TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME

DISEDIAKAN OLEH:

MUHAMMAD ‘AFIF HAFIFI BIN MOHD SAAD MUHAMMAD AZLI BIN MOHD AZHARI TAN AI POH FITRI NORLIDA BINTI IBRAHIM

TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME

Teori ini menegaskan kepentingan cara pengajaran & pembelajaran yang dapat mematuhi kehendak individu mengikut perkembangan emosinya.

membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna. • Maka. • Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan. • Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya. . guru perlu mengikut keperluan pelajar. • Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai.Sambungan… • Fitrah manusia pada dasarnya adalah mulia dan baik.

. • Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. dan mempunyai cara belajar yang berbeza.MAZHAB HUMANISME • Setiap individu adalah berbeza. • Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri. • Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow. • Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dapat dikembangkan.

CIRI-CIRI KHUSUS MAZHAB HUMANISME • Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan. • Kajian tema akur dengan kehidupan manusia yang bermakna. • Sumbangan mazhab – kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera.perbezaan individu. • Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran. • Pertimbangan asas. • Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan. .

OBJEKTIF ASAS PENDIDIKAN  Lima objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme (Gagne & Berliner-1991) : Memupuk pembelajaran ke arah kendiri Mengembangkan kecenderungan aspek seni & sosial Mengcungkil & mengembangkan daya ingin tahu & penerokaan. Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab Mengembangkan kreativiti & pemikiran bercapah .

iv) Perasaan adalah sama penting dengan fakta. ii) Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan.PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN HUMANISME Prinsip-prinsip pendekatan humanisme (Gagne & Berliner-1991) : i) Pelajar akan mudah belajar perkara yang mereka pelajari. iii) Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. . v) Pelajar belajar lebih baik dalam persekitaran yang tidak mengancam.

TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME TEORI CARL ROGERS CARL ROGERS TEORI ABRAHAM MASLOW ABRAHAM MASLOW Teori ini berkaitan dengan keunikan seorang murid secara individu di mana setiap manusia mempunyai keunikan tersendiri dari segi emosi. cita-cita serta hubungan yang khusus dengan orang lain. .

Konsep kendiri positif dipentingkan di mana murid perlu menampilkan tingkah laku yang baik. CARL ROGERS Kasih sayang Manusia pada dasarnya adalah baik & mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai potensi diri. Perhatian Pujian Layanan .

Sambungan… Menurut Rogers. seorang insan yang sempurna memiliki kualiti berikut :  Berfikiran terbuka terhadap pengalaman dunia  Menerima hidup seadanya  Mempercayai pemikiran & perasaan sendiri sebagai satu yyang tepat  Menghargai kebebasan diri & bertanggungjawab ke atas tindakan sendiri  Kreatif & melibatkan diri dalam aktiviti sosial serta menyumbang khidmat kepada masyarakat mengikut kemahiran masing-masing. .

daya usaha.Melibatkan perkembangan personal.CARL ROGERS • Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada dua iaitu : Hanya melibatkan proses pembelajaran dalam bilik darjah PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN KOGNITIF (Dianggap tidak bermakna) PEMBELAJARAN PENGALAMAN Pembelajaran mata pelajaran akademik semata-mata Pembelajaran melibatkan aplikasi pengetahuan. penilaian kendiri & mempunyai kesan jangka panjang. Contohnya: Belajar kemahiran menjahit & membaiki motosikal -Mengambil kira keperluan & kehendak pelajar .KATEGORI PEMBELAJARAN . -Belajar dr proses membuat . motivasi.

CIRI-CIRI TEORI PEMBELAJARAN ROGERS • Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yang dialami oleh individu sendiri. • Setiap individu membentuk konsep kendiri yang unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn orang lain. • Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi. • Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri. . • Tingkah laku yang ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya.

PRINSIP PENDEKATAN PENDIDIKAN CARL ROGERS • Carl Rogers mengutamakan prinsip pendekatan pendidikan yang sangat berpengaruh dalam perancangan aktiviti P&P masa kini. CARL ROGERS PENDIDIKAN BERPUSATKAN PELAJAR (LEARNER –CENTERED EDUCATION) PEMBELAJARAN BERASASKAN KEBEBASAN (FREEDOM TO LEARN) .

– Membimbing pelajar supaya menilai hasil pembelajaran dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya. – Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar. . – Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn).PRINSIP PENDEKATAN PENDIDIKAN ROGERS • Pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): – Pembelajaran merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) – Pembelajaran berlaku jika bahan pembelajaran bermakna serta sama dengan objektif pembelajaran pelajar. – Keberkesanan pembelajaran dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dalam aktiviti p&p. – Keberkesanan pembelajaran dicapai dalam situasi pendidikan yang kurang terancam.

ABRAHAM MASLOW Keperluan-keperluan asas seperti fisiologi. keselamatan perlu dipenuhi oleh manusia sebelum memenuhi keperluan yang lain seperti kasih sayang. pengargaan kendiri dan kesempurnaa kendiri Kasih sayang Fisiologi Keselamatan Kesempurnaan kendiri Penghargaan kendiri .

keperluan fisiologi & keperluan psikologi perlu dipenuhi agar seseorang itu bermotivasi untuk mengembangkan potensi diri. memanipulasikan keupayaan diri sepenuhnya serta berjaya mencabar diri untuk melakukan yang terbaik.Menurut Abraham Maslow (1943). . belajar perkara baru.

.TEORI PEMBELAJARAN MASLOW Menghuraikan perkaitan motivasi di antara Hierarki keperluan TEORI KEPERLUAN MASLOW (1970) Keperluan Manusia Dalam Hierarki Motivasi Intrinsik Keperluan kekurangan Keperluan perkembangan Keperluan kekurangan perlu dipenuhi peringkat demi peringkat sebelum manusia berusaha untuk memenuhi keperluan perkembangan.

ciri persamaannya semakin besar. Kuasa dalaman ini mendorong manusia berusaha mengejar kecemerlangan tanpa kawalan @ ransangan luar. fleksibilitinya semakin kecil & perbezaan antara individu pula semakin kecil. Cth : Keperluan makanan. minuman. Tetapi jika kepuasan dalam hierarki tidak dicapai. fasa seterusnya akan berlaku secara semula jadi. keperluan fasa yang lebih tinggi tidak dapat dikembangkan secara wajar. oksigen. Tetapi. Apabila Individu telah mencapai kepuasan dalam sesuatu hierarki. & keperluan asas yang lain bagi setiap orang tidak dapat ditinggalkan. K O N S E P A S A S MOTIVASI Merujuk kepada motivasi Intrinsik yang merupakan kuasa dalaman yang berada dalam perkembangan fisiologikal & psikologikal manusia. dipuncak hierarki. hanya segelintir individu berupaya memilikinya. HIERARKI KEPERLUAN . Keperluan manusia yang semakin rendah.TEORI PEMBELAJARAN MASLOW TEORI KEPERLUAN Menghuraikan perkaitan motivasi diantara hierarki keperluan.

HIERAKI KEPERLUAN MASLOW Aktualisasi Kendiri Keperluan Perkembangan 10% Keperluan Kekurangan Estetik Kognitif Keperluan Sekunder 40% Penghargaan Kendiri Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi Keperluan Asas/Primer 50% 70% 80% .

minuman.) . tidur. kepuasan deria. oksigen.• Keperluan manusia : – Keperluan fisiologi – asas (makanan. kasih sayang. sempurna kendiri dll. rehat ) – Keperluan psikologi – keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran – keselamatan.

ornag lain & alam semula jadi  Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri  Mempunyai falsafah hidup & moral sendiri  Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial  Mempunyai kawan karib & suka menolong orang lain  Mengamalkan demokrasi & mempunyai sifat berjenaka  Boleh menggung konflik di antara perasaan kegembiraan & kesedihan .Sambungan… • Ciri-ciri individu yang mengambil inisiatif sendiri dengan tujuan mendapat kepuasan dalam hierarki lebih tinggi :  Boleh memahami hakikat sebenar  Mempunyai pemikiran tersendiri  Boleh menerima diri.

• Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar. • Jadikan bilik darjah dalam keadaan kondusif. . • Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasih sayang.IMPLIKASI KONSEP KEPERLUAN DALAM AMALAN BILIK DARJAH • Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi. • Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti sosial. • Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yang sesuai.

– Membantu pelajar menentukan matlamat yang realistik. .IMPLIKASI PENDEKATAN HUMANISME TERHADAP PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Guru hendaklah mementingkan perkembangan potensi individu dengan memberikan : – Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid. – Melayani pelajar sebagai insan terlebih dahulu sebelum melayni mereka sebagai pelajar. – Menerima setiap pelajar tanpa syarat. – Melibatkan pelajar dalam gerak kerja kumpulan – Guru sbg fasilitator/pembimbing bagi perbincangan kumpulan. kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan. mengikut potensi & keupayaan masing-masing. (layani perbezaan individu) – Meberi peluang kepada pelajar untuk memilih tugasan & aktiviti pembelajaran apabila ada peluang utk berbuat demikian. inkuiri penemuan. kaedah individu.

Memberiikan pujian .Menyesuaikan isi pelajaran dengan aras pemikiran. .Mesra dengan murid .kecenderungan kesediaan belajar & perbezaan individu.Perancangan pengajaran mengambil kira minat. gaya pembelajaran & keperluan pelajar .Sambungan… .

terima kasih. .Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful