P. 1
FULL REPORT BIG 6.docx

FULL REPORT BIG 6.docx

|Views: 24|Likes:
Cara buat report Bina Insan Guru IPG
Cara buat report Bina Insan Guru IPG

More info:

Published by: Mkhalilizul SiHamba CintaIlahi on Sep 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2014

pdf

text

original

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU Guru berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara sesuatu masyarakat yang bersepadu, demokratik, progresif dan berdisiplin

VISI BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Visi bahagian pendidikan guru adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memenuhi aspirasi negara.

MISI BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Misi bahagian pendidikan guru adalah untuk membangunkan sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia dan melahirkan guru yang sentiasa cemerlang dan sedia memenuhi aspirasi Negara.

OBJEKTIF PENDIDIKAN NEGARA Mengeluarkan guru permulaan yang mencukupi untuk sekolah rendah dan menengah. Membina insan guru yang berakhlak mulia, berilmu, kreatif, ikram, dan berdaya tahan yang boleh mendidik murid dengan cekap dan berkesan. Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan Perguruan sebagai khidmat rujukan dalam bidang perguruan

1

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6

ISI KANDUNGAN
BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. PERKARA MATLAMAT OBJEKTIF LATAR BELAKANG PERATURAN DAN ETIKA PROGRAM BINA INSAN GURU AM BAHASA PANGGIILAN KESELAMATAN KETEPATAN MASA KEBERSIHAN PERGERAKAN PESERTA DAN AKTIVITI KAWASAN LARANGAN PENJIMATAN ETIKA PESERTA BIG AHLI JAWATANKUASA BINA INSAN GURU 6 SENARAI NAMA PESERTA TENTATIF PROGRAM LAPORAN PENGERUSI LAPORAN SETIAUSAHA  KERTAS KERJA  MINIT MESYUARAT LAPORAN BENDAHARI LAPORAN AJK PERHUBUNGAN LAPORAN AJK PENGANGKUTAN LAPORAN AJK BUKU PROGRAM LAPORAN AJK PROTOKOL LAPORAN AJK MAKANAN LAPORAN AJK CENDERAHATI LAPORAN AJK DOKUMENTASI LAMPIRAN REFLEKSI INDIVIDU MUKA SURAT 4 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 12 16 19 17 19 31 50 51 52 53 56 57 58 60 68

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

MATLAMAT

2

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6
 Melaksanakan Program Bina Insan Guru 4 seperti mana yang diwajibkan ke atas pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian, di Institut Pendidikan Guru.   Memupuk kesediaan berbakti secara sukarela kepada komuniti,

meningkatkan kemahiran perancangan dan pengurusan program. Memupuk kerjasama dan kerja sepasukan serta membina hubungan social dengan masyarakat.

OBJEKTIF  Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan.   Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan komuniti. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya.    Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. Merancang, melaksana, memimpin program, bekerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial.

LATAR BELAKANG

3

Program ini melibatkan semua pelajar PISMP. Melalui aktiviti yang dirancang. 1. setiap pelajar berpeluang untuk menyelami dan merasai budaya dan amalan keluarga angkat yang bakal mereka lalui. berkemahiran tinggi serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. guru-guru di Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi. Kursus Bina Insan Guru (BIG) ini juga merupakan satu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Oleh itu. 1. 1.2 Program ini juga merupakan suatu program yang memberi pengalaman yang bermakna melalui lawatan dan aktiviti yang bakal dilakukan. pelajar dapat mengenal diri dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan aspirasi dan hasrat negara.1 Program Bina Insan (BIG) Fasa 4 ini adalah berteraskan kepada program keluarga angkat iaitu selama 4 hari 3 malam. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. PERATURAN DAN ETIKA 4 . Asas-asas Pertimbangan 1.3 Program ini juga memberi peluang kepada para pelajar untuk mengadakan program bersama adik angkat dan pihak sekolah dan juga melaksanakan aktiviti riadah bagi melahirkan bakal pendidik yang mempunyai badan yang cergas dan juga minda yang cerdas. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini. Program ini direalisasikan melalui satu pakej aktiviti luar dan dalam kampus sepanjang enam semester pembelajaran.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Pembangunan Modal Insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu.

Semua jenis alat komunikasi termasuk radio. ARAHAN TETAP. Peserta yang didapati melanggar atau tidak mematuhi mana-mana bahagian dalam Peraturan dan Arahan Tetap di atas setelah diberi khidmat nasihat boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya oleh Pihak Urusetia Program.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 PROGRAM BINA INSAN GURU Program ini adalah bersifat latihan sepenuh masa di lapangan Peraturan. pembelian peralatan dan keperluan yang ditafsirkan penting. terdiri daripada pensyarahpensyarah. BAHASA PANGGILAN  Urusetia dan pegawai program: Tuan 5 . AM  Urusetia dan Pegawai Program Bina Insan Guru. akhbar. dan telefon tidak akan dibenarkan atau disediakan. Sebarang pesanan maklumat. Perkhidmatan perubatan dan pertolongan cemas disediakan. Arahan Tetap dan Etika Peserta bertujuan untuk memastikan kelincinan dan keberkesanan program. senarai perbelanjaan hendaklah dibuat menerusi atau mendapatkan keizinan Penyelaras atau Pegawai Program.  Semua peserta dibenarkan membawa peralatan dan keperluan peribadi yang mencukupi dan bersesuaian dengan program di samping bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan peralatan dan keperluan peribadi milik masing-masing dan juga mana-mana peralatan dan kelengkapan yang di amanahkan oleh Penyelaras dan Pegawai sepanjang masa. televisyen. Peraturan dan arahanarahan yang lain akan diputuskan atau dimaklumkan kepada peserta dari semasa ke semasa oleh Penyelaras dan Pegawai Program.    kakitangan dan jemputan khas Jawatankuasa Pengelola Peringkat Maktab Malaysia. DAN ETIKA PROGRAM BINA INSAN GURU.  Semua peserta program adalah tertakluk kepada PERATURAN.

 Semua jenis senjata yang ditafsirkan membahayakan keselamatan diri dan persekitaran tidak dibenarkan disimpan oleh peserta khusus dan hendaklah diserahkan kepada Penyelaras atau Pegawai Program.  Penyelaras atau Pegawai Program akan sentiasa memantau perkembangan peserta. PERGERAKAN PESERTA DAN AKTIVITI  Pergerakan dari satu destinasi aktiviti hendaklah di dalam satu kumpulan dan 6 . penyalahgunaan najis dadah dan sebarang bentuk perjudian. KETEPATAN MASA Semua peserta hendaklah bersiap sedia 10 minit lebih awal dari masa yang ditetapkan di dalam aktiviti program. KEBERSIHAN Peserta hendaklah sentiasa bersih. minum minuman keras. aktiviti-aktiviti dan apa-apa bahan anti sosial tidak dibenarkan sama sekali di dalam kawasan pusat program. kemas dan teratur pada bila-bila masa diperlukan.  Jika berlaku sesuatu kecemasan. Pegawai Program akan membunyikan wisel kecemasan tanpa henti untuk suatu jangka waktu yang panjang dan diikuit arahan selanjutnya.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6  Peserta: Saudara/ Saudari/ Anda KESELAMATAN  Keselamatan di pusat latihan adalah terkawal dan ia di bawah tanggungjawab Penyelaras dan Pegawai Program. Pelawat dan mereka yang tidak berkenaan tidak dibenarkan masuk ke kawasan berkenaan.  Menghisap rokok.

7 .  Sebarang pembaziran tenaga elektrik.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 pergerakan kumpulan juga hendaklah teratur. ETIKA PESERTA B. Peserta tidak dibenarkan berada di kawasan bilik urusetia dan pegawai program kecuali dengan kebenaran penyelaras atau pegawai program. KAWASAN LARANGAN   Peserta dilarang keluar dari pusat program tanpa kebenaran penyelaras atau pegawai program.G 1) ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI  Mengutamakan Keselamatan.  Ketua kumpulan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap disiplin pergerakan dan aktiviti yang dijadualkan. air. dan sebarang aktiviti yang berkaitan dengannya tidak dibenarkan sama sekali. PENJIMATAN  Peserta ditegah menyalahgunakan punca elektrik dan penyambung pendawaian elektrik adalah dilarang kecuali dengan kebenaran penyelaras atau pegawai program. kesihatan dan kecerdasan diri.I.

Mengamal budaya memberi salam dan bertegur sapa.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6       Memelihara kebersihan. Menjadi ahli yang aktif dalam semua aktiviti dan sebagaimana yang diarahkan. 2) ETIKA TERHADAP RAKAN PESERTA         Bekerjasama dan bermuafakat sesama rakan peserta. Mengembangkan potensi cara berfikir secara kritis dan kreatif dan 8 . Berkomunikasi yang berkesan dan kesantunan berbahasa dengan semua pegawai dan peserta. Menjaga kesejahteraan. Mengawal hawa nafsu dari melakukan kemungkaran dan kegiatan anti sosial. Mengelakkan diri dari mencemarkan dan menjatuhkan nama baik dan maruah rakan peserta. kekemasan dan keceriaan diri. dan keselamatan rakan peserta. Memberi nasihat dan menolong rakan peserta dalam mengatasi masalah. Menampilkan perilaku yang mencerminkan akhlak dan budi pekerti yang luhur serta saling hormat menghormati. Menghindarkan diri dari apa-apa tindakan yang boleh mencemarkan nama baik atau imej IPG. perpaduan. 3) ETIKA TERHADAP ILMU DAN PENGALAMAN   Membina sikap cintakan ilmu dan pengalaman. Berdoa untuk kesejahteraan . Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan tingkah laku sumbang rakan peserta. Bersedia memaafkan kesalahan orang lain dan meyedari kelemahan diri.

Memberikan tumpuan yang bijaksana dan menghargai tunjuk ajar Pegawai bertugas. arahan tetap dan etika peserta. 9 . Berdoa supaya mendapat keredhaan Tuhan dan keberkatan ilmu dan pengalaman yang diperolehi.      Menghubungkaitkan teori dan amalan supaya merealisasikannya sebagai aktiviti harian.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 menyampaikan idea dengan jelas. Berusaha mencapai keputusan. Sentiasa meminta keredhaan ilmu yang dipelajari daripada pegawai bertugas. Membahaskan secara sopan ilmu yang diragui atau yang bertentangan sengan kefahaman dan realiti semasa. Menjaga keharmonian Pusat Program dan Program. Menyertai semua aktiviti program untuk kemanfaatan diri. memberi salam dan ucapan penghargaan kepada semua urusetia dan pegawai program. berlapang dada terhadap perbezaan pandangan atau pendekatan. 5) ETIKA TERHADAP PUSAT PROGRAM DAN PROGRAM   Mematuhi peraturan. kumpulan dan persekitaran sesuai dengan potensi. tugasan dengan jujur dan mengutamakan kualiti 4) ETIKA TERHADAP URUSETIA DAN PEGAWAI PROGRAM       Menghormati. Mewujudkan hubungan yang harmoni dengan semua Pegawai dan Urusetia Program. Mendoakan kesejahteraan semua Pegawai dan Urusetia Program. Melaksanakan kesempurnaan.

Menjaga keselamatan harta benda awam dan kepentingan bersama. Menanam sikap berjimat cermat menggunakan air. Menjaga nama baik dan imej Pusat Program.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6       Cakna terhadap kebersihan semua ruang dan kawasan latihan. Mempunyai perasaan sayang terhadap Pusat Program. 10 . elektrik dan segala kemudahan latihan. Sedia berkhidmat dan memberikan bantuan sebagaimana yang diarahkan dan diperlukan dengan jujur dan ikhlas.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM BINA INSAN GURU VI LAWATAN PENANDA ARAS PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA ISHAK : MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN : CHEW LAY KWAN : WAN IZZAH KAMILAH BINTI WAN : LEE LI CHEE BENDAHARI :TING YANN YANN : SITI IZZATI DYANAH BINTI ZAINAL AJK PERHUBUNGAN / TEMPAT : HOR XIAO YING : FENDY TING SIE YING : SAHIBUL AMIN BIN WARDI : MOHAMMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY AJK DOKUMENTASI : HUONG SING YI : TER CHIN HSIEN : ANNIE WONG AI YUAN : ROZAINI BIN ZULKIFFLE : NURSYAMIMI BINTI ISMAIL : SITI ATIQAH BINTI MD FAHME 11 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 AJK MAKANAN : ONG WOON MIN : TAN SIANG ING : LIEW YING HUI : HANI BINTI HALIM : SYAZANA BINTI SAMSURI : TENGKU NURA „ADILA BINTI TENGKU AZMI AJK PROTOKOL : CHUAH JIA YIN : LOU SIAW JIUN : NUR LIYANA BINTI ZA‟IM : MUHAMMAD ZULAFIQ BIN ZULKAFLI AJK BUKU PROGRAM : KEE GUAN YANG : TEH BOON CHUAN : HAMIDAH BINTI JAMALUDIN : WAN AIMI MARDHIAH BINTI WAN ISMAIL AJK CENDERAHATI : PHOON WEI YI 12 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 : LIM PEI CHING : SITI AMIRA BINTI ZAKARIA : MUHAMMAD ZULFIKRI BIN MOHD YUSOF : WAN NURSHIDA AYU BINTI WAN HUSSIN AJK PENGANGKUTAN : OOI LEAN LEE : TAN CHER EING : MUHAMMAD FADHLI BIN OTHMAN : MUHAMMAD AMIRUL IZZAT BIN ABDULLAH 13 .

ABDULLAH MUHAMMAD FADHLI BIN OTHMAN MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN MUHAMMAD ZULAFIQ BIN ZULKAFLI MUHAMMAD ZULFIKRI BIN MOHD YUSOF ROZAINI BIN ZULKIFFLE SAHIBUL AMIN BIN WARDI HAMIDAH BINTI JAMALUDIN HANI BINTI HALIM NUR LIYANA BINTI ZA’IM NURSYAMIMI BINTI ISMAIL SITI AMIRA BINTI ZAKARIA SITI ATIQAH BINTI MD FAHME SITI IZZATI DYANAH BINTI ZAINAL SYAZANA BINTI SAMSURI TENGKU NURA’ ADILA BINTI TENGKU AZMI WAN AIMI MARDHIAH BINTI WAN ISMAIL WAN IZZAH KAMILAH BINTI WAN ISHAK WAN NURSHIDA AYU BINTI WAN HUSSIN NO. TEL.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 SENARAI NAMA GURU PELATIH 6 PISMP SAINS 2 (SN / PJ / PI) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NAMA MOHAMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY MUHAMMAD AMIRUL IZZAT B. KP 910509-03-5189 910312-11-5169 910508-14-6565 910615-02-5363 910704-14-5615 910707-11-5139 910425-03-5739 910906-01-5317 900114-08-5668 910102-09-5120 900207-02-5656 891230-02-5492 900728-03-5892 880628-35-5420 910513-07-5212 901019-02-5928 910809-03-5922 900602-11-5520 910224-07-5240 911117-11-5192 NO. 0175314953 0145177866 0136281585 0124885391 0145081922 0139778287 0134202639 0137957899 0195524550 0134305120 0194742411 0135918495 0132163953 0132240308 0194361565 0194575143 0199775449 0139297408 0135893500 0139065433 14 .

KP NOMBOR TELEFON 012-4673051 017-5223360 017-4246038 016-8685051 017-4069716 016-5138131 016-4870793 017-5572881 016-4870435 016-8519651 016-4869667 017-4961822 016-5300611 012-5792288 017-5701855 016-2315817 017-4167826 017-4223908 016-4775423 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KEE GUAN YANG TEH BOON CHUAN TER CHIN HSIEN ANNIE WONG AI YUAN CHEW LAY KWAN CHUAH JIA XIN FENDY TING SIE YING HOR XIAO YING HUONG SING YI LAU SIAW JIUN LEE LI CHEE LIEW YING HUI LIM PEI CHING ONG WOAN MIN OOI LEAN LEE PHOON WEI YI TAN CHER EING TAN SIANG ING TING YANN YANN L L L P P P P P P P P P P P P P P P P 910316-07-5483 900603-09-5111 900727-07-5681 900922-13-6056 900424-07-5756 911004-08-5222 910927-13-5668 910617-07-5508 900201-13-7120 911227-13-5960 910930-13-5626 910704-07-5610 910222-08-5322 910409-02-5098 911025-09-5032 911108-05-5036 910903-07-5402 910918-02-5686 901121-13-6712 15 .LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 SENARAI NAMA GURU PELATIH 6 PISMP SAINS 1 (SN / PJ / PC) AMBILAN JANUARI 2011 NAMA JANTINA NO.

15 pg 09.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 TENTATIF PROGRAM TARIKH MASA 07.07. Bertolak dari IPG KTB Tiba di SK Seberang Jaya 1 Majlis pengenalan Interaksi bersama Guru Cemerlang   Inovasi pedagogi Amalan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas   Ciri-ciri profesionalisme seorang guru Komitmen seorang guru 02 .30 ptg 06.15 pg AKTIVITI Guru pelatih dan pensyarah berkumpul.00 ptg 05.30 pg 08.30 ptg 05.00 ptg Makan tengah hari dan solat Lawatan ke kawasan sekolah Majlis Penutup Minum petang Bertolak pulang ke IPG KTB 16 .00 ptg 02.00 pg 01. 2013 SELASA 07.00 pg 08.

Seterusnya mereka menghubungi guru tersebut untuk mendapat persetujuan beliau berkaitan dengan program BIG ini. Setelah kertas kerja diluluskan.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN PENGERUSI BIG FASA 6 Pada peringkat permulaan.Setelah jawatankuasa ditubuhkan. satu jawatankuasa ditubuhkan bagi mengendalikan program tersebut. ahli jawatankuasa dokumentasi memainkan peranan yang penting untuk merekodkan segala maklumat yang berkaitan dengan lawatan penanda aras ini. mereka menghantar faks ke Sk Seberang Jaya 1memberitahu tentang lawatan tersebut tetapi surat itu tidak sampai ke pihak sekolah.Walaupun terdapat pelbagai kekangan dari pelbagai pihak berkaitan dengan tarikh yang dipilih akhirnya kami mendapat persetujuan untuk membuat BIG Fasa 6 pada 4 Julai 2013 di Sk Seberang Jaya 1. Apabila pihak Sekolah bersetuju ahli jawatankuasa yang lain mula menjalankan tugas setelah urusan perhubungan selesai. oleh itu kami terpaksa menghantar surat tersebut sendiri dan pihak sekolah telah bersetuju untuk membenarkan kami membuat program BIG. Pelbagai usaha dilakukan dalam memastikan kertas kerja yang sempurna perlu disiapkan dengan secepat mungkin bagi memastikan program tersebut mendapat peruntukan dan program dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kertas kerja diluluskan dan program berjalan seperti yang dirancang.Dalam pengurusan program ini. Apabila selesai tugas berhubung dengan pihak sekolah dan JPN ahli jawatankuasa yang lain mula menguruskan bahagian makanan bagi ahli jawatankuasa makanan manakala ahli jawatankuasa cenderahati menempah cenderahati di stor serta ahli jawatankuasa pengangkutan yang sudah menempah bus pada tarikh yang ditetapkan. pengagihan kerja diberi mengikut tugas masing – masing. perkara utama yang perlu disiapkan ialah penyediaan kertas kerja. Saya berharap program ini berjalan dan dikendalikan dengan sebaiknya pada 17 . ahli jawatankuasa perhubungan menelefon pihak Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 untuk meminta kebenaran daripada pihak sekolah untuk membuat lawatan penanda aras Guru Cemerlang di situ kerana di sekolah tersebut mempunyai seorang guru cemerlang mata pelajaran Sains. Akhir sekali.Kemudian.

14000 Bukit Mertajam. 18 . Pulau Pinang. Bina Insan Guru Semester 6. (MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN) Pengerusi Lawatan Penanda Aras. ……………………………………………. Disediakan Oleh. IPG Kampus Tuanku Bainun.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 masa akan datang dan mendapat kerjasama yang sepenuhnya daripada kesemua guru pelatih dan pensyarah yang terlibat.

PERSIARAN SIAKAP. 14000 BUKIT MERTAJAM. 13700 PERAI.0 PENGENALAN 19 . PULAU PINANG 1. PULAU PINANG KERTAS KERJA BINA INSAN GURU FASA VI PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS “GURU CEMERLANG” KUMPULAN: PENGAJIAN SAINS 2 (SN/PJ/PI) PENGAJIAN SAINS 1 (SN/PJ/PC) AMBILAN: PISMP AMBILAN JANUARI 2011 SEMESTER 6 TARIKH: 4 JULAI 2013 TEMPAT: SEKOLAH KEBANGSAAN SEBERANG JAYA 1.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN.

0 MATLAMAT Para guru pelatih dapat meningkatkan tahap kefahaman dengan pendedahan terhadap inovasi serta pedagogi seorang guru yang cemerlang.0 RASIONAL Program ini dilaksanakan dengan harapan dapat membina insan guru yang berkualiti dan efektif bertepatan dengan tema lawatan yang ingin diadakan berorientasi kepada profesionalisme seorang Guru Cemerlang. 2. 3. program ini juga turut menekankan kepada pemerhatian terhadap inovasi pedagogi Guru Cemerlang. ciri-ciri profesioanalisme dan komitmen yang perlu ada pada seorang guru.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Program Bina Insan Guru Fasa VI merupakan suatu program yang dirangka khas untuk memenuhi syarat guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) semester 6 yang berteraskan kepada krediabiliti dan profesional seorang guru. Selain itu. Program ini merupakan batu asas kepada penterjemahan makna tugas guru yang lebih efisyen. serta ciri-ciri profesionalisme dan komitmen Guru Cemerlang. 4.1 Nama Program Bina Insan Guru Program Lawatan Penanda Aras 20 .0 STRATEGI PERLAKSANAAN 4. Penekanan kepada aspek-aspek berikut amat penting sebagai hasil pemahaman insan guru terhadap tanggungjawab profesion perguruan. lawatan ini akan memberi pendedahan kepada bakal guru tentang pedagogi dan amalan pengajaran dan pembelajaran yang perlu dibudayakan di dalam kelas. Guru Cemerlang merupakan guru yang efektif dari segi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas serta menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi. Melaluinya. para guru pelatih akan lebih jelas bagaimana untuk memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru serta citra diri insan yang bergelar guru. Justeru. amalan pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri profesioanalisme dan komitmen Guru Cemerlang. amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang. “Lawatan Penanda Arasan” atau “Lawatan Benchmarking ” menjadi tugasan BIG yang merupakan lawatan yang menumpukan kepada interaksi dengan Guru Cemerlang.

5 Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru.5 Tempat Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1. 4.4 Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.2 Objektif 4.2.1 Mengetahui tentang inovasi pedagogi yang dilakukan oleh Guru 4.2 Cemerlang. 13700 Perai.3 Peserta Kumpulan 6 PISMP SN / PJ / PI dan 6 PISMP SN / PJ / PC (39 orang guru pelatih) : 11 lelaki dan 28 perempuan 4.3 Membudayakan ciri-ciri profesionalisme dan komitmen Guru Cemerlang apabila menjadi seorang guru suatu hari kelak. Persiaran Siakap.1.6 Jawatankuasa Induk Rujuk Lampiran A 4.2.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 4. 4.4 Tarikh dan Masa 2 Julai 2013 (Selasa) 8 pagi hingga 3 petang 4.1.2.2. Pulau Pinang 4.2. Mendalami amalan pengajaran dan pembelajaran oleh Guru Cemerlang di dalam kelas.7 Jawatankuasa Program Rujuk Lampiran B 5.0 Tentatif Program Rujuk Lampiran C 21 . 4. 4.

Perkara 1..0 Senarai Nama Peserta Rujuk lampiran D 7..... 3..00 Catatan Disediakan oleh IPG KTB 2 set RM 390.. Lampiran Wan Izzah Kamilah Bt Wan Ishak Setiausaha BIG Fasa VI IPG Kampus Tuanku Bainun LAMPIRAN A AHLI JAWATANKUASA INDUK PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS BINA INSAN GURU FASA VI 22 . Cenderamata IPG KTB 2 Set Pengangkutan bas Jumlah keseluruhan Jumlah RM 10 x 39 orang = RM 390. Makanan pelajar Bil....0 Anggaran Perbelanjaan Berikut dinyatakan anggaran kewangan secara keseluruhan untuk perbelanjaan program: Bil...........00 Disediakan oleh IPG KTB Disediakan oleh IPG KTB 8....LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 6. pelajar : 39 orang Harga makanan sehari : RM10 2.. Disediakan oleh ..0 Penutup Guru pelatih 6 PISMP SN / PJ / PI dan 6 PISMP SN / PJ / PC memohon pertimbangan dan kelulusan dari pihak pengurusan institut untuk melaksanakan aktiviti/ program seperti mana yang diwajibkan dalam sukatan sepanjang kursus kami...

Saman Pengarah IPG Kampus Tuanku Bainun Tuan Haji Abu Bakar Bin Othman Timbalan Pengarah IPG Kampus Tuanku Bainun PENYELARAS: Puan Hajah Rohaya Binti Ahmad Ketua Unit Kokurikulum Encik Abd. Pensyarah Jabatan Sains 23 . Pensyarah Unit Ilmu Pendidikan Dr Mohamad Nasir Bin Othman. Rahman Bin Moidu. Pensyarah Penyelaras Bina Insan Guru PENASIHAT: Encik Mohd Mernan Bin Talling.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 PENAUNG: Tuan Haji Daud Bin Md.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAMPIRAN B AHLI JAWATANKUASA PROGRAM BINA INSAN GURU VI LAWATAN PENANDA ARAS PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA ISHAK : MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN : CHEW LAY KWAN : WAN IZZAH KAMILAH BINTI WAN : LEE LI CHEE BENDAHARI :TING YANN YANN : SITI IZZATI DYANAH BINTI ZAINAL AJK PERHUBUNGAN / TEMPAT : HOR XIAO YING : FENDY TING SIE YING : SAHIBUL AMIN BIN WARDI : MOHAMMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY AJK DOKUMENTASI : HUONG SING YI : TER CHIN HSIEN : ANNIE WONG AI YUAN : ROZAINI BIN ZULKIFFLE : NURSYAMIMI BINTI ISMAIL : SITI ATIQAH BINTI MD FAHME 24 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 AJK MAKANAN : ONG WOON MIN : TAN SIANG ING : LIEW YING HUI : HANI BINTI HALIM : SYAZANA BINTI SAMSURI : TENGKU NURA „ADILA BINTI TENGKU AZMI AJK PROTOKOL : CHUAH JIA YIN : LOU SIAW JIUN : NUR LIYANA BINTI ZA‟IM : MUHAMMAD ZULAFIQ BIN ZULKAFLI AJK BUKU PROGRAM : KEE GUAN YANG : TEH BOON CHUAN : HAMIDAH BINTI JAMALUDIN : WAN AIMI MARDHIAH BINTI WAN ISMAIL 25 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 AJK CENDERAHATI : PHOON WEI YI : LIM PEI CHING : SITI AMIRA BINTI ZAKARIA : MUHAMMAD ZULFIKRI BIN MOHD YUSOF : WAN NURSHIDA AYU BINTI WAN HUSSIN AJK PENGANGKUTAN : OOI LEAN LEE : TAN CHER EING : MUHAMMAD FADHLI BIN OTHMAN : MUHAMMAD AMIRUL IZZAT BIN ABDULLAH LAMPIRAN C 26 .

00 ptg 02.30 ptg 06.30 pg 08.00 pg 08.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 TENTATIF PROGRAM TARIKH MASA 07.15 pg 09.15 pg 02 . 2013 SELASA 07.00 ptg 05.30 ptg 05. Bertolak dari IPG KTB Tiba di SK Seberang Jaya 1 Majlis pengenalan Interaksi bersama Guru Cemerlang   Inovasi pedagogi Amalan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas   01.00 pg AKTIVITI Guru pelatih dan pensyarah berkumpul.00 ptg Ciri-ciri profesionalisme seorang guru Komitmen seorang guru Makan tengah hari dan solat Lawatan ke kawasan sekolah Majlis Penutup Minum petang Bertolak pulang ke IPG KTB 27 .07.

TEL. KP NO. AMBILAN JANUARI 2011 28 .LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAMPIRAN D SENARAI NAMA GURU PELATIH 6 PISMP SAINS 2 (SN / PJ / PI) BIL NAMA NO.

ABDULLAH MUHAMMAD FADHLI BIN OTHMAN MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN MUHAMMAD ZULAFIQ BIN ZULKAFLI MUHAMMAD ZULFIKRI BIN MOHD YUSOF ROZAINI BIN ZULKIFFLE SAHIBUL AMIN BIN WARDI HAMIDAH BINTI JAMALUDIN HANI BINTI HALIM NUR LIYANA BINTI ZA’IM NURSYAMIMI BINTI ISMAIL SITI AMIRA BINTI ZAKARIA SITI ATIQAH BINTI MD FAHME SITI IZZATI DYANAH BINTI ZAINAL SYAZANA BINTI SAMSURI TENGKU NURA’ ADILA BINTI TENGKU AZMI WAN AIMI MARDHIAH BINTI WAN ISMAIL WAN IZZAH KAMILAH BINTI WAN ISHAK WAN NURSHIDA AYU BINTI WAN HUSSIN 910509-03-5189 910312-11-5169 910508-14-6565 910615-02-5363 910704-14-5615 910707-11-5139 910425-03-5739 910906-01-5317 900114-08-5668 910102-09-5120 900207-02-5656 891230-02-5492 900728-03-5892 880628-35-5420 910513-07-5212 901019-02-5928 910809-03-5922 900602-11-5520 910224-07-5240 911117-11-5192 0175314953 0145177866 0136281585 0124885391 0145081922 0139778287 0134202639 0137957899 0195524550 0134305120 0194742411 0135918495 0132163953 0132240308 0194361565 0194575143 0199775449 0139297408 0135893500 0139065433 LAMPIRAN D SENARAI NAMA GURU PELATIH 6 PISMP SAINS 1 (SN / PJ / PC) AMBILAN JANUARI 2011 NAMA JANTINA NO. KP NOMBOR TELEFON 29 .LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MOHAMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY MUHAMMAD AMIRUL IZZAT B.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KEE GUAN YANG TEH BOON CHUAN TER CHIN HSIEN ANNIE WONG AI YUAN CHEW LAY KWAN CHUAH JIA XIN FENDY TING SIE YING HOR XIAO YING HUONG SING YI LAU SIAW JIUN LEE LI CHEE LIEW YING HUI LIM PEI CHING ONG WOAN MIN OOI LEAN LEE PHOON WEI YI TAN CHER EING TAN SIANG ING TING YANN YANN L L L P P P P P P P P P P P P P P P P 910316-07-5483 900603-09-5111 900727-07-5681 900922-13-6056 900424-07-5756 911004-08-5222 910927-13-5668 910617-07-5508 900201-13-7120 911227-13-5960 910930-13-5626 910704-07-5610 910222-08-5322 910409-02-5098 911025-09-5032 911108-05-5036 910903-07-5402 910918-02-5686 901121-13-6712 012-4673051 017-5223360 017-4246038 016-8685051 017-4069716 016-5138131 016-4870793 017-5572881 016-4870435 016-8519651 016-4869667 017-4961822 016-5300611 012-5792288 017-5701855 016-2315817 017-4167826 017-4223908 016-4775423 30 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 31 .

30 petang – 5.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN MINIT MESYUARAT 1 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS “GURU CEMERLANG” PISMP AMBILAN JANUARI 2011 PENGAJIAN SAINS 2.00 petang TEMPAT : Makmal Fizik KEHADIRAN Hadir: 1. Pembukaan majlis Mesyuarat dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada ketua kelas selaku pengerusi majlis Tindakan: Ketua Kelas 2.1Persoalan berbangkit yang ditimbulkan oleh para peserta seperti: 32 . Pengenalan program Perlantikan Majlis Tertinggi dan ahli jawatankuasa dengan persetujuan ramai Tindakan: semua ahli mesyuarat 3. Sesi soal jawab 3. PENGAJIAN SAINS 1 TARIKH : 17/06/2013 (ISNIN) MASA : 4. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 2 2. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 1 Agenda: 1.

13 Isu jarak „border line‟ yang telah ditetapkan dari IPG KTB ke sekolah yang ingin dipilih. 3.12Isu pemilihan sekolah yang mempunyai „Guru Cemerlang‟ 3.2.2 Isu pemilihan sekolah dipanjangkan kepada mesyuarat seterusnya untuk membuat kaji selidik terlebih dahulu.2.11 Senarai tugasan yang perlu dilaksanakan oleh setiap ahli jawatankuasa. 3.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 3. 3. Pengagihan tugas/ Perlantikan ahli jawatankuasa PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA ISHAK : MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN : CHEW LAY KWAN : WAN IZZAH KAMILAH BINTI WAN : LEE LI CHEE BENDAHARI :TING YANN YANN : SITI IZZATI DYANAH BINTI ZAINAL AJK PERHUBUNGAN / TEMPAT : HOR XIAO YING : FENDY TING SIE YING : SAHIBUL AMIN BIN WARDI : MOHAMMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY AJK DOKUMENTASI : HUONG SING YI : TER CHIN HSIEN 33 .2 Keputusan yang diambil: 3. Tindakan : Semua ahli mesyuarat 4.2. 3.3 Isu jarak „border line‟ yang ditetapkan dipanjangkan kepada pensyarah penasihat.1 Setiap ahli jawatankuasa mengenalpasti ahli-ahli AJK masing-masing.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 : ANNIE WONG AI YUAN :ROZAINI BIN ZULKIFFLE : NURSYAMIMI BINTI ISMAIL : SITI ATIQAH BINTI MD FAHME AJK MAKANAN : ONG WOON MIN : TAN SIANG ING : LIEW YING HUI : HANI BINTI HALIM : SYAZANA BINTI SAMSURI : TENGKU NURA „ADILA BINTI TENGKU AZMI AJK PROTOKOL : CHUAH JIA YIN : LOU SIAW JIUN : NUR LIYANA BINTI ZA‟IM : MUHAMMAD ZULAFIQ BIN ZULKAFLI AJK BUKU PROGRAM : KEE GUAN YANG : TEH BOON CHUAN : HAMIDAH BINTI JAMALUDIN 34 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 : WAN AIMI MARDHIAH BINTI WAN ISMAIL AJK CENDERAHATI : PHOON WEI YI : LIM PEI CHING : SITI AMIRA BINTI ZAKARIA : MUHAMMAD ZULFIKRI BIN MOHD YUSOF : WAN NURSHIDA AYU BINTI WAN HUSSIN AJK PENGANGKUTAN : OOI LEAN LEE : TAN CHER EING : MUHAMMAD FADHLI BIN OTHMAN : MUHAMMAD AMIRUL IZZAT BIN ABDULLAH 35 .

Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. Disahkan Oleh: ___________________ ( MUHAMMAD RIZAL B. 6. Penangguhan majlis Mesyuarat ditangguhkan sehingga dimaklumkan nanti. 3. CHE DIN) Pengerusi. IPG Kampus Tuanku Bainun. Guru pelatih diminta menjalankan tugas dan bekerjasama dengan baik dengan kumpulan yang diagihkan.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 5. Mesyuarat seterusnya akan dimaklumkan kemudian. Sebarang perubahan yang dipinda akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. 2. 36 . Tindakan: Pengerusi Disediakan oleh. IPG Kampus Tuanku Bainun. _______________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha. Hal-hal lain 1.

30 petang : Kelas Jabatan Unit Gerko KEHADIRAN Hadir: 1. Naib Pengerusi program 4. PENGAJIAN SAINS 1 TARIKH MASA TEMPAT : 18/06/2013 (SELASA) : 2.30 petang – 3.0 Pembukaan majlis Mesyuarat dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengerusi program Tindakan: Pengerusi 2. Pengerusi program 3. Setiausaha program Agenda: 1. Pensyarah penasihat 2.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN MINIT MESYUARAT 2 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS “GURU CEMERLANG” PISMP AMBILAN JANUARI 2011 PENGAJIAN SAINS 2.0 Ucapan dan penerangan oleh Encik Abdul Rahman 37 .

2Keputusan yang diambil: 3. Tindakan: Pengerusi Disediakan oleh.1 Persoalan berbangkit yang ditimbulkan oleh para peserta seperti: 3. Di samping itu.0 Penangguhan majlis Mesyuarat ditangguhkan sehingga dimaklumkan nanti.1.1 Pensyarah penasihat memberi kebebasan kepada para peserta untuk memilih sekolah yang bersesuaian dengan masa yang diberikan selama 7 jam bagi menjalani program tersebut. Selain itu.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Encik Abdul Rahman memberi pendedahan kepada para peserta tentang program Bina Insan Guru kali ke 5 ini.1 Isu jarak „border line’ yang ditetapkan dari IPG KTB ke sekolah yang dipilih 3. Encik Abdul Rahman memberi kebebasan kepada para peserta untuk memilih sekolah yang bersesuaian dengan masa yang diberikan selama 7 jam bagi menjalani program tersebut. Tindakan : Semua ahli mesyuarat 4.0 Sesi soal jawab 3. 38 . Program lawatan Penanda Aras perlu dijalankan di sekolah yang mempunyai „Guru Cemerlang‟. para peserta diingatkan dan ditekankan tentang objektif serta matlamat program yang ingin dinyatakan di dalam kertas kerja perlu difahami dengan baik.2. 3.

CHE DIN) Pengerusi. IPG Kampus Tuanku Bainun. Disahkan Oleh: _________________________________ ( MUHAMMAD RIZAL B.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 __________________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. IPG Kampus Tuanku Bainun. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. 39 .

Tindakan: Pengerusi Program 40 . PENGAJIAN SAINS 1 TARIKH MASA TEMPAT : 20/06/2013 ( KHAMIS ) : 4.00 petang : Makmal Fizik KEHADIRAN Hadir: 1. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 1 Agenda: 1.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN MINIT MESYUARAT 3 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS “GURU CEMERLANG” PISMP AMBILAN JANUARI 2011 PENGAJIAN SAINS 2.30 petang – 5. Pembukaan majlis Mesyuarat dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengerusi program. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 2 2.

Tindakan: Pengerusi 41 .3 Sebarang perubahan yang dipinda akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. 4.1 Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 2.11 Senarai nama sekolah yang mempunyai Guru Cemerlang Sains dibentangkan untuk mendapat respon ahli mesyuarat. Pulau Pinang dipilih untuk dijalankan program dengan mendapat persetujuan ramai 3. Penangguhan majlis Mesyuarat ditangguhkan sehingga dimaklumkan nanti.1 Ahli Jawatankuasa Perhubungan diminta untuk berhubung dengan sekolah yang dipilih segera. Hal-hal lain 4. 5. 3. Tindakan : Semua ahli mesyuarat 4.1Persoalan berbangkit yang ditimbulkan oleh para peserta seperti: 3.2.2. Pembahagian tugas secara lebih terperinci dan pembahagian kumpulan untuk aktiviti yang akan dilaksanakan sebelum membuat lawatan 3. Sesi soal jawab 3. Nombor telefon sekolah tersebut telah diperoleh daripada laman sesawang.2 Keputusan yang diambil: 3.2 Mesyuarat seterusnya akan dimaklumkan kemudian. Perai.2 Ahli-ahli mesyuarat bersepakat untuk menjalani program kali ini pada awal Julai.12 Isu tarikh yang sesuai untuk menjalani program 3. 4.

IPG Kampus Tuanku Bainun. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. Disahkan Oleh: __________________________ ( MUHAMMAD RIZAL B. 42 . Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. IPG Kampus Tuanku Bainun.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Disediakan oleh. __________________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha. CHE DIN) Pengerusi.

Pembukaan majlis Mesyuarat dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengerusi program. 43 .00 petang : Makmal Fizik KEHADIRAN Hadir: 1. Pihak sekolah telah bersetuju untuk menerima lawatan daripada JPN pada tarikh yang dicadangkan. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 1 Agenda: 1. Tindakan: Pengerusi Program 2.30 petang – 2. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 2 2. Pemberitahuan tentang Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 tidak dapat menerima kedatangan guru pelatih ke sekolah itu pada tarikh yang dicadangkan kerana menerima surat yang lewat daripada pihak IPG . PENGAJIAN SAINS 1 TARIKH MASA TEMPAT : 26/06/2013 ( RABU ) : 1. Cadangan tarikh lain dibuka kepada semua ahli mesyuarat.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN MINIT MESYUARAT 4 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS “GURU CEMERLANG” PISMP AMBILAN JANUARI 2011 PENGAJIAN SAINS 2.

2.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 3. 3. 3. Sesi soal jawab 3.2. 44 . Penangguhan majlis Mesyuarat ditangguhkan sehingga dimaklumkan nanti.2 Keputusan yang diambil: 3.12 Isu tarikh yang sesuai untuk menjalani program 3. Tindakan: Pengerusi Disediakan oleh. Hal-hal lain 1.1 Sekolah Kebangsaan Sebernag Jaya 1 dipilih untuk dijalankan program dengan mendapat persetujuan ramai 3.1Persoalan berbangkit yang ditimbulkan oleh para peserta seperti: 3. Ahli Jawatankuasa Perhubungan berhubung dengan Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 dan diminta untuk menghantar surat secara sendiri kepada pihak sekolah untuk mengelakkan kelewatan penghantaran surat kepada pihak sekolah. Sebarang perubahan yang dipinda akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. 5. 2.11 Senarai nama sekolah yang mempunyai Guru Cemerlang Sains yang lain dibentangkan untuk mendapat respon ahli mesyuarat. Mesyuarat seterusnya akan dimaklumkan kemudian.2 Ahli-ahli mesyuarat bersepakat untuk menjalani program kali ini pada 4 Julai 2013 Tindakan : AJK Perhubungan dan semua ahli mesyuarat 4.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 _________________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. CHE DIN) Pengerusi. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. IPG Kampus Tuanku Bainun. Disahkan Oleh: ____________________ ( MUHAMMAD RIZAL B. 45 . IPG Kampus Tuanku Bainun.

3. PENGAJIAN SAINS 1 TARIKH MASA TEMPAT : 03/07/2013 (RABU) : 2.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN MINIT MESYUARAT 5 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS PISMP AMBILAN JANUARI 2011 PENGAJIAN SAINS 2. Taklimat tentatif program yang akan dijalankan di SKSJ 1.30 petang – 3. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 2 2. Tindakan: Pengerusi Program 2. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 1 Agenda: 1. 46 . Pemberitahuan tentang Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 menerima kedatangan guru pelatih untuk menjalankan Program Penanda Aras. Pembukaan majlis Mesyuarat dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengerusi program. Pembentangan tugas setiap Ahli Jawatankuasa Program. 4.30 petang : Makmal Fizik KEHADIRAN Hadir: 1.

2.1 Ahli-ahli mesyuarat bersepakat untuk memakai pakaian kuliah yang sopan dan formal Tindakan: Semua ahli mesyuarat 6. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI.2 Keputusan yang diambil: 3. ________________________________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha. Penangguhan majlis Mesyuarat ditangguhkan sehingga dimaklumkan nanti.11 Pakaian yang sesuai yang perlu dipakai pada hari program.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 5. IPG Kampus Tuanku Bainun. Tindakan: Pengerusi Disediakan oleh. 3.1Persoalan berbangkit yang ditimbulkan oleh para peserta seperti: 3. Disahkan Oleh: 47 . Sesi soal jawab 3.

IPG Kampus Tuanku Bainun. CHE DIN) Pengerusi.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 _____________________ ( MUHAMMAD RIZAL B. 48 . Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI.

ahli kumpulan Pengajian Sains 1 dan Sains 2 telah mengadakan mesyuarat bertempat di Makmal Fizik untuk perlantikan Jawatankuasa bagi memastikan program yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. kami telah menghantar surat sendiri ke sekolah.00 petang.00 petang. Pada 26 Jun 2013 jam 1. Mesyuarat yang terakhir diadakan pada 3 Julai 2013 jam 2. naib pengerusi dan setiausaha telah berbincang dengan pensyarah penasihat Program Bina Insan Guru Semester 5.30 petang 49 . Walaupun kertas kerja telah lulus.30 petang. Pembahagian tugas yang lebih terperinci membantu setiap guru pelatih memahami tugas masing-masing. ahli jawatankuasa Tertinggi program iaitu pengerusi. Pihak sekolah tidak dapat menerima lawatan kami kerana memperoleh surat lambat daripada pihak IPG. Beliau bersoal jawab dengan setiap wakil kelas tentang kertas kerja serta sekolah yang telah dipilih untuk melaksanakan program ini. mesyuarat diadakan lagi bersama ahli kumpulan Pengajian Sains 1 dan Sains 2. Permohonan kami diluluskan oleh pihak sekolah. kami terpaksa menukar tarikh di mana pihak sekolah dan kami berstuju untuk mengadakan program ini pada 4 Julai 2013. Kami juga telah sepakat untuk memilih tarikh 2 Julai 2013 untuk mengadakan program ini.30 petang sehingga 3.30 petang hingga 2.30 petang hingga 3.00 petang. mesyuarat seterusnya diadakan sebelum menjalankan Program Bina Insan Guru. Pihak sekolah telah menerima surat lawatan daripada Jabatan Pelajaran Negeri terlebih dahulu dan Guru Besar bersetuju menerima kunjungan daripada pihak Jabatan Pelajaran Negeri. Senarai sekolah yang mempunyai Guru Cemerlang Sains dibentangkan semasa mesyuarat dan mendapat kata sepakat untuk memilih Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 untuk mengadakan Lawatan Penanda Aras ini. Ahli jawatankuasa perhubungan telah menghantar surat rasmi kepada pihak sekolah pada 1 Julai 2013.30 petang hingga 5.30 petang hingga 5. Untuk mengelakkan daripada kelewatan menghantar surat kepada pihak sekolah secara faks. Pada 18 Jun 2013 jam 2. Encik Abdul Rahman di Jabatan Gerko.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN SETIAUSAHA PROGRAM Pada 17 Jun 2013 jam 4. Pada 20 Jun 2013 jam 4. Perbincangan tersebut berkisarkan tentang proses perjalanan Program Bina Insan Guru.

Mesyuarat tersebut dijalankan bagi memastikan segala perancangan program berjalan lancar. Disediakan oleh. ___________________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha. 50 . Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. IPG Kampus Tuanku Bainun.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 bertempat di Makmal Fizik. Pengerusi Program berperanan dalam mesyuarat tersebut dengan meminta semua Ahli Jawatankuasa membentangkan tugas-tugas yang telah dijalankan. taklimat tentang perjalaan program di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 diterangkan secara menyeluruh. Sepanjang melakukan tugas ini kami dapati perancangan yang sistematik dan teratur memudahkan pelaksanaan program Bina Insan Guru ini. Selain itu.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 51 .

.. tanggungjawab kami sebagai AJK Perhubungan adalah untuk menjalankan tugas berhubungan dengan pihak yang berkenaan yang akan terlibat dalam semua sesi aktiviti.... kami telah menjalankan program BIG kami pada kali ini dengan lancar dan baik dengan adanya kerjasama semua pihak terutamanya pihak sekolah dan Guru Cemerlang yang sudi berjumpa dengan kami.. Seramai 39 orang guru pelatih telah terlibat dalam lawatan ke SK Seberang Jaya ini. Yang menjalankan tugas..... Pada hari tersebut. Selepas kami berhubung dengan Guru Besar... Kursus Bina Insan Guru Fasa VI 52 ...... (HOR XIAO YING) AJK Perhubungan... kami memohon kebenaran untuk berkunjung dan menjelaskan objektif aktiviti ini. kami telah menghubungi Guru Besar dan Guru Cemerlang mereka untuk membuat temu janji dan mangatur waktu untuk berkunjung ke sekolah... ... Sebelum ini.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN PERHUBUNGAN Program Bina Insan Guru (BIG) Fasa VI bagi Semester 6 PISMP telah diadakan pada 4 Julai 2013 di SK Seberang Jaya.. Program ini telah dilaksanakan oleh dua buah kelas. Kami berasa amat berterima kasih kerana diberi peluang untuk berkenalan dan mendapat maklumat daripada Guru Cemerlang.... kami telah bertugas untuk berhubung dengan pihak sekolah yang akan dilawat oleh kami melalui Guru Besar dan guru-guru sekolah tersebut untuk mengenalpasti program ini dapat dijalankan dengan lancar.... Secara umumnya.... iaitu kelas Sains 1 dan kelas Sains 2.. Jadi........

15pagi di garaj bas IPG KTB. AJK pengangkutan telah menghubungi bas tersebut untuk pulang pada jam 12. Yang menjalankan tugas.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Laporan AJK Pengangkutan Pada 4 Julai 2013 yang lalu. Pada hari program tersebut. setelah selesai upacara penutup pada jam 1 tengahhari di sekolah berkenaan. Secara keseluruhannya. kami telah selamat sampai ke sekolah berkenaan. Diharapkan segala tugas yang telah kami lakukan telah menepati kesemua bidang tugas kami dan meminta maaf sekiranya terdapat sebarang salah dan silap sepanjang menjalankan tugas. Pengangkutan yang telah digunakan untuk ke lokasi program ini adalah dengan menaiki bas. kami menaiki bas untuk pulang ke IPG dan telah selamat tiba di garaj bas pada jam 1. IPGK TuankuBainun. (Muhammad Fadhli Bin Othman) AJK Pengangkutan.30 petang. Pada jam 8 pagi. bas yang telah ditempah tiba di IPG KTB pada jam 7. Pada jam 12 tengah hari. segala urusan ajk pengangkutan tidak mengalami sebarang masalah yang mengganggu perjalanan program.45 tengah hari. Program BIG Fasa 6. kami telah ke SK Seberang Jaya untuk menjalankan program Bina Insan Guru (BIG) fasa 6. Kemudian. Kami telah bertolak pada 7. Kenderaan yang telah ditempah tersebut telah disahkan oleh unit pentadbiran pada hari yang berikutnya iaitu pada 2 Julai 2013. Urusan tempahan bas telah diadakan pada 1 Julai 2013 yang lalu menerusi unit pentadbiran IPG KTB. LAPORAN JAWATANKUASA BUKU PROGRAM 53 .30 pagi ke sekolah tersebut. Beberapa orang AJK Pengangkutan telah mengambil nombor telefon pemandu bas berkenaan untuk memudahkan urusan pulang ke IPG daripada sekolah tersebut.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6
Tarikh Masa AJK : 4Julai 2013 : 8.00a.m. – 5.00p.m. : Hamidah bt Jamaludin Wan Aimi Mardhiah bt Wan Ismail Kee Guan Yang Teh Boon Chuan

Sebelum Semua ahli jawatankuasa (AJK) buku program telah mengadakan satu mesyuarat untuk mengenalpasti dan menyenarai isi kandungan yang perlu ada pada buku program. Kemudian cuba mendapat maklumat seperti jadual, senarai ahli jawatan kuasa, senarai pensyarah bimbingan daripada setiausaha. Dalam proses membuat buku program, kami juga menanya kawan yang berpengalaman dalam membuat buku program. Selepas siap, kami fotostat untuk semua orang. Kami mengira semula bilangan buku program sehari sebelum bertolak.

Semasa Ketika program ini dijalankan, AJK buku program menjalankan peranan dengan memastikan setiap orang satu set buku program. Semua menjalan dengan lancar dan setiap orang mendapat satu set buku program.

Masalah Yang Dihadapi dan cara mengatasi Disebabkan tarikh bertolak berubah secara tiba-tiba kerana pensyarah akan diaudit oleh MQA, kami terpaksa berubah tarikh yang ditulis dalam buku program. Nasib baik buku program belum dihantar untuk fotostat lagi.

Cadangan Penambahbaikan Menunggu sehingga tiga hari sebelum bertolak baru fotostat

Refleksi Mula-mula, saya berasa amat gembira kerana biro saya tiada masalah yang besar. Terima kasih kepada semua yang membantu dalam melancarkan program ini
54

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6
terutamanya pensyarah-pensyarah program yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan galakan. Tidak lupa juga kepada AJK buku program dan rakan-rakan yang lain kerana dapat menjalankan tugas dan peranan dengan jujur serta melaksanakan tanggungjawab dengan jayanya. Selain itu, AJK buku program serta rakan-rakan kelas banyak memberi kerjasama yang tanpa berkira. Kami semua bersama-sama menguruskan segala yang berkaitan dengan peralatan walaupun ada dalam kalangan kami sibuk menguruskan tugas yang lain. Setiap arahan yang dikeluarkan oleh AJK buku program atau pensyarah juga telah dipatuhi dengan baik. Pada pendapat saya selaku ketua AJK buku program, segala masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah dan pantas dengan adanya kerjasama yang mantap daripada semua pihak. Tanpa kerjasama mereka semua segala yang dirancang tidak akan dapat dijalankan dengan baik dan akan menimbulkan banyak masalah. Saya berharap agar segala pengalaman sepanjang menguruskan buku program ini akan memberi pengajaran yang berguna pada diri saya dan rakan-rakan yang lain.

Disediakan oleh, ................................................... (KEE GUAN YANG ) AJK Buku program, Program Bina Insan Guru, IPG Kampus Tuanku Bainun.

55

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6

LAPORAN AJK PROTOKOL

Pada 4 Julai 2013 yang lalu, kumpulan pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) bagi semester 6 telah menjalani (BIG) dengan menganjurkan Program Lawatan program BIna Insan Guru Penanda Aras “GURU

CEMERLANG”. Program Lawatan Penanda Aras ini dianjurkan bertempat di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1, Pulau Pinang. Program ini di anjurkan bertujuan untuk memberi peluang dan pendedahan kepada guru-guru pelatih memperolehi pengetahuan mengenai amalan pengajaran dan pembelajaran (P&P) oleh Guru Cemerlang di dalam kelas. Hal ini dapat membudayakan ciri-ciri profesionalisme dan komitmen Guru Cemerlang oleh guru pelatih apabila menjadi seorang guru suatu hari nanti.

Taklimat mengenai perlaksanaan BIG ini telah di sampaikan. Rentetan daripada taklimat itu, semua ketua kelas dan penolong ketua kelas guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) semester 6 telah mengadakan mesyuarat bagi melantik ahli jawatankuasa program. Berdasarkan keputusan mesyuarat, saya Nur Liyana Binti Za‟im telah dilantik sebagai ahli jawatankuasa protokol. Setelah selesai mesyuarat lantikan ahli jawatankuasa, AJK protokol telah mengadakan perbincangan bagi mengagihkan tugasan kepada ahli.

Tugas AJK protokol yang pertama ialah menguruskan majlis iaitu melantik pengerusi majlis, penyediaan teks pengerusi, bacaan doa dan majlis perasmian penutupan program. Program berjalan dengan lancar selari dengan catatan tentatif program yang telah dinyatakan di dalam buku program. Majlis bermula pada jam 8.15 pagi hingga jam 1.30 petang. Pada program BIG kali ini telah diadakan sesi interaksi bersama guru cemerlang untuk mengetahui mengenai inovasi pedagogi yang dijalankan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran (P&P). Pengacara majlis yang telah dilantik untuk mengendalikan majlis ialah saudara Muhammad Zulafiq Bin Zulkafli. Manakala bacaan doa telah dipimpin oleh saudara, Mohamad Khalilizul Syahmie Bin Nordin @ Nordey.

56

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Namun. Sekian. kami akui terdapat masih banyak kelemahan kami dalam menjalankan tugas sebagai Ahli Jawankuasa Protokol bagi Program Bina Insan Guru bahagian seminar 2013 ini. selaku peserta yang bertanggungjawab melaksanakan tugas protokol. 57 . Akhir kata dari kami. terima kasih. kami telah berusaha melakukan yang terbaik dan kami akui pengalaman yang kami dapat peroleh merupakan ilmu yang sangat bernilai.

Butterworth. Yang menjalankan tugas. roti. kami telah menjalankan tugas sebelum hari program lagi dalam penyediaan menu dan juga makanan seharian kepada kesemua guru pelatih yang mengikuti program BIG pada kali ini. Kesimpulannya. Setelah perbincangan bersama pensyarah BIG yang terlibat. kami telah disediakan dengan makanan tengah hari di kantin IPGKTB. Menu pada tengah hari itu ialah nasi. kami AJK Makanan telah menimba banyak pengalaman dalam mengendalikan makanan pada program BIG bagi semester ini. Pada waktu tengah hari. Semuanya menjadi panduan kami dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru dalam menerima pelbagai jenis tugasan bagi menguruskan organisasi kelak.Bench Marking 58 . Kesemua guru pelatih makan dengan penuh berselera memandangkan tugasan sesi pertama telah dilakukan dengan sempurna. seramai 39 orang guru pelatih 6 PISMP Sains IPG Kampus Tuanku Bainun telah mengadakan program BIG Penanda Aras di SK Seberang Jaya 1.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN AJK MAKANAN BIG FASA 6 Pada 4 Julai 2013 yang lalu. Sarapan pagi yang disediakan merangkumi nasi lemak. Perbincangan dengan penyelia kantin di maktab diadakan untuk menetapkan menu dan juga pembayaran makanan. ayam masak merah dan sayur kobis beserta dengan air minuman soya. karipap dan air oleh pihak sekolah. Pulau Pinang. Bagi AJK Makanan. kami mengambil keputusan untuk menyediakan sarapan pagi bagi guru pelatih. kami telah dijamu selera dengan nasi lemak. botol air dan sekotak minuman. di setengah sesi penanda aras. BIG Sem 6 . …………………………… (LIEW YING HUI) AJK Makanan. Selepas tamatnya sesi penanda aras.

Sekalung penghargaan kepada pensyarah bimbingan. banyak peluang dan perkara baru yang kami pelajari sepanjang menjayakan tugas-tugas ajk cenderahati. kelas kami telah sepakat untuk memilih sekolah ini sebagai lokasi lawatan penanda aras bagi semester ini dengan harapan banyak ilmu dan input yang akan diperolehi daripada beliau. bagaimana membina jaringan kerja dan menjalin kerjasama antara kelas kerana lawatan penanda aras ini digabungkan antara dua opsyen.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN AJK CENDERAHATI BIG FASA 6 Pada 4 Julai 2013. Lawatan ini bertujuan memberikan pengalaman serta input baru bagaimana untuk menjadi guru cemerlang. Bersama-sama kertas kerja yang telah diluluskan. Sekolah tersebut mempunyai seorang guru cemerlang Sains yang bernama Encik Asrof bin Aziz. Kami telah mendapatkan kertas kerja yang telah diluluskan sebagai lampiran untuk membuat permohonan cenderahati di stor Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun. kelas pengajian 6 PISMP SN/PJ/PI dan SN/PJ/PC telah mengadakan lawatan penanda aras di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1. Seterusnya ialah. Borang permohonan perlu diisi dan perlu mendapatkan tandatangan pensyarah GERKO sebagai sokongan di dalam borang permohonan tersebut. kami perlu berjumpa dengan pegawai KUKP untuk mendapatkan kelulusan permohonan cenderahati berupa plak penghargaan yang tertera logo maktab beserta beg kertas. Antara kekuatan yang kami dapati ialah semua ahli jawatankuasa memberikan kerjasama dan komitmen yang padu dalam melaksanakan lawatan penanda aras ini. Antaranya ialah bagaimana uuntuk berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang disekeliling kita. Oleh itu. guru pelatih pengajian Sains dalam memastikan program dapat dijalankan dalam masa terdekat dan mendapat kelulusan daripada pihak atasan untuk melaksanakannya pada 4 Julai 2013. Sebagai ahli jawatankuasa cenderahati. Berdasarkan program yang dijalankan. tugas kami ialah untuk menyediakan cenderahati untuk pihak sekolah dan untuk Encik Asrof pada majlis penutupan. Cenderahati berupa plak akan diberikan kepada pihak sekolah dan guru cemerlang sebagai tanda penghargaan di atas kesudian menerima kunjungan kami. Oleh 59 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 60 .

Hal ini bagi mengenengahkan bagaimana seseorang guru dapat menjadi guru cemerlang dan caranya mengajar anak murid. Pengerusi program menyambung perjumpaan pada kali ini dengan melantik naib pengerusi. Setelah dimulakan.. Majlis ini diteruskan dengan Muhammad Rizal bin Che Din menjadi pengerusi majlis. Perjumpaan kali ini telah diadakan juga di Makmal Fizik. AJK protokol. Perjumpaan ditangguhkan pada pukul 3.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN AJK DOKUMENTASI BIG FASA 6 SEBELUM LAWATAN: Program Bina Insan Guru (BIG) merupakan program wajib bagi setiap pelajar di institut pendidikan guru. setiausaha. AJK pengangkutan dan AJK keselamatan. Pada 19 Jun 2013.00 petang. Perbincangan seterusnya dijalankan dengan berbincang mengenai sekolah yang ingin dilawati bagi melaksanakan program serta tugasan yang perlu dilakukan bagi setiap AJK sebelum ditangguhkan perjumpaan pada kali ini. Pada perjumpaan kali ini. bendahari dan ahli jawatankuasa (AJK) yang lain iaitu AJK perhubungan. Pembukaan majlis dimulakan oleh ketua kelas Muhammad Zulfikri bin Mohd Yusof.00 petang. Hasil perbincangan antara kedua-dua buah kelas. AJK Dokumentasi. AJK Perlatan. Setelah berbincang dengan pelajar daripada kedua-dua kelas. Hal ini bertujuan bagi membina sifat kepimpinan dan kejiwaan seorang guru dalam diri guru pelatih. Program BIG ini dilaksanakan pada setiap semester untuk pelajar Ijazah Sarjana Muda Perguruan. AJK makanan. AJK perhubungan telah mencadangkan beberapa buah sekolah sebagai tempat lawatan program BIG. kesemua pelajar semester 5 PISMP Sains 1 dan 5 PISMP Sains 2 telah mengadakan satu perjumpaan bagi melaksanakan dan membincangkan program BIG Fasa 6 ini. mereka bersepakat melantik Muhammad Rizal bin Che Din sebagai pengerusi. AJK cenderahati. program BIG yang perlu dilaksanakan adalah program lawatan penanda aras. Pada semester enam ini. AJK buku program. Program ini boleh dilaksanakan pada mana-mana sekolah yang mempunyai guru cemerlang. Perjumpaan ini diadakan di Makmal Fizik pada pukul 3.30 petang. Pada perjumpaan kali kedua telah diadakan iaitu pada hari khamis 21 Jun 2013 selepas aktiviti persatuan pada pukul 3. perkara yang dilakukan ialah melantik pengerusi program BIG untuk kali ini. Sekolah Kebangsaan 61 .

30 petang.30 petang perjumpaan ringkas ini diketuai oleh Pengerusi program BIG.30 petang. Perjumpaan terakhir telah diadakan pada 3 Julai 2013 iaitu sehari sebelum lawatan BIG. Perjumpaan ditangguhkan pada pukul 4.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Seberang Jaya. Perjumpaan kali ini diteruskan dengan isu lawatan ke sekolah. 4 JULAI 2013 (SEMASA) 62 . Seberang Jaya. Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya. Perjumpaan kali ketiga ini dilakukan di tempat biasa iaitu di Makmal Fizik pada pukul 3. hari dan tarikh yang sebenarnya untuk lawatan penanda aras ini tidak ditetapkan bagi mendapat kelulusan daripada pihak sekolah terlebih dahulu. Seberang Jaya. wakil AJK membentangkan laporan hasil kerja mereka. Pulau Pinang telah dipilih setelah mendapat persetujuan ramai.00 petang. Perjumpaan kali kedua ini ditangguhkan oleh pengerusi pada pukul 4.310 petang. Taklimat mengenai perjalanan program daripada awal perjumpaan hingga tamat program telah disampaikan kepada kesemua pelajar kedua-dua kelas. Pakaian formal telah ditetapkan sebagai pakaian rasmi untuk program BIG ini. Mesyuarat ditangguh oleh pengerusi program pada pukul 2. Hasil perbincangan telah bersetuju berkenaan tarikh untuk program BIG diadakan aiaitu pada awal bulan Februari. Pada perjumpaan kali ini juga membincangkan tentang tarikh yang sesuai bagi menjalankan program bagi mengelakkan pertembungan dengan aktiviti lain dan juga untuk tindakan lanjut. Namun. Pulau Pinang sudi menerima kita dan telah dipilih bagi sebagai destinasi lawatan BIG fasa lima ini. Perjumpaan diadakan di kelas B309 pada pukul 1. Pada perjumpaan ini memberitahu bahawa Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya menerima kedatangan guru pelatih untuk menjalankan Program Penanda Aras sebelum pembentangan tugas dijalankan oleh setiap AJK. Perjumpaan kali ketiga telah dilakukan pada 28 Jun 2013 oleh kedua-dua buah kelas yang mana sekali lagi dipengerusikan oleh Muhammad Rizal bin Che Din yang bertindak sebagai Pengerusi program BIG kedua-dua kelas. Setelah kata alu-aluan disampaikan oleh pengerusi program.

Taklimat daripada pengerusi BIG Program ini telah disertai oleh guru pelatih dari kelas 6 PISMP SN/PJ/PC DAN 6 PISMP SN/PJ/PI. En. Sekolah ini telah dipilih kerana ia mempunyai seorang guru cemerlang. Semua ahli yang terlibat dalam program ini berkumpul di kantin tepat pada masa untuk makan sarapan. 63 .LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Program Bina Insan Guru (BIG) Semester 6 tahun 2013 pada kali ini adalah berkisarkan kepada „Benchmarking‟ atau penanda aras. Selepas ambil kedatangan. Pulau Pinang telah dipilih untuk melaksanakan aktiviti „Benchmarking‟ tersebut. Pada masa 7. „Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya. bas kami bertolak tepat pada masa 8. kami telah siap bersarapan dan mula menaik ke atas bas. Asrof bin Aziz yang kita ingin menemui. Seberang Jaya.55 am.00 am pagi.30 am. Program kami bermula pada pagi 7. Program ini telah diketuai oleh saudara Muhammad Rizal bin Che Din dari 6 PISMP SN/PJ/PI.

yang bertajuk “Inovasi Pedagogi.25 am untuk mendapatkan taklimat tentang program ini. kami telah sampai di bilik mesyuarat dan bersedia untuk melancarkan program BIG kami. dan pembangunan modal insan. Sesi pertama tamat pada masa 9. Kami tiba di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya pada masa 8. Pada masa 8. Encik Asrof bin Aziz sampai pada masa 8. beliau pun bermula memberikan ceramah kepada kami. Amalan Pdp. Dalam sesi pertama. Perpustakaan sekolah Kami diberi masa sejam untuk rehat. beliau menekankan tentang pemerhatian.30 am. pdp.20 am. menkunjungi pusat sumber dan memerhati pengajaran yang dijalankan oleh En.40 am. Selepas bacaan doa. Ceramah tersebut dibahagikan kepada 2 sesi. Oleh sebab ahli kami terlalu 64 .40 am.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 En. Ciri-ciri Professionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang”. kami berkumpul di tapak perhentian bas pada masa 8. Sebelum bertemu dengan guru cemerlang yang akan memberi ucapa. Asrof bin Aziz Perjalanan kami mengambil masa sepanjang 20 minit. Ceramah di bilik mesyuarat Penceramah kami. Asrof.

Pada masa 10. Beliau mula dengan inovasi dalam 3 bidang.10 am. ceramah kami tamat pada masa 11. inovasi dalam pertandingan dan inovasi luar kelas. iaitu kecermelangan peribadi.55 am.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 banyak. kecermelangan pengetahuan dan kemahiran. 65 . kecermelangan komunikasi. kami mengambil masa 30 minit untuk minum teh pagi. Dengan ini. dan ceramah sesi 2 bermula pada masa 11. kecermelangan potensi dan kecermelangan unggul. Asrof Pada sesi dua. maka kami pecah kepada beberapa kumpulan dan ambil giliran menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut. En. Asrof menekankan aspek yang lain dalam ceramah tersebut. Pemerhatian pengajaran En. Beliau juga berkongsi dengan kami 5 aspek yang perlu kami memberi perhatian untuk menjadi guru cemerlang. iaitu inovasi pedagogi.40 am.

Kami balik ke kampus pada masa 1. kami mulakan sesi soal jawab pada masa 11. Guru Penolong Kanan HEM 66 .05 pm dan mula bertolak balik ke kampus.30 pm. Selepas itu. diikuti dengan majlis penutupan pada masa 12. Asrof. Kami naik bas pada masa 1.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Majlis penutupan Kami mengambil rehat 5 minit selepas ceramah. Pada masa 1.00 pm.55 am.30 pm. kami memberikan cenderamata kepada pihak sekolah serta En. dan mengambil gambar sebagai kenangan. dan tamatlah program BIG fasa 6 untuk kami.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Memberi cenderamata kepada pihak sekolah Mengambil gambar dengan Guru Penolong Kanan HEM dan guru cemerlang Suasana murid yang sibuk bergerak untuk menghadiri kelas muzik. 67 .

68 . Walaupun lawatan ini hanya sehari namun banyak pengetahuan yang dapat kami kutip daripada guru cemerlang yang berpengalaman dan seterusnya berguna untuk kami sebagai bakal guru. Banyak pengetahuan dan perkongsian pengalaman mengenai kepakaran bidang guru dan keperluan untuk menjadi guru cemerlang. Kami mula berangkat pulang setelah selesai sesi bersalaman dengan Guru Besar dan En. IPGK Tuanku Bainun. Asrof. sebelum melabuhkan tirai lawatan kami. guru cemerlang juga menerima tekanan daripada pihak ibubapa yang menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. kami sekelas mengadakan sesi refleksi bersama tutor. Usai sahaja lawatan ke SK Seberang Jaya. Antara perkara yang ditekankan adalah mengenai inovasi dan pengorbanan yang diperlukan untuk seseorang guru demi mendidik anak murid kami dengan lebih baik. Pada masa yang sama. dan menjadi seorang pendidik yang belia seperti En. Di sediakan oleh: ………………………………… (HUONG SING YI) AJK Dokumentasi Program BIG Fasa 6. Namun. Sesi refleksi adalah bertujuan mengenalpasti dapatan dan input kami mengenai Bina Insan Guru semester ini serta mengenalpasti kelemahan-kelemahan pada diri kami agar kami dapat memperbaikinya pada masa akan datang. kami mengambil gambar dengan En.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 SELEPAS LAWATAN: Kami bertolak pulang ke Institut Perguruan Tuanku Bainun pada pukul 2 petang. Asrof serta guru besar di dalam bilik mesyuarat. Asrof.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->