TUGAS AGAMA KUMPULAN KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL

Disusun Oleh : ANINDITA NURUL FAUZIAH KELAS : XI IPA 8 NO : 05

SMA NEGERI 1 KLATEN 2013/2014

September 21, 2013

KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL

DAFTAR ISI
1. Kisah Nabi Adam Alaihissalam .......................................................................... 3 2. Kisah Nabi Idris Alaihissalam ............................................................................ 4 3. Kisah Nabi Nuh Alaihissalam ............................................................................. 5 4. Kisah Nabi Hud Alaihissalam ............................................................................. 6 5. Kisah Nabi Saleh Alaihissalam ........................................................................... 7 6. Kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam ....................................................................... 9 7. Kisah Nabi Ismail Alaihissalam.......................................................................... 10 8. Kisah Nabi Luth Alaihissalam ............................................................................ 11 9. Kisah Nabi Ishaq Alaihissalam ........................................................................... 12 10. Kisah Nabi Ya‘qub Alaihissalam........................................................................ 13 11. Kisah Nabi Yusuf Alaihissalam .......................................................................... 14 12. Kisah Nabi Ayyub Alaihissalam ......................................................................... 16 13. Kisah Nabi Zulkifli Alaihissalam ....................................................................... 17 14. Kisah Nabi Syu‘aib Alaihissalam ....................................................................... 18 15. Kisah Nabi Musa Alaihissalam ........................................................................... 19 16. Kisah Nabi Harun Alaihissalam.......................................................................... 21 17. Kisah Nabi Daud Alaihissalam ........................................................................... 22 18. Kisah Nabi Sulaiman Alaihissalam .................................................................... 23 19. Kisah Nabi Ilyas Alaihissalam ............................................................................ 25 20. Kisah Nabi Ilyasa Alaihissalam .......................................................................... 25 21. Kisah Nabi Yunus Alaihissalam ......................................................................... 25 22. Kisah Nabi Zakariya Alaihissalam ..................................................................... 27 23. Kisah Nabi Yahya Alaihissalam ......................................................................... 28 24. Kisah Nabi Isa Alaihissalam ............................................................................... 29 25. Kisah Nabi Muhammad S.A.W .......................................................................... 30

2

September 21, 2013

KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL

1. Kisah Nabi Adam Alaihissalam
Nabi Adam a.s. adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah s.w.t. dari pada tanah, dibentuk dengan sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya bentuk, kemudian ditiupkan roh kehidupan kedalam-nya. Sebelumnya, Tuhan telah pula menciptakan setan dari pada api yang sangat panas dan Malaikat dari Cahaya. Lalu Allah menyuruh agar mereka semua sujud kepada Adam. Maka bersujudlah semua Malaikat kecuali iblis yang sombong. Iblis pun diusir dari syurga dengan menyimpan kebencian dan dendam pada manusia. Karena Adam merasa kesepian, maka Allah menciptakan seorang manusia (wanita) untuk menjadi teman Adam, yaitu Hawa. Adam dan Hawa diperkenankan berdiam didalam syurga dan boleh makan apa saja kecuali dilarang mendekati sebuah pohon kayu (pohon Khuldi). Jika Adam dan Hawa melanggar larangan itu, maka mereka menjadi orang-orang yang aniaya. Setan yang mendendam terhadap Adam, berdaya upaya untuk menggoda Adam. Mereka memperdaya Adam dan Hawa dengan kata-kata "Allah melarang kalian makan buah ini adalah supaya kau tidak dapat menjadi Malaikat dan agar kau tidak kekal tinggal didalam syurga". Untuk mengukuhkan tipu dayanya, setan bersumpah atas nama Allah. Akhirnya tergelincirlah Adam dan Hawa. Mereka terbujuk oleh tipu daya setan. Sesuai dengan rencana Allah untuk menjadikan Adam sebagai khalifah dimuka bumi, maka keduanya pun diturunkan kebumi dengan berlainan tempat yang jaraknya sangat jauh. Mereka pun saling mencari, Sehingga akhirnya bertemu setelah lama sekali berpisah, yaitu dipadang Arafah. Bahkan sampai sekarang para jemaah Haji diwajibkan untuk wuquf (berhenti) ditempat tersebut sebagai salah satu rukun Haji. Selama hidupnya Hawa melahirkan sebanyak dua puluh satu kali. Setiap kali melahirkan selalu kembar, terdiri dari seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Kecuali yang terakhir yang kemudian menjadi Nabi, Syits namanya. Hal yang terjadi diantara anak Nabi Adam a.s. yang bernama Iqlima, yang mana Iqlima merupakan seorang wanita yang tercantik dari pada Labuda. Iqlima lahir kembar dengan Qabil, dan Labuda lahir kembar dengan Habil. Qabil tetap ingin menikahi saudaranya yaitu Iqlima, akan tetapi ayahnya Nabi Adam a.s. menolak keputusan Qabil tersebut. Karena Iqlima harus dikawinkan dengan Habil. Munculah nafsu untuk membunuh pada diri Qabil, yaitu untuk membunuh Habil. Setelah Qabil membunuh Habil maka Qabil pun merasa bingung dan bagaimana cara menyelengarakan mayat saudaranya itu. Dikala ia kebingungan maka Allah s.w.t. memperlihatkan kepadanya dua ekor burung gagak berkelahi dan seekor diantaranya mati terbunuh, maka yang masih hidup menggali tanah lalu bangkai kawannya itu dikuburkan kedalam lubang yang kemudian ditimbuninya. Melihat perbuatan burung itu, Qabil dapat menguburkan mayat saudaranya. Itu menjadikan Habil adalah manusia yang petama kali meninggal dimuka bumi ini. Nabi Adam a.s. wafat pada usia seribu tahun dan setahun kemudian meninggal dunia pula istrinya (Hawa). Sebagian riwayat mengatakan Nabi Adam a.s. dimakamkan berdekatan dengan istrinya. Didalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh imam Bukhori "Sesungguhnya Allah s.w.t. menjadikan Nabi Adam a.s. pada hari Jum'at, diturunkan ke bumi pada hari Jum'at dan memakan buah Khuldi serta bertobat kepada Allah s.w.t. pada hari Jum'at dan wafat pada hari Jum'at"
3

Sebagai mana ahli tafsir sebagian mengatakan.a.t. ini. merupakan seorang yang gagah berani dan beliau seorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga dapat memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah dan beliau diberikan gelar As Adul Usud yang artinya Singa dari segala Singa. Dalam Al Quran terdapat 2 ayat yang menyebutkan tentang Nabi Idris Alaihissalam. untuk melihat alam gaib (naik keatas langit) maka keinginan Nabi Idris a. Nabi Muhammad telah bertemu dengan Nabi Idris dan bertanya kepada Jibril "siapakah dia?" malaikat Jibrilpun menjawab "dialah Idris". menurunkan 30 shahifah (lembaran) yang berisi petunjuk-petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya.s. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 2. di kala Nabi Muhammad s. Beliau tidak lalai sedikitpun dari mengingat Allah walaupun beliau sedang sibuk menghadapi soalsoal kepentingannya sehari-hari. adalah orang pertama yang pandai menulis dan membaca ilmu hitung. ilmu perbintangan (falak). maka takala terbuka bagi Nabi Idris a. yaitu surat Maryam ayat 56 dan 57. dan ilmu merancak kuda serta memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah s.s. Allah s.t.s.w. Kisah Nabi Idris Alaihissalam Kepada Nabi Idris a.t. dan Malaikat Jibril melalui suatu tempat pada malam Isra dan Mi'raj. ilmu jahit menjahit. yaitu keturunan Qabil yang durhaka kepada Allah s. ini dikabulkan oleh Allah s. Nabi Idris a.w.w.t. Allah pun telah memberikannya derajat yang tinggi.w. ke langit.sehingga naiklah Nabi Idris a. Nabi Idris a.s untuk berkenalan kepada Malaikat timbullah dalam hati Nabi Idris a.w.s. –ooOoo– 4 . Diriwayatkan oleh Bukhori dari Anas bin Malik.September 21.s.s.

Allah Subhanahu Wa Ta‘ala mengabulkan doa Nabi Nuh Alaihissalam dan memerintahkan ia dan pengikutnya untuk membuat perahu. Putra Nabi Nuh Alaihissalam. termasuk di antara mereka. Nabi Nuh mengajak seluruh pengikutnya naik ke atas kapal. Namun Allah Subhanahu Wa Ta‘ala memberinya peringatan. Nabi Nuh juga membawa seluruh jenis binatang masing-masing sepasang untuk tiap jenis. Di antara mereka bahkan ada yang berani buang kotoran di dalam kapal yang belum selesai dibuat itu ketika Nabi Nuh dan pengikutnya sedang tidak ada disana. terus mengolok-olok perbuatan Nabi Nuh Alaihissalam dan kaumnya ini. –ooOoo— 5 . Nabi Nuh Alaihissalam berteriak memanggil anaknya dan menyuruhnya bertobat. Kapal Nabi Nuh Alaihissalam tertambat di sebuah bukit.September 21. Dengan merengek-rengek mereka meminta Nabi Nuh untuk mengobatinya. termasuk seorang anaknya yang bernama Kana‘an. Ia menyampaikan kegundahan perasaannya ini pada Allah Subhanahu Wa Ta‘ala. bahwa meskipun putranya itu adalah keturunannya sendiri. Ini supaya kelak jenis hewan tsb bisa berkembang biak kembali dan tidak ikut punah. Namun akibatnya perut mereka yang buang kotoran itu menjadi sakit. Ia merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam Alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Ta‘ala menurunkan seorang nabi bernama Nuh. Ia menjalankan misinya selama lima abad dan meninggal dalam usia 950 tahun. ia hanya mendapatkan pengikut antara 70 sampai 80 orang. Tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Setelah perahu Nabi Nuh Alaihissalam selesai. Ia diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Kisah Nabi Nuh Alaihissalam Setelah berabad-abad berlalu dari masa Nabi Idris. Namun demikian. Kisah Nabi Nuh Alaihissalam termuat di Al Qur‘an dalam 43 ayat. Nabi Nuh Alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta‘ala supaya kaumnya itu ditimpa musibah. Dari atas geladak kapal. tapi ia termasuk kafir karena mengingkari ajarannya. Setelah kaum yang durhaka itu musnah. azab Allah Subhanahu Wa Ta‘ala berupa banjir besar yang dahsyat menghanyutkan seluruh kaumnya. azab Allah Subhanahu Wa Ta‘ala pun berhenti. Melihat kaumnya yang keras kepala. setelah itu mereka pun sembuh dari sakit perutnya. Nabi Nuh terkenal sebagai nabi yang fasih berbicara. Nabi Nuh Alaihissalam sangat bersedih dan menyesali sikap putranya yang tetap keras kepala sampai saat terakhir menjelang ajalnya. dan sabar dalam menjalankan tugas risalahnya. Nabi Nuh hanya menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. namun Kana‘an tetap menolak sehingga akhirnya ia pun tenggelam. Setelah itu. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 3. 28 ayat diantaranya terdapat dalam surat Nuh. didorong oleh hati kecilnya. Segeralah Nabi Nuh Alaihissalam dan pengikutnya membuat perahu di atas bukit. dan moral manusia sudah terlalu jauh menyimpang dari kebenaran. Kana‘an. Kaumnya yang keras kepala. bijaksana. itu pun hanya dari kalangan orang-orang lemah.

di antara mereka berlaku hukum rimba. Kisah Nabi Hud Alaihissalam Nabi Hud Alaihissalam turun di tengah-tengah kaum Aad yang terkenal memiliki fisik tegar dan berotot kuat. sehingga Allah Subhanahu Wa Ta‘ala menurunkan azab dalam 2 tahap. Dalam Al Qur‘an. Shada. penyantun. Beliau adalah keturunan Sam bin Nuh Alaihissalam. yaitu antara Yaman dan Umman. diantaranya surat Hûd: 50-60. siapa kuat. dan Al Haba. putra Nabi Nuh. Namun imbauan Nabi Hud Alaihissalam agar kaumnya sadar dan melangkah di jalan Allah tidak diindahkan. Bencana itu membinasakan kaum Aad yang congkak. Kaum Aad tetap tidak percaya sehingga turunlah azab kedua berupa bencana angin topan yang dahsyat selama 7 malah 8 hari yang memusnahkan semua ternak dan tanaman. Namun moral mereka sangat buruk. Nabi Hud adalah seorang yang berlapang dada. Tahap pertama berupa kekeringan yang hebat. Hanya Nabi Hud Alaihissalam dan kaumnya yang selamat dari azab tsb. berbudi tinggi. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 4. Kejahatan dan kemaksiatan mereka benar-benar keterlaluan. pengasih. Kaum ini hidup di negeri Ahqaf. Mereka adalah kaum penyembah berhala-berhala bernama Shamud. sabar namun cerdas dan tegas. Nabi Hud Alaihissalam berusaha meyakinkan mereka bahwa itu adalah azab Allah dan akan dicabut jika mereka bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta‘ala. dialah yang menang. kisah Nabi Hud Alaihissalam terdapat dalam 68 ayat yang tertera dalam 10 surat.September 21. –ooOoo— 6 . Beliau diutus ke tengah-tengah kaumnya untuk menegakkan kembali ajaran yang benar.

belum pernah mereka melihat unta sebagus itu. Unta ini berhak meminum air di sumur. Sebaliknya esok harinya. tak ada jalan lain bagi Nabi Saleh kecuali memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta‘ala agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah mengabulkan doanya. Nabi Saleh Alaihissalam Nabi Saleh Alaihissalam. Jika hari ini unta ini minum. Kemudian negeri ini dibangun kembali oleh kaumTsamud. melainkan karena mereka berharap agar Nabi Saleh tak dapat mengeluarkan mukjizat. kaum Tsamud pun menjadi sombong dan lupa diri. maka tak seorang pun dari penduduk boleh mengambil air sumur. Tersebutlah dua orang pemuda yang nekad mengikuti sayembara ini. Bangsa Tsamud ternyata lebih pandai daripada kaum Aad. tepat mengenai kaki unta. salah seorang dari pemuda itu melepaskan anak panah. siapa yang berani membunuh unta Nabi Saleh akan mendapatkan hadiah berupa gadis cantik. bergantian dengan penduduk. muncullah seekor unta betina dari perut sebuah batu karang besar. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 5. sehingga bagai disulap menjadi negeri yang hijau dan makmur. ―Inilah unta mukjizat dari Tuhanku. Akan tetapi seperti kaum pendahulunya. Mereka lalu mengadakan sayembara. Hukum rimba berlaku lagi. Tetapi perhatikan pesanku. Mereka sudah sepakat akan menikmati hadiah gadis cantik itu bersama-sama.September 21. Tetapi betapa terkejutnya orang-orang kafir itu. Sungguh mesum niat kedua pemuda ini. Orang-orang itu mengikuti ajakan Nabi Saleh. beliau adalah putra dari‗Ubaidah bin Tsamud bin ‗Amir bin Iram bin Sam bin Nuh Alaihissalam. Unta itu besar dan gemuk. Menghadapi tuntutan yang demikian. para penduduk boleh mengambil air sumur dan unta ini tidak minum air itu sedikit pun juga.‖ Kedurhakaan kaum Tsamud Tetapi rupanya keberadaan unta yang membawa berkah air susu ini membuat orang-orang kafir menjadi iri kepada Nabi Saleh. Setelah kaum Aad binasa. Nabi Saleh kemudian berpesan pada kaumnya. dengan demikian mereka dapat mengolok-olok dan menghina Nabi Saleh. Mereka pun tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Saleh Alaihissalam. Ia diutus ke tengahtengah bangsa Tsamud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Aad. Nabi Saleh Alaihissalam kemudian mengajak kaumnya pergi ke kaki gunung. Mukjizat Nabi Saleh Alaihissalam Kaum Tsamud menantang Nabi Saleh Alaihissalam menunjukkan mukjizat yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. negeri mereka menjadi tandus dan kering. tapi sebenarnya bukan karena mereka mempercayai Nabi Saleh. Tak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung. Unta ini boleh kalian peras susunya setiap hari. mereka yang kuat menekan mereka yang lemah. unta ini harus dibiarkan berkeliaran bebas. Susunya tidak akan habishabis. Demikianlah ketika unta itu baru saja minum di salah satu sumur penduduk. menurut silsilah. 7 . tak seorang pun boleh mengganggunya.

Allah Subhanahu Wa Ta‘ala menurunkan azab yang sangat mengerikan. Kenapa tidak ada balasan siksa bagi kami? Kalau kau memang utusan Allah. Sungguh bodoh akal mereka dan sungguh keji tindakan mereka. Mereka berhasil membunuh unta itu. Beliau selamat dari rencana pembunuhan yang keji itu. akibat kedurhakaan mereka. dan Al-Qamar: 23-32. Sedang untuk kaum Tsamu sendiri. kenapa tidak kau percepat datangnya siksa itu kepada kami?‖ Nabi Saleh menjawab. Kisah Nabi Saleh Alaihissalam termuat di Al Qur‘an dalam 73 ayat yang tersebar di 11 surat. orang-orang kafir merasa lega. Sesudah lewat 3 hari. tetapi mereka malah mengejek Nabi Saleh dan menganggapnya hanya membual. Apakah mereka mengira siksaan Allah dapat dibatalkan hanya karena mereka membunuh utusan-Nya? Maha Suci Allah yang Maha Pengasih.‖ Waktu 3 hari itu sebenarnya adalah kesempatan bagi bangsa Tsamud untuk bertobat. Belum sampai 3 hari mereka datang lagi kepada Nabi Saleh dan berkata. Nabi Saleh Alaihissalam. unta yang kau banggakan itu sekarang sudah kami bunuh. ―Wahai kaumku. dan memperoleh hadiah yang sudah dijanjikan. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL Unta itu berlari kesakitan. Bumi juga ikut murka atas kesombongan bangsa yang ingkar itu. ―Kalian benar-benar telah berbuat dosa. tentunya kau dapat mendatangkan siksa yang kau ancamkan kepada kami!‖ Berkata Nabi Saleh. diantaranya surat Al-A‘râf: 73-79. Setelah unta itu mati. ―Hai Saleh. Sebelum azab diturunkan. Dia melindungi hamba-Nya. Mereka dengan berani menantang Nabi Saleh. ―Hai Saleh. sehari sebelum waktu yang dijanjikan. sebuah tempat di Palestina. Gempa yang dahsyat telah menghancurkan dan memporak-porandakan tempat tinggal mereka yang megah dan besar. Bukankah ucapan Nabi Saleh selalu terbukti kebenarannya? Bagaimana kalau siksa itu benar-benar datang kepada mereka? Maka untuk mencegah datangnya siksa itu.‖ Azab bagi kesombongan Kaum Tsamud Diam-diam orang-orang kafir itu merasa takut. mengapa kalian meminta disegerakan datangnya siksa? Bukan malah meminta kebaikan? Mengapa kalian tidak meminta ampun kepada Allah. atas kuasa Allah Nabi Saleh Alaihissalam dan keluarnya mengungsi ke Ramlah. maka datanglah ancaman yang dijanjikan Allah kepadamu. Bangsa Tsamud disambar petir yang meledak dan menggelegar membelah angkasa. –ooOoo– 8 . Mereka bermaksud membunuh Nabi Saleh agar siksa itu tak jadi diturunkan. Hûd: 61-68. mereka mengadakan rapat gelap. namun pemuda yang seorang lagi yang sudah siap dengan golok di tangan segera menghabisi unta itu. Sekarang kalian boleh bersenang-senang selama 3 hari.September 21. semoha kalian diberi ampun.

t. Pada masa itu Raja Namrud yang bertahta dinegri Mausul mengeluarkan undangundang yang memerintahkan agar setiap anak lelaki yang lahir di negri Mausul dibunuh.t. dan atas izin Allah s. dijatuhi hukuman mati dengan dibakar. Keadaan ini sama dengan Nabi Musa a. maka marahlah mereka.s.w. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 6. Raja Namrud beserta orang banyak pergi berburu. mereka menuduh Nabi Ibrahim a. Nabi Ibrahim tidak mati. Nabi Ibrahim a.s.September 21. Nabi Ibrahim a.s. Nyamuk-nyamuk itu memasuki dan menggigit tubuh raja Namrud dan pengikutnya. memiliki isteri dua orang. yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. kecuali satu yang tetap ditinggalkannya utuh. Sepulangnya dari berburu dan Raja Namrud beserta pengiringnya mengetahui bahwa berhala mereka telah hancur.t. diisap ujung jarinya maka keluarlah air susu. Nabi Ibrahim a.s. lah yang telah melakukannya. dan Allah s. Buktinya kampak penghancur berhala itu masih tergantung dilehernya!" Sang Raja berkata "Mana mungkin berhala itu dapat melakukan seperti yang kau katakan!?" Nabi Ibrahim menjawab "Nach kalau begitu mengapa kalian menyembah berhala yang tidak mampu berbuat apa-apa itu?" Hal ini membuat raja Namrud semakin murka dan memerintahkan agar Nabi Ibrahim a.s.w. namun berkat rahmat Allah s. mulai bertanyatanya pada dirinya sendiri. Nabi Ibrahim Alaihissalam Nabi Ibrahim a. memiliki anak yang bernama Ismail.s. padahal tidak seorang pun yang memeliharanya dan tidak seekor binatang buas pun yang mengganggunya. Siti Sarah baru melahirkan anaknya setelah usianya lanjut.s. berfirman kepada api "Hai Api! hendaklah menjadi dingin dan selamatkanlah Ibrahim!" (s.s. sedangkan dari Siti Sarah Nabi Ibrahim a. keluarlah Nabi Ibrahim a. tanpa mengalami cedera sedikitpun. memiliki anak bernama Ishak. tetapi berhala yang paling besar itu. hidung. Sang Raja bertanya "Hai Ibrahim! kamukah yang telah menghancurkan berhala-berhala itu?" Nabi Ibrahim tanpa ragu-ragu menjawab "Bukan aku yang menghancurkannya. lahir dengan selamat. memasuki tempat berhala-berhala mereka dan menghancurkan semua berhala itu. ditangkap dan dihadapkan kepada raja Namrud. Al-Anbiya ayat 69) Setelah api padam.s. Bila lapar dan haus. Karena tetap ingkar kepada Allah s. adalah anak Azar yang merupakan keturunan Sam bin Nuh. yaitu berhala yang paling besar. Raja Namrud sendiripun mati dengan cara siksaan yang demikian. mengapa berhala-berhala yang terbuat dari batu dan tidak mampu berbuat apa-apa itu disembah dan dipuja-puja oleh kaumnya. Nabi Ibrahim a. Dileher berhala yang paling besar itu dikalungkannya kampak yang barusan digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala yang lainnya. Dan tidak salah lagi. Oleh orang tuanya nabi Ibrahim disembunyikan didalam gua. 9 .s. maka Allah menghukum raja Namrud beserta pengikut-pengikutnya dengan nyamuk-nyamuk yang sangat luar biasa banyaknya. nabi Ibrahim a.s.s. kembali memperlihatkan kekuasaanya. karena beliaulah yang gigih menentang penyembahan berhala itu. Akan tetapi Allah s.w. Pada suatu hari.t. memasuki lubang telinga. dan lain-lain.w. Pada usianya yang semakin meningkat.t.w. Dari Siti Hajar Nabi Ibrahim a.

dekat sebuah bangunan suci yang kemudian dikenal sebagai Ka‘bah. Nabi Ismail Alaihissalam Nabi Ibrahim mengasingkan Hajar dan anaknya Dengan kelahiran bayi Ismail. Dalam perjalanan pulang itu Ibrahim tak henti-hentinya memanjatkan doa memohon keselamatan bagi istri dan putra yang ditinggalkannya. Atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta‘ala melalui malaikat Jibril. Ismail meminta ayahnya untuk melaksanakan perintah itu.September 21. Siti Sarah. Ia kemudian menjadi penjaga sumur zamzam yang semakin hari semakin ramai dikunjungi orang. Pada akhirnya. Menurut riwayat. Hajar bersusah payah mencari air. dan Al-Baqarah: 124-129. Peristiwa ini selalu diperingati setiap tahun dengan anjuran menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha. Ibrahim Alaihissalam memenuhi kehendak istrinya. berangsur-angsur merasa cemburu sehingga ia meminta kepada suaminya agar memindahkan Hajar dan anaknya ke suatu tempat yang jauh. Allah Subhanahu Wa Ta‘ala mengganti Ismail dengan seekor kambing. Ia kemudian memindahkan Hajar dan bayinya ke tengah padang pasir di Mekah. Kisah Nabi Ismail Alaihissalam yang tidak bisa dilepaskan dari kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam diceritakan di Al Qur‘an dalam 30 ayat yang tersebar dalam 5 surat. namun kegembiraan itu tiba-tiba buyar karena perintah Allah Subhanahu Wa Ta‘ala lewat mimpinya yang meminta agar anak kesayangannya itu disembelih. Mula-mula Ibrahim sangat sedih menerima mimpi itu. Nabi Ismail Alaihissalam meninggal dalam usia 137 tahun. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 7. Ismail yang sudah beranjak remaja sangat menggembirakan hati Ibrahim. Atas wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta‘ala. Anak itu berasal dari suku Jurhum. Nabi Ismail Alaihissalam menikah dengan seorang anak pendatang baru di kawasan sumur zamzam. Mukjizat Air Zamzam Setelah makanan yang ditinggalkan habis. Mata air itulah yang dikenal sebagai sumur zamzam dan masih ada hingga saat ini. namun sebagai orang yang saleh dan taat ia berniat menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Ta‘ala tsb dan kemudian menyampaikan berita itu kepada putranya. ketika hal tsb dilaksanakan. Tanpa ragu. istri pertama Nabi Ibrahim Alaihissalam. diantaranya adalah surat Ibrâhîm: 35-40. tiba-tiba di dekat Ismail muncul sebuah mata air yang bening. Ia kemudian meninggalkan keduanya di tempat itu karena harus kembali ke Palestina untuk menemui Sarah. –ooOoo– 10 .

t. dan mengapa engkau sekalian tidak berpikir?" Seraya mereka menjawab "Hai Luth. jika sekiranya engkau orang yang benar" Sebelum negri Nabi Luth a.s. Pekerjaan mereka adalah merampok hak orang. Seraya Nabi Luth a. segera mereka akan menjawab "Datangkanlah siksaan Allah itu hai Luth.s.w. dan mereka mempunyai budi pekerti yang sangat buruk sekali. Kisah azab terhadap kaum Nabi Luth Alaihissalam terdapat dalam surat Al Anbiyâ: 74-75.s.w. Dan kebetulan mereka sedang mengintai tamutamu Nabi Luth a. Jika engkau mau biarlah aku carikan isteri (wanita) yang halal untuk engkau kawini. dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan.s. kecuali isteri dari Nabi Luth a.t. sebagaimana engkau sudah mengetahui bahwa aku tidak suka kepada para wanita" Demikianlah negri kaum Nabi Luth a. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 8.s. Nabi Luth Alaihissalam Nabi Luth a. seorang lelaki tidak mau mengawini seorang perempuan. datanglah beberapa Malaikat yang menyerupai seorang laki-laki yang tampan ke rumah Nabi Luth a. janganlah kamu mengganggu tamu-tamuku agar engkau mengawininya.w. Daerah yang ditimpa siksaan atas kaum Nabi Luth Alaihissalam adalah daerah yang kita kenal sekarang sebagai Laut Mati atau Danau Luth. dan langsung meminta tamu laki-laki yang tampan itu agar segera diberikan untuk memuaskan kesenangan terkutuk mereka masing-masing.t.s. –ooOoo— 11 .s.s.w. Beliau diutus oleh Allah s. menganiaya dan apabila dinasehati atau dipertakuti dengan siksaan Allah s. Beliau merasa susah hati karena takut kalau tamu-tamunya itu diganggu oleh kaumnya yang sangat keji perbuatannya. dan segera mereka datang kepada Nabi Luth a. dimusnahkan oleh Allah s. dan pengikut-pengikutnya yang beriman telah berpindah (hijrah) ke daerah lain dengan mendapat keselamatan dan lindungan dari Allah s. menjawab "Wahai kaumku. ke negri Sadum (Palestina). Hûd: 82-83.t.September 21.s. dan sebelumnya itu Nabi Luth a. itu.w. Penduduknya sangat durhaka kepada Allah s. Mereka memutuskan perkawinan untuk perkembangan keturunan.s. adalah saudara laki-laki Nabi Ibrahim a. akan tetapi sebaliknya mereka menginginkan seorang lelaki harus mengawini seorang lelaki juga.t. dimusnahkan. dan Al-Qamar: 33-38.

Ishaq belum menikah. yaitu 90 tahun. Dalam Al Qur‘an dikisahkan bahwa Sarah tertawa ketika mendapat keterangan bahwa dirinya akan memperoleh seorang anak laki-laki. Irak. yaitu di kota AlKhalil. yang kedua keluar dengan memegangi kaki saudaranya sehingga ia diberi nama Ya‘qub. Oleh sebab itu ia menugaskan seorang pelayan agar pergi ke Harran. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 9. Kisah Nabi Ishaq Alaihissalam terdapat di Al Qur‘an dalam surat Hûd: 6974. Nabi Ishaq Alaihissalam meninggal dalam usia 180 tahun dan dimakamkan di gua tempat ayahnya. sementara usianya sudah sangat lanjut. Ishaq dikaruniai 2 anak kembar. Nabi Ibrahim Alaihissalam. Perempuan itu adalah Rafqah binti Batuwael bin Nahur. Nahur adalah saudara Ibrahim Alaihissalam. Ibrahim tidak ingin menikahkan ia dengan wanita Kana‘an yang tidak mengenal Allah dan asing di dalam keluarganya. Maryam: 49. dan membawa seorang perempuan dari keluarganya.September 21. Setelah 20 tahun menikah. –ooOoo— 12 . Tatkala Ibrahim merasa ajalnya hampir tiba. dan As-Saffât: 112-113. Perempuan itu kemudian dinikahkan dengan Ishaq. Nabi Ishaq Alaihissalam Nabi Ishaq Alaihissalam adalah salah satu putra Nabi Ibrahim Alaihissalam dari istrinya yang bernama Sarah. sehingga Rafqah adalah putri kemenakan Ibrahim Alaihissalam. yang pertama diberi nama Al-Aish. Ishaq adalah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti tertawa. dimakamkan.

Ya’qub Alaihissalam Nabi Ya‘qub Alaihissalam adalah putra Nabi Ishaq Alaihissalam. Keturunan Ya’qub Alaihissalam Laban memiliki dua orang puteri. Setelah Ya‘qub melayaninya. Dari istrinya Leah. di kalangan mereka terdapat Nabi Musa. dan Zabulon. antara lain: Sibith Lewi. Syam‘un. ia dikarunian Jaad dan Asyir. Dari istrinya Balhah. Isa. Ayahnya lebih menyayangi Aish saudaranya karena ia lahir lebih dulu. Dalam sibith-sibith ini kelak diturunkan para nabi. ―Mudah-mudahan engkau menurunkan nabi-nabi dan raja-raja. Leah dan Rahel kemudian memberikan sahaya mereka untuk diperistri pula oleh Ya‘qub. karena ia lebih cantik. Maka seluruh Bani Israil berasal dari putra-putra Ya‘qub yang berjumlah 12 orang. sehingga istri Ya‘qub menjadi 4 orang. dan Nabi Yusuf Alaihissalam (putranya). Zakaria. namun namanya disebut dalam kaitannya dengan nabi-nabi lain. Harun. Sulaiman. yang pertama bernama Leah. sedang ibunya lebih menyayanginya karena ia lebih kecil. dan yang kedua bernama Rahel. dan kepada Rahel ia memberikan sahaya perempuan bernama Balhah. kemudian bekerja selama 7 tahun kepada Laban agar dapat meminang Rahel. Dalam Al Qur‘an. di kalangan mereka terdapat Nabi Daud . dan Ilyasa. Saat itu hukum menikahi dua gadis sekandung diperbolehkan. ia dikaruniai Yusuf dan Bunyamin. Kepada masing-masing puterinya.‖ Doa nabi adalah doa yang mustajab. Sebenarnya Ya‘qub ingin menikah dengan Rahel. Dari keempat istrinya ini Ya‘qub Alaihissalam memperoleh 12 orang anak lelaki. Ishaq menginginkan suatu makanan. dan ia memiliki saudara kembar bernama Aish. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 10.Yasakir. Sibith Yahuda. Ya‘qublah yang lebih dulu mengambilkan makanan itu untuknya. di kalangan mereka terdapat Nabi Yunus.September 21. Dari istrinya Zulfa. –ooOoo– 13 . Laban memberi seorang sahaya perempuan. Sibith Bunyamin. Ilyas. Suatu hari. Kepada Leah ia memberikan sahaya perempuan bernama Zulfa. kisah Nabi Ya‘qub Alaihissalam secara tersendiri tidak ditemui. Yahya. Ishaq lalu mendoakannya. Yahuda. Lewi. dan memang kita ketahui dalam sejarah bahwa keturunan Ya‘qub kelak akan melahirkan banyak para nabi dan raja. Jika Ya‘qub ingin menikahi Rahel maka ia harus menikahi Leah lebih dahulu. ia meminta Aish untuk mengambilkannya. Namun atas suruhan ibunya. Akan tetapi Laban mengatakan bahwa bukanlah kebiasaan mereka menikahkan yang kecil sebelum yang besar. ia dikaruniai Daan dan Naftali. Dari istrinya Rahel. ia dikaruniai Ruben. diantaranya Nabi Ibrahim Alaihissalam (kakeknya).

Yusuf kecil diajak bermain-main oleh kakak-kakaknya. Pembesar itu sangat murka. Baju Yusuf dikoyak-koyak dan dilumuri darah kambing. dan kenikmatan hidup yang mewah bagi putranya. Ya‘qub sangat gembira mendengar cerita itu dan menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta‘ala akan memberikan kemuliaan. matahari dan bulan. yang mana kepalanya itu dimakan oleh burung-burung. Zulaikha mengajak Yusuf untuk berbuat tidak senonoh. Rasa sayang Ya‘qub yang berlebihan terhadapnya membuat saudarasaudaranya menjadi iri hati terhadapnya. Ia kemudian dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak hingga akhirnya dibeli oleh keluarga pembesar Mesir yang bernama Kitfir. Saat Yusuf Alaihissalam di penjara. Kemudian dengan wajah sedih mereka menyampaikan berita pada ayah mereka bahwa Yusuf telah tewas dimakan serigala. Tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya. ternyata yang robek adalah kemeja bagian belakang Yusuf. Dengan demikian Yusuf pun selamat. ilmu. akan tetapi Yusuf menolak ajakan tsb sehingga terjadilah ketegangan. maka Zulaikha yang bersalah. Sementara kejadian itu berlangsung. Yusuf ditolong oleh seorang kafilah yang lewat di tempat itu. suatu hari dua orang teman sepenjaranya bercerita padanya tentang mimpi mereka. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 11. wajah Yusuf pun jauh lebih tampan dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Setelah pembesar itu memeriksa. Suatu ketika pada saat suaminya tidak ada di rumah. Kecerdasan Yusuf menafsirkan mimpi Nabi Yusuf Alaihissalam dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk menafsirkan mimpi. suami Zulaikha datang dan Zulaikha memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Yusuf telah berlaku tidak senonoh terhadapnya. namun belum sempat ia berbuat sesuatu terhadap Yusuf tiba-tiba bayi yang ada di sekitar tempat itu berbicara dengan fasihnya. Suatu hari Yusuf bermimpi tentang 11 bintang. yang pertama adalah kepala tukang pembuat minuman bernama Nabu. Orang kedua adalah kepala tukang roti bernama Malhab.September 21. Lebih dari itu. bermimpi bahwa ia melihat dirinya memeras anggur untuk membuat arak. Bayi itu mengatakan bahwa jika kemeja Yusuf robek di bagian depan maka Yusuflah yang bersalah. Nabi Yusuf Alaihissalam Putra tersayang Nabi Ya’qub Alaihissalam Nabi Yusuf Alaihissalam adalah salah satu dari 12 orang putra Nabi Ya‘qub Alaihissalam. mereka menceburkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang dalam. Wajah Yusuf yang sangat tampan itu membuat istri pembesar yang bernama Zulaikha terpikat. 14 . Ketika sampai di suatu tempat. Ia menceritakan mimpinya ini kepada ayahnya. turun dari langit dan bersujud di depannya. tetapi kalau kemejanya robek di bagian belakang. bermimpi bahwa ia melihat dirinya memikul roti di atas kepalanya.

ketika di dalam mimpi aku melihat 11 bintang serta matahari dan bulan bersujud kepadaku. Semua yang diramalkan Yusuf benar-benar terjadi. Yusuf teringat akan mimpinya dulu ketika ia masih kecil. maafkan aku dengan terpaksa aku mengatakan bahwa engkau akan dihukum mati dengan cara disalib. ia menerangkan pula pemecahan kesulitan yang timbul dari arti mimpinya.‖ Kisah mengharukan berkumpulnya Yusuf dengan keluarganya ini terdapat dalam surat Yûsuf: 83-101. maka terangkanlah takwil mimpi itu jika kalian mampu menafsirkannya. ―Inilah tafsir mimpiku yang dulu kuceritakan kepadamu. Bukan hanya itu. ―Mesir akan mengalami 7 tahun yang subur. maka ia berkata kepada ayahnya. Pada suatu hari. Ia lalu mengumpulkan dukun-dukun dan orang-orang pintar untuk meminta mereka menafsirkan mimpinya. Ia berkata. Melihat ini. ―Sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Setelah lewat tahun-tahun kering ini. karena engkau terbukti terlibat persekongkolan melawan raja.‖ Yusuf pun mulai menerangkan arti mimpi raja. supaya dapat digunakan sebagai bibit untuk tahun-tahun berikutnya. dan aku bermimpi pula melihat 7 batang gandum hijau dan 7 batang gandum kering.September 21. Mereka pun memberikan penghormatan kepadanya dengan cara menundukkan kepala sesuai dengan adat pada masa itu dalam menghormati pembesar yang berkuasa. dan burungburung akan memakan sebagian kepalamu. kemudian hasil panenannya kamu simpan dalam batang-batang gandumnya. ia berkata kepada kedua orang itu. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL Yusuf pun menafsirkan mimpi mereka. yang berarti engkau akan dibebaskan lantaran engkau tidak terbukti terlibat persekongkolan melawan raja. gunakan sekedar yang dibutuhkan saja. dan kepala minuman akhirnya menerima kebebasannya. Ya‘qub dan anak-anaknya telah diliputi rasa hormat kepada Yusuf yang telah diberi kemuliaan oleh Allah. maka pada tahun-tahun itu hendaklah kamu menanami tanahmu dengan gandum dan sya‘ir. raja mengalami mimpi yang sangat menggelisahkan dan menakutkan dirinya. Setelah itu akan datang 7 tahun yang kering dimana kamu akan memakan persediaan gandum yang kamu simpan. akan datang satu tahun yang subur dimana turun hujan dan tanah akan menghasilkan biji-bijian yang banyak dan sari buah-buahan seperti anggur dan zaitun. engkau akan memberi minum tuanmu dengan khamar. dan jangan boros dalam pemakaian. Adapun engkau hai kepala tukang roti. Ia berkata. bergembiralah. ―Wahai engkau kepala tukang minuman. –ooOoo– 15 . dan jangan pula dihabiskan.‖ Akhirnya Yusuf pun dapat berkumpul kembali dengan kedua orangtua dan saudara-saudaranya di Mesir.

sehingga kerabat dan sanak keluarga menjauhi beliau. Dan atas kekuasaan Allah s.t. Sebagaimana disebutkan dalam kisah Nabi Yaqub Alaihissalam. istri beliau yang bernama Rahmah meninggalkan beliau pula dalam keadaan sakit berat. Kisah Nabi Ayyub Alaihissalam ini merupakan teladan bagi hamba-hambaNya dalam hal kesabaran dan keteguhan iman. Beliau adalah Nabi yang kaya raya yang memiliki banyak anak dan harta benda. dapat sembuh lagi seperti sedia kala.w.s.w. Dalam keadaan sakit itu beliau berniat akan memukul istri beliau itu bila telah sembuh nanti. kaya raya akan tetapi beliau tetap teguh beriman pada Allah s. Nabi Ayyub a. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 12. adalah putra Nabi Ishak a.s. dan beliaupun tetap tabah menghadapi cobaan ini. tidak memukul istrinya berturut-turut. namun beliau tetap tabah.s.s. tetapi memukulnya sekaligus dengan 100 kali.s.s. Cobaan selanjutnya beliau jatuh sakit berat.s. Riwayat Nabi Ayyub Alaihissalam terdapat dalam surat Al-Anbiyâ: 83-84 dan suratSâd: 41-44. Istri beliau datang pula dan beliau akan melaksanakan janji untuk memukul istrinya sebanyak 100 kali. Nabi Ayyub Alaihissalam Nabi Ayyub Alaihissalam adalah putra dari Aish bin Ishaq Alaihissalam bin Ibrahim Alaihissalam. serta pemurah pada fakir miskin dan membantu anak yatim.t. Begitu juga karena digoda setan. Istri beliau sebenarnya wanita yang baik dan taat. Kemudian Nabi Ayyub a. Selanjutnya mereka hidup dengan umat mereka dengan aman dan damai serta mendapat berkat dari Allah s. dia berbuat demikian karena digoda setan.w.September 21. Lalu beliau mengumpulkan lidi sebanyak 100 dipa dan memukulnya kepada istri beliau sekaligus dan pelan.t. Itulah sebabnya setan ingin menggoda Nabi Ayyub a. Aish adalah saudara kembar Nabi Yaqub Alaihissalam. mendapat cobaan lagi dengan meninggalnya putra-putra beliau. agar lemah iman. Beliau mula-mula mendapat cobaan dengan musnahnya harta beliau hingga jadi miskin. –ooOoo— 16 . Nabi Ayyub a. Nabi Ayyub a. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang tabah dan sabar. jadi Nabi Ayyub masih kemenakan Nabi Yaqub Alaihissalam dan sepupu Nabi Yusuf Alaihissalam. Walaupun Nabi Ayyub a.

September 21. Zulkifli juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh dalam pendirian. Mendengar itu Zulkifli tidak lantas marah. Dikisahkan bahwa suatu hari terjadi peperangan antara negerinya dengan pemberontak yang durhaka kepada Allah. Mereka takut mati. Tapi apa yang terjadi? Ternyata rakyatnya takut berperang. Mestinya saat itu adalah saat beristirahat bagi Zulkifli. tidak satu pun dari mereka yang mati di medan juang. tidak pernah marah kepada para tamunya. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 13. anak Nabi Ayyub Alaihissalam dari istrinya Rahmah. Tidurnya di waktu malam sangat sedikit sekali. jika siang berpuasa dan jika malam beribadah?‖ Tak ada seorang pun yang berani menyatakan kesanggupannya. Sejak saat itulah ia dipanggil dengan Zulkifli yang artinya sanggup. Seperti ayahnya. Nabi Zulkifli Alaihissalam Nama aslinya ialah Basyar. tapi ia melayani tamunya dengan sabar. Pada suatu hari Raja tsb mengumpulkan rakyatnya dan bertanya. Rakyatnya hanya mau berperang jika Zulkifli mau mendoakan kepada Allah agar Allah menjamin hidup mereka. dan sesuai janji Allah. –ooOoo— 17 . Maka Allah mewahyukan kepadanya. Semua itu akan Kukabulkan. Raja Zulkifli memerintahkan prajurit dan rakyatnya untuk pergi ke medan juang. Pada suatu malam. Ia hidup di sebuah negara yang dipimpin oleh seorang Raja yang arif bijaksana. Akhirnya anak muda bernama Basyar mengacungkan tangan dan berkata ia sanggup melakukan itu. Di waktu malam ia beribadah dan di waktu siang ia berpuasa. ketika ia hendak pergi tidur ada seorang tamu yang hendak mengganggunya. selalu mempergunakan akal sehatnya. agar mereka tidak mati. bahkan ia pun bersedia memenuhi permintaan rakyatnya untuk berdoa kepada Allah. Zulkifli adalah Nabi yang sabar. dan aku mendengar doamu. ―Aku telah mengetahui permintaan mereka. Memang demikianlah adanya.‖ Akhirnya dalam peperangan itu mereka memperoleh kemenangan. Ia juga diangkat menjadi hakim. ―Siapakah yang sanggup berlaku sabar. Nabi Zulkifli Alaihissalam juga seorang raja.

Binasalah kaum yang durhaka itu. Kaum ini menyembah Aikah. Ternyata penduduk Aikah juga sama durhakanya dengan penduduk Madyan. Nabi Syu‘aib dan pengikutnya pindah ke negeri Aikah sesuai petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta‘ala yang memang menugaskannya berdakwah disana. Akhirnya Nabi Syu‘aib Alaihissalam dan pengikutnya pindah ke negeri lain.September 21. Al-A’râf: 85-93. Mereka menggunakan alat ukur yang besar kalau membeli dan menggunakan alat ukur yang kecil kalau menjual. Saat mereka kebingungan. yaitu sebidang tanah padang pasir yang ditumbuhi sejumlah pohon. karena penduduk Madyan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Satu pun tak ada yang tersisa. Saleh. Hûd: 84-95. Mereka bahkan mengejek dan menantang Nabi Syu‘aib agar mensegerakan azab yang dijanjikan Allah. Dalam kondisi demikian. Beberapa saat setelah Nabi Syu‘aib dan pengikutnya pergi. Hanya Nabi Syu‘aib Alaihissalam dan para pengikutnya yang bisa selamat berkat rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta‘ala. akhirnya turunlah azab Allah Subhanahu Wa Ta‘ala berupa iklim panas yang membakar dan menyesakkan dada. Kisah Nabi Syu‘aib Alaihissalam diceritakan dalam surat Asy-Syu’arâ’: 176191. Nabi Syu‘aib Alaihissalam diutus ke tengah kaum Madyan yang tinggal di Ma’an. yang berbatasan dengan Hijjaz dan dekat Danau Luth. Sesuai namanya. tiba-tiba awan itu mengeluarkan gemuruh yang dahsyat dan menghancurkan mereka semua. bangsa Madyan adalah bangsa Arab yang bernasab dari Madyan bin Ibrahim Alaihissalam. suatu daerah di pinggir Syam (sekarang Suriah). Mereka menolak ajakan Nabi Syu‘aib untuk menyembah Allah. dan Al-Hijr: 78-79. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 14. Karena kedurhakaan mereka ini. sehingga kekayaan bertumpuk pada segelintir orang saja. dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam. Tiga nabi lainnya adalah Hud. tiba-tiba penduduk Madyan dikejutkan oleh adanya gempa maha dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Ketika kaum durhaka itu bernaung di bawahnya. –ooOoo– 18 . Nabi Syu‘aib Alaihissalam memperingatkan kaumnya agar meninggalkan praktek-praktek yang curang itu. tetapi ia ditanggapi dengan kasar. tiba-tiba muncul segumpal awan hitam. Dengan sia-sia kaumnya lari kesana-kemari mencari tempat perlindungan. Nabi Syu’aib Alaihissalam Syu‘aib adalah salah satu dari 4 nabi bangsa Arab. Orangorang menyangka bahwa itu adalah awan pertolongan. Ia seorang nabi yang dijuluki juru pidato karena kecakapan dan kefasihannya dalam berdakwah. bahkan mereka mengancam akan menyiksa dan merajamnya jika ia tidak mau menghentikan dakwahnya. Masyarakat Madyan terkenal korup dan menjalankan praktek-praktek perdagangan yang curang.

Dalam pada itu datanglah seorang lelaki dengan tergesa-gesa dan memberitahukan Musa bahwa para pembesar Mesir telah bersepakat untuk membunuh Musa. kecuali orang-orang Bani Israil yang tinggal saja. berusaha mendamaikan namun si Qubti tidak mau. dan dia mengaku dirinya adalah Tuhan.t. peti itu ditemukan oleh istri Fir'aun yang sedang mandi ditepian sungai itu. menurunkan ilham kepada ibu Nabi Musa agar menghayutkan anaknya yang masih bayi itu kesungai Nil dengan sebuah peti. karena rahasianya membunuh orang telah diketahui. akan tetapi dicegah oleh istrinya sendiri.w. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 15.s. Nabi Musa Alaihissalam Nabi Musa a.s. sedang melakukan perjalanan malam beserta istrinya menuju Mesir. sedang berada didalam kota dimana penduduknya tidak mengenal akan dirinya.s. melihat api.t. Setelah Musa menjadi dewasa. bertemulah beliau dengan dua orang yang sedang berkelahi. Pada masa itulah Nabi Musa a. maka menikahlah beliau dengan seorang anak dari Nabi Syu'aib a.t. Suatu ketika. pada saat Nabi Musa a. Nabi Musa a. aku tidak akan memaksa dan memberatkanmu" Musa menyetujui perjanjian itu.s. Fir'aun yang curiga bahwa bayi itu yang akan meruntuhkan kerajaannya bermaksud akan membunuhnya.s. Dengan kodrat Allah s. adalah anak laki-laki Imran dan bersaudara dengan Nabi Harun a. Dan setelah mendengar arti mimpinya itu bahwa negri Mesir akan dijatuhkan kekuasaanya dengan seorang laki-laki dari Bani Israil. sedangkan pohon tersebut tidak terbakar dan api pun tidak padam. Kalau tidak mau menuruti perintahnya maka akan dihukum mati. Maka Musa dengan penuh kekhawatiran keluarlah dari negri Mesir. Nabi Musa a. Yang menjadi maskawinmu adalah pekerjaan mu selama delapan tahun. rakyatnya banyak yang mati. Siti Asiah istri Fir'aun sangat gembira dan menunjukan Musa yang masih bayi itu kepada suaminya. Setelah itu Fir'aun memerintahkan ahli-ahli nujumnya untuk menta'wilkan mimpinya itu. lalu dia diseru dari tepi lembah sebelah kanan ditempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu yaitu 19 . Allah s. mendengar suara yang merupakan wahyu Illahi "Takala Musa sampai ketempat api itu. Kemudian Raja Fir'aun memerintahkan petugas-petugasnya untuk memeriksa setiap rumah dan mengeluarkan undang-undangnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israil.s.s. menganugrahkan kepadanya pangkat kenabian. dan Nabi Musa memukul si Qubti itu.w. dilahirkan. kecerdasan dan pengetahuan yang banyak. yaitu seorang Bani Israil dan seorang Qubti. dilahirkan sewaktu Raja Fir'aun lah yang memegang kekuasaan pemerintahan di negri Mesir pada waktu itu.s.s. Singkat cerita bertemulah Nabi Musa dengan Nabi Syu'aib. beliau sangat heran karena api tersebut melekat pada sebuah pohon. tetapi terserah jika kau akan mencukupkannya menjadi sepuluh tahun.s. Dan setelah Nabi Musa a.September 21. mendekati api tersebut. Allah s. Dimasa itu Raja Fir'aun mengeluarkan undang-undangnya setiap bayi laki-laki lahir dari Bani Israil harus segera dibunuh.s.s. Suatu hari ketika Nabi Musa a. Pemerintahan Fir'aun sangat zhalim. Ketika itu Nabi Musa a. berkata "Aku bermaksud akan menikahkan kau dengan salah seorang anakku. dari kejauhan Nabi Musa a. dan Pada suatu hari Nabi Syu'aib a. langsung mati hanya dengan sekali pukul. Pada suatu hari Fir'aun bermimpi bahwa negri Mesir terbakar habis.w.

menghidupkan mereka kembali.s. pun hilang.s. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL "Hai Musa! sesungguhnya Aku adalah Allah Tuhan semesta alam" ( s. Lalu Nabi Musa a. Bilamana Nabi Musa a. Lalu Allah s.s. Setelah mencari kesana kemari tidak juga didapatkan.s.s.w. agar memintakan air kepada Tuhan. Lalu Nabi Musa a. Nabi Musa a.s. yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular bila dilemparkan dan tanganya yang bisa bercahaya putih. Walaupun Fir'aun telah binasa. dibukit itu pulalah Nabi Musa a. Nabi Musa a. Sementara itu Fir'aun dan balatentaranya terus mengejar. Mereka baru akan percaya bila mereka telah melihat dengan jelas. pergi ke bukit Thursina untuk menerima wahyu Allah selama 40 malam. Kedalam mulut patung sapi itu dimasukannya tanah bekas tapak kaki kuda Malaikat Jibril sehingga patung sapi tersebut dapat berbicara. air lautpun bertemu kembali. Kedua mukjizat itulah nantinya yang akan dipergunakan melawan Fir'aun. maka dipercayakan para pengikutnya kepada Nabi Harun a. Dan diantara mereka yang beriman itu termasuk juga Siti Asiah yang merupakan istri Fir'aun itu sendiri.s.w.s. AlQashash ayat 30 ) Peristiwa tersebut terjadi dibukit Thursina. Suatu ketika. melemparkan tongkatnya. memilih tujuh puluh orang laki-laki untuk mengikuti-nya kebukit Thursina untuk menerima wahyu Allah. dan pengikutnya berhasil menyebrangi Laut Merah melalui jalan yang tersibak itu sehingga menjadi jalan darat. lalu beliau mengusir Samiri dan membakar patung anak Sapi itu.t. setelah sebelumnya telah meninggal dunia terlebih dahulu Nabi Harun a.s. lalu Nabi Musa a.September 21. merasa kehausan dipadang pasir. Nabi Musa a. namun banyak jiwa rakyatnya yang masih kafir. memukulkan tongkatnya sehingga laut terbelah dua. sehingga mereka semua mati.s. menjadi Nabi pula untuk membantu Musa dalam menegakan kebenaran Allah s. orang-orang yang beriman itu disiksanya sampai menemui ajal. Bukan main murkanya Fir'aun. Pada waktu Nabi Musa a. namun sampai dipertengahan laut.w.w. memukulkan tongkatnya keatas batu. Menyaksikan kejadian itu.s. meninggal dunia di padang Tih pada usia 120 tahun. bersama pengikutnya lari meninggalkan mesir dikejar oleh balatentara Fir'aun.t. Nabi Musa a. menerima mukjizat dari Allah s. Maka binasalah Fir'aun dan balatentaranya. kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih "Aku sudah melarang mereka berkali-kali" sahut Nabi Harun a. –ooOoo— 20 . maka bersujudlah para ahli sihir itu kepada Musa dan menyatakan bahwa mereka beriman kepada Allah s. Kemarahan Nabi Musa a.t.s. Namun disana petir menyambar mereka. Dan Allah pun mengangkat Harun saudara dari Nabi Musa a. Ketika sampai dilaut merah. umat Nabi Musa a.s. maka berubahlah menjadi ular besar yang menelan habis ular-ular ciptaan para ahli sihir Fir'aun. merekapun meminta tolong kepada Nabi Musa a.t.s. maka terpancarlah 12 mata air untuk 12 kaum.s. Lalu Samiri berkata kepada kaumnya "Hai kaumku! inilah Tuhan kita yang patut kita sembah!" lalu merekapun tersesat karena menyembah patung sapi tersebut.s.s. Dan diantara mereka ada seorang yang bernama Samiri yang membuat patung sapi dari emas.

Harun berkata: Hai anak ibuku. (QS Al-A’râf: 151) Nabi Harun Alaihissalam wafat sebelum Nabi Musa Alaihissalam. ia lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta‘ala seperti tersebut dalam Al Qur‘an: Musa berdoa: Ya Rabbku. Namun setelah Nabi Musa Alaihissalam kembali. Musa sangat marah dan bersedih hati. –ooOoo– 21 . sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku. dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim. dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 16. Melihat itu.September 21. Nabi Harun Alaihissalam Nabi Harus Alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta‘ala untuk membantu tugas kerasulan Nabi Musa Alaihissalam. sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka mau membunuhku. ia mendapati mereka telah menyembah patung anak sapi. umatnya dititipkan kepada Nabi Harus Alaihissalam. (QS Al-A’râf: 150) Akhirnya Musa pun sadar. ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dalam berbicara. Dalam Al Qur‘an diceritakan: Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati berkatalah dia: Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Rabbmu? Dan Musa melemparkan luh-luh (Taurat) itu dan memegang (rambut) kepala saudaranya (Harun) sambil menariknya ke arahnya. ia lebih cakap daripada Nabi Musa Alaihissalam. Ia dikuburkan oleh Nabi Musa Alaihissalam di Bukit Hur di Gurun Sinai. Ketika Nabi Musa Alaihissalam pergi ke Bukit Sina untuk menerima wahyu.

dan dia tidak mau menggunakan pedang yang diberikan kepadanya. –ooOoo— 22 . Dan Raja Djalut menentang berduel satu lawan satu. Dengan gagah berani pasukan Thalut berperang melawan pasukan Raja Djalut. Daud membawa lima buah batu kecil dan cambuk yang terbuat dari tali. Thalut menjadi Raja dan memerintah Bani Israil dengan bijaksana. Jika beliau membaca zabur dengan nyanyian yang merdu.s. Nabi Daud Alaihissalam Nabi Daud a. yang kemudian menjadi Raja Bani Israil sekaligus diutus Allah untuk menjadi Rasul. Lalu Thalut memimpin peperangan melawan Raja Djalut yang kejam dan Zalim itu. dan setelah Raja Thalut meninggal dunia maka beliau digantikan oleh Nabi Daud a. Dimasa itu terdapat seorang Raja yang kejam bernama Djalut. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 17.September 21. Mereka yang meminum tidak kuat dan takut pergi berperang. Beliau masih keturunan Bani Israil. Dan Daud melemparkan batu yang sudah dipersiapkannya itu tepat mengenai kedua mata Raja Djalut hingga pecah. Daudpun mengambil pedang Raja Djalut yang terjatuh itu dan memenggal leher Raja Djalut. Kaum Bani Israil sudah tidak memiliki pemimpin sejak wafatnya Nabi Musa a.s.w. Namun banyak yang meminum air sungai. Pasukan Thalut berangkat ke medan perang.t. Allah s. mereka mengangkat Daud beramai-ramai karena gembiranya. Pasukan Thalut bergembira dan terpesona akan keahlian Daud yang masih kecil itu. lalu Daud menarik cambuknya hingga Raja Djalut terplanting dari atas kudanya. adalah putra dari Yasa. Thalut berkata "Wahai pasukanku jangan kamu minum air sungai itu". Raja Djalut tertawa terbahak-bahak melihat anak kecil yang menentangnya. Beliau memimpin kaumnya dengan bijaksana dan damai. ditengah perjalanan mereka harus melewati sebuah sungai. hanya mereka yang beriman dan mendengar nasehat Thalutlah yang berangkat. Cambuknya melilit leher Raja Djalut. yaitu suaranya yang sangat merdu. tamatlah riwayat Raja yang kejam dan zalim itu. maka Daudlah yang muncul kedepan. telah pula memberikan beberapa mukjizat pada Nabi Daud a. Ketika akan berperang Daud yang masih kecil itupun disuruh ayahnya pergi berperang bersama tiga saudaranya.s. maka bagi orang yang sedang sakit dan mendengarkannya maka akan sembuhlah dia.s. Ketika itu ada seorang Nabi Syamuel dan atas perintah nya diangkatlah seorang pemimpin bagi Bani Israil yaitu Thalut. Daud melemparkan cambuknya yang biasa digunakannya untuk mengusir anjing atau binatang lainnya.

megah dan 23 . Ratu Bulqis memanggil abdi dan penasihatnya untuk bermusyawarah. Di negeri Saba hiduplah seorang Ratu yang bernama Bulqis. Maka dalam musyawarah itu. ―hamba memang terlambat. Sedangkan angin menjadi kendaraan yang melaju cepat. Kerajaannya luas dan rakyatnya hidup makmur. ―Ampunilah keterlambatan hamba ini Tuanku. mereka tidak menyembah kepada Allah. ―Mengapa burung Hud-Hud terlambat datang. Ratu Bulqis membaca surat itu. Hampir saja burung itu terkena hukuman kalau tidak segera mengajukan alasan kenapa ia terlambat datang. Nabi Sulaiman diangkat sebagai penggantinya. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. menguasai jin dan setan.‖ Setelah membaca surat itu. Perjalanannya dari pagi hingga sore hari sama dengan perjalanan satu bulan bagi orang biasa. ‖kata burung hud-hud. Berangkatlah utusan Ratu Bulqis ke Palestina dengan membawa berbagai haadiah yang mahal mahal. Burung Hud-Hud terbang lagi ke negeri Saba. Ratu Bulqis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Mereka melaporkan segala apa yang dilihatnya tentang Sulaiman dan Kerajaannya yang jauh lebih besar. Nabi Sulaiman menolak. jika tidak bisa memberi alasan yang jelas atas keterlambatannya ini. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 18. Jika membangkang maka Sulaiman akan mengarahkan bala tentaranya yang tidak mungkin akan dilawan Ratu Bulqis. Jika seseorang tidak puas mendapat pengadilan itu dipimpin Nabi Sulaiman. Sesudah Nabi Daud meninggal dunia. Baik dari golongan jin. Sejak usia muda sudah nampak kecerdasan dan kebijaksanaan di bidang hukum. Jika menurut maka Kerajaan Saba akan selamat. Kalau sudah diterima sembunyilah kau dicelah-celah jendela dan dengarkanlah apa yang akan dilakukan Ratu Bulqis. ―Kata Nabi Sulaiman. Ia hanya meminta kedatangan Ratu Bulqis agar ratu itu memeluk agama islam dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Mereka disesatkan setan sehingga mereka menyembah matahari. Kerajaan Saba tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemegahan kerajaan Sulaiaman. Para utusan itu segera kembali ke Negeri Saba. sebagai hukuman untuknya saya akan menyembelihnya. Namun sayang.‖ Tak berapa lama kemudian burung itu datang dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. Ketika mereka sudah sampai di istana Sulaiman mereka tercengang. ―Sungguh. ―Surat ini datang dari Sulaiman. Ketika para utusan itu hendak menyerahkan hadiah. Pada suatu hari Nabi Sulaiman mengadakan apel besar bagi seluruh bara tentaranya. tetapi hamba membawa kabar yang amat penting. aku percaya pada berita yang kau bawa itu. Semua sudah hadir kecuali seekor burung ‗bernama Hud-Hud. Beberapa keistimewaan Nabi Sulaiman ialah bisa berbicara dengan binatang. ―Kata Nabi Sulaiman. Jangalah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Nabi Sulaiman Alaihissalam Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Bawalah suratku untuk Ratu Bulqis. Ia menyerahkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bulqis lalu bersembunyi dibalik celah jendela. Ia mempunyai singgasana yang agung. Karena ia sudah memiliki harta benda yang jauh lebih baik daripada hadiah yang yang diberikan Ratu Bulqis.September 21. binatang dan manusia diperintahkan sama berkumpul menghadap Nabi Sulaiman.‖ ―Ya. Ratu Bulqis akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman melalui utusannya. setan. ―Aka tetapi aku akan menyelidiki kebenaran beritamu.

Kemampuanya memeindahkan tahta kerajaan Ratu Bulqis lebih cepat kemampuan jin ifrit yang menjanjikan tahta itu pindah sebelum nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. tak habis pikir. Seperti kepunyaanku.September 21. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL kuat daripada negeri Saba. Nabi Suaiman berkata ― Serupa inikah tahtamu?‖ ―Ya. Ia benar benar tercengang. Kini bertambah yakinlah ia bahwa Sulaiman itu seorang Nabi.‖ Kata Ratu Bulqis seraya memeriksa singgasana tahta kerajaanya.‖ Nabi Sulaiman tersenyum lalu mempersilakan Ratu Bulqis memasuki istananya. Ratu Bulqis merasa malu bila mengingat betapa dahulu ia telah mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk melunakkan hatinya agar Sulaiman tidak menyerang Negeri Saba. Akhirnya diputuskan bahwa Ratu Bulqis akan datang memenuhi perintah Nabi Sulaiman. Memang tahta itu milik Ratu Bulqis nabi Sulaiman telah dibantu anak buahnya bernama Ashif Bin Barkiya yaitu seorang yang memeiliki ilmu dan hikmah. Baik dari golongan jin. Yang menghalang halangi kami untuk mengatakan keimanan kami adalah karena kami hidup ditengah tengah kaum yang sudah mendalam kekufurannya. Ashif Bin Barkiya mampu memindahkan tahta itu hanya dalam waktu 1 kedipan mata. Tuhanku. Nabi Sulaiman segera memberitahukan bahwa lantai itu terbuat dari kaca putih yang tipis. Hampir tidak seorangpun yang mengetahuinya kematian Nabi Sulaiman. Lantai istana itu tebuat dari kaca tipis yang dibawahnya dialiri air. maupun dari golongan manusia. betapa hebat Nabi Sulaiman. ―Ya. Akhirnya ia yakin bahwa tahta itu memang mliknya sendiri walaupun sudh dirubah sedikit warnyanya. Do‘a Nabi Sulaiman dikabulkan Allah yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajan besar kaya raya seperti Kerajaan Nabi Sulaiman. Walaupun kaya raya dan berkuasa Nabi Sulaiman tetap tunduk patuh kepada perintah Allah. Seorang Rasul utusan Allah yang dikaruniai kekuasaan luar biasa besarnya sehingga mampu memindahkan tahta kerajaannya dalam waktu singkat. Tahta tat kala datang burung Hud-Hud membawa surat darimu. Dengan diiringi ribuan prajurit Ratu Bulqis penguasa negeri Saba datang menemui Nabi Sulaiman di Palestina. Sejak itu kami beriman. Tuhan semesta alam. Serta merta ia bersujud dan menyatakan keimanannya kepada Allah. sesungguhnya aku telah berbuat dzolim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah. Sebelum Ratu Bulqis datang tahtanya sudah datang mendahuluinya. Ratu Bulqis tersipu malu. Negeri Saba Tidak ada artinya dibanding kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Bulqis mengira diajak kealiran sungai maka ia menyingkapkan kainnya sehingga tampaklah betis kakinya. Itulah yang membuat kami menyembunyikan keimanan kami hingga saat ini datang menghadap kepadamu. Berkata Ratu Bulqis : ― Sesungguhnya saya telah mengetahui kekuasaan Allah dan kebeneran kenabianmu sebelum ini.Kematian nabi Sulaiman baru H diketahui setelah tongkat yang digunakannya bersandar rapuh dimakan rayap dan beliau jatuh tersungkur dilantai. –ooOoo– 24 .‖ Demikiannya akhirnya Ratu Bulqis menikkah dengan Nabi Sulaiman dan hidup berbahagia hingga akhir hayatnya.

2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 19. sedang Tanuh adalah seorang yang tenang dan sederhana. Namun setelah musibah itu berhenti. Nabi Yunus Alaihissalam Nabi Yunus bin Mata diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menghadapi penduduk Ninawa. Nabi Ilyas Alaihissalam Nabi Ilyas Alaihissalam adalah keturunan ke-4 dari Nabi Harun Alaihissalam. dan perekonomian mereka memulih. apalagi karena Nabi Yunus Alaihissalam bukan dari kaum mereka. dan pada saat-saat seperti itu lahirlah Nabi Yunus Alaihissalam. Nabi Ilyasa Alaihissalam Setelah Nabi Ilyas Alaihissalam meninggal dunia. 25 . yang menyembah patung berhala bernamaBa’al. Akhirnya kaum Nabi Ilyas Alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya. penyembah berhala. makmur. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Ta’ala menurunkan musibah kekeringan selama bertahun-tahun. Hanya ada 2 orang yang bersedia menjadi pengikutnya. Akan tetapi setelah ia wafat. kaumnya kembali durhaka. Ia diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada kaumnya. ia digantikan oleh anak angkatnya yang bernama Ilyasa. Nabi Ilyasa Alaihissalam melanjutkan misi ayah angkatnya dan kaumnya kembali taat kepadanya. Bani Israil. yaitu Rubil dan Tanuh. –ooOoo— 20. dan suka melakukan kejahatan. suatu kaum yang keras kepala. tetapi mereka tidak mau berubah. Setelah kaumnya tersadar. Berulang kali Nabi Ilyas Alaihissalam memperingatkan kaumnya. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa ini kaum Bani Israil hidup rukun. Rubil adalah seorang yang alim bijaksana. Berulang kali Nabi Yunus Alaihissalam memperingatkan mereka. mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Akhirnya kaumnya dilanda kesengsaraan. tentram. karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Nabi Ilyas Alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar musibah kekeringan itu dihentikan. sehingga mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas Alaihissalam itu benar. –ooOoo— 21. yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan.September 21. namun mereka tetap durhaka.

Sang Nahkoda meminta salah satu dari penumpang untuk turun agar yang lain terselamatkan. Kisah Nabi Yunus Alaihissalam terdapat di Al Qur’an dalam suratYûnus: 98. tapi tak ada seorang pun yang tau dimana keberadaannya. dan Al-Anbiyâ: 87-88. Setelah Allah mengembalikan kesehatan dan kekuatannya. Di dalam perut ikan itu Nabi Yunus menyadari kesalahannya telah meninggalkan kaumnya. Semua orang. maka akan diturunkan siksa. semakin siang mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Akan tetapi Allah mencela batas waktu yang ditetapkan Nabi Yunus. Ia menganggap bahwa itu sudah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta’ala. tidak bertaubat kepada Allah. Nabi Yunus lalu pergi meninggalkan penduduk Ninawa menuju suatu tempat. AsSaffât: 139-148. dan mencabut kembali azab-Nya. jika dalam tempo 30 hari mereka tidak mau insyaf. Nabi Yunus Alaihissalam mendapat wahyu agar kembali ke Ninawa untuk membina kaumnya yang sudah sadar itu. Atas kesungguhan doanya. dan mengabarkan pada kaumnya bahwa batas waktu mereka diubah menjadi 40 hari. maka sesampainya di pantai. Maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala menerima taubat mereka. selalu nama Nabi Yunus Alaihissalam yang keluar. Nabi Yunus dikeluarkan kembali dari perut ikan dalam keadaan sakit dan lemah. Nabi Yunus meminta izin pada mereka agar diperbolehkan ikut. Nabi Yunus Alaihissalam dalam perut ikan Setelah meninggalkan kaum Ninawa. Tetapi rupanya kaumnya tidak menggubris tenggang waktu itu.September 21. Karena kesal. Nabi Yunus pun menuruti perintah Allah. sehingga ia pun pasrah. Mereka lalu bertobat dan berdoa dengan khusyu kepada Allah. dan ia pun terjun ke laut. dan memerintahnya untuk menambahnya menjadi 40 hari. Sepeninggal Nabi Yunus Alaihissalam. Disana ia menjumpai sejumlah orang yang bergegas naik perahu. Begitu melompat ke laut. tiba-tiba seekor ikan besar menelannya dan membawanya ke pantai. setelah 40 hari tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Namun ketika berada di tengah laut tiba-tiba badai menerjang. Ia pun berdoa dan bertaubat kepada Allah memohon ampunannya. Setelah diundi berkali-kali. Mereka sangat ketakutan. Nabi Yunus Alaihissalam tiba di suatu tempat di pinggir laut. Mereka malah menantang dan berani menunggu datangnya siksa itu. dan mereka mengizinkannya. baik laki-laki maupun perempuan. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL Nabi Yunus Alaihissalam meninggalkan kaumnya Karena tak mendapat sambutan yang baik dari penduduk Ninawa. Nabi Yunus memberi ultimatum pada kaumnya. 26 . tak ketinggalan juga anak-anak saling menangis dan mengembalikan barang-barang rampasan kepada pemiliknya. Berbondong-bondong mereka mencari Nabi Yunus.

Kelahiran Maryam binti Imran Zakaria adalah paman dan wali pemelihara Maryam binti Imran. Ketika memelihara Maryam. Nabi Zakaria Alaihissalam lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar diberi seorang anak. Maryam mengatakan bahwa buah-buahan itu datang dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala.September 21. lalu ia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar diberi tanda untuk mengetahui bilamana istrinya telah hamil. Wafatnya Nabi Zakaria Alaihissalam 27 . menggoyangkan kepala atau semacam itu. namun ia tetap dapat beribadah dan bertasbih. karena meskipun tidak dapat berbicara dengan orang lain. Kisah kelahiran Maryam dan pemeliharaan Nabi Zakaria Alaihissalam terhadapnya terdapat dalam surat Ãli-’Imrân: 35-37 dan 42-44. namun ia merasa pesimis karena usianya yang sudah sangat lanjut. Maka Allah memberitahukan kepadanya bahwa tandanya ialah dia tidak akan dapat berbicara dengan manusia dan bertukar pikiran kecuali dengan isyarat tangan. Imran adalah salah seorang penguasa dan Ulama Bani Israil yang meninggal dunia ketika Maryam masih dalam kandungan ibunya. banyak keanehan yang dialami Nabi Zakaria Alaihissalam yang semakin meyakinkannya bahwa Maryam berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL 22. Akhirnya doanya terkabul. Selama 3 hari itu. Ketika mendengar kabar yang dibawa oleh malaikat bahwa ia akan dikaruniai anak dan istrinya akan segera mengandung. hendaklah ia memperbanyak tasbih di waktu pagi dan petang.Nabi Zakaria Alaihissalam Nabi Zakaria Alaihissalam mendambakan seorang anak Nabi Zakaria Alaihissalam adalah pemimpin Bani Israil. Antara lain Nabi Zakaria Alaihissalam menyaksikan bahwa dalam mihrab Maryam terdapat buah-buahan musim panas. mata. lagipula saat itu adalah musim dingin. Maryam adalah gadis suci yang setiap hari selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala di mihrabnya di Baitulmakdis. Sesuai nazar yang diucapkan ibunya sejak Maryam masih dalam kandungan. hak pemeliharaan Maryam diperoleh Nabi Zakaria Alaihissalam melalui undian karena begitu banyaknya ulama Bani Israil yang ingin menjadi wali gadis suci itu. Kisah ini tedapat dalam surat Maryam: 7-11. ia dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Zakaria sempat merasa tidak yakin. Ia sangat mendambakan seorang anak. Di usianya yang ke-90. dan hal itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut. padahal tidak seorang pun dapat masuk kesana.

Nabi Yahya Alaihissalam dikenal sebagai orang alim. Sampai pada suatu hari. Nabi Zakaria Alaihissalam melihat sebuah pohon besar yang bagian tengahnya membelah. menguasai soalsoal keagamaan. dan menjadi hakim dalam hukum agama. Mereka meminta pendapat tentang masalah pernikahan antara ayah dan kemenakan yang ingin dilakukan oleh Raja Hirodus. Mendadak dari pohon itu keluar darah. 28 . Pada masa itu. sehingga tentara Hirodus tak dapat menemukannya. Hirodus. Ia adalah seorang gadis yang haus kekuasan dan harta. perhatian orang-orang yang beriman beralih kepada Nabi Zakaria Alaihissalam yang sudah tua. Oleh kaumnya. Para prajurit itu sebenarnya tidak terlalu percaya. Benarkah demikian? Hanya Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang Maha Tahu apa sebenarnya yang telah menimpa diri Nabi Zakaria Alaihissalam. Kisah kelahiran Nabi Yahya Alaihissalam terdapat dalam surat Ali-’Imrân: 38-41. Raja Hirodus menjadi marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Zakaria Alaihissalam. dan hapal kitab Taurat. Dengan demikian mereka mengira telah membunuh Nabi Zakaria Alaihissalam. Nabi Zakaria Alaihissalam bersembunyi di sebuat hutan. Nabi Yahya Alaihissalam Nabi Yahya Alaihissalam adalah putra tunggal Nabi Zakaria Alaihissalam. namun mereka menggergaji pula pohon yang dimaksud. Nabi Zakaria Alaihissalam juga tetap berpegang teguh pada syariat Taurat bahwa pernikahan semacam itu diharamkan. Namun rakyat melindungi nabi yang sudah berusia lanjut itu. Tetapi iblis yang menyerupai wujud manusia memberitahukan tempat persembunyian Nabi Zakaria Alaihissalam ini kepada tentara Hirodus. merencanakan menikah dengan kemenakannya sendiri. Yahya dikenal sangat berani. mendadak hutan itu dikepung oleh bala tentara Hirodus yang dibantu tentara Romawi. Dalam usahanya menegakkan kebenaran.September 21. Hirodia sendiri merasa senang jika diperistri oleh seorang raja. namun ia tetap tumbuh sebagai manusia yang normal dan sehat. Hirodia. namun sama seperti Nabi Yahya Alaihissalam. –ooOoo— 23. penguasa Palestina. Akibat sikapnya ini. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL Yahya putra Zakaria meninggal lebih dulu daripada ayahnya. Meskipun ia dilahirkan oleh pasangan yang sudah sangat tua. Masuklah ia ke dalam pohon itu. Setelah kematian Yahya.

Ia lalu memfitnah Yahya dengan mengadu kepada Hirodus bahwa Yahya telah mencoba memperkosanya. Sebagaimana termaktub dalam QS. bahkan sebaliknya ia merasa jijik dengan sikap Hirodia yang sangat tidak bermoral itu. Hirodia merasa malu dan terhina sekali. maka Maryam pun hamil. dengan berdandan cantik Hirodia datang menemui Yahya di rumahnya.21. Ia berharap sesudah melakukan perbuatan nista itu Yahya akan menjadi penurut dan tidak lagi menentang pernikahannya dengan Raja Hirodus. Maryam : 19 . Pada usia 30 tahun Isa diangkat menjadi Rasul Allah untuk menyerukan kebenaran Allah swt kepada bani Israil. Tentu saja rayuan ini ditolak dengan tegas oleh Yahya. namun jika menolak mereka diancam dengan hukuman yang sangat berat. Ia mengutus bala tentaranya untuk memenggal kepala Yahya. Nabi Isa Alaihissalam Nabi Isa as adalah anak Maryam. dan menjadi rasul kepada bani Israil kepadanya pula Allah memberikan mukjizat berupa : 29 . Raja menjadi malu dan murka. karena ia belum mempunyai suami. Ia mengusir Hirodia dengan suara sangat keras seolah menggelegar di telinga Hirodia. Pemuda itu tidak tergoda sedikit pun. Tentu saja fitnahan Hirodia ini membakar kemarahan Raja Hirodus. Maka suatu hari. hikmah (ilmu) taurat dan injil. mereka setuju dengan pendapat Yahya. Ia mencoba merayu Yahya untuk melakukan perbuatan mesum. bahkan bila perlu membunuhnya. Pada suatu ketika. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL Yahya melarang pernikahan ini karena bertentangan dengan syariat kitab Taurat dan Zabur. ia tidak mempunyai ayah. Para tentara itu sebenarnya keberatan. Sangat berat penderitaan Maryam. ketika Maryam berada di sebuah Mihrab. Setelah 12 tahun mereka pun kembali ke Negeri Syam. lalu malaikat Jibril meniupkan roh suci ke dalam kandungannya. Setelah bayinya lahir. Maka dengan segala cara mereka berusaha menangkap Yahya.September 21. karenanya ia merasa dendam dan sangat membenci Yahya. untuk melindungi anaknya maka Maryam pindah ke Mesir bersama saudaranya Yusuf Nazar. Ia dan Hirodia berusaha mencari jalan untuk membungkam mulut Yahya. datanglah Malaikat Jibril memberitahukan bahwa Maryam akan memperoleh seorang anak yang shaleh. dalam keadaan mengandung ia selalu diperolokolokkan dan dihina. Tentu saja Maryam sangat terkejut. membawanya ke penjara dan memenggal kepalanya disana. Pemandian itu bukan berarti mensucikan dosa. Allah mengajarkan Al-Kitab. Seluruh istana pun gempar. –ooOoo— 24. Namun memang demikianlah kehendak Allah. melainkan hanya sebagai tanda bahwa orang yang dimandikan telah bertaubat. yaitu memandikan orang-orang berdosa yang bertaubat di tepi sungaiYordan. Jadi taubatnya inilah yang insya Allah akan mensucikan dosanya. Nabi Yahya Alaihissalam dikenal sebagai seorang pembabtis.

Diantara sahabat-sahabatnabi Isa as ada seorang yang murtad bernama Yahuza Iskarius.rumah. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib . dan Nuh Alaihissalam. dan -Menurunkan makanan dari langit. Dalam melaksanakan tugas menegakkan kebenaran Allah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. sedang ibu Beliau bernama Aminah. Pada waktu itu usia nabi Isa 33 tahun. Isa Alaihissalam. Ia adalah salah seorang dari yang tertinggi di antara 5 rasul yang termasuk dalam golongan Ulul Azmi atau mereka yang mempunyai keteguhan hati (QS. -Dapat menyembuhkan orang buta. Disebut demikian karena pada tahun itu Raja Abrahah datang ke Mekah bersama bala tentaranya dengan menunggang gajah hendak menghancurkan Ka‘bah.September 21. 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL -Mampu menjadikan burung dari tanah. yang tidak lama langsung meninggal . –ooOoo– 25. kemudian Allah menjadikan Yahuza Iskarius yang mirip dengan Isa tertangkap dan disalib oleh orang-orang kafir.Sedang sang ibu wafat ketika Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun . Mereka mencari orang yang sanggup menangkap nabi Isa as dengan upah yang besar. Tetapi atas kuasa Allah SWT Raja biadab itu beserta bala tentaranya hancur lebur dengan dikirim-Nya burung Ababil yang membawa batu dari Neraka. rasul terakhir penutup rangkaian nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Ta‘ala di muka bumi. nabi Isa as mendapat tantangan keras dari orang-orang kafir. -Menyembuhkan penyakit kusta. Yahuza Iskarius. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi/12 Rabiul Awwal tahun Gajah atau Amul Fiil . murid yang murtad inilah yang sanggup melaksanakan pekerjaan itu. Pada waktu nabi Isa sudah terkurung di suatu tempat oleh tentara kerajaan yang diperintah oleh raja Hirdaus yang kafir. Keempat rasul lainnya dalam Ulul Azmi tsb ialah Ibrahim Alaihissalam. Sang Ayah wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ( 6 bulan ). -Menerangkan apa yang disimpan dan dimakan di rumah. Wassalamualaikum Wr. Wb. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam adalah nabi pembawa risalah Islam. ketika Nabi Muhammad SAW 30 . Musa Alaihissalam. Allah swt telah mengangkat nabi Isa as ke alam ghaib (tempat yang dimuliakan Allah). 46: 35). Selanjutnya beliau diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib .

Pendeta tersebut berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga keponakannya tersebut dengan baik . Beliau ingin mendekatkan diri kepada ALLAH SWT.maka segera berakhirlah tugas kenabian beliau selama kurang lebih 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah . Dan Beliau di makamkan di Madinah.dan tidak pernah melakukan maksiat.tidak pernah berkata kotor. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang nabi dan rosul semata melainkan adalah seorang kepala negara yang ahli akan tata negara . Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada awalnya mendapat tentangan dari kaumnya hingga beliau mendapat wahyu hijrah ke Madinah . Tepatnya pada tanggal 17 RAMADHAN . Dengan jatuhnya kota Mekah . Sejak kecil hingga dewasa Nabi Muhammad SAW telah dikenal sebagai orang yang jujur. Sesudah melaksanakan haji wada‘ Beliau menghadap ALLAH SWT pada usia 63 tahun yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 M . Karena kejujurannya dalam berkata dan bersikap itulah kemudian beliau diberi gelar al-Amin oleh kaumnya yang berarti ―orang yang terpercaya‖. Sesudah terjadi berbagai peperangandengan kaum kafir .seorang suami dan ayah yang teladan. Setelah sang kakek yaitu Abdul Muthalib wafat . 31 . datanglah Malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama yaitu surah / surat Al-Alaq ayat 1-5 . akhirnya Mekah dapat direbut kembali ke tangan muslimin . Tanda-tanda itu diketahui oleh seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhaira .kasih sayang pamannya sangat besar karena Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang baik dan terpuji . panglima perang yang tangguh. Pada usia 40 tahun saat Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri atau bertahanuts atau berkhalwat atau bertapa di Gua Hiro . Hal ini menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat sebagai seorang nabi atau rasul ALLAHSWT.sebagai kota suci . 2013 KISAH SINGKAT 25 NABI DAN ROSUL berumur 8 tahun .September 21. Peristiwa itu terkenal dalam sejarah Islam karena tanda-tanda kenabian mulai diketahui ada pada dalam diri Nabi Muhammad SAW . beliau diasuh pamannya yaitu Abu Thalib . Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 14 tahun sang paman mengajak-Nya berdagang ke Syams.tidak pernah berbohong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful