agenda teras dalam RMK 9 dan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Hal itu menunjukkan betapa seriusnya negara dalam merencanakan barisan pelapis kepemimpinan dan warga kerja yang mampu menjana pembangunan negara ke arah pencapaian Wawasan 2020. Peranan dan cabaran golongan pendidik pada masa mutakhir ini semakin ‘diasak’ dengan pelbagai isu yang diberikan penekanan dan perhatian wajar. Antaranya ialah gejala kes pelanggaran disiplin seperti ponteng sekolah, kejadian buli khususnya di asrama, biadab terhadap guru, perbuatan vandalisme yang menjijikkan mata memandang, memeras ugut pelajar junior, bergaduh dalam kawasan sekolah dan terbabit dengan aktiviti penyalahgunaan dadah. Semua isu ini perlu ditangani secara berkesan oleh sekolah kerana jika dibiarkan berterusan akan menjadi wabak yang membarah dalam kalangan anak muda kita. Dengan demikian, peranan dan tanggungjawab semua guru mesti menjurus kepada pembinaan sahsiah pelajar yang murni dan bukan setakat menjadi penyampai ilmu pengetahuan saja. Bekas Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir pernah mengatakan, ‘guru bukan saja bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid, tetapi bertanggungjawab juga kepada pembentukan peribadi murid iaitu nilai hidup yang dipegang dan budaya yang diterima olehnya.’ (Petikan ucapan beliau pada Sambutan Hari Guru peringkat Kebangsaan di Ipoh pada 16 Mei 2000 ). Jadi, di sini jelas menunjukkan kepada kita memang menjadi tanggungjawab teras seseorang guru itu membentuk jati diri anak muridnya dengan keluhuran budi pekerti yang tinggi dan terpuji. Sebenarnya, teras utama dalam aspek pendidikan adalah untuk membimbing dan memberi pendidikan akhlak murni. Jadi, dalam apa jua mata pelajaran yang diajar oleh seseorang guru, penerapan nilai murni itu tidak boleh diabaikan. Ini yang dikatakan ‘nilai merentas

Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Ertinya memimpin dan memandu pelajar menjalankan sesuatu tugasan dengan betul dan berkesan. tetapi seharusnya mendidik anak didiknya dengan nilai akhlak mulia. berketerampilan.’ Jika diteliti secara mendalam inti pati FPK itu. seseorang guru adalah pemimpin. Dr Abdullah Sudin Abdul Rahman yang juga Presiden Himpunan Lepasan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (Haluan) menggariskan beberapa peranan yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang guru dalam merealisasikan FPK itu. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.kurikulum’. FPK antara lain menyatakan. jasmani dan emosi. berakhlak mulia. Jangan pula seperti ‘ketam mengajar anaknya berjalan betul.’ Selain itu. rohani. memang sudah lengkap dan tepat dalam usaha membina generasi warganegara yang seimbang dan mampu menjana keperkasaan tamadun bangsa serta negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Malah. Guru juga pendidik yang mendidik anak murid secara seimbang dari segi intelek. ‘Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah mengembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bagaimana seseorang guru itu berupaya menarik perhatian pelajar agar sentiasa menerapkan disiplin diri yang unggul dan mematuhi ajaran agama. seseorang guru juga mesti bersikap profesional dalam bekerja dengan menunjuk contoh yang baik dan memiliki sahsiah diri yang terpuji. Ini bermaksud guru itu seharusnya taat dan mematuhi arahan ketua dalam melaksanakan sebarang tugasan dengan bersedia berkorban masa dan tenaga semaksimum boleh. Menurut beliau lagi. guru perlu mempunyai kemahiran dan sentiasa berupaya berfikir secara inovatif dan kreatif. Seterusnya guru juga berperanan sebagai seorang pejuang. Antaranya ialah guru bertindak sebagai pendakwah. rohani. menurut Dr Abdullah Sudin. Apakah maksud pejuang di sini? Tentulah perjuangan dalam . Guru juga boleh dianggap sebagai seorang pengusaha. seseorang guru mesti menjadi seorang pengikut yang baik. Ini penting kerana guru akan menjadi perhatian pelajar dan akan diikuti. Contohnya. Dengan itu untuk memenuhi ciri pengusaha yang dinamik. Ini bermaksud guru bukan saja memainkan peranan sebagai pengajar. Seterusnya guru adalah pekerja yang mematuhi segala etika profesion ke arah membina anak muridnya menepati acuan sebagaimana yang termaktub dalam FPK. seseorang guru sepatutnya memahami dan menghayati sedalam-dalamnya tafsiran Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi tunjang kepada sistem pendidikan di negara kita selama ini. Selain itu.

‘seseorang guru yang mengajar tanpa cuba menimbulkan dan menghidupkan keinginan serta semangat belajar dalam kalangan muridnya seperti orang yang menempa besi yang dingin. berintelek tinggi. tugas dan amanah mesti diteruskan dengan efektif. mereka seharusnya ikhlas dalam melaksanakan tugas mendidik anak bangsa. Apapun cabaran dan kekangannya.’ Ingatlah pendidik akan pesanan yang pernah diluahkan oleh Beecher.’ Al Imam Al Ghazali pula ada mengatakan: ‘Guru perlu menanamkan niat mereka mengajar demi menyelamatkan anak muridnya daripada kesengsaraan di akhirat kelak. Kata Dr ‘Aidh Abdullah Al-Qarni. memiliki tekad yang kuat untuk memberi manfaat yang terbaik untuk anak muridnya dan berusaha kuat menghantarkan mereka pada ketinggian darjat orang yang berilmu. ‘kanak kanak adalah umpama simen basah dan setiap orang yang jatuh ke atasnya akan memberi kesan kepadanya. berakhlak mulia serta bersahsiah ‘towering personality.’ Selamat mendidik anak bangsa. Begitulah dengan guru. Pejuang juga mesti ikhlas dalam perjuangannya. . ‘ciri guru yang cemerlang ialah ikhlas mengajar ilmunya. Seseorang pejuang sudah tentu tidak boleh berputus asa apabila berhadapan dengan kesulitan.menyempurnakan amanah negara dalam memberi pendidikan kepada anak bangsa dengan semangat waja dan tanpa putus asa.’ Hakikatnya seseorang guru sewajarnya mesti sedar dan insaf bahawa di bahu mereka terletaknya amanah Allah dan harapan negara dalam membina generasi insan yang berwibawa. Demikianlah juga dengan guru.’ Demikian juga guru seharusnya menghayati kata-kata daripada Mann Horace ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful