P. 1
11460992 Kepelbagaian Murid Dan Implikasinya Terhadap Perlaksanaan Kurikulum

11460992 Kepelbagaian Murid Dan Implikasinya Terhadap Perlaksanaan Kurikulum

|Views: 9|Likes:
Published by Aping Firdaus
pengantar pendidikan
pengantar pendidikan

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Aping Firdaus on Sep 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2015

pdf

text

original

DISEDIAKAN OLEH: MOHD FIRDAUS B SALAMAT MUHAMMAD HAFIZ B MANSOR

Hubungan Etnik dengan Kurikulum Sekolah

• Konsep etnik merujuk kepada golongan manusia yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan yang sama atau hampir sama. • Peranan utama sekolah adalah mensosialisasikan kanak-kanak mengikut kehendak dan aspirasi masyarakat, khasnya pengekalan kebudayaan kumpulan etnik mereka. • Dengan kata lain, kandungan kurikulum sekolah hendaklah mengutamakan mata pelajaran kebudayaan masyarakat. • Justeru itu, kebudayaan kumpulan etnik di manamana masyarakat pun adalah berkaitan rapat dengan kurikulum sekolah mereka.

 Laporan Razak 1956: Pemikiran dan tujuan sistem pendidikan pada awal kemerdekaan Laporan Rahman Talib 1960: Implikasi dan kesan  Perubahan Sistem Pendidikan di Semenanjung Malaysia 1957-1967  Akta Bahasa Kebangsaan 1967: Implikasi dan kesan .

faktor-faktor. Pendidikan Umum dan Kewarganegaraan . Dasar dan Keperluan. Falsafah dan Matlamat. falsafah dan matlamat KBSR  Pembentukan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Perakuan.Sistem Pendidikan Semenanjung Malaysia 1963-1982  Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979: Perakuan dan perubahan yang disyorkan Kurikulum Pra Sekolah: Pengelolaan dan Perkembangan Pendidikan Prasekolah: Akta Pendidikan 1996: Pindaan tahun 2002  Pembentukan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR): Rasional.

Laporan Razak 1956: Pemikiran dan tujuan sistem pendidikan pada awal kemerdekaan .

kurikulumnya akan dipinda dan disesuaikan dengan menerapkan unsur-unsur kebangsaan ke dalamnya. di antara cadangan-cadangan yang penting ialah: 1. yang dikenali sebagai Laporan Razak pada bulan April. .Keempat-empat sistem persekolahan dalam peringkat sekolah rendah akan terus diadakan. Sekolah Umum – menggunakan B.Melayu sebagai bahasa pengantar ii.Melayu dan B. B.Sistem persekolahan akan dipinda kepada dua kategori: i. 3.Laporan Razak 1956 Jawatankuasa Pendidikan mengemukakan Laporannya.Inggeris menjadi mata pelajaran wajib bagi semua sekolah. 2. Cina dan Tamil dengan menggunakan bahasa pengantar masing-masing. Sekolah Jenis Umum – meliputi sekolah Inggeris. 1956.

Isi kandungan buku-buku teks haruslah mengandungi unsur-unsur kehidupan di Persekutuan Tanah Melayu. 5. . Murid –murid Cina dan India boleh mempelajari bahasa ibunda mereka (aliran Inggeris). Sekolah-sekolah ini akan dikelolakan oleh Penguasa Pelajaran Tempatan bersama-sama dengan Jemaah Pengurus Sekolah atau Lembaga Pengelola Sekolah.Kelayakan guru untuk mengajar di sekolah rendah ialah sekurang-kurangnya memperoleh Sijil Sekolah Menengah Rendah serta mendapat latihan sepenuh masa selama setahun diikuti dengan dua tahun latihan separuh masa.4. jika terdapat permintaan daripada ibu bapa dan dengan jumlah murid 15 orang. 6. 7. Satu sukatan pelajaran yang sama harus digubal bagi semua sekolah rendah.

.8. 11. adalah dicadangkan bahawa semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional. Jemaah Nazir Persekutuan harus ditubuhkan supaya memberikan bimbingan profesional kepada guru-guru. Sistem pendidikan sekolah menengah akan dibahagikan kepada tiga peringkat. Untuk menjaminkan kelicinan perkhidmatan guru. Dicadangkan penubuhan satu jenis sekolah menengah sahaja di mana Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan dijadikan bahasa yang wajib dipelajari. 9. iaitu: a) Sekolah Menengah Rendah (3 tahun) b)Sekolah Menengah Atas (2 tahun) c) Sekolah Pra-Universiti (2 tahun) 10.

menunjuk perasaan. . setuju melaksanakan peraturan ini berperingkat-peringkat.1957. • Ramai murid-murid sekolah Cina terlibat dan membantah. • Akhirnya.• Dibentangkan dan seterusnya diluluskan dalam Majlis Perundangan Persekutuan pada bulan April. kemudian dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. • Murid-murid yang melebihi umur persekolahannya dikehendaki meninggalkan sekolah.

Laporan Rahman Talib 1960: Implikasi dan kesan .

. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran telah dibentuk dengan melantik Y.En. Tujuan: Mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Laporan Razak. ketikan itu menjadi Menteri Pelajaran Malaysia.B.Laporan Rahman Talib 1960 Pada tahun 1959. Abdul Rahman Talib.

Cadangan-cadangan Laporan Rahman Talib 1. Untuk menampung semua murid sekolah rendah naik ke sekolah menengah. Semua Sekolah Rendah Umum dan Sekolah Rendah Jenis Umum dicadang menukar namanya menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan. Oleh itu. 2. 4. Untuk mengatasi masalah kekurangan guru di Sekolah Pelajaran Lanjutan itu. dicadangkan untuk menubuhkan sekolah yang dipanggil Sekolah Pelajaran Lanjutan. . 3. kebanyakan murid yang gagal untuk masuk sekolah menengah terpaksa meninggalkan sekolah rendah mereka. mencadangkan pihak Kementerian Pelajaran menganjurkan latihan separuh masa selama tiga tahun. Jawatankuasa ini mencadangkan bahawa umur persekolahan murid-murid dinaikkan daripada 12 tahun kepada 15 tahun. Di bawah rancangan Laporan Razak.

iaitu memasuki tahun ketiga di Sekolah Menengah Teknik. Mulai tahun 1962. Sekolah-sekolah pertukangan juga harus ditubuhkan. Murid-murid yang berjaya dalam kursus pertukangan ini boleh memasuki Skim Aprentis Kebangsaan. murid-murid boleh mengikuti Kursus Diploma di Maktab Teknik atau Universiti Malaya. Bahasa Kebangsaan akan diwajibkan lulus dalam Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran 6. sekolah-sekolah yang enggan menukarkan bahasa pengantarnya boleh menjadi Sekolah Menengah Persendirian.5. Selepas itu. .Pinang dan di Pantai Timur. 7. Mencadangkan supaya kerajaan hanya memberi bantuan penuh kepada Sekolah Menengah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan sahaja. Bagaimanapun. Mencadangkan penubuhan Institusi Teknologi di K. Mencadangkan Peperiksaan Junior Middle III dimansuhkan mulai tahun 1961 dan Peperiksaan Senior Middle III dimansuhkan pada tahun 1963.Lumpur. P. Ipoh.

11. Kemudahan hendaklah diberikan untuk mengajar agama Islam di sekolah jika terdapat sekurang-kurangnya ada 15 oang murid yang beragama Islam. Pendidikan akhlak untuk murid-murid bukan Islam akan dimasukkan dalam sukatan pelajaran wajib mulai Darjah 4 hingga Tingkatan 5. 10. Mencadangkan bahawa bayaran yuran di semua sekolah rendah dimansuhkan. Mencadangkan pembentukan Lembaga Penasihat Pelajaran Negeri untuk menggantikan tempat Penguasa Pelajaran Tempatan. 9. Mencadangkan supaya Jemaah Nazir Negeri ditubuhkan membantu Jemaah Nazir Persekutuan semasa menjalankan tugas penyeliaan mereka. .8.

. •Pada tahun 10962. •Pendidikan percuma untuk semua murid dalam sekolah rendah akan membawa kesan yang mendalam.Laporan Rahman Talib: Implikasi dan Kesan •Matlamat Utama: Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah. bilangan murid yang masuk Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Inggeris) semakin bertambah.

Akhirnya. •Sungguhpun cadangan menukarkan bahasa pengantar kepada bahasa rasmi ditentang hebat oleh Persatuan Lembaga Pengelola Sekolah Cina dan Persatuan Guru-guru Sekolah Cina.•Menetapkan semua peperiksaan awam untuk muridmurid sekolah menengah dengan menggunakan bahasa rasmi. •Rancangan membentuk Sekolah Pelajaran Lanjutan tidak mendapat sambutan yang diharapkan. tetapi ada juga yang bersetuju. . rancangan Sekolah Pelajaran Lanjutan dimansuhkan dan digantikan dengan suatu Sistem Pendidikan Aneka Jurusan pada tahun 1965.

Membekalkan kursus vokasional di peringkat sekolah menengah atas supaya murid-murid itu boleh mendapat latihan vokasional yang lebih mendalam dan lengkap. 2. . dia akan dilengkapkan dengan kemahiran tertentu yang boleh membantunya mencari pekerjaan. 3. Membekalkan kursus aneka jurusan selama 3 tahun selepas kursus sekolah rendah. Untuk menjamin setiap murid yang belajar selama 9 tahun di sekolah. dan 5.Tujuan mengadakan Sistem Pendidikan Aneka Jurusan ialah: 1. 4. Melaksanakan polisi kerajaan dalam meningkatkan tempoh berhenti sekolah sehingga umur 15 tahun. Mempelbagai kursus pengajian di sekolah menengah rendah.

Memilih satu daripada empat mata pelajaran elektif. iaitu Seni Perusahaan. Sains am 5. Tamil) 2. Bahasa pengantar ( Bahasa Kebangsaan atau Bahasa Inggeris) 3. Matematik 6. Sivik 7. Sains Rumahtangga. . Sains Pertanian dan Perdagangan. Bahasa ibunda murid ( B.Cina atau B. Agama Islam atau Agama Kristian dan 10. Pendidikan Jasmani 8.Di bawah rancangan Sistem Pendidikan Aneka Jurusan ini. Seni lukis dan Kraf tangan atau Muzik 9. semua murid dikehendaki belajar mata pelajaran asas yang dibahagikan kepada kumpulan berikut: 1. Kajian sosial 4.

Perubahan Sistem Pendidikan di Semenanjung Malaysia 1957-1967 .

Menggubal satu sukatan pelajaran yang sama untuk semua sekolah. . terutamanya Maktab Perguruan Bahasa. 3.Perubahan Sistem Pendidikan di Semenanjung Malaysia 1957-1967 Boleh dibahagikan kepada 2 peringkat: Peringkat 1: Pelaksanaan Laporan Razak 1. Menubuhkan pusat latihan. Kerjasama di antara pendidik dan ahli bahasa untuk menghasilkan buku teks supaya digunakan di sekolahsekolah kebangsaan. 2.

Pelajaran Bahasa Kebangsaan diwajibkan untuk semua jenis sekolah rendah. 5.Kebangsaan. KL. 6.Membekalkan tempat-tempat belajar di sekolah rendah bagi semua aliran bahasa.Menubuhkan cawangan UM di Lembah Pantai. . Umur persekolahan murid dinaikkan kepada 15 tahun. Penubuhan Sekolah Pelajaran Lanjutan untuk menampung murid-murid yang gagal mendapat tempat belajar di sekolah menengah akademik.4. 2. Peringkat 2: Pelaksanaan Laporan Rahman Talib 1. 3. Menganjurkan peperiksaan awam dalam BI dan B.

4. . Di samping itu. 5. tidak kira apa jenis aliran pun. 6. Penubuhan Sekolah Menengah Teknik dan Sekolah Menengah Vokasional untuk melatih murid-murid dalam pelbagai bidang jurusan. Memberi bantuan kewangan kepada SMK (aliran BM) dan SMJK (aliran BI). menarik balik bantuan daripada sekolah menengah yang tidak akur dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan. Memberi tempat percuma kepada murid yang sedang belajar di sekolah rendah.

Akta Bahasa Kebangsaan (Ordinan Pelajaran) 1967: Implikasi dan Kesan

Akta Bahasa Kebangsaan (Ordinan Pelajaran) 1967
 Menetapkan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi yang tunggal.  Diluluskan pada 3.3.1967 di Dewan Rakyat.  Dikuatkuasakan mulai dari September dalam tahun yang sama.  Fasal 3 :  Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri diberi kuasa untuk menggunakan bahasa yang lain dalam penterjemahan dokumen rasmi atau komunikasi sekiranya terdapat keperluan dan kepentingan awam.

Fasal 4:  Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan agar meneruskan penggunaan Bahasa Inggeris sebagai tujuan rasmi apabila dianggap perlu. Akta Bahasa Kebangsaan adalah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan 1957 dalam Article 152, Fasal 1 & 2 yang menyatakan:  Bahasa Melayu digunakan sebagai Bahasa Kebangsaan.  Untuk sepanjang tempoh dalam 10 tahun selepas Hari Merdeka, dan selanjutnya, sehingga Parlimen menetapkan peruntukan lain, BI boleh digunakan dalam Dewan Rakyat, Dewan Negara, Dewan Negeri serta semua tujuan rasmi.

Implikasi dan Kesan  Mulai 1968. kecuali BI dan bahasa ibunda. MCE.  Dalam tahun yang sama. semua mata pelajaran Tahun 1 di SRJK(I).  Lembaga Peperiksaan mengambil beberapa langkah menjadikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar dalam peperiksaan-peperiksaan LCE. dan HSC. diajaran dengan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar. . Kementerian Pelajaran mengambil langkah-langkah untuk menjadikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar di sekolah-sekolah kerajaan.

. Calon-calon yang memohon untuk mengikuti kursus di Maktab Perguruan hendaklah memperoleh gred kepujian Bahasa Malaysia dalam SPM/MCE mulai tahun 1970.  Pelajar yang ingin menuntut di universiti luar negeri diwajibkan memperoleh sijil MCE/HSC.  Semua kursus di Maktab Perguruan disampaikan dengan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar mulai tahun 1973.

Sistem Pendidikan di Semenanjung Malaysia 1963-1982 .

. BM menjadi bahasa penghantar bagi semua kursus di peringkat universiti. Bahasa penghantar di SRJK (BI) ditukarkan kepada BM secara berperingkat-peringkat mulai tahun 1970. Mulai tahun 1983. Semua sekolah menengah kerajaan mula menggunakan BM sebagai bahasa penghantarnya hingga Tingkatan 6 pada tahun 1982.Sistem Pendidikan di Semenanjung Malaysia 1963-1982 Kedudukan Sekolah Sistem SRJK (aliran BI) diteruskan sehingga 1969.

Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah dimansuhkan pada 1964. . murid-murid pada akhir tahun Darjah 6 dikehendaki menduduki Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah untuk menentukan sama ada ditempatkan di Sekolah Menengah Akademik atau Sekolah Pelajaran Lanjutan. murid-murid dikehendaki menduduki Peperiksaan Penilaian Darjah 5 mulai tahun 1967.Kenaikan darjah di sekolah rendah dan sekolah menengah adalah secara automatik. Sehingga tahun 1963. diikuti dengan Sistem Sekolah Menengah Rendah ditukarkan kepada Sistem Pendidikan Aneka Jurusan. Untuk menjamin kemajuan dan pencapaian murid dalam pelbagai mata pelajaran utama di sekolah rendah kerajaan.

Mulai tahun 1973. Ujian Dignostik diperkenalkan untuk murid-murid Darjah 3 supaya guru boleh menjalankan kerja pemulihan dalam peringkat pelajaran murid yang lebih awal. tetapi dimansuhkan selepas beberapa tahun kemudian. Sistem kelas ekspres ini dimulakan pada 1962. Selepas belajar di sekolah menengah rendah delama 3 tahun. semua murid dikehendaki menduduki Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran dalam aliran Inggeris atau Melayu. Mulai 1978. . Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran dalam aliran Inggeris dimansuhkan. Murid-murid yang cergas boleh ditempatkan dalam Sistem Kelas Ekspres dimana mereka menghabiskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah dalam tempoh 5 tahun.

Murid yang lulus dalam Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran akan dipilih mengikut keputusan peperiksaan mereka. Sekolah Menengah Teknik yang menawarkan kursuskursus vokasional dan akademik hingga Tingkatan 5. Teknik. Oleh itu. Pertanian. . Perdagangan. Pertanian atau Vokasional. Pertukangan dan Sains Rumahtangga di samping beberapa mata pelajaran am. untuk belajar di Sekolah Menengah Atas mengikut pelbagai aliran. Sastera. sekolah-sekolah menengah atas adalah dibahagikan kepada: Sekolah Menengah Akademik (Aliran Sains dan Sastera) Sekolah Menengah Vokasional yang menawarkan kursus-kursus seperti Perdagangan. iaitu Sains.

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979: Perakuan dan Perubahan yang Disyorkan .

2. berdisiplin dan terlatih. Mengkaji sejauh mana pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan menerusi sistem pelajaran. .  Matlamat Kajian: 1.Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979  Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada tahun 1974. Hasil daripada kajian ini.termasuklah kurikulumnya yang ada pada tahun 1979: (a) memastikan keperluan tenaga rakyat negara dipenuhi.membuat syor-syor yang sewajarnya. (b) menghasilkan masyarakat yang bersatupadu.  Ia mengandungi 8 anggota Menteri daripada pelbagai kaum.

pentadbiran. dan kegiatan kokurikulum. pendidikan sivik. pendidikan agama. . Ada yang mudah dilaksanakan dan ada yang memerlukan perhatian yang lebih rapi dan melibatkan perbelanjaan yang besar. Laporan ini mengandungi 173 perakuan. yang di antaranya memerlukan tindakan serta merta. disiplin. buku teks. pendidikan moral. peperiksaan.  Perakuan dan Perubahan-perubahan yang disyorkan: Jawatankuasa Kabinet mengemukakan laporannya pada tahun 1979. Jawatankuasa Kabinet telah meneliti dan membuat syor mengenai struktur persekolahan. sukatan pelajaran.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilancarkan mulai tahun 1988 sebagai peringkat percubaan. Kementerian Pendidikan melancarkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mulai tahun 1982 sebagai peringkat percubaan . 2. Tahun 6. . Ujian Diagnostik Darjah 3 dan Penilaian Darjah 5 digantikan oleh Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk murid-murid KBSR. 3.Contohnya: 1.

Kurikulum Pra Sekolah: Pengelolaan dan Perkembangan Pendidikan Pra Sekolah .

saiz dan kebersihan bangunan yang digunakan sebagai tempat tadika. • Pendaftaran penubuhan tadika yang diluluskan adalah dipertimbangkan daripada kriteria lokasi. keselamatan. . bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4-6 tahun. pendidikan pra sekolah masih belum diserapkan secara rasmi dalam sistem pendidikan negara. Kementerian Pendidikan berazam melancarkan program pendidikan pra sekolah secara rasmi mulai dari Disember. pengelolaan pra sekolah di negara Malaysia adalah di bawah anjuran agensi-agensi kerajaan dan separa kerajaan. khasnya di sekolah-sekolah rendah yang terletak di luar bandar.• Sehingga tahun 1990. • Sehingga tahun 1991. 1991. • Namun demikian.

khasnya bagi golongan kanak-kanak yang tidak mampu masuk kelas pra sekolah kerana kemiskinan.• Tujuan utama menyerapkan program ini di dalam sistem pendidikan persekolahan rendah ialah memberi peluang kepada kanak-kanak yang berumur di antara 4-6 tahun menerima pendidikan pra sekolah. ataupun di kawasan tanggal mereka yang tiada penubuhan kelas pra sekolah. jumlah bilangan tadika yang ditubuhkan di Malaysia ialah 10. • Mengikut Laporan Kementerian Pendidikan 1998.401 dan bilangan murid yang belajar dalam kelas pra sekolah ialah seramai 446.302. .

Akta Pendidikan 1996: Pindaan tahun 2002 • Mengikut Akta Pindaan ini. sekolah dan komuniti dalam masyarakat Malaysia. • Kurikulum ini adalah digubal berdasarkan ciri kepelbagaian latar belakang murid. semua pra sekolah Malaysia wajib mematuhi dan melaksanakan Kurikulum Kebangsaan Pra Sekolah yang digubal oleh Kementerian Pendidikan. . mulai tahun 2003.

Pembentukan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR): Faktor-Faktor Pembentukan Kurikulum Baru Sekolah Rendah .

sebuah jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara dan Laporan Jawatankuasa Kabinet telah diumumkan pada tahun 1979. • Mengikut kajian tersebut. . • Perakuan-perakuan tersebut kemudian menjadi faktor asas dalam pembentukan Kurikulum Baru Sekolah Rendah pada awal tahun 1980. beberapa kelemahan telah dikenal pasti dan perakuan-perakuan telah dibuat.1. • Pada tahun 1974. Dasar Pendidikan Negara • Matlamat Dasar Pendidikan Negara ini bertujuan untuk mencapai perpaduan rakyat melalui sistem pendidikan kebangsaan dengan pelaksanaan sukatan pelajaran yang sama serta penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama di dalam semua peringkat persekolahan.

Cita dan Ideologi Negara • Cita dan ideologi negara Malaysia adalah mewujudkan perpaduan rakyat berbilang bangsa berpandukan prinsip-prinsip Rukun Negara. aktiviti kokurikulum yang sama dan menduduki peperiksaan awam yang sama untuk semua jenis sekolah telah menjadi pertimbangan asas pula dalam pembentukan KBSR. • Untuk mencapai cita ini. . kurikulum sekolah harus mengandungi unsur aktiviti yang boleh membentuk keperibadian dan perwatakan murid ke arah perpaduan negara.2. • Dalam hubungan ini. kurikulum yang seragam melalui sukatan yang sama.

mengamalkan nilai-nilai yang murni serta memelihara tubuh badan yang sihat. sosial. memupuk akhlak yang mulia. rancangan dan pelaksanaan KBSR sepatutnya berlandaskan kepada ideologi yang memberikan pendidikan secara menyeluruh supaya muridmurid mendapat perkembangan yang seimbang dalam bidang intelek. memperolehi ilmu pengetahuan yang cukup. rohani.3. . segala minat dan bakat yang ada pada murid-murid dapat dipupuk dan dikembangkan. • Melalui program KBSR juga. sesuai dengan peringkat umur dan perkembangan diri mereka. menulis dan mengira. dan jasmani. murid-murid akan dapat membaca. Falsafah Pendidikan Sekolah Rendah • Mengikut Falsafah Pendidikan Sekolah Rendah. • Melalui program KBSR.

menulis dan bertutur dalam Bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua. d) Menguasai kemahiran-kemahiran belajar berlandaskan kemahiran asas.4. membaca. sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah-sekolah rendah. e) Berupaya memahami. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah a) Menguasai Bahasa Malaysia dengan memuaskan. iaitu bertutur. b) Menguasai kemahiran asas bahasa. c) Menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira. .

memahami. . g) Mempunyai pengetahuan. minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar. j) Meminati. menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional. menghargai hak dan kebolehan orang lain.f) Membina sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilai-nilai kemanusiaan dan kerohanian yang diterima dan dihargai oleh masyarakat berlandaskan Rukun Negara. serta menjadikan asas bagi amalan hidup. serta mempunyai semangat kerjasama dan toleransi. h) Bergaul. i) Mengembangkan bakat. kefahaman. daya kepimpinan dan keyakinan diri untuk meluaskan pengetahuan serta mempertingkatkan kebolehan dengan menggunakan kemahiran-kemahiran asas yang telah dikuasai.

Pembentukan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) .

Pembentukan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM) + dibentuk berasaskan beberapa faktor utama yang menitikberatkan kehendak individu . . negara dan sarwa jagat. + membolehkan pelajar memperkembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan seimbang.

Faktor – faktor yang mempengaruhi : • Syor-syor Laporan Kabinet (1979) • Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara • Dasar.dasar kerajaan dan keperluan-keperluan negara • Pendidikan Umum • Pendidikan Kewarganegaraan .

Syor-syor Laporan Kabinet (1979) • Perakuan 58. . iaitu memperkukuh lagi pendidikan asas dan memperkenalkan pendidikan umum yang juga merangkumi aspek-aspek pendidikan pra vokasional. Adalah diperakukan bahawa kurikulum peringkat menengah rendah hendaklah berupaya perkembangan daripada kurikulum sekolah rendah.

adalah diperakukan supaya kurukulum bagi mata-mata pelajaran elektif di peringkat ini diubah strukturnya.Perakuan 59. • Pendedahan murib-murib kepada bidang teknik dan vokasional di peringkat menengah rendah amatlah terpisah sehingga ia merupakan suatu usaha ke arah pengkhususan. . Oleh yang demikian. Sukatan pelajaran yang ada hendaklah digubal semula dengan tujuan supaya pendedahan muribmurib kepada pelajaran teknik dan vokasional tidak hanya terhad kepada bidang satu mata pelajaran elektif sahaja tetapi kepada ilmu pengetahuan yang penting daripada bidang-bidang elektif lain.

jurusan sains dan jurusan teknik dalam pedidikan di peringkat menengah atas ini dihapuskan. Pendidikan di peringkat ini diadakan dalam dua jurusan sahaja. . adalah diperakukan bahawa penjurusan kepada jurusan sastera. iaitu jurusan akademik dan jurusan vokasional. • Kurikulum di peringkat sekolah menengah atas hendaklah bercorak pendidikan umum sesuai bukan sahaja bagi murib-murib yang akan bekerja bahkan bagi mereka yang akan terus menyambung pelajaran.Perakuan 61. Oleh itu .

Perakuan 62. • Diperakukan juga kurikulum baru bagi jurusan akademik ini digubal semula dengan mengambil pertimbangan bahawa kurukulum menengah atas ini merupakan sambungan daripada 9 tahun pendidikan di peringkatperingkat sebelumnya. . Langkah ini merupakan satu usaha ke aeah perkembangan pendidikan seumur hidup.

KBSM harus berlandaskan aspek-aspek berikut : (a) Kesinambungan daripada KBSR yang berasakan penguasaan kemahiran 3M. (c) Pendidikan seumur hidup di mana rancangan KBSM membekalkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang boleh menjadi kemahiran asas untuk meneruskan pendidikannya secara berterusan seumur hidup. . (b) Pendidikan yang umum juga merangkumi pendidikan vokasional di antara bidang-bidang elektif sehingga terdiri daripada jurusan akademik dan jurusan vokasional sahaja. iaitu membaca. menulis dan mengira.

berakhlak mulia.Falsafah dan matlamat Pendidikan Negara • Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketrampilan . rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. .

Falsafah Pendidikan Negara Matlamat Pendidikan Objektif-objektif sukatan Pelajaran Kognitif afektif. psikomotor Mata Pelajaran (Teras dan elektif) Insan Yang baik Mata pelajaran (teras dan elektif) Isi Kandungan Isi Kandungan + Model Orperasi Pendidikan KBSm berlandaskan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara .

sifat-sifat keusahawanan. (b) Keperluan mendidik para pelajar supaya berkeupayaan menghadapi cabaran hidup. pemikiran kreatif serta pengetahuan mengenai pengurusan masa dan etika kerja supaya pelajar-pelajar akan dapat memainkan peranan yang sewajarnya dalam proses pemodenan dan perindustrian.Dasar-dasar kerajaan dan keperluan-keperluan negara Kandungan KBSM mencerminkan dasar dan keperluan negara seperti berikut : (a) Keperluan memupuk nilai-nilai kewarganegaraan supaya akan cepat lagi wujudkan perpaduan rakyat dan identiti bangsa. (c) Keperluan mengembangkan kemahiran-kemahiran teknologi. .

Pendidikan Umum • Menitikberatkan perkembangan potensi pelajar secara menyeluruh melalui penguasaan kemahirankemahiran serta penerapan nilai-nilai murni untuk membolehkannya menjadi warganegara yang berguna. bersemangat patriotik dan bertanggungjawab terhadap bangsa dan negara. .

termasuk kokurikulum. juga merupakan satu pendekatan yang meliputi semua mata pelajaran KBSM. .Pendidikan kewarganegaraan • Merupakan satu mata pelajaran.

Dilaksanakan berlandaskan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 mengikut perakuan seperti berikut : Perakuan 58 yang mengesyorkan pengukuhan pendidikan asas dan perkenalan pendidikan umum yang merangkumi aspek-aspek pravokasional bagi sekolah menengah rendah. Perakuan 61 yang mengesyorkan penjurusan yang terbahagi kepada dua jenis. . iaitu jurusan akademik dan jurusan vokasional. 3. 2.Struktur Kurikulum Bersepadu sekolah Menengah : • 1. Perakuan 62 yang mengesyorkan kurikulum menengah atas menjadi sambungan pendidikan sekolah menengah rendah sebagai usaha ke arah perkembangan pendidikan seumur hidup.

• Bidang Perkembangan Diri yang merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni. . Moral. KBSM juga dioah melalui bidang utama : • Bidang Komunikasi yang merangkumi mata pelajaran Bahasa dan matematik • Bidang Manusia dalam alam sekeliling yang merangkumi Agama. Pendidikan Jasmani dan aktiviti-aktiviti kokurikulum. Sains dan kemasyarakatan.Seperti KBSR.

.

MSC (1999) untuk melaksanakan projek sekolah bestari .Menubuhkan Koridor Raya Multimedia.Mempercepatkan proses pengkoporatan dan penswastaan universiti tempatan .Ke Arah Merealisasikan matlamat Pendidikan Negara Rancangan-rancangan Pendidikan : .Wawasan Kementerian Pendidikan .Menggubal dan menguatkuasakan Rang Undang-undang Institusi Pendidikan Tinggi 1996 .Menubuhkan Lembaga Akreditasi (1996) bertujuan menjamin taraf dan mutu pendidikan .Menggubal dan menguatkuasakan Akta Pendidikan 1995 .Wawasan pendidikan .

6 bawah diajar dalam bahasa Inggeris.Menubuhkan sekolah bestari di kawasan bandaraya • Menguatkuasa Akta Pendidikan 1996 : Pindaan tahun 2002 iaitu: .Kurikulum Kebangsaan Pra Sekolah yang digubal oleh Kementerian Pendidikan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua prasekolah. • Mata pelajaran Matematik dan Sains tahun 1 di sekolah rendah dan menengah. . serta Ting.Pendidikan Wajib bagi semua kanak-kanak .• Mengutamakan pelajaran Bahasa Inggeris dengan menggubal Sukatan Pelajarannya • Mempercepatkan proses pendaftaran universiti dan kolej universiti swasta yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai pengantar bahasa utama. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->