P. 1
Strategi Kemahiran Menulis

Strategi Kemahiran Menulis

|Views: 18|Likes:
Published by Adah Awie

More info:

Published by: Adah Awie on Oct 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2014

pdf

text

original

Kemahiran Menulis

Tahun 4 SK
79
STRATEGI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS
Semasa menyediakan strategi
pengajaran dan pembelajaran bagi
kemahiran menulis, guru perlu memberi
pertimbangan aktiviti yang sesuai
sebelum, semasa dan selepas
kemahiran menulis yang diajar.
Pengajaran dan pembelajaran
kemahiran ini boleh dilaksanakan
melalui pelbagai aktiviti secara
terancang bagi mencapai objektif yang
telah ditentukan. Guru boleh
merancang strategi pengajaran dan
pembelajaran dengan pelbagai cara
seperti dalam contoh rancangan
mengajar yang disediakan ini.
Kemahiran Menulis
Tahun 4 SK

TEMA KEMS!"K#$
TAJUK %erianya #amanku
MASA
STANDARD
PEMBELAJARAN
&.&.&
Membina dan menulis ja'apan pemahaman berdasarkan
soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.
OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran, murid dapat(
i. membina dan menulis ja'apan berdasarkan soalan
pemahaman yang bertumpu dan bercapah.
ii. membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul
PENGISIAN
KURIKULUM
)lmu ( Sivik, %elik Ke'angan
$ilai ( *ekerjasama, Kebersihan, Prihatin, Patuh
EMK ( #MK
K* ( Menjana )dea, Mengecam
*%* ( *acaan Mentalis
SISTEM BAHASA Kosa kata ( %eria, mengeratkan, silaturahim, dipangkas
BAHAN BANTU
BELAJAR
+%,, benda maujud, lembaran kerja
PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
Murid dapat membina dan menulis ja'apan berdasarkan soalan
pemahaman dengan betul.
REFLEKSI
80
Kemahiran Menulis
Tahun 4 SK
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI
PENGISIAN
KURIKULUM
CATATAN
Menama dan menulis e!ala"an dan
a#"i$i"i
-. Murid ditunjukkan alatan menjaga
kebersihan ka'asan kelas seperti
penyapu, pemadam dan bakul
sampah.
.. Guru dan murid bersoal ja'ab
tentang kegunaan alatan tersebut dan
kaitannya dengan menjaga kebersihan.
&. Guru membimbing murid menamakan
dan menulis pada papan tulis tentang
alatan lain yang sesuai digunakan
untuk menjaga kebersihan ka'asan
rumah dan taman.
/. Guru bersoal ja'ab dengan murid
tentang sumber ke'angan untuk
menjayakan aktiviti gotong0royong.
)lmu ( Sivik
$ilai ( Kebersihan
)lmu (%elik Ke'angan
K* ( Menjana )dea
Kontekstual (
Menghubung
Kait
Media(
*ahan Maujud
Mem%ina dan menulis &a'aan
-. Murid membaca petikan yang
dipaparkan pada skrin dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.
.. Murid menggarisi isi petikan yang
menjadi ja'apan pada paparan skrin
dengan menggerakkan kursor
berdasarkan soalan yang diberikan
oleh guru.
&. Murid membina ja'apan untuk soalan
yang dikemukakan oleh guru
berdasarkan petikan yang dibaca.
EMK( #MK
+ampiran -

Mem%ina dan menulis a(a" )!ama"is
81
Kemahiran Menulis
Tahun 4 SK
AKTIVITI
PENGISIAN
KURIKULUM
CATATAN
-. Murid melengkapkan ayat dengan
frasa yang betul berpandukan
petikan berdasarkan soalan.
$ilai ( Prihatin +ampiran .
Penilaian
-. Guru membimbing murid menulis
ja'apan pemahaman
menggunakan ayat yang gramatis
berdasarkan petikan.
K* ( Mengecam
+ampiran &
Pemuli*an
-. Murid mengisi tempat kosong
menggunakan perkataan yang diberi
berdasarkan soalan yang diberi.
+ampiran /
Pen)a(aan
-. Murid menja'ab soalan pemahaman
berdasarkan teks yang dibaca.
*%* (
*acaan Mentalis
+ampiran 1
82
Kemahiran Menulis
Tahun 4 SK
Lami!an +
Lami!an ,
83
Ce!ian(a Taman#u
Pada hujung minggu lepas, penduduk #aman Muhibbah telah
mengadakan gotong0royong yang disertai oleh penduduk pelbagai kaum.
Mereka mengadakan gotong0royong untuk membersihkan ka'asan
perumahan mereka. ntara alatan yang digunakan ialah penyapu, parang,
kereta sorong, baldi, penyapu lidi, penyapu longkang, pongkes dan
pencakar.
2ntuk menjayakan aktiviti gotong0royong tersebut, penduduk
kampung telah sepakat untuk mengadakan kutipan derma. 3ang yang
diperoleh akan digunakan untuk membeli peralatan yang diperlukan dan
mengadakan jamuan.
Kaum 'anita menyediakan makanan dan minuman untuk penduduk
kampung yang bergotong0royong. Mereka menyediakan nasi lemak, kuih0
muih dan air sirap. nak0anak pula sibuk membantu ibu dan bapa masing0
masing. da juga yang menarik dahan0dahan yang dipangkas oleh kaum
lelaki.
Kini ka'asan taman perumahan mereka kelihatan bersih dan ceria.
#idak ada lagi sampah0sarap dan tempat air bertakung yang boleh
membiakkan nyamuk aedes. Gotong0royong itu juga dapat mengeratkan
silaturahim penduduk kampung yang selama ini sibuk dengan tugas
masing0masing.
Len)#a#an a(a" den)an -!asa (an) %e"ul
%e!dasa!#an e"i#an .Ce!ian(a Taman#u/0
Ba1a dan -a*ami e"i#an di %a'a*0
Kemahiran Menulis
Tahun 4 SK
-. pakah yang telah dijalankan oleh penduduk #aman Muhibah4
Penduduk #aman Muhibah telah menjalankan ........................................................
.............................................................................................................................................
.. Siapakah yang menyertai gotong0royong itu4
Gotong0royong itu disertai oleh ................................................................................
.............................................................................................................................................
&. pakah tujuan kutipan derma4
#ujuan kutipan derma ...............................................................................................
............................................................................................................................................
/. Mengapa gotong0royong diadakan4
Gotong0royong itu diadakan ...............................................................................................
...........................................................................................................................................
1. Mengapa penduduk #aman Muhibah berasa gembira4
Penduduk #aman Muhibbah berasa gembira kerana ....................................................
...........................................................................................................................................

Lami!an ,
84
Kemahiran Menulis
Tahun 4 SK
Penilaian

-. *ilakah penduduk #aman Muhibbah mengadakan gotong0royong4
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.. pakah alatan yang digunakan dalam gotong0royong4
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
&. Mengapakah kutipan derma perlu dilakukan4
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
/. ,i manakah nyamuk aedes suka membiak4
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
1. Mengapakah gotong0royong diadakan pada hujung minggu4
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. pakah yang berlaku jika nyamuk aedes dibiarkan membiak4
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Lami!an 2
85
Ja'a% s3alan %e!dasa!#an e"i#an0
Kemahiran Menulis
Tahun 4 SK
Pemuli*an
-. pakah yang telah diadakan oleh penduduk #aman Muhibah4
Penduduk #aman Muhibbah telah mengadakan ........................................................
.. pakah yang mereka cuci4
Mereka ...................................... longkang yang tersumbat.
&. Siapakah yang menarik dahan0dahan yang dipangkas4
....................................... yang menarik dahan0dahan yang dipangkas.
/. ,i manakah nyamuk aedes bertelur4
$yamuk aedes bertelur di dalam air ...........................................................
1. *agaimanakah keadaan #aman Muhibah selepas aktiviti gotong0royong4
Ka'asan taman menjadi bersih dan .................................................... .
86
Isi "ema" #3s3n) den)an
e!#a"aan (an) %e"ul0
bertakung
bertakung
gotong0royong
gotong0royong
ceria
ceria
kanak0kanak
kanak0kanak
mencuci
mencuci
Kemahiran Menulis
Tahun 4 SK
Lami!an 4
Pen)a(aan
87
Ba1a dan -a*ami e"i#an
%e!i#u"0
Se#3la*#u Be!si*
Pada hari Sabtu yang lepas, sekolah saya telah mengadakan aktiviti
gotong0royong. ktiviti ini disertai oleh 'arga sekolah, ibu bapa dan penduduk
kampung. ktiviti ini bermula pada pukul 6.77 pagi dan berakhir pada pukul -.
tengah hari.
ntara aktiviti yang dilakukan pada hari tersebut ialah mengecat dinding
sekolah, membaiki perabot yang rosak, menanam pokok bunga, membersihkan
longkang, memotong rumput dan sebagainya. ktiviti ini diadakan bagi
menceriakan ka'asan sekolah, mengeratkan silaturahim dan menanamkan
sikap cinta akan sekolah.
Semasa gotong0royong ini, semua yang terlibat melakukan kerja masing0
masing dengan bersungguh0sungguh. 8asilnya ka'asan sekolah kelihatan
bersih dan ceria. Guru *esar mengucapkan terima kasih dan berharap aktiviti
seumpama ini akan dapat diadakan lagi pada masa hadapan.
Sebelum bersurai, semua yang terlibat menikmati jamuan yang telah
disediakan oleh pihak sekolah di kantin.
Ja'a% s3alan %e!dasa!#an
e"i#an0
Kemahiran Menulis
Tahun 4 SK

-. Siapakah yang terlibat dalam aktiviti gotong0royong tersebut4
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.. #uliskan aktiviti0aktiviti yang dilakukan oleh mereka4
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
&. Mengapakah aktiviti gotong0royong diadakan4
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
/. pakah hasil daripada gotong0royong tersebut4
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
88

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->