PENILAIAN DAN PENGUJIAN

3. Aspek afektif merupakan sebahagian daripada kriteria yang wajib dalam ujian pemerhatian. Nyatakan kriteria lain yang diberi perhatian dalam menilai seseorang murid. Jawapan. Antara kriteria lain yang diberi perhatian dalam menilai seseorang murid ialah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tingkahlaku / Psikomotor

Kemahiran manipulatif Kemahiran belajar Kemahiran bersosial Kemahiran kinestatik Kemahiran mengajar Kemahiran literasi komputer