SEKOLAH RENDAH KUO CHUAN PRESBYTERIAN

BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA IBUNDA
Nama : _________________________ Tarikh: ______________
Kelas : Pri 5/_____________________
A. Bubuhkan imbuhan apitan “me…i” , “men…i” atau “meng…i”
pada perkataan-perkataan berikut.
1. zalim ____________________
2. hias

____________________

3. hadir ____________________
4. campur ___________________
5. nama ____________________
6. luka

____________________

7. syukur ____________________
8. warna ____________________
9. hormat ____________________
10. dapat ____________________
11. ubat

____________________

12. jalan

____________________

B. Bina ayat daripada perkataan-perkataan berikut:
1. memahami
________________________________________________________
________________________________________________________

2. menjauhi
________________________________________________________
________________________________________________________

3. mengadili
________________________________________________________
________________________________________________________
Cikgu Jumaina Aman