TEORI ATRIBUSI WEINER

• Teori ini menegaskan bahawa pelajar akan bermotivasi sekirannya memperolh hasilan yang diingini.• Teori Atribusi berpengaruh terhadap implikasi untuk motivasi akademik. .

huraian pelajar menerangkan kejayaan atau kegagalan boleh dianalisis seperti berikut: Kejayaan atau kegagalan disebabkan oleh faktor luaran atau dalaman.• Mengikut teori ini. .

Internal Eksternal Dapat dikontrol Tidak dapat dikontrol Tidak stabil Bantuan Bantuan dan dari orang bimbingan lain dari guru Kebolehan Kesukaran Kesukaran Nasib tugasan Stabil Tidak stabil Usaha Stabil .

.

K (What I Know) W (What I Want to know) L (What I Learn) .