DISEDIAKAN OLEH: MOHD FIRDAUS B SALAMAT MUHAMMAD HAFIZ B MANSOR

Hubungan Etnik dengan Kurikulum Sekolah

• Konsep etnik merujuk kepada golongan manusia yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan yang sama atau hampir sama. • Peranan utama sekolah adalah mensosialisasikan kanak-kanak mengikut kehendak dan aspirasi masyarakat, khasnya pengekalan kebudayaan kumpulan etnik mereka. • Dengan kata lain, kandungan kurikulum sekolah hendaklah mengutamakan mata pelajaran kebudayaan masyarakat. • Justeru itu, kebudayaan kumpulan etnik di manamana masyarakat pun adalah berkaitan rapat dengan kurikulum sekolah mereka.

 Laporan Razak 1956: Pemikiran dan tujuan sistem pendidikan pada awal kemerdekaan Laporan Rahman Talib 1960: Implikasi dan kesan  Perubahan Sistem Pendidikan di Semenanjung Malaysia 1957-1967  Akta Bahasa Kebangsaan 1967: Implikasi dan kesan .

Dasar dan Keperluan. faktor-faktor.Sistem Pendidikan Semenanjung Malaysia 1963-1982  Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979: Perakuan dan perubahan yang disyorkan Kurikulum Pra Sekolah: Pengelolaan dan Perkembangan Pendidikan Prasekolah: Akta Pendidikan 1996: Pindaan tahun 2002  Pembentukan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR): Rasional. Falsafah dan Matlamat. Pendidikan Umum dan Kewarganegaraan . falsafah dan matlamat KBSR  Pembentukan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Perakuan.

Laporan Razak 1956: Pemikiran dan tujuan sistem pendidikan pada awal kemerdekaan .

Melayu sebagai bahasa pengantar ii.Laporan Razak 1956 Jawatankuasa Pendidikan mengemukakan Laporannya.Melayu dan B. Sekolah Umum – menggunakan B. Sekolah Jenis Umum – meliputi sekolah Inggeris. 1956.Keempat-empat sistem persekolahan dalam peringkat sekolah rendah akan terus diadakan. kurikulumnya akan dipinda dan disesuaikan dengan menerapkan unsur-unsur kebangsaan ke dalamnya. di antara cadangan-cadangan yang penting ialah: 1. 3. Cina dan Tamil dengan menggunakan bahasa pengantar masing-masing. 2. yang dikenali sebagai Laporan Razak pada bulan April.Sistem persekolahan akan dipinda kepada dua kategori: i.Inggeris menjadi mata pelajaran wajib bagi semua sekolah. B. .

Murid –murid Cina dan India boleh mempelajari bahasa ibunda mereka (aliran Inggeris). 6. jika terdapat permintaan daripada ibu bapa dan dengan jumlah murid 15 orang. Sekolah-sekolah ini akan dikelolakan oleh Penguasa Pelajaran Tempatan bersama-sama dengan Jemaah Pengurus Sekolah atau Lembaga Pengelola Sekolah. Satu sukatan pelajaran yang sama harus digubal bagi semua sekolah rendah. Isi kandungan buku-buku teks haruslah mengandungi unsur-unsur kehidupan di Persekutuan Tanah Melayu.4. 5. 7.Kelayakan guru untuk mengajar di sekolah rendah ialah sekurang-kurangnya memperoleh Sijil Sekolah Menengah Rendah serta mendapat latihan sepenuh masa selama setahun diikuti dengan dua tahun latihan separuh masa. .

Sistem pendidikan sekolah menengah akan dibahagikan kepada tiga peringkat. . 11. iaitu: a) Sekolah Menengah Rendah (3 tahun) b)Sekolah Menengah Atas (2 tahun) c) Sekolah Pra-Universiti (2 tahun) 10. 9. adalah dicadangkan bahawa semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional.8. Jemaah Nazir Persekutuan harus ditubuhkan supaya memberikan bimbingan profesional kepada guru-guru. Dicadangkan penubuhan satu jenis sekolah menengah sahaja di mana Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan dijadikan bahasa yang wajib dipelajari. Untuk menjaminkan kelicinan perkhidmatan guru.

