LITURGI IBADAH

1. Nyanyian Pembukaan : (berdiri) Masuk gerbang-Nya bersyukur Masuk gerbang-Nya bersyukur dengan puji-pujian Bersuka di hadirat-Nya, mari besarkan agung Nama-Nya Puji Dia tiuplah sangkakala, musik, dan tarian Semua makhluk di bumi di Surga dengan s’gnap hati naikkan pujian Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya 2. Votum Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi 3. Doa Pembukaan (duduk) Ya Allah Bapa yang bertahta dalam Kerajaan Sorga, terima kasih Tuhan untuk pernyertaan-Mu sepanjang hidup kami serta untuk segala berkat yang telah kami terima terutama berkat berupa kesehatan. Tuhan, kami juga berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami disini sehingga kami dapat berkumpul untuk melaksanakan ujian praktek bersama. Tuhan sebentar kami akan memulai ibadah ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir dan memimpin ibadah ini sepenuhnya sehingga ibadah ini dapat berlangsung dengan baik sesuai kehendak-Mu. Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan agar kami layak memuji dan menyembah-Mu serta mendengarkan firman-mu yang kudus itu. Terima kasih Tuhan. Didalam nama Anak-mu yang Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 4. Hukum Tuhan 3 Yohanes 1 : 11 : : Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barangsiapa berbuat yang baik, ia berasal dari Allah, tetapi barangsiapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. : Marilah kita mengakui dosa-dosa kita hadapan Allah kita. Marilah kita berdoa : Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengakui tabiat kami yang berdosa, rapuh sehingga berbuat yang jahat dan lambat berbuat yang baik. :Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri.

5. Pengakuan Dosa Pelayan

Jemaat

Pelayan

Bersama

: Ajarkanlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami yang tersembunyi dan ampunilah dosa-dosa kami, demi Nama Anak-Mu yang kekasih : Tolonglah kami ya Allah yang Kudus dan Pengasih, untuk hidup dalam terang-Mu dan jalan-Mu, sesuai dengan perintah Yesus Kristus Juruselamat kami. Amin. (Menyanyi dari KJ 29 bait 3) Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku Bertobat kini hatiku, di muka Tuhan Yesus.

6. Berita Anugerah

: Roma 6 : 12 – 14 Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi didalam tubuh-Mu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggotaanggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. 7. Petunjuk Hidup Baru Efesus 5 : 8 – 9 Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak – anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 8. Nyanyian Kesanggupan : (berdiri) KJ 33 Suara-Mu kudengar Suara-Mu kudengar memanggil diriku Supaya ku di Golgota di basuh darah-mu Aku datanglah, Tuhan pada-Mu dalam darah-Mu kudus sucikan diriku 9. Nyanyian Menjelang Khotbah (duduk) Bagaikan Bejana Siap Dibentuk Bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidupku ditangan-Mu Dengan urapan kuasa Roh-mu ku dibaharui selalu Jadikan kualat dalam rumah-Mu demikian hidupku ditangan-Mu Bentuklah s’turut kehendak-Mu jadilah sesuai rencana-Mu Ku mau sperti-mu Yesus disempurnakan slalu Dalam sgnap jalanku memuliakan Nama-Mu :

10. Khotbah 1 Korintus 7 : 17 - 24 Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberitakan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah.. Baiklah tiaptiap orang tinggal dalam keadaan, seperti waktu ia dpanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu dipanggil? Itu tidak apa-apa! Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanan-Nya, adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus, adalah hamba-Nya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. 11. Persembahan diiringi lagu (duduk)

Sungguh ku bangga Bapa Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti engkau Sungguh ku bangga Yesus atas sgla pengorbanan-Mu Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu kasih-Mu menyelamatkan dan memberiku pengharapan Kini ku persembahkan apa yang aku miliki Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu Namun ku ingin memberi dengan sukacita dihati Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. 12. Doa Syafaat Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk Firman yang telah kami dengarkan. Kiranya Engkau berkenan untuk ingatkan kami untuk terus melakukan Firman-Mu. Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu keadaan bangsa ini sekarang. Segala permasalahan kami hadapi baik masalah politik, sosial, dan sebagainya. Kuasai setiap anak-anak-Mu yang duduk didalam bangku pemerintahan. Berikan hikmat untuk mereka Tuhan sehingga apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Engkau tolong Tuhan didalam setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Jadikanlah gereja-gereja-Mu ini sebagai alat untuk mewujudkan Kerajaan-Mu. Kami juga mau serahkan SMA 103 ke dalam tangan-Mu. Berkati kepala sekolah, guru, karyawan, dan untuk siswa SMA 103 khususnya kelas XII. Tuhan, begitu banyak ujian yang kami hadapi : UAN, ujian praktek, UAS, dan SPMB. Tuhan, Engkau tahu kami tak bisa tanpa-Mu. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami merasa kami tak sanggup untuk menjalani ini semua. Setiap ujian yang kami hadapi begitu berat. Sekarang kami sedang menunggu hasil UAN kami. Tuhan, kami bawa segala ketakutan dan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Apapun hasilnya, akan kami terima karena kami

yakin dan kami percaya bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan dan Engkau akan memberikan hasil UAN yang terbaik untuk kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap guru kami terutama Bu Sri yang selalu mendukung, memberi semangat, dan mengingatkan kami selama 3 tahun terakhir ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan guru-guru yang terbaik untuk kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang tua kami yang telah merawat, membesarkan dan juga membimbing kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati, berikan mereka kesehatan dan kekuatan sehingga mereka bisa terus membimbing kami menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan, Engkau tahu kami tidak bisa membalas setiap kebaikan yang telah mereka berikan untuk kami dan bahkan kami selalu menyakiti hati mereka. Tapi kami yakin dan percaya Engkau yang akan membalas setiap kebaikan dan kasih sayang yang mereka berikan untuk kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di sepanjang hidup kami terutama pada saat kami beribadah pada-Mu. Ampuni-ampuni kami Tuhan. Tuhan inilah ucapan syukur dan doa permohonan kami yang kami alaskan didalam nama Anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa: Bapa kami yang di Sorga, dikuduskanlah nama-Mu Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di Sorga Berikanlah kami hari ini, makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena Engkau lah yang empunya kerajaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin 13. Pujian Penutup (berdiri)

KJ 346 Tuhan Allah beserta Engkau Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau Sampai bertemu bertemu, sampai lagi kita bertemu Sampai bertemu bertemu, Tuhan Allah beserta engkau 14. Doa Penutup Ya Allah Bapa, terima kasih Engkau telah memimpin kami selama ibadah ini. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami, tolong pimpin kami Tuhan. Amin. 15. Berkat Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya: Tuhan memberkati dan melindungi Engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.