TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME

DISEDIAKAN OLEH:

MUHAMMAD ‘AFIF HAFIFI BIN MOHD SAAD MUHAMMAD AZLI BIN MOHD AZHARI TAN AI POH FITRI NORLIDA BINTI IBRAHIM

TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME

Teori ini menegaskan kepentingan cara pengajaran & pembelajaran yang dapat mematuhi kehendak individu mengikut perkembangan emosinya.

guru perlu mengikut keperluan pelajar. membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna. • Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan.Sambungan… • Fitrah manusia pada dasarnya adalah mulia dan baik. . • Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai. • Maka. • Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya.

MAZHAB HUMANISME • Setiap individu adalah berbeza. • Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dapat dikembangkan. . • Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. • Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow. • Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri. dan mempunyai cara belajar yang berbeza.

• Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran. • Kajian tema akur dengan kehidupan manusia yang bermakna. . • Pertimbangan asas.CIRI-CIRI KHUSUS MAZHAB HUMANISME • Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan. • Sumbangan mazhab – kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera. • Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan.perbezaan individu.

OBJEKTIF ASAS PENDIDIKAN  Lima objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme (Gagne & Berliner-1991) : Memupuk pembelajaran ke arah kendiri Mengembangkan kecenderungan aspek seni & sosial Mengcungkil & mengembangkan daya ingin tahu & penerokaan. Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab Mengembangkan kreativiti & pemikiran bercapah .

ii) Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan. v) Pelajar belajar lebih baik dalam persekitaran yang tidak mengancam. . iv) Perasaan adalah sama penting dengan fakta.PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN HUMANISME Prinsip-prinsip pendekatan humanisme (Gagne & Berliner-1991) : i) Pelajar akan mudah belajar perkara yang mereka pelajari. iii) Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna.

. cita-cita serta hubungan yang khusus dengan orang lain.TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME TEORI CARL ROGERS CARL ROGERS TEORI ABRAHAM MASLOW ABRAHAM MASLOW Teori ini berkaitan dengan keunikan seorang murid secara individu di mana setiap manusia mempunyai keunikan tersendiri dari segi emosi.

Perhatian Pujian Layanan .Konsep kendiri positif dipentingkan di mana murid perlu menampilkan tingkah laku yang baik. CARL ROGERS Kasih sayang Manusia pada dasarnya adalah baik & mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai potensi diri.

Sambungan… Menurut Rogers. . seorang insan yang sempurna memiliki kualiti berikut :  Berfikiran terbuka terhadap pengalaman dunia  Menerima hidup seadanya  Mempercayai pemikiran & perasaan sendiri sebagai satu yyang tepat  Menghargai kebebasan diri & bertanggungjawab ke atas tindakan sendiri  Kreatif & melibatkan diri dalam aktiviti sosial serta menyumbang khidmat kepada masyarakat mengikut kemahiran masing-masing.

-Belajar dr proses membuat .Melibatkan perkembangan personal.CARL ROGERS • Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada dua iaitu : Hanya melibatkan proses pembelajaran dalam bilik darjah PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN KOGNITIF (Dianggap tidak bermakna) PEMBELAJARAN PENGALAMAN Pembelajaran mata pelajaran akademik semata-mata Pembelajaran melibatkan aplikasi pengetahuan.KATEGORI PEMBELAJARAN . Contohnya: Belajar kemahiran menjahit & membaiki motosikal -Mengambil kira keperluan & kehendak pelajar . penilaian kendiri & mempunyai kesan jangka panjang. motivasi. daya usaha.

• Tingkah laku yang ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya. • Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri. • Setiap individu membentuk konsep kendiri yang unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn orang lain. .CIRI-CIRI TEORI PEMBELAJARAN ROGERS • Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yang dialami oleh individu sendiri. • Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi.

CARL ROGERS PENDIDIKAN BERPUSATKAN PELAJAR (LEARNER –CENTERED EDUCATION) PEMBELAJARAN BERASASKAN KEBEBASAN (FREEDOM TO LEARN) .PRINSIP PENDEKATAN PENDIDIKAN CARL ROGERS • Carl Rogers mengutamakan prinsip pendekatan pendidikan yang sangat berpengaruh dalam perancangan aktiviti P&P masa kini.

– Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar. – Keberkesanan pembelajaran dicapai dalam situasi pendidikan yang kurang terancam.PRINSIP PENDEKATAN PENDIDIKAN ROGERS • Pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): – Pembelajaran merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) – Pembelajaran berlaku jika bahan pembelajaran bermakna serta sama dengan objektif pembelajaran pelajar. – Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn). – Keberkesanan pembelajaran dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dalam aktiviti p&p. . – Membimbing pelajar supaya menilai hasil pembelajaran dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya.

pengargaan kendiri dan kesempurnaa kendiri Kasih sayang Fisiologi Keselamatan Kesempurnaan kendiri Penghargaan kendiri .ABRAHAM MASLOW Keperluan-keperluan asas seperti fisiologi. keselamatan perlu dipenuhi oleh manusia sebelum memenuhi keperluan yang lain seperti kasih sayang.

keperluan fisiologi & keperluan psikologi perlu dipenuhi agar seseorang itu bermotivasi untuk mengembangkan potensi diri. memanipulasikan keupayaan diri sepenuhnya serta berjaya mencabar diri untuk melakukan yang terbaik. . belajar perkara baru.Menurut Abraham Maslow (1943).

.TEORI PEMBELAJARAN MASLOW Menghuraikan perkaitan motivasi di antara Hierarki keperluan TEORI KEPERLUAN MASLOW (1970) Keperluan Manusia Dalam Hierarki Motivasi Intrinsik Keperluan kekurangan Keperluan perkembangan Keperluan kekurangan perlu dipenuhi peringkat demi peringkat sebelum manusia berusaha untuk memenuhi keperluan perkembangan.

& keperluan asas yang lain bagi setiap orang tidak dapat ditinggalkan. Tetapi. oksigen. Cth : Keperluan makanan. fleksibilitinya semakin kecil & perbezaan antara individu pula semakin kecil. minuman. Keperluan manusia yang semakin rendah. Apabila Individu telah mencapai kepuasan dalam sesuatu hierarki. Kuasa dalaman ini mendorong manusia berusaha mengejar kecemerlangan tanpa kawalan @ ransangan luar. fasa seterusnya akan berlaku secara semula jadi. K O N S E P A S A S MOTIVASI Merujuk kepada motivasi Intrinsik yang merupakan kuasa dalaman yang berada dalam perkembangan fisiologikal & psikologikal manusia.TEORI PEMBELAJARAN MASLOW TEORI KEPERLUAN Menghuraikan perkaitan motivasi diantara hierarki keperluan. hanya segelintir individu berupaya memilikinya. HIERARKI KEPERLUAN . keperluan fasa yang lebih tinggi tidak dapat dikembangkan secara wajar. ciri persamaannya semakin besar. dipuncak hierarki. Tetapi jika kepuasan dalam hierarki tidak dicapai.

HIERAKI KEPERLUAN MASLOW Aktualisasi Kendiri Keperluan Perkembangan 10% Keperluan Kekurangan Estetik Kognitif Keperluan Sekunder 40% Penghargaan Kendiri Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi Keperluan Asas/Primer 50% 70% 80% .

tidur. kasih sayang. oksigen. kepuasan deria.• Keperluan manusia : – Keperluan fisiologi – asas (makanan. minuman.) . rehat ) – Keperluan psikologi – keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran – keselamatan. sempurna kendiri dll.

ornag lain & alam semula jadi  Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri  Mempunyai falsafah hidup & moral sendiri  Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial  Mempunyai kawan karib & suka menolong orang lain  Mengamalkan demokrasi & mempunyai sifat berjenaka  Boleh menggung konflik di antara perasaan kegembiraan & kesedihan .Sambungan… • Ciri-ciri individu yang mengambil inisiatif sendiri dengan tujuan mendapat kepuasan dalam hierarki lebih tinggi :  Boleh memahami hakikat sebenar  Mempunyai pemikiran tersendiri  Boleh menerima diri.

. • Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti sosial. • Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yang sesuai.IMPLIKASI KONSEP KEPERLUAN DALAM AMALAN BILIK DARJAH • Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi. • Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasih sayang. • Jadikan bilik darjah dalam keadaan kondusif. • Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar.

kaedah individu. – Melayani pelajar sebagai insan terlebih dahulu sebelum melayni mereka sebagai pelajar. – Menerima setiap pelajar tanpa syarat. inkuiri penemuan. mengikut potensi & keupayaan masing-masing. (layani perbezaan individu) – Meberi peluang kepada pelajar untuk memilih tugasan & aktiviti pembelajaran apabila ada peluang utk berbuat demikian. . kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan. – Melibatkan pelajar dalam gerak kerja kumpulan – Guru sbg fasilitator/pembimbing bagi perbincangan kumpulan.IMPLIKASI PENDEKATAN HUMANISME TERHADAP PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Guru hendaklah mementingkan perkembangan potensi individu dengan memberikan : – Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid. – Membantu pelajar menentukan matlamat yang realistik.

Memberiikan pujian .Sambungan… .Perancangan pengajaran mengambil kira minat. .kecenderungan kesediaan belajar & perbezaan individu.Mesra dengan murid . gaya pembelajaran & keperluan pelajar .Menyesuaikan isi pelajaran dengan aras pemikiran.

terima kasih.Sekian. .