• Murid-murid yang melebihi umur persekolahannya dikehendaki meninggalkan sekolah. • Ramai murid-murid sekolah Cina terlibat dan membantah. kemudian dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957.• Dibentangkan dan seterusnya diluluskan dalam Majlis Perundangan Persekutuan pada bulan April. setuju melaksanakan peraturan ini berperingkat-peringkat. menunjuk perasaan. . • Akhirnya.1957.

Laporan Rahman Talib 1960: Implikasi dan kesan .

.B. Tujuan: Mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Laporan Razak. Abdul Rahman Talib. ketikan itu menjadi Menteri Pelajaran Malaysia. Jawatankuasa Penyemak Pelajaran telah dibentuk dengan melantik Y.En.Laporan Rahman Talib 1960 Pada tahun 1959.

4. Di bawah rancangan Laporan Razak. Untuk menampung semua murid sekolah rendah naik ke sekolah menengah. kebanyakan murid yang gagal untuk masuk sekolah menengah terpaksa meninggalkan sekolah rendah mereka. dicadangkan untuk menubuhkan sekolah yang dipanggil Sekolah Pelajaran Lanjutan. Semua Sekolah Rendah Umum dan Sekolah Rendah Jenis Umum dicadang menukar namanya menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan. Jawatankuasa ini mencadangkan bahawa umur persekolahan murid-murid dinaikkan daripada 12 tahun kepada 15 tahun.Cadangan-cadangan Laporan Rahman Talib 1. . mencadangkan pihak Kementerian Pelajaran menganjurkan latihan separuh masa selama tiga tahun. 2. Untuk mengatasi masalah kekurangan guru di Sekolah Pelajaran Lanjutan itu. 3. Oleh itu.

Bagaimanapun. 7. Murid-murid yang berjaya dalam kursus pertukangan ini boleh memasuki Skim Aprentis Kebangsaan. Bahasa Kebangsaan akan diwajibkan lulus dalam Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran 6.5. .Lumpur.Pinang dan di Pantai Timur. Sekolah-sekolah pertukangan juga harus ditubuhkan. sekolah-sekolah yang enggan menukarkan bahasa pengantarnya boleh menjadi Sekolah Menengah Persendirian. Selepas itu. iaitu memasuki tahun ketiga di Sekolah Menengah Teknik. murid-murid boleh mengikuti Kursus Diploma di Maktab Teknik atau Universiti Malaya. P. Mencadangkan penubuhan Institusi Teknologi di K. Ipoh. Mulai tahun 1962. Mencadangkan Peperiksaan Junior Middle III dimansuhkan mulai tahun 1961 dan Peperiksaan Senior Middle III dimansuhkan pada tahun 1963. Mencadangkan supaya kerajaan hanya memberi bantuan penuh kepada Sekolah Menengah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan sahaja.

Mencadangkan bahawa bayaran yuran di semua sekolah rendah dimansuhkan. 11. Mencadangkan supaya Jemaah Nazir Negeri ditubuhkan membantu Jemaah Nazir Persekutuan semasa menjalankan tugas penyeliaan mereka. 10. Mencadangkan pembentukan Lembaga Penasihat Pelajaran Negeri untuk menggantikan tempat Penguasa Pelajaran Tempatan. Kemudahan hendaklah diberikan untuk mengajar agama Islam di sekolah jika terdapat sekurang-kurangnya ada 15 oang murid yang beragama Islam. .8. 9. Pendidikan akhlak untuk murid-murid bukan Islam akan dimasukkan dalam sukatan pelajaran wajib mulai Darjah 4 hingga Tingkatan 5.

Laporan Rahman Talib: Implikasi dan Kesan •Matlamat Utama: Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah. bilangan murid yang masuk Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Inggeris) semakin bertambah. . •Pendidikan percuma untuk semua murid dalam sekolah rendah akan membawa kesan yang mendalam. •Pada tahun 10962.

. Akhirnya. •Rancangan membentuk Sekolah Pelajaran Lanjutan tidak mendapat sambutan yang diharapkan. rancangan Sekolah Pelajaran Lanjutan dimansuhkan dan digantikan dengan suatu Sistem Pendidikan Aneka Jurusan pada tahun 1965. tetapi ada juga yang bersetuju. •Sungguhpun cadangan menukarkan bahasa pengantar kepada bahasa rasmi ditentang hebat oleh Persatuan Lembaga Pengelola Sekolah Cina dan Persatuan Guru-guru Sekolah Cina.•Menetapkan semua peperiksaan awam untuk muridmurid sekolah menengah dengan menggunakan bahasa rasmi.

dan 5.Tujuan mengadakan Sistem Pendidikan Aneka Jurusan ialah: 1. dia akan dilengkapkan dengan kemahiran tertentu yang boleh membantunya mencari pekerjaan. . Mempelbagai kursus pengajian di sekolah menengah rendah. Melaksanakan polisi kerajaan dalam meningkatkan tempoh berhenti sekolah sehingga umur 15 tahun. 3. Untuk menjamin setiap murid yang belajar selama 9 tahun di sekolah. Membekalkan kursus aneka jurusan selama 3 tahun selepas kursus sekolah rendah. Membekalkan kursus vokasional di peringkat sekolah menengah atas supaya murid-murid itu boleh mendapat latihan vokasional yang lebih mendalam dan lengkap. 4. 2.

Di bawah rancangan Sistem Pendidikan Aneka Jurusan ini. . Bahasa ibunda murid ( B. Pendidikan Jasmani 8. iaitu Seni Perusahaan. Sains Pertanian dan Perdagangan. Sains am 5. Seni lukis dan Kraf tangan atau Muzik 9. Bahasa pengantar ( Bahasa Kebangsaan atau Bahasa Inggeris) 3. semua murid dikehendaki belajar mata pelajaran asas yang dibahagikan kepada kumpulan berikut: 1. Sivik 7. Kajian sosial 4. Tamil) 2. Memilih satu daripada empat mata pelajaran elektif. Matematik 6. Sains Rumahtangga.Cina atau B. Agama Islam atau Agama Kristian dan 10.

Perubahan Sistem Pendidikan di Semenanjung Malaysia 1957-1967 .

Menggubal satu sukatan pelajaran yang sama untuk semua sekolah. Menubuhkan pusat latihan. terutamanya Maktab Perguruan Bahasa. . Kerjasama di antara pendidik dan ahli bahasa untuk menghasilkan buku teks supaya digunakan di sekolahsekolah kebangsaan. 2.Perubahan Sistem Pendidikan di Semenanjung Malaysia 1957-1967 Boleh dibahagikan kepada 2 peringkat: Peringkat 1: Pelaksanaan Laporan Razak 1. 3.

. 3. Penubuhan Sekolah Pelajaran Lanjutan untuk menampung murid-murid yang gagal mendapat tempat belajar di sekolah menengah akademik. 6.Pelajaran Bahasa Kebangsaan diwajibkan untuk semua jenis sekolah rendah. KL. 2. Umur persekolahan murid dinaikkan kepada 15 tahun. 5. Menganjurkan peperiksaan awam dalam BI dan B. Peringkat 2: Pelaksanaan Laporan Rahman Talib 1.Kebangsaan.Membekalkan tempat-tempat belajar di sekolah rendah bagi semua aliran bahasa.Menubuhkan cawangan UM di Lembah Pantai.4.

Penubuhan Sekolah Menengah Teknik dan Sekolah Menengah Vokasional untuk melatih murid-murid dalam pelbagai bidang jurusan. tidak kira apa jenis aliran pun. Memberi bantuan kewangan kepada SMK (aliran BM) dan SMJK (aliran BI). menarik balik bantuan daripada sekolah menengah yang tidak akur dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan. Memberi tempat percuma kepada murid yang sedang belajar di sekolah rendah. Di samping itu. 5. .4. 6.

Akta Bahasa Kebangsaan (Ordinan Pelajaran) 1967: Implikasi dan Kesan

Akta Bahasa Kebangsaan (Ordinan Pelajaran) 1967
 Menetapkan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi yang tunggal.  Diluluskan pada 3.3.1967 di Dewan Rakyat.  Dikuatkuasakan mulai dari September dalam tahun yang sama.  Fasal 3 :  Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri diberi kuasa untuk menggunakan bahasa yang lain dalam penterjemahan dokumen rasmi atau komunikasi sekiranya terdapat keperluan dan kepentingan awam.

Fasal 4:  Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan agar meneruskan penggunaan Bahasa Inggeris sebagai tujuan rasmi apabila dianggap perlu. Akta Bahasa Kebangsaan adalah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan 1957 dalam Article 152, Fasal 1 & 2 yang menyatakan:  Bahasa Melayu digunakan sebagai Bahasa Kebangsaan.  Untuk sepanjang tempoh dalam 10 tahun selepas Hari Merdeka, dan selanjutnya, sehingga Parlimen menetapkan peruntukan lain, BI boleh digunakan dalam Dewan Rakyat, Dewan Negara, Dewan Negeri serta semua tujuan rasmi.

MCE.  Lembaga Peperiksaan mengambil beberapa langkah menjadikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar dalam peperiksaan-peperiksaan LCE.Implikasi dan Kesan  Mulai 1968. kecuali BI dan bahasa ibunda. Kementerian Pelajaran mengambil langkah-langkah untuk menjadikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar di sekolah-sekolah kerajaan.  Dalam tahun yang sama. dan HSC. . diajaran dengan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar. semua mata pelajaran Tahun 1 di SRJK(I).

.  Pelajar yang ingin menuntut di universiti luar negeri diwajibkan memperoleh sijil MCE/HSC.  Semua kursus di Maktab Perguruan disampaikan dengan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar mulai tahun 1973. Calon-calon yang memohon untuk mengikuti kursus di Maktab Perguruan hendaklah memperoleh gred kepujian Bahasa Malaysia dalam SPM/MCE mulai tahun 1970.

Sistem Pendidikan di Semenanjung Malaysia 1963-1982 .

Semua sekolah menengah kerajaan mula menggunakan BM sebagai bahasa penghantarnya hingga Tingkatan 6 pada tahun 1982. . Mulai tahun 1983. BM menjadi bahasa penghantar bagi semua kursus di peringkat universiti. Bahasa penghantar di SRJK (BI) ditukarkan kepada BM secara berperingkat-peringkat mulai tahun 1970.Sistem Pendidikan di Semenanjung Malaysia 1963-1982 Kedudukan Sekolah Sistem SRJK (aliran BI) diteruskan sehingga 1969.

murid-murid pada akhir tahun Darjah 6 dikehendaki menduduki Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah untuk menentukan sama ada ditempatkan di Sekolah Menengah Akademik atau Sekolah Pelajaran Lanjutan.Kenaikan darjah di sekolah rendah dan sekolah menengah adalah secara automatik. . Sehingga tahun 1963. murid-murid dikehendaki menduduki Peperiksaan Penilaian Darjah 5 mulai tahun 1967. Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah dimansuhkan pada 1964. Untuk menjamin kemajuan dan pencapaian murid dalam pelbagai mata pelajaran utama di sekolah rendah kerajaan. diikuti dengan Sistem Sekolah Menengah Rendah ditukarkan kepada Sistem Pendidikan Aneka Jurusan.

Mulai tahun 1973. Mulai 1978. Selepas belajar di sekolah menengah rendah delama 3 tahun. Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran dalam aliran Inggeris dimansuhkan. . tetapi dimansuhkan selepas beberapa tahun kemudian. Ujian Dignostik diperkenalkan untuk murid-murid Darjah 3 supaya guru boleh menjalankan kerja pemulihan dalam peringkat pelajaran murid yang lebih awal. Sistem kelas ekspres ini dimulakan pada 1962. semua murid dikehendaki menduduki Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran dalam aliran Inggeris atau Melayu. Murid-murid yang cergas boleh ditempatkan dalam Sistem Kelas Ekspres dimana mereka menghabiskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah dalam tempoh 5 tahun.

Pertukangan dan Sains Rumahtangga di samping beberapa mata pelajaran am. iaitu Sains. Sastera. Teknik. untuk belajar di Sekolah Menengah Atas mengikut pelbagai aliran.Murid yang lulus dalam Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran akan dipilih mengikut keputusan peperiksaan mereka. . Sekolah Menengah Teknik yang menawarkan kursuskursus vokasional dan akademik hingga Tingkatan 5. Perdagangan. Pertanian atau Vokasional. Pertanian. sekolah-sekolah menengah atas adalah dibahagikan kepada: Sekolah Menengah Akademik (Aliran Sains dan Sastera) Sekolah Menengah Vokasional yang menawarkan kursus-kursus seperti Perdagangan. Oleh itu.

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979: Perakuan dan Perubahan yang Disyorkan .

Hasil daripada kajian ini. (b) menghasilkan masyarakat yang bersatupadu. . 2. berdisiplin dan terlatih.  Ia mengandungi 8 anggota Menteri daripada pelbagai kaum. Mengkaji sejauh mana pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan menerusi sistem pelajaran.Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979  Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada tahun 1974.membuat syor-syor yang sewajarnya.  Matlamat Kajian: 1.termasuklah kurikulumnya yang ada pada tahun 1979: (a) memastikan keperluan tenaga rakyat negara dipenuhi.

 Jawatankuasa Kabinet telah meneliti dan membuat syor mengenai struktur persekolahan. peperiksaan. pentadbiran. pendidikan sivik. pendidikan agama. disiplin.  Perakuan dan Perubahan-perubahan yang disyorkan: Jawatankuasa Kabinet mengemukakan laporannya pada tahun 1979. . Ada yang mudah dilaksanakan dan ada yang memerlukan perhatian yang lebih rapi dan melibatkan perbelanjaan yang besar. yang di antaranya memerlukan tindakan serta merta. pendidikan moral. sukatan pelajaran. Laporan ini mengandungi 173 perakuan. buku teks. dan kegiatan kokurikulum.

Ujian Diagnostik Darjah 3 dan Penilaian Darjah 5 digantikan oleh Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk murid-murid KBSR. 3. Kementerian Pendidikan melancarkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mulai tahun 1982 sebagai peringkat percubaan . Tahun 6. 2. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilancarkan mulai tahun 1988 sebagai peringkat percubaan.Contohnya: 1. .

Kurikulum Pra Sekolah: Pengelolaan dan Perkembangan Pendidikan Pra Sekolah .

saiz dan kebersihan bangunan yang digunakan sebagai tempat tadika.• Sehingga tahun 1990. 1991. pengelolaan pra sekolah di negara Malaysia adalah di bawah anjuran agensi-agensi kerajaan dan separa kerajaan. Kementerian Pendidikan berazam melancarkan program pendidikan pra sekolah secara rasmi mulai dari Disember. keselamatan. pendidikan pra sekolah masih belum diserapkan secara rasmi dalam sistem pendidikan negara. • Pendaftaran penubuhan tadika yang diluluskan adalah dipertimbangkan daripada kriteria lokasi. khasnya di sekolah-sekolah rendah yang terletak di luar bandar. • Sehingga tahun 1991. • Namun demikian. . bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4-6 tahun.

. ataupun di kawasan tanggal mereka yang tiada penubuhan kelas pra sekolah. khasnya bagi golongan kanak-kanak yang tidak mampu masuk kelas pra sekolah kerana kemiskinan.302.• Tujuan utama menyerapkan program ini di dalam sistem pendidikan persekolahan rendah ialah memberi peluang kepada kanak-kanak yang berumur di antara 4-6 tahun menerima pendidikan pra sekolah.401 dan bilangan murid yang belajar dalam kelas pra sekolah ialah seramai 446. jumlah bilangan tadika yang ditubuhkan di Malaysia ialah 10. • Mengikut Laporan Kementerian Pendidikan 1998.

.Akta Pendidikan 1996: Pindaan tahun 2002 • Mengikut Akta Pindaan ini. semua pra sekolah Malaysia wajib mematuhi dan melaksanakan Kurikulum Kebangsaan Pra Sekolah yang digubal oleh Kementerian Pendidikan. mulai tahun 2003. sekolah dan komuniti dalam masyarakat Malaysia. • Kurikulum ini adalah digubal berdasarkan ciri kepelbagaian latar belakang murid.

Pembentukan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR): Faktor-Faktor Pembentukan Kurikulum Baru Sekolah Rendah .

.1. Dasar Pendidikan Negara • Matlamat Dasar Pendidikan Negara ini bertujuan untuk mencapai perpaduan rakyat melalui sistem pendidikan kebangsaan dengan pelaksanaan sukatan pelajaran yang sama serta penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama di dalam semua peringkat persekolahan. • Perakuan-perakuan tersebut kemudian menjadi faktor asas dalam pembentukan Kurikulum Baru Sekolah Rendah pada awal tahun 1980. beberapa kelemahan telah dikenal pasti dan perakuan-perakuan telah dibuat. sebuah jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara dan Laporan Jawatankuasa Kabinet telah diumumkan pada tahun 1979. • Pada tahun 1974. • Mengikut kajian tersebut.

• Dalam hubungan ini. kurikulum yang seragam melalui sukatan yang sama. aktiviti kokurikulum yang sama dan menduduki peperiksaan awam yang sama untuk semua jenis sekolah telah menjadi pertimbangan asas pula dalam pembentukan KBSR.2. kurikulum sekolah harus mengandungi unsur aktiviti yang boleh membentuk keperibadian dan perwatakan murid ke arah perpaduan negara. . Cita dan Ideologi Negara • Cita dan ideologi negara Malaysia adalah mewujudkan perpaduan rakyat berbilang bangsa berpandukan prinsip-prinsip Rukun Negara. • Untuk mencapai cita ini.

• Melalui program KBSR. rancangan dan pelaksanaan KBSR sepatutnya berlandaskan kepada ideologi yang memberikan pendidikan secara menyeluruh supaya muridmurid mendapat perkembangan yang seimbang dalam bidang intelek. . • Melalui program KBSR juga. memupuk akhlak yang mulia. murid-murid akan dapat membaca. menulis dan mengira. segala minat dan bakat yang ada pada murid-murid dapat dipupuk dan dikembangkan. memperolehi ilmu pengetahuan yang cukup. sesuai dengan peringkat umur dan perkembangan diri mereka. rohani.3. Falsafah Pendidikan Sekolah Rendah • Mengikut Falsafah Pendidikan Sekolah Rendah. sosial. mengamalkan nilai-nilai yang murni serta memelihara tubuh badan yang sihat. dan jasmani.

c) Menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira. .4. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah a) Menguasai Bahasa Malaysia dengan memuaskan. e) Berupaya memahami. iaitu bertutur. d) Menguasai kemahiran-kemahiran belajar berlandaskan kemahiran asas. membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah-sekolah rendah. menulis dan bertutur dalam Bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua. b) Menguasai kemahiran asas bahasa. sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. membaca.

serta mempunyai semangat kerjasama dan toleransi. daya kepimpinan dan keyakinan diri untuk meluaskan pengetahuan serta mempertingkatkan kebolehan dengan menggunakan kemahiran-kemahiran asas yang telah dikuasai. menghargai hak dan kebolehan orang lain. j) Meminati. i) Mengembangkan bakat. minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar. serta menjadikan asas bagi amalan hidup. kefahaman.f) Membina sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilai-nilai kemanusiaan dan kerohanian yang diterima dan dihargai oleh masyarakat berlandaskan Rukun Negara. h) Bergaul. memahami. g) Mempunyai pengetahuan. . menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional.

Pembentukan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) .

.Pembentukan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM) + dibentuk berasaskan beberapa faktor utama yang menitikberatkan kehendak individu . negara dan sarwa jagat. + membolehkan pelajar memperkembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan seimbang.

dasar kerajaan dan keperluan-keperluan negara • Pendidikan Umum • Pendidikan Kewarganegaraan .Faktor – faktor yang mempengaruhi : • Syor-syor Laporan Kabinet (1979) • Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara • Dasar.

iaitu memperkukuh lagi pendidikan asas dan memperkenalkan pendidikan umum yang juga merangkumi aspek-aspek pendidikan pra vokasional. . Adalah diperakukan bahawa kurikulum peringkat menengah rendah hendaklah berupaya perkembangan daripada kurikulum sekolah rendah.Syor-syor Laporan Kabinet (1979) • Perakuan 58.

Oleh yang demikian. . Sukatan pelajaran yang ada hendaklah digubal semula dengan tujuan supaya pendedahan muribmurib kepada pelajaran teknik dan vokasional tidak hanya terhad kepada bidang satu mata pelajaran elektif sahaja tetapi kepada ilmu pengetahuan yang penting daripada bidang-bidang elektif lain. • Pendedahan murib-murib kepada bidang teknik dan vokasional di peringkat menengah rendah amatlah terpisah sehingga ia merupakan suatu usaha ke arah pengkhususan. adalah diperakukan supaya kurukulum bagi mata-mata pelajaran elektif di peringkat ini diubah strukturnya.Perakuan 59.

Perakuan 61. iaitu jurusan akademik dan jurusan vokasional. Oleh itu . adalah diperakukan bahawa penjurusan kepada jurusan sastera. jurusan sains dan jurusan teknik dalam pedidikan di peringkat menengah atas ini dihapuskan. • Kurikulum di peringkat sekolah menengah atas hendaklah bercorak pendidikan umum sesuai bukan sahaja bagi murib-murib yang akan bekerja bahkan bagi mereka yang akan terus menyambung pelajaran. Pendidikan di peringkat ini diadakan dalam dua jurusan sahaja. .

Langkah ini merupakan satu usaha ke aeah perkembangan pendidikan seumur hidup.Perakuan 62. • Diperakukan juga kurikulum baru bagi jurusan akademik ini digubal semula dengan mengambil pertimbangan bahawa kurukulum menengah atas ini merupakan sambungan daripada 9 tahun pendidikan di peringkatperingkat sebelumnya. .

. (b) Pendidikan yang umum juga merangkumi pendidikan vokasional di antara bidang-bidang elektif sehingga terdiri daripada jurusan akademik dan jurusan vokasional sahaja.KBSM harus berlandaskan aspek-aspek berikut : (a) Kesinambungan daripada KBSR yang berasakan penguasaan kemahiran 3M. (c) Pendidikan seumur hidup di mana rancangan KBSM membekalkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang boleh menjadi kemahiran asas untuk meneruskan pendidikannya secara berterusan seumur hidup. menulis dan mengira. iaitu membaca.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. .Falsafah dan matlamat Pendidikan Negara • Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. rohani. berketrampilan .

psikomotor Mata Pelajaran (Teras dan elektif) Insan Yang baik Mata pelajaran (teras dan elektif) Isi Kandungan Isi Kandungan + Model Orperasi Pendidikan KBSm berlandaskan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara .Falsafah Pendidikan Negara Matlamat Pendidikan Objektif-objektif sukatan Pelajaran Kognitif afektif.

.Dasar-dasar kerajaan dan keperluan-keperluan negara Kandungan KBSM mencerminkan dasar dan keperluan negara seperti berikut : (a) Keperluan memupuk nilai-nilai kewarganegaraan supaya akan cepat lagi wujudkan perpaduan rakyat dan identiti bangsa. pemikiran kreatif serta pengetahuan mengenai pengurusan masa dan etika kerja supaya pelajar-pelajar akan dapat memainkan peranan yang sewajarnya dalam proses pemodenan dan perindustrian. (c) Keperluan mengembangkan kemahiran-kemahiran teknologi. (b) Keperluan mendidik para pelajar supaya berkeupayaan menghadapi cabaran hidup. sifat-sifat keusahawanan.

.Pendidikan Umum • Menitikberatkan perkembangan potensi pelajar secara menyeluruh melalui penguasaan kemahirankemahiran serta penerapan nilai-nilai murni untuk membolehkannya menjadi warganegara yang berguna. bersemangat patriotik dan bertanggungjawab terhadap bangsa dan negara.

juga merupakan satu pendekatan yang meliputi semua mata pelajaran KBSM. .Pendidikan kewarganegaraan • Merupakan satu mata pelajaran. termasuk kokurikulum.

Struktur Kurikulum Bersepadu sekolah Menengah : • 1. Perakuan 61 yang mengesyorkan penjurusan yang terbahagi kepada dua jenis. iaitu jurusan akademik dan jurusan vokasional. 3. 2. Perakuan 62 yang mengesyorkan kurikulum menengah atas menjadi sambungan pendidikan sekolah menengah rendah sebagai usaha ke arah perkembangan pendidikan seumur hidup. Dilaksanakan berlandaskan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 mengikut perakuan seperti berikut : Perakuan 58 yang mengesyorkan pengukuhan pendidikan asas dan perkenalan pendidikan umum yang merangkumi aspek-aspek pravokasional bagi sekolah menengah rendah. .

Moral. KBSM juga dioah melalui bidang utama : • Bidang Komunikasi yang merangkumi mata pelajaran Bahasa dan matematik • Bidang Manusia dalam alam sekeliling yang merangkumi Agama. • Bidang Perkembangan Diri yang merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni. Sains dan kemasyarakatan.Seperti KBSR. . Pendidikan Jasmani dan aktiviti-aktiviti kokurikulum.

.

Wawasan Kementerian Pendidikan . MSC (1999) untuk melaksanakan projek sekolah bestari .Menubuhkan Koridor Raya Multimedia.Menggubal dan menguatkuasakan Rang Undang-undang Institusi Pendidikan Tinggi 1996 .Mempercepatkan proses pengkoporatan dan penswastaan universiti tempatan .Menggubal dan menguatkuasakan Akta Pendidikan 1995 .Ke Arah Merealisasikan matlamat Pendidikan Negara Rancangan-rancangan Pendidikan : .Wawasan pendidikan .Menubuhkan Lembaga Akreditasi (1996) bertujuan menjamin taraf dan mutu pendidikan .

• Mata pelajaran Matematik dan Sains tahun 1 di sekolah rendah dan menengah.Pendidikan Wajib bagi semua kanak-kanak . 6 bawah diajar dalam bahasa Inggeris.Kurikulum Kebangsaan Pra Sekolah yang digubal oleh Kementerian Pendidikan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua prasekolah. serta Ting.Menubuhkan sekolah bestari di kawasan bandaraya • Menguatkuasa Akta Pendidikan 1996 : Pindaan tahun 2002 iaitu: .• Mengutamakan pelajaran Bahasa Inggeris dengan menggubal Sukatan Pelajarannya • Mempercepatkan proses pendaftaran universiti dan kolej universiti swasta yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai pengantar bahasa utama. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful