TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME

DISEDIAKAN OLEH:

MUHAMMAD ‘AFIF HAFIFI BIN MOHD SAAD MUHAMMAD AZLI BIN MOHD AZHARI TAN AI POH FITRI NORLIDA BINTI IBRAHIM

TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME

Teori ini menegaskan kepentingan cara pengajaran & pembelajaran yang dapat mematuhi kehendak individu mengikut perkembangan emosinya.

. • Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya. guru perlu mengikut keperluan pelajar. • Maka. membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna. • Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan. • Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai.Sambungan… • Fitrah manusia pada dasarnya adalah mulia dan baik.

• Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri. dan mempunyai cara belajar yang berbeza. . • Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. • Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dapat dikembangkan.MAZHAB HUMANISME • Setiap individu adalah berbeza. • Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow.

• Sumbangan mazhab – kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera.CIRI-CIRI KHUSUS MAZHAB HUMANISME • Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan. • Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran.perbezaan individu. • Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan. . • Kajian tema akur dengan kehidupan manusia yang bermakna. • Pertimbangan asas.

OBJEKTIF ASAS PENDIDIKAN  Lima objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme (Gagne & Berliner-1991) : Memupuk pembelajaran ke arah kendiri Mengembangkan kecenderungan aspek seni & sosial Mengcungkil & mengembangkan daya ingin tahu & penerokaan. Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab Mengembangkan kreativiti & pemikiran bercapah .

. iii) Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. v) Pelajar belajar lebih baik dalam persekitaran yang tidak mengancam. iv) Perasaan adalah sama penting dengan fakta. ii) Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan.PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN HUMANISME Prinsip-prinsip pendekatan humanisme (Gagne & Berliner-1991) : i) Pelajar akan mudah belajar perkara yang mereka pelajari.

TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME TEORI CARL ROGERS CARL ROGERS TEORI ABRAHAM MASLOW ABRAHAM MASLOW Teori ini berkaitan dengan keunikan seorang murid secara individu di mana setiap manusia mempunyai keunikan tersendiri dari segi emosi. cita-cita serta hubungan yang khusus dengan orang lain. .

Konsep kendiri positif dipentingkan di mana murid perlu menampilkan tingkah laku yang baik. CARL ROGERS Kasih sayang Manusia pada dasarnya adalah baik & mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai potensi diri. Perhatian Pujian Layanan .

seorang insan yang sempurna memiliki kualiti berikut :  Berfikiran terbuka terhadap pengalaman dunia  Menerima hidup seadanya  Mempercayai pemikiran & perasaan sendiri sebagai satu yyang tepat  Menghargai kebebasan diri & bertanggungjawab ke atas tindakan sendiri  Kreatif & melibatkan diri dalam aktiviti sosial serta menyumbang khidmat kepada masyarakat mengikut kemahiran masing-masing.Sambungan… Menurut Rogers. .

daya usaha. Contohnya: Belajar kemahiran menjahit & membaiki motosikal -Mengambil kira keperluan & kehendak pelajar .CARL ROGERS • Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada dua iaitu : Hanya melibatkan proses pembelajaran dalam bilik darjah PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN KOGNITIF (Dianggap tidak bermakna) PEMBELAJARAN PENGALAMAN Pembelajaran mata pelajaran akademik semata-mata Pembelajaran melibatkan aplikasi pengetahuan.Melibatkan perkembangan personal. penilaian kendiri & mempunyai kesan jangka panjang. motivasi.KATEGORI PEMBELAJARAN . -Belajar dr proses membuat .

• Tingkah laku yang ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya. . • Setiap individu membentuk konsep kendiri yang unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn orang lain. • Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi. • Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri.CIRI-CIRI TEORI PEMBELAJARAN ROGERS • Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yang dialami oleh individu sendiri.

PRINSIP PENDEKATAN PENDIDIKAN CARL ROGERS • Carl Rogers mengutamakan prinsip pendekatan pendidikan yang sangat berpengaruh dalam perancangan aktiviti P&P masa kini. CARL ROGERS PENDIDIKAN BERPUSATKAN PELAJAR (LEARNER –CENTERED EDUCATION) PEMBELAJARAN BERASASKAN KEBEBASAN (FREEDOM TO LEARN) .

. – Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar. – Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn). – Keberkesanan pembelajaran dicapai dalam situasi pendidikan yang kurang terancam. – Keberkesanan pembelajaran dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dalam aktiviti p&p. – Membimbing pelajar supaya menilai hasil pembelajaran dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya.PRINSIP PENDEKATAN PENDIDIKAN ROGERS • Pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): – Pembelajaran merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) – Pembelajaran berlaku jika bahan pembelajaran bermakna serta sama dengan objektif pembelajaran pelajar.

ABRAHAM MASLOW Keperluan-keperluan asas seperti fisiologi. pengargaan kendiri dan kesempurnaa kendiri Kasih sayang Fisiologi Keselamatan Kesempurnaan kendiri Penghargaan kendiri . keselamatan perlu dipenuhi oleh manusia sebelum memenuhi keperluan yang lain seperti kasih sayang.

keperluan fisiologi & keperluan psikologi perlu dipenuhi agar seseorang itu bermotivasi untuk mengembangkan potensi diri. memanipulasikan keupayaan diri sepenuhnya serta berjaya mencabar diri untuk melakukan yang terbaik.Menurut Abraham Maslow (1943). . belajar perkara baru.

.TEORI PEMBELAJARAN MASLOW Menghuraikan perkaitan motivasi di antara Hierarki keperluan TEORI KEPERLUAN MASLOW (1970) Keperluan Manusia Dalam Hierarki Motivasi Intrinsik Keperluan kekurangan Keperluan perkembangan Keperluan kekurangan perlu dipenuhi peringkat demi peringkat sebelum manusia berusaha untuk memenuhi keperluan perkembangan.

HIERARKI KEPERLUAN . minuman. keperluan fasa yang lebih tinggi tidak dapat dikembangkan secara wajar. Keperluan manusia yang semakin rendah. hanya segelintir individu berupaya memilikinya. fasa seterusnya akan berlaku secara semula jadi. & keperluan asas yang lain bagi setiap orang tidak dapat ditinggalkan. K O N S E P A S A S MOTIVASI Merujuk kepada motivasi Intrinsik yang merupakan kuasa dalaman yang berada dalam perkembangan fisiologikal & psikologikal manusia.TEORI PEMBELAJARAN MASLOW TEORI KEPERLUAN Menghuraikan perkaitan motivasi diantara hierarki keperluan. Apabila Individu telah mencapai kepuasan dalam sesuatu hierarki. fleksibilitinya semakin kecil & perbezaan antara individu pula semakin kecil. Tetapi. Kuasa dalaman ini mendorong manusia berusaha mengejar kecemerlangan tanpa kawalan @ ransangan luar. Tetapi jika kepuasan dalam hierarki tidak dicapai. oksigen. ciri persamaannya semakin besar. Cth : Keperluan makanan. dipuncak hierarki.

HIERAKI KEPERLUAN MASLOW Aktualisasi Kendiri Keperluan Perkembangan 10% Keperluan Kekurangan Estetik Kognitif Keperluan Sekunder 40% Penghargaan Kendiri Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi Keperluan Asas/Primer 50% 70% 80% .

kasih sayang. oksigen. kepuasan deria.• Keperluan manusia : – Keperluan fisiologi – asas (makanan. rehat ) – Keperluan psikologi – keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran – keselamatan. sempurna kendiri dll. tidur. minuman.) .

Sambungan… • Ciri-ciri individu yang mengambil inisiatif sendiri dengan tujuan mendapat kepuasan dalam hierarki lebih tinggi :  Boleh memahami hakikat sebenar  Mempunyai pemikiran tersendiri  Boleh menerima diri. ornag lain & alam semula jadi  Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri  Mempunyai falsafah hidup & moral sendiri  Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial  Mempunyai kawan karib & suka menolong orang lain  Mengamalkan demokrasi & mempunyai sifat berjenaka  Boleh menggung konflik di antara perasaan kegembiraan & kesedihan .

• Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti sosial. • Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar. • Jadikan bilik darjah dalam keadaan kondusif. • Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yang sesuai. . • Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasih sayang.IMPLIKASI KONSEP KEPERLUAN DALAM AMALAN BILIK DARJAH • Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi.

mengikut potensi & keupayaan masing-masing. kaedah individu. . – Menerima setiap pelajar tanpa syarat. – Membantu pelajar menentukan matlamat yang realistik.IMPLIKASI PENDEKATAN HUMANISME TERHADAP PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Guru hendaklah mementingkan perkembangan potensi individu dengan memberikan : – Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid. – Melibatkan pelajar dalam gerak kerja kumpulan – Guru sbg fasilitator/pembimbing bagi perbincangan kumpulan. kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan. inkuiri penemuan. (layani perbezaan individu) – Meberi peluang kepada pelajar untuk memilih tugasan & aktiviti pembelajaran apabila ada peluang utk berbuat demikian. – Melayani pelajar sebagai insan terlebih dahulu sebelum melayni mereka sebagai pelajar.

Perancangan pengajaran mengambil kira minat.Sambungan… .kecenderungan kesediaan belajar & perbezaan individu. gaya pembelajaran & keperluan pelajar .Menyesuaikan isi pelajaran dengan aras pemikiran.Mesra dengan murid .Memberiikan pujian . .

Sekian. . terima kasih